Zelfmanagement Vooruit!

of 54 /54
Zelfmanagement Vooruit! Werkconferentie op 10 december 2013, Utrecht

Embed Size (px)

description

Zelfmanagement Vooruit!. Werkconferentie op 10 december 2013, Utrecht. Welkom!. Programma . 14:00 Welkom ! 14:05 Toelichting programma 14:10 Presentatie Zelfmanagementondersteuning 15:00 Pauze 15:10 Toelichting werkgroepen en aan de slag 16:00 P lenaire terugkoppeling - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Zelfmanagement Vooruit!

PowerPoint-presentatie

Zelfmanagement Vooruit!Werkconferentie op 10 december 2013, UtrechtWelkom!Welkom op deze werkconferentie!Ik zal me voorstellen. Nu vijf jaar met zelfmanagement aan de slag binnen het team Chronisch Zieken van Vilans. Samen met anderen heb ik deze bijeenkomst voorbereid: Miriam, Annetje en Hans.Waarom hebben we dit gedaan? We stellen vast dat ZMO vragen bij ons oproept. Deze vragen willen we graag met jullie delen. Daarom hebben we jullie gevraagd om hierbij aanwezig te zijn.We zijn op zoek gegaan naar een voorzitter en hebben deze gevonden: Jaap Sont. Ik geef nu graag het woord aan Jaap. 2Programma 14:00Welkom !14:05 Toelichting programma14:10 Presentatie Zelfmanagementondersteuning15:00 Pauze15:10Toelichting werkgroepen en aan de slag 16:00 Plenaire terugkoppeling16:30 Gezamenlijke to do list17:00Afsluiting

Kleine aanpassing in programma: n werkgroepsessie, geen twee. Daarna bespreken van alle bevindingen.3Chronische zorg?

Ondersteuning van zelfmanagement?

Onze vragenWat leren we van de ervaringen met ZMO van Vilans, in Nederland en in het buitenland?Wat betekent dit voor de huidige Nederlandse aanpak van ZMO?Aan welke knoppen moeten we draaien? Welke nog te ontwikkelen?

Onze doelstellingen Inzicht in ervaringen ZMO vanuit Vilans, Nederlandse literatuur en vier buitenlandse projectenVaststellen welke stappen nodig zijn om tot optimale en effectieve ZMO te komen in NederlandVaststellen wie verantwoordelijk is voor welke stappen

Presentatie: Vilans, Nl literatuur en vier buitenlandse projectenWe hebben geen systematische review gedaan. We zijn op zoek gegaan naar de lessen voor ZMO in Nederland en vier buitenlandse projecten. Wat kunnen we hiervan leren?Met de Nederlandse literatuur heeft Annetje Dieleman geholpen, met de buitenlandse projecten Miriam Heijnders. Waarvoor dank! Ik betrek beiden graag bij vragen over de inhoud.8Zelfmanagement is de mate waarin iemand met n of meerdere ziekten/beperkingen in staat is om de regie over het leven te behouden tot zover hij dat wil en kan, door goed om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke, sociale en psychologische gevolgen van de ziekte/beperking en daarbij horende leefstijlaanpassingen in samenhang met de sociale omgeving Definitie uit Routekaart implementatie zelfmanagement (CBO, TNO, Vilans), basis komt vanuit Chronic Care Model. 9Zelfmanagementondersteuning (ZMO)Bij ZMO stimuleert en ondersteunt de zorgverlener de patint bij het inpassen van de ziekte/beperking in het dagelijks leven van de patintVersterken vertrouwen Behalen persoonlijke doelenGelijkwaardig partnerschapInzet technieken en toolsWat wij bij Vilans belangrijk vinden is de volgende definitie. Bij zelfmanagement ondersteuning stimuleert en ondersteunt de zorgverlener de patint bij het inpassen van de chronische aandoening in het dagelijks leven van de patint. Hij versterkt hierbij het vertrouwen in eigen kunnen en ondersteunt in het formuleren en realiseren van persoonlijke doelen. Daarbij streven zowel de zorgverlener als de patint naar een gelijkwaardig partnerschap (Horsburgh). Met de inzet van technieken en tools.Deze definitie vonden we niet terug in alle 4 de projecten. Niet alle 4 gaven een definitie van wat men onder ZMO verstond. Van wat men beschreef leek het meer self care/zelf zorg. Het verzorgen van de aandoening, zoals het goed omgaan met het meten van de bloedglucosewaardes in diabetes en op de juiste manier puffen bij astma, of zoals in Kinzigtal het op tijd verwijzen naar een preventie programma. 10Ervaringen VilansVaak gehoord: hoe pak ik het aan? Veel tools zijn beschikbaar en door Vilans verzameld op het kennisplein chronische zorg.Daarnaast tools op andere websites: CBO, NHG, etc.12

