website top 10 basisvragen over aanbesteden

of 21 /21
De top 10 basisvragen over aanbesteden Brigitte Faber-de Lange Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

description

 

Transcript of website top 10 basisvragen over aanbesteden

Page 1: website top 10 basisvragen over aanbesteden

De top 10 basisvragen over aanbesteden

Brigitte Faber-de LangeHogeschool van Arnhem en

Nijmegen

Page 2: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

Begripsbepaling

Aanbesteding = een marktbenadering waarbij meerdere ondernemingen in de gelegenheid worden gesteld aanbiedingen in te dienen ten behoeve van het plaatsen van een opdracht of het sluiten van een andere overeenkomst. Bron: Mr. M.J.J.M. Essers Aanbestedingsrecht

voor overheden. 2009.

Page 3: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

Inkopen bij de overheid

Strip door Jesse van Muylwijck, Canada; www.jessecartoons.com uit: Peter Tanghe. Master Thesis.Europees Aanbesteden: Onmogelijk, onnodig of… anders… ?!

Page 4: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

De meest gestelde vragen1. Waarom regels voor aanbesteden?

2. Wat zijn de belangrijkste wetten en richtlijnen?

3. Wie moeten er aanbesteden?

4. Wat wordt er dan aanbesteed?

5. Wanneer moet een aanbestedende dienst aanbesteden?

6. Hoe wordt een aanbesteding bekend gemaakt?

7. Wat zijn de meest voorkomende procedures?

8. Welke criteria om te selecteren en te gunnen?

9. Hoe maakt het MKB meer kans?

10. Waar vindt u meer informatie?

Page 5: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

1. Waarom aanbesteden?

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen door ‘de markt’ haar werk te laten doen (concurrentiewerking)– Laagste prijs– Beste prijs/kwaliteit verhouding

Verplicht voor ‘aanbestedende diensten’

N.B. Ook de private sector doet aan aanbesteden (alleen noemen ze dat anders)

Page 6: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

2. Belangrijkste wetten en richtlijnen?

BAO: Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (dit is de wet waarmee de Europese aanbestedingsrichtlijn nr. 2004/18/EG in Nederlandse wetgeving is opgenomen)

BASS: Besluit Aanbestedingsregels Speciale Sectoren (Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/17/EG).

WIRA: Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden

– Aanbestedende dienst dient gunningsbesluit te motiveren in de afwijzing met beschrijving van relevante redenen

– De ‘Alcatel’-termijn van 15 dagen gaat pas in als het gunningsbesluit voldoende is gemotiveerd

– Een benadeelde ondernemer kan naar de rechter stappen om de overeenkomst te laten vernietigen

Page 7: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

3. Wie moeten er aanbesteden? (1/2)

Page 8: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

3. Wie moeten er aanbesteden? (2/2)

Personele werkingssfeer = wie?

De centrale overheid Lagere overheid:

– provincies– gemeenten– waterschappen– bestuursorganen

Andere publiekrechtelijke instellingen Verenigingen gevormd door bovengenoemde

organisaties

Page 9: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

4. Wat wordt er dan aanbesteed?

Werken, leveringen en diensten Werk: het product van een geheel van bouwkundige of

civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

– Tip: Check CPV-code 45 en bijlage 1 van BAO Levering: aanschaf van goederen. Maar ook: lease- en

huurovereenkomsten van goederen Diensten: geen werk en geen levering

– 2A-diensten: volledig Europees aanbestedingsregime– 2B-diensten: verlicht regime => publiceren en regels

specificeren in acht nemen (zie bijlage 2 BAO en bijlage 3 BASS)

Tip: CPV Zoekmachine op http://www.europadecentraal.nl/menu/178/CPV_Zoekmachine.html

Page 10: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

5. Wanneer aanbesteden?

Materiële werkingssfeer = wat?

BAO Werken € 4.845.000 Leveringen en Diensten

– Centrale overheid € 125.000– Andere aanbestedende diensten € 193.000

BASS Werken € 4.845.000 Leveringen en Diensten € 387.000

Bedragen ex. BTW

Page 11: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

En… wat bij kleinere opdrachten?

