Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische...

18
Effectief versterken van veelvoudige therapeutische allianties in de jeugdzorg Audri Lamers en Anne Krabbendam 24 november 2016

Transcript of Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische...

Page 1: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

Effectief versterken van veelvoudige therapeutische allianties in de jeugdzorg

Audri Lamers en Anne Krabbendam24 november 2016

Page 2: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

Kernboodschap

Therapeutische alliantie versterken kan ieder!

• effectief bij de behandeling van gezinnen • inzetbaar bij de samenwerking tussen

jeugdinstanties

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 3: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

INHOUD

- Overzicht Effectieve alliantieversterkende

strategieën

- Oefenen Versterken van de therapeutische alliantie

- Brainstorm Sterke allianties tussen instanties

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 4: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

THERAPEUTISCHE ALLIANTIE

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Een wederzijdse constructie van een affectieve relatie, gezamenlijke doelen en verdeling van taken (Bordin, 1979)

Page 5: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

ONDERBOUWING

- Betere behandeluitkomsten: Meta-analyse jeugd-ggz: r=.22 (Shirk & Karver, 2003) r=.14 (McLeod, 2011), alliantieversterking gaat vooraf aan symptoomverbetering en niet andersom (Lamers et al., submitted).

- Verminderde drop-out: Meta-analyse jeugd-GGZ: 30% tot 75% van de behandelingen in de jeugd-ggz wordt voortijdig afgebroken (drop-out), therapeutische alliantie belangrijke predictor (De Haan et. al., 2013).

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Krabbendam, A.A. (CUR)
ik zou dit er uit laten
Page 6: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

ALLIANTIEVERSTERKENDE STRATEGIEËN

- Investeren in de start- Partnerschap- Gedeeld beeld en besluitvorming- Positieve attributies- Expliciet monitoren- Stagnatie signaleren en bespreken

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 7: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

INVESTEREN IN START

- Exploreren en herformuleren van verwachtingen (hoop)

- Bespreken beloop eerdere samenwerking in de hulpverlening

- Structurering van de aanmeldfase- Voorspellen van uitdagingen- Ambivalentie/ motivatie bewerken(Scharer, 2000; Hack & Chow, 2001; Nock & Kazdin, 2005)

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 8: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

PARTNERSCHAP

- Gelijkwaardige inbreng- Evalueren met de cliënt erbij- Client activeren tot een inbreng- Informeren over de mogelijkheden/ behandelcontext- Gezamenlijke verantwoordelijkheid over behandel

uitkomsten(Alexander & Dore, 1999, Morrissey-Kane & Prinz, 1999)

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 9: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

GEDEELD BEELD EN BESLUITVORMING

- Gezamenlijk eens worden over waarom behandeling nodig is, hoe de behandeling eruit ziet, wat er gebeurt tijdens de behandeling

- Gezamenlijk kiezen zowel wat betreft beeld als beleid

- Informeren over de mogelijkheden/ behandelcontext

- Heeft positief effect op competentiegevoel(Maurer &Westermann, 2007)

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 10: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

POSITIEVE ATTRIBUTIES

De hulpverlener hanteert positieve gedachten:

- Over de mogelijkheden, sterke kanten, oplossings-vaardigheden, etc. van de client

- Over een positief effect van het traject- Over een positieve wijze van samenwerken/

alliantie(Ackerman & Hilsenroth, 2003; Finn & Tonsager, 1997)

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 11: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

EXPLICIET MONITOREN VAN DE ALLIANTIE

- Belang van alliantie benadrukken voor goede uitkomsten behandeling

- Regelmatig evalueren: monitoren en bespreekbaar maken van de alliantie

- Dit kan met lijstjes ORS, SRS, WAV-12- Daarna in gesprek hierover(Sapyta et al., 2005; Bickman et. al., 2011; Whipple et.al., 2003)

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 12: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

STAGNATIE SIGNALEREN EN BESPREKEN

- Benutten van breuk om verdieping te geven aan

de samenwerking- Bevorderen reflectieve functie ten aanzien van

relaties- Alliance Focused Training (AFT): eigen gevoel

serieus nemen als leidraad voor wat er speelt in de relatie

(Shimokawa et.al., 2010; Safran et. al., 2014)

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 13: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

OEFENEN VERSTERKEN VAN DE THERAPEUTISCHE ALLIANTIE

Situatie: Thijs (17) is opgenomen voor de duur van 3 maanden op de psychiatrische jeugdkliniek in verband met een depressie en niet naar school gaan.

Thijs: Vindt dat er te weinig aan zijn somberheid is gewerkt. Hij moet dingen ondernemen zoals met de bus naar school gaan, terwijl dat juist niet gaat omdat hij zo somber is.

Wijkhulpverlener: Is heel blij met de opname vanwege vastlopen thuis/ school en onvoldoende ambulant resultaat. Opname biedt nodige ritme en mogelijkheid nieuwe vaardigheden te leren.

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 14: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

SPIEKBRIEFJE

Benadrukken van partnerschap WIJ, SAMEN, GEZAMENLIJK (DOEL), MET ELKAAR, ALS PARTNERS, TOT OVEREENSTEMMING KOMEN. Positieve attributies STERK, EFFECTIEF, MOGELIJKHEDEN, HELPEND, OPLOSSEN, BENUTTEN TALENTEN, ADEQUAAT, GROEI, KRACHT.  Gedeelde beeld/besluitvorming Vraag naar de VISIE, geef een KEUZE, CHECK.  Expliciteren therapeutische alliantie Geef een gezamenlijk cijfer, hoe kan dit omhoog?

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 15: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

BRAINSTORM STERKE ALLIANTIE TUSSEN INSTANTIES

Hoe deze kennis te benutten om de alliantie te versterken tussen partners in de jeugdhulp:

huisartsen, beleidsmedewerkers, leerkrachten, wijkteammedewerkers, zorginkopers, specialisten, hulpverleners

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 16: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

BRAINSTORM STERKE ALLIANTIE TUSSEN INSTANTIES

Neem een andere instantie in gedachten en bedenk een specifieke interventie

Geel Vóór de start

Oranje Bij een alliantiebreuk

Groen Expliciteren van de samenwerking

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 17: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

Kernboodschap

Therapeutische alliantie versterken kan ieder

• effectief bij de behandeling van gezinnen • inzetbaar bij de samenwerking tussen

jeugdinstanties

1 minuut bezinnen: Wat heb je geleerd? Wat kun je morgen in de praktijk toepassen?

Audri Lamers en Anne Krabbendam, 24 november 2016

Page 18: Utrecht/Kenniscongres2016/ 6/ A. Lamers A. Krabbendam/Effectief versterken van therapeutische allianties in de jeugdzorg

Hartelijk dank voor jullie aandacht! Audri Lamers en Anne Krabbendam

24 november 2016