Woningmarkt Q3 2012 Breda

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3 2012 gemeente Breda

Transcript of Woningmarkt Q3 2012 Breda

 • pagina 1 van 14 gemeente Breda oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt gemeente Breda

  Kwartaalbericht Q3

  Woningmarkt Plaats Breda

  Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers

  Van der Sande

  Makelaars

  Sprekende Cijfers

  Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Gemeente Breda

 • pagina 2 van 14 gemeente Breda oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt gemeente Breda

  Inleiding

  Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten van Van der Sande Makelaars. Zoals u gewend bent van ons maken we een onderscheid in appartementen, hoekwoningen, tussenwoningen, twee onder n kap woningen en vrijstaande woningen. Voorts wordt de situatie weergegeven omtrent het nieuwbouwaanbod in de gemeente Breda. Allereerst wordt voor de bestaande woningmarkt inzicht gegeven in de lokale aanbod-, opname-, prijs- en looptijdontwikkelingen binnen de gemeente Breda in het derde kwartaal van 2012. Naast de bