Webwinkel Arnhem Achterhoek

8
* de Gelderlander WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 Winkelen op internet is makkelijk maar er zitten wel haken en ogen aan. 25 Tips voor prettig webwinkelen. PAGINA 4 Behalve grote spelers zijn er tal van bijzondere webshops die unieke en originele producten leveren 6 Webwinkels

description

 

Transcript of Webwinkel Arnhem Achterhoek

Page 1: Webwinkel Arnhem Achterhoek

* de Gelderlander WOENSDAG 11 DECEMBER 2013

Winkelen op internet ismakkelijk maar er zitten welhaken en ogen aan. 25 Tipsvoor prettig webwinkelen.

PAGINA 4

Behalve grote spelers zijn er tal vanbijzondere webshops die unieke enoriginele producten leveren

6

Webwinkels

Page 2: Webwinkel Arnhem Achterhoek

Ontdek de

voordelen vanhet

nieuwe winkelen thuis

snellermakkelijker

voordeliger!

✔✔✔

Weergaloze Webwinkel WekenWeergaloze Webwinkel Weken

1 miljoen mensen bereiken? Vraag info over de Weergaloze Webwinkel Weken aan via: [email protected]

JASPERSJASPERSde vloerenspecialist

JASPER JASPERS“DE VLOERENSPECIALIST“

Ottawastraat 36 Doetinchem06 - 2039 8496 0314-880373

www.jaspersvloeren.nl

NIEUWKERAMISCH PARKETItaliaanse vloertegel met houtlookTegel 60x30 diverse kleuren

Lijm + Voegsel + Legservice

Compleet nu ! 79,95/m2

- Onderhoudsvrij + Duurzaam + Krastvast- Geschikt voor vloer verwarming/koeling- Geschikt voor natte ruimtes

Winkel in Gaanderen Winkel in Gaanderen met ruim 200 klokken

P.V.C. VLOERGRATIS

GELEGD!woninginrichting-aanhuis.nl

De Jong Woningstoffering BVWeurden 4, 7101 NJ Winterswijk

0543-519290

binnendeuren,buitendeuren enmaatwerk kasten

300 M2 showroomin ULFTen ‘s-Heerenberg

Kijk op:

achterhoekdeurenenkasten.nl

Beleefwellnessmet een Palestra cadeaubon!

Online bestellen viawww.palestra.nl of te koopvia onze sauna receptie.

Landweerswal 2 | 7047 CE Braamt | tel. 0314-39 98 00

Al vanaf

€10,-

Kijk voor meer informatie op :

www.vangesselbeauty.nl

ruim8000artikelenonline!

Baptist.nl- ruim 10 jaar online- uit voorraad leverbaar- snel thuis bezorgd- of afhalen in de winkels

Set @ 3 diamantvijlen grof, middel, fijnVoor bijvoorbeeld freesmessen, bovenfreesjes,houtdraaibeitels, gutsen en scharen ... Tijdelijk zonder verzendkosten!

19,95

14,95

JOHNNY LOCO BAKFIETSENSTIJLVOL EN TRENDY

LICHTGEWICHT ALUMINIUM (42kg)SUPERIEURE RIJ-EIGENSCHAPPEN7 VERSNELLINGEN

Normaal 1949,-

Nu voor 1550,-20 tot 50% KORTING OP MERKFIETSEN!

[email protected]

06-19 212 520

SUPERIEURE RIJ-EIGENSCHAPPEN

1550,- OP=OP

COMFORT PRODUCTEN

WWW.COMFORTPRODUCTEN.NL

Moltons

18,-nu vanaf

Waterdichte matrasbeschermer + Jersey rand

Waterdichte matrasbeschermer(molton) met vochbestendigePU onderlaag. Huidvriendelijk,warmte isolerend, machinewasbaar en elastiek rondom.

Materiaal:100% katoen met PU.Wassen:tot 90 graden.

ruim8000artikelenonline!

Baptist.nl- ruim 10 jaar online- uit voorraad leverbaar- snel thuis bezorgd- of afhalen in de winkels

Ton-4 deurkruk op klaverrozet nikkel ebbenhout Replica zoals die vanaf de twintiger jaren van de vorige eeuw veelvuldig werd toegepast! Set per paar. Tijdelijk zonder verzendkosten!

