Reputatiegroep Perspectief 2013

download Reputatiegroep Perspectief 2013

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Reputatiegroep Perspectief 2013

  1. 1. Jasper de Boom (1971) werkt sinds maart 2013 voor de Reputatiegroep als senior adviseur. Vanuit zijn ver- leden als directeur Communicatie en lid van het management team bij Bouwfonds Property Develop- ment (Rabobank Groep) heeft hij grote aniteit met zakelijke dienst- verlening, ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en de publieke zaak. Jaspers hart gaat sneller kloppen van complexe vraagstukken op het gebied van reputatie, issue- management, merkpositionering en mediastrategie. Arjan Hoek (1965) werkt sinds januari 2009 als partner vanuit de Reputatiegroep met name voor opdrachtgevers in de zorg en de non-protsector. Hij heeft als specialismen zorgmarketing en -communicatie, crisiscommunicatie, issue- management, positionering en professionalisering van de communicatie. Daarnaast is hij mediatrainer. Een solide vakman, thuis in de meest complexe dossiers. Mark Weijers (1988) is sinds september 2012 adviseur bij de Reputatiegroep. Hij legt zich toe op de stakeholderdialoog, issue- management en professionalise- ring van de communicatie. Hij is cum laude afgestudeerd in Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met een thesis over framing en social media. Mark wordt enthousiast van vraagstukken die een beroep doen op zijn creativiteit en beschikt over een vlotte pen. Sabrina de Kruij (1980) werkt sinds april 2010 bij de Reputatie- groep als oce manager. Zij is een creatieve regelaar en een uitstekend organisatietalent. Sabrina is ook de drijvende kracht van activiteiten als de Zomer- borrel van de Reputatiegroep, intervisiesessies of Reputatietafels rond specieke onderwerpen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor oce management, ict en de nancile administratie binnen het bureau. Bovenal is zij een vrolijke noot in het geheel. Justine Krenning (1985) werkt sinds april 2010 vanuit de Reputatiegroep als adviseur. Justine is vanuit de Reputatie- groep specialist op het gebied van media- en stakeholder- relaties en crisiscommunicatie. Tevens geeft zij media- en crisistrainingen. Justine vindt het een uitdaging om ingewikkelde reputatievraagstukken te vertalen in glasheldere analyses en concrete acties. Sterk in de observatie, praktisch en creatief in de oplossing. Majorie Dijkstra (1973) is sinds 1 maart 2013 senior adviseur bij de Reputatiegroep. Voordat ze bij de Reputatiegroep startte, was ze managing director bij het wereldwijd opererende Reputation Institute. Majorie benadert reputatievraagstukken vanuit een bedrijfskundig perspectief. Haar visie is dat strategische ambities van een organisatie centraal staan en dat oplossingen moeten bijdragen aan de waardecreatie door de organisatie. Contact Reputatiegroep Maliebaan 92 3581 CX Utrecht T (030) 2312510 info@reputatiegroep.nl Ron van der Jagt (1965) is bestuursadviseur en partner bij de Reputatiegroep. Hij is op de eerste plaats actief voor opdrachtgevers in het bedrijfsleven. Daarnaast werkt hij voor ministeries, gemeenten, woningcorporaties en het hoger onderwijs. Naast zijn werk is Van der Jagt voorzitter van Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. De Reputatiegroep is op 1 juni 2008 opgericht door Paul Stamsnijder (1968). Als partner adviseert Paul zijn opdrachtgevers op het gebied van positionering, visie, (crisis)communicatie, storytelling en (social) media. Naast zijn advieswerk publiceert hij regelmatig over het vak- gebied, waaronder De vent is de tent (2010) over reputatie- management en leiderschap. Paul is een veelgevraagd spreker over reputatievraagstukken. Een goede reputatie begint bij jezelf Vertrouwen in de nancile sector Thought Leadership: denieer de nieuwe standaard Positionering: durf te kiezen Het karakter van de omgekeerde wereld Nieuw leiderschap
  2. 2. Om te bouwen aan vertrouwen, is het essentieel te weten wat de buitenwereld precies van u verwacht. Daarom doen steeds meer organisaties aan reputatie- onderzoek. U krijgt: kwalitatief inzicht in de verwachtingen van de meest uiteenlopende stakeholders een helder beeld van de voor uw stake- holders belangrijkste themas objectieve feedback van uw stakeholders over uw organisatie en uw omgeving inzicht in de verbeterpunten en moge- lijke best practices waar u vervolgens ook werkelijk mee aan de gang kunt. Met een goed stakeholderonderzoek brengt u de verwachtingen van uw net- werk in kaart. Alleen door goed in te spelen op de belangen van uw stakeholders, verdient u het vertrouwen dat noodzakelijk is om uw visie waar te maken. Maar sturen op reputatie, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In de meeste organisaties staat reputatie wel hoog op de agenda, maar te vaak ontbreekt het multi-stakeholder- perspectief. Alle aandacht wordt gericht op een enkele of een generieke doel- groep, vaak het algemene publiek, terwijl het bestaansrecht aangt van andere en vaak meerdere stakeholder- groepen. Om reputatieschade te voorkomen en een