Vathorst Perspectief

Click here to load reader

 • date post

  18-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Uitgave van het ontwikkelingsbedrijf Vathorst in Amersfoort over Grachtenstad De Laak

Transcript of Vathorst Perspectief

 • jaargang 12 NOVEMBER 2010

  een wereld van verschil

  19

  Woongenot in De Laak

 • 2 InhoudsopgaveDie laatste 5 procent met volle kracht aanpakken 4Van binnenstedelijke dichtheid naar groene singels 6Nu vinden we het prachtig! 10De Laak is cht anders 14Groeien naar het thuisgevoel 16Boom, kroeg, dagje uit 18Gezondheidscentrum brengt betere zorg op menselijke maat 20Even langs bij thuiswonen 22Winkelcentrum: spil in Vathorst 24Vathorst en Prnatal: huwelijk van de toekomst 26Ook VolkerWessels kiest voor Vathorst 27Uitwaaien in de Laakzone 28Kai park: inspirerende ontmoetingspark in De Laak 30Lekkere start Markenhavenfeest 32HEY! Pannenkoekenboerderij matcht met Vathorst 34Vathorst Now | VathorstRun 36Zoals u het voor u ziet..... 38Spetterend feest in De Bron 40Glasvezel komt op stoom 42Colofon 43

 • Wat betekent het om in Vathorst te wonen? En stemmen de ervaringen van bewoners overeen met de verhalen die naar buiten komen? Voor dit nummer wilden we een slag dieper gaan en, naast het schetsen van de plannen en de goede voornemens, nu eens uit eerste hand horen hoe het hier na een aantal jaren bevalt.

  We concentreerden ons daarbij op De Laak: binnen Vathorst misschien wel de meest spraakmakende wijk, die binnenstedelijke dichtheid combineert met pittoreske grachtenpanden. Uiteindelijk gingen we langs bij drie huishoudens die open en eerlijk de plus- en minpunten met ons doornamen. Wat opvalt? Dat er onder de trend van technologie en individualisme een enorme hang naar saamhorigheid en gedeelde zorg en interesse te bespeuren is. Ofwel: het gemancipeerde profiel van de wijk houdt niet in dat iedereen maar zijn of haar eigen gang gaat. Integendeel! Door het bezoeken of organiseren van feesten, het discussiren op lokale fora en het doen van vrijwilligerswerk, is De Laak volop bezig door te groeien tot een warme gemeenschap, waar mensen hun plek vinden, elkaar de ruimte geven, maar ook - op een gezonde manier - weer een boodschap aan elkaar hebben. Kortom, een wijk die er niet alleen mooi uitziet op de tekentafel of als je er langs rijdt, maar die bezig is zijn eigen sociale hart te ontwikkelen.

  Verder zijn we trots op verhalen over ondernemers in De Laak (Monique Luteijn, Thuiswonen), de verhuizing van het St. Pieters en Bloklands gasthuis naar Vathorst, de toekomst van het glasvezelnet, de vrije kavels waar je je eigen droomhuis kunt bouwen en het nieuwe gezondheidscentrum, dat ambitieuze plannen heeft om de zorg dichterbij de wijkbewoners te brengen. Daarnaast geeft wethouder Gert Boeve zijn daadkrachtige visie op de kansen en hobbels waarmee Vathorst de komende jaren te maken krijgt.Ik wens u veel leesplezier en we melden ons met een volgend nummer in het voorjaar van 2011.

  Met vriendelijke groet,

  Frans van der Horst

  voorwoord

  3

  DE LAAK GROEIT DOOR!Hoe bevalt het hier, na jaren wonen, in De Laak.

 • 4Interview met wijkwethouder VathorstGert Boeve

  4

 • 5DIE LAATSTE 5 PROCENT MET VOLLE KRACHT AANPAKKENVathorst is niet alleen een wijk, maar ook een omgeving

  Gert Boeve is trots op Vathorst. Op hoe de wijk, naast Kattenbroek en Nieuwland, ook weer tot toonaangevend is uitgegeroeid in Nederland. Maar het karwei is, zogezegd, nog niet af. En vraagt focus op wat ng beter kan. Mensen kijken niet alleen meer naar een wijk, maar naar het hele pakket. Een kort vraaggesprek.

  Qua samenhang in architectuur, onderscheidend vermogen en woonbeleving is Vathorst van een zeldzame kwaliteit. Er komen regelmatig buitenlandse gasten, en die kijken hun ogen uit naar wat we in Vathorst aan Wereld van verschil hebben neergezet. Die trots slaat logischerwijs ook op mij over.

  De wereld is voortdurend in beweging, nu wellicht sneller dan ooit. Dus ook de woon-consument verandert. Die kiest niet alleen meer voor een huis of voor een omgeving, maar voor een heel pakket. Dat wil zeggen: niet alleen voor stenen, straten, tuinen en garages, maar ook voor: wat kan ik in mijn nieuwe omgeving doen? Wat kan ik er beleven?

  Dingen als kinderopvang, BSOs, bereikbaarheid en de wachtlijst voor de hockey club: dat zijn zaken die substantieel meetellen in de huidige aankoopbeslissing. Dus pleit ik ervoor om daar voortvarend mee aan de slag te gaan.

  Ook hier geldt: wanneer wordt het beschikbaar? Kunnen we dingen naar voren halen? Ik denk vooral aan het recreatiegebied Vathorst-Noord. Zeker voor bewoners van De Laak zou het wenselijk zijn als zij op korte termijn de rust en de ruimte kunnen opzoeken in dat prachtige gebied.

  Als een prachtige voortzetting van Laak 1, maar met meer kwaliteit in de directe omgeving. Door het meer groene karakter, het slingerende water en het behoud van bestaande panden, krijg je een beeld dat heel goed past bij jonge gezinnen. Laak1 roept associaties op met een grachtenstad, Laak 2A gaat in de richting van een Friese singelstad. Landelijker, dus.

  Mensen zoeken een eigen, onderscheidende plek om te wonen. Vathorst heeft daar vanaf het begin op geanticipeerd en blijft dus mensen trkken. Het maakt de verplichting om ook die laatste omgevingsaspecten verder aan te pakken wat mij betreft alleen maar groter. Want het is zonde als mensen die Vathorst helemaal zien zitten vanwege die paar punten toch een andere keuze maken. Mijn stelling is dan ook: als je het verschil wilt maken, pak dan Vathorst-Noord zo snel mogelijk bij de kop.

  Waar staat Vathorst, wat u betreft?

  Maar er is, begrijp ik, ook werk aan de winkel.

  Daar valt nog terrein te winnen?

  Nu we het toch over omgeving hebben: is er voldoende ruimte voor recreatie

  rondom Vathorst?

  Hoe kijkt u naar Laak 2A?

  De woningmarkt is lastig op dit moment. Dat is een gegeven. Hoe ziet u de toekomst

  van Vathorst?

