Voorstelling Inspiratienota LAC - Welkom · 4 december 2017 . Wat als water en energie onbetaalbaar...

of 30 /30
4 december 2017 Wat als water en energie onbetaalbaar zijn? Voorstelling Inspiratienota LAC Ellen Dries en Liesbeth Verbruggen

Embed Size (px)

Transcript of Voorstelling Inspiratienota LAC - Welkom · 4 december 2017 . Wat als water en energie onbetaalbaar...

 • 4 december 2017

  Wat als water en energie onbetaalbaar zijn?

  Voorstelling

  Inspiratienota LAC Ellen Dries en Liesbeth Verbruggen

 • Inleiding

  Project Water en Armoede

  Project ontstaan in de schoot van energieprojecten

  Middelen van minister Schauvliege

  Start 2014 met verkenning problematiek via:

  mensen in armoede watermaatschappijen OCMWs armenverenigingen

  Vanaf 2015: focus Lokale Adviescommissie (LAC) water

 • Inspiratienota LAC Water

  04 | 05 | 2017

  1. Waarom deze inspiratienota?

  2. Hoe is hij tot stand gekomen?

  3. Wat staat erin?

 • Inspiratienota LAC Water: WAAROM

  Aanleiding Intentie minister: garantie op toegang tot drinkwater voor

  mensen in armoede D sleutel voor een betere garantie van de toegang tot

  drinkbaar water = werking LAC In de praktijk: werking LAC zeer verschillend ingevuld

  Doel Inspireren van OCMWs door goede praktijken uit OCMWs

  Via LAC-portaal

 • Inspiratienota LAC Water: HOE

  Input OCMWs Via stages in zes OCMWs Via lerende netwerken

  Input mensen in waterarmoede

  Try-out in OCMW Willebroek

 • Inspiratienota LAC

  LAC+

  Betrek je clint

  Maak een draaiboek voor je interne werking

  Ken je WATER-rechten en plichten

  Maak afspraken met de watermaat-

  schappijen

  Maak van je LAC-zitting geen

  tribunaal

  Vermijd afsluitingen

  Bied nazorg

  Voorkom Water-armoede

 • Inspiratienota LAC

  Betrek je clint

  Bereik je clinten

  Informeer je clintt

  Bel, sms, mail en schrijf

  Ga op huisbezoek

  Werk samen met andere

  OCMW-diensten

  Werk samen met

  partners en middenveld

  (Re-)organiseer je dienst- en

  hulpverlening

  Werk proactief

  Generaliseer of

  specialiseer

 • Betrek je clint Bereik je clinten

  Informeer je clint Informeer Bereik van clinten = ht knelpunt Maak OCMW-rol duidelijk

  Illustratie: brief OCMW Sint-Katelijne-Waver Het is belangrijk dat wij met u een oplossing kunnen vinden. () Iedereen heeft recht op water. We willen dan ook vermijden dat u afgesloten wordt.

 • Betrek je clint Bereik je clinten

  Bel, sms, mail en schrijf Illustratie: kaartje OCMW Halle

 • Betrek je clint

  Ga op huisbezoek En kijk wat werkt.

  Werk samen met andere OCMW-diensten Dienst Samenleven, gezinsondersteuner, kinderarmoede-medewerker

  Werk samen met partners en middenveld Verenigingen waar armen het woord nemen, buurthuizen, CAW

  Verlagen drempels naar (sociale dienst) OCMW

  Bereik je clinten

 • Betrek je clint (Re-)organiseer je dienst- en hulpverlening

  Werk Proactief Illustratie project Heist-op-den-Berg

  Generaliseer f specialiseer maar kies

 • Inspiratienota LAC

  Maak een draaiboek voor je interne werking

 • Maak een draaiboek voor je interne werking Illustratie draaiboek OCMW Willebroek Keuze voor opmaak draaiboek

  Continuteit Aandacht nazorg Gedragenheid Procedure om afsluiting te vermijden

  Betrokkenheid sociale dienst, Bijzonder Comit n mensen in armoede

  Wat is het beste voor de clint, wat is haalbaar, wat ben je bereid om te doen als OCMW?

 • Maak een draaiboek voor je interne werking

  Illustratie draaiboek OCMW Willebroek Nazorg:

  Betaalplan niet gevolgd? OCMW neemt contact op Intentie tot afsluiten? OCMW neemt contact op 3 weken voor

  afsluitdatum via huisbezoek + kaartje Brochure

  Aandacht trekken + informeren

  Maar ook: contacteren via sms, herwerkte brieven

 • Inspiratienota LAC

  Ken je WATER-rechten en plichten

  Volg de wetgeving (op)

  Ken de methoden van facturatie en inning van betaalachterstallen door de watermaatschappij

  Weet hoe de lokale adviescommissie dient te

  werken

  Respecteer de geest van de

  wetgeving

 • Ken je WATER-rechten en plichten Volg de wetgeving (op)

  Ken de regelgeving en methode voor facturatie en inning van betaalachterstallen door de watermaatschappij

  Weet hoe de lokale adviescommissie dient te werken

 • Ken je WATER-rechten en plichten

  Respecteer de geest van de wetgeving

  Afsluiten omwille van niet kunnen betalen kan niet Wanneer onwil?

