Vastgoed Achterhoek + Arnhem

of 32/32
VastGoed TOTAAL ZATERDAG 25 MEI 2013 DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN HET ADVERTENTIEBEDRIJF VAN DE GELDERLANDER ZATERDAG 1 JUNI: DAG VAN DE BOUW WONEN IN EEN KERKJE ENERGIENEUTRALE NIEUWBOUW SOEPELE REGELS DAKKAPEL
 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Vastgoed Achterhoek + Arnhem

Transcript of Vastgoed Achterhoek + Arnhem

 • VastGoedT O T A A L

  ZATERDAG 25 MEI 2013 DIT IS EEN COMMERCILE UITGAVE VAN HET ADVERTENTIEBEDRIJF VAN DE GELDERLANDER

  ZATERDAG 1 JUNI: DAG VAN DE BOUW

  WONEN IN EEN KERKJE

  ENERGIENEUTRALE NIEUWBOUW

  SOEPELE REGELS DAKKAPEL

 • reunieveenendaal.nl

  facebook.com/reunie.veenendaal

  startersappartementen

  v.a. 97.500,- v.o.n.(inclusief keuken en sanitair)

  hip en betaalbaar wonen

  Verkoopinformatie:

  T 0318 - 54 24 77E [email protected]

  T 0318 - 52 99 19E [email protected]

  VERKOOP IS GESTART!Kijk snel op WWW.REUNIEVEENENDAAL.NL en vraag de BROCHURE aan!

  INCLU

  SIEF

  KEUKEN&

  SANITAI

  R

  IN 22KLEUREN!

  PVC VLOEREN!GELEGD, GEL I JMD

  GEGALISEERD

  * Vraag naar onze voorwaarden.

  42,50 per m2(adviesverkoopprijs 55,95 per m2)*

  JAN BAARSI N T E R I E U R S

  Patrimoniumlaan 46-48, 3904 AE Veenendaal | Tel. (0318) 52 28 66 | W W W . J A N B A A R S I N T E R I E U R S . N L

 • Jonge ondernemers willen woningbouw vlottrekken met snelkookPlan

  Met creativiteit is veel mogelijk

  e gemeente Zevenaar or-ganiseerde onlangs Snel-kookpansessies. Deze

  moeten leiden tot initiatieven die de bouw en verkoop van wonin-gen in Zevenaar stimuleren. Drie jonge ondernemers - Johan Staring (Zegers Bouw Arnhem), Rob Mans (Mans bouw Duiven) en Vincent van Bruggen (Atelier Heijenoord Arnhem) - vonden elkaar en sloe-gen de handen ineen. Ze bedachten het snelkookPlan en presenteer-den dit enkele weken geleden. Wij zijn blij ver-rast met de grote belang-stelling die meteen al ont-stond, vertelt Vincent van Bruggen. Inmiddels hebben zich meerdere belangstellenden ge-meld. Ook mensen die op zoek zijn naar bijzondere woningtypes, zoals

  meergeneratie woningen, een com-binatie van kopen en huren of een huis met vijf slaapkamers. Erg leuk. De mensen lijken ons te benaderen omdat ze hier vinden, waarvoor ze elders niet betaalbaar terechtkun-nen. De drie ondernemers kenden elkaar tot voor kort niet. Rob Mans (Mans bouw): Tijdens de sessies van de gemeente Zevenaar ontdekten we wel een duidelijke gezamenlijke vi-sie. We onderkennen allemaal het belang dat er in Zevenaar weer ge-

  bouwd moet gaan worden. Dat willen we met ons snel-kookPlan rea-liseren. De initiatief-

  nemers tonen zich ondernemers met lef. Ze bezitten geen grond in de Zevenaarse wijk Groot Holthui-zen, maar gaan wel op zoek naar

  belangstellenden voor een woning. Johan Staring (Zegers Bouw): De kracht van ons plan is dat we een groep woningzoekenden bij elkaar brengen en alle wensen die er leven, vertalen in een op maat gemaakt plan. Door de bundeling is het mo-gelijk om de prijs laag te houden. We begeleiden het proces van A tot Z en opereren tot en met de ople-

  vering snel door korte lijnen, een duidelijke regie en een uitgekiend ontwerp- en bouwproces. Het snelkookPlan gaat dus niet uit van voorgekookte wijken, maar van een plan waar de klant veel invloed op heeft. Ook bijzondere woonwensen zijn mogelijk, zoals wonen en werken of meergenera-tiewonen. Verder is er aandacht

  voor duurzaamheid en slimme voorzieningen. Pas als er een sa-menhangende groep belangstel-lenden gevonden is, waarvoor de nancile haalbaarheid is getoetst, wordt er overgegaan tot aankoop van de grond. Vincent van Bruggen (Atelier He-ijenoord): Gezien de eerst reacties lijkt het plan een succes. Wie weet kan het ook elders worden toege-past.

  Belangstellenden kunnen zich tot 30 mei melden via e-mailadres: [email protected]

  Wensen vertalenin een op maat gemaakt plan

  Met een beetje creativiteit is er ook in tijden van cri-sis veel mogelijk. Dat bewijzen drie jonge onderne-mers uit de Liemers. Met hun eigen snelkookPlan willen ze de woningbouw in de Zevenaarse wijk Groot Holthuizen vlottrekken. De eerste tussenba-lans is positief.

  e diversiteit is tijdens de achtste editie van de Dag van de Bouw groot. Van

  kleinschalige woningprojecten tot grootschalige zorggebouwen. Van imposante wegenprojecten tot nieu-we openbaar vervoer tracs. Tijdens de Dag van de Bouw laten de leden van Bouwend Nederland zien tot welke hoogstandjes zij in staat zijn. De relatief geringe landsopper-vlakte, de dichtheid van de bevol-king, de eisen aan de ruimtelijke in-richting, de aanwezigheid van veel water en de hoge mate van mobili-teit stellen hoge eisen aan de sector. Ingenieus ontwerpen en bouwen is de dagelijkse uitdaging waar de be-drijfstak voor staat en uiting aan wil geven. Niet alleen in de nieuwbouw

  maar ook in renovatie, onderhoud en restauratie.Dit jaar is het thema Het Nieuwe Bouwen. Innovaties, ICT-toepassin-gen, duurzaamheid, energiezuinig-heid, ketensamenwerking en lean bouwen zijn enkele van de vele mo-derne begrippen en ontwikkelingen die de huidige sector kenmerken. De keuze voor dit speci eke thema geeft aan dat de bouw zich zicht-baar en positief ontwikkelt. De bouw is een broedplaats van nieuwe concepten. De Dag van de Bouw is onderdeel van de imagocampagne De Bouw maakt het, die werkgeversvereni-ging Bouwend Nederland samen met haar leden voert. De dag staat open voor iedereen die een kijkje

  achter de hekken van een bouwloca-tie wil nemen. Elke locatie is gratis te bezoeken. Het aantal bezoekers

  groeit jaarlijks. Meer informatie over deelnemende projecten is te vinden via www.dagvandebouw.nl.

  Altijd al een keer op een bouwput willen rondlopen? Dan is een bezoek aan de Dag van de Bouw op zater-dag 1 juni de moeite waard. Dan worden in het hele land bouw- en infraprojecten opengesteld voor het publiek.

  D

  De drie initiatiefnemers. Vanaf links Vincent van Bruggen, Johan Staring en Rob Mans.

  COLOFONVastGoed Totaal 2013Deze uitgave is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de advertentie-verkooporganisatie van De Gelderlander

  ADVERTENTIES & INFORMATIEHenk BerkhoutSalesmanager0314 - 372129

  REDACTIE & CONCEPTGeurts Journalistiek, Zevenaar

  VORMGEVINGSprong reclamestudio, Zevenaar

  FOTOSGeurts Journalistiek, Zevenaar

  DRUKWegener Media

  DISTRIBUTIEDe Gelderlander, Wegener Media

  Dag van de Bouw in teken van Het Nieuwe Bouwen

  VastGoed Totaal 2013

  D

  Tijdens de Dag van de Bouw openen bouwprojecten de poorten. Foto: Bouwend Nederland

  Beter, sneller en goedkoper

 • Uniek uitzicht

  Gegarandeerde start bouw

  Inclusief overdekte parkeerplaats

  Genspireerd op de bescherming van vroeger door stadsmuren en kantelen, bouwt Mooiland hoogwaardige en duurzame woonhoven met woningen voor iedere doelgroep. U heeft de keuze uit 20 torenappartementen en 2 penthouses met een prijs vanaf E 265.000,- V.O.N.

  Nieuwsgierig? Bezoek dan het infopunt Cuijkse Cantheelen. Hier is de koffie is gezet, ligt de brochure klaar en is de wooncoach aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het infopunt is gevestigd aan Deken van den Ackerhof 7 in Cuijk en is in juni elke zaterdag tussen 11.00-13.00 uur geopend. Kom en laat u informeren over deze appartementen met uniek uitzicht over rivier de Maas en natuurgebied de Mookerheide.

  Wonen in de Cuijkse Cantheelen is wonen in goed gezelschap!

  VERKOOP GESTART!

  Kijk voor meer informatie opwww.wonenindecantheelen.nl

 • Energiezuinige woonwijk in Ulft daagt bewoners uit

  KlaassenGroep scoort met innovatief bouwconcept

  Een lampje minder aan

  Woning zonder energiekosten

  et is deze maand precies een jaar geleden dat het stel verhuisde naar de

  eerste energieneutrale buurt in de Achterhoek. Een mooi moment om eens te kijken of het allemaal echt zo werkt zoals het is bedacht. Sa-men met Bram Klomps, directeur van Bouwbedrijf Klomps, bezoeken we de familie Braaksma. Zij moes-ten hun oude huurwoning in de Vogelbuurt verlaten, maar kregen een fraaie hoekwoning toegewezen

  in de nieuwe wijk. We zijn er dol-blij mee, zo klinkt het bij binnen-komst enthousiast. Het plan was om energieneutrale woningen te bouwen, legt Bram Klomps uit. De 39 huurwoningen staan er inmiddels, de 22 koopwo-ningen volgen nog. De gedachte achter de wijk is dat het gebouw-gebonden verbruik, zoals energie en licht, wordt opgebracht door de zonnepanelen in huis. Daarnaast zou het ook een stukje van het

  huishoudelijke verbruik moeten kunnen dekken, zoals bijvoorbeeld de stroom voor de wasmachine en het kof ezetapparaat.Cees Braaksma neemt ons mee naar het beeldscherm in de gang. Daar zien we de stroommeter inderdaad teruglopen. Zelfs als de zon niet schijnt, zorgt het daglicht ervoor dat er stroom wordt opgewekt via de panelen. Wij wonen hier nu bijna een jaar en de opbrengst van de pa-nelen is al meer dan 3000 kW/u. Dat betekent dat het grootste deel van

  de stroomrekening afgedekt is. Via een warmtepompinstallatie wordt de verwarming via luchtwarmte in het huis gebracht. Klomps: Via hetzelfde systeem wordt de lucht in het goed gesoleerde huis gezui-verd. Een gla-zen wintertuin zorgt ervoor dat de woning snel door de zon wordt opge-warmd.De familie Braaksma is blij met de voorzieningen. Het was in het be-gin best wennen. Een nieuwbouw-woning bevat vaak ook veel vocht. Maar we voelen ons hier op onze plek. Het uitzicht is prachtig en

  we hebben alles begane grond. Watwillen we nog meer?Ria Braaksma bevestigt de woordenvan haar man. En het grappige isdat we in deze woning meteen al-lemaal energiezuinige apparaten

  hebben neerge-zet. De warm-tepompdrogerverbruikt bij-voorbeeld driekeer zo weinigenergie dan de

  vorige droger. Cees vindt het hele-maal een sport om het verbruikomlaag te brengen. Vandaar dat ers avonds een lampje minder aangaat.