46,60

35,-

Page 3: Webwinkel Arnhem Achterhoek

DE GELDERLANDER WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 EXTRA 3

door Anne Nijtmans

Lekker shoppen. Spul-letjes bekijken, kle-ren passen, kopje kof-fie met appeltaart tus-sendoor. En dan moemaar tevreden, bela-den met tassen, weer

naar huis. Voor veel mensen -vooral vrouwen - nog steeds eengeliefde vrijetijdsbesteding. Daarkan geen webshop tegenop.De echte winkel zal ook niet ver-dwijnen. Daar is Wijnand Jongenvan overtuigd. Jongen is direc-teur en woordvoerder van Thuis-winkel.org, de brancheorganisa-tie voor webwinkels.„Maar online zal wel een deelvan de detailhandel verdringen.Mensen kiezen voor het gemak,de ruime keuze en de snelheidvan online bestellen”, aldus Jon-gen. „En de kwaliteit van de web-winkels is de afgelopen jarensterk verbeterd. Ze zijn duidelij-ker en overzichtelijker geworden,de vormgeving is er erg op voor-uitgegaan. Ook webwinkelenheeft een zekere belevingswaar-de.”Veel mensen vermaken zich door’s avonds op de bank, kleding,boeken en trendy spulletjes uit tezoeken. Het leuke is dat je weetdat er binnenkort een pakjewordt bezorgd. Hoewel je ervoorbetaald hebt, voelt het als een ca-deautje.Het is niet per se negatief dat hetonline winkelen toeneemt tenkoste van de detailhandel, vindt

Jongen. „Ja, het kost werkgelegen-heid in de detailhandel. Maar aldie webwinkels leveren zeker zo-veel nieuwe banen op. Zo kun-nen beginnende ondernemerszonder veel investeringen vanhuis uit een webwinkel begin-nen. Veel bloeiende ondernemin-gen zijn zo gestart.”Hoe dan ook, het tij is niet te ke-ren. Volgens een onderzoek in op-dracht van Thuiswinkel.org zalhet aandeel van bestedingen onli-ne de komende jaren alleen maarverder groeien. Nu wordt al zo’n20 procent van de consumptievebestedingen online uitgegeven.De verwachting is dat dat in 2020ongeveer 35 procent is.Webwinkels en reguliere detail-

handel groeien steeds dichternaar elkaar toe. Alle grote winkel-ketens hebben inmiddels eenwebshop. En beide manieren vanwinkelen worden vaker gecombi-neerd. Online bestellingen kun-nen in een winkelvestiging wor-den afgehaald. Of winkels funge-ren als proef- en testplek waar jevervolgens een bestelling kuntplaatsen die wordt thuisbezorgd.Een andere trend is dat ‘gewone’

winkels zich samen presenterenop een website. Zo verenigt deArnhemse detailhandel zich opde website Arnhemwinkel-stad.nl, waar 1.300 winkels en ho-recazaken aanwezig zijn. Bezoe-kers kunnen er bijvoorbeeld zoe-ken op producten of specifiekemerken, speciale routes opvragenof online stellingen doen.Op dit moment wordt het meren-deel van de bestellingen nogthuis op de computer of tablet ge-daan. In de toekomst zullen men-sen vaker buitenshuis bestellin-gen doen met de smartphone, ta-blet of instrumenten in ontwik-keling zoals de smartwatch. Metname kleine aankopen zoals tick-ets of een bezorgmaaltijd, zo is

de verwachting van Thuiswin-kel.org.Belangrijk is wel dat het bezorg-systeem verbeterd wordt, vindtde brancheorganisatie. De consu-ment moet kunnen kiezen waaren wanneer het pakketje afgele-verd wordt. Ook zijn er geen een-duidige retoursystemen.Als eerste aanzet heeft Thuiswin-kel.org samen met de logistiekeorganisatie Dinalog door de uni-verstiteit van Groningen een ver-beterplan laten maken.Wijnand Jongen: „Bezorging iseen bottleneck. Dat kan beter,sneller, goedkoper en veiliger.Maar dan moet er wel samenge-werkt worden. Er is helaas noggeen brede consensus.”

