Glossy PerspectieF

of 12/12
CAMPAGNEGLOSSY GEFINANCIERD UIT PARTIJKAS! ANDRÉ POLITICUS VAN DE TOEKOMST GEÏNSPIREERD DOOR ANDRÉ REIZEN
 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Blad Andre PerspectieF

Transcript of Glossy PerspectieF

 • CAMPAGNEGLOSSY

  GEFINANCIERD

  UIT PARTIJKAS!

  ANDRPOLITICUS VAN DE TOEKOMST

  GENSPIREERD DOOR ANDR

  REIZEN

 • 2 ANDR

  De Andr. Een glossy voor een bewindspersoon van deChristenUnie. PerspectieF, ChristenUnie-jongeren durfde het aan. Wouter Kremer, eindverantwoordelijk voor communicatie bij PerspectieF licht het toe.

  Kunnen wij het maken?Nou en of!

  Over WouterWouter is vanaf 2008 bestuurslid

  Communicatie van

  PerspectieF. Wouter studeert Bestuurskunde en is dol op lezen.

  Waarom dit blad?We leefden al lang met de wens om een mooi blad uit te geven in de kader van de verkiezingen. Andr Rouvoet is iemand die zich in de afgelopen tijd hard heeft ingezet op het ministerie van Jeugd en Gezin. Er is op het ministerie ook veel bereikt. Daarmee is Andr Rouvoet het gezicht geworden van deChristenUnie. We vonden het daarom dan ook vanzelfsprekend dat het blad zijn naam zou dragen. PerspectieF wil politiek di-chter bij jongeren brengen. Dit is een mooi om dat te bereiken. Daarnaast hebben we uiteraard ook verschillende andere acties georganiseerd in campagnetijd.

  Hoe kwam dit blad tot stand?De hoeveelheid werk viel reuze mee. Aan het blad werken twee pasafgestudeerde jongens mee die hard op zoek zijn naar werk. Anne Runia als vormgever van het blad en Frits Tromp als hoofdredacteur. Anne ronde een opleiding af op het gebied van communicatie en multimedia design en Frits is afgestudeerd als journalist. Anne zoekt een baan als documentairemaker en Frits wil graag aan de slag bij een krant. Met dit blad geven we jonge talenten dus ook de kans om te laten zien wat ze kunnen. Jeugdwerkloosheid is overigens ook een thema dat dankzij Andr Rouvoet hoog op de agenda staat. PersectieF vind het belangrijk dat we met deze glossy nogmaals onderstrepen dat er nog veel jonge talenten rondlopen die blijvend de aandacht verdienen van de politiek!

  Wat is jouw rol bij de totstandkoming van deze glossy? Ik ben eindverantwoordelijke voor de glossy, maar er is door een heel team van mensen binnen PerspectieF hard aan gewerkt. Na de verkiezingen op 9 juni stop ik als bestuurslidbestuurslid Communicatie bij PerspectieF. Dat heeft echter niets te maken met deze glossy, want het stond al twee jaren geleden zo gepland.

  Daarmee is Andr Rouvoet hetgezicht geworden van de

  ChristenUnie.

  COLOFON

  Aan deze glossy werkten mee:

  William Poutsma

  Elizabeth Oevering

  Marjolein Koppelaar

  Frits Tromp (hoofdredacteur)

  Jan Hendrik van Sligtenhorst

  Wouter Kremer

  Anne Runia (vormgeving)

 • ANDR 3

  Jonge hond en oude rot 4 & 5Reizen 6, 7 & 8Genspireerd door Andr 9 & 10Spotprent 11

  INHOUD

  Vooruitzien in vertrouwen

  De verkiezingen staan voor de deur. De afgelopen weken stonden bol van de debatten en interviews waarin

  bijna iedere lijsttrekker beweerde zo min mogelijk mensen in de portemonnee te treffen. In de campagne

  draait het vooral om de economische toekomst van Nederland. De rapporten van het Centraal Planbureau

  komen vaak langs en lijsttrekkers bekogelen elkaar met cijfers.

  Maar is die gevulde portemonnee wel waar het om gaat in Nederland? Worden we daar echt gelukkig van?