Er is veel belangstelling vanuit zorgverleners. ZMO komt in de praktijk maar mondjesmaat op gang. Het gaat traag in verhouding tot de investering die het vraagt. In de nieuwe rol van coach en ondersteuner komen blijkt moeilijker dan verwacht. Het kwartje valt langzaam bij zorgverleners. 13Wat hebben we gedaan?Diseasemanagement Chronische Ziekten (3 jr)Projecten met zorggroepen (6 mnd tot 2 jr)Ontwikkelen beleidsagenda/visiedocumentOntwikkelen teamplan per praktijk (IZP & ZM-tools)Trainen en werkconferentiesProces- en effectevaluatiesReflectie: juiste dingen gedaan, juiste aanpak gekozen, juiste interventies ingezet?Wat zien we in de praktijk?POH vervult centrale rolMeer werkplezier: minder hard werken3:4 patinten ervaren IZP als stok achter de deur3:5 patinten vinden boekje prettig3-maandelijkse controle blijft bestaanKlinische parameters regeren: ziekte ipv persoonlijk doel patint staat centraal Weinig bekendheid en inzet tools ZMOZorgverleners en patinten blijven in eigen comfortzone

Wat horen we in de praktijk?ik wil niet meer terug , hoe krijg ik mijn collegas mee?patinten willen niet kost veel tijd en die heb ik niet IZP werkt niet bij iedereen het gaat toch goed, waarom moet het anders

Zelfmanagement wordt ervaren als iets erbij doen en het is al zo druk!Hoe zelfmanagement als integraal onderdeel van zorg te zien?Kan het ook anders?Het is geen implementatievraagstuk, maar een innovatievraagstuk. Hoe kunnen we het anders organiseren?Terug naar de weg: kunnen we andere oplossingen bedenken om het fileprobleem op te lossen dan alleen een nieuwe weg erbij?

17

De tijd loopt hard door. Is het acht voor twaalf? Nee, eerder n voor twaalf!Initiatief ZO! gelanceerd op 21 november 2013. Patinten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bundelen krachten voor zelfzorg. Zelfzorg Ondersteund (ZO!) realiseert ondersteunde zelfzorg door krachtenbundeling van vertegenwoordigers van patinten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ondersteunde zelfzorg betekent dat patinten samen met hun zorgverleners werken aan hun gezondheid dankzij ICT, hulpmiddelen en hun omgeving.

Samen aan de slag hoe de agenda er vanaf morgen uitziet.

18ConclusieZMO is een grote omslag, die een veelzijdige aanpassing vraagt van patinten, zorgverleners en zorgorganisaties