door Babette Pul

Wie herinnert zich nog de kersttoespraak van on-ze voormalige koningin waarin zij opriep tot échtcontact en naastenliefde. Ons online bestaan zouons individualistischer maken en ervoor zorgendat we minder naar elkaar omkijken. Vanaf dezeplek pleit ik voor het tegendeel: wie écht contactwil, moet online shoppen.Sinds ik bijna al mijn aankopen via internet doe,maak ik geregeld een praatje met de postbode, ter-wijl hij voor die tijd alleen mijn brievenbus zag.Als ik zelf niet thuis ben is er wel een buurman of-vrouw die mijn pakketje aanneemt. Mensen van

wie ik voor die tijd alleen een gezicht kende, maardie nu ook een naam en stem hebben gekregen.Onze gezamenlijke bezorger is de spin in het webtussen onze huizen. De ene keer stuurt hij me naarnummer 50, een volgende naar nummer 188 en in-middels weet ik dus wie er wonen.De nieuwe bewoners van nummer 98 hebben eenbuurtborrel georganiseerd. Zij weten nog niet datwe vanzelf aanbellen, wanneer het spinnenwebook hun voordeur bereikt. Deze eerste keer zal ikzelf een pakketje meenemen: een fles wijn.

De bezorging is eenbottleneck, die kan beter,goedkoper en veiligerWijnand Jongen, Thuiswinkel.org

COLUMN

[email protected]

dg.nl/bijlagen

Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected], 0314-372123

*+

� Het online winkelen wordt eensteeds groter deel van de detail-handel. Het aandeel online in2005 was 3,8 procent. In 2012was dat al 10,5 procent van de om-zet in de detailhandel.

� In de eerste helft van 2013 zijn inNederland 46 miljoen online or-ders geplaatst; 10 procent meerdan de eerste helft van 2012. Onli-ne kopers deden gemiddeld vijf or-ders in het eerste half jaar van2013. Per bestelling wordt gemid-deld 109 euro besteed.

� Iets meer dan de helft van de tota-le omzet komt uit de verkoop vanproducten als kleding en boeken.

� De meest populaire online dien-sten zijn vakanties, verzekeringenen tickets.

� De aankopen worden nu nog voor-al gedaan met computers of lap-tops maar tablets en smartphonesals instrument worden snel popu-lairder. Inmiddels wordt 10 pro-cent van de aankopen al gedaanmet een mobiel apparaat.

� Het meest gebruikte betaalmiddelis iDEAL.

� Online bestellen in een winkel. Webwinkels en reguliere detailhandel groeien naar elkaar toe. foto Peter Nicolai

� Door webwinkelen wordt de postbode een bekende. foto Koen Suyk/ANP

Ondanks de recessie krij-gen de webwinkelssteeds meer klanten.Ook de reguliere detail-handel gaat online.

Redactionele leiding: Anne NijtmansVormgeving: Carmen DwarskasingAan dit nummer werkten mee: Babette Pul, Jolenta WeijersAdvertentieverkoop: Rudy Diemont 06-51788478, Marieke Seuren06-22204308, Gaby de Weerdt 06-22931116

ONLINE SHOPPEN

Winkelen kan nu ook thuis

Online shoppen voor écht contact

Page 4: Webwinkel Arnhem Achterhoek

4 EXTRA

1. Bijna alle winkelketens heb-ben wel een webwinkel. Er zijnook winkels die alleen via het in-ternet verkopen, zoals Wehkamp.2. Op zoek naar leuke online win-kels buiten de gebaande paden?Begin eens op www.besteweb-winkels.com, www.flavourites.nlof www.shopdiva.nl.

1. Een webwinkel die zich in deechte wereld onvindbaar houdt,kun je beter niet vertrouwen.Controleer dus of je naam, be-zoekadres en vast telefoonnum-mer terugvindt.2. Kijk of er veel klachten zijnover de winkel. Dat kun je zienbij de reviews op vergelijkings-websites. Of gebruikwww.consuwijzer/shopscan.3. Winkel alleen vanaf je eigencomputer en zorg dat de firewallup to date is.4. Als je een account moet aan-maken, kies dan een sterk wacht-woord dat je nergens anders voorgebruikt.

1. Er zijn veel keurmerken voorwebwinkels. De bekendste zijnhet Thuiswinkel Waarborg enhet Webshop Keurmerk. Zij heb-

ben met de Consumentenbondafspraken gemaakt over hun alge-mene voorwaarden.2. Niet alle keurmerken zijneven betrouwbaar. Op www.con-suwijzer.nl/keurmerken vind jekeurmerken die zijn beoordeelddoor de Raad voor Accreditatie.