  Met het Ministerie voor Jeugd & Gezin heeft de ChristenUnie de aandacht gelegd op de rol van het gezin

  in de maatschappij. Ook het omzien naar elkaar door middel van mantelzorg en vrijwilligerswerk staat bij

  de ChristenUnie hoog op de agenda. Zoals je verderop in dit blad kunt lezen, heeft de ChristenUnie in de

  afgelopen jaren op deze punten veel bereikt.

  Het verkiezingsthema is vooruitzien. En ongetwijfeld ken je het campagnespotje met de 3D-brillen. Dat is

  waar de ChristenUnie voor staat: de diepte zien en beleid maken met het oog op de toekomst. We moeten

  de schulden niet doorschuiven, maar we willen verantwoorde duurzame oplossingen zoeken.

  Ook PerspectieF wil vooruitzien: kijken naar een toekomst waar aandacht is voor gezinnen, waar wordt

  omgezien naar ouderen en zwakkeren, en waar ruimte is je geloof openlijk te belijden. Met Gods zegen

  mogen wij vooruitzien in vertrouwen!

  Voor je ligt de Andr, waarin Andr Rouvoet spreekt over zijn ervaringen als minister en waarin je leest hoe

  hij anderen inspireert. Daarnaast heeft PerspectieF de politicus van de toekomst in de gelederen, huidig

  voorzitter IJmert Muilwijk. Met zijn tiende plaats op de ChristenUnie-lijst wil hij het jongerengeluid laten

  klinken in de Kamer! Dit en meer kan je lezen in de Andr, de glossy betaald uit eigen partijkas!

  Robert HeijBeoogd PersepectieF-voorzitter van de toekomst

  4 6 118

 • 4 ANDR

  Andr Rouvoet

  Andr Rouvoet is viceminister-president en minister van

  Jeugd en Gezin; sinds de val van het kabinet Balkenende

  IV tevens demissionair minister van Onderwijs, Cultuur

  en Wetenschap. Hij kwam in 1994 in de Tweede Kamer

  en was van 2003 tot februari 2007 fractievoorzitter

  ChristenUnie. Voorheen was hij onder meer directeur

  van het Wetenschappelijk Instituut van de RPF. Rouvoet

  studeerde rechten en is lid van de Christelijke

  Gereformeerde Kerk in Woerden.

  Vooruitzien ,dat is de slogan waarmee Andr en zijn team de verkiezingscampagne zijn ingegaan. En vooruitzien doet de partij. De kandidatenlijst van de ChristenUnielijst is een mooie verdeling tussen veel ervaring en jong aanstormend talent. De uitgave van deze glossy is een mooi moment om de ervaren rot en het aanstormende talent bij elkaar te brengen. De 48-jarige lijsttrekker Andr gaat in gesprek met de 26-jarige IJmert, die de tiende plaats op de kandidatenlijst inneemt. Een gesprek waarbij beiden terug kijken op hetbewogen politieke leven van Andr Roevoet en vooruitzien naar wat komen gaat voor de ChristenUnie, Andr enuiteraard ook voor politicus in de dop IJmert.

  LuisterenAndr valt met de deur in huis met de eerste tip voor IJmert. Bang om te verliezen moet je volgens de partijleider niet zijn. In de politiek wordt er veel gedebatteerd. Soms gaat het over onderwerpen waarvan je weet dat er weinig te winnen valt. Verliezen hoort daarom ook bij de politiek. En nee, het gaat er niet om dat je altijd het beste weet te zeggen hoe het zit,je wordt juist een goede politicus door goed te luisteren.