 • Een wereld van verschil

  6

 • 7VAN BINNENSTEDELIJKE DICHTHEID NAAR GROENE SINGELSLaak 2A bouwt krijgt nieuwe dimensie

  Samen met collega-stedenbouwkundige Adriaan Geuze is Edzo Bindels verantwoordelijk voor de stedenbouwkundige inrichting van De Laak. Ze werken allebei voor het gerenommeerde Rotterdamse bureau, West8, dat tot ver over de grenzen betrokken is bij prestigieuze projecten. Vraag: ziet Bindels Laak 2A als een nieuwe start of een voortzetting van Laak 1A en 1B? In mijn ogen is het duidelijk een voortzetting, meent Bindels: We streven nog steeds naar een binnenstedelijk gebied. Alleen zullen de accenten in Laak 2A wat anders komen te liggen. Hebben Laak 1A en B een binnenstedelijke grachtenstad als referentiepunt, bij Laak 2A ligt dat anders. Hoe anders? Bindels: Wanneer je naar de huidige plannen kijkt, streven we iets minder naar de hoge dichtheden die je in het hart van een grachtenstad aantreft. De opzet is wat ruimer en groener. Neem de singels van Haarlem en Leiden als voorbeeld, aan de rand van de stad. Dat is het type sfeer dat Laak 2A zal gaan ademen. Simpel gezegd: je gaat van puur binnenstedelijke grachten naar de meer open ruimte van singels.

  Afwisseling biedt kwaliteit

  Ingenomen is Bindels met het handhaven van bestaande kavels en boerderijen, die Laak 2A, naast de groene oevers, een sterk eigen karakter zullen geven. Wij noemen die bestaande elementen dissonanten. Dat klinkt misschien negatief, maar het tegendeel is het geval. Door de handhaving van authentieke elementen krijg je een levendige en interessante afwisseling in het landschap. En krijg je veel meer lucht bij de inrichting van de wijk. Niet alleen voor de ontwerpers, maar ook voor de bewoners die er straks hun bestaan opbouwen.

  Meer binnenwater

  Een andere verschuiving is de ruimere toebedeling van binnenwater. Vergeleken bij Laak 1 zal er wat meer binnenwater te genieten zijn. De singels zijn iets breder en dat maakt de mogelijkheden voor waterrecreatie groter. Voor het overige zal men voortborduren op de successen van Laak 1, zoals de hoogwaardig vormgegeven bruggen en straten. Bindels: Net als Laak 1A en 1B zal ook 2A, verwacht ik, weer veel bekijks trekken: van kopers n pers. Al was het maar omdat De Laak, zoals die er nu bij ligt, bij velen verwachtingen schept over het vervolg.

 • Projectmanager Paul Hardeman benadrukt het onderlinge verband tussen beide gebiedsdelen: 2A wordt een integraal onderdeel van De Laak. Dat wil zeggen: de architectonische grondgedachten en principes zijn en blijven dezelfde. Maar er zullen iets andere accenten worden gelegd. Juist die variatie en flexibiliteit blijkt overal in Vathorst zeer gewaardeerd te worden. In die zin is het accentverschil met Laak 1 een aantrekkelijke voortzetting van Vathorst als Wereld van Verschil.

  Ruimer en groener

  Ook volgens zijn collega, locatieontwikkelaar Wieke Wisselink-Schreurs, gaan de beide gebiedsdelen elkaar uitstekend aanvullen. Het opnemen van bestaande elementen in 2A, zoals de bomen, vind ik een heel sterk element. Waarom? Ten eerste sluit het aan bij het overkoepelende idee van Vathorst, namelijk: aansluiten bij bestaand landschap, waar dat mogelijk is. Daarnaast geeft het een soort dorpse touch aan de wijk, waarvan uit onderzoeken steeds weer blijkt dat bewoners dat als zeer prettig ervaren. En een derde punt is dat het ontwerp als geheel toch wat speelser is. Zo zullen de watergangen hier en daar ook wat slingeren, waar de grachten in Laak 1 kaarsrecht zijn. Hardeman: Naast de bomen handhaven we ook enkele boerderijen, inclusief de grond eromheen. Dat geeft toch wel een iets ander startpunt dan bij Laak 1. Vergelijk het met de Duisterweg. Als je daar overheen fietst en je ziet al dat groen en die oorspronkelijke bebouwing om je heen, dan vergeet je haast dat je je in een nieuwbouwwijk bevindt. Eenzelfde soort effect krijg je op bepaalde plekken in Laak 2A.

  Wat maakt gelukkig?

  Het meer landelijke en authentieke beeld van Laak 2A komt niet uit de lucht vallen. Uit onderzoeken blijkt dat zeker de kopers uit Amersfoort en omgeving hechten aan wat je het dorpse zou kunnen noemen. (Dit in tegenstelling tot de groep Randstedelingen, die meer nadruk leggen op het individu.) Hardeman: Het blijkt dat de groep kopers uit de buurt het prettig vinden als ze, naast nieuwbouw, ook een verbinding ervaren met de historie. Dat geeft kennelijk een meer

  vertrouwd gevoel, een besef van worteling en ergens bijhoren. Met Laak 2A slaan we heel bewust een brug naar die groep.

  Alles-bij-de-hand-gevoel

  Hardeman en Wisselink-Schreurs kennen de hobbels in de huidige woningmarkt, maar twijfelen niet aan de unieke combinatie die Laak 2A straks te bieden zal hebben. Hardeman: Ik denk de aantrekkingskracht het alles-bij-de-hand-gevoel zal zijn. Je zit straks dichtbij scholen, dichtbij een winkelcentrum, dichtbij de snelweg en dichtbij het groene buitengebied. Wie kan dat zeggen als hij in een nieuwbouwhuis gaat wonen? Dat blijft een gewilde en praktische combinatie voor jonge mensen en gezinnen.Beide ontwikkelaars zijn benieuwd naar de bedrijvigheid, die zich in Laak 2A zal ontwikkelen. Er zijn kavels voor ingericht, maar het is altijd weer afwachten welk type ondernemers erop af komt. Wisselink-Schreurs: In Laak 1 heb je nu onder meer een kapper, een tandarts, een woonwinkel en een atelier. Dat zijn echt de pareltjes van de wijk! Locaties die de wijk een eigen gezicht geven , ook voor mensen van buiten.Met dat eigen gezicht zit het in Laak 2A sowieso wel goed, meent Hardeman. Omdat er ook vrijstaande woningen zijn gepland, zal er meer ruimte zijn voor eigenzinnigheid en variatie. Hetzelfde geldt voor de twee-onder-n-kap woningen. Wisselink-Schreurs: Voeg daarbij de speelvoorzieningen, die voor elke leeftijdsgroep iets te bieden hebben en Laak 2A is volkomen toegerust voor de eisen van het nieuwe decennium.

  8

 • 9

 • Gerard en Debbie Verhagen

  10

 • 11

  NU VINDEN WE HET PRACHTIG!Het buikgevoel dat gecorrigeerd werd

  Toen ze Vathorst begin deze eeuw voor het eerst zagen, dachten ze beide: Daar gaan we nooit wonen. Inmiddels voelen Gerard en Debbie Verhagen zich al zes jaar thuis in Vathorst, waarvan de laatste twee in De Laak. We wonen hier fantastisch!

  Ooit fietsten ze, tijdens een onschuldig toertochtje, de A1 over en zagen ze het prille Vathorst liggen. Mijn eerste reactie? Daar gaan we niet wonen, lacht Gerard Verhagen (32), en ook zijn echtgenote Debbie (25) ziet het moment van toen weer voor zich en lacht mee: Op dat moment hadden we ons vizier nog gericht op een wijk als Kattenbroek. En was Vathorst iets dat achter de snelweg lag. Een onbekende wereld, eigenlijk.