  Zelfs als de zon niet schijnt, wordt

  er stroom opgewekt

  Vroeger hielden ze er amper rekening mee. Maar sinds Cees en Ria Braaksma in de energiezuinige Vogelbuurt in Ulft wonen, zijn ze bewuster met hun stroomverbruik bezig. Het is een sport om het ver-bruik te verminderen. s Avonds doen we vaak een lampje minder aan.

  n het baanbrekende project niaNesto van woningcorpora-tie Portaal moesten concept-

  aanbieders samen minstens vijftig unieke energienotaloze sociale huurwoningen realiseren. De wed-strijd leverde vijf winnaars op met

  de KlaassenGroep als enige verte-genwoordiger uit de regio. De an-dere winnaars zijn Volker Wessels, Dura Vermeer, WeBuildHomes en Blue Casco. Opvallend is dat ieder winnend concept een menukaart kent met elementen waaruit de

  huurder zelf mag kiezen. Op deze wijze stellen ze hun eigen duurza-me energierekeningloze woning sa-men. De KlaassenGroep kwam met CasaVita. Dit is een concept waar-voor geen energierekening meer hoeft te worden verstuurd, vertelt Gijs Takkenkamp van de Klaas-senGroep. De woning levert zelf alle benodigde energie, dus ook de energie voor het dagelijks gebruik zoals voor de televisie, wasmachine en verlichting.De woningen die worden gebouwd in het concept CasaVita NotaNul zoals het eigenlijk heet - zijn extra

  gesoleerd. De schil van de woning wordt zeer goed luchtdicht uitge-voerd. Hierdoor is het warmtever-lies beperkt en hoeft de woning slechts minimaal te worden ver-warmd. Takkenkamp: Na opleve-ring controleren wij de kwaliteit met fotos die we met een warm-tecamera maken en meten we de luchtdichtheid. Zo controleren we de bouwkwaliteit.

  ZonnepanelenAlle ramen zijn voorzien van een drielaagse beglazing. Dit beperkt het warmteverlies en voorkomt koudeval. Dit voelt heel comforta-bel aan voor de bewoners. Opwekking van energie vindt plaats met zonnepanelen. Deze zet-ten lichtenergie om in elektriciteit. De woning beschikt over voldoende panelen om in de totale energiebe-hoefte te voorzien. De woning is vol-ledig elektrisch ingericht en heeft geen gasaansluiting. Een lucht-warmtepomp haalt energie uit de

  lucht, waarmee het huis en hetwater worden verwarmd. De lucht-warmtepomp maakt ook koelingin de woning mogelijk. Een warm-teterugwinning ventilatiesysteemmaakt gebruik van de warmte vande uitgaande ventilatielucht omde ingaande schone buitenluchtte verwarmen, waardoor energie-verlies beperkt wordt. Bij het ver-warmen van de woning heeft de be-woner de keuze uit twee systemen:vloerverwarming of luchtverwar-ming. Deze keuze kost de bewonerniets extras. De woning beschiktverder over een module waarop deenergie-opwekking en -consumptie is af te lezen. Bij een energiezuinigewoning hoort ook een energiebe-wust gebruik en energiemonito-ring helpt de bewoner bewuster omte gaan met energie.Het is de bedoeling is om nog ditjaar de eerste woningen volgens ditconcept te gaan bouwen. Als locatieis bijvoorbeeld Nijmegen in beeld.

  Ze zijn er maar wat trots op. De KlaassenGroep, met vestigingen in Dinxperlo en Velp, is een van de vijf winnaars van niaNesto. Hun innovatieve bouwconcept CasaVita wordt nog dit jaar toegepast in diverse nieuwbouwwijken in Nederland.

  VastGoed Totaal 2013

  Een impressie van de CasaVita-wonin-gen zoals ze misschien in Nijmegen worden gebouwd.Afbeelding: KlaassenGroep

  I

  H

  BESPAAR ENERGIE

  In de gang kijken Cees en Ria Braak-sma regelmatig naar het beeldscherm met daarop het stroomverbruik.

  De zonnepanelen op het dak kunnen je niet ontgaan in de nieuwe wijk.

 • Southampton wit softmat

  keuken 290 x 185 cmcompleet met:

  koelkast oven gaskookplaat afzuigkap vaatwasser spoelbak werkblad

  Alle

  art

  ikel

  en zo

  lang

  de

  voor

  raad

  stre

  kt. *

  Indi

  en g

  eope

  nd. K

  ijk o

  p www.sup

  erke

  uken

  s.nl

  voo

  r de

  actu

  ele

  open

  ings

  tijde

  n.

  VR za ma di wo do VR zazo* ZO*10 dagenSUPER SALENU

  2899,-incl. apparatuur

  GRATIS2 uur keukenadvies

  incl. 3D ontwerp

  U vindt ons in:

  Vraag NU gratis het keukenideenboek aan op www.superkeukens.nl

  of scan deze QR code.

  Apeldoorn Vlijtseweg 63

  Tel. (055) 5790095

  Beuningen Hadrianussungel 38aTel. (024) 6750008

  Duiven Lithograaf 9

  Tel. (0316) 282744

  Elburg Weber WonenWesterlengte 1

  Tel. (0525) 688888

  Huissen Nijverheidsstraat 15Tel. (026) 3269980

  Terborg Maron Meubels en Keukens BV

  Stationsweg 18Tel. (0315) 328141

  Tiel Buitenbulkweg 14Tel. (0344) 655241

  Veenendaal De Smalle zijde 70Tel. (0318) 544060

 • Collectieve inkoopactie regio Arnhem Nijmegen slaat aan

  Zeven gemeenten doen op verzoek minister proef

  Zonnepanelenniet aan te slepen

  Snelle vergunningvoor dakkapel

  andelijke organisaties zoals de Vereniging Eigen Huis ves-tigen al langer de aandacht

  op de kansen van zonne-energie. De prijzen zijn nu zo interessant dat er ook regionaal volop collec-tieve acties worden ontplooid. Zo organiseren negentien gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen een grootschalige collectieve inkoopac-tie. De informatiebijeenkomsten, die inmiddels van start zijn ge-gaan, worden stuk voor stuk druk bezocht. De actie maakt het voor inwoners en bedrijven extra aan-trekkelijk om zonnepanelen aan te schaffen en ze te laten installeren. Dankzij gezamenlijke inkoop is de prijs vaak erg interessant. Inmiddels hebben zich al duizen-den Gelderlanders aangemeld. Bij de Europese aanbesteding van zon-

  nepanelen door Regio Rivierenland en Stadsregio Arnhem Nijmegen kwam Ballast Nedam als winnaar uit de bus. Van de tien inschrijven-de partijen bood het bedrijf naar het oordeel van de regionale over-heden de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Ballast Nedam is een van de grootste en oudste Neder-landse bouwbedrijven en gaat in het kader van deze actie samenwer-ken met lokale installateurs. Het bedrijf zet sterk in op zonne-ener-gie. De aanbesteding betreft het le-veren en installeren van standaard en/of op maat gemaakte pakketten zonnepanelen. Regionaal bestuurder Margreet van

  Gastel, verantwoordelijk voor de re-gionale energie- en klimaatagenda, is trots op de grootste intergemeen-telijke inkoopactie van zonnepane-len in Nederland: Door in de regio meer in te zetten op gebruik van

  zonne-energie snijdt het mes aan twee kan-ten. Stroom uit zonne-energie zorgt voor lage-re woonlasten

  voor inwoners en de installatie van panelen levert tegelijk een econo-mische impuls op.Het assortiment zonnepanelen is voor genteresseerde huishoudens

  en/of organisaties te bekijken op www.zonnepaneelvoordeel.nl. Be-langstellenden kunnen tot en met 30 juni 2013 via de website een prijsopgave op maat aanvragen.Aan de inkoopactie doen de vol-gende gemeenten mee: Beunin-gen, Buren, Culemborg, Doesburg, Druten, Duiven, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar,

  Neder-Betuwe, Neerijnen, Renkum,Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal,Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal,Westervoort, Wijchen, Zaltbommelen Zevenaar.De inkoopactie is onderdeel van DeGroene Kracht, de regionale samen-werkingsagenda voor nieuwe ener-gie in de regio Arnhem Nijmegenen van het uitvoeringsprogrammaduurzame energie van Regio Rivie-renland.

  Al drieduizendGelderlandersaangemeld

  Nederland kiest massaal voor zonne-energie. De stijgende energieprijzen en de goedkoper wordende panelen hebben de belangstelling voor duurzame energie doen aanwakkeren. Gezamenlijke inkoopacties doen de rest.

  e proef ging medio maart van start. Deze houdt bij-voorbeeld in dat een in-

  woner in een van deze gemeenten sneller een vergunning krijgt voor

  een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Op dit moment is de si-tuatie nog zo dat - als huizenbezit-ters een dergelijke dakkapel willen bouwen waarvoor een vergunning

  vereist is - de vergunningsaanvraag kan worden afgewezen wanneer de te bouwen dakkapel niet voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. De aanvrager van de vergunning

  moet vervolgens zelf de benodigde documenten aanleveren voor toet-sing en dat zorgt voor veel adminis-tratieve rompslomp. In de proef vervalt de bouwtech-nische toets, die nu nog wettelijk verplicht is. De zeven gemeenten beoordelen dus niet meer of de bouwplannen voor kleine bouw-werken technisch in orde zijn. De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de bouwtechnische regels ligt bij de initiatiefnemer, net zoals dit nu al voor dezelfde bouwwerken aan de achterzijde van een woning geldt. De vrijstelling voor de technische toets geldt voor uitbreiding van een hoofdgebouw, het aanbrengen van een dakkapel, dakraam, zonne-paneel, zonwering, tuinmeubilair, speeltoestel, erfafscheiding of vlag-genmast. Oftewel om kleine bouw-

  werken, die nu aan de achterzijdevan een pand al vergunningsvrijzijn. Een win-winsituatie voor bur-gers, ondernemers en gemeenten,zo vindt de minister. Door de ver-eenvoudigde regelgeving hoeven burgers en ondernemers bij de ver-gunningaanvraag minder gegevensin te dienen en ook de gemeente hoeft minder administratieve han-delingen te verrichten.

  De zeven ge-meenten - Delft,Zoetermeer, Al-mere, Eindhoven,Haarlem, Haar-lemmermeer enSchijndel - toet-

  sen kleine bouwwerken die aan de voorzijde van een pand komen,voortaan alleen nog maar aan devoorwaarden van het bestemmings-plan en aan welstand. De proef bestaat uit twee delen.In de eerste fase vervalt de bouw-technische toets. In een tweedefase hoeft er alleen nog maar eenbouwmelding te worden gedaan.Hiervoor moeten echter eerst de re-gels worden aangepast. Als de proefslaagt, wordt de versoepeling lan-delijk ingevoerd.

  De bouwregels en procedures voor kleine bouwwerken moeten worden vereen-voudigd. Minister Schultz van Infrastructuur heeft daarom toestemming gege-ven voor een proef waarin zeven gemeenten soepele regels gaan hanteren.

  VastGoed Totaal 2013

  Win-winsituatievoor burgers

  en gemeenten

  L

  Met zonnepanelen worden je maande-lijkse energielasten een stuk lager.

  Op dit moment moet je voor een dak-kapel aan de voorkant van de woning nog wel een vergunning aanvragen.Foto: Aannemersbedrijf Pingen

  D

 • WooninformatiemarktJan&JanLieve Vrouweplein 4, Didam

  van 18.30 tot 21.00 uur

  27mei2013

  Locatie:

  Tijdstip:

  Wonen met karakter!

  De gemeente Montferland organiseert met een aantal

  marktpartijen een wooninformatiemarkt. U krijgt

  op deze avond een volledig overzicht van kansen en

  mogelijkheden die de woningmarkt biedt. Starters, doorstromers

  en huurders krijgen antwoord op de volgende vragen:

  Moet ik kopen of huren?

  Is kopen een risico?

  Krijg ik een (starters)lening?

  Kan ik mijn huurwoning kopen?

  Is er betaalbare nieuwbouw?

  Op zoek naar een nieuwe woning

  Welke hypotheek past bij mijn situatie?

  Kom langs en maak kans op een gratis weekend toeren met een Rolls Royce!

