ABAB info, editie juli 2013

download ABAB info, editie juli 2013

of 8

Embed Size (px)

description

ABAB info is een magazine met beknopte en overzichtelijke artikelen over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in accountancy, belastingadvies, consultancy, op juridisch terrein en op het gebied van werkgeversdiensten. ABAB info verschijnt vier maal per jaar!

Transcript of ABAB info, editie juli 2013

  • ABAB info Doe er uw voordeel mee ABAB info juli 2013 Inwerkingtreding Wet BeZaVa (modernisering Ziektewet) Food & Nutrition Delta 2013 Biodiversiteit & Bedrijfsleven
  • abab.nl2 Inwerkingtreding Wet BeZaVa (modernisering Ziektewet) Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) ingegaan. Hierdoor komen de uitkeringslasten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van vangnetters vanaf 2014 voor rekening van hun laatste werkgever. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers met een loonsom van meer dan 303.000 een premie gaan betalen voor zieke ex-medewerkers. Bij het vast- stellen van de premie van 2014 kijkt Uitvoeringsinstituut Werknemers- verzekeringen (UWV) naar de ziektewet- uitkeringen die UWV in 2012 heeft toegekend aan vangnetters, die volgens UWV bij u werkzaam waren. Het gaat daarbij vooral om medewerkers met een tijdelijk of vast dienstverband die ziek waren op het moment van uit dienst gaan of binnen 28 dagen na beindiging van het dienstverband ziek zijn geworden. Controleren kan premie besparen Tot september 2013 kunt u mogelijk een brief van UWV ontvangen over ziektewet- uitkeringen die UWV in 2012 heeft toegekend aan uw ex-medewerkers. Door het controleren van de gegevens in deze brief, kunt u voorkomen dat u in 2014 onterecht een te hoge premie betaalt. De kans is namelijk aanwezig dat er medewerkers op vermeld staan, waarvoor u niet verantwoordelijk bent. U kunt binnen vier weken na ontvangst van deze brief bij UWV nadere informatie opvragen. UWV stuurt u dan toekenningsbeschikkingen toe van de betreffende zieke ex-medewerkers. Indien blijkt dat hierin fouten zijn gemaakt, dan moet er binnen de gestelde termijnen bezwaar worden gemaakt. Dit voorkomt dat u te veel premie gaat betalen in 2014. Neem snel actie Mocht u de brief van UWV in de loop van dit jaar ontvangen, dan is het belangrijk om snel actie te ondernemen en de gegevens op juistheid te controleren. Desgewenst kunnen de specialisten van ABAB u bij deze controle begeleiden. Vervolgens verneemt u of het indienen van een bezwaar zinvol is en wat dit u kost. Ontvangt u een toekenningsbeschikking en wilt u hierop een professionele controle, of heeft u nog vragen over de modernisering van de Ziektewet? Neemt u dan contact op met Marcel van Bakel of John Jorissen van ABAB Salaris- en Personeelsdiensten. Food & Nutrition Bent u als mkb-ondernemer actief op het gebied van voedsel en levensmiddelen? Dan is de openstelling Food & Nutrition Delta 2013 wellicht interessant voor u. De regeling heeft als doel kennis op het gebied van Food & Nutrition te vertalen naar nieuwe, innovatieve producten, processen en diensten. Er is budget beschikbaar voor mkb- innovatieprojecten, zijnde industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voorwaarde is dat het project aansluit bij n van innovatiethemas uit de topsector Agri&Food: valorisatie van zijstromen en grond- stoffen; resource efficiency; duurzame (import van) grondstoffen voor food en feed; duurzame veehouderij; markt en keteninnovaties; voeding en gezondheid; producttechnologie; voedselveiligheid; duurzame maaktechnologie; consument. Aanvragen U kunt als samenwerkingsverband (minimaal twee mkb-ondernemers) een aanvraag indienen van 3 juni tot en met 23 september 2013. De innovatieprojecten worden gerangschikt op basis van een aantal criteria, namelijk technologische vernieuwing, het creren van economische waarde, de kwaliteit van samenwerking en het realiseren van een bijdrage aan de volksgezondheid. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 400.000 per project. Meer weten? Wilt u meer weten over Food & Nutrition Delta 2013 of over n van de themas of voorwaarden? Neem dan contact op met n van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Biodiversiteit & Bedrijfsleven Houdt u zich bezig met biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen? Dan is de subsidiemodule Biodiversiteit & Bedrijfs- leven mogelijk interessant voor u. De regeling is bedoeld voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van bio- diversiteit en natuurlijke hulpbronnen in hun strategie en bedrijfsvoering opnemen. Projecten moeten een blijvende en substantile reductie van de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen hebben of gericht zijn op het herstel van biodiversiteit en ecosystemen (No Net Loss: biodiversiteitneutraal). Twee verschillende typen projecten komen in aanmerking voor subsidie: No Net Loss algemeen Onder dit type vallen (pilot) projecten die de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen substantieel terugdringen. No Net Loss technologische innovatieve activiteiten Technologische ontwikkelingen (producten of diensten) gericht op de duurzame benutting van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en de toepassing hiervan vallen onder dit type. Aanvragen U kunt als onderneming of als samen- werkingsverband een aanvraag indienen. Er moet worden samengewerkt met een non gouvernementele organisatie of kennis- instelling. