Zeeniveaustijging, golfdempers en zeedijk

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2015
 • Category

  Science

 • view

  200
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zeeniveaustijging, golfdempers en zeedijk

 • Zeeniveaustijging

  golfdempers

  Zeedijk

  Maart 2015

  Ing.Rob van den Haak, Ir.Dick Butijn

  1

 • Onze rivieren stijgen met het zeeniveau mee. De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg zullen in de

  toekomst moeten worden gesloten De zandsuppletie is niet vol te houden

  2

  ZEENIVEAU BEDWINGEN

  STERKE GROEI INWONERS EN TREK NAAR HET WESTEN

 • Bij een volgende storm zal het zeeniveau de 4,5 tot 5 m kunnen

  bereiken

  -30 cm NAP

  +18 cm NAP 2015

  1864

  Watersnood 1953

  Overstroming in 1916

  RWS

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  -40

  stormvloed 1953 + 387 cm

  springvloed extra 45 cm

  Sinds 1953 gestegen 18 cm

  Te verwachten 450 cm ,

  . Maar kan tot in de .

  . verre toekomst

  . naar 8m stijgen

  .

  3

 • Maar! Volgens minister Schultz van

  Haegen zullen bij een overstroming toch nog

  85 % van ons het dak op moeten!

  (Ik zou die 7 miljoen mensen dan wel

  willen aanraden, als het nog kan, om

  de autodeuren open te zetten om

  opdrijven, botsen en blikschade te

  voorkomen)

  4

 • In n avond en n ochtend deze

  Stad Rotterdam voor Spido ontworpen, welke 2 weken daarna

  in Dsseldorf werd besteld en gebouwd.

  Wie is Rob van den Haak? HTS Scheepsbouw, 1953 HTS Werktuigbouw, 1955 Inspecteur bij Spido geweest, Theoretisch medewerker bij L.Smit Sleepdienst, x Inspecteur nieuwbouw bij de Stevin Groep, x Chef T.D. bij Bagger. fa. Breejen van de Bout, x In 1972 Vryhof Anchors B.V. gesticht. Bij de Stevingroep het idee van de

  inmiddels zeer bekende dokschepen gelanceerd

  X Alle drie de bedrijven zijn

  inmiddels van het toneel verdwenen

 • Twee van deze rompen gebouwd op de jachthaven welke enkele jaren later omgetoverd was tot het

  Kleinpolderplein bij Rotterdam Hij lanceerde in 1985 de Golfdempers

  en in 2000 de Haakse Zeedijk.

  6

 • De houdkracht van ankers was toen

  van een Danforth in 1972 10 x

  Stevin MK3 UHC 1973 26 x

  Stevpris MK5 UHC 1983 60 x

  Stevpris MK6 UHC 1998 80 x

  Stevmanta in 1989 130 x

  maal het eigen gewicht

  .

  Vryhof Anchors in 1972 opgericht

  en binnen 14 jaar toonaangevend

  in de offshore en baggerindu-

  strie in de wereld geworden. In

  die 43 jaar zijn er al meer dan

  10.000 Stev-ankers geleverd,

  waarvan de meesten 8 tot 15 ton

  wegen. 150 patenten.

  Dit zijn tot nu toe de grootste

  ankers in de wereld en werden

  gebruikt tijdens de bouw van

  een betonnen boorplatform dat

  daarna op 300 m diep water in

  Noorse wateren op de zeebodem

  werd geplaatst.

  7

 • Wie is Dick Butijn?

  Elektrotechnisch ingenieur, energietechniek, TU Delft 1984.

  Lanceerde in 2009 een integraal plan voor hoogwaterbescherming en energieopslag

  op zee door middel van valmeren en grootschalige windenergie.

  Met Rob van den Haak verantwoordelijk voor doorontwikkeling van de Haakse

  Zeedijk, in mei 2011 gepresenteerd aan de deltacommissaris.

  8

 • 9

  (Een zeer groot deel van de dijken zullen door de ingetekende (gele) Haakse Zeedijk beveiligd moeten worden om de rivieren op het huidige peil te kunnen handhaven ( vdHaak)

 • Gelijktijding optreden van een superstorm en hoge rivieraanvoer leidt tot een catastrofe! Zonder bekken zal een hoge rivieraanvoer in combinatie met een superstorm van enkele dagen voor een grote catastrofe in ons

  land zorgen met een verhoging van de benedenrivieren!!!!

  10

 • 11 Vraagstukken voor het kustbeleid en -beheer die zich in de diverse delen

  van de kuststrook afspelen (Stronkhorst at all, 2010)

 • (JI)

  ( uit De IJstijd John en Catherina Imbrie) Over 2000 jaar zal de maximaal bereikte wereldtemperatuur weer zeer

  langzaam gaan dalen.

