Voorstelling logistics

of 33/33
Leerplan Logistics
 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  501
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Voorstelling van het nieuwe leerplan van het specialisatiejaar Logistics op de netwerkdagen van het VVKSO van 4 en 5 november in Blankenberge.

Transcript of Voorstelling logistics

 • 1. Leerplan Logistics

2. 7de specialisatiejarenRetail managementLogisticsBusiness Support 3. Agenda Specialisatiejaren bso: traject Specialisatiejaren bso: stages Studierichtingsprofiel Logistics Samenhang 3de graad Samenwerking met andere vakken Lessentabellen Leerplan: Competenties Werkvormen Noodzakelijke infrastructuur Organisatiemodel Bedrijfsbeheer Voorscholingstraject 4. Specialisatiejaren bso: traject Oktober 2014: info voor directies Publicatie ontwerp leerplannen op www.vsko.be >november 2014 Tweedaagse Blankenberge informeren betrokkenleraren Voorscholingstraject Trekkersvergaderingen 5. Specialisatiejaren bso: stages Geen afzonderlijk leerplan Binnen het gentegreerd leerplan: minimaal 7 wekelijkselestijden Advies: stage verder aanvullen vanuit de complementaireuren Keuze: wekelijkse en/of blokstage praktijk = vooralblokstages 6. Logistics 7. Logistics: profiel (1)Magazijnbediende en bestuurder motorisch aangedreventransportmiddelen Praktische kennis Nederlands, Frans en Engels Werken in team > sociale en communicatieve vaardigheden met hetoog op snelle doorstroom naar logistiek teamleider Inzicht in magazijn- en voorraadbeheer met behulp van WMS Besturen van minimum 2 motorisch aangedreven transportmiddelen Veiligheid in de magazijnomgeving 8. Logistics: profiel (2)Contexten magazijnomgevingen in verschillende sectorenwaaronder: bouw chemie en petroleum distributie gas en elektriciteit houtnijverheid kleding- en textielindustrie land- en tuinbouw logistiek media, drukkerij- en uitgeverijsector metaalindustrie papier- en kartonsector steen- en glasindustrie vervoer en transport voedingsindustrie 9. Logistics: profiel (3)TewerkstellingskansenDe leerling kan gaan werken als magazijnier met als bijkomendecompetenties het besturen van een heftruck en een ander motorischaangedreven transportmiddel.Mogelijke aanvulling:- VCA-attest- Attest ADR 10. Logistics: samenhang met de derdegraad (1) Logische verdere uitbouw van de verworven competenties in: de basismodule office met keuzemodule logistiek de basismodule retail met keuzemodule logistiek Ook mogelijk (minder logisch) vanuit andere keuzemodules 11. Logistics: samenhang met derde graad(2) Leerlijnen 12. Logistics: samenwerking met anderevakken Communiceren in het Nederlands: zakelijke communicatievevaardigheden ontwikkelen binnen de specifieke context van demagazijnomgeving. Communiceren in het Frans en/of het Engels: het leerplanModerne Vreemde Talen voorziet specifieke doelstellingen dieaansluiten bij de specifieke context van het specialisatiejaar Samenwerking met Project Algemene Vakken ofMaatschappelijke Vorming een intense samenwerking tussen de leraren van het specifiekgedeelte en de leraren van de basisvorming is van enorm belang 13. Logistics: lessentabelLeerplannummer B/S/CPedagogischevakbenaminguren/week Administratieve vakbenamingBasisvorming (B) en specifiek gedeelte (S) 28 uren (minimum)Basisvorming 102007/066 B Godsdienst 2 AV Godsdienst2007/022 B Lichamelijke opvoeding 2 AV Lichamelijke opvoeding2014/034 B Project algemenevakken4/0 AV PavB Nederlands 0/2 AV NederlandsB Maatschappelijkevorming0/2 AV Mavo2014/018 B+S Engels 2/0 AV EngelsB+S Frans 0/2 AV FransB Basisvormingte kiezen uit:21995/003A B Duits AV Duits2014/034 B Nederlands AV Nederlands1995/003G B Plastische opvoeding AV Plastische opvoeding1995/003I B Wiskunde AV Wiskunde2014/018 B+S Engels AV EngelsB+S Frans AV FransSpecifiek gedeelte2015/010 S Logistiek 16-20 PV + TV + Stage Toegepaste economie/Toegepasteinformatica/Boekhouding/Kantoortechnieken Voor het bereiken van het studieprofiel is het aangewezen in de basisvorming te opteren voor Frans 2 uur en Engels 2 uur.Afhankelijk van het doelpubliek kan de school kiezen om slechts n vreemde taal aante bieden. 