Onder de drempelbedragen ook handelen conform het EG-verdrag

Bekend maken van de opdracht Transparant en objectief

Nieuwe aanbestedingswet in de maak met regels voor opdrachten onder de drempel

Aanbestedende diensten hebben een inkoopbeleid waarin de werkwijze is vastgelegd

Page 12: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

Inkoopbeleid steeds uniek

Page 13: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

6. Hoe wordt een aanbesteding bekend gemaakt?

Aankondiging van de opdracht (vooraf) Aankondiging van de geplaatste opdracht (na

afloop)

Aankondiging op www.aanbestedingskalender.nl

TED = Tenders Electronic Daily

Page 14: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

Page 15: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

7. Meest voorkomende procedures?

Publicatie van de aankondiging van de opdracht

Belangstellenden kunnen een offerte

indienen: inschrijvers

Opdracht wordt gegund

Opdracht wordt gegund

Publicatie van de aankondiging van de opdracht

Belangstellenden melden zich aan voor deelname: gegadigden

Selectie gegadigden

Uitnodiging aan inschrijvers

tot uitbrengen offerte

52 dagen37 dagen

40 dagen

Openbare procedure Niet-openbare procedure

Page 16: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

8. Welke criteria om de beste te selecteren? Selectiecriteria => WIE (art. 45 BAO)

Kwaliteit van de bedrijfsvoering van de aanbieder

Gunningscriteria => WAT (art. 54 BAO)

De inhoud van de aanbieding– Prijs– Economisch Meest Voordelige Aanbieding EMVA

Wegingsfactoren Wijze van beoordelen

Page 17: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

9. Hoe maakt het MKB meer kans?

Opdrachtgevers Redelijke eisen stellen aan jaaromzet Meer selecteren prijs/kwaliteitsverhouding Kleine ondernemers ook een kans geven

(aanbesteden in percelen)

MBK-ondernemers Een goede voorbereiding is het halve werk Zorgvuldig inschrijven Samenwerken: inschrijven als combinatie Specificatie van de opdrachtgever beïnvloeden

Page 18: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

10. Waar vindt u meer informatie?Websites: http://www.aanbestedingsdesk.nl/ tips en trucs speciaal voor

het MKB www.pianoo.nl alle (juridische) ins en outs van het aanbesteden www.europadecentraal.nl uitleg van de richtlijnen,

jurisprudentie en gedegen antwoorden op veel gestelde vragen. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden laatste

stand van zaken aanbestedingswet en veel andere informatie over aanbesteden

www.betuweonderneemtbeter.nl

Leestips: Eerste hulp bij aanbesteden. Stefan Dalmolen en Lex de Jager. Te

bestellen of te downloaden bij http://www.aanbestedingsdesk.nl. Aanbesteden!? Hein van der Horst en Mary-Ann Schenk. Praktisch en

toegankelijk boek met goede verwijzingen naar BAO, BASS en jurisprudentie.

Page 19: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

Contactgegevens

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Faculteit Economie & Management

Drs. Brigitte Faber-de Lange

[email protected]

06-26872765

Tevens docent HAN Post-HBO Cursus Aanbestedingsrecht en Inkopen

http://www.han.nl/opleidingen/opleiding/aanbestedingsrecht-en-inkopen/

Page 20: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter

Workshops en verdiepingscursus

Workshopserie 13.00 – 17.00 in deze regio

1e: dinsdag 26 oktober “Aanbestedingsrecht voor de inschrijver”

2e: dinsdag 2 november “Het winnen van een aanbesteding”

Collegereeks HAN: “Aanbestedingsrecht en inkopen”

12 colleges van 13.00 tot 17.00 vanaf 9 november: http://www.han.nl/opleidingen/opleiding/aanbestedingsrecht-en-

inkopen/

De top 10 basisvragen over aanbesteden

Page 21: website top 10 basisvragen over aanbesteden

Betuwe Onderneemt Beter De top 10 basisvragen over aanbesteden

Illustratie uit: Eerste hulp bij aanbesteden. Stefan Dalmolen en Lex de Jager. Te bestellen of te downloaden bij http://www.aanbestedingsdesk.nl.