Voorstelling logistics

33
Leerplan Logistics

description

Voorstelling van het nieuwe leerplan van het specialisatiejaar Logistics op de netwerkdagen van het VVKSO van 4 en 5 november in Blankenberge.

Transcript of Voorstelling logistics

Page 1: Voorstelling logistics

Leerplan Logistics

Page 2: Voorstelling logistics

7de specialisatiejaren

Retail management

Logistics

Business Support

Page 3: Voorstelling logistics

Agenda• Specialisatiejaren bso: traject

• Specialisatiejaren bso: stages

• Studierichtingsprofiel Logistics

• Samenhang 3de graad

• Samenwerking met andere vakken

• Lessentabellen

• Leerplan: • Competenties

• Werkvormen

• Noodzakelijke infrastructuur

• Organisatiemodel

• Bedrijfsbeheer

• Voorscholingstraject

Page 4: Voorstelling logistics

Specialisatiejaren bso: traject

• Oktober 2014: info voor directies

• Publicatie ontwerp leerplannen op www.vsko.be >

november 2014

• Tweedaagse Blankenberge informeren betrokken

leraren

• Voorscholingstraject

• Trekkersvergaderingen

Page 5: Voorstelling logistics

Specialisatiejaren bso: stages

• Geen afzonderlijk leerplan

• Binnen het geïntegreerd leerplan: minimaal 7 wekelijkse

lestijden

• Advies: stage verder aanvullen vanuit de complementaire

uren

• Keuze: wekelijkse en/of blokstage praktijk = vooral

blokstages

Page 6: Voorstelling logistics

Logistics

Page 7: Voorstelling logistics

Logistics: profiel (1)

Magazijnbediende en bestuurder motorisch aangedreven

transportmiddelen

• Praktische kennis Nederlands, Frans en Engels

• Werken in team > sociale en communicatieve vaardigheden met het

oog op snelle doorstroom naar logistiek teamleider

• Inzicht in magazijn- en voorraadbeheer met behulp van WMS

• Besturen van minimum 2 motorisch aangedreven transportmiddelen

• Veiligheid in de magazijnomgeving

Page 8: Voorstelling logistics

Logistics: profiel (2)Contexten magazijnomgevingen in verschillende sectoren waaronder:

• bouw

• chemie en petroleum

• distributie

• gas en elektriciteit

• houtnijverheid

• kleding- en textielindustrie

• land- en tuinbouw

• logistiek

• media, drukkerij- en uitgeverijsector

• metaalindustrie

• papier- en kartonsector

• steen- en glasindustrie

• vervoer en transport

• voedingsindustrie

Page 9: Voorstelling logistics

Logistics: profiel (3)

Tewerkstellingskansen

De leerling kan gaan werken als magazijnier met als bijkomende

competenties het besturen van een heftruck en een ander motorisch

aangedreven transportmiddel.

Mogelijke aanvulling:

- VCA-attest

- Attest ADR

Page 10: Voorstelling logistics

Logistics: samenhang met de derde

graad (1)

• Logische verdere uitbouw van de verworven competenties in:

– de basismodule office met keuzemodule logistiek

– de basismodule retail met keuzemodule logistiek

• Ook mogelijk (minder logisch) vanuit andere keuzemodules

Page 11: Voorstelling logistics

Logistics: samenhang met derde graad

(2)

• Leerlijnen

Page 12: Voorstelling logistics

Logistics: samenwerking met andere

vakken

• Communiceren in het Nederlands: zakelijke communicatieve vaardigheden ontwikkelen binnen de specifieke context van de magazijnomgeving.

