Zorgplicht: publiekrechtelijk perspectief in de praktijk

of 40 /40
Zorgplicht Publiekrechtelijk perspectief in de praktijk drs. S.M.C. Janssen

Embed Size (px)

description

Presentatie tijdens seminar zorgplicht bij ACIS UVA

Transcript of Zorgplicht: publiekrechtelijk perspectief in de praktijk

  • 1. ZorgplichtPubliekrechtelijkperspectiefin de praktijkdrs. S.M.C. Janssen

2. Praktisch perspectiefZuiver marktmodel TopdownVisie rollenVisie beloningZorgplichtenBottom up Praktijk 3. Even voorstellenSilvia Janssen Partner Oostdam & Partners Strategie | Marketing |Communicatie | Compliance Financile dienstverlening >6 jaar werkzaam met Wft in praktijk Van Econoom naar compliance Advies, training en publicaties Boek Zorgplicht loont! 4. Programma Kader publiek recht Nieuw marktmodel Waarnemingen praktijk Knelpunten Tenslotte 5. Kader publiek recht 6. Wft versus BWWft BW Publiek recht Privaat recht Legt spelregels vast Legt contractrecht vast Boete bij overtreding Aansprakelijkheid Schade bij klant Ook bij geen schade Individuele belangen Collectieve belangen 7. Wft Publieke belangen beschermen Uitgangspunten consumentenbescherming normoverdracht overheid cross-sector consistentie distributieconsistentie 8. Zorgplichten Wft1.Zorgvuldige klantbehandeling2.Informatie klant inwinnen3.Motivatie van advies4.Passend advies5.Informatie over product6.Informatie over dienst7.Feitelijk juist, begrijpelijk, niet misleidend8.Passende provisie9.Transparantie kosten en provisie10. Informatie over wezenlijke wijzigingenin product(informatie) 9. Zorgplichten WftRelatie aanbieder versus bemiddelaar:1. Over en weer in staat stellen om2. Bemiddelaar verstrekt informatie, tenzij3. Controle en meldplicht aanbieders4. Bijzondere rechten intermediairs Premie-incassorecht Portefeuillerecht 10. Zorgplichten Wft - praktijk Open normen invloed van tijdsgeest maatschappelijke opvatting AFM stuurt achteraf belangenconflict? 11. Zorgplichten Wft - praktijk Normoverdracht brede taakopvatting AFM aanjager cultuurverandering? Handhaving normoverdracht versus verkenning boetebesluiten: procedureel 12. Zorgplichten Wft - praktijk Gevolg macht AFM: niet co-operatief afvinkcultuur i.p.v. internalisering terechte zorg privaat recht? 13. Zorgplichten Wft - voorbeeld Relatie aanbieder-bemiddelaar Opvattingen AFM distributieverantwoordelijkheid inducement product approval proces 14. Nieuw marktmodel 15. Zuiver marktmodel Zuiver marktmodel 16. Van verkoop naar adviesOudNieuw Product- & aanbodgericht Relatie- en adviesgericht Intermediair verkoopt Intermediair helpt klant Aanbieder stuurt op Klant stuurt opverkoop met provisie toegevoegde waarde Kwantiteit wordt beloond Kwaliteit wordt beloond 17. Zuiver marktmodelOktober 2010 Provisieverbod, doorbreken geldstromen Max beperking administratievewerkzaamheden intermediairs Verschil tussen bruto- en nettoprijs Onderscheid: onafhankelijk of verkoop In 2013 ! 18. Waarnemingen praktijk 19. Acceptatie ! En zorgen ! 20. OverstapproblemenVoordeelNadeelPast beter in rol van Opgeven van klanten die nietklantadviseur willen betalenAdministratie bijhouden (uren,btw, incasso)Wat gaat goed Wat gaat minder goedKlantbehoud enAfspraken met aanbiedersklanttevredenheid 21. Ergernis Top 5 in relatie totbanken/verzekeraars 22. Top 51. Willen intermediairs uitschakelen2. Waarom samenwerken?3. Zorg voor ongelijk speelveld4. Kwaliteit producten onder de maat niet transparant, niet flexibel,oneerlijk, slecht geprijsd, niet netto5. Foute en trage polisopmaak 23. Beloningsvormen in gebruik 24. Tarieven per dienst verschillendUurtarief gemiddeld 125 (advies) en 85 (administratie)Abonnement varieert 25- 400 (gemiddeld 123 pj) 25. Opdracht intermediairspecifieker? 26. Nazorg onduidelijk 27. Knelpunten 28. 1. Diversificatie van dienst/beloningsvormen a.g.v. nieuw marktmodel maakt eenduidige rolverdeling onmogelijk 29. Functies Productontwikkeling Fabricagefunctie Inkooporganisaties Volmachtkantoren Franchise/ketens Adviesfunctie Inkoopfunctie Verkoopfunctie Bemiddelingsfunctie Onderhoudsfunctie 30. Waardeketen Klant bepaalt ! Waarde toegevoegen !orientatie advies offerte beheer 31. 2. Een markmodel dat alleen ruimte biedt voor beloning voor advies is niet in het belang van de klant. 32. Functies Productontwikkeling Fabricagefunctie Inkooporganisaties Volmachtkantoren Franchise/ketens Adviesfunctie Inkoopfunctie Verkoopfunctie Bemiddelingsfunctie Onderhoudsfunctie 33. 3. Zorgplicht bij nazorg is onduidelijk en moet nader geregeld worden in publiek recht. 34. Bijvoorbeeld Onder bemiddelen en aanbieden verstaan wijook (minimale) nazorg Waarschuwingsplicht bij geen nazorg Bemiddelaar biedt nazorg, tenzij andersovereen gekomen 35. Afsluiting Zuiver rolmodel, maar praktijkDe stip op de muur moet wel raak zijn! Invloed op privaat recht? 36. Oostdam & PartnersSilvia Janssen(e) [email protected](t) 024 3243250 siljansBedankt