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli tot en met 3 september 2013. In totaal is een budget van 4 miljoen beschikbaar. De projecten worden gerangschikt op basis van een aantal criteria (organisatie en kwaliteit van het project, de realisatie van No Net Loss, de levensvatbaarheid en de spin-off naar andere ondernemingen). Meer weten? Heeft u vragen over de regeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven of wilt u meer weten over n van de criteria? Neem dan contact op met n van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Internationaliserings- vouchers Wilt u als mkber ervaring opdoen met zakendoen op de buitenlandse markt? Vraag dan de internationaliseringsvoucher
  • abab.nl 3 aan. De voucher is bedoeld voor mkb- ondernemers die geen of weinig ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten. Het doel van de internationaliserings- vouchers is het vergroten van het aantal ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt. De voucher heeft een waarde van 2.400 en kan worden ingeleverd bij een ondernemers- organisatie zoals de Kamer van Koophandel of Syntens. Een medewerker van de ondernemersorganisatie adviseert u dan over: het beoordelen van uw internationaliseringspotentieel; het inventariseren van de sterktes & zwaktes; het benoemen van activiteiten die nodig zijn voor de bewerking van n of meerdere markten. Aanvragen Als mkber kunt u tot en met 31 december 2013 een aanvraag indienen. Voor 2013 is een budget van 1,44 miljoen beschikbaar. Iedere ondernemer kan maar n internationaliseringsvoucher aanvragen. Meer weten? Heeft u vragen over de internationaliserings- vouchers of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met n van de adviseurs van Subsidie- focus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Nieuwe milieuvriendelijke techniek in Nederland Investeert u in een voor Nederland nieuwe milieuvriendelijke techniek? Dan kunt u mogelijk een fiscaal voordeel genieten via de MIAVamil-regeling voor de apparatuur die noodzakelijk is voor het behalen van de milieuvoordelen. U komt in aanmerking wanneer u een nieuw werkingsprincipe gebruikt in een bestaand toepassingsgebied of wanneer u een bestaand werkingsprincipe in een nieuw toepassingsgebied toepast. Daarnaast kan het gaan om de toepassing van nieuwe materialen of om nieuwe combinaties van bestaande technieken. De nieuwe techniek mag niet leiden tot verhoging tot grondstofinzet of negatieve effecten hebben op andere milieuaspecten. Het milieuaspect is belangrijker dan het effect op het gebied van energiebesparing. Aanvragen Om gebruik te kunnen maken van MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu- investeringen) moet er binnen drie maanden na het aangaan van de investerings- verplichting een aanvraag zijn ingediend. Meer weten? Wilt u meer weten over de MIAVamil- regeling in het algemeen of wilt u weten of uw milieuvriendelijke techniek in aanmerking komt? Neem dan contact op met de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl. Beperkte schade bij uitvoering informele wil Wanneer iemand overlijdt en een erfenis nalaat, krijgen de erfgenamen te maken met erfbelasting. Afhankelijk van de waarde van de erfenis en de vrijstellingen die er gelden, zal er erfbelasting moeten worden betaald. Nu kan het zijn dat de erflater in een testament heeft laten vast- leggen wat er met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Een erflater kan zijn wensen ook kenbaar hebben gemaakt zonder dit testamentair vast te leggen. Er is dan sprake van een informele wil. Uitvoering van deze informele wil door de erfgenamen kan gevolgen hebben voor de schenk- en/of overdrachtsbelasting. Gelukkig zijn er verzachtende omstandig- heden. Informele wil We spreken van een informele wil als een erflater bepaalde uitkeringen uit zijn nalatenschap heeft toegezegd of zijn wensen wel kenbaar heeft gemaakt, maar dit niet testamentair heeft vastgelegd. Zo kan een tante bijvoorbeeld hebben toegezegd dat zij haar huis wil nalaten aan haar nichtje. Erfgenamen die deze informele wil (gedeeltelijk) uitvoeren, schenken dan aan de informeel begunstigde (in dit geval het nichtje). De informeel begunstigde kan dan schenkbelasting verschuldigd zijn, of in geval van over- dracht van een onroerende zaak, zelfs overdrachtsbelasting. Op verzoek kan hiervoor een tegemoetkoming worden verleend. Er moet dan wel worden aangetoond dat de erflater een informele wil had en dat deze ook nog bestond op het moment van zijn overlijden. Had de erflater een testament, dan gelden de volgende voorwaarden: de erflater had voor zijn