Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden?

of 3 /3
04-11-16 19(59 Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden? Pagina 1 van 3 https://lbbrhzn.nl/2016/10/29/kan-een-ambtenaar-straks-nog-wel-aanbesteden/ Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden? PUBLISHED ON 29 oktober 201630 oktober 2016 by Lubberhuizen Kennis binnen de gemeente verdwijnt in rap tempo en als we daar niets aan doen gaat het fout! Prof. mr. Friso de Zeeuw (https://www.linkedin.com/in/friso-de-zeeuw-7b3b3b42) (TU Delft) is hier helder in: “Het werk lijkt te worden overgenomen door een paar rappe intellectuele babbelaars die makkelijk kunnen ‘verbinden’ en impasses kunnen doorbreken. Ze zijn misschien wel nuttig in de ambtelijke organisatie, maar als dit soort types de overhand gaat krijgen, degenereert de gemeente tot een machteloze, inhoudsloze procesclub”. Kennis verdwijnt Ok… het is misschien wat stevig aangezet, maar toch staan er afgelopen week opvallend veel berichten in de media als het gaat om het verlies aan kennis binnen de gemeente. Maar wat is hier nu van waar? Gaat de kennis van ‘de’ ambtenaar verloren? Als ik mijn collega’s mag geloven is dat inderdaad het geval. Er verdwijnt in rap tempo veel inhoudelijke kennis van de werkvloer. Kennis op het gebied van aanbesteden, contracteren en werkvoorbereiding wordt inderdaad minder en de materie wordt ingewikkelder. Ook gaan de laatste jaren vaker mensen met pensioen dan dat er binnen de organisatie vers bloed bij komt. Hoe nu verder?

Transcript of Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden?

04-11-16 19(59Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden?

Pagina 1 van 3https://lbbrhzn.nl/2016/10/29/kan-een-ambtenaar-straks-nog-wel-aanbesteden/

Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden?

PUBLISHED ON 29 oktober 201630 oktober 2016 by LubberhuizenKennis binnen de gemeente verdwijnt in rap tempo en als we daar niets aan doen gaat hetfout! Prof. mr. Friso de Zeeuw (https://www.linkedin.com/in/friso-de-zeeuw-7b3b3b42) (TUDelft) is hier helder in: “Het werk lijkt te worden overgenomen door een paar rappe intellectuelebabbelaars die makkelijk kunnen ‘verbinden’ en impasses kunnen doorbreken. Ze zijn misschienwel nuttig in de ambtelijke organisatie, maar als dit soort types de overhand gaat krijgen,degenereert de gemeente tot een machteloze, inhoudsloze procesclub”.

Kennis verdwijnt

Ok… het is misschien wat stevig aangezet, maar toch staan er afgelopen week opvallend veelberichten in de media als het gaat om het verlies aan kennis binnen de gemeente. Maar wat is hiernu van waar? Gaat de kennis van ‘de’ ambtenaar verloren? Als ik mijn collega’s mag geloven isdat inderdaad het geval. Er verdwijnt in rap tempo veel inhoudelijke kennis van de werkvloer.Kennis op het gebied van aanbesteden, contracteren en werkvoorbereiding wordt inderdaadminder en de materie wordt ingewikkelder. Ook gaan de laatste jaren vaker mensen met pensioendan dat er binnen de organisatie vers bloed bij komt.

Hoe nu verder?

04-11-16 19(59Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden?

Pagina 2 van 3https://lbbrhzn.nl/2016/10/29/kan-een-ambtenaar-straks-nog-wel-aanbesteden/

Je kunt er van alles van vinden maar ik kan het toch weinig anders zien dan de logischeconsequentie van de overgang van de democratische rechtsstaat naar de sociale rechtsstaat. Hetlaatste wordt vooral gekenmerkt door effectiviteit, efficiency, cliëntgerichtheid enburgerparticipatie. We zitten in een overgangssituatie en er zal gezocht moeten worden naar eennieuw evenwicht. De ambtenaar wordt niet langer afgerekend op de inhoudelijke (juridische)kwaliteit van het proces en het resultaat, maar op de soepele totstandkoming van en de‘klanttevredenheid’ over het resultaat.

Maar toch, de veranderingen zijn een feit. De huidigeontwikkelingen gaan razendsnel en die worden allemaal geïnitieerddoor slimme, flexibele organisaties en startups. De kennis komt meeren meer buiten de organisatie te liggen. De gemeente zal hierdoor alsvanzelf een andere rol gaan krijgen. De gemeente heeft alsopdrachtgever de beschikking over het geld maar zal daar op eenslimme manier partners bij moeten gaan zoeken om het geld op eenefficiënte manier te besteden. De gemeente moet groeien in eennieuwe rol en dat kost tijd (misschien wel teveel tijd).

Ja, en dan heb je uiteindelijk toch die, “paar rappe intellectuelebabbelaars die makkelijk kunnen ‘verbinden’ en impasses kunnendoorbreken.”… nodig om de gaten in de organisatie dicht te lopen.Maar diezelfde mensen zullen ook goed moeten zijn in het op

waarde kunnen inschatten van de (externe) kennis. Inhoudelijke kennis en een vlotte babbel datzijn kwaliteiten die je niet zoveel ziet in één persoon. De toekomstige ambtenaar wordt iemand dieoverzicht heeft op de arena, die weet wie de spelers zijn, wat is er al bekend is en weet wie er nogmeer iets weet wie weet.

Wat als de veranderingen te snel gaan?

Is deze universele ambtenaar nog wel in staat een goede aanbesteding te organiseren? Als het roerte snel wordt omgegooid is het rampzalig voor de kwaliteit en slagvaardigheid van de ambtelijkeorganisatie. Dan zal het inderdaad zo zijn dat een aanbesteding niet meer te organiseren valtbinnen de organisatie. Het heeft tijd nodig om het verlies aan kennis te compenseren door nieuwaan te leren vaardigheden. Ik ben er wel van overtuigd dat jong en oud, iedereen dievaardigheden kan aanleren.

De veranderingen binnen de gemeente gaan niet te stoppen door, schijnbaar aangestuurd door eenonzichtbare hand. We zullen afhankelijker worden van (regionale) aannemers en externeadviesbureaus en zij zullen weer afhankelijker worden van de overheid. De gemeente zal altijdkennis nodig hebben om te kunnen aanbesteden. En als het gaat om de kennis die hiervoornoodzakelijk is zal dat goed georganiseerd moeten worden. Of moeten we toch maareven googelen?

Meer lezen? Kijk dan even op www.lbbrhzn.nl. (http://www.lbbrhzn.nl)

04-11-16 19(59Kan een ambtenaar straks nog wel aanbesteden?

Pagina 3 van 3https://lbbrhzn.nl/2016/10/29/kan-een-ambtenaar-straks-nog-wel-aanbesteden/

CATEGORIES AANBESTEDEN, OVERHEID, RISICOMANAGEMENT, TOEPASSING NIEUWEMEDIA • TAGS AANBESTEDEN, FLEXIBEL, OVERHEID, RISICOMANAGEMENT,ZELFREDZAAMHEID •

Een WordPress.com website.