Zeeniveaustijging, golfdempers en zeedijk

of 68 /68
Zeeniveaustijging golfdempers Zeedijk Maart 2015 Ing.Rob van den Haak, Ir.Dick Butijn 1

Embed Size (px)

Transcript of Zeeniveaustijging, golfdempers en zeedijk

 • Zeeniveaustijging

  golfdempers

  Zeedijk

  Maart 2015

  Ing.Rob van den Haak, Ir.Dick Butijn

  1

 • Onze rivieren stijgen met het zeeniveau mee. De Westerschelde en de Nieuwe Waterweg zullen in de

  toekomst moeten worden gesloten De zandsuppletie is niet vol te houden

  2

  ZEENIVEAU BEDWINGEN

  STERKE GROEI INWONERS EN TREK NAAR HET WESTEN

 • Bij een volgende storm zal het zeeniveau de 4,5 tot 5 m kunnen

  bereiken

  -30 cm NAP

  +18 cm NAP 2015

  1864

  Watersnood 1953

  Overstroming in 1916

  RWS

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  -40

  stormvloed 1953 + 387 cm

  springvloed extra 45 cm

  Sinds 1953 gestegen 18 cm

  Te verwachten 450 cm ,

  . Maar kan tot in de .

  . verre toekomst

  . naar 8m stijgen

  .

  3

 • Maar! Volgens minister Schultz van

  Haegen zullen bij een overstroming toch nog

  85 % van ons het dak op moeten!

  (Ik zou die 7 miljoen mensen dan wel

  willen aanraden, als het nog kan, om

  de autodeuren open te zetten om

  opdrijven, botsen en blikschade te

  voorkomen)

  4

 • In n avond en n ochtend deze

  Stad Rotterdam voor Spido ontworpen, welke 2 weken daarna

  in Dsseldorf werd besteld en gebouwd.

  Wie is Rob van den Haak? HTS Scheepsbouw, 1953 HTS Werktuigbouw, 1955 Inspecteur bij Spido geweest, Theoretisch medewerker bij L.Smit Sleepdienst, x Inspecteur nieuwbouw bij de Stevin Groep, x Chef T.D. bij Bagger. fa. Breejen van de Bout, x In 1972 Vryhof Anchors B.V. gesticht. Bij de Stevingroep het idee van de

  inmiddels zeer bekende dokschepen gelanceerd

  X Alle drie de bedrijven zijn

  inmiddels van het toneel verdwenen

 • Twee van deze rompen gebouwd op de jachthaven welke enkele jaren later omgetoverd was tot het

  Kleinpolderplein bij Rotterdam Hij lanceerde in 1985 de Golfdempers

  en in 2000 de Haakse Zeedijk.

  6

 • De houdkracht van ankers was toen

  van een Danforth in 1972 10 x

  Stevin MK3 UHC 1973 26 x

  Stevpris MK5 UHC 1983 60 x

  Stevpris MK6 UHC 1998 80 x

  Stevmanta in 1989 130 x

  maal het eigen gewicht

  .

  Vryhof Anchors in 1972 opgericht

  en binnen 14 jaar toonaangevend

  in de offshore en baggerindu-

  strie in de wereld geworden. In

  die 43 jaar zijn er al meer dan

  10.000 Stev-ankers geleverd,

  waarvan de meesten 8 tot 15 ton

  wegen. 150 patenten.

  Dit zijn tot nu toe de grootste

  ankers in de wereld en werden

  gebruikt tijdens de bouw van

  een betonnen boorplatform dat

  daarna op 300 m diep water in

  Noorse wateren op de zeebodem

  werd geplaatst.

  7

 • Wie is Dick Butijn?

  Elektrotechnisch ingenieur, energietechniek, TU Delft 1984.

  Lanceerde in 2009 een integraal plan voor hoogwaterbescherming en energieopslag

  op zee door middel van valmeren en grootschalige windenergie.

  Met Rob van den Haak verantwoordelijk voor doorontwikkeling van de Haakse

  Zeedijk, in mei 2011 gepresenteerd aan de deltacommissaris.