  Didam

  BeekZeddam

  s-Heerenberg

  Emmerich am Rhein

  Loil

  Nieuw-Dijk

  Loerbeek

  Kilder

  Braamt

  Didam

  BeekZeddam

  s-Heerenberg

  Emmerich am Rhein

  Loil

  Nieuw-Dijk

  Loerbeek

  Kilder

  Braamt

  LengelLengel

  StokkumStokkum

  AzewijnAzewijn

 • Veiligheid woning wordt danig onderschat

  Actieplan moet leiden tot betere ventilatie nieuwbouwwoningen

  Ieder huis een ontruimingsplan

  Verjaag vocht en schimmels

  e wet geeft gelukkig wel een paar handvatten. Zo moet iedere nieuwe wo-

  ning die vanaf 2003 wordt opge-leverd voorzien zijn van rookmel-ders. Voor kamerverhuurders zijn rookmelders daarnaast ook ver-plicht voor hui-zen die ouder zijn dan 2003. Ge-rard Smit: Maar eigenlijk is een rookmelder aan te raden voor ie-dere woning. Zonder rookmelding kan het zijn dat je niet wakker wordt als er brand ontstaat en je in je slaap stikt. Dus rookmelders horen in een woning. Het is wel van belang dat ze goed worden ge-monteerd. Veel rookmelders, die

  mensen mensen zelf ophangen, veroorzaken storingen. Dat komt daarentegen nauwelijks voor als er een specialist aan de slag gaat.Een brandblusser zien we ook steeds vaker in huis. Je kunt kie-zen voor uitvoeringen die je na een

  paar jaar weg-gooit (disposa-bles) of voor ge-keurde blussers, voorzien van een keurmerk en een houdbaarheids-

  datum. Deze brandblussers moet je om de paar jaar laten onder-houden en keuren door een gecer-ti ceerd bedrijf, anders bestaat de kans dat deze het niet doet als je m nodig hebt. Belangrijk te we-ten is dat je met een brandblusser

  vooral beginnende brandjes te lijf gaat. Het misverstand bestaat nog wel eens dat je ook grotere branden aan kunt, maar daar moet je je niet aan wagen.Heel handig en goedkoop zijn vol-gens Smit blusdekens. Eigenlijk zou iedereen die in de keuken moe-ten hebben. Ze zijn niet duur, maar o zo belangrijk om kleine brand-haarden af te dekken of om iemand in te wikkelen wiens kleding vlam heeft gevat.Opvallend is dat Smit iedereen ad-viseert een ontruimingsplan te ma-ken. Het hoeft allemaal niet schok-kend te zijn, maar het zou goed zijn als ieder gezin even stil staat bij een situatie waarop er bijvoorbeeld brand ontstaat. Spreek met elkaar af waar je snel en veilig de woning

  kunt verlaten. Dus maak een ont-ruimingsplan.Mochten alle tips desondanks lei-den tot een doemscenario, dan is er maar een devies. Wegwezen en

  112 bellen. En vang de brandweervervolgens op. Vaak moeten wij opzoek naar de brandhaard en gaater kostbare tijd verloren. Ook daarmoet je aandacht aan schenken.

  Iedereen zoueen blusdeken

  moeten hebben

  Rookmelders, brandblussers, branddekens. In iedere woning zou het thema veiligheid topprioriteit moeten hebben. Maar dat is volgens brandweervoor-lichter Gerard Smit van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden nog niet het geval: Veiligheid in de woning wordt nog steeds onderschat.

  eden voor de overheid om in actie te komen. De mi-nister heeft met belang-

  hebbende partijen een actieplan opgesteld om mechanische wo-ningventilatie naar een hoger plan te tillen. Goede ventilatie is name-lijk noodzakelijk om de lucht in een woning gezond te houden. Nu nieuwe woningen tegenwoordig

  luchtdicht gesoleerd worden, is het belang van een goed ventilatie-systeem groter dan ooit.De ventilatie in nieuwbouwwonin-gen komt voornamelijk van inge-bouwde mechanische ventilatiesys-temen. De praktijk wijst uit dat veel van deze systemen niet goed wer-ken. En op de tien huizen heeft daardoor last van schimmel en in

  veel huizen is binnen meer jnstof aanwezig dan buiten. Als bewoner kun je er ziek van worden.In het vorig jaar gelanceerde actie-plan wordt een voorschot genomen op de nieuwe richtlijnen die vanaf 2015 van kracht worden. In het plan worden alle facetten aangescherpt. Zo moet de architect straks al bij de eerste schets nadenken over een goed ventilatieplan. De bewoners worden vervolgens aan het eind van de rit zorgvuldig voorgelicht over het gebruik van het systeem. ISSO is het kennisinstituut voor de installatiesector en nauw betrok-ken bij het actieplan Kwaliteitsver-betering ventilatievoorzieningen in woningen. Projectcordinator Mar-co Hofman van ISSO kent de proble-men die er bestaan. Uit onderzoek in opdracht van de overheid blijkt dat zich in de praktijk veel proble-men voordoen met mechanische ventilatiesystemen. De capaciteit is onvoldoende, kanalen worden niet correct gemonteerd, het systeem

  niet ingeregeld, de bewoner niet voorgelicht en zo kan ik blijven doorgaan. Er moet wat gebeuren. Op dit moment worden er in de sector pogingen ondernomen om werkzaamheden aan ventilatiesys-temen alleen door gecerti ceerde bedrijven te mogen laten uitvoeren, waardoor de kwaliteit toeneemt. Dit is echter een moeizaam proces.Hofman ziet richting de toekomst wel kansen om de woningventila-tie een kwaliteitsimpuls te geven. Er zijn veel productinnovaties ge-richt op het robuuster en gebruiks-vriendelijker maken van systemen

  voor de eindgebruiker. Die zoudenal veel problemen oplossen. Het isnamelijk in ieders belang dat debinnenluchtkwaliteit optimaal is.En dat kan alleen door goed te ven-tileren.

  Meer informatie voor de consu-ment over woningventilatie is tevinden via www.milieucentraal.nlonder het thema Energie besparen.Voor een keuring, test of advies kancontact worden opgenomen meteen gecerti ceerd bedrijf. Meerinfo: www.kbi.nl onder het themakeurmerken voor consumenten.

  Het binnenmilieu van nieuwbouwwoningen laat vaak te wensen over. Ventila-tiesystemen worden nog steeds niet altijd goed ontworpen, waardoor bewoners niet prettig in hun huis leven.

  VastGoed Totaal 2013

  Met een brandblusser ga je vooral beginnende brandjes te lijf.

  Ventilatiesystemen in huis kunnen vaak simpel worden schoongemaakt.

  Bij sommige systemen kan de consument zelf het lterdoek vervangen. Fotos: ISSO

  D

  R

 • www.jansengaanderen.nl

  Profiteer nu van het lage

  BTW tarief op arbeidsloon

  en de kwaliteit van onze

  vakmensen!

  Westerbroekstraat 127011 EX GaanderenT: 0315 - 32 44 13

  %

  2E PAASDAGMAANDAG 1 APRIL

  OPEN VAN 11 -17 UUR

  INBOUWAPPARATUUR

  tegeninternetprijzen!

  WERKBLAD

  GRANIETMeerprijs 69,-/m1)!

  LUXE KADO NAAR KEUZE

  SPETTERENDE

  KNALAANBIEDING

  bij aanschaf van een keuken2)

  servies ofbestekset

  (24-delig)

  ofpannenset of IPad

  ofwasmachine+ +

  1) W

  erkb

  lad kl

  eur p

  aco b

  lack.

  Ande

  re kl

  eure

  n teg

  en ge

  ringe

  mee

  rprijs

  . 2) G

  eldig

  bij aa

  nkoo

  p van

  een k

  euke

  n met

  een a

  ansc

  hafw

  aard

  e van

  mini

  maal

  500

  0.- ex

  clusie

  f mon

  tage.

  ALKMAAR | ALMERE | AMSTERDAM GAANDEREN | ROOSENDAAL |

  WADDINXVEEN | ZAANDAM | ZWAAG KEUKENLOODS Slakweg 84, 7011 EZ Gaanderen tel: 0315-340404

  XL

  LOODS.NLKEUKEN

  KOOPZONDAGZONDAG 26 MEI

  SIERBESTRATING VANAF 30 M IN DE REGIO

  GRATIS THUISBEZORGD!

  TUINCENTRUM & SIERBESTRATING PEER BV AURORAWEG 5 DICHTEREN / DOETINCHEM

  TEL: 0314-343230GEOPEND:

  MA T/M DO 9:00 TOT 20:00 UUR, VR 9:00 TOT 20:00 UUR, ZA 9:00 TOT 17:00 UUR

  Modena Strakstone Grijs-Zwart 20x30x5 cm

  voor g10.95 per m

  D O E T I N C H E M

  Modena Strakstone Antraciet20x30x5 cm

  voor g10.95 per m

  Strakstone Antraciet 30x40x6 cm

  voor g12.95 per m

  Modena Strakstone Bont 20x30x5 cm

  voor g10.95 per m

  KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN SIERBESTRATING OP:

  WWW.PEERDOETINCHEM.NL

  AANBIEDINGENSIERBESTRATING:

  A.S. ZONDAG 26 MEIKOOPZONDAGvan 11:00 TOT 17:00 UUR.Tevens de gehele maand mei van maandag t/m vrijdag geopend tot 20:00 uur ! ! !

  ALLES WETEN OVER WONEN IN ARNHEM?

  Kom vandaag naar de Wooondag!

  11-15 uur,

  Kadestraat 1,

  Arnhem

  www.wooondagarnhem.nl

 • Met nieuwe keukenapparatuur bespaar je energie

  Netbeheerder kan meterstanden op afstand uitlezen

  Keuken is energievreter

  Slimme meter maakt opmars

  nergie wordt in ons woor-denboek tegenwoordig met hoofdletters geschreven.

  Als we kijken naar de woning, dan is de keuken een energievreter bij uitstek. Met apparaten zoals een vaatwasser, oven, koelkast, afzuig-kap, diepvries en kof eapparaat. Daar valt dus nogal wat winst te boeken en dat gebeurt de laatste

  jaren ook. Keukenapparatuur is in-novatiever en energiezuiniger ge-worden.Kijken we naar koelkasten dan ver-bruikt deze tot drie keer minder stroom dan twintig jaar geleden. Een koelkast uit 1990 kost ongeveer 105 euro per jaar aan energie, een nieuwe koelkast nog maar 35 euro.Vincent Hofstee is product ma-

  nager bij Atag Nederland, n van de Nederlandse producenten van keukenapparatuur. Natuurlijk kwamen de laatste jaren veel fa-brikanten vanuit concurrentieoog-punt en nieuwe technologie met innovaties, zegt Hofstee. Maar de druk vanuit de overheid, met nieuwe regelgeving en scherpere energielabels, hielp natuurlijk wel

  een handje. In de praktijk zijn veel nieuwe apparaten beter gesoleerd en voorzien van zuinige elektri-sche onderdelen. Daarbij werkt de nieuwe elektronica in de apparaten heel slim, waardoor bijvoorbeeld het verbruik in een standby stand sterk is gedaald. We merken het aan onze eigen producten. We hebben grote stappen gemaakt.Duurzaamheid zit volgens Hofstee niet alleen in energiezuinigheid, maar ook in een verantwoord ma-

  teriaalgebruik en een langere le-vensduur van apparaten. Het isdus van belang dat klanten zichgoed laten voorlichten. Kies voor ef- cinte apparatuur, dus koelkastenen vaatwassers die zuinig zijn. Dat

  geldt ook voorkookplaten enafzuigkappen.Inductie is bij-voorbeeld ergenergiezuinig.Verder moet je

  niet alleen naar apparatuur kijken.Het is ook van belang dat mensenniet teveel voedsel inkopen en dat-gene wat ze wel hebben, goed bewa-ren. Het is zonde om te zien hoeveelvoedsel er wordt weggegooid.Nog een opvallende bewaartip voorin de keuken: Afwassen met dehand is niet altijd voordeliger danmet een afwasmachine. Je kuntzelfs voordeliger uit zijn met eenvaatwasser als je deze pas aanzetals deze volledig is gevuld. Spoel devaat niet eerst onder water af, maarverwijder etensresten met keuken-papier.