  De wijk is me meer en meer gaan aanspreken

  Actief worden

  In 2004 moesten ze hun toenmalige huurhuis echter nogal abrupt verlaten en werden ze gedwongen op korte termijn een beslissing te nemen. Toen zijn we toch gevallen voor een huis in Velden I, bekent Gerard. Vooral de ruimte die we daar konden krijgen, was heel aantrekkelijk. Zeker als je die afzet tegen de prijs. Hoewel Vathorst destijds nog volop in ontwikkeling was, hadden ze beiden, bij nader inzien, juist wel een goed gevoel over de wijk. Gerard: In eerste instantie heb je misschien de angst dat je op een eiland komt te wonen, achter de A1, afgescheiden van de rest van Amersfoort. Maar het tegendeel is gebeurd. Ik werd al snel actief bij de plaatselijke krant Vathorst Nu. En, rondkijkend in de omgeving, begon de wijk me meer en meer aan te spreken. In hoeveel nieuwbouwwijken vind je zoveel afwisseling in het straatbeeld? En zie je zoveel aandacht voor detaillering? En naast die architectonische eigenschappen werd Vathorst al snel een wereld op zich, met goede basisvoorzieningen en interessante initiatieven als De Kamers. Debbie: Als je het vergelijkt met dat eerste moment waarop we intutief zeiden nee, niets voor ons, dan moet je constateren dat je er wel eens naast kunt zitten. Ik voel me nu helemaal thuis in Vathorst. In zekere zin heeft de wijk het ongelijk van ons buikgevoel bewezen.

  Dichtbij het park, dichtbij het water

 • Naar De Laak

  Na vier jaar in Velden I was het tijd voor beide om door te groeien. Niet in de laatste plaats vanwege de kinderwens. Sinds de zomer van 2008 wonen Gerard en Debbie dan ook aan de Weteringkade. Laat ik eerlijk zijn, benadrukt Gerard. Dit pand was qua ruimte een hele stap vooruit. Die extra ruimte hadden we nodig, wilden we heel graag en was ons primaire doel. Maar als je kijkt naar de situering van dit huis! Dat kan gewoon niet beter... We zitten dichtbij het park, dichtbij het water, dichtbij de belangrijke voorzieningen. We hebben echt alles bij de hand.

  Binnenterrein is mooie speelplek voor onze dochter

  Niet alleen over het wonen zlf zijn ze heel tevreden, ook de omgang met de buren en, in ruimere zin, met het hele blok is na een aarzelend begin leuk en inspirerend geworden. Gerard: Wonen op een eiland, zoals hier, geeft een speciaal gevoel. En een soort gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Hoewel je hier misschien meer drukke tweeverdieners hebt dan, bijvoorbeeld, in De Velden, is de onderlinge binding juist steviger. Debbie: Omdat je allemaal in hetzelfde schuitje zit, en dan bedoel ik eigenlijk in dezelfde levensfase, trek je juist meer naar elkaar toe. Sinds we hier wonen is er een hele serie kinderen in de omgeving geboren, die vrijwel parallel liep met de oplevering van de huizen. Alsof het minutieus zo gepland was! Onze dochter Cato is geboren in 2009.

  Gerard: Het gezamenlijke binnenterrein vind ik heel prettig. Om te beginnen is het een prachtplek voor Cato om geheel veilig met andere buurtkinderen te spelen. Maar omdat je er samen met het hele blok verantwoordelijk voor bent, ga je vanzelf overleggen. En verplaats je je in elkaars belevingswereld en argumenten. Ik zeg t eerlijk: we zijn het niet altijd eens geweest, maar het einde van het liedje is dat je elkaar beter kent en er meer onderling begrip is ontstaan.

  Geweldige initiatieven

  Gerard heeft een drukke baan als e-businessconsultant en vindt zelf dat hij nog onvoldoende toekomt aan wat je meedoen in de wijk zou kunnen noemen. Ik zie veel dingen waar ik meer tijd aan zou willen besteden. Neem alleen al het wielrenclubje dat hier in De Laak is opgericht. Leuke mensen, lekker fanatiek. Drie avonden per week maken ze een tocht.

  Helaas sluit ik nu nog hooguit n keer per maand aan. Maar het is er wel! Dus zodra het lukt meer tijd vrij te maken, kan ik zo beginnen. Ook De Kamers vindt hij een geweldig initiatief. Dat partijen de handen ineen slaan en zon cultureel centrum laten opbloeien, is toch prachtig? Ook daar zou ik vaker naartoe willen. Naar de film, bijvoorbeeld. Ik hou toch meer van de alternatieve cinema, niet van die boem-boem-knal-blockbusters uit Amerika.

  In De Laak is juist meer binding tussen bewoners

  Gerard en Debbie hebben voorlopig zeker geen plannen om weg te gaan uit De Laak. Integendeel. Juist de golf van geboortes en het gemeenschappelijke binnenterrein geeft het thuisgevoel en geborgenheid. Hij zou graag, buiten het werk om, meer tijd nemen om van dat alles te genieten (jammer, het komt er steeds niet van), zij doet regelmatig iets met de omgeving (we organiseren af en toe een burendag) en voelt zich met alle voorzieningen binnen handbereik heel gelukkig. Als ik n kritisch puntje moet noemen, zegt Gerard tot slot, zou ik zeggen: steek het water zo snel mogelijk door. Zodat je de wijk uit kunt varen en dat Veneti-gevoel tot wasdom kan komen.

  12

 • 13

 • 14

  Sanne Bokkers:ik voel me hier echt thuis

 • 15

  Sanne Bokkers is verloskundige in o.a. Vathorst (verloskundigen aandelaak). Samen met haar partner, Friso Doornhof, woont ze sinds een half jaar zelf ook in de wijk. De Laak is een perfecte combinatie tussen sfeer en nieuwbouw: de grachten zorgen voor een historische setting, de huizen voor de praktisch gemakken van 2010.

  Het gesprek met Sanne vindt plaats op een bijzonder moment. Naast haar werk als verloskundige is ze enthousiast toerfietser. Amper een etmaal geleden is ze teruggekeerd van de Tour for life 2010, een charitatieve fietstocht van maar liefst 1500 kilometer in 9 dagen; van Noord-Itali naar Valkenburg (Limburg). In mijn hoofd ben ik nog een beetje aan het bijkomen van alles wat ik onderweg gezien en meegemaakt heb. Dat was soms z_ overweldigend! Ik heb schitterende landschappen gezien en spectaculaire beklimmingen gedaan. Na het bedwingen van diverse Alpentoppen, waaronder de fameuze Alpe dHuez, vragen we Sanne wat de specifieke kick is om zon berg eronder te krijgen. Dat je zo hoog fietst en diep het dal in kijkt en n bent met de natuur, geeft een machtig gevoel. Maar als ik eerlijk ben: het feit dat je mannen eruit fietst, zorgt wel voor een bijzondere extra kick! Ze knipoogt en is trots op het geld dat zij, samen met alle overige ploegen, bij elkaar heeft gefietst voor Artsen Zonder Grenzen: circa 1,1 miljoen euro.

  Touwtjes in handen

  Sanne is sportief en heeft de touwtjes graag in handen. Ook in haar eigen huis. Het fijne aan De Laak is dat je in een nieuwbouwhuis komt te wonen dat je helemaal naar eigen smaak kunt inrichten. Ze maakt een wijds gebaar, om aan te geven dat alles wat we om ons heen zien door haar en Friso exact zo gepland is. Waar ik het meest trots op ben? De keuken vind ik heel mooi geworden. En ook de parketvloer vind ik nog elke dag heel warm en prettig. Maar niet alleen over het huis zelf is Sanne tevreden. Ook de architectuur van De Laak

  spreekt haar aan. Als je voor nieuwbouw kiest, zoals wij, ben je toch bang dat je in een standaardomgeving terechtkomt. En dat je als een nummer op een postcode wordt weggestopt. Gelukkig is De Laak een wijk met een eigen identiteit! Mensen die ons bezoeken, reageren in eerste instantie wat verbaasd. Een soort wijk als dit kennen ze niet. Maar die verbazing slaat meestal snel om in nieuwsgierigheid en ook, soms, bewondering. De Laak is cht anders.