  8

 • 9

  (Een zeer groot deel van de dijken zullen door de ingetekende (gele) Haakse Zeedijk beveiligd moeten worden om de rivieren op het huidige peil te kunnen handhaven ( vdHaak)

 • Gelijktijding optreden van een superstorm en hoge rivieraanvoer leidt tot een catastrofe! Zonder bekken zal een hoge rivieraanvoer in combinatie met een superstorm van enkele dagen voor een grote catastrofe in ons

  land zorgen met een verhoging van de benedenrivieren!!!!

  10

 • 11 Vraagstukken voor het kustbeleid en -beheer die zich in de diverse delen

  van de kuststrook afspelen (Stronkhorst at all, 2010)

 • (JI)

  ( uit De IJstijd John en Catherina Imbrie) Over 2000 jaar zal de maximaal bereikte wereldtemperatuur weer zeer

  langzaam gaan dalen.

  Het zeeniveau zal in de volgende duizenden jaren nog zon 6 tot 8 meter verder stijgen , gaan dalen en na 20.000 jaar zal de ijstijd weer intreden.

  1200 jaar Opwarming

  20 18 16 14 12 10

  Dat blauwe lijntje geeft 1200 jaar weer

  12

  Opwarming

 • TEMPERATUUR NA 1800

  Kleine ijstijd

  Honderden Vikingen

  veeteelt bedrijven op

  Groenland

  De Chinezen varen om

  Groenland en Noord-

  Siberi naar China

  De ijstijd zal over 20.000 jaar bereikt worden.

  De gemiddelde wintertemperatuur in Nederland in Co

  13

  Zeer veel overstromingen in de 12e

  en 13e eeuw, sterke terugval

  Vikingers door temperatuurval

  Was n.a.v. de vele overstromingen en de 12e en 13e eeuw de beruchte

  ijskap van Groenland dan toch al aan het smelten?

 • Bij storm kunnen duinen zwaar aangetast worden en vlakt het strand af. Het losgeslagen zand verdwijnt met de

  onderstroom grotendeels noordwaarts. 14

 • Idem bij Petten in het voorjaar 2012 ca 30.000 m3/km zand verdwijnt bij storm voor het grootste deel met de 20 km brede zandrivier

  verder mee naar het noorden

  Zo verdween bij storm in het voorjaar 2012 bij Petten circa 30.000 m3 zand per kilometer, dat met de 20 km brede zandrivier naar het noorden werd weggevoerd.

  Zo verdween er ten Noorden van de Hondsbossche Zeewering

  30.000 m3 duin gedurende storm in het voorjaar 2012

  15

 • 16

 • Ondanks strekdammen toch duinafslag

  Ondanks strekdammen toch duinafslag langs een groot deel van onze kust

  17

 • 18

  Vr 1991

  Miljoen ton

  -

  Opgave RWS 1991

  84 miljoen miljoen ton stroomt de Waddenzee

  in, 55 miljoen stroomt er weer uit en gaat door

  naar Duitsland en Denemarken. +9

  Netto resultaat miljoen ton/jr

  Waddenzee : +29 N-en Zd-Holland : - 9 Zeeland : 0 Westerschelde : + 9

 • Stormgolven verwijderen zand Grote golven en verhoogd zeeniveau halen het zand langs het strand en de duinen weg door afvlakking van de vooroever. Dit wordt bij normaal weer deels teruggebracht RWS streeft daarom met zandsuppletie een lange . 1 : 500 vooroever helling na, zodat de golven . sneller afnemen in grootte. Vele periodieke zandsuppleties blijken na n herfststorm echter toch te zijn verdwenen. Waardoor eindeloos bij stijgend zeeniveau groeiende zandsuppleties moeten worden gehandhaafd De zandsuppletie was 7 mln/m3/jr, werd 12, over enkele jaren 20 en wordt uiteindelijk onbetaalbaar

  Conclusie: Plaats golfdempers voor de kust

  19

 • Deze strand- en duinafslag kan voorkomen worden door

  drijvende golfdempers

  20

  zeeland

 • Zijn golfdempers de oplossing?