  Druk vanuitoverheid helpt

  een handje

  Bewust omgaan met energie. Het lijkt een modekreet, maar het houdt ons op dit moment wel degelijk bezig. Zo schaff en we massaal zonnepanelen aan, kijken we bij de aanschaf van een nieuw apparaat ook even naar het energie-verbruik en doen we s avonds een lampje minder aan als het donker wordt.

  at heeft minister van Eco-nomische Zaken Henk Kamp de Tweede Kamer la-

  ten weten. Een slimme meter is een digitale energiemeter waarmee de netbeheerder de meterstanden op afstand a eest. De slimme meter heeft diverse voordelen, vertelt Carlo van der Borgt van Liander. Omdat de me-terstanden op afstand worden af-gelezen, hoeft de klant niet meer thuis te blijven voor een meter-opnemer of de meterstanden zelf door te geven.Groot voordeel is dat de slimme meter klanten beter inzicht geeft in het energieverbruik. In plaats van eenmaal per jaar, stuurt de energieleverancier zes keer per jaar een overzicht van het energiever-

  bruik. In de nabije toekomst zul-len steeds meer producten op de markt komen die de slimme meter koppelen aan bijvoorbeeld een pc of display voor directe feedback. Zo krijgt de klant nog beter inzicht in het verbruik en kan er naar gehan-deld worden.Alle huishoudens en mkbers in Nederland krijgen uiteindelijk een slimme meter aangeboden. Mo-menteel plaatsen netbeheerders slimme meters bij nieuwbouw, re-novatie en reguliere vervanging. Klanten die de slimme meter op initiatief van de netbeheerder krij-gen aangeboden, hoeven voor die plaatsing niet te betalen. Alleen klanten die de slimme meter zelf aanvragen, betalen eenmalig 67,76 euro als alleen de elektriciteitsme-

  ter wordt vervangen en 72,60 euro als de elektriciteit- en gasmeter bei-den vervangen worden.Overigens is de klant niet verplicht de meterstanden op afstand uit te laten lezen. Deze functie kan wor-den uitgezet. In dat geval krijgt de klant wel een slimme meter, maar geen tweemaandelijkse overzich-ten van het verbruik.

  InteressantDe meeste mensen stappen naar verwachting wel over. Recent heb-ben we in enkele pilots bekeken op welke manier klanten de slimme meter willen gebruiken. Daaruit bleek onder meer dat klanten in ieder geval behoefte hebben aan inzicht omdat ze dat interessant vinden, maar ook omdat ze energie willen besparen. Deelnemers aan de pilots bleken daarnaast inzicht in het energieverbruik op apparaat-niveau te willen hebben, zodat ze meteen zien welke apparaten veel energie gebruiken, zodat ze er iets aan kunnen doen.

  De slimme meter waarmee mensen hun energiever-bruik in de gaten kunnen houden, maakt een snelle opmars. Naar verwachting hebben aan het eind van dit jaar een half miljoen huishoudens een dergelijke meter in de meterkast.

  VastGoed Totaal 2013

  Aan de slimme meter kunnen displays worden gekoppeld om meer feedback te krijgen over je verbruik. Foto: Liander (Jack Tillmans)

  D

  E

  BESPAAR ENERGIE

  AkgfjL

  Keukenapparatuur is innovatiever en energiezuiniger geworden. Foto: Atag

 • INLICHTINGEN& VERKOOP

  ONTWIKKELING& REALISATIE

  Tel. (0318) 62 80 80 Tel. (0318) 48 29 16

  Ontwikkelingscombinatie Kernhem CV

  Een samenwerking van:

  ww

  w.iepenw

  eide.nl

  COMPLETE EENGEZINSWONINGEN WOONOPPERVLAKTE 102 M2

  VANAF 169.500,- V.O.N.STARTERSLENING MOGELIJK

  NU IN VERKOOP

  k e r n h e m | e d e

  ZONWERING INDUSTRIEWINTERSWIJKWWW.ZONWERINGINDUSTRIE.NLEUROPALAAN 107 WINTERSWIJK TEL. 0543 - 523000

  PROFITEER NU VAN ONS VOORJAARSVOORDEEL!

  * VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

  KOOP VOOR

  EIND JUNI EEN KNIKARMSCHERM

  EN KRIJG

 • Voorjaarsopruiming bij Kachel-specialist van Engelenburg bvEDE Kachelspecialist Van Engelenburg uit Ede is een welkome sfeer-maker in huis. Al meer dan veertig jaar gespecialiseerd in het scheppen van behaaglijke warmte. Geniet tevens van de prachtige designs, die een ware blikvanger vormen in uw interieur.

  Dit voorjaar hebben wij meerdere modellen zeer scherp geprijsd om weer ruimte te maken voor de nieuwe collectie.

  KORTINGEN TOT 60% op diverse showroommodellen.

  Openingstijden:Dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 18.00.Vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

  Fahrenheitstraat 206716 BR EdeT: (0318) 43 77 90E: [email protected]: www. kachelspecialist-engelenburg.nl

  KOM NAAR DE START VERKOOP!

  Ditters Makelaars 0318 - 657 657

  Verhage Van Grootheest Makelaardij 0318 - 619 145

  Van de Bunt NVM Makelaars 0318 - 619 116

  modelwoning / informatiecentrumdonderdag: 13.00 -18.00 uurzaterdag: 10.00 -12.00 uur Roseboomlaan 28, Ede

  EENGEZINSWONINGEN TYPE A EN B

  woonoppervlakte van 118 - 125 m2

  sfeervolle eengezinswoning met open keuken,

  drie slaapkamers

  2e verdieping met diverse indelingsmogelijkheden ca. 28 m2

  23 MEI VAN 17.00 UUR TOT 20.00 UUR IN DE MODELWONING AAN DE ROSEBOOMLAAN 28 IN EDE

  NIEUWDE CONERIJ

 • Ontwerpbureau Liiv combineert architectuur met kunst

  Daglicht zorgt voor vrolijkheid

  rie jaar geleden kocht het stel namelijk een grote, vervallen T-boerderij. In-

  middels ligt er een prachtig ver-bouwplan, dat door de gemeente en provincie is goedgekeurd. Met een jaar of vijf moet het vervallen huis zijn omgevormd tot een sta-tige boerderij met een eigentijdse en moderne invulling. Dat is nu nog maar moeilijk voor te stellen. Want tijdens de rondleiding zien we vooral oude muren, tochtige kozijnen en vervallen spanten. Al is Ivo inmiddels wel begonnen met de verbouwing. Er zijn nieuwe gelami-neerde balken geplaatst, die als ver-diepingsvloer gaan dienen en de voorma-lige opkamer is opnieuw g e m e t s e l d . Waarbij oude elementen weer terug gebracht worden. Toen we de boerderij aankochten, dacht iedereen dat we deze wel tegen de vlakte zouden gooien, vertelt Ivo. Er was weinig eer aan te behalen. Zelfs de gemeente rea-geerde verbaasd dat we het verval-len pand niet wilden afbreken. Maar we hebben respect voor de geschiedenis van de boerderij die is gebouwd rond 1900. We laten de buitenkant grotendeels in tact en we gaan werken met veel glas om daglicht naar binnen te krijgen. Binnen in de boerderij slopen we nagenoeg alle muren, waarmee de hokjes, die oude boerderijen kenmerken, verdwijnen. Met een

  jaar of twee hopen we er te gaan wonen.Op dit moment vormen enkele bouwketen naast de boerderij het tijdelijke onderdak voor de familie. En ook ontwerpbureau Liiv is hier gehuisvest. Geen optimale woon-omstandigheden, maar wel een prachtige stek. De omgeving is met veel weidse uitzichten inspirerend.

  CombinatieLinda Hofman en Ivo Hommel ver-tegenwoordigen zoals gezegd een eigenwijze visie op de woning-bouw. Linda: Je leeft in een huis om er in te kunnen wonen. Dat

  klinkt logisch, maar vaak ver-geten mensen dat je kan af-wijken van de standaard om een leefruim-

  te als een goed passende jas aan te meten. Iedereen leeft en gebruikt een woning anders. Als architect is Ivo het gewend om rekening te houden met allerlei bouwregels. Vanuit mijn kunstachtergrond be-schouw ik daarentegen niets als vanzelfsprekend en stel ik alles ter discussie.Ivo knikt bevestigend. Daardoor vullen wij elkaar perfect aan. De combinatie kunst en architectuur is uniek.Liiv ontwerpt het liefst woningen voor de particulier. Je probeert het karakter van de bewoners terug te laten komen in een huis. Daarnaast moet je naar de levensstijl kijken. Zitten mensen graag in de keuken

  te eten of het liefst met het bord op schoot. Wij dringen ook geen bepaalde stijl op, maar laten de mensen wel zien wat er in de we-reld allemaal mogelijk is. Het liefst beginnen we onze ontwerpen dan ook met een leeg papier.Een aantal adviezen komt altijd weer terug. Voor nieuwe woningen, maar ook voor bestaande huizen. Linda: Je moet proberen zoveel mogelijk daglicht in huis te krijgen. In een grijs land als Nederland is dat belangrijk. Veel daglicht in huis geeft een gevoel van ruimte en je wordt er vrolijk van. In nieuwe wo-ningen zijn grote raampartijen die als een schilderij werken erg mooi. In bestaande woningen moet je het raam vrij zien te maken. In Ne-derland hebben we de neiging om er van alles voor te hangen. Soms zitten gordijnen structureel half dicht. Gooi los, zou ik zeggen. Ivo: Je ontneemt jezelf het contact van binnen naar buiten. De tuin, of be-ter gezegd buiten is namelijk een verlengstuk van de woning. Licht is n heikel punt, maar ook de inrichting kan met subtiele wijzigingen wat dynamischer ge-maakt worden, vindt het stel. Dat je niet alles tegen een muur hoeft te zetten, is inmiddels wel bekend. Al kiezen nog steeds veel mensen voor deze voorspelbare optie. Ivo: Maar plaats een bank of kast eens midden in de kamer. Dan gaat er een nieuwe wereld voor je open. Of maak eilandjes waar je een plek omheen creert. Durf vooral je be-staande woning eens met andere

  ogen te bekijken. Er is vaak heel veel mogelijk. Onlangs kwam er ie-mand bij me voor een uitbouw van twintig vierkante meter. Ik vroeg waarvoor hij die nodig had. Meer ruimte, zo kreeg ik te horen. Ik heb hem ook gewezen op de goed-kopere mogelijkheid om binnen de bestaande woning extra meters

  te krijgen. Door bijvoorbeeld een muurtje weg te breken. Je krijgt er optisch bijna een nieuwe woning door. Meer ruimte en een nieuwe look.

  TrendGevraagd naar de trends van 2013? Linda: Trends zijn voor een kort moment, eigenlijk mag alles. Als het maar bij de bewoners past. Je moet je er zelf goed bij voelen. Daarom laten we mensen graag nadenken over hun eigen situatie. Opdrachtgevers denken als ze bij ons komen vaak al in antwoorden,

  maar ze kunnen beter in vragendenken zodat we nieuwe mogelijk-heden kunnen aandragen.Ivo wijst ook nog op subtiele kan-sen die er op inrichtingsvlak zijn.Hergebruik van spullen zorgt voorverrassing in huis. Zeker in dezetijd is dat een goedkope, maar ookmooie optie. De steigerplankenlook

  kennen we inmiddels, maar er ismeer mogelijk. Een nieuwe bekle-ding voor een oude schemerlamp,het bekleden van een oude stoelmet een moderne stof. Op deze wij-ze kom je verrassend voor de dag. Terug naar hun eigen project. Ermoet nog veel gebeuren aan deboerderij, maar ze genieten zicht-baar van elke stap in het lange pro-ces. Al hun ideen komen hierin sa-men. Door veel zelf te doen, is hetbetaalbaar. Daarnaast doe je steedsweer nieuwe ideen op. Onze boer-derij groeit daardoor steen voorsteen

  Door Sjoerd Geurts

  Ze kwamen elkaar tegen op de kunstacademie en de klik was er meteen. Tegenwoordig wonen Linda Hofman en Ivo Hommel met hun twee dochters in het buitengebied van Loil. Met Liiv, een ontwerp-bureau voor kunst en architectuur, ontwerpen ze verrassende woningen. Opvallend is dat ze hun eigenwijze visie nu op eigen terrein in de praktijk brengen.