Vraag: delen jullie dat?Nederlandse literatuurBeschouwing van Nederlandse studiesGeen systematic review, wel zeer recente studiesMarije Koelewijn:mei 2010 Evelien Heinrich:feb 2011Arianne Elissen:apr 2013Janneke Noordman:mei 2013Renate Jansink:nov 2013Gekeken naar de onderzoeken die zich richten op de zorgverleners zelf. We zien dat met name de praktijkondersteuners centraal staan in Nederlandse onderzoeken. De aanpak gaat uit van motiverende gesprekstechnieken (gerichte op gespreksvaardigheden) en gezamenlijke besluitvorming (gericht op het creren van partnerschap met de patint). 21BevindingenPOHEffectiviteit training: tijdelijke verbetering vaardighedenVooral moeite met agendasetting, tempo patint, empathieMispercepties over leefstijlPatintEffectiviteit ondersteuning: korte termijn betere risicoperceptie, tijdelijke korte termijn verbetering klinische parametersMispercepties over leefstijlOrganisatieAantal minuten interventie vs gebruikelijke zorg niet echt verschillendICT niet voldoende ondersteunendFinanciering: gecontracteerde zorg krijgt prioriteitVerklaringenPOHTe weinig kennis van voeding en lichamelijke activiteitenTe weinig tijd -> jumpingVervallen in oude gewoontesTe weinig empathie, gebrek aan motivatieKwaliteit van MI/GB/communicatie tussen interventie- en controlegroep van gelijk niveauPatintWeinig kennis/inzicht in eigen gedrag en gezondheidNiet noodzaak van veranderen voelen, psy-soc problemen OrganisatieNiet gedragen door de praktijk, ontbreken sociale kaart

Barrires voor leefstijlcounselingVerpleegk:- Kennis: te weinig kennis van dieet en lich.act.- Attitude: gebrek aan motivatie; relatie met patint; gebrek aan empathie; tijdsdruk- Vaardigheden: communicatie; concrete plannen maken; sneller werken dan de patint- Gedragsroutines: patint betrekken in besluitvormingPatint:- Kennis: weinig inzicht en kennis in eigen gedrag en gezondheid; taal; foute info van omgeving (sociale invloed)- Attitude: onwil door niet houden van verandering, leeftijd, ervaring; smoezen, gewoontes, culturele verschillen- Vaardigheden: fysieke beperking; locatie van oefenprogrammas; rookverslaving; geen adviezen opvolgen; psychosociale problemen- Volgzaamheid: niet direct resultaat; moeilijke momenten; kans op terugval; volhoudenPraktijk:- Organisatie van zorgprocessen, staf en capaciteit: tijdgebrek; samenwerking verpleegk en andere zorgverleners- Bronnen: lokale oefeningen kaart ontbreekt (sociale kaart)- Structuren: onvoldoende info materiaal; inadequaat stoppen met roken protocol

23Positieve ervaringen zorgverlenerGunstige uitwerkingenStages Of Changes als onderlegger voor MI zorgt voor (iets) betere uitvoering in de pre-contemplatiefaseTwee vragen aan patint: 1. hoe belangrijk is het voor patint en 2. hoeveel vertrouwen heeft hij in behalen van succesVideo-feedback lijkt gunstig voor MI-vaardigheden, gesproken tekst als feedback gunstiger dan geschreven tekstKeuzehulp is zeer ondersteunend Prettige ervaringenDoor actievere rol patint hoeft zorgverlener geen klant-en-klare oplossingen meer te bieden Meer gemoedsrust: geen wanhoopspogingen meer voor niet-haalbare veranderingenMentaliteit voor registratie mag hogerVeel hiervan is alleen nog kwalitatief onderzocht, of in een heel kleine groep

Aanvullend:Over het niveau van counseling worden verschillende, m.i. tegenstrijdige, dingen gezegd:Getrainde zorgverleners ongeveer vergelijkbaar met ongetraindeIs al best goedSlechts 2 van de 24 vaardigheden worden beheerst

Ook wordt gesteld dat diabeteszorg al van vrij hoog niveau is. 24Positieve ervaringen patintGezamenlijke inspanning van patint en zorgverlenerHeldere antwoorden en haalbare adviezenRegelmatigheid en continuteit POHers begrijpen patinten en helpen patinten hun problemen te begrijpenPrettig is: aanmoedigen en samenwerken Patint wil zich bewijzen aan de zorgverlenerDoor MI sluit communicatie meer aan bij beleving patintKeuzehulp was zeer ondersteunendPatint cijfers en grafieken tonen zet niet aan tot verandering

Dit zijn allemaal ervaringen, er zijn geen effecten aangetoond.Regelmatigheid: gaat over de regelmatige consulten; dit geeft veilig gevoel omdat patient gesuperviseerd wordt door de NP, en op tijd gewaarschuwd door de NP als het fout dreigt te gaan.