  Golfdempers dempen 7m hoge stormgolven naar 2,52 m hoge golven en verlagen hun energie met 50%.

  Op 74 m afstand van elkaar wordt dat 3.29 m en 34%. Studies T.H. Delft , R.J.W.Burgers, april 1993 en

  H.J.van Engelen, aug.1995; ontwerp van Van den Haak, 1987. 8

 • 22

  Golfdempers houden zand vast

  Bij de top van de stormgolven wordt de golf versneld onder de ponton doorgedrukt en neemt zand mee verder richting strand Bij een golfdal is de druk lager dus minder zand terugvloei, waardoor uiteindelijk een positief zand transport vanaf de zee richting kust ontstaat en kan een steilere helling worden gehandhaafd

 • Draai de ponton einden elk in een golftop.

  Door zuiging in het golfdal en druk in de top liggen

  golfdempers stil en dempen zo de golven.

  Hier testmodellengte ca 2,7 m

  Test in golftank TU-Delft

  Richting waarin de golftop zich langs de ponton beweegt

  23

 • Doorgaande golven vermengen zich

  met de gedempte golven.

  24

 • Hoe werken golfdempers

  De golfdemper wordt radiografisch in de goede stand

  gedraaid door van die golfdruk gebruik te maken.

  De ene poot het centrale

  draaipunt en de andere

  poot met kettingratel

  Mocht een ankerdraad

  breken, dan draait de

  ponton gewoon bij aan

  de overblijvende drie

  ankers, dus geen gevaar

  voor de scheepvaart

  25

 • N

  26

  Ook gedraaide golfdempers dempen goed

 • Uit het westen aanrollende golven worden

  door radiografisch vanaf de kust ingestelde

  golfdempers gedempt , waardoor het zand

  blijft liggen en er ook zand naar de kust

  gestuurd wordt.

  Manipuleren met golfdempers (1)

  27

 • Manipuleren met golfdempers (2)

  Het teveel aan zand van rechts naar links brengen

  De rechts evenwijdig aan de golven opgestelde golfdempers laten de golven bij normaal weer

  ongehinderd door Het zand verplaatst zich met de ebstroom naar

  links en wordt bij de gedempte golven vastgehouden .

  28

 • LANGSSTROOMTRANSPORT MET

  GOLFDEMPERS ( VASTE OPSTELLING EVENWIJDIG MET DE KUST)

  ongedempt golfdempers

  -30 360 330 300 270 240 210

  Het langstransport van 43.000 m3/jaar noord

  verandert in 13.800 m3/jaar zuid

  Invalshoek golven

  door H.J.van Engelen

 • *

  LANGSSTROOMTRANSPORT MET

  GOLFDEMPERS (VASTE OPSTELLING) BIJ 20 GR GEDRAAIDE GOLFDEMPERS

  doordat de golven uit de richtingen 240 en 270 gr gedempt worden, neemt het

  transport naar het noorden af ten bate van de zuidelijke richting

  .

  n hoekverdraaiing -20 gr 460.000 M3/JAAR

  n hoekverdraaiing -30 gr 440.000 M3/JAAR

  n hoekverdraaiing -40 gr 280.000 M3/JAAR

  ongedempt golfdempers

  30 360 330 300 270 240 TOTAAL

  30

 • 31

  Conclusie drijvende golfdempers

  Geen zandverlies meer bij hoge golven en hoog zeeniveau

  Aanvoer zand vanuit de 20 km brede zandrivier

  Bij normaal weer vindt zandaanwas naar het strand plaats

  Een 1:150 vooroever vraagt verder zeewaarts minder zandsuppletie dan de huidige nagestreefde 1:500 oever

  Evenals de noordwaarts gerichte zigzag transport beweging van het natte strandzand blijft de 29 miljoen m3

  zand naar de Wadden vanuit de zandrivier gehandhaafd

 • Uit samenwerken met water van Commissie Veerman in 2008blz10

  32

 • 33 Golfdempers krijgen zand toegevoerd en houden dat dan vast !!!