1. Tijdens de betaalproceduremoet de url van de webwinkel be-

ginnen met https://. Dat bete-kent dat je op een beveiligde pagi-na zit.2. Betalen via iDeal is veilig,maar niet verzekerd. Betalen metje creditcard is meestal wel verze-kerd, maar dit is weer minder vei-lig. Ook Paypall is tegenwoordigpopulair; je geld wordt dan in de-pot gezet totdat je de bestellinghebt ontvangen.3. Bewaar een bevestiging van jebestelling op papier of in je mail-box. Dan weet je wat je hebt ge-kocht en tegen welke prijs.

Het kapitaal om een echte win-kel te starten had ze niet. Daar-om begon Nanda Wintjes (32)uit Nijmegen een jaar geledensamen met een vriendin dewebwinkel I am Reclyded.Klein meubilair en anderesfeermakers voor in huis is despecialiteit van deze winkel.„Het zijn spullen met een ver-haal”, zegt de ondernemer. „Ge-maakt van gerecycled materi-aal of in ieder geval duurzaamgeproduceerd. In kleine op-lages geproduceerd zodat je

iets unieks hebt. Tegelijkertijdmoet het van goede kwaliteit zijn.Ook de vormgeving. Dat is hetidee achter de winkel.”Inmiddels runt Nanda het bedrijfalleen omdat haar partner netmoeder is geworden. Ze kan er-van leven en het bedrijf groeitnog steeds.Ze werkt thuis maar heeft een op-slagruimte gehuurd in Wamel.Een deel van de producten heeftze zelf gemaakt onder de merk-naam I am Recycled maar ze ver-koopt ook voor andere kleine on-

dernemers. Bijvoorbeeld de ont-werpster Jacqueline Lokker. Zijhergebruikt oude dekens. Onderde naam Lappalou maakt ze erpoefs, kussens, slingers, kerstbal-

len en dergelijke van. Mooi vorm-gegeven en mooi gemaakt. De pro-ductie wordt uitgevoerd in een so-ciale werkplaats.Zelf maakt Nanda onder meer bij-

zettafels van oude veilingkistenen bankjes met een bekleding vanspanbanden. Verder vind je op dewebsite dingen als plaids van gere-cyclede jeansstof, lampenkappenvan stofresten en bouwpakkettenvoor vogelhuisjes.Kennelijk heeft Nanda een goedoog voor binnenhuistrends wantde producten van haar webwinkelkomen regelmatig in tijdschriftenals Margriet, Flow of 101 Woon-ideeën. Vandaar dat veel ontwer-pers bij Nanda aankloppen metde vraag of ze hun hun productenwil verkopen. „Alleen als het bijhet assortiment past”, zegt ze.De volgende stap van NanadaWintjes is de zaak uitbreiden meteen locatie. „Ik denk aan eenshowroom met werkplaats.”

www.iamrecycled.nl.

Bijna tien miljoen Neder-landers winkelen weleens op internet. Maarlang niet iedereen doetdat even vaak. Vooralouderen vinden het eng.Daarom: 25 tips voorprettig webwinkelen.door Jolenta Weijers

KEURMERKENJe hebt 2 tips in jemandje

� Nanda Wintjes verkoopt ‘spullen met een verhaal’. foto Gerard Verschooten

25 tips voor prettig

BETALENJe hebt 3 tips in jemandje

� Pick en Pack kindertrolleymet de print ‘monster’, ge-vonden op kofferonline.nl.Deze webshop heeft eenenorm assortiment aan kof-fers, reistassen, trolley’s,rugzakken, kindertassen,laptoptassen, iPadhoezenvan nagenoeg alle merkenen materialen.66,50 euro, kofferonline.nl

Trendy spullen meteen duurzaam randje

VEILIGHEIDJe hebt 4 tips in jemandje

WINKELSJe hebt 2 tips in jemandje

� Een globe van het merk Columbus, het model heet Duplex. Het aardi-ge van deze wereldbol zit hem erin dat met de lamp aan, je een na-tuurkundige kaart hebt, terwijl de kaart staatkundig is als de lampuit is. De diameter is 30 centimeter. 69,90 euro, denoorderzon.nl.

� Vintage cameratas. Een mooie cameratas van weleer maar nogsteeds geschikt voor de digitale spiegelreflex camera van nu.29 euro, froufrous.nl.