14. Logistics: competenties 15. Logistics: ict-vaardigheden Overkoepelende ict-competentieskomen gentegreerd aan bod. 16. Logistics: competentie 1Binnen een magazijnomgeving werken in team De organisatie van het stagebedrijf en de werking van het magazijnpresenteren Deelnemen aan teamoverleg binnen de magazijnomgeving Omgaan met feedback tijdens werkoverleg, functionerings- enevaluatiegesprekken Omgaan met verschillen en conflicten binnen een team De verschillende leiderschapsstijlen toelichten en aangeven welkestijl het best past bij een bepaalde situatie op de werkvloerJAL-document 17. Logistics: competentie 1 Aanbevolen werkvormen: Oefenen met rollenspelen op school Daaropvolgend een observatie-opdracht op de werkplek Stages Voor het verwerven van deze doelstellingen is een sterkesamenwerking met de leraren Nederlands (PAV)aangewezen. Aanbevolen voorscholing in samenwerking met GLOBIS:3 dagen Vereiste minimale uitrusting: geen 18. Logistics: competenties 2 en 3 Competentie 2:Zelfstandig goederen ontvangen en opslaan in het magazijn van hetstage bedrijf Competentie 3:Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaar maken,het transport voorbereiden de goederen laden in het magazijn vanhet stage bedrijf Ontwikkeling op de werkplek tijdens werkplekleren en stage!JAL-document 19. Logistics: competentie 2 en 3 Het vervoersdocument dat besproken wordt in doelstelling 6 hangtaf van het transportmiddel waarmee de leerling in contact komt inhet stagebedrijf. Voor de realisatie van doelstellig 7 op de werkvloer kansamengewerkt worden met de leraren PAV/Nederlands en modernevreemde talen. De leerplandoelstellingen van competentie 2 en 3 zijn bij voorkeurhet voorwerp van opdrachten voor de GIP. De realisatie van deze competentie gebeurt in het stagebedrijf. Deleerling kan aan de hand van een portfolio bewijzen dat hij dezedoelstellingen beheerst. 20. Logistics: competentie 4Binnen een magazijnomgeving minstens twee motorischaangedreven transportmiddelen besturen rekening houdendmet kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriftenJAL-document 21. Logistics: competentie 4 Voor het behalen van het attestheftruckchauffeur moeten dedoelstellingen van deze competentiegerealiseerd worden. Voor specifieke toestellen zoals bijvoorbeeld een reachtruckgelden nog bijkomende specifieke aandachtspunten rond veiligwerken met het betrokken toestel.Indien de leerlingen dergelijke toestellen gebruiken op dewerkvloer is het uiteraard aangewezen om met deze specifiekeveiligheidsaspecten rekening te houden. 22. Logistics: competentie 4 Samenwerking met VDAB of andereopleidingspartners = praktijklerenop verplaatsing (binnen 72 uren regeling) Nascholing voor leraren:Train The Trainerin samenwerking met VDAB Cursusmateriaal SFTL(convenant) 23. Logistics: competentie 5Veilig werken binnen een magazijnomgeving Inhouden: ADR-goederen Preventie van gevaren enrisicos in het magazijn Veilig laden van goederen Veiligheidsattest (VCA) Zelfstudiemateriaalvoor leraren > bibliografieJAL-document 24. Logistics: competentie 5 In het kader van de GIP kan de leerling een analyse makenvan de veiligheidsmaatregelen die op de werkplek vantoepassing zijn. Veilig werken is een essentile attitude op alle werkplekken.Binnen een magazijnomgeving verdient deze basishoudingnog extra aandacht. De website www.veiligheidopdewerkvloer.be biedt demogelijkheid om online alle aspecten rond veiligheid teverwerven. 25. Logistics: competentie 6De voorraad inventariseren en beheren met behulp vanERP/WMS-softwareJAL-document 26. Logistics: competentie 6 Aanbevolen werkvorm: een simulatie-oefening met gebruikvan het mini-magazijn (de minimale vereisten) of MyDC. De doelstellingen onder competentie 6 worden aangereikt binnende school en verder ingeoefend in het kader van het werkpleklerenen de stage. 27. Logistics: competentie 6 Aanbevolen nascholing:Werken met ERP/WMS software (3 dagen) Minimale materile vereisten: Instructieruimte met pcs of laptops Oefenruimte met: Rekken als testplatform voor de ERP/WMS oefeningen Kleine plastieken bakjes als voorbeelden van voorraadlocatiesen ter vervanging van palletlocaties Handheld-scanner 28. Oefenruimte PXL 29. Organisatiemodel 7 Logistics (400 lestijden)C1: Binnen een magazijnomgeving werken in team 50 u 2 uC2: Zelfstandig goederen ontvangen en opslaan in het magazijnvan het stage bedrijf85 u 3 uC3: Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaarmaken, het transport voorbereiden de goederen laden in hetmagazijn van het stage bedrijf90 u 4 uC4: Binnen een magazijnomgeving minstens twee motorischaangedreven transportmiddelen besturen rekening houdend metkwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften75 u 3 u 30. Organisatiemodel 7 Logistics (vervolg)C5: Veilig werken binnen een magazijnomgeving 50 u 2 uC6: De voorraad inventariseren en beheren met behulp vanERP/WMS-software50 u 2 u 31. Bedrijfsbeheer?weinig zinvolniet voorzien in de lessentabel > nood aan uren uit het complementairgedeelteChecklist 32. VoorscholingstrajectIn bijlage: Overzicht nascholingen: Logistics Alle specialisatiejaren Overzicht kosten verbonden aan introductie leerplan 33. NascholingenVanaf 6 november op:www.nascholing.be Secundair onderwijs Leerplannen Specialisatiejaren Handel bso(ook de ICT-nascholingen)