  Het zeeniveau zal in de volgende duizenden jaren nog zon 6 tot 8 meter verder stijgen , gaan dalen en na 20.000 jaar zal de ijstijd weer intreden.

  1200 jaar Opwarming

  20 18 16 14 12 10

  Dat blauwe lijntje geeft 1200 jaar weer

  12

  Opwarming

 • TEMPERATUUR NA 1800

  Kleine ijstijd

  Honderden Vikingen

  veeteelt bedrijven op

  Groenland

  De Chinezen varen om

  Groenland en Noord-

  Siberi naar China

  De ijstijd zal over 20.000 jaar bereikt worden.

  De gemiddelde wintertemperatuur in Nederland in Co

  13

  Zeer veel overstromingen in de 12e

  en 13e eeuw, sterke terugval

  Vikingers door temperatuurval

  Was n.a.v. de vele overstromingen en de 12e en 13e eeuw de beruchte

  ijskap van Groenland dan toch al aan het smelten?

 • Bij storm kunnen duinen zwaar aangetast worden en vlakt het strand af. Het losgeslagen zand verdwijnt met de

  onderstroom grotendeels noordwaarts. 14

 • Idem bij Petten in het voorjaar 2012 ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm voor het grootste deel met de 20 km brede zandrivier

  verder mee naar het noorden

  Zo verdween bij storm in het voorjaar 2012 bij Petten circa 30.000 m3 zand per kilometer, dat met de 20 km brede zandrivier naar het noorden werd weggevoerd.

  Zo verdween er ten Noorden van de Hondsbossche Zeewering

  30.000 m3 duin gedurende storm in het voorjaar 2012

  15

 • 16

 • Ondanks strekdammen toch duinafslag

  Ondanks strekdammen toch duinafslag langs een groot deel van onze kust

  17

 • 18

  Vr 1991

  Miljoen ton

  -

  Opgave RWS 1991

  84 miljoen miljoen ton stroomt de Waddenzee

  in, 55 miljoen stroomt er weer uit en gaat door

  naar Duitsland en Denemarken. +9

  Netto resultaat miljoen ton/jr

  Waddenzee : +29 N-en Zd-Holland : - 9 Zeeland : 0 Westerschelde : + 9

 • Stormgolven verwijderen zand Grote golven en verhoogd zeeniveau halen het zand langs het strand en de duinen weg door afvlakking van de vooroever. Dit wordt bij normaal weer deels teruggebracht RWS streeft daarom met zandsuppletie een lange . 1 : 500 vooroever helling na, zodat de golven . sneller afnemen in grootte. Vele periodieke zandsuppleties blijken na n herfststorm echter toch te zijn verdwenen. Waardoor eindeloos bij stijgend zeeniveau groeiende zandsuppleties moeten worden gehandhaafd De zandsuppletie was 7 mln/m3/jr, werd 12, over enkele jaren 20 en wordt uiteindelijk onbetaalbaar

  Conclusie: Plaats golfdempers voor de kust

  19

 • Deze strand- en duinafslag kan voorkomen worden door

  drijvende golfdempers

  20

  zeeland

 • Zijn golfdempers de oplossing?

  Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 m hoge golven en verlagen hun energie met 50%.

  Op 74 m afstand van elkaar wordt dat 3.29 m en 34%. Studies T.H. Delft , R.J.W.Burgers, april 1993 en

  H.J.van Engelen, aug.1995; ontwerp van Van den Haak, 1987. 8

 • 22

  Golfdempers houden zand vast

  Bij de top van de stormgolven wordt de golf versneld onder de ponton doorgedrukt en neemt zand mee verder richting strand Bij een golfdal is de druk lager dus minder zand terugvloei, waardoor uiteindelijk een positief zand transport vanaf de zee richting kust ontstaat en kan een steilere helling worden gehandhaafd

 • Draai de ponton einden elk in een golftop.

  Door zuiging in het golfdal en druk in de top liggen

  golfdempers stil en dempen zo de golven.

  Hier testmodellengte ca 2,7 m

  Test in golftank TU-Delft

  Richting waarin de golftop zich langs de ponton beweegt

  23

 • Doorgaande golven vermengen zich

  met de gedempte golven.

  24

 • Hoe werken golfdempers

  De golfdemper wordt radiografisch in de goede stand

  gedraaid door van die golfdruk gebruik te maken.

  De ene poot het centrale

  draaipunt en de andere

  poot met kettingratel

  Mocht een ankerdraad

  breken, dan draait de

  ponton gewoon bij aan

  de overblijvende drie

  ankers, dus geen gevaar

  voor de scheepvaart

  25

 • N

  26

  Ook gedraaide golfdempers dempen goed