  VastGoed Totaal 2013

  Linda Hofman en Ivo Hommel vertegenwoordigen een eigenwijze visie op de woningbouw.

  D

  De T-boerderij ligt er nu nog vervallen bij, maar dat gaat veranderen.

  Op deze tekening is goed te zien hoe de boerderij er over enkele jaren uit moet komen te zien. Illustratie: Liiv

  Plaats een bank eens midden in de kamer

 • OP SAKSEN WEIMARKRIJG JE DE RUIMTE

  Ontwerp je eigen woning!

  KOM NAAR DE PREVIEW VAN FASE 3 Zondag 2 juni van 14.00 - 17.00 uur.Bouwlocatie, ingang Monnikensteeg, Arnhem.

  SAKSENWEIMAR.NL

 • IJsselweg 17 / Terborg / 0315 - 342 272

  ...Je kunt het ook aan ons overlaten

  www.resec.nl

  RolluikenScreens, ritsscreensBinnenzonweringGaragedeurenOverkappingen, carports(Serre) zonweringGlazen schuif,- vouwwanden

  Knalharde korti

  ng op 31 mei, 1&

  2 juni

  tijdens de o

  pen deuren dag

  en. Je kunt natuurlijk zo proberen de zon te weren...

  Inlichtingen en verkoop:Realisatie:

  KOOPSOMMEN VANAF 187.000 von

  PLAN DE MEEUWSE ACKER

  Inlichtingen en verkoop:Realisatie:

  PLAN DE MEEUWSE ACKER20e STRAAT NIJMEGEN

  4 UITGEBOUWDE TWEE-ONDER-EEN-KAP

  KOOPSOMMEN VANAF 259.000 von

  4 UITGEBOUWDE TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN MET GARAGE: FRAAI VAN BUITEN, RUIM VAN BINNEN

 • Steeds meer mensen halen wellness in huis

  Iedereen kan een mooi gazon bij huis krijgen

  Ontspannen inje eigen sauna

  Ravotten op het gras

  oor te onthaasten en ont-spannen vind je de rust die jouw lichaam na een

  intensieve dag nodig heeft. In een gehaast leven is het belangrijk om balans te vinden. Wellness is een le-vensstijl op zich. In een tijd waarin we veel van ons-zelf vergen, kun je op deze wijze even ontsnappen aan de realiteit. En wat is mooier dan dat thuis te kunnen doen.Steeds meer mensen beseffen dat ze aan hun gezondheid moeten werken, vertelt Marco Bast van Het Zonnepaleis in Lunteren. Het probleem is alleen dat we s avonds vaak niet meer de moed en energie hebben om nog de deur uit te gaan. Daarbij is dat kostbaar. Steeds meer consumenten schaffen zelf appara-tuur aan om in de eigen omgeving

  inspanning en ontspanning te com-bineren en dagelijks te genieten van een t en voldaan gevoel.Saunas, tnessapparatuur, zonne-banken en whirlpools zijn gewilde producten. Fitnessapparatuur kun je op iedere willekeurige plek plaat-sen. Voor een sauna heb je ook niet veel vierkante me-ters nodig. Een infraroodsauna is er al vanaf n vierkante meter en dus overal te plaatsen. Een infraroodsauna werkt op een normaal stopcontact en heeft het energieverbruik van een waterkoker. Een whirlpool of spa vergt wel wat ruimte in de tuin of op het terras.Een sauna is goed voor je lichaam

  en versterkt je immuunsysteem. De warmte stimuleert het lichaam en bevordert de ontwikkeling van af-weerstoffen in het bloed. De warm-teregulering wordt bij saunabe-zoek getraind, zodat het lichaam zich snel kan instellen op tempe-ratuurswisselingen. Derhalve zijn saunabezoekers minder vatbaar, als het buiten koud en vochtig wordt. Je kunt ook kiezen voor een stoom-douche. Dit is een bloedsomloopbe-sparend zweetbad met een soortge-lijke werking als de sauna. De com-binatie van warmte en vochtigheid reinigt, verzorgt en ontspant. Door

  thuis regelma-tig zweetku-ren te onder-gaan, versterk je jouw im-muunsysteem net als die da-

  gelijkse kop kruidenthee.Marco Bast bevestigt dat er prach-tige nieuwe saunaproducten op de markt zijn. Kijk naar de nieuwe infrarood cabines. Die werken fan-tastisch op je gezondheid.

  In een gehaastleven moet je

  balans vinden

  In een tijd waarin minder mensen verhuizen, wordt er vaak gekozen voor een verbouwing of investering in de eigen woning. Vooral het creren van een eigen wellnessomgeving is populair en eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.

  aar wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je bij jouw nieuwe woning

  een gazon wilt aanleggen? Wij vroegen het Wim Adriaansens van

  Lucius Tuinen in Nijmegen. Hij ver-telt dat je al bij de oplevering van het bouwperceel moet zorgen voor mooie zwarte grond. Bouwgrond is namelijk dichtgereden en moet

  dus open gefreesd worden. Daarna breng je er een goede teeltlaag en compost op, waarna de grond kan inklinken, zodat het grondniveau op peil komt. Bij inklinking daalt

  de losse grond. Vervolgens zaai je het gras. Je moet volgens Adriaansens goed weten waarvoor je het gazon ge-bruikt. Het gebruik bepaalt name-lijk de keuze voor het juiste gras-zaad. Er is zaad voor een siergazon, speelgazon, sportveld of schaduw-gras. Voor de meeste doeleinden is speelgazongras geschikt, sterk en mooi. De belangrijkste basis voor een goed gazon is de voedingstoestand van de bodem. Vooral in het voorjaar en de zo-mer trekt het gras veel voedingsstof-fen uit de bodem. En die moeten worden aangevuld. Vaak wordt er bezuinigd op goede bemesting, constateert Adriaansens. Dan leeft het idee dat je met minder bemes-ting ook minder hoeft te maaien. Dat klopt ten dele. Gevolg is wel dat je na een paar seizoenen vooral onkruid aan het maaien bent. Gras houdt van voeding, onkruid en mos

  houden van arme grond. Een mooien krachtig gazon krijg je dus doorvoldoende mest te gebruiken. Orga-nische bemesting is het beste, voor-al die met toegevoegde bacterin enschimmels. Wanneer je voldoendemest en maait kun je het verticute-ren zelfs achterwege laten.Stel je hoge eisen aan het gazon,dan moet je in het voorjaar wel ver-ticuteren. Dit betekent dat je hetmos en vilt uit het gazon harkt en

  het zo belucht.Vervolgens kun-nen water envoeding door-dringen tot in de bodem. Je bemestdaarna het gazon

  en zaait nieuw gras op schrale plek-ken. Dit doe je bij voorkeur vanafhalf april. Nog twee belangrijke weetjes voorals het gazon er eenmaal ligt. In het najaar ruim je het herfstbladop. Het gazon moet voldoende lichtkrijgen. Aan het eind of begin vanhet jaar strooi je kalk op het gazon.Kalk verbetert de zuurgraad vanhet gazon! Hou je je aan deze richt-lijnen, dan kun je in het voorjaar al-weer heerlijk ravotten op het gras.

  Rotsen, bloemborders, een vijver. Iedereen heeft zo zijn eigen wensen voor de tuin. Een gazon hoort daar in Nederland ook bij. Wij hebben iets met gras.

  VastGoed Totaal 2013

  Op bemestingmoet je nietbezuinigen

  D

  Een mooi groen gazon nodigt uit om op te spelen. Foto: Pokon

  M

  Voor een sauna heb je niet veel vierkante meters nodig.

 • www.detuinvanelden.nl

  Rijwoningen v.a. 207.500,- v.o.n.

  Tweekappers v.a 285.000,- v.o.n.

  Appartementen v.a. 375.000,- v.o.n.

  Vrijstaande woning v.a. 425.000,- v.o.n.

  Tweekapper 9 + 10 v.a. 339.000,- v.o.n.

  Dorps wonen in de stad...

  Kom Tuintafelen in Elden!

  Zaterdag 8 juni11.00 - 14.00 uur

  Beste lezer,

  Wat doe jij op zaterdag 8 juni aanstaande? Wij gaan Tuintafelen. Samen met iedereen die een woning heeft gekocht in De Tuin van Elden. We zouden het leuk vinden als jij ook komt. Het is echt de moeite waard!De Tuin van Elden is het mooiste nieuwbouwproject in de regio, vinden wij. De bouw van deze prachtige woningen is net begonnen.

  Ben je benieuwd naar het goede dorpse leven met de bruisende Arnhemse binnenstad dichtbij? Kom dan ook Tuintafelen op zaterdag 8 juni en schuif aan bij het Informatiecentrum de Klapstraat 24b in hartje Elden. Neem vooral ook je familie, vrienden en kennissen mee.Je bent van harte welkom!

  De Tuin van Elden

  Aan alle lezers van de Gelderlander

  j gaanng heeft uk vinden

  oject tige

  et de

  Uitnodiging

 • Woning familie Reuling staat slechts drie maanden te koop

  Je moet niet de hoofdprijs vragen

  e sleuteloverdracht vond vorige maand plaats. Wij bezochten de familie net

  daarvoor tijdens de verhuizing. Henk en Carina Reuling zijn de do-zen aan het inpakken. De kinderen - Daphne (14), Luuk (12) en Anouk (10) - vinden het allemaal span-nend. We hebben hier achttien jaar gewoond, zegt Carina. We ke-ken al een tijdje om ons heen. Dit is een prachtige twee-onder-een-kap woning, maar vanwege de gescha-kelde garage hebben we geen ach-terom en de tuin was aan de kleine kant. De nieuwe woning is vrij-staand. Daar kan wel een zwembad n trampoline in de tuin. En Luuk mag er voetballen. We hebben er zin in.

  Al voelt het ook vreemd om hier weg te gaan, vult Henk aan. We hebben hier een mooie tijd gehad en ik heb hier veel geklust. Maar we krijgen er een prachtige woning voor terug.Hoe het de familie is gelukt de wo-ning zo snel te verkopen? Je moet gewoon niet de hoofdprijs vra-gen, zegt Henk. Wij zijn simpel gaan rekenen. De nieuwe woning hadden we al gekocht voordat we onze eigen woning te koop zetten. Iedereen verklaarde ons voor gek. Vervolgens zijn we gaan rekenen wat we hier voor zouden moeten

  krijgen om de kosten te dekken eneen normale hypotheek te kunnenafsluiten. Pas daarna hebben wede verkoopprijs vastgesteld. Samenmet makelaar Rick Mom van MomJoosten Makelaars. Hij benadruktedat je in deze tijd vooral reel moetblijven. De verkoopprijs bleekinteressant, want het liep storm.Uiteindelijk kocht een Didams stelmet twee kleine kinderen de wo-ning. Henk: Het blijft de vraag ofwe meer voor het huis hadden kun-nen krijgen. Maar wij zitten nietmet een onverkoopbare woning enhebben wel onze droom ingelost.

  Jawel, er zijn ook nog succesverhalen te vertellen in de huidige woningmarkt. De woning van de familie Reuling in Didam werd op 28 december verkocht. Heel bijzonder in deze tijd. En helemaal als je hoort dat de woning slechts drie-eneenhalve maand te koop stond.

  Er iets moois van maken

  De stratenmaker

  VastGoed Totaal 2013

  Naam?Johan Ewes (37). Ik ben ZZPer en werk vanuit mijn bedrijf J. Ewes Straat-, Riool- en Grondwerk in Aerdt voor particulieren en aan-nemers. Ik word vaak ingescha-keld als stratenmaker.