  (blz 83)

 • De 127 m lange golfdempers zijn volledig opgebouwd uit spantloze geknikte platen met frames op een onderlinge afstand

  van ca 6 m en vier waterdichte schotten

  platen

  kettingratel

  34

 • De pontons kunnen eventueel in een goedkoop land worden gebouwd en naar Nederland worden

  getransporteerd

  golfdemppoten

  Ponton

  35

 • Met de kettingstopper kan de

  golfdemper worden gedraaid

  De groene stopper wordt omhoog gehouden

  De ketting kan hier door de vrij op en neer bewegende rode stopper wel naar links bewegen, maar niet naar rechts

  Er is zeer weinig ener- gie voor nodig nodig

  36

 • een zuiger(5) in een pijp wordt door de golfdruk op en neer bewogen, waardoor met de hydraulische cilinder(2) het drukvat(4) op spanning houdt.

  Zender/ontvanger(1) regelt met klep(3) via de hydraulische cilinder(6) de stand van de kettingstopper.

  De stand van de golfdempers kan centraal vanaf het vaste

  land worden geregeld, met door de ponton zelf zelf

  opgewekte energie

  37

 • De evenwijdig aan de golven opgestelde golfdempers

  kunnen stroom opwekken doordat ze met de golven

  mee schommelen.

  Bij normaal weer wordt

  energie opgewekt voor het

  vaste land Generator

  38

 • De golfdempers onthouden het zand aan de Wadden De 84 miljoen toegevoerde kubieke

  meters zand komen voornamelijk van de 20 km

  brede zandrivier (zie dia 16)

  Gezien de ervaring op ankergebied van R.v.d.Haak op ankergebied hoeft RWS ook niet

  bang te zijn dat met vier ankers de

  golfdempers gevaar voor de scheepvaart

  zullen opleveren, .

  Mening van RWS en de mening van den Haak

  39

 • Kostenvergelijking 500 Golfdempers voor de kust met een

  levensduur van 50 jaar kosten inclusief onderhoud ca 2 miljard euro.

  De zandsuppletie was 7 miljoen , nu 12, wordt 20 kubieke meter, maar groeit gestaag naar de 50miljoen.

  De zandsuppletie groeit de komende eeuw naar 5 tot 7 miljard euro, maar waarschijnlijk meer.

  www.waterforum.net/Discussieforum/7219-Drijvende-golfdempers-

  goedkoop-en-effectief-alternatief-voor-zandsuppletie#sthash.4ZfjcY7x.dpuf; 11 september 2013

  40

 • Beslissing Deltaplan 2015 (uit het Deltaplan 2015)

  Kuijken heeft niet gekozen voor grootschalige oplossingen zoals een nieuwe zeedijk voor de kust van Nederland. Dat was n van de plannen die de afgelopen jaren bij hem werden ingediend. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel de zeespiegel gaat stijgen, zou dat weggegooid geld kunnen zijn. Kuijken: De kust is nu voldoende veilig, zeker als we de stranden door middel van zandsuppletie breed genoeg houden.

  41

 • Meestijgende rivieren

  De rivierdijken stijgen dus mee, geschatte kosten van rivierdijk aanpassen etc.

  Huidige raming 2015 -2021 0,5 mld

  Maatregelen 2022 -2028 1,1 mld

  Kosten 2015 -2065 6-8 mld ?

  42

 • 43

  De

  Haakse

  Zeedijk .

  1

  Zandsuppletie

  Zuigsleuf

  Waterkracht pompcentrale

  . Haakse

  . Z e e d ij k

  Ir. D. Butijn ing. R. van den Haak

  29 mrt 2014

  dijkopspuiting

  De Radicale oplossing is de

 • In die bekkens wordt het huidige

  zeeniveau gehandhaafd

  De rivieren stijgen niet meer mee met het zeeniveau en geven een aanzienlijke besparing

  op het onderhoud van dijken, sluizen en

  gemalen binnenslands.

  Lossen het overstromingsgevaar, de zoetwaterproblemen en de verzilting op.

  Windmolens op de Haakse Zeedijk zijn aanzienlijk goedkoper dan in de Noordzee en

  dragen zo bij aan de kustverdediging.