Online gevonden

Page 5: Webwinkel Arnhem Achterhoek

DE GELDERLANDER WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 EXTRA 5

1. Je bestelling kan worden thuis-bezorgd. Hoeveel je daarvoor be-taalt, is afhankelijk van het be-drijf: bezorgt het via een eigendienst of via de gewone post? Be-stellingen worden echter ooksteeds vaker ‘gratis’ thuisbe-zorgd. De verzendkosten zittendan uiteraard versleuteld in de

aanschafprijs.2. Veel bedrijven geven je de mo-gelijkheid om een ander bezorg-adres op te geven. Bijvoorbeeld jewerk.3. Nog een optie: het pakketwordt afgeleverd in een winkel.Dat kan de eigen winkel van dewebshop zijn (zoals de Hema) ofeen vestiging van een collegabe-drijf (zoals Albert Heijn, die pak-ketten van Bol ontvangt). Ookzijn er zogenoemde ‘Kiala-pun-ten’, die pakjes van allerlei bedrij-

ven doorsluizen.

1. Je mag een aanschaf binnen ze-ven werkdagen terugsturen. Daarhoef je geen reden voor op te ge-ven. De termijn begint te lopenop het moment dat je het pro-duct ontvangt. Je mag het pro-duct wel uit de verpakking halen

- je moet immers kunnen zien ofhet je bevalt - maar je mag hetniet gaan gebruiken.2. Als je je bestelling binnen debedenktijd (oftewel zichtter-mijn) terugstuurt en je hebt aliets betaald, moet de verkoperjou binnen dertig dagen terugbe-talen.

1. Bedrijven mogen jou nietdwingen om je bestelling hele-maal vantevoren te betalen. Daar-om kun je meestal kiezen: of jebetaalt alles vooruit via iDeal, ofje betaalt achteraf per acceptgiro.Webwinkels waar je alleen metje creditcard mag betalen, hou-den zich aan de regels. In dat ge-val wordt de betaling immers pasafgeschreven als de bestelling isgeleverd.2. De winkel moet je koop beves-tigen via een e-mail. Daarin moetstaan om wat voor product hetgaat, hoe je contact met het be-drijf kunt opnemen en hoe je opde koop kunt terugkomen.3. De verkoper is verplicht omde totale prijs aan te geven en jeduidelijk te vragen of je hier meeakkoord gaat. Zo niet, dan is ergeen koop gesloten. Als de verko-per denkt dat dit wel het geval is,kun je de koop schriftelijk onge-daan maken.4. Gaat een product kapot? Voorwebwinkels gelden dezelfde ga-rantiebepalingen als voor fysiekewinkels.5. Toch een klacht? Probeer heteerst op te lossen met het bedrijf.Lukt dat niet, probeer het dan viaKlachtenkompas.nl. Of ga naarde Geschillencommissie Thuis-winkel of de Geschillencommis-sie Webshop (als de winkel daar-bij is aangesloten).

1. Marktplaats, eBay en andereveilingsites zijn leuk, maar je han-delt er wel meestal met particu-lieren. Je loopt dus meer risico.Kijk daarom extra goed uit (ziewinkelmandje 2).2. Maak goede afspraken enmaak ze via e-mail. Dan staan zeop schrift en heb je bewijs.3. Maak geen geld over via ano-nieme betalingsdiensten alsWestern Union of MoneyGram.4. Toch opgelicht? Geef het viawww.mijnpolitie.nl aan bij hetMeldpunt Internetoplichting. Eninformeer de Autoriteit Consu-ment & Markt door een klacht inte dienen op www.consuwij-zer.nl.

Veel boekhandels hebben hetmoeilijk. De oorzaak: het econo-misch tij en de grote concurrentievan online giganten als Bol.com.Maar reisboekhandel De Noorder-zon in Arnhem bestaat nogsteeds. Het bedrijf viert volgendjaar het 25-jarig bestaan.Het geheim? Vakmanschap eneen goede website. Op denoorder-zon.nl kun je zoeken op gebied encategorie. Zoek je een wandelgidsvan West-Ierland, een boek overhet dierenleven van Madagascarof verhalen over de geschiedenis

van New York? Met een paar muis-klikken heb je het gevonden.„En dat wordt alleen maar beterwant over twee maanden is dewebsite helemaal vernieuwd”,zegt winkeleigenaar Leon Rece-veur. „Voor de bezoeker is het ver-schil dat er nog meer informatieper titel komt. Ze kunnen straksook het binnenwerk bekijken eneen stukje lezen. Net zoals je ineen echte boekwinkel door eenboek kunt bladeren. Verder zal denavigatie makkelijker worden,meer intuïtief. De vernieuwde

website zal ook sneller door zoek-machines gevonden worden. Daarheb ik dan weer voordeel van.”In Nederland zijn nog maar zesgespecialiseerde reisboekhandels.