  Boeiend?Aannemers help ik bij projec-ten als meewerkend voorman. Voor particulieren verricht ik maatwerk. Het is altijd weer een uitdaging om er iets moois van te maken. Bestrating geeft je tuin uitstraling. Het leuke aan mijn werk is het contact met de mensen.

  Trends?Keramische tegels zijn in op-komst. Die zijn kleurvast en kras-sen niet.

  Zwaar werk?Het is lichamelijk intensief. Het hoort bij het vak. Het is heerlijk om in de buitenlucht bezig te zijn.

  Vrije tijd?In mijn vrije tijd werk ik graag in mijn eigen tuin. Daarnaast heb ik drie kinderen: Nina (12), Luke (10) en Finn (8). Of er een opvolger bij zit? Haha, We wach-ten af

  De hele familie steekt de handen uit de mouwen om de verhuisdozen op de goede plek te krijgen.

  Michel en Judith Lubbers zijn blij met hun nieuwe stek. Wij hebben onze eigen woning verkocht. Dat was een voorwaarde. Die stond bijna twee jaar te koop. De nieuwe woning is precies wat we zochten.

  Met meer ruimte en een garage. De woning was netjes afgewerkt en we werden het snel eens over de prijs. We zijn er blij mee en dat geldt ook voor onze twee dochters Iris (8) en Anne (bijna 7).

  Snel eens over de prijs

  D

 • Stedelijk wonen in betaalbare luxe

  Op steenworp afstand van Nijmegen

  Drie slaapkamers en zolderkamer

  Eigen tuin om heerlijk te genieten

  Dubbele tuindeuren

  Incl. luxe afwerking

  Incl. luxe hoekkeuken

  met combi-magnetron

  en vaatwasser

  VOOR DE SNELLE BESLISSER!

  OPEN HUISGraag nodigen wij

  u uit om op 1 juni

  een kijkje te komen

  nemen in de laatste

  beschikbare woning

  van Homerun Lent.

  U bent tussen

  11.30 en 13.00 van

  harte welkom in de

  Andalusistraat 44.

  www.homerunlent.nl

  VERKOOP EN INFORMATIE

  024 - 324 42 44 024 - 360 45 55

  ONTWIKKELING EN REALISATIE

  169.900 v.o.n.

  Nog n te koop!Direct beschikbaar!

  Ho

  mer

  un

  Len

  t

  Pri

  ns

  Mau

  rits

  sin

  gel

  < D

  e Oversteek W

  aalbrug >

  An

  dal

  usi

  str

  aat

  Station

 • Voor meer informatie: www.standvastwonen.nl of bel 024 - 382 01 00

  TE KOOP!

  Vind je droomwoning bij Standvast Wonen!

  Ringelenbergstraat 11, AfferdenSeniorenappartement3 kamers | 60 m2 764,64 incl. servicekostenInkomen: minimaal 34.229Overige voorwaarden: maximaal 2 personen, minimale leeftijd 55 jaar

  Langeslag 29, AfferdenVraagprijs: 167.000 k.k.Aantal kamers: 3Woonoppervlakte: 68 m2 Perceeloppervlakte: 376 m2

  St. Victorstraat 26, AfferdenVraagprijs: 142.500 k.k.Aantal kamers:4Woonoppervlakte: 88 m2Perceeloppervlakte: 220 m2

  Zuster Cassianastraat 3, DeestVraagprijs: 174.000 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 95 m2Perceeloppervlakte: 356 m2

  Bieskamp 64, DrutenVraagprijs: 176.000 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 85 m2 Perceeloppervlakte: 189 m2

  Frijnheuvel 60, DrutenVraagprijs: 182.500 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 103 m2 Perceeloppervlakte: 246 m2

  Genechtstraat 16, DrutenVraagprijs: 165.000 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 91 m2Perceeloppervlakte: 150 m2

  Heemradenstraat 132, DrutenVraagprijs: 199.000 k.k.Aantal kamers: 3Woonoppervlakte: 75 m2 Bijzonderheden: Eigen parkeerplaats in kelder

  Hosterd 5, PuiijkVraagprijs: 169.500 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 83 m2Perceeloppervlakte: 325 m2

  Hegakker 120, DrutenVraagprijs: 162.500 k.k.Aantal kamers: 5Woonoppervlakte: 86 m2 Perceeloppervlakte: 230 m2

  Nijenkamp 121, DrutenVraagprijs: 159.000 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 85 m2 Perceeloppervlakte: 232 m2

  Prins Hendrikstraat 12, DrutenVraagprijs: 139.000 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 68 m2 Perceeloppervlakte: 261 m2

  Steenakker 71, DrutenVraagprijs: 179.000 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 85 m2 Perceeloppervlakte: 238 m2

  Steenakker 111, DrutenVraagprijs: 142.500 k.k.Aantal kamers: 4Woonoppervlakte: 85 m2 Perceeloppervlakte: 169 m2

  Ringelenbergstraat 23, AfferdenSeniorenappartement3 kamers | 60 m2 764,64 incl. servicekostenInkomen: minimaal 34.229Overige voorwaarden: maximaal 2 personen, minimale leeftijd 55 jaar

  Teijssenstraat 19, DeestEengezinswoning5 kamers | 85 m2 764,64 incl. servicekostenInkomen: minimaal 34.229

  Teijssenstraat 57, Deest Appartement3 kamers | 73 m2 762,00 incl. servicekostenInkomen: minimaal 34.229

  Dorpsplein 16A, WeurtAppartement2 kamers | 57m2 742,88 incl. servicekosten Inkomen: minimaal 34.229Overige voorwaarden: maximaal 2 personen

  Kloosterlaan 46, DrutenMaisonnette3 kamers | 73 m2 780,53 incl. servicekostenInkomen: minimaal 34.229

  Geen inschrijving nodig!Het gaat hier om woningen in de vrije huur. Dit betekent dat het woonruimteverdeelsysteem niet van toepassing is. Inschrijving bij Woongaard of Entree is dus niet van toepassing. Let op: Huurtoeslag voor deze woningen is niet mogelijk.

  Ontdek je financile mogelijkheden!Droom je van een eigen huis, maar denk je dat dit niet binnen je mogelijkheden ligt? Wij laten je graag zien dat je dromen uit kunnen komen! Wij bieden betaalbare en goed onderhouden woningen aan mt een aantal nan-cile regelingen:

  Slimmer Kopen: Kopen met korting!Wij investeren samen met jou in de woning en geven je tot 25 procent voordeel op de marktwaarde. Je bent volledig eigenaar van de woning.

  Starters Renteregeling: Lagere maandlasten!Wij schieten minimaal 10 jaar lang 20% van je maande-lijkse hypotheekrente voor! Op deze manier houd je je maandlasten laag.

  Starterslening gemeente Druten: meer leencapaciteit!De gemeente Druten verstrekt sinds 1 oktober 2012 een starterslening tot een bedrag van 35.000. Deze lening kan net het verschil overbruggen tussen de aankoop-kosten van een eigen huis en het bedrag dat je maximaal kan lenen (zie ook www.druten.nl).

  DIRECT TE HUUR!Heemradenstraat 37, DrutenAppartement3 kamers | 60 m2 701,04 incl. servicekostenInkomen: minimaal 34.229

 • Start bouw

  KOM OOK OP 15 JUNI 13.00 TOT 15.00 UURBOUWLOCATIE TOLLENSTRAAT

  Samen me

  t

  de wethoud

  er

  maken we

  er

  een feestje

  van

  ook voor d

  e

  kinderen

  WILLEMSKWARTIER

  Willemskwartier, een wijk met karakter

  In de laatste fase van het Willemskwartier verkopen we de woningen blok voor

  blok. Is 80% van de woningen in een blok verkocht, dan gaan we gegarandeerd

  bouwen. Bij Blok 1 is het al zo ver. En dus starten we met bouwen op 15 juni

  aanstaande. De verkoop van Blok 2 is ondertussen ook in volle gang en van de

  8 woningen zijn er nog maar 4 vrij. Iets voor jou? Dan kun je op 15 juni volop

  informatie krijgen over de nog te bouwen woningen. Voor blok 2 geldt zelfs een

  voorjaarsdeal.

  Kijk op hetwillemskwartier.nl of bel Janneke 06 109 34 555

  Gezellig, levendig en karakteristiek; dat was het Willemskwartier altijd al. Oude woningen werden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw in de jaren 30 stijl! Een wijk voor iedereen dus. Met alle voorzieningen lekker dichtbij. Winkels, horeca, sportclubs, scholen en het bruisende centrum vind je bijna letterlijk om de hoek.

  HETWILLEMSKWARTIER.NLportaal opent deuren

 • Verkoop je woning met behulp van Twitter en Facebook

  Nieuwbouw en vastgoed op het internet

  De kracht vansocial media

  Handige websites wijzen de weg

  Snel even binnen kijken

  e traditionele manieren om huizen te verkopen verdwijnen vooralsnog

  niet. Dat bord in de tuin zal er tot in lengte van jaren staan. Maar te-genwoordig is het handig om er als makelaar een QR-code aan te verbin-den. Want ets je langs het huis van je dromen, dan kun je meteen even op het internet kijken hoe het er van binnen uitziet.De grote paginas met huizenadver-

  tenties blijven voorlopig ook nog wel bestaan. Want deze bieden een mooi totaalbeeld van wat er in de regio allemaal te koop is. Het gaat echter vooral om de extra attentiewaar-de die je via social media krijgt voor jouw woning. Reden genoeg om er mee aan de slag te gaan. Al moet je wel aan een paar basiseisen voldoen. Plattegronden mogen bijvoorbeeld echt niet meer ontbreken in het dossier van jouw te verkopen wo-ning. Daarbij is het belangrijk om goede fotos toe te voegen. Niet zelf gaan hobbyen. Schakel een profes-sional in. Die kijkt ook meteen naar de dos en donts van een presenta-tie. Een tipje van de sluier: hou de presentatie zo neutraal mogelijk en zorg dat er niet teveel persoonlijke zaken zoals fotos in beeld komen. Het liefst helemaal niet.Maak vervolgens een Facebookpa-gina aan. Daar presenteer je de wo-ning op. Laat vrienden en bekenden de voordelen van de woning en lo-catie onderstrepen. En nog belang-

  rijker. Laat ze de woningpresentatiedelen via hun eigen netwerk. Zokom je gratis onder het oog van eengroot aantal potentile kopers. Via

  Twitter en Lin-kedIn vraag je natuurlijk ook om aandacht voor de wo-ning. Je linkt dan bijvoor-

  beeld naar de professionele pre-sentatie die jouw makelaar op hetinternet heeft gezet. Kies wel eengoede makelaar. De meesten doenal wel wat met social media, maarniet iedereen komt verder dan eenalgemene presentatie. Leuke tips,aardige achtergrondinformatie enverrassende weetjes maken de pre-sentatie af.Belangrijk: probeer af te wijken vande standaardpresentaties waarvaner twintig in een dozijn gaan. Durfop te vallen. Alleen als je onder-scheidend bent, maak je in dezemoeilijke woningmarkt nog eenkans om je huis te verkopen. Ove-rigens moet je n belangrijke eisniet vergeten: Zorg dat de prijs reelis. Want dat blijft een van de belang-rijkste verkoopfactoren Succes!

  Het internet vormt een prima basis om informatie te vinden over nieuwbouw envastgoed. Zomaar enkele handige websites op een rijtje.

  Makelaars ontdekken steeds meer digitale technieken om huizen te verkopen. Zo zien we tegenwoordig regelmatig Te Koop-borden in tuinen staan voorzien van een QR code. Als toevallige voorbijganger kun je zo toch even digitaal naar binnen wandelen.

  FD Nieuws - @FD_NieuwsPrijzen nieuwe huizen moeten enkele tientallen procenten omlaag om te kunnen concurreren met bestaande woningen.

  NRC.nl - @nrcVerkoop nieuwbouw net zo groot als in 1950 - De Nederland-sche Bank denkt dat hiermee het ergste achter de rug is.

  Italiaander.nu - @TwitaliaanderBTW verlaging op verbouw projecten werpt zijn vruchten af. Deze week alweer een aantal leuke aanvragen!