25Nodig van organisatie vlgs POHersScheiding van medisch-inhoudelijk consult en GB/MI consultKeuzehulp inzetten tussen deze consulten (Koelewijn)Training: intensiever, on the job, opfrisbijeenkomst(en), basisopleiding aanpassenVan elkaar leren: observatie en intervisieICT: reminders, doelstellingenveld, helpdeskFinancieel systeem belemmert uitvoering en registratieDuidelijkheid over bij welke patinten werkt ZMO wel of nietDe meeste positieve bevindingen op het niveau van organisatie zijn niet aangetoond, maar worden vooral als prettig en zinvol ervaren door de praktijkondersteuners.

26

We zien dat zorgverleners de patinten nog onvoldoende voorbereiden op de verandering. Het helpt als patinten meer voorbereid het proces ingaan en een actieve rol innemen. De weg kan beter worden geplaveid zodat praktijkondersteuners minder jumpen in het stages of change model. Ze vergeten bijvoorbeeld te toetsen of patinten bereid zijn om te veranderen. Ben je bereid om dat te doen en gaan we het nu dan bespreken? Samen het pad plaveien en samen op pad de verandering in.27Laatste nieuwsHuidige situatie in Nederland biedt heel weinig prikkels om patintportalen in te zetten. Urgentie moet komen: experimenteer met andere vorm, financiering en inrichting van de zorg.

Referentie: Marleen de Mul et al. Patintportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland, iBMG, sept 2013.De laatste berichten over patientportalen bevestigen een nieuwe aanpak voor mensen met chronische aandoeningen. Een herinrichting van de zorg! Belangrijke succeselementen van patientportalen: aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.70 % van de patinten van GC Maarssenbroek gebruikt een portaal: het grootste deel gebruikt slechts een deel van de functionaliteiten. eRecept: zeer goedeHealth instructieteam moet snel kunnen inspelen op vragen en problemen.Adaptietijd is nodig: patinten kijken steeds vaker naarmate de tijd loopt. 28ConclusieHet trainen en ondersteunen van praktijkondersteuners (in MI en GB) alleen draagt onvoldoende bij aan ZMO

Vraag: delen jullie dat?Vier buitenlandse projectenHoe doen ze het over de grens heen? Wat zit er voor ons in?30Review vier buitenlands projectenFlinders Program (Australi)Co-Creating Health (Groot-Brittanni)Kaiser Permanente (Verenigde Staten)Gesundes Kinzigtal Integrated Care (Duitsland)Ik ga kort in op de belangrijke aanpak binnen en resultaten uit de diverse projecten.Geen systematic review gedaan. We waren vooral benieuwd naar hoe het project is opgepakt: welke aanpak, interventies, maar vooral hoe is de zorgverlener ondersteund?31Flinders Program (Australi)

Zelfmanagement en ZMOFocus op organisatie en zorgverlenerVoorbereiden consult: PIH, C&RTijdens consult: P&G zorgplan van 12 mndLiving well workshop voor zorgverleners, gericht op gedragsverandering icm patientprofielen, med & soc risicofactorenPDSA cyclus & 12 stappenplan (eerst organisatie veranderen, dan consult)