  De bekkens vangen tijdens een superstorm in comb. met superspringvloed al het rivierwater op

  44

 • In de weken daarna worden de bekkens weer bij eb via spuisluizen geloosd of na verdere zeespiegelstijging via waterkracht-pompcentrales zeewaarts gepompt.

  Zowel door water uit de rivieren als uit zee worden de bekkens elke 3 weken ververst worden.

  Verzilting binnenlands vermindert doordat de bekkens op het hedendaagse zeepeil of lager worden gehouden.

  Het zoetwaterprobleem is opgelost

  Bij alleen een Zuidbekken zal het niveau bij storm en maximum rivieraanvoer bij gesloten Maeslantkering dan ca anderhalve meter veilig stijgen

  Drie bekkens

  45 Strekdammen

 • Wanneer het zeeniveau zo ver is gestegen dat bij eb lozen van de bekkens niet meer mogelijk is, zijn waterkracht-pompcentrales nodig, welke tegen nachttarief het water er uit pompen en overdag stroom opwekken.

  Ze kunnen nu al aangelegd worden om stroom op te wekken

  Die valmeren hebben een -7 tot -12 m peil

  Het IJsselmeer stroomt via een nieuw doorvoerkanaal ( ) in het Noordbekken uit.

  We zijn voor vele eeuwen weer stormveilig

  Waterkrachtpompcentrales

  Valmeer Zuigsleuf

  46

 • Aanleg in fasen van zeeniveau

  Eerst de

  zwakke

  delen met

  golfdempers

  (rood)

  beschermen.

  Zij beperken

  onnodige

  zandsuppleties

  Bij hoger

  zeeniveau

  waterkracht

  pompcentrale

  installeren

  Dan in 10

  jaar het

  Zuidbekken,

  waar onze

  rivieren in

  uitstromen

  aanleggen

  Kosten ca

  12 miljard

  Eindbeeld

  Haakse Zeedijk

  47

 • 48

 • Het opspuiten per

  bekken

  golfdempers

  dwarsdijk

  49

  Het zand wordt door diepzuigers rechtstreeks uit 40 tot 50 m diepe 4 km brede sleuven uit de bekkens gezogen en continu met een hoge zandconcentratie via persleidingen op de dijk geperst

  Het in 10 jaar 700 m brede duin en 2 tot 3000 m brede opgespoten woondeel komt met 8 zuigers op 7,2 miljard .

  Drie bekkens, incl. spuisluizen, zonder woondeel komen op ca 27 miljard euro.

 • Afmeting van de Haakse Zeedijk

  50

  De dijk ligt in 17 tot 20 m water.

  RWS dacht oorspronkelijk dat dit 25 tot 30 m was en zou er dus 5x 15000 x ca 150.000m of 11.25 miljard m3 meer zand nodig zijn, hetgeen de hogere door RWS geschatte prijs verklaart.

 • Een Sleepzuiger (2003) Kost ca 200 miljoen Kubieke meter kost dan

  ca 2,75 tot 5 euro per m3 zand methode: a. Vaart naar 20 m diepe zuiglocatie .

  . in zee, ca 20 km uit de kust b. Zuigt al varend een ca 2 mtr laag zand c. Vaart terug naar locatie d. Lost het zand via: bodemkleppen, rainbowen f met een

  pers- Leiding in het werk persen, hetgeen hier het prijsverschil bepaalt

  Vox Maxima van Van OordBeuninhoud 31.200 m

  Vergelijking sleepzuigers en diepzuigers

  51

  RWS

 • 52

  Diepzuiger Kost 40 miljoen, incl. persleiding, hulpmaterieel etc.