  RespectMaar de partijleider heeft nog wel meer tips voor de jonge IJmert, die op zijn beurt aandachtig luistert. Andr zegt dat hij vaak voor gek is verklaard. Wie had er ooit gedacht dat er een minister van Jeugd en Gezin zou komen? En wie had kunnen voorspellen dat dit ministerie ook nog ingevuld zou worden door een ChristenUnie-minister? Zaken kunnen in het leven soms anders lopen dan je verwacht. Je kunt je politieke

  carrire niet plannen. Hij is er trots op dat de ChristenUnie in de afgelopen tijd deze verantwoordelijkheid heeft durven nemen om in het kabinet te gaan zitten. Ook is hij trots op zijn col-legas in het kabinet en in de Kamer. Ik heb persoonlijk heel veel moeite gehad met het debat over de embryo-selectie. Er kwam toen een hele discussie op gang waarbij de Christen-Unie hard is aangevallen. Kamerlid Esm Wiegman heeft in het debat hierover veel voor moet verstouwen. Zo heb ik ook heel veel respect en waardering voor defensieminister Eimert van Middelkoop. Het was een dieptepunt elke keer als demededeling kwam dat er weer een militair was gesneuveld. Eimert moet dan dit slechte nieuws gaan brengen aan de familie. Dat is een zware taak en een zware verantwoordelijkheid. Ik leef dan mee met mijn collegas en voel dat het me persoonlijk ook erg diep raakt.

  Rocken met jongerenAndr neemt IJmert mee langs de bewogen jaren waarin hij deelnam aan het kabinet. Het waren voor mij tropenjaren. Het heeft een zware rem getrokken op mijn eigen familieleven en ook op mijn sociale leven. Rust in deze drukke tijden bracht voor hem zijn geloof. Ik wil in de politiek ook graag herkenbaar zijn als christen. Dit kwam volgens Andr goed tot uitdrukking tijdens de EO-jongerendag. Ik stond daar met mijn gitaar te rocken samen met 36.000 jongeren. Vrienden van mij in het buitenland vinden het ongelofelijk dat ik dat als vice-premier van Nederland nog kan doen. Ik ben ontzettend blij dat ik samen met zoveel jongeren mijn geloof kan belijden. Het was voor mij een hoogtepunt!

  VooruitzienDat brengt IJmert op de volgende vraag: Waar staat deChristenUnie in het jaar 2020 en wat doet Andr dan? Waar Andr zelf staat in 2020 weet hij niet. Wat persoonlijke carrire betreft probeert Andr zo goed mogelijk te doen waar hij op dat moment met zijn werk mee bezig is. Dat is nu het vice-premierschap, het partijleiderschap en het ministerschap van Onderwijs en Jeugd en Gezin. Veel tijd om vooruit te kijken naar een andere carrire is er niet bij. Bovendien is het voor de

  Jonge hond en ouwe rot

  Foto: Ruben Timmermans

  (Nowords)

  Andr: Politiek van de toekomst!

 • IJmert Muilwijk

  IJmert Muilwijk heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd laten zien wat

  hij op politiek en maatschappelijk terrein in huis heeft. Sinds 2008

  is hij voorzitter van Perspectief, de ChristenUnie jongeren. Hij heef

  t

  zich in menig debat laten zien als een originele denker en een vaard

  ige

  spreker, die niet om argumenten verlegen zit. IJmert is afgestudeerd

  milieubestuurskundige, maar heeft een generalistische blik op de

  economische, sociale en medisch-ethische kant van de wereld. Zijn

  jonge leeftijd combineert hij met levenswijsheid en bestuurlijk inzic

  ht.

  IJmert Muilwijk is fractiemedewerker voor de ChristenUnie in

  Utrecht; voorts is hij lid van het Iran Comit en betrokken bij ontwi

  k-

  kelingsorganisaties Whitebird International en ICCO. Hij woont in

  Utrecht en is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

  ANDR 5

  Foto: Ruben Timmermans (Nowords)

  komende vier jaar al duidelijk: Andr wordt fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Verder hoopt Andr dat de ChristenUnie zichzelf blijft: De ChristenUnie heeft potentie om nog verder te groeien in zetelaantal. Het zou mooi zijn als we dezeverwachting de komende jaren ook uitgedrukt zien worden inzetels. Dit mag echter niet ten koste gaan van het christelijk sociale geluid van de partij.

  Jonge talentenJongeren roept Andr op om zich vooral in te zetten voor de maatschappij en zichzelf te ontwikkelen. In de politiek is erde mogelijkheid om je aan te sluiten bij een politieke jongeren-organisatie. Dit is een goede mogelijkheid om jezelf teontwikkelen, maar het is niet de enige mogelijkheid. Het isgoed als jongeren zich afvragen waar ze goed in zijn en waarze deze talenten vervolgens in kunnen zetten.