Het Flinders Program is bij de volgende ziekte beelden onderzocht aandoeningen aan de luchtwegen, hart- en vaatziekten, GGZ, diabetes, CVA, nierdialyse, en alcohol misbruik. Het Flinders Program concentreert zich op het organisatie en zorgverlener niveau. Zij zien hun programma als een systematische manier van het leveren van zorg, en alles is erop gericht dit systeem te verbeteren (dus inclusief de vaardigheden van de professionals). Het is het hertrainen van professionals en zorgen dat zij hun werk kunnen doen. Werken in partnership met de patint, SDM, Motivational Interviewing zijn erg belangrijk. De kern van het programma zijn de verschillende tools (PIH, C&R, P&G).Afhankelijk van de inschatting van de zorgverlener worden patinten gencludeerd in het programma en soms vragen patinten er zelf om. In de trainingen over zelfmanagement ondersteuning worden zorgverleners getraind een inschatting te maken, dit kan een risico inschatting zijn (ziekte gericht), maar kan ook op andere levensdomeinen liggen. Als de zorgverlener de indruk heeft dat het werken volgens een gestructureerde aanpak (probleemanalyse, doelen stellen, IZP opstellen) tot meerwaarde leidt dan gaat men hiertoe over. 20% van de patinten die ook deelnemen aan het Flinders programma nemen ook deel aan een Stanford zelfmanagement cursus. Maar dit is een keuze van de individuele arts en patint, de zelfmanagement cursus is dan een gekozen interventie die naar voor is gekomen bij het opstellen van het IZP.Zij vinden echter het werken aan patinten doelen belangrijker dan een zelfmanagement cursus (als focus voor het programma). Het samen met de patint stellen van doelen moet prioriteit hebben, met respect voor de positie en de keuzes van de patint. Zij benadrukte dat het dus kan voorkomen dat een patint er voor kan kiezen te blijven roken ook als dit zijn longziekte verergert. Als roken voor de patint belangrijk is en de patint hiervoor goede argumenten heeft dan respecteren zij deze keuze.Het programma richt zich niet alleen op ziekte, interventies kunnen ook zijn iemand verwijzen naar assertiviteitstrainingen, welzijn om weer aan het sociale leven deel te nemen, begeleiden richting werk.Als laatste hebben we het gehad over de effectiviteit van hun werkwijze. Dit blijft een lastig punt. Ze beaamde dat zij hier veel vragen over krijgen. De laatste RCT is inmiddels afgesloten, de data zijn geanalyseerd en momenteel is men bezig met het schrijven van de rapportage. Deze RCT is in real practice gedaan en al snel bleek dat dit een enorme uitdaging was, en ook gelijk veel consequenties had voor het onderzoek. Zij hebben mensen die getraind waren in het Flinders programma vergeleken met mensen die dit niet waren en de zorg die door hen geleverd werd met elkaar vergeleken. In tegenstelling tot eerder onderzoek werd hier geen verschil gemeten op de PIH scale, wel significant verschil op de SF-12 (gezondheid) en de kwaliteit van leven schaal.

32Resultaten Flinders Program HbA1c van 8.74 naar 8.09, BMI, cholesterol, alcoholgebruik beweegproef COPD ernst ervaren problemen begrip ziekte, stellen & bereiken doelen zelfmanagement vaardigheden (PIH scale) gebruik gezondheidszorg= SF-12 (kwaliteit van leven) en ervaren beperkingen

Co-Creating Health (Groot-Brittanni)

Zelfmanagement en ZMO en co-creatie met patinten Focus op organisatie, zorgverlener en patint (7x3 uur training ZM)Voorbereiden consult: formulier, lab waarden, doelen en vragen formulerenAgenda setting, goal setting, goal follow-up print meegeven, na 2 wk bellenPeer group support patinten n zorgverlenersZorgverleners: training, supervisie, intervisie, observatieTraining PDSA cyclus: managers en cordinatorenIedere maand kleine verandering invoerenDit programma is bij de volgende ziektebeelden onderzocht: COPD, diabetes type 2, depressie en (musculoskeletaal) pijn.Peer group support en trainingen patinten lukken niet voor: zieke mensen, mensen die ver weg wonen, mensen die minder sociaalvaardig zijn, mensen die niet graag in groepen vertoeven. 34Resultaten Co-Creating Health van 0.6% bij mensen met een start HbA1c > 7.5% 6 minuten walk test voor CPOD score op de PHQ9 voor depressie huisartsen bezoeken en spoedopname ziekenhuiseffectiever medicatiegebruik zelfvertrouwen in zelfmanagement patint tevredenheid kwaliteit van leven