  Energie krijgen

  De praktijk waar Sanne werkt is een paar straten verderop gehuisvest, dat wil zeggen: leven en werk zijn in haar beroep behoorlijk diep met elkaar verbonden. Ze vindt het geen probleem, integendeel: Ik krijg juist energie van al die mensen met jonge kinderen. Het zijn toch meestal mensen die optimistisch in het leven staan en volop plannen maken. Daar herken ik me in. Zo ben ikzelf ook. En daarom ben ik me hier ook relatief snel thuis gaan voelen. Want natuurlijk kom ik wel eens mensen tegen, die ik heb mogen begeleiden bij de geboorte van hun kindje. Heel ver vooruit wil ze nog niet kijken. En dat hoeft ook niet, want het loopt lekker in De Laak. Bokkers: In De Laak zitten we op een goed punt, precies halverwege. Aan de ene kant ben je dichtbij het centrum van Amersfoort en aan de andere kant ben je zo in de natuur en in Nijkerk, waar ik vandaan kom en waar mijn familie woont. En ook als er gezinsuitbreiding mocht komen, hoeft Sanne zich geen zorgen te maken: het huis is er, qua ruimte, voorlopig ruimschoots op berekend. En dat haar adres voor sommige bezoekers (nog) niet te vinden is op de TomTom, baart haar ook al geen zorgen: Heerlijk toch? Nog even niet op de kaart staan. Lekker romantisch!

  DE LAAK IS CHT ANDERS!Nieuwbouw, maar wl met een eigen gezicht

 • Marloes en Bart Greve

  16

 • 17

  GROEIEN NAAR HET THUISGEVOELAls je actief wordt, ga je je sneller thuisvoelen

  Bart Greve (37) is partner in een consultancybedrijf. Hij koos, samen met zijn vrouw Marloes, een aantal jaren terug met volle overtuiging voor grachtenstad De Laak. Dit is de omgeving waar ik mijn kinderen wil zien opgroeien. Maar niet alles gaat vanzelf: in een nieuwe omgeving is het handig als je ook zelf een actieve rol aanneemt.

  Alvorens we gaan zitten om het gesprek te beginnen, loopt Bart langs de diverse ramen van de woonkamer, onder meer uitkijkend op de Laaksloep en het grachtenwater. Hoewel alles went, zegt hij, blijft deze setting natuurlijk geweldig. Ik ben altijd iemand geweest die van water en de nabijheid van water heeft gehouden, en dan blijft het heerlijk om er dagelijks zon zicht op te hebben. Het werkt ook rustgevend.Bart omschrijft zichzelf en zijn vrouw als typische grote stadsmensen. Lange tijd woonde hij in het centrum van Utrecht, had hij alles bij de hand en was er voortdurend levendig gedruis om hem heen. Toen de vanzelfsprekende behoefte ontstond om groter te gaan wonen en ze in naburige gemeenten (met name Zeist) huizen gingen bezichtigen, begon er bij Bart iets te kriebelen. Als je oude panden bekijkt, kun je weliswaar gegrepen worden door de sfeer en gaan fantaseren over het verleden, maar ik merkte dat ons dat toch niet erg lag. Ik ben ondernemer. Mijn primaire blik is toch vooral toekomstgericht. Wat kan ik opbouwen? Tot stand brengen? Die energie voelde ik in die oude omgevingen een beetje wegvloeien.

  Prijs/kwaliteit

  Door vrienden werd hij destijds gewezen op het deelplan De Laak. Bart was vanaf het eerste moment enthousiast. Zoals gezegd: het water sprak me enorm aan, evenals de ambitieuze opzet van de wijk. Hoe vaak krijg je de kans om in een nieuwbouwwijk te gaan wonen, die z totaal anders is? Maar als ondernemer keek hij, geeft hij toe, ook nadrukkelijk naar de meer prozasche kant van de deal. Eerlijk is eerlijk: de prijs kwaliteit verhouding was ook zeer gunstig. En vormde, uiteindelijk, misschien wel de doorslaggevende factor. Als je kijkt hoeveel vierkante meters woonruimte we hier hebben en voor welke prijs, dan weet ik niet zo snel een alternatief te noemen dat beter is. In 2006 betrokken Bart en Marloes hun woning aan de Hindeloopenkade 9. Hoewel er aanvankelijk, meent hij, wel een pioniersgeest in de wijk heerste en ze, samen met buren en overburen, tegelijkertijd aan het bouwen van de Laak-sloep begonnen, nam het oude leven met het bijbehorende tempo al snel weer zijn positie in. En was er, misschien meer dan wenselijk, sprake van een leven dat zich, mede door de komst van Annelot en Tijs, helemaal thuis afspeelde.

 • 18

  Als je jonge kinderen hebt, ben je behoorlijk aan huis gebonden, blikt Bart nu terug. En word je, zeker als je ook nog drukke banen hebt, als gezin op jezelf teruggeworpen. Dan merk je ineens dat het ook een nadeel kan zijn dat je niet meer in een stad woont, maar in een nieuwbouwwijk. Maar Bart is er het karakter niet naar om dat zomaar te laten gebeuren. Echtgenote Marloes werd actief in de oudercommissie en Bart bij de hockeyclub. Het zijn geen spectaculaire ontwikkelingen, maar wel kleine en misschien zelfs noodzakelijke stapjes die ervoor zorgen dat je je ergens thuis gaat voelen. Het leven is, vind ik, meer dan werken alleen.

  Deze setting blijft geweldig

  In dat verband is hij ontzettend blij met het nieuwe winkelcentrum. Bart: Dat heeft zich al een beetje gevormd tot een nieuw centrum. Je komt elkaar spontaan tegen, en dat is precies het soort contact dat Vathorst nodig heeft. Mensen hebben hun eigen leven soms z perfect en volledig ingericht, dat er niets of weinig onverwachts meer gebeurd. Persoonlijk vind ik dat jammer. Bij de hockeyclub ben ik, bijvoorbeeld, oude studievrienden uit Groningen tegengekomen. Dat geeft toch wel een nieuwe dimensie aan je leven, die belangrijk is.

  Thuisgevoel, spontane ontmoetingen

  Inmiddels, anno 2010, voelt het gezin Greve zich helemaal thuis in De Laak, net als de kinderen. De klik met het water, met de wijk en met heel Vathorst, is nu zelfs z goed dat Bart zegt zich bijna niet meer te kunnen voorstellen dat hij weer weggaat. Ik ga zeker niet beweren dat we hier de komende tien jaar blijven wonen. Maar ls we verhuizen, heb ik sterk het idee dat dat binnen Vathorst zal zijn. En zelfs binnen De Laak! Persoonlijk hou ik het plan van Laak 2 A nauwkeurig in de gaten. Wat ik tot dusver gezien heb, vind ik er erg mooi uitzien. Hoewel De Laak nu definitief uit de luiers is en Vathorst, als geheel, steeds meer raakt aangekleed met de geplande voorzieningen, wil Bart, tot slot, graag aandacht vragen voor het belang van ontmoetingen in de wijk. Daarom zal ik altijd naar zon evenement als Vathorst Now gaan. En probeer ik ook tijd vrij te maken om naar De Kamers te gaan. Alleen door op die manier actief te zijn, te delen en ervaringen uit te wisselen krijg je dat vertrouwde gevoel waar we als mens waarschijnlijk allemaal naar op zoek zijn.