• Communiceren in het Frans en/of het Engels: het leerplan Moderne Vreemde Talen voorziet specifieke doelstellingen die aansluiten bij de specifieke context van het specialisatiejaar

• Samenwerking met Project Algemene Vakken of Maatschappelijke Vorming

een intense samenwerking tussen de leraren van het specifiek gedeelte en de leraren van de basisvorming is van enorm belang

Page 13: Voorstelling logistics

Logistics: lessentabelLeerplannummer B/S/C

Pedagogische vakbenaming

uren/week Administratieve vakbenaming

Basisvorming (B) en specifiek gedeelte (S) 28 uren (minimum)

Basisvorming 10

2007/066 B Godsdienst 2 AV Godsdienst

2007/022 B Lichamelijke opvoeding 2 AV Lichamelijke opvoeding

2014/034 B Project algemene vakken

4/0 AV Pav

B Nederlands 0/2 AV Nederlands

B Maatschappelijke vorming

0/2 AV Mavo

2014/018 B+S Engels 2/0 AV Engels

B+S Frans 0/2 AV Frans

B Basisvorming te kiezen uit:

2

1995/003A B Duits AV Duits

2014/034 B Nederlands AV Nederlands

1995/003G B Plastische opvoeding AV Plastische opvoeding

1995/003I B Wiskunde AV Wiskunde

2014/018 B+S Engels AV Engels

B+S Frans AV Frans

Specifiek gedeelte

2015/010 S Logistiek 16-20 PV + TV + Stage Toegepaste economie/Toegepaste informatica/Boekhouding/Kantoortechnieken

Voor het bereiken van het studieprofiel is het aangewezen in de basisvorming te opteren voor Frans 2 uur en Engels 2 uur.

Afhankelijk van het doelpubliek kan de school kiezen om slechts één vreemde taal aan te bieden.

Page 14: Voorstelling logistics

Logistics: competenties

Page 15: Voorstelling logistics

Logistics: ict-vaardigheden

• Overkoepelende ict-competenties

komen geïntegreerd aan bod.

Page 16: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 1

Binnen een magazijnomgeving werken in team

• De organisatie van het stagebedrijf en de werking van het magazijn

presenteren

• Deelnemen aan teamoverleg binnen de magazijnomgeving

• Omgaan met feedback tijdens werkoverleg, functionerings- en

evaluatiegesprekken

• Omgaan met verschillen en conflicten binnen een team

• De verschillende leiderschapsstijlen toelichten en aangeven welke

stijl het best past bij een bepaalde situatie op de werkvloer

JAL-document

Page 17: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 1

• Aanbevolen werkvormen:

– Oefenen met rollenspelen op school

– Daaropvolgend een observatie-opdracht op de werkplek

– Stages

• Voor het verwerven van deze doelstellingen is een sterke

samenwerking met de leraren Nederlands (PAV)aangewezen.

• Aanbevolen voorscholing in samenwerking met GLOBIS:

3 dagen

• Vereiste minimale uitrusting: geen

Page 18: Voorstelling logistics

Logistics: competenties 2 en 3

• Competentie 2:

Zelfstandig goederen ontvangen en opslaan in het magazijn van het

stage bedrijf

• Competentie 3:

Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaar maken,

het transport voorbereiden de goederen laden in het magazijn van

het stage bedrijf

• Ontwikkeling op de werkplek tijdens werkplekleren en stage!

JAL-document

Page 19: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 2 en 3

• Het vervoersdocument dat besproken wordt in doelstelling 6 hangt

af van het transportmiddel waarmee de leerling in contact komt in

het stagebedrijf.

• Voor de realisatie van doelstellig 7 op de werkvloer kan

samengewerkt worden met de leraren PAV/Nederlands en moderne

vreemde talen.

• De leerplandoelstellingen van competentie 2 en 3 zijn bij voorkeur

het voorwerp van opdrachten voor de GIP.

• De realisatie van deze competentie gebeurt in het stagebedrijf. De

leerling kan aan de hand van een portfolio bewijzen dat hij deze

doelstellingen beheerst.

Page 20: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 4

Binnen een magazijnomgeving minstens twee motorisch

aangedreven transportmiddelen besturen rekening houdend

met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

JAL-document

Page 21: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 4

• Voor het behalen van het attest

heftruckchauffeur moeten de

doelstellingen van deze competentie

gerealiseerd worden.