Kaiser Permanente (Verenigde Staten)

Zelfzorg: managen van ziekte en preventieFocus op organisatie, zorgverlener en patint (trainen in ZM)Voor consult: online health check ups en videosInzet health coachesZorgverleners: training, supervisie, intervisie, observatieVeel nabellen patinten door (ook) receptionistenFinancile prikkels

Minder gericht op zelfmanagementondersteuning. Wel zelfzorg: hoe voorkom ik dat mensen ziek worden? 36Resultaten Kaiser Permanente 1/3 minder risico om te overlijden aan een hartkwaal gezondheidsuitkomsten zorgaanbodgebruik: ACEI/ARB, lipide/HBa1c/glyce-mische controles kwaliteit van leven minder en kortere ziekenhuisopnamespatinten erg tevreden over services gezondheidscoaches netto kostenbesparing per patint per maand 2.28 dollar

Gesundes Kinzigtal Integrated Care (Duitsland)

Zelfzorg: managen van ziekte en preventiePreventieprogrammas Focus op organisatie en m.n. solistisch werkende zorgverlenersHealth check ups voor risicoselectieEenmalige training zorgverlenersICT gedreven & uitkomstgerichtFinancile prikkels

Minder gericht op zelfmanagementondersteuning. Wel zelfzorg: hoe voorkom ik dat mensen ziek worden?

38Resultaten Gesundes Kinzigtal Resultaten tov controlegroep en na 5 jaar: Ziekenhuisopnames 10%Botbreuken 25%GGZ-opnames 40%Levensverwachting hartpatinten 1,5 jaarZorgkosten per verzekerde 150 euro per jaar

Pomp (2013) vraagt zich echter af of deze effecten reel zijn of dat de statistische artefacten ondermeer afhangen van de vergelijkbaarheid van de controlegroep.

39Lessen uit deze vier projectenHet consultBecoming an active partner

Making change

Maintaining changeAgenda settingIdentificeren van problemenKan voor het consultBesluiten gezamenlijke agenda

Doelen stellenKleine, bereikbare doelenOpbouwen vertrouwen

Doel follow-up Binnen 14 dagenStimuleren, motiveren en bekrachtigenIn alle projecten was men er min of meer over eens dat het contact tijdens het consult om een stapsgewijze aanpak vraagt. De patint en de zorgverlener nemen de gezondheidssituatie, de problemen en de persoonlijke behoeften van de patint als uitgangspunt. Dit wordt in bv het Flinders en Kaiser Permanente project als voor het consult gedaan, middels een vragenlijst (de PIH) en een video. De zorgverlener kijkt naar de motivatie, context en vaardigheden van de patint. Niet iedere patint heeft het vermogen tot eigen regie. Op basis van de probleemanalyse stellen zorgverlener en patint gezamenlijk doelen vast. Uit onderzoek en ervaring binnen deze projecten blijkt dat het stellen van kleine bereikbare doelen het beste is (vaak binnen 2 weken tot 3 maanden te bereiken). Verder is het opbouwen van een vertrouwensrelatie erg belangrijk.Belangrijk is om binnen 14 dagen enig contact met de patint te hebben en te vragen hoe het er mee staat en of het lukt aan de gestelde doelen te werken. Uit onderzoek blijkt dat de agenda setting nog wel gedaan wordt door zorgverleners, echter het doelen stellen wordt door een kleiner deel gedaan (bevindingen Flinders en Kinzigtal) en het werken aan doel follow-up is het moeilijkst gebleken om te implementeren. Hiervoor zijn aanpassingen in de praktijkvoering van belang. 41Een systematisch aanpak op drie niveaus

De projecten met elkaar vergelijkend is te zien dat ze allemaal min of meer werken op drie niveaus. Het niveau van de patint, zorgverlener en organisatie. De intensiteit van het aanbod op ieder niveau verschilt wel heel erg per project. Bij bv Co-Creating Health is sprake van implementatie op alle drie de niveaus tegelijkertijd, bij Flinders begon men op het niveau van de zorgverlener en de organisatie en kwam men er na evaluatie achter dat men ook programmas aan patinten moest gaan aanbieden. Per niveau ziet het er ongeveer als volgt uit.