  Directeur Wim Lucas

  18

 • 19

  BOOM, KROEG, DAGJE UITVerhuizing St. Pieter en Bloklands naar Vathorst mooi aangekleed

  Als directeur van het verzorgingshuis St. Pieters en Bloklandshuis geeft directeur Wim Lucas mede leiding aan de verhuizing: vanuit hartje Amersfoort naar Vathorst. Het is, op zn zachtst gezegd, een complexe operatie, waar vele elementen een rol bij spelen. Neem onze boom op de binnenplaats, zegt Lucas. Een mooi voorbeeld! Eerst hadden we een gat in ons gebouw vrijgehouden om die boom netjes doorheen te kunnen transporteren naar onze nieuwe locatie. Maar nu het tijdschema enigszins veranderd is, is het gat weer dichtgemaakt en wordt het een stuk lastiger om m mee te nemen.

  Een ander voorbeeld van zaken die iets anders lopen dan gepland is, de Amsterdamse kroeg op de nieuwe locatie. Om de sfeer authentiek Amsterdams te maken, hadden we in eerste instantie barkrukken besteld. Maar onze bewoners zijn gemiddeld zon 90 jaar, dus dat bleek geen gelukkige keuze. Daarom hebben we het zitmeubilair nu veranderd.

  Hoewel de exacte week van de verhuizing nog niet vaststaat, is Lucas zeer enthousiast over de manier waarop stichting Gastvrij de bewoners, op het moment suprme, zal bijstaan. De vrijwilligers van deze stichting hebben een programma ontwikkeld om onze bewoners zo leuk en ontspannen mogelijk op te vangen op de dag dat de spullen overgaan. Lucas spreekt dan ook, zonder reserve, van een hartelijke ontvangst in Vathorst en verheugt zich op het moment dat de verhuizing goed verlopen is en de nieuwe toekomst op de nieuwe locatie kan beginnen. Maar eerst nog (veel) werk aan de winkel!

 • Loketten, formulieren, wachtlijsten. Het zijn al jaren ongewenste hoofdrolspelers in de gezondheidszorg. Met de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum breekt Vathorst met de toenemende technocratie in de zorg en brengt ze het contact tussen dokters en patinten, alsmede tussen dokters en overige eerstelijns disciplines onderling, weer terug waar die hoort te staan: bovenaan.

  Anno 2010 zullen weinigen nog ontkennen dat we de afgelopen jaren zijn doorgeschoten. Met name scholen en ziekenhuizen zijn t groot geworden en hebben teveel inbreuk gemaakt op het persoonlijke contact tussen mensen; d smeerolie van elke organisatie. In het nieuwe gezondheidscentrum in Vathorst aan de Wervershoofstraat (361-371) zal er een opvallende trendbreuk gaan plaatsvinden. Huisarts Jan Pier van Kooten, die al vier jaar werkzaam is in Vathorst en vanaf het begin betrokken is geweest bij bouw en inrichting van het nieuwe gezondheidscentrum, hoopt met hart en ziel dat het nieuwe elan (dat wil zeggen: terug naar de vertrouwensrelatie tussen dokter en patint) in dat nieuwe centrum vorm gaat krijgen. Aan enthousiasme ontbreekt het vooralsnog niet. Dat we straks met alle eerstelijns disciplines onder n dak zitten, zie ik als een geweldige kans, zegt Van Kooten. Nu verloopt het contact met collegas op andere locaties vaak nodeloos ingewikkeld. Krijg je te maken met antwoordapparaten, voice-mails en andere tussenstations. In de nieuwe situatie en daar kijk ik erg naar uit loop je gewoon even bij elkaar naar binnen! En praat je elkaar bij over een patint, die je allebei van dichtbij kent. Dat komt de kwaliteit van de zorg enorm ten goede. Door goede communicatie kun je betere analyses maken en houd je ook nog meer tijd over voor je echte werk.

  De ideale zorg is menselijke zorg

  GEZONDHEIDSCENTRUM BRENGT BETERE ZORG OP MENSELIJKE MAAT

  Welke disciplines/diensten kom er in het nieuwe centrum?

  | Huisartsenpraktijk | Apotheek | Fysiotherapie | | Prikpunt (Bloedafname) | Maatschappelijk werk | | Verloskunde | Eerstelijns psychologie | Logopedie | | Dititiek | Kinderfysiotherapie | Mensendieck | | GGD/consultatiebureau | Centrum voor jeugd en gezin |

  20

 • 21

  Nieuwe diensten

  Het klinkt idealistisch, maar is tegelijkertijd heel praktisch: in het nieuwe gezondheidscentrum zal veel aandacht besteed worden aan inrichting en klantvriendelijkheid die de patint ten goede komt. Van Kooten: Wij zullen om te beginnen proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Vaak is het voor mensen een hele stap om naar de dokter te gaan. Daarom gaan we ons centrum in aankleding een warme uitstraling geven. Het moet niet de sfeer van een polikliniek hebben. Integendeel. Huiselijkheid is de norm. Zodat mensen zich maximaal op hun gemak voelen.

  Het nieuwe gezondheidscentrum is een geweldige kans.

  De manier waarop de medische disciplines straks in het centrum gebundeld zullen zijn, is, volgens Van Kooten, een voorbeeld voor de toekomst. Het model inloopcentrum dat we binnenkort in gebruik gaan nemen, en waarbij je zowel met je lichamelijke als je psychische klachten terecht kunt, is het model van de toekomst. Door goede en complete eerstelijns zorg te bieden, vermindert de druk op specialistische zorg en worden ziekenhuizen deels ontlast. En niet onbelangrijk: snelle en accurate diagnoses zijn uiteindelijk ook kostenbesparend. Een belangrijk aspect als het om de toekomstbestendigheid van de zorg gaat. De hernieuwde toenadering tussen medici en patinten benvloedt ook de vraag naar zorg. Vandaar dat er nieuwe diensten worden toegevoegd. In het aanstaande centrum gaan we onder meer sterilisaties, echografie en medische begeleiding bij overgewicht doen, aldus Van Kooten. Behalve dat die nieuwe disciplines in een rele behoefte voorzien, maken ze het werk van ons, medici, ook uitdagender en innovatiever. Als een vereende groep op n locatie hebben we sowieso meer mogelijkheden om op nieuwe vragen uit de wijk direct te reageren. Je zit dicht bij elkaar, kunt sneller

  besluiten en bezit gezamenlijk meer know how dan als ieder voor zich werkt.

  Wij zullen zo laagdrempelig mogelijk zijn

  Van Kooten maakt zelfs gewag van de mogelijkheid om uiteindelijk ook meer gespecialiseerde zorg dichterbij de mensen, dus in het centrum, te krijgen. Het ligt in de bedoeling dat een kinderarts en een K&O-arts voor een bepaald dagdeel of aantal uren in ons centrum gaan meedraaien. Dat zou cht een nieuwe en mooie stap zijn in de ambitie: breng de zorg meer naar de patint.