  Kosten: 0,84 per m 3. RWS gaat uit van 1.7 /m3. methode: a. Zuigt en perst het zand direct via persleiding in het werk b. Heeft weinig bemanning c. Verplaatst zich met door hulpschepen verplaatste ankers d. Door diep te zuigen loopt het zand vanzelf naar de zuigmond,

  . en verkrijgt daardoor een hogere zandconcentratie e. Hij verwerkt in dezelfde tijd evenveel zand als n sleepzuiger,

  . ofwel gedurende 42 weken/jaar 30 miljoen m3

  persleiding

  zuigbuis met pomp

  Zandproductie met diepzuiger is goedkoper

 • Verse kringstroom in de bekkens

  Door met twee uur verschil van eb en vloed tussen zuid en noord de spuisluizen gericht te openen en te sluiten blijft het bekken door de daardoor ontstane ringstroom vers.

  Via de noordelijk spuisluis bij vloed in en de zuidelijke eb uit.

  Na sluiting gaat de circulatie nog een aantal uren door tot het volgende tij.

  Tijdens een 2 daagse superstorm en hoge rivieraanvoer stijgt het niveau in de bekkens en kan daarna in ca 3 weken bij normaal zeeniveau gespuid worden

  53

  2 uur

 • De pompgemalen moeten onevenredig groot worden. (vdHaak)Pas over 100 tot 150 jaar als ook bij eb niet meer

  gespuid kan worden. Maar dan zullen die bezwaren allang weggewuifd worden, omdat de rivieren dan zulke hoge dijken zouden moeten hebben en zal dat ook opgelost worden.

  Aantal inwoners neemt volgens CBS in de toekomst af. Inwoners zullen, inclusief hun bedrijven, graag de rust en veiligheid op de veilige +5m NAP 3.5 km brede dijk zoeken. Een enkelbaans metro op de 50 km lange kustdijk zelf, alsmede een tien minuten verbinding met vleugelboten, zal het goede contact met de kust behouden.

  RWS schat de kubieke meter zandprijs veel hoger vandenhaak: Zie voorgaande dias

  54

  Mening van RWS en de mening van den Haak

 • RWS spreekt over een stagnant peil in de bekkens. Er wordt via de Noorder- en Zuider-bekkenspuisluis met zout- en het vanuit de rivieren zoet-instromend water een continue verse kringstroom gecreerd.

  Het Bezwaar vanwege Ecologie/Natura2000 t.p.v. het Noord- en Zuidbekken zal na een zeer ernstige overstroming met vele duizenden slachtoffers en miljarden schade echt wel even opzij gezet worden om Nederland weer op de rails te zetten.

  RWS verwacht niet dat door klimaatsverandering de kust onveilig zal worden. Professoren van de TU-Delft hebben daar een andere mening over. (zie Publikaties blz 82 in DHZ website)

  De vooroeverhelling is veel te steil, moet 1:500 zijn om de golven te dempen. Golfdempers zorgen voor zandaanvoer, en creren een steilere helling.

  55

  Mening van RWS en de mening van den Haak

 • Bijlage 6 Begroting 2015 RWS

  3.768 miljoen excl. projectgebonden aandeel betreffende waterschapsprojecten . (10%), waarvan vanaf 2015 nog 3.732 miljoen (tot en met 2028).

  . 854 miljoen voor versterking Afsluitdijk, vergroting afvoercapaciteit en amb . tabel 4

  . 60 miljoen van het Rijk (vanuit NURG en Verbeterprogramma Rijkswateren) . en van de provincie Gelderland tabel 5

  . 3 miljoen. Legger Vlieland en Terschelling tabel 6 3.218 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog 2.040 miljoen tabel 7 2.382 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog 913 miljoen tabel 8 Ruimte voor de rivier . 407 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog 134 miljoen, Maaswerken tabel 10 . 854 miljoen, waarvan vanaf 2015 nog 132 miljoen, tabel 11, Herstel steen- .

  bekledingen Oosterschelde en Westerschelde en Vooroever- . bestortingen Zeeland

  . 970 miljoen Agendering voor programmering deze kabinetsperiode 2015-2021 . Maatregel

  Totaal 12 miljard

  56

 • Idee voor diepzuiger met 2 zuigbuizen

  Zuigers met twee ladders verwerken twee keer zoveel zand.

  Tijdens het zuigen wordt de ene zuigbuis een laagdiepte verder afgesteld dan de andere en visa versa, waardoor tijdens hun

  draaibeweging in n keer twee lagen worden gezogen.