In het verleden waren het er veelmeer. De Noorderzon heeft ersinds tien jaar een webwinkel bijen mede daardoor kan de zaakblijven voortbestaan, meent Leon

Receveur. „Ik denk dat ik in-middels 15 procent van de win-kel uit de webshop haal. Boven-dien komen er nogal wat men-sen naar de winkel doordat zede webshop op internet heb-ben gevonden. Het versterkt el-kaar. Ik verwacht dat het aan-deel van de online verkoop ver-der zal groeien. Daarom richtik webwinkel opnieuw in.”Online en offline verkoopt DeNoorderzon gidsen en kaartenvoor wandelaars, fietsers enbergsporters, duikers en motor-rijders, algemene reisgidsen, fo-toboeken, reisverhalen en culi-naire reisgidsen. Verder geefthet bedrijf zelf wandelkaartenvan Nederland uit.

.denoorderzon.nl

� Leon Receveur: „Winkel en webshop versterken elkaar.” foto Marina Popova

PAS EXTRA OP!Je hebt 4 tips in jemandje

g webwinkelen

� Steeds meer consumenten shoppen via het internet. foto Lex van Lieshout/ANP

RETOURNERENJe hebt 2 tips in jemandje

Reisboekhandel looptmede door webwinkel

BEZORGENJe hebt 3 tips in jemandje

RECHTENJe hebt 5 tips in jemandje

Page 6: Webwinkel Arnhem Achterhoek

6 EXTRA

Onlangs kreeg Nora Varwijkeen Japanner in haar winkel.Hij was op vakantie in Amster-dam en kwam spciaal naar deTheepotwinkel in Doetinchemom een paar tea for one-potjeste kopen. Hij had het bedrijf ge-vonden op internet.De gelijknamige webshop waser eerst en is zakelijk ook be-langrijker. Onder Duitstaligenstaat de winkel bekend als derTeekannenladen en de Engelsta-lige versie is HotTeapots.com.Nora en Wim Varwijk zijn de

mensen achter dit bedrijf. Dezaak is gebouwd op een hobbydie een passie werd.„Het begon in de jaren tachtigtoen we een bijzondere theepotin Engeland kochten”, vertelt No-ra. „Dat was het begin van een ver-zameling. We hadden er op eengegeven moment wel 250 en diestonden allemaal in huis.”Een verzameling wil je natuurlijklaten zien aan andere liefhebbers,zo werd er in 2001 een website ge-bouwd. „Daar kregen we zo veelreacties op dat we besloten om

theepotten te gaan verkopen”, ver-volgt Nora Varwijk. „We begon-nen op zolder en na een paar jaarkochten we een bedrijfspand. In2009 was het bedrijf zo ver ge-

groeid dat we ook een echte win-kel konden openen. Zo hebben werechtstreeks contact met onzeklanten, dat is voor ons veel bevre-digender.”

De webwinkel is nog steeds de be-langrijkste poot van het bedrijf.Nora Varwijk: „We werken inter-nationaal, we versturen theepot-ten over de hele wereld van Cana-da tot Brazilië.”Het assortiment is uitgebreid. Be-halve theepotten verkoopt hetechtpaar ook thee (meer dantweehonderd soorten), theemut-sen en serviesgoed voor een hightea zoals etageres.Om helemaal up to date te zijn be-zoeken de Varwijks beurzen inheel Europa. „Onze leverancierszijn bedrijven maar we kennenook een aantal kunstnaars dieunieke theepotten maken. Erblijft altijd iets nieuws te ontdek-ken”, aldus Nora Varwijk.

detheepotwinkel.nl

� Een rauwe, handgemaakte, leren laptoptas/schooltas van Joof. Geen tas waar elk steekje recht-zit, maar een tas die gebruikt moet worden en daardoor ook mooier wordt. Uiteraard heeftJoof veel meer stoere, leren tassen. 69,95, shopjoof.com

Of je nu een Zweedse keukenbank, een fiftys-pettycoat, Portuge-se olijfolie, een vilten laptoptas, retro speelgoed, een wasmandvan wilgenteen, een gietijzeren kacheltje of een nostalgisch bor-duurpakket zoekt, je kunt er een online winkel voor vinden.Het internet is een gigantische shoppingmall.Begin eens bij webwinkel-startpagina.nl, flavourites.nl of bestewebwinkels.com.

