Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt ... Trends, discussies en hervormingen op de...

Click here to load reader

 • date post

  22-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt ... Trends, discussies en hervormingen op de...

 • 24-04-2014

  Challenge the future

  Delft University of Technology

  Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt

  Peter Boelhouwer

 • 2 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Inhoud

  • Trends op de woningmarkt: demografie, economie en

  sociaal-cultureel

  • Ontwikkeling koopprijzen en woningverkopen: hoe diep zit

  de crisis?

  • Was de crisis op de Nederlandse koopwoningmarkt

  onafwendbaar?

  • Is er sprake van herstel op de koopwoningmarkt?

  • Verandert de koopwoningmarkt wezenlijk van karakter?

  • Gevolgen beleidsvoornemens

 • 3 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Relatieve bevolkingsgroei per COROP-

  regio, 2012-2025

  Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

 • 4 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Aantal huishoudens per COROP-regio,

  2012-2025

  Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

 • 5 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Huishoudensontwikkeling 2012-2040,

  PBL/CBS prognose vs. Ruimtelijke

  verkenning 2011

  Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

 • 6 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 28-11-2013

  Huishoudensontwikkeling 2011-2040

  Bron: CBS , in minbzk (2013)

 • 7 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 23-04-2014

  Aandeel 65+, 2011-2060

  Bron: CBS , in minbzk (2013)

 • 8 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Aandeel 65-plus per COROP-regio,

  2012 en 2025

  Bron: PBL/CBS Regionale prognose 2013 – 2040 (2013)

 • 9 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 23-04-2014

  Aantal huishoudens, omvang

  woningvoorraad en omvang

  nieuwbouwproductie 1995-2012 en

  prognose aantal huishoudens 2012-2029

 • 10 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 23-04-2014

  Verwachte en gewenste woningvoorraad

 • 11 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Economische ontwikkelingen

  • Stagnerende economische ontwikkeling (daling koopkracht,

  effecten van overheidsbezuinigingen op korte termijn) en

  structureel lagere groei BBP (o.a. door vergrijzing)

  • Onzekerheid over effecten van oplopende staatsschulden (leven op

  de pof?)

  • Globalisering (meer onzekerheid, grotere schommelingen in

  inkomen en welvaart, afhankelijkheid aan het buitenland)

  • Inkomens- en vermogensongelijkheid neemt vermoedelijk verder

  toe, ook onder ouderen

  • Veranderingen verzorgingsstaat: schraler, meer lokaal georiënteerd

  en meer beroep op zelfredzaamheid burgers (RMO)

  (participatiemaatschappij)

  • Minder zekerheden op de arbeidsmarkt

  • Structurele toestroom van arbeidsmigranten?

 • 12 | 24-04-2014

  Sociaal-culturele ontwikkelingen

  • Overgang naar een keuzemaatschappij

  • Toenemend belang leefstijlen en identiteit

  • Digitalisering en informatisering van de maatschappij

  • Grote regionale verschillen in de woonvoorkeuren

  • Grotere ruimtelijke onbalans

  • Fundamentele veranderingen in de verzorgingsstaat?

 • 13 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 23-04-2014

  Sociaal-culturele trends in het wonen

  • Wonen onder gelijkgestemden

  • Transnationaal wonen en meerhuizigheid

  • Toenemende vraag naar comfort en gemak

 • 14 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

  Wonen onder gelijkgestemden

  • Afgesloten woondomeinen, privatisering openbare ruimte • Hoogbouwcomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen • Etnische woon-zorgcomplexen • Collectief particulier opdrachtgeverschap • Wonen als thematisch spel • Historiserend bouwen • Duurzame wijken met energie neutrale woningen • Woongroepen voor gescheiden vaders: parentshuis IJburg • Concentratie van streng gelovige christenen

 • 15 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

  Transnationaal wonen en

  meerhuizigheid

  • Tweede woningen, stacaravans, volkstuinen

  • Tijdelijke huisvesting gastarbeiders

  • Vraag hoog opgeleide expats naar dure luxe koop en huurwoningen

  • Fluïde wonen

  • Nieuwe landverhuizers

  • Shared wonen

 • 16 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

  Toenemende vraag naar comfort en

  gemak; verdienstelijking van het

  wonen

  • Nieuwe woonconcepten en service arrangementen met combinatie

  beheer en dienstverlening

  • Samenwerking tussen aanbieders en beheerders van woningen en

  aanbieders van dienstverlening (zorg en leisure)

 • 17 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt

  Ontwikkeling koopprijzen en woningverkopen: hoe diep zit de crisis?

 • 18 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Nominale en reële

  koopprijsontwikkeling 1965-2013

  Bron: NVM

 • 19 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Transacties bestaande voorraad

  1993-2013

  Bron: Kadaster, CBS

 • 20 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Aantal verkopen bestaande woningen

  naar woningtype, 2006-2013 Q4

  Bron: NVM

 • 21 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Verkochte nieuwe koopwoningen

  2001-2013 Q3

  Bron: Monitor Nieuwe Woningen

 • 22 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Was de crisis op de Nederlandse koopwoningmarkt onafwendbaar?

 • 23 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Nominale en reële koopprijs-

  ontwikkeling 1965-2013

  bron: NVM

 • 24 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Woningprijs en Bouwkosten,

  1920-2013

  Bron: bouwkosten -> CBS; woningprijs -> NVM

 • 25 Trends, discussie en hervormingen op de woningmarkt | 24-042014

  Ontwikkeling van de nominale en

  reële woningprijs (1628 = 100)

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  16000

  18000

  20000 1 6 3 0

  1 6 5 0

  1 6 7 0

  1 6 9 0

  1 7 1 0

  1 7 3 0

  1 7 5 0

  1 7 7 0

  1 7 9 0

  1 8 1 0

  1 8 3 0

  1 8 5 0

  1 8 7 0

  1 8 9 0

  1 9 1 0

  1 9 3 0

  1 9 5 0

  1 9 7 0

  1 9 9 0

  2 0 1 0

  nominaal

  index 1928=100

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600reëel

  index 1928=100

  reële prijs (rechter-as) nominale prijs (linker-as)

 • 26 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Ontwikkeling nominale woningprijzen

  in Europa 1995-2012

 • 27 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Reële woningprijzen en hypotheekrente,

  1965-2013

  Bron: CBS, NVM

 • 28 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Maximale leencapaciteit en

  koopprijsontwikkeling 1982-2012

  Bron: Woononderzoek, CBS, NVM, berekeningen OTB

 • 29 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Waargenomen en voorspelde reële

  koopprijsontwikkeling 1971-2011

  (t.o.v. 2006)

  Bron: OTB

 • 30 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Effect op de koopprijsontwikkeling

  door aanscherping hypotheeknormen

  (6% stijging woonlasten)

 • 31 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Is er sprake van herstel op de koopwoningmarkt?

 • 32 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Vereniging Eigen Huis Marktindicator

  Bron: Vereniging Eigen Huis/ CBS

 • 33 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Gemiddelde maximale leencapaciteit

  een twee maal modaal

  Bron: OTB

 • 34 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Aantal verkopen bestaande woningen

  Bron: Kadaster, NVM

 • 35 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Samenhang transacties en Eigen Huis

  Marktindicator 2007-2014

  Bron: Vereniging Eigen Huis en Kadaster

 • 36 Trends, discussies en hervormingen op de woningmarkt | 24-04-2014

  Aantal hypotheekaanvragen naar

  positie op de woningmarkt, 2009-

  2013

  Bron: HDN