  Nieuwbouwwijzer - @NieuwbouwWijzerHet consumentenvertrouwen in de woningmarkt is het af-gelopen kwartaal licht gestegen. Dit blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator.

  VEH Energie = @VEH_EnergieNL#Zonnepanelen op een plat dak kunnen het beste richting het zuiden geplaatst worden onder een hoek van 20-25 graden.

  Stichting Starter - @StarterscafVoor alle koopstarters op woningmarkt: historisch lage rente, huizenprijzen gedaald en tot 30 juli NHG grens tot 320.000.

  Met social media kun je maar zo jouw ideale woning vinden.

  www.zonnepaneelvoordeel.nlVorig jaar hebben 28 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen en de Regio Rivierenland besloten een in-koopactie voor zonnepanelen op te zetten. Het is daarmee de grootste intergemeentelijke inkoopactie van Nederland. Op de website is meer informatie te vinden.

  www.bouwgarant.nlBouwGarant is het grootste keur-merk in de bouw met 1.700 aange-sloten bouwbedrijven. Al deze be-drijven worden periodiek getoetst en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en be-trouwbaarheid.

  www.milieucentraal.nlOnder het kopje campagnes vind je

  de energiebespaarwijzer. Met deze test doorloop je jouw huidige ge-drag op vijf onderwerpen: besparen in een handomdraai, zuinige appa-raten, energiebewust op weg, ener-giezuinig huis en schone energie.

  www.nieuwbouwdag.nlVandaag wordt de nieuwbouwdag gehouden. Op deze website is aller-lei informatie te vinden over deze dag. Daarnaast staan alle deelne-mende projecten vermeld.

  www.rijksoverheid.nlAchter de link bouwen, wonen en leefomgeving vind je hier regelin-gen voor het kopen of huren van een woning. Ook voor het bouwen of verbouwen van de woning is hier in-formatie te vinden over allerlei rege-

  lingen waarvan je kunt pro teren.

  www.eigenhuis.nlVereniging Eigen Huis behartigtde belangen van alle Nederlandseeigenwoningbezitters. Als grootsteconsumentenorganisatie van Ne-derland is de Vereniging strijdbaarrichting politiek en marktpartijenen worden er diverse dienstenaangeboden. Via de website is veel nuttige informatie te vinden overnieuwbouw met tips en tricks.

  www.breeam.nlBREEAM-NL is een beoordelings-methode om de duurzaamheid-prestatie van gebouwen te bepalen.BREEAM-NL Nieuwbouw beoordeeltnieuwe gebouwen op duurzaam-heid.

  en QR code werkt namelijk simpel. Met een gratis app op je smartphone kun je de

  QR code scannen. Vervolgens ver-wijst deze je naar een presentatie van de woning op het internet. En zo weet je meteen hoe die woning er aan de binnenkant uitziet. Ove-rigens komt het ook voor dat ma-kelaars een telefoonnummer op de borden publiceren zodat je via sms informatie kunt opvragen. Maar de QR code biedt alweer meer moge-lijkheden. Zo heb je de nodige in-

  formatie altijd bij de hand. Sneller kan het niet

  Vastgoed digitaalVastGoed Totaal 2013

  Wijk af en durf vooral ook

  op te vallen

  Nog niet iedereen heeft de stap gezet. Maar huizenverkopers, of het nu om eenmakelaar of particulier gaat, kunnen niet meer om de social media heen. Steedsvaker worden deze succesvol ingezet bij de verkoop van een woning.

  D

  E

  Foto: Alert Makelaardij

 • Wieman MakelaardijVeritasweg 1-A [email protected]188582

  Open huis maandag 27 mei

  van 16.00-17.00 uur

  Beethovenlaan 337 DoorwerthBeethovenlaan 337 DoorwerthFraai, comfortabel, rustig en veilig wonen met fantastisch uitzicht kan per direct in een van deze fantastische appartementen! De appartementen zijn op verschillende woonlagen, in een fraaie en bosrijke omgeving gelegen. De appartementen (voormalig 4-kamer) zijn ca. 100 m groot,

  hebben een royaal balkon van ca. 10m2 en beschikken over een ruime berging in de onderbouw. Op steenworp afstand is een overdekt winkelcentrum met alle dagelijkse voorzieningen gelegen evenals goede openbaarvervoer voorzieningen en diverse uitval(snel) wegen.

  De huurprijs bedraagt vanaf 695,- per maand

  exclusief 65,-servicekosten.

  Te huur royale 3-kamerappartementen aan de Beethovenlaan in Doorwerth

  TENTEN SOLAR LICHTENVOORDE ISO 9001, ISO 14001 EN VOLLEDIG VCA GECERTIFICEERD

  Met gepaste trots informeert Tenten Solar adviseur, specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie dat het sinds april 2013 ISO 9001, ISO 14001 en volledig VCA gecertifi ceerd is. Het bedrijf is het traject van volledige certifi cering ingegaan, om aan de wensen van gemeenten en woning-corporaties te voldoen, maar om bovenal het kwaliteitsniveau naar alle doelgroepen te kun-nen waarborgen. In de relatief nieuwe zonne-energiemarkt willen wij ons onderscheiden op het gebied van prijs-kwaliteitverhouding en een solide en toonaangevende partner zijn voor onze opdrachtgevers, aldus Dominic Monasso, Algemeen Directeur Tenten Solar.

  Waardevol kwaliteitswaarborgTenten Solar is begonnen als een regionale speler op het gebied van zonne-energie, maar is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke partij die vele particulie-ren, agrarirs en bedrijven, maar ook semi-overheden als gemeenten en woningcorporaties tot haar trouwe klantenkring mag beschouwen. Deze groei brengt voortschrijdende professionalisering met zich mee en daar passen deze ISO-certifi ceringen uitstekend bij.- I SO 9001 - Dit certifi caat is een teken dat Tenten

  Solar op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

  - ISO 14001 - Het milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm helpt Tenten Solar milieurisicos in haar bedrijfsvoering te beheersen en, waar mogelijk, te verminderen.

  - Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) Met deze certifi ceerbare controlelijst kan Tenten Solar aantonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werk-zaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

  Berry Seesing, Commercieel Directeur Tenten Solar besluit: We zijn erg trots op onze certifi cering. Het bevestigt dat wij een ervaren, competent en solide bedrijf zijn dat adviseert, levert, installeert en tevens nazorg en fi nancile funding biedt op het gebied van zonne-energie. Deze ISO- en VCA-kwalifi cering waar-borgt onze kwaliteit.

  Fons Catau, Oud Directeur Woningcorporatie de Woonplaats en Adviseur Duurzaamheid & Energiebesparing, overhandigt de Directieleden van Tenten Solar de certifi caten.Vlnr.: Berry Seesing, Bart Tenten, Dominic Monasso en Fons Catau.

  Dinsdag 4 juni om 20.00 uurDinsdag 25 juni om 20.00 uurDinsdag 9 juli om 20.00 uur

  (Bij voorkeur aanmelden via [email protected])

  Of bezoek onze Roadshow:28 mei Didam, 30 mei Lievelde, 13 juni Zieuwent,

  20 juni Terborg

 • So e Suiker en Ronald Olthof genieten van hun bijzondere woning

  Iedere dag naar de kerk

  et dorp Haarlo ligt diep verscholen in de Achter-hoek. Het pittoreske dorp,

  met amper achthonderd bewoners, maakt deel uit van de gemeente Berkelland. Gelegen aan de rivier de Berkel staat Haarlo voor rust, na-tuur en geborgenheid. Als je het dorp binnenrijdt via de Borculoseweg kan het kleine kerkje je niet ontgaan. Aan de buitenkant is het er niet aan af te zien, maar het voormalige godshuis doet te-genwoordig dienst als woning. Toch is het al voorgekomen dat er spon-taan mensen aan de deur stonden om een dienst te volgen. Dat is niet meer mogelijk. Al ademt het kerkje nog wel historie en serene rust uit. Ronald Olthof (38) en So e Suiker (36) kochten de kerk in 2011. Amper een half jaar later trokken ze er al in. Wij mogen vandaag een kijkje

  nemen. Aan de buitenkant ziet de kerk, die dateert uit 1928, er als een gewone kapel uit. De wijzerplaat op de toren geeft de juiste tijd aan, de kozijnen stralen dankzij de glas-

  in-lood ramen kerkelijkheid uit en naar later blijkt hangt er ook nog een grote klok met klepel in de to-ren die door het trekken aan een touw de buurt laat weten dat er weer eens visite is in het kerkje. Het zijn een paar mooie stijlelementen die gelukkig in tact zijn gebleven.

  Heilige misDat geldt in het halletje ook voor het oude bordje dat aangeeft hoe laat de heilige mis van de Neder-lands Hervormde Evangelische ge-meenschap begint. Maar die tijd

  is niet meer. Een kerk-dienst wordt er niet meer gehouden. Te-ge n wo o rd i g maken Ronald

  en So e hier de dienst uit. De eer-ste vraag logischerwijs is of het stel zelf kerkelijk is? Ik geloof wel dat er iets is, maar ben niet kerkelijk opgevoed , zegt So e. En ik ben van huis uit katholiek, vult Ro-

  nald aan. Maar daarmee is alles ook gezegd. Hoe dan ook, tegenwoordig zijn ze dagelijks in hun eigen kerk te vinden. En dat is op zich al bijzon-

  der. Het gebouw ziet er van de bin-nenkant vooral uit als een modern loft met veel daglicht. De kerkzaal en kansel zijn verdwenen, maar diverse elementen wijzen naar het vroegere gebruik. Zoals kruisvormi-ge lampen, een wand met engelen behangen en de hoge kapconstruc-tie. Vooral de grote toogramen, die vrijwel allemaal bewaard zijn ge-bleven, zorgen voor een bijzondere sfeer. Op drie plekken mochten de ramen worden verlengd tot glazen deuren. Het zorgt voor een mooie mix van oud en nieuw. Wat bij binnenkomst meteen op-valt, is de open slaapkamer annex badruime op de eerste verdieping. Het vrijstaande bad komt als een kunstelement naar voren en is ook vanuit de zitkamer goed te zien. Maar we hebben ook een badka-mer op de begane grond met veel privacy, zo stelt So e ons lachend gerust. Een grote roomdevider zeg maar een grote halfhoge wand dwars door de voormalige kerkruimte heen - herbergt een sprekende, rode trap naar de halve verdiepingsvloer. De wand zorgt voor knusse plekjes en scheidt het keukengedeelte van het zitgedeelte. Met dank aan So- es moeder die het stel op dit spoor zette.

  Huurhuis BorneHoe het eigenlijk allemaal zover is gekomen? Het verhaal begint in 2008. Ronald Olthof: Wij woon-den in een huurhuis in Borne. We waren al een tijdje op zoek naar nieuwe woonruimte. Maar het mocht geen woning worden. We wilden iets aparts. Een fabriekje, een schuur. We hebben van alles over-wogen. Tot we deze kerk te koop zagen staan. We wa-ren verkocht. We kenden Haarlo niet, maar hebben meteen met de buren contact gezocht. Of zij het niet erg vonden dat er mensen in de voormalige kerk gingen wonen. De meesten vonden het een leuk idee en waren blij dat het gebouw gespaard zou blijven.Ronald is architect bij LKSVDD ar-chitecten in Hengelo en So e werkt als etaleuse voor een bekend kle-dingmerk. Samen gaven ze vorm

  aan hun nieuwe thuis. So e: We vullen elkaar mooi aan. Een archi-tect denkt in vormen en lijnen, ik denk in sferen. Een architect is vooral zwartwit georinteerd, ik ben van de kleur. Samen zijn we tot dit ontwerp gekomen. Met gebruik van veel natuurlijke materialen en met behoud van veel authentieke elementen. Zo hebben we de voor-malige houten vloer hergebruikt in de wand van de roomdevider. Alle 4200 pannen zijn er afgeweest, schoongemaakt en teruggelegd. Het was monnikenwerk, haha. Aar-dig is dat we er zelf mee hebben geholpen. We zijn parttime gaan werken en hebben de klus samen met de plaatselijke aannemer Teu-nissen & Boers geklaard. Grappig was wel dat we zeven dagen in de

  week aan de slag waren en we achteraf opmerkingen kregen dat we ook op de zon-dag, de rust-

  dag, hadden gewerkt. Daar zijn veel mensen dus nog wel mee bezig. Maar uiteindelijk vond iedereen het geweldig.Het grootste werk zat m in het iso-leren van de kerk. Zeker vijftig pro-cent van ons budget is daar aan op-

  gegaan. We hebben voorzetramengeplaatst, het dak gesoleerd en devloer vernieuwd en voorzien vanvloerverwarming. We hebben niksaan het toeval overgelaten.So e en Ronald nemen ons meevoor een rondje door de kerk. Weontdekken verrassende ruimten.De zijuitbouw is voorzien van sa-nitair en opbergruimten en bovende ingang bevindt zich op het voor-malige koor de logeerkamer voorbezoek of mogelijke gezinsuitbrei-ding. Het paradepaardje is de halmet de authentieke tegelvloer. Ouden nieuw komen hier op subliemewijze bijeen. Met respect voor dehistorie, vult Ronald aan.

