UNIVERSITEIT GENT 1.2.3 Transcendente meditatie In het eerder genoemde onderscheid tussen open...

download UNIVERSITEIT GENT 1.2.3 Transcendente meditatie In het eerder genoemde onderscheid tussen open monitoring

of 57

 • date post

  26-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITEIT GENT 1.2.3 Transcendente meditatie In het eerder genoemde onderscheid tussen open...

 • UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

  Academiejaar 2016 – 2017

  Meditatie bij middelenmisbruik: Mindfulness, yoga en transcendente meditatie.

  Literatuurstudie en gezondheidseconomische implicaties.

  Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in Management en het Beleid van de Gezondheidszorg

  Door Simon Hanssens

  Promotor: Prof. Dr. Lieven Annemans

  !

 • UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

  Academiejaar 2016 – 2017

  Meditatie bij middelenmisbruik: Mindfulness, yoga en transcendente meditatie.

  Literatuurstudie en gezondheidseconomische implicaties.

  Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in Management en het Beleid van de Gezondheidszorg

  Door Simon Hanssens

  Promotor: Prof. Dr. Lieven Annemans

 • Abstract In deze masterproef wordt in twee delen ingegaan op de vraag wat meditatietechnieken kunnen

  betekenen voor de aanpak van middelenmisbruik in onze samenleving. Dit wordt opgesplitst in

  twee delen. Enerzijds een overzicht en beoordeling van de studies omtrent verschillende

  meditatietrainingen (yoga, mindfulness en transcendente meditatie) en anderzijds een

  gezondheidseconomische evaluatie van deze technieken tegenover de gebruikelijke zorg.

  De literatuurstudie maakt duidelijk dat er zeer verschillende interventievormen mogelijk zijn in

  zeer diverse milieus. De uitkomsten van de studies waarin primaire uitkomstmaten ‚aantal dagen

  alcoholgebruik’, ‚aantal alcoholconsumpties per dag’, ‚7-daagse puntprevalentie van roken’ en

  ‚gemiddeld middelengebruik’ worden beschreven suggereren dat de meditatietechnieken effectief

  zijn voor het reduceren van middelenmisbruik. Psychologisch of fysiologische uitkomstmaten,

  zoals bijvoorbeeld ‚stressgevoel’ en ‚plasma cortisolniveau’s’ tonen ook significante verschillen

  tussen de meditatietechnieken en gebruikelijke zorg.

  De gezondheidseconomische evaluatie toonde over een tijdsperiode van twee maand na de

  interventie mindfulness aan als een dominante strategie tegenover de gebruikelijke zorg. Bij twee

  maand langere follow-up vervalt dit effect, waarbij enkel nog een kostenbesparing overblijft,

  maar de gezondheidswinst in QALYs (Quality Adjusted Life Years) vervalt. Een scenario-

  analyse van Yoga+TUA (Treatment as Usual) toonde een extra kostenbelasting zonder winst in

  levenskwaliteit.

  Een enkelvoudige sensitiviteitsanalyse illustreerde dat de frequentie van hospitalisatie en de

  kostprijs van hospitalisatie een veel grotere invloed op de uiteindelijke besparing hebben dan

  frequentie en kostprijs van het huisartsbezoek.

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Aantal!woorden!masterproef:!12543!(exclusief!bijlagen!en!bibliografie)!

 • !

  Inhoudsopgave 1. Inleiding!..............................................................................................................................................................!1! 1.1 Algemeen!.........................................................................................................................................................!1! 1.2 Inleiding Meditatietechnieken!...................................................................................................................!1!

  1.2.1 Definitie!...................................................................................................................................................!1! 1.2.2 Yoga!..........................................................................................................................................................!3! 1.2.3 Transcendente meditatie!.....................................................................................................................!4! 1.2.4 Mindfulness!............................................................................................................................................!5! 1.2.5 Meditatietechnieken als deel van gezondheidszorg!..................................................................!5!

  1.3 Inleiding gezondheidseconomische analyse!.........................................................................................!6! 2. Literatuurreview!...............................................................................................................................................!7! 2.1 Methode!............................................................................................................................................................!7!

  2.1.1 Doel van de studie!................................................................................................................................!7! 2.1.2 Zoekstrategie!..........................................................................................................................................!7! 2.1.3 Selectiecriteria!........................................................................................................................................!8!

  2.1.3.1 Inclusiecriteria:!..............................................................................................................................!8! 2.1.3.2 Exclusiecriteria:!............................................................................................................................!8! 2.1.3.3 Filteren studies!..............................................................................................................................!9!

  2.1.4 Studiebeoordeling!.................................................................................................................................!9! 2.2 Resultaten!......................................................................................................................................................!12!

  2.2.1 Overzicht studies!................................................................................................................................!12! 2.2.2 Bespreking studies!.............................................................................................................................!13!

  3. Gezondheidseconomische analyse!..........................................................................................................!29! 3.1 Methode!.........................................................................................................................................................!29!

  3.1.1 Doel van de studie!.............................................................................................................................!29! 3.1.2 Aanpak!...................................................................................................................................................!29! 3.1.3 Gebruikte gegevens!...........................................................................................................................!31! 3.1.4 Interventies!...........................................................................................................................................!32! 3.1.5 Kosten!....................................................................................................................................................!33! 3.1.5 Levenskwaliteit (‘utility’)!...............................................................................................................!34! 3.1.5 Andere scenario’s en sensitiviteitsanalyse!................................................................................!35!

  3.2 Resultaten!......................................................................................................................................................!35! 3.2.1 Basis: MBRP!.......................................................................................................................................!35! 3.2.1 Scenario-analyse: Yoga+TUA!.......................................................................................................!37! 3.2.1 Enkelvoudige sensitiviteitsanalyse!..............................................................................................!37!

  4 Discussie!...........................................................................................................................................................!38! 4.1 Voornaamste bevindingen!..................................................................................................................!38! 4.2 Discussie literatuurstudie!....................................................................................................................!38! 4.3 Discussie gezondheidseconomische analyse!................................................................................!42! 4.4 Beperkingen en opportuniteiten voor toekomstig onderzoek!.................................................!43! 4.5 Conclusie!..................................................................................................................................................!45!

  Referenties!...........................................................................................................................................................!46!

 • ! 1!

  1. Inleiding

  1.1 Algemeen In deze masterproef wordt in twee delen ingegaan op de vraag wat meditatietechnieken

  kunnen betekenen voor de aanpak van middelenmisbruik in onze samenleving. Deel één is

  een literatuurreview. Deel twee is een gezondhe