  Geen targets, maar aandacht

  Het klinkt bijna te eenvoudig: zorg terug brengen naar de plek waar die hoort, bij de patint. En tch is dat de ambitie, beklemtoont Van Kooten. Waarom zou een huisarts abstracte doelen of targets dienen na te streven? Het gaat om de aandacht die je hebt voor de mensen die op jou rekenen. Als je die de aandacht schenkt die ze nodig hebben en een betrouwbare diagnose stelt, ben je goed bezig. Ongeacht targets of doelen.

  Ook meer gespecialiseerde zorg dichterbij de mensen brengen

  Omdat Van Kooten zo buitengewoon hecht aan de toegankelijkheid van het nieuwe gezondheidscentrum, ijvert hij voor voldoende parkeerplaatsen rondom de nieuwe locatie. Over het aantal parkeerplekken dat nu beschikbaar is, maak ik me zorgen. Ik hoop dat het toereikend is, maar dat denk ik niet. Wat dit onderwerp betreft blijf ik inzetten op een open mind bij OBV.

 • Artelier inDe Laak 1

  22

 • 23

  EVEN LANGS BIJ THUISWONENIdeaal buurtwinkeltje voor bijzondere en betaalbare kados

  Bij de stadse natuur van De Laak horen mensen die grenzen verkennen en nieuwe dingen willen uitproberen: groot of klein, met een hoog of laag risico. En van de mensen die vanaf nul begonnen is een ideaal vorm te geven, is Monique Luteijn. Met haar unieke winkeltje Thuiswonen aan de Weteringkade 162a heeft zij niet alleen een plek gecreerd, waar het goed toeven is. Maar introduceert ze feitelijk ook een nieuwe vorm van wat je winkelbeleving zou kunnen noemen; een beleving waar veel Vathorsters al van mee profiteren. Omdat mijn winkeltje aan huis is, heerst er bijna vanzelfsprekend een rustige en intieme sfeer, zegt Luteijn. En is er alle gelegenheid om tijd te nemen voor de klant. Modern shoppen is vaak snel en onpersoonlijk en het is logisch, volgens Luteijn, dat dat op bepaalde momenten de voorkeur geniet. Maar er zijn ook momenten, dat je zin hebt om aandacht te krijgen. En in een goed gesprek geadviseerd te worden. In die laatste behoefte wil ik graag voorzien.

  Je wilt altijd een bijzonder kado geven, als het kan.

  Met Thuiswonen heeft Luteijn een heel specifiek moment op het oog, waarop de keuze wel eens op haar winkeltje zou kunnen vallen: Hoe vaak komt het niet voor dat iemand jarig is? Of dat je naar een feestje gaat? Of zomaar op visite? En dat je iets bijzonders wilt meenemen voor de jarige of degene die je heeft uitgenodigd? Precies... Dat gebeurt best vaak. Nou, speciaal voor die gelegenheden kun je perfect terecht bij Thuiswonen. Hier kom je altijd wel met iets bijzonders vandaan. Iets waar je mensen mee kunt verrassen! Juist omdat Monique tijd maakt voor haar klanten en er tijd is om n en ander nader te bespreken, groeit, vindt zij, de kans dat je naar buiten loopt met het juiste kado. Het gaat meestal om het gebaar, om het signaal dat iemand je dierbaar is. Daarom gaat t mij ook helemaal niet om dure kados, maar juist om leuke verrassingen in de prijscategorie tien tot vijftien euro.

  Ik vind het leuk om buurtwinkel te zijn.

  Omdat Luteijn met haar winkeltje aan de rand van De Laak zit, vlak naast de rondweg, hebben ook veel mensen uit andere delen van Vathorst haar winkeltje al ontdekt. Qua locatie zit ik ideaal. Als je naar de A28 rijdt en je wilt nog even een attentie kopen, kun je zo bij mij langs! De bedrijfsleidster heeft, heel bewust, geen groeiplannen. Aandacht en kwaliteit dienen, haars inziens, voorop te blijven staan. Ik vind het juist leuk om buurtwinkel te zijn. En een relatie te ontwikkelen met de mensen in mijn directe omgeving. Mensen helpen geeft mij meer voldoening dan omzetgroei.

 • Alles bij de hand

  24

 • 25

  WINKELCENTRUM: SPIL IN VATHORSTAankomende feestdagen bevestigen centrumfunctie

  Het winkelcentrum Vathorst is centraal gelegen en voor alle Vathorsters op fietsafstand bereikbaar. Tijdens de interviews voor dit nummer noemen vrijwel alle genterviewden het winkelcentrum als de plek waar ze meerdere keren per week komen en die hen niet zelden in contact brengt met vrienden en bekenden elders in de wijk. De beoogde centrumfunctie is, met andere woorden, soepel van start gegaan en zal de komende jaren, waar mogelijk, worden uitgebreid.

  Volgens Maureen van Haaren, initiator van de promotionele activiteiten in en rond het winkelcentrum, zal het tijdens de aankomende feestdagen weer een drukte van belang zijn. Samen met ICOON en De Kamers gaan we, speciaal voor Vathorst, de intocht van Sinterklaas organiseren. Dat belooft een sfeervol festijn te worden voor de allerkleintjes. Maar ook direct na Sinterklaas, in de opmaat naar Kerstmis, zal het winkelcentrum opnieuw van zich doen spreken. Omdat de Kerstfair van vorig jaar zon succes was, gaan we er ook dit jaar weer helemaal voor. Er zullen kraampjes zijn, speciale attracties voor kinderen en andere verrassingen.

  Juist door de nabijheid van ICOON (waaronder het Vathorstcollege) en mogelijke samenwerkingsverbanden met De Kamers heeft het winkelcentrum enorme potentie voor de toekomst. En zal het, naast een plek om te shoppen, een belangrijke ontmoetingsplaats zijn voor Vathorsters en mensen uit omliggende gemeenten.

 • Bruisend hoofdkwartier en ontmoetingsplaats voor jonge ouders

  2626

  VATHORST EN PRNATAL: HUWELIJK VAN DE TOEKOMST

  Met de keuze voor Vathorst heeft Prnatal een signaal afgegeven over haar visie op de toekomst. En over de mogelijkheden om in Vathorst een bruisend hoofdkwartier te vestigen, dat in zakelijk en sociaal opzicht nieuwe wegen gaat verkennen: in samenwerking met de jonge ouders, die in Vathorst zo talrijk aanwezig zijn! Voor alle duidelijkheid, Prnatal zal vanuit Vathorst dus niet alleen haar commercile zaken in Nederland gaan runnen, maar ook een zogenaamde flagshipstore openen (Prnatal Hearts), waar ruimte is om workshops te volgen, body & mind-sessies te houden en in een eigentijds caf een gezellig kopje koffie te drinken.

  Niet alleen consumeren, maar ook delen

  Een kind krijgen is niet zomaar een wijziging in je status en je consumptiepatroon, maar een ingrijpende gebeurtenis die je beleving van de wereld doet veranderen. Petra Steenvoorden-Brussen, CEO Prnatal Nederland, vertaalt het in Stad Amersfoort zo: Mensen komen niet alleen bij Prnatal om iets te kopen. Ze hebben ook behoefte aan advies, aandacht en inspiratie. Het krijgen van een kindje heeft een enorme

  impact op je leven. Onze klanten willen ook hun belevenissen kunnen delen, zowel rechtsreeks als digitaal. Al hun wensen en onze ambities komen samen in Prnatal Hearts. Het is meer dan een winkel, het is een inspirerende ontmoetingsplek, een uniek dagje uit voor iedereen die iets te maken heeft met nieuw en jong leven.