wederzijds lonende relatie met hen op te kunnen bouwen, hebben organisa- ties in toenemende mate behoefte aan instrumenten waarmee hun reputatie bij zeer uiteenlopende stakeholdergroepen kunnen monitoren. De Reputatiegroep werkt daarom vanuit multi-stakeholder- perspectief: van medewerkers tot politici, van leveranciers tot opinieleiders, van aandeelhouders tot analisten en van toe- zichthouders tot media. Door consistent aan verwachtingen van stakeholders te voldoen, bouwt een organisatie aan haar reputatie. Uw stakeholders bepalen uw succes. De methodiek van de Reputatiegroep is state of the art en sluit naadloos aan bij de laatste wetenschappelijke inzichten. In een stakeholderanalyse wordt eerst bepaald wie de primaire stakeholders zijn van de organisatie: van wie is de organi- satie aankelijk? Wat is het netwerk? De volgende stap is het in kaart brengen van de belangen, themas en verwachtingen van de primaire stakeholders. Dat doen we zowel kwalitatief als kwantitatief, zowel on-line als via andere kanalen. De resultaten uit het onderzoek worden ver- taald in concreet advies over de positio- nering van uw organisatie, waarmee uw de relaties met uw stakeholders direct kunt versterken. Nog niet eens zo gek lang geleden was je onschuldig totdat voor een rechter wettig en overtuigend het tegendeel was bewezen. Hoe anders is dat nu. Wie een kennelijke, eigen bepaalde maatschappe- lijke grens overgaat, wordt direct en zonder pardon aan de schandpaal genageld. Zonder wederhoor. Journalis- tieke codes zijn niet meer heilig. Je vindt je portret terug in de krant en via social media krijg je van alles toegewenst. De meningsvorming via sociale media komt real time op gang en kan de impact van traditionele media vele malen overtreen. Organisaties dreigen daardoor de regie op hun boodschap en beeldvorming te verliezen. Een nieuwe werkelijkheid ontstaat, waarin consumenten niet zitten te wachten op reclamefolders, tv-spotjes of een keurig geframede boodschap. Integendeel, de consument heeft zijn referentiecode, die de boventoon voert. Organisaties worden met de rug tegen de muur in de luistermodus geduwd. Wat betekent deze transitie? Hoe ga je ermee om? Wat is de rol van reputatie in dit geheel? En nee, het antwoord ligt niet sec in de inzet van social media. Voorbeeldgedrag Deze tijd vraagt van organisaties en bestuurders sensitiviteit, exibiliteit en op zijn tijd het nodige incasseringsver- mogen. Met voorbeeldgedrag bouw je aan maatschappelijk krediet. Een ander belangrijk ingredint is een onderschei- dende visie, een aansprekende belofte, die wordt waargemaakt. Elke dag weer. Alleen organisaties met een herkenbare meerwaarde voor medewerkers, de markt en de maatschappij maken kans op een sterke reputatie en vertrouwen van hun stakeholders. Door kleur te bekennen, geef je kleur aan de relatie met je stakeholders. Een belangrijke les - misschien wel de belangrijkste van 5 jaar Reputatiegroep - is dat een goede reputatie begint bij jezelf. En je krijgt de reputatie die je ver- dient. Houding zegt vaak meer dan welk verhaal dan ook. Het is dan ook te gemakkelijk om bij een geknakte reputa- tie de schuld bij de veranderende tijd- geest te leggen of te wijzen naar de media, of erger, je eigen klant die je niet meer begrijpt. Vermaatschappelijking Als Reputatiegroep geloven we in nieuwe verhoudingen: van ik naar wij, van mono- logen naar dialogen en van oude naar nieuwe structuren. Zo halen we het beste uit onszelf en de beste resultaten voor onze clinten. Vermaatschappelij- king als de sleutel voor (zakelijk) succes. Alleen lijk je soms sneller te gaan, maar samen kom je verder. Want je wordt pas echt jezelf in het contact met anderen. Arjan Hoek partner Reputatiegroep Voorwoord: Arjan Hoek We leven in een uitdagende tijd. Het vertrouwen in organisaties en bestuurders staat meer dan ooit onder druk. Autoriteit is minder van- zelfsprekend; vertrouwde iconen vallen van hun sokkel. Reputatieonderzoek draait om multi-stakeholderperspectief Een goede reputatie begint bij jezelf 2 3 Uw stakeholders bepalen uw succes Reputaties zijn kwetsbaarder dan ooit. Een cyberaanval, een boze oud-medewerker, een dispuut met de toezichthouder, gedoe in de Haagse arena - stakeholders zijn kritisch. Via social media verspreidt negatieve publiciteit zich met de snelheid van het licht. Regie op de beeldvorming is lastig. De Reputatiegroep werkt met diverse methodes waarmee het sturingsinformatie boven tafel haalt en daarmee organisaties helpt op een proactieve wijze te werken aan een betere reputatie. Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met m.dijkstra@reputatiegroep.nl. 1. Analyse 2. Onderzoek 3. Aanbevelingen 4. Dialoog 5. Evaluatie
  3. 3. 5 jaar Reputatiegroep: 5 vragen aan 5 klanten 4 Is er sprake van een omgekeerde wereld, waarbij consumenten de macht hebben? Welke successen heb je geboekt in het versterken van jullie reputatie? Caroline Idema Dat is wat sterk aangezet. Natuurlijk, onze klanten zitten meer in de driver's seat dan voorheen. Het is daarom gezond dat we als ABN AMRO veel actiever de