20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of 20160617 Leveranciersdag Doorontwikkeling Nieuwe Functionaliteiten

Titel

DoorontwikkelingNieuwe functionaliteitenCoen GlasbergenProjectleider Doorontwikkeling, Beheerorganisatie, Logius

Optionele functionaliteitSingle sign-onKetenmachtigingenBeroepsbeoefenarenConsumentenAttribuutverstrekking

2014: versie 1.7

Er loopt een werkgroep BusDev, functionaliteit niet enorm veel gebruikt, misschien onbekend, vandaar even ter herinnering.

SSOspr v zichberoepsbeoefenarenregisters met nummersstelsel kan dat identificerende kenmerk meegevenconsumentenmiddel zonder id kenmerk onder pseudoniem. wel bijv geboortedatum en adresAttribuutverstrekkingextra attr naast het ident kenmerk

2

Afsprakenstelsel Elektronische ToegangsdiensteneHerkenning en IdensysUitbreiding portaalfunctie (dienst 0)Geeft een lijstje met machtigingen terugNieuwe attribuutcatalogus vastgesteld

2015: versie 1.9

Verwijzen naar factsheet!3

IdensysVolledig gemplementeerd in Q4 2015, DigidentityCreAim, KPN en Morpho Q1/Q2 2016eHerkenningHMs gemplementeerd in Q4 2015AD/MRs naar verwachting gemplementeerd in Q2/Q3 2016Stand van zaken implementatie 1.9

Beschrijft op welke wijze Dienstverleners en AD/MRs hun dienstverlening als App beschikbaar mogen stellen2016: versie 1.10, Mobiel

Werkgroepen vallen onder de publiek-private governance5

2016: versie 1.10, DienstbemiddelingUserDVNetwerk

?

U1DV1U1Voorheen

Werkgroepen vallen onder de publiek-private governance6

2016: versie 1.10, DienstbemiddelingUserDVNetwerk

?

U1??U1IntermediairPraktisch vraagstuk

Werkgroepen vallen onder de publiek-private governance7

2016: versie 1.10, DienstbemiddelingUserDANetwerk

?

U1DA en DBU1Dienstbemiddelaar Dienstbemiddeling!

8

2016: versie 1.10, DienstbemiddelingVoordelen dienstbemiddelingOntzorging DB v.w.b. authenticatieDienstbemiddelaar kan zich richten op kerntakenZekerheid over authenticatie voor DB en DVGeen eigen oplossingHogere betrouwbaarheid voor DVZekerheid over afnemer/gebruikerDuidelijk afgebakende verantwoordelijkheden voor DB

9

OndertekendienstDienstverleners kunnen een document aanbieden bij Ondertekendienst.Gebruikers kunnen deze ondertekenen middels hun eHerkenningsmiddel2016: versie 1.10, Ondertekendienst10

Ondertekendienst

Noemen dat er een partij in het toetredingsproces zit10

Optionele releaseErkende leveranciers mogen in plaats van 1.9 ook 1.10 implementerenDownwards compatible met 1.9Koppelvlak uitbreiding voor HM/AD/MR verplicht vanaf release 1.11Toetreden als Ondertekendienst optioneelInteresse in een pilot met nieuwe/optionele functionaliteit? Meld het ons! (info@eHerkenning.nl)Implementatie 1.10

Mobiel/M2M:Gebruik alternatieve koppelvlakken als OAuth en machine-to-machine kanalenVoor mobiele devices, maar ook desktop-applicatiesOndertekendienstVerdieping en verbreding functionaliteitGemeenschappelijke Set van EisenEisen aan partijen die toegangsdiensten verlenen binnen het publieke domeinWaaronder eHerkenning/Idensys, iDIN en DigiD-hoogeIDAS compliant2017: versie 1.11

Europese verordeningOverheidsdienstverleners moeten hun elektronische dienstverlening openstellen voor alle Europese burgersVerplicht accepteren van alle Europese eID-systemenLanden kunnen hun nationale eID notificerenETD ontzorgt:ETD laten notificeren voor Europees gebruikDienstverleners via n aansluiting (HM) laten voldoen aan verordeningGebruikers van buitenlandse eID middelen krijgen (grotendeels automatisch) een BSNVerplicht per 2018: eIDAS