� Wim en Nora Varwijk van de Theepotwinkel in Doetinchem. foto Theo Kock

Wat je ook bedenkt, er is wel

� Dit soort rekjes werd gebruikt bij het steken van asperges, de kistjes komen uit de fruitteelt.Het ontwerp van beide gebruiksvoorwerpen is gerecycled en zo is dit bijzettafeltje ontstaan.Het is overal inzetbaar: leuk voor in de keuken met kruidenplantjes, als bijzettafeltje om drank-jes en hapjes op te serveren en een leuke plek om tijdschriften in te bewaren.79,95 euro, iamrecycled.nl

Alles voor heren endames van de thee

� Een theemuts is oer-Neder-lands. Op een milieuvriendelij-ke manier houd je de theewarm. Dit model sluit met eenklip en is bovendien erg handigwant je kunt de muts met potmet één hand meenemen. Ver-krijgbaar in diverse dessins.49,50 euro, theepotwinkel.nl

Page 7: Webwinkel Arnhem Achterhoek

DE GELDERLANDER WOENSDAG 11 DECEMBER 2013 EXTRA 7

Het eerste wat me opvalt op dewebshop van Froufrou’s zijn rok-jes en overgooiers in een Schotseruit. Echt origineel uit de jarentachtig? „Daar lijkt het wel op”,zegt Léonie Mizee, maar dit is vaneen modern label uit Londen. Zegebruiken wel materialen uit dejaren tachtig.Léonie en haar vriend Williamvan Doorn zijn de namen achterde winkel in vintage kleding.Froufrou’s verkoopt online en van-uit een winkel in de Hommel-straat in Arnhem. Het bedrijf

kent een unieke geschiedenis.„Het begon als hobby”, verteltLéonie Mizee. „William en ik von-den het leuk om mooie en uniekeoude spulletjes te verzamelen.Kleding en accessoires. Het liefstzo oud mogelijk. Op een gegevenmoment hadden we zo veel datwe besloten wat te gaan verko-pen. Nu kan dat natuurlijk opMarktplaats maar omdat we alle-bei Interactieve Media studeer-den aan de Hogeschool van Am-sterdam, was het voor ons niet zomoeilijk om een eigen webshop

op te zetten. Er waren toen nogniet zo veel webwinkels met vin-tage kleding dus we dachten datdat misschien een gat in de marktzou zijn. We begonnen bij mijn

ouders in de garage. Maar datwerd al snel te klein. Gelukkigkonden we een pop-upstore krij-gen in het Modekwartier aan deKlarendalseweg. Een piepklein

winkeltje van 12 vierkante me-ter. Daarna kwam een pop-up-store aan de Hommelweg ensinds 2010 hebben we een ech-te winkel.”Inmiddels verkoopt het stelmeer kleding via de winkeldan online. „Arnhem is gerichtop mode en mensen komen erook voor”, is de ervaring vanLéonie. Toch gaan ze de komen-de tijd weer meer investeren inonline verkoop. „Er is veel ener-gie gaan zitten in het opzettenvan de winkel. Nu wordt hettijd om de webshop te vernieu-wen. We denken dat de combi-natie van winkel en webshopde beste garantie is voor de toe-komst.”

froufrous.nl

� William van Doorn en Léonie Mizee van Froufrou’s. foto Marina Popova

� Een authentieke hutkoffer. De kist heeft veel meegemaakt waardoor hij een doorleef-de uitstraling heeft. Het binnenwerk van de koffer is gemaakt van rotan waardoor dekoffer weinig weegt, de binnenzijde is bekleed met stof.129,95, vonliving.nl

een webwinkel voor

� Maak het terras of de tuin gezellig met een vuurkorf. Bijvoor-beeld met dit model Tulp van het merk Esschert. De Vuur-korfwinkel is gespecialiseerd in vuurkorven, terrashaarden,fakkels en buitenfornuizen.44,95 euro, vuurkorfwinkel.nl

Vintage en andereunieke kledingstukken

� Poef van het merk Lappalou datzich heeft gespecialiseerd in hethergebruiken van dekens. 145 eu-ro, iamrecycled.nl

� Een rokje in een Schotse ruit van Kissing in Traffic. Dat is eenjong merk uit Londen bestaande uit een team afgestudeerdemodetalenten. Alles wordt handgemaakt in hun studio inCamden. Een deel van de collectie is te koop bij Froufrou’s inArnhem. 35 euro, froufrous.nl

� Een nostalgisch geborduurd schilderij. Maar je moet het welzelf maken. Borduurpakket Stokrozen van het merk Eva Ro-senstand is te vinden op de webshop van Het Borduurpara-dijs. Deze zaak biedt een uitgebreide selectie van borduurpak-ketten. 62 euro, borduurparadijs.nl

Page 8: Webwinkel Arnhem Achterhoek

Ontdek de

voordelen vanhet

nieuwe winkelen thuis

snellermakkelijker

voordeliger!