  Pure verrijking

  Naast een warme plek voor jonge ouders zal het nieuwe gebouw, dat een plek krijgt langs de A1, zowel esthetisch als milieutechnisch een pure verrijking zijn voor Vathorst. Een Warmte-Koude opslag (WKO) zorgt hergebruik van energie. En de glazen overkapping die maar liefst vier houten huizen overdekt, staat symbool voor de transparantie en, tegelijk, de veiligheid en intimiteit van het gebouw. Bovendien zal de parkeergarage worden uitgerust met een waterbron, die naar Het Nieuwe Leven verwijst. Volgens de huidige planning zal Prnatal Hearts begin 2012 haar deuren gaan openen. Of de winkel ook voor particuliere consumenten zal openstaan, is nog onduidelijk.

 • 27

  OOK VOLKERWESSELS KIEST VOOR VATHORST

  In Nederland luistert het kiezen van een juiste bedrijfslocatie zeer nauw. Zeker voor een bouwconcern met de omvang en de reputatie van VolkerWessels, na BAM het tweede bouwconcern van ons land met vestigingen tot in Canada en Estland. Ligt Vathorst gunstig voor de business? Is het goed bereikbaar? En wat zijn de omliggende voorzieningen voor het personeel? Het zijn een aantal logische afwegingen die elk bedrijf, dus ook VolkerWessels, zal hebben gemaakt. En het kan dan ook geen toeval kan laten zijn dat het bedrijf uiteindelijk heeft gekozen voor een locatie in Vathorst: dichtbij snelweg, station en aantrekkelijke winkelvoorzieningen. Een totaalpakket dat VolkersWessels heeft overtuigd. Het bedrijf kocht bouwgrond voor de bouw van een kantoorgebouw van 5.500 m2 bvo met parkeervoorziening. VolkerWessels zal het kantoorgebouw voor eigen gebruik realiseren.

  Bouwconcern gaat voor KantorenPark Podium langs A28

  27

 • Recreatie

  BUNSCHOTEN

  VATHORST-WEST

  NIJKERKERNAUW

  -paardrijden-wandelen-fietsen

  wandelen

  varen en fietsen

  paardrijdenwandelenfietsenvaren

  bevaarbaar

  bevaarbaar

  bevaarbaar

 • 29

  UITWAAIEN IN DE LAAKZONEFietsen, wandelen, paardrijden...

  Lekker wonen betekent niet alleen tevreden zijn over je eigen huis, maar ook, liefst zo dichtbij mogelijk, volop mogelijkheden hebben er even helemaal uit te zijn. Om maximaal in die behoefte te voorzien, zal binnenkort De Laakzne in ontwikkeling gaan: een recreatief gebied, pal naast woonwijk De Laak, waar je uitgebreid kunt genieten in de vrije natuur. Van een ommetje met de hond tot ambitieuze fiets- en wandeltochten van tien, twintig of meer kilometers. Want De Laakzne zal aangesloten worden op aangrenzende natuur- en recreatiegebieden, waardoor het zowel bestemmings- als doorgangsgebied zal zijn.

  Er even helemaal uit zijn

  Ook watersporters en liefhebbers van paardrijden komen straks in de Laakzne ruimschoots aan hun trekken met maar liefst 6,4 kilometer ruiterpad. Even uitblazen van de vermoeienissen? Ook daar zullen de benodigde voorzieningen voor getroffen worden, dat wil zeggen: aan het water van De Laak zal een horecagelegenheid verrijzen waar je lekker kunt eten en drinken! Zoals het er nu uitziet, zal medio 2011 gestart worden met de aanleg.

  Maar liefst 6,4 kilometer ruiterpad

  Meer weten over de inrichting en vorderingen van de Laakzne? Op www.amersfoort.nl (onder Woonomgeving) vind je prangende vragen n antwoorden rond de Laakzne.

 • Oosterse inspiratie voor West8

  30

 • 31

  KAI PARK: INSPIREREND ONTMOETINGSPARK IN DE LAAKGroene oase op Japanse leest

  Het Kai Park heeft zich in korte tijd een belangrijke plek verworven in het sociale leven in De Laak. Niet alleen is het twee hectare grote park een groene long voor de wijk waar je goed kunt uitwaaien, ook de vormgeving en de aankleding van het park maken het tot een gewilde plek om elkaar te ontmoeten. Op verschillende internationale architectuursites wordt het park beschreven als een green oasis met een Japans karakter en drie bijzondere, Japanse bruggen en poorten. Kai is de Japanse benaming voor ontmoeting en werd door twee kinderen, Niki en Bhodin, voorgesteld als naam van het park.

 • Stralend debuut

  32

 • 33

  LEKKERE START MARKENHAVENFEESTJaarlijkse traditie begint onder zonnig gesternte

  Dat De Laak al volop leeft, werd eens te meer bewezen op het eerste Markenhavenfeest op 26 juni jl. Alle leeftijden kwamen aan bod. Kinderen konden zich overgeven aan verschillende spelletjes (waaronder Waterballen) en een kinderdisco. En voor de ouders was er s avonds swingende muziek van DJ Trebon, alsook stemmige live muziek van een genspireerd shantikoor en een stevige rockband. Dankzij het schitterende weer vielen de attracties mooi op hun plek; menigeen blies tussen de activiteiten even lekker uit op een terrasje. Daarnaast zorgde de loterij voor een extra aantal gelukkigen.

  Heel Vathorst is welkom

  Aangemoedigd door dit sfeervolle debuut zal ook volgend jaar weer een Markenhavenfeest plaatsvinden. Hoewel het primair een feest is voor Laakbewoners en bedrijven en instellingen die actief zijn in de wijk, zijn ook mensen elders uit Vathorst van harte welkom. Ik ben trots op De Laak! schreef bezoeker Esther op het forum van Weekblad Amersfoort. Het is een geweldige dag geworden.

  Ik ben trots op De Laak!

  Dankzij het Markenhavenfeest komt de binnenstedelijke sfeer van De Laak maximaal tot zijn recht. Ons advies: wees erbij, volgend jaar!

 • Een paradijs voor kinderen

  34

 • HEY! PANNENKOEKENBOERDERIJ MATCHT MET VATHORSTIdeaal uit eten voor jonge gezinnen en prijsbewuste eters

  Wat is de trend als het overheersende gevoel is dat alle trends uiteindelijk ook maar trends zijn? Juist! Terug naar echt en gezellig. Zoals de echte n gezellige pannenkoeken in Hey! Pannenkoekenboederij, aan de Zijpenberg 22 in Vathorst. Geopend op 12 juli van dit jaar, heeft deze oergezellige pannenkoekenboederij nu al de harten van vele Vathorsters veroverd. We draaien boven verwachting, zegt Arjen Bunk, die samen met Maud Schoonderbeek de bedrijfsleiding doet. Hoewel geheim en succes vooralsnog te grote woorden zijn, lijkt er toch wel enig zicht op de aantrekkelijkheid van de formule. Bunk: We laten onze klanten hun eigen pannenkoek samenstellen. Varirend van n tot zes ingredinten. Daarnaast bieden wij pannenkoeken aan, die gericht zijn op de smaak van een bepaald land. Zoals, bijvoorbeeld, een Italiaanse pannenkoek met pesto, mozzarella en rucola.