  57

  spudpaal

 • Door van vier dubbelladder-zuigers deze persleidingen langs de (hier) 700 m brede dijk heen en weer te bewegen kan men de dijk moeiteloos opspuiten, zal het water makkelijk wegstromen en de zandhelling zich op natuurlijke wijze vormen.

  De achterste (blauwe) ponton wordt geballast.

  Gekromde geballaste zandstop pontons houden het zand vast en worden leeg mee verplaatst.

  58

 • Een zandstopdijkje zoals hier bij de Hondsbossche

  Zeewering hoeft bij het opspuiten van de Haakse

  Zeedijk niet , zodat vanzelf de juiste helling

  wordt gecreerd.

  59

 • Ook de Westerschelde zal niet aan afsluiting ontkomen.

  Bij zeespiegelstijging krijgt de Westerschelde een krachtiger

  doorstroming en daardoor wordt bij Antwerpen het getij t.g.v.

  de smaller wordende Westerschelde nog extremer.

  zandstroom

  bij

 • Kunnen kantelbare halfhoge sluisdeuren de ebstroom in de

  Waddenzee zoveel vertragen dat er meer zand

  in de Waddenzee zal achter blijven?

  Iets voor specialisten om te onderzoeken?

  Ondersleuf voorkomt ophoping tegen kantelsluis

  61

 • vdHaak instrueerde over de hele wereld kapiteins hoe zijn ankers te gebruiken 62

 • In Zd-Afrika moest hij van de politie van de weg af en tot zijn verbazing kwamen zijn Stevpris-ankers voorbij

  63

 • Dick Verkijk,Dik en Rob van den Haak(ik de tekeningen, 15 jaar) maakten in 1944/45 de Oprechte Haarlemmer, Radio boven in de kast,, stencilmach.van de Arveiderssportbond.

  64

 • Bij de uitlaat van de riolering in Haarlem

  schaatste ik in 1948 rechtstreeks naar 2 kinderen toe die door het ijs waren gezakt. Twee meter er voor zakte ik door het ijs en ben toen onder het ijs door naar de kinderen en met hen in mijn armen naar de kant gezwommen. Een maand later werd ik verrast met een lekkere taart van de Haagse Post.

  En toen hoorde ik blub,

  blub en dat was U

  65

 • Tot slot Voor men tot een besluit voor de zeedijk

  komt zal er een strijd ontstaan over Kostverdeling tussen de land- waterschappen met

  de zeewaterschappen? (Rivierdijk-, verzilting-,

  zoetwater-voordelen)

  Een grote weerstand van de bewoners wegens milieu- achteruitgang wel of niet

  Ook de dijken zullen vanaf de Maeslantkering tot de kust aan de zeeniveaustijging aangepast moeten

  worden

  Invloed windmolenparken in de zandzuigsleuf en leidingen richting Engeland

  ?

 • Adaptief deltamanagement RWS

  In de nieuwe RWS-aanpak staat adaptief deltamanagement centraal: Vooruitkijken naar de opgaven die voor ons liggen, met dat inzicht op tijd

  (kosten)effectieve maatregelen nemen en flexibel

  blijven om in te kunnen spelen op nieuwe kansen,

  inzichten en omstandigheden. Alternatieve maatregelen

  liggen klaar voor het geval deze in de toekomst nodig

  zijn. Ook dat hoort bij adaptief werken: nuchter, alert en

  voorbereid. Adaptief deltamanagement is door de

  gezamenlijke overheden, maatschappelijke partijen,

  kennisinstituten en bedrijven omarmd als nuchtere

  oplossing voor het omgaan met ontwikkelingen

  waarvan de richting wel duidelijk is maar de snelheid

  onzeker.

  67

 • Maar als we onverhoopt een

  superstorm n hoge rivieraanvoer

  krijgen kunnen we op dat moment

  niet ven de dijken ophogen of de

  mensen evacueren

  Het kan morgen gebeuren!

  Hadden we dan tch maar die dan

  nu nadaptieve ingrepen op een

  hoger niveau gesteld!

  18 maart 2015 68