• Voor specifieke toestellen zoals bijvoorbeeld een reachtruck

gelden nog bijkomende specifieke aandachtspunten rond veilig

werken met het betrokken toestel.

Indien de leerlingen dergelijke toestellen gebruiken op de

werkvloer is het uiteraard aangewezen om met deze specifieke

veiligheidsaspecten rekening te houden.

Page 22: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 4• Samenwerking met VDAB of andere

opleidingspartners = praktijkleren

op verplaatsing (binnen 72 uren regeling)

• Nascholing voor leraren:

Train The Trainer

in samenwerking met VDAB

• Cursusmateriaal SFTL

(convenant)

Page 23: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 5

Veilig werken binnen een magazijnomgeving

• Inhouden:

• ADR-goederen

• Preventie van gevaren en risico’s in het magazijn

• Veilig laden van goederen

• Veiligheidsattest (VCA)

• Zelfstudiemateriaal voor leraren > bibliografie

JAL-document

Page 24: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 5

• In het kader van de GIP kan de leerling een analyse maken

van de veiligheidsmaatregelen die op de werkplek van

toepassing zijn.

• Veilig werken is een essentiële attitude op alle werkplekken.

Binnen een magazijnomgeving verdient deze basishouding

nog extra aandacht.

• De website www.veiligheidopdewerkvloer.be biedt de

mogelijkheid om online alle aspecten rond veiligheid te

verwerven.

Page 25: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 6

De voorraad inventariseren en beheren met behulp van

ERP/WMS-software

JAL-document

Page 26: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 6• Aanbevolen werkvorm: een simulatie-oefening met gebruik

van het mini-magazijn (de minimale vereisten) of MyDC.

• De doelstellingen onder competentie 6 worden aangereikt binnen

de school en verder ingeoefend in het kader van het werkplekleren

en de stage.

Page 27: Voorstelling logistics

Logistics: competentie 6

• Aanbevolen nascholing:

Werken met ERP/WMS – software (3 dagen)

• Minimale materiële vereisten:

• Instructieruimte met pc’s of laptops

• Oefenruimte met:

• Rekken als testplatform voor de ERP/WMS oefeningen

• Kleine plastieken bakjes als voorbeelden van voorraadlocaties

en ter vervanging van palletlocaties

• Handheld-scanner

Page 28: Voorstelling logistics

Oefenruimte PXL

Page 29: Voorstelling logistics

Organisatiemodel 7 Logistics (400 lestijden)

C1: Binnen een magazijnomgeving werken in team 50 u 2 u

C2: Zelfstandig goederen ontvangen en opslaan in het magazijn van het stage bedrijf

85 u 3 u

C3: Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaar maken, het transport voorbereiden de goederen laden in het magazijn van het stage bedrijf

90 u 4 u

C4: Binnen een magazijnomgeving minstens twee motorisch aangedreven transportmiddelen besturen rekening houdend met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

75 u 3 u

Page 30: Voorstelling logistics

Organisatiemodel 7 Logistics (vervolg)

C5: Veilig werken binnen een magazijnomgeving 50 u 2 u

C6: De voorraad inventariseren en beheren met behulp van ERP/WMS-software

50 u 2 u

Page 31: Voorstelling logistics

Bedrijfsbeheer?

weinig zinvol

niet voorzien in de lessentabel > nood aan uren uit het complementair

gedeelte

Checklist

Page 32: Voorstelling logistics

Voorscholingstraject

In bijlage:

• Overzicht nascholingen:

• Logistics

• Alle specialisatiejaren

• Overzicht kosten verbonden aan introductie leerplan

Page 33: Voorstelling logistics

Nascholingen

Vanaf 6 november op:

www.nascholing.be

Secundair onderwijs

Leerplannen

Specialisatiejaren Handel bso

(ook de ICT-nascholingen)