  Wat met grijze zones?

 • Inspiratienota LAC: WAT

  Maak afspraken met de watermaatschappij

  Maak afspraken met de watermaatschappij

  Tel LAC-zittingen

  en dossiers

  Wissel infor-

  matie uit

  Commu-niceer

  Over-weeg LAC-

  advies via telefoon

  Verwijs klanten door los van LAC

  Verdeel rol en taken

  Doe de water-scan

 • Maak afspraken met de watermaatschappij

  Aantal LAC-zittingen en dossiers

  Informatie-uitwisseling

  Communicatie

  Doorverwijzing klanten los van LAC

  Rol- en taakverdeling

  Telefonische LAC

  Waterscan

 • Inspiratienota LAC

  Maak van je LAC-zitting geen tribunaal

  Blink uit in ondersteuning

  Zorg voor onthaal en

  constructieve sfeer

  Ga voor volwaardige

  deelname van de clint

 • Maak van je LAC-zitting geen tribunaal

  Blink uit in ondersteuning Toon rol OCMW

  Zorg voor onthaal en constructieve sfeer Illustratie: wachtruimte OCMW Sint-Katelijne-Waver

  Ga voor een volwaardige deelname van de clint Stimuleer aanwezigheid Tips

 • Inspiratienota LAC

  Vermijd afsluiting

  Ontwikkel een visie op afsluiting

  Inspireer op nationaal en

  internationaal recht

  Kleur lokaal in

  Doe een sociaal

  onderzoek

  Weeg grondig af en beslis

 • Vermijd afsluiting Ontwikkel een visie op waterarmoede

  Inspireer op nationaal en internationaal recht Kleur lokaal in Een visie op afsluiting In welke gevallen (niet) afsluiten? Afsluiting als beginpunt

  Een visie over de werking van de LAC Aandachtspunt: LAC als middel voor proactief werken

  Illustratie: afsprakennota OCMW Gent

 • Vermijd afsluiting

  Doe een sociaal onderzoek Verzeker een haalbaar betaalplan ! Betaalplannen LAC 2016: 59,2% niet nageleefd (Statistieken- Toepassing Algemeen Waterverkoopreglement -2016)

  Weeg grondig af en beslis

  Aandachtspunt: voorwaardelijke beslissingen

 • Inspiratienota LAC

  Bied nazorg

  Voorzie doorstroming

  naar de reguliere hulpverlening

  Houd contact Sluit opnieuw aan

 • Bied nazorg

  Voorzie doorstroming naar reguliere hulpverlening ! Geen automatische doorstroming naar reguliere hulpverlening bij 51% van de LAC-clinten (bevraging VVSG)

  Manieren:

  Sociaal onderzoek als kans op hulpverleningsproces Informatie in wachtzaal LAC-zitting tijdens permanentie sociale dienst

 • Bied nazorg

  Houd contact

  Sluit opnieuw aan Informeer over rechten Volg afsluitingen op Bereik (bijna) afgesloten klanten Wees klaar voor een heraansluitings-LAC

 • Inspiratienota LAC

  Voorkom waterarmoede

  Benut de waterscan

  Benut premies en bijkomende

  steun

  Informeer burgers

 • Voorkom waterarmoede

  Benut de waterscan Illustratie project OCMW Genk en Stebo

  Benut premies en bijkomende steun Kansen en aandachtspunten

  Informeer burgers Brochure Goed geregeld is geld gespaard

 • Bedankt voor uw aandacht! Contactgegevens Ellen Dries | Liesbeth Verbruggen | Ann Van der Wilt Water en Armoede Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw www.samenlevingsopbouw-ap.be Project Water en Armoede Otterstraat 116 | 2300 Turnhout T 014 43 09 44| M 0491 61 92 87|

  http://www.samenlevingsopbouw-ap.be/

  Dianummer 1InleidingDianummer 3Inspiratienota LAC Water: WAAROMInspiratienota LAC Water: HOEInspiratienota LACInspiratienota LACBetrek je clintBetrek je clintBetrek je clintBetrek je clintInspiratienota LACMaak een draaiboek voor je interne werkingMaak een draaiboek voor je interne werkingInspiratienota LACKen je WATER-rechten en plichtenKen je WATER-rechten en plichtenInspiratienota LAC: WATMaak afspraken met de watermaatschappijInspiratienota LACMaak van je LAC-zitting geen tribunaalInspiratienota LACVermijd afsluitingVermijd afsluitingInspiratienota LACBied nazorgBied nazorgInspiratienota LACVoorkom waterarmoedeDianummer 30