✔✔✔

Weergaloze Webwinkel WekenWeergaloze Webwinkel Weken

1 miljoen mensen bereiken? Vraag info over de Weergaloze Webwinkel Weken aan via: [email protected]

www.abacus-bijlessen.nl

Bijles nodig?

(026 )202 2004(0316) 785 768(0543) 201 001(0575) 700 502B I J L E S I N S T I T U U T

Wij komen naar u toe,van Arnhem tot Winterswijk,van Doetinchem tot Zutphen

!individueel: bijles opmaat voor uw kind

!flexibel: u bepaalttijd en omvang

!alle vakken, alleniveau's:

Frans, Duits enz.!bij u thuis!

wiskunde,economie, scheikunde,natuurkunde, Engels,

Langs de A18 in Doetinchem!

Expeditieweg 8 - 7007CM Doetinchem - 0314-343210

Retro scootersRetro scootersvanafvanaf €699,-

Nu ook omafietsenNu ook omafietsenvanaf €149,-!

Bestel op onze site: www.lasouris.nlof kom naar onze showroom

nu voor € 549,-

Seniorenbed licht eiken kleur incl. elektrisch verstelbare lattenbodem en koudschuim matras.

C O M F O R TA B E L

Lars seniorenbed

Terborgseweg 53, 7001 GN Doetinchem I brudo.nl

S L A P E N

Nachtkastje en linnenkasten ookverkrijgbaar tegen aktieprijs.

Geberit inbouwreservoirGeberit inbouwreservoirKeramisch design toiletSoftclose zittingBedieningspaneel

badkamervoordeelshop.nl

Nu met showroom inDoetinchem én Arnhem!

Fabriekstraat 36 in DoetinchemVeldoven 11 in Arnhem

Kijk op de website voor openingstijden

! 349,-

19981998 15 jaar15 jaar 2013

15 WEKEN LANG15 WEKEN LANG

Alle hoofdgerechtenAlle hoofdgerechten

€€15.0015.00* Deze actie geldt alleen in combinatie met een* Deze actie geldt alleen in combinatie met een

voorgerecht en een nagerecht (anders gelden reguliervoorgerecht en een nagerecht (anders gelden regulier vermelde prijzen voor het hoofdgerecht)vermelde prijzen voor het hoofdgerecht)

Voor informatie en/of reserveringenkunt u ons bellen (0543) 472951

of kijk op onze website:www.herbergholdemarckt.nl

Markt 10 - 7121 CS AALTEN

*

Kijk op onze webshop voormooie prijzen!

www.brugmanmuziek.nl

Gaanderen

Dé led webshop met o.a.:Led spots Led TLLed panelenLed par lampen

Led kaarslampenLed peer

Dé led webshop met o.a.:

[email protected] - 0314-840165WWW.ECOBRIGHT.NL

SCHOENEN, KLEDING, VOEDING,

OBSTAKELS & COACHING

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

Uw prijs383.-

ATAG GASKOOKPLAATGASKOOKPLAATHG6211BAHG6211BA

MELD U NU AAN ALSPREMIUMMEMBEREN PROFITEER DIRECT

REGISTREER GRATIS EN PROFITEER:registreer je gratis als Premium Member en ontvang dezeen andere exclusieve voordeel-prijzen in onze webshop

J.W. Hagemanstraat 3 7151 AD Eibergen

T. 0545 47 41 90 E. [email protected]

www.helminkwonen.nl/eibergen

Helmink maakt het mooier bij u thuis

Ook voor kleuradvies,verf en behang

ONZE WINKEL IS ALLE DAGEN GEOPENDZONDAG VAN 13.00 TOT 17.00 UUR

VOORDELIGEROLLUIKEN?

WWW.ROLLUIKENACHTERHOEK.NL

H Warmte isolerend

H Geluids isolerend

H Diversiteit aan kleuren

H Preventief tegen inbraak

H Onderhoudsvriendelijk

VOORDELEN ROLLUIKEN ACHTERHOEK