 • 6 ANDR

  Door Marjolein Koppelaar

  Andr Rouvoet kreeg vorig jaar een uitnodiging van het Chinese bureau voor family planning om de 5e Asia & Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health & Rights in Beijing bij te wonen. Een hele mond vol, maar het bijzondere is dat dit bureau verantwoordelijk is voor de eenkind-politiek. Interessant dat zij juist de Neder-landse minister voor Jeugd en Gezin uitnodigen, die niet bekend staat als voorstander van deze politiek.China worstelt al jaren met de eenkind-politiek. Er dreigt een demografische tijdbom doordat de verhouding tussen ouderen en jongeren helemaal scheef loopt. Daarnaast komt de jeugd steeds meer in opstand omdat zij een grotere vrijheid eisen. Zij staan lijnrecht tegenover het str-akke keurslijf van de partijideologie. China wilde graag het

  Andr met jeugd & gezin over grenzen

 • ANDR 7

  En kind-politiekChina heeft in 1979 de eenkindpolitiek ingevo-erd. Volgens dit beleid mag elk koppel slechts een kind krijgen. Een tweede kind krijgen is zelfs strafbaar.

  AanleidingDe bevolkingsexplosie na de Tweede Wereldoor-log. De regering wilde het risico van overbevoking inperken door deze maatregel in te stellen. Sinds de jaren 70 is er dan ook een duidelijke daling van het geboortecijfer merkbaar.

  UitzonderingenHet beleid is overigens alleen geldig voor Han-Chinezen(meerderheid van de Chinese bevolking). Voor Chinese minderheden is het hebben van meer kinderen niet strafbaar. Daarnaast zijn er enkele regios die een uitzondering vormen; boeren op het platteland mogen bijvoorbeeld twee kinderen hebben als het eerste kind een meisje is.

  GevolgenDoor dit beleid komen er veel abortussen voor in China. Als blijkt dat het om een meisje gaat, kiezen ouders er soms voor om het meisje te laten aborteren omdat zij doorgaans veel geld kosten door onder meer de bruidsschat. Voor veel armere mensen is dit niet te betalen.

  gesprek aangaan met Nederland: Hoe gaat wij als vrijgevochten land daarmee om? En wat houdt het Nederlandse jeugd- en gezinsbeleid in?

  Naast het jeugd- en gezinsbeleid was er nog een interessante reden om in te gaan op de uitnodiging van China. China wordt steedsbelangrijker op het wereldtoneel. Het land wordt gezien als de toekomstige wereldleider op het gebied van economie- en tal van andere terreinen. Het is daarom belangrijk dat Nederland goede contacten heeft en blijft houden met China. Rouvoet greep deze kans daarom aan om onder meer te praten over de mensenrechtensituatie, duurzaamheid en de Kopenhagen-top.

  In oktober 2009 is Rouvoet naar China afgereisd. Op de volgende pagina vind je een impressie van het bezoek.

  Hoofdstad: Peking

  Inwoners: Ruim 1,3 miljard

  Grootste stad: Sjanghai (17 miljoen inwoners)

  Voertaal: Mandarijn Chinees

  Religie: Er zijn vijf officieel door de staat erkende religies:

  boeddhisme, taosme, islam, katholicisme en protestantisme.

  Politiek: China is een npartijstaat, de absolute macht ligt bij de

  Communistische Partij van China. Deze partij heeft 63

  miljoen leden. De macht van de Communistische Partij is

  vastgelegd in de Chinese grondwet.

  Wetenswaardigheden China

 • 6 ANDR

  Andr met jeugd & gezin over grenzen> vervolg

 • ANDR 9

  Jonathan van de GeerPers- en Publieksvoorlichter

  Tweede Kamerfractie:

  Ik ben zon 7 jaar geleden lid geworden tijdens de ChristenUnie.

  Zelf afkomstig uit een warm SGP-nest was ik zeer onder de indruk

  van de politieke inbreng van de ChristenUnie van Andr Rouvoet.