  Door Sjoerd Geurts

  Op de vraag of ze wel getrouwd waren, moesten ze ontkennend antwoorden. Het vormde uiteindelijk geen beletsel voor het kerkbestuur om het voormalig Nederlands Hervormde kerkje in Haarlo te verkopen aan Ronald Olthof en So e Suiker. Zij toverden het vervallen bouwwerk in een half jaar tijd om tot een wel heel bijzondere woning.

  VastGoed Totaal 2013

  Aan de buitenkant ziet de kerk, die dateert uit 1928, er als een gewone kapel uit. Foto: Vincent van den Hoven

  H

  We waren al een tijdje op zoek naar nieuwe woonruimte. Maar het moest

  iets aparts worden.

  Het kerkgebouw is aan de binnenkant veranderd in een modern loft. Foto: Vincent van den Hoven

  Vijftig procentvan budget gingop aan isolatie

  Oud en nieuwkomen op fraaie

  wijze bijeen

 • PRIJZEN VANAF 222.000,- V.O.N

  DE AMBACHT12 BETAALBARE WONINGEN MET TUIN

  Zeer laag energiegebruik:

  Kindvriendelijke wijk met voldoende parkeer- en speelgelegenheid vr de deur

  Scholen en stadscentrum op loopafstand

  Tuinen van ruim 13 meter op het zuidwesten gelegen

  Incl. tegelwerk / sanitair / tuinberging

  10% lager energiegebruik dan huidige normering

  VERKOOP EN INFORMATIE

  Tel. 0317 - 42 49 99 Tel. 0317 - 42 12 25

  Kijk voor meer informatie op onze website: www.mouterijnoort.nl

  NETTO MAANDLAST

  vanaf 795,-** vraag naar de voorwaarden

  NIEUWIN DE VERKOOP

 • Woontrends 2013

  Blauw brengt leven in huis

  e traditionele houtmand is niet meer van deze tijd. In de woonkamer moet

  je met meer voor de dag komen om het hout voor de open haard een plek te geven. Gelukkig is er volop keuze. Je kunt leuke wandjes maken waar je het hout insteekt. Grappig en trendy. Of je kiest voor een haard met gentegreerde hout-opslag. Goed te weten is dat je het hout ook mag zien! Producent Blo-mus heeft een hele nieuwe visie op de traditionele houtmand. De Ma-dra, zoals het meubel is genoemd, is een mand en tas ineen. Je kunt er op trendy wijze je hout in bewa-ren, maar ook gewoon kranten in opslaan.

  een groene vingers? Vanaf nu is dat geen geldig ex-cuus meer. Voor vragen

  over kamerplanten ga je namelijk naar de Plantenbieb. Laat je vingers (groen of niet) over het toetsenbord vliegen en je vindt eenvoudige tips & tricks die nodig zijn om je planten in huis lang en gelukkig te houden. Benieuwd welke plant

  jouw slaapkamer of badkamer laatopleven? In een handomdraai steltde Plantenbieb een paar droomkan-didaten voor!De Plantenbieb is misschien welde groenste bibliotheek van Neder-land. Alle informatie over jouw ka-merplanten is voortaan online na te slaan. De Plantenbieb vind je opwww.mooiwatplantendoen.nl.

  e kleur blauw geeft het interieur een levendige en natuurlijke uitstraling

  omdat het doet denken aan de ein-deloze lucht en zee. In huis geven blauwtinten een gevoel van rust en kalmte. Blauw opent de geest voor intutie en creert een pure en zui-vere uitstraling. De kleur is verras-send en veelzijdig en kan daardoor perfect gecombineerd worden. Lichtblauwe wanden en vloeren maken dat kamers groter en koe-ler lijken. Een aantrekkelijke, lan-delijke woonkamer met blauwe wanden is goed in te richten met een behang of stof in lichte tinten. Kwantum biedt veel keuze in stof-fen en behang in bloem-, streep- en minidessins.

  k wil nog niet naar bed! Hoe vaak horen ouders dit niet van hun jonge kinderen. Toch

  hoeft dit geen groot probleem meer te zijn als je je kroost uitdaagt met een stoer ledikant. En dat kan tegenwoordig. Tal van leveranciers komen met afwijkende uitvoerin-gen van het ooit zo traditionele bed. Autos, vrachtwagens, pad-denstoelen. We zien het allemaal voorbij komen. Saartje Prum heeft bijvoorbeeld een nieuwe generatie kinderbedden gepresenteerd. De meubelcollectie van het merk bevat een warm nest in de vorm van een vogelhuis gemaakt van steigerhout. Daarin kunnen maar liefst drie kin-deren slapen. Eentje in het huis, de andere op het bed en de bedlade biedt plaats aan een logeetje.

  Vroeg naar je stoere bed

  Wees creatief in de badkamer

  Hippe houtopslag of krantenbak

  e meeste badkamers in Nederland zijn klein en be-schikken over een douche

  of ligbad. Er is niet zo vaak ruimte voor allebei. Met een creatief bad-kamerontwerp liggen er echter nieuwe mogelijkheden. Daarvoor moet er wel verbouwd worden. Het oude ligbad maakt plaats voor

  een combinatie van een comfor-tabel ligbad met een volwaardige douche. De clou is dat het ligbad aan n kant tot de vloer open is. Je stapt dus in en uit zoals bij een gewone douche. De douchedeur uit glas draait naar binnen. De ingreep is op simpele wijze mogelijk.

  D

  D

  G

  D

  Een groene bibliotheek

  VastGoed Totaal 2013

  Foto: Bloemenbureau Holland

  Foto: Blomus

  Foto: Artweger

  Foto: KwantumFoto: Saartje Prum

  I

 • Breunissen MakelaarsStationsstraat 24, 6701 AM WageningenTelefoon: (0317) 425 600 Fax: (0317) 423 891E-mail: [email protected]

  Bolthof van den Top MakelaardijMaanderweg 70, 6711 NG EdeTelefoon: 0318-628080 Fax: 0318-628032E-mail: [email protected]

  Van de laatste vier woningen aan de Marijkeweg/ Christinaweg in Wageningen kunnen wij nu n woning als casco opleveren waardoor u deze woning geheel naar uw wens kunt afbouwen.We gaan binnenkort van start met de bouw van de tweede fase van de woningen, de fundering ligt er al.Graag nodigen wij u uit om een afspraak met onze makelaars te maken om de mogelijkheden te bespreken.

  Nu ook als casco te koop!!

  Christinaweg 12 wordt casco aangeboden voor 299.500,--

  Christinaweg 14 VERKOCHTChristinaweg 16 wordt aangeboden voor 398.500,--Christinaweg 10 wordt aangeboden voor 419.500,--Christinaweg 18 wordt aangeboden voor 444.500,--

  BlauwehetDomein

  type Brussel

  tussen- en hoekwoningenkoopsom vanaf 184.500,- v.o.n.

  type Sevilla

  tussen- en hoekwoningenkoopsom vanaf 172.000,- v.o.n.

  type Kopenhagen

  beneden- en bovenwoningenkoopsom vanaf 145.000,- v.o.n.

  Kom dinsdag

  28 MEInaar de wooninformatieavond

  TIJDSTIP: 19.00 - 20.30 uurLOCATIE: Villa Lux, Oranjesingel 42 te Nijmegen

  INLICHTINGEN EN VERKOOP:Hans Janssen Garantiemakelaars Vestiging Nijmegen - St. Canisiussingel 19 h Telefoon (024) 324 42 [email protected]

  Driessen MakelaardijKantoor Nijmegen - St. Annastraat 18Telefoon (024) 360 70 [email protected]

  ONTWIKKELING: www.bouwfonds.nl

  REALISATIE: www.vanbergenbv.nl

  RabobankTelefoon (024) 381 85 [email protected]/rijkvannijmegen

  Welkom in De Waalsprong! De Waalsprong is ht nieuwe stadsdeel van Nijmegen. Gelegen op een steenworp afstand van het centrum aan de overkant van de Waal. Deze woonwijk kenmerkt zich door een grote variteit, een gunstige ligging en prima voor-zieningen. Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving voor iedereen met woonplannen!

  STARTERSOPGELET

  De SVnstartersleningDe nieuwe starterslening voor

  nieuwbouwwoningen in de Waalsprong.

 • www.deltakwartier.nl Portaal opent deuren

  U bent van harte welkom op 8 juni van 13.00 tot 15.00 uur op de bouwplaats van Deltakwartier aan de

  IJssellaan. Kijk zelf hoe de nieuwe wijk vordert en kom alles te weten over de Koopgarantregeling en uw

  persoonlijke mogelijkheden in Deltakwartier. Wist u bijvoorbeeld dat u met Koopgarant een terugkoop-

  garantie heeft? En dat u 15% korting op de koopsom krijgt? Met Koopgarant koopt u dus zonder zorgen!

  Op 8 juni staan onze adviseurs voor u klaar! Zeker weten dat u voldoende tijd heeft om al uw vragen

  te stellen? Plan dan uw persoonlijke afspraak in op www.deltakwartiertje.nl.

  Er zijn nog 6 stadswoningen en nog 6 eengezinswoningen beschikbaar.

  Kuiper makelaardijWillemsen Makelaars

  telefoon 026 363 91 20telefoon 026 445 27 51

  facebook.com/deltakwartier

  v e r r a s s e n d b e r e i k b a a r

  8 juni: Delta-kwartiertjesZorgeloos kopen in Deltakwartier!

 • 25 en 26 mei Open huis!

  Zittend op de veranda van uw Rivierlodge ziet u de Nederrijn,

  de uiterwaarden en het strand. In de verte steekt de kerktoren

  van het pittoreske dorp Maurik fier boven het Betuws

  landschap uit.

  Uw eigen vakantiehuis aan het water

  op het Eiland van Maurik!

  6 persoons Rivierlodge!Te koop v.a 69.500, (incl. BTW)

  Op de mooiste plek aan het water op 5* Vakantiepark

  Eiland van Maurik verkopen wij comfortabele chalets,

  de Rivierlodge. Uw eigen recreatiewoning voor heerlijke

  weekenden en vakanties! Natuurlijk is er plaats voor

  uw eigen boot in de jachthaven. De lodges hebben een

  unieke vormgeving mede door hun hardhouten terras met

  overstek aan de voorzijde en zijn geschikt voor 6 personen.

  De uitstekende voorzieningen van het vakantiepark en de

  info

  Vakantiepark Eiland van MaurikGelderland/Betuwetel. 0344-69 15 02www.eilandvanmaurik.nl

  12slechts

  stuks

  PROD_DAG-A_DG_GO-D01_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D02_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D02R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D04_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D04R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D06_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D06R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D08_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D08R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D10_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D10R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D12_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D12R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D14_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D14R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D16_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D16R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D18_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D18R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D20_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D20R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D22_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D22R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D24_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D24R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D26_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D26R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D28_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D28R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_GO-D30_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D30R_130525_1.pdfPROD_DAG-A_DG_RA-D32_130525_1.pdf

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 100 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 200 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1270 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.