  Daarnaast zijn er nog andere extras, die goed passen bij het profiel van Vathorst. Zoals een gezellige zolder waar familie, vrienden of organisaties een feest kunnen houden of een vergadering kunnen beleggen. Verder serveert Hey! rond lunchuur smakelijke salades, sandwiches en uitsmijters, zodat het aantrekkelijk is om ook dan even een pitsstop te maken. Belangrijk daarbij is dat ons prijsniveau uitermate toegankelijk is, zegt Bunk. Om die reden hoeft niemand buiten te blijven staan.

  Meer info over Hey! Pannenkoekenboerderij vindt u op www.heypannenkoek.nl

  35

 • 36

  Vathorst Now3-5 september 2010

  Optredens van o.a.: Xander de Buisonje, Belle Perez, Racoon, Wolter Kroes

 • 37

  VathorstRun3 september 2010

  Wethouder Gert Boeve geeft startschot voor 500 deelnemers VathorstRun

 • Bouw je eigen droom

  38

  kavels Houteveen

  kavels Tussen De Houtwallen

 • 39

  ZOALS U HET VOOR U ZIETVrije kavels geven volop ruimte aan uw droomwensen

  Best of both worlds

  Vlakbij het dorpje Hooglanderveen, tussen bestaande houtwallen, ligt een fraai, groen gebied dat is toegewezen voor de vrije kavels. Een unieke plek: de knusheid van het dorp en de moderne voorzieningen van Vathorst, bieden u the best of both worlds. U kunt kiezen voor een twee-onder-een-kapwoning of een geheel vrijstaand huis.

  Aan het water

  De kavels zijn onderdeel van deelplan De Velden in Vathorst en liggen als het ware in de achtertuin van Hooglanderveen. Kenmerkend voor dit stukje Vathorst is het groen: een open veld, omgeven door mooie volwassen bomen, heggen en struikgewas. Omdat de Malewetering door het gebied stroomt, zijn een aantal kavels ook aan het water gelegen!

  Dichtbij voorzieningen

  De uiteindelijke buurt sluit zoveel mogelijk aan op het dorpse karakter van Hooglanderveen. De parkachtige groene zoom tussen het dorp en de stadsuitbreiding in Vathorst vormt een mooie overgang tussen het oude en het nieuwe. De woningen zullen in al hun pracht aan een landelijk laantje met eenrichtingsverkeer liggen. Op fietsafstand van winkels, scholen en sportvoorzieningen. En prima bereikbaar met de auto.

  Aansluiten bij omgeving

  Vanzelfsprekend zullen ook de droomhuizen in Vathorst aan enkele eisen moeten voldoen. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) geeft een brochure uit waarin u meer kunt lezen over het beeldkwaliteitplan en de bebouwingsvoorwaarden. De kwaliteit van de woningen op de vrije kavels dient immers wel aan te sluiten bij het landelijke karakter van het gebied. Het bestaande landschap en aansluiting bij het dorpse karakter staan centraal. OBV streeft naar een afwisselend en informeel beeld en heeft daarom een aantal richtlijnen opgesteld.

  Wilt u meer informatie over de vrije kavels? Ga dan naar www.vathorst.nl

  De kans krijgen om je dromen om te zetten in werkelijkheid. Wie zegt daar nee tegen? In Vathorst zullen tweentwintig vrije kavels u de mogelijkheid bieden uw droomhuis te ontwerpen en realiseren. Bent u n van de gelukkigen, dan kiest u uw eigen architect en laat u een aannemer naar keuze uw droomhuis bouwen.

 • 40

  Spetterend feest in De Bron!

  Ontwikkelingsbedrijf Vathorst verzorgde op zaterdag 28 augustus 2010 een feestdag voor nieuwe bewoners van deelwijk De Bron. Naast informatie over (toekomstige) bouwactiviteiten in De Bron, kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, kennismaken met de nieuwe en toekomstige buren.

 • 41

 • GLASVEZEL KOMT OP STOOMNieuwe initiatieven, hoogkwalitatieve producten

  Vathorst is een toekomstgerichte wijk: niet alleen qua architectuur, maar ook als het gaat om het voluit profiteren en implementeren van nieuwe (digitale) technieken. Vandaar dat het OBV de ontwikkeling van een geavanceerd glasvezelnetwerk altijd van harte heeft ondersteund. Vathorst is zeker n van de vooraanstaande glasvezellocaties in Nederland, zegt Jasper Henkelman, als marketing manager van XMS betrokken bij het glasvezelnetwerk in Amersfoort, waaronder Vathorst. Met bijzonder waardering en interesse kijken we, bijvoorbeeld, naar een initiatief als De Glazet, in Hooglanderveen. Een prachtig vorm van dorps tv, waarbij je kunt zien wat er bij je om de hoe is gebeurd, van brandjes tot ongelukken. Maar ook op het gebied van onderwijs en zorg zijn er plannen voor tests, die uiteindelijk moeten leiden tot

  handige diensten op afstand. Denk aan een schoolles die je thuis kunt volgen. Of aan een dokter die niet meer langs hoeft te komen, maar vanuit zijn eigen locatie een diagnose stelt. Naast de maatschappelijke impact van het glasvezelnetwerk, zijn er ook veel voordelen voor individuele consumenten. Door de snelheid en de bandbreedte van glasvezel zijn er veel technische en recreatieve mogelijkheden, zoals razendsnel up- en downloaden, hoogwaardige radio, televisie en telefonie en het genieten van Full HD-uitzendingen en -programmas. Henkelman: Met glasvezel ben je helemaal berekend op de mogelijkhden van de toekomst. XMS durft de stap naar glasvezeldiensten als eerste aan en Henkelman verwacht de komende jaren een verdere uitrol van het glaszvezelnetwerk in Vathorst.

  Voor meer informatie surf naar www.vathorstnet.nl

  42

 • Via de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt dan informatie over het laatste nieuws, woonmanifestaties

  en start-verkoopbijeenkomsten.

  Voor meer informatie over het woningaanbod in Vathorst:

  www.vathorst.nl

  T. 033 451 10 12

  Cordinatie en eindredactie:Anouk van Dijk

  Tekst:Hans van Willigenburg

  Concept & vormgeving:Zwartbont / vormgeversgroep

  Luc Reefman & Marco Manders

  Fotografie:Cees de Vries, Luc Reefman bno, met medewerking van:

  Jannus Bijlsma, Marco Seinstra, Max Kraaijenbrink

  Lithografie:BFC graphics & design bv

  Drukwerk:Druk, Reproka Visuele Communicatie

  Ontwikkelingsbedrijf Vathorst Beheer BV(Amersfoort, november 2010)

  C O L O F O NVathorst Perspectief is een periodieke uitgave van

  Ontwikkelingsbedrijf vathorst Beheer BV

  GLASVEZEL KOMT OP STOOMNieuwe initiatieven, hoogkwalitatieve producten

 • watertandend uitkijken naar

  start verkoop voorjaar 2011

  Veenslagen 2

  3825 RV Amersfoort

  033 451 10 12

  [email protected]

  Openingstijden:

  Woensdag t/m Vrijdag 10.00 - 17.00 uur

  Zaterdag 11.00 - 16.00 uur

  Zondag 12.00 - 16.00 uur

  Maandag en Dinsdag uitsluitend op afspraak

  Feestdagen gesloten

  bezoek ons

  www.vathorst.nl

  Voor meer informatie zie: www.vathorst.nl