  De wijze waarop hij oude waarheden op vernieuwende en

  verbindende wijze in het debat kon brengen, trok mij over de

  streep om lid te worden. Een partij met idealen waar je het niet

  mee oneens kan zijn. Wat mij aanspreekt is de concentratie

  die Andr weet op te brengen in het vele werk wat hij verricht.

  Kwaliteit en betrokkenheid staat daarin centraal. Zijn soms wat

  strenge blik die ineens open wordt als het onderwerp dichter bij

  zijn persoon komt, fascineert mij. Andr is voor mij de politicus die

  open spreekt over zijn geloof en wat hem ten diepste bezig houdt.

  Nu ik als voorlichter werkzaam ben voor de fractie zie ik uit naar de

  komende samenwerking met Andr als fractievoorzitter.

  Andr Rouvoet is excellent!

  Genspireerd door Andr

  Fred VenusDirecteur stichting Jeugdformaat:Andr is politicus die stuurt op basis van waarden. Vanuit hetperspectief van kind en gezin. Hij heeft deze onderwerpen op de politieke agenda geplaatst. Dit heeft hij niet op een technische manier gedaan maar aan de hand van een aantal belangrijke waarden. Daar staat hij voor en daarmee heeft hij richting gegeven aan zijn beleid. Ik krijg bij Andr het gevoel dat hij zich inzet voor de kinderen inNederland alsof het om zijn eigen kinderen gaat. Op die manier zoekt hij voor hen naar oplossingen waarbij hij alles uit de kast haalt om maar het beste resultaat te krijgen voor hen.Dat waardeer ik zeer in hem.

  Andr Rouvoet is bevlogen!

 • 10 ANDR

  Elizabeth OeveringHoofdredactrice Perspex,PerspectieF ChristenUnie-jongeren:

  Zodra ik thuis kom zet ik Politiek24 aan om maar niets te missen

  van wat er die dag in Den Haag gebeurd is. Wat mij vaak opvalt is dat

  politici vaak in dure bewoording een rits aan beloften doen, maar dat

  deze beloften door betreffende politici maar al te vaak in de lucht

  blijven hangen zonder dat er iets mee gedaan wordt. Ik kom zelf

  uit een gezin waar een man een man, een woord een woord nog

  hoog in het vaandal staat. Daarom ben ik ook zo blij met een man

  als Andr. Als hem gevraagd wordt of hij kan beloven dat er een

  oplossing komt voor een bepaald probleem zal hij nooit zomaar iets

  beloven wat hij vervolgens niet waar kan maken. Dat is wat mij vooral

  aanspreekt in hem. Als je niet weet of je de belofte waar kan maken

  kan je net als Andr beter helemaal geen beloften doen. Als er een

  verkiezing komt voor meest betrouwbare politicus staat Andr

  Rouvoet wat mij betreft met stip op 1.

  Andr Rouvoet is betrouwbaar!

  Andr Rouvoet is puur!

  Henny van WeertSecretaresse Andr:

  "Ik raak genspireerd door Andr Rouvoet om het volgende. Een baas die hard werkt, hart voor de zaak heeft, eerlijk en hartelijk is en altijd zichzelf blijft. Onze samenwerking verloopt in grote loyaliteit en ik voel mij altijd gesteund bij de werkzaamheden die ik voor hem verricht. Na spannende en hectische dagen is er op zn tijd ook weer ruimte voor humor en ontspanning waardoor de druk weer even van de ketel is. Mij geeft dat de energie en motivatie om mijn steentje bij te dragen aan de ondersteuning van Andr."

  > vervolgGenspireerd door Andr

 • ANDR 11

 • De voordeur voorbijKoekeloeren achter de voordeur? Nee, Andr Rouvoet wilkinderen vooral de ruimte te geven om buiten te spelen,veel plezier te maken. Oftewel opgroeien in veiligheid.

  Andr is een eenmalige uitgave van PerspectieF, Christen-

  Unie-jongeren. Het blad is gemaakt door de redacteuren van

  de Perspex, het vereningsmagazine van PerspectieF. Meer

  informatie over PerspectieF vind je op www.perspectief.nu.