Belangrijk om de drie niveaus tegelijk in te voeren. En niet n onderdeel achter laten lopen. Dat werkt vertragend op het geheel. Patinten kunnen helpen om het denkproces bij zorgverleners te veranderen.

ZMO gaat om een gestructureerde en planmatige aanpak. Maak gebruik van de PDCA cyclus en voer elke maand een kleine verandering in.

Wetenschappelijke artikelen met bewijs weinig beschikbaar. Het blijkt ook lastig omdat dit processen zijn die lang duren. Effecten zijn op langere termijn zichtbaar. Flinders werkt al 20 jaar aan het project; Co-creating health 6 jaar.42Niveau zorgverlenerGezamenlijke besluitvorming, partnerschap, motiverende gespreksvoering Aansluiten bij patint: inzet patintprofielenGestructureerde aanpak Agendasetting, doelen stellen, doel follow-upProactief plannen van follow-upNa maximaal twee weken, kan ook telefoontje of email zijnOndersteuning via training + intervisie + ICT

Niveau patintZM vaardighedenDoelen formuleren, preferenties kennen, vaardigheden voor self-care, symptomen herkennen, inzicht in problemen oplossen, leefstijl aanpassenInformatieWebsite, E-Health, voorlichting/groepscursus door patintenverenigingToegang tot gezamenlijk medisch dossier en eigen uitkomstmaten!Sociale steun / lotgenoten steun

Niveau organisatieMotto Kaiser Permanente: making the right thing easier to doFaciliteren teamtraining en intervisieAanpassingen in praktijkvoeringIn HISWerken met KIS (pop ups, alerts)PatintenportaalTelefonische follow-upEmail contact

45ConclusieZMO vraagt een systematische en gelijktijdige aanpak op drie niveaus: patinten, zorgverleners en zorgorganisaties

Vraag: delen jullie dat?In werkgroepen aan de slagDrie conclusies op een rijZMO is een grote omslag, die een veelzijdige aanpassing vraagt van patinten, zorgverleners en zorgorganisatiesHet trainen en ondersteunen van praktijkondersteuners (in MI en GB) alleen draagt onvoldoende bij aan ZMOZMO vraagt een systematische en gelijktijdige aanpak op drie niveaus: patinten, zorgverleners en zorgorganisaties

GroepsindelingGroep 1 en 2Groep 3 en 4Groep 5 en 6ZMO vraagt een aanpak op drie niveaus: patinten, zorgverleners en organisaties. We gaan aan de slag met deze drie niveaus. 49Doelen werkgroepenVaststellen opbrengsten ZMO voor patinten, zorgverleners en organisatiesVaststellen to do list voor realiseren van opbrengsten voor patinten, zorgverleners en zorgorganisaties

Opdracht werkgroepen (45 min)Noteer op flip-over vel 1 opbrengsten [groep]. Schrijf op wat volgens jullie de opbrengsten van optimale ZMO voor [groep] zijn.Schrijf op flip-over vel 2 to do list [groep]. Schrijf op wat geregeld moet zijn om deze opbrengsten te innen. Formuleer dit zo exact mogelijk.Spreek af wie die toelicht.

Terugkoppeling werkgroepenGezamenlijke to do listReflectie op opbrengsten en activiteiten/randvoorwaardenZijn er nog blinde vlekken?Onze gezamenlijke to do listBij wie komt wat op de agenda ?Waarin voorziet ZO! ?Wat moet op de agenda van Vilans staan ?

Hartelijk dank voor jullie bijdragen!Denk aan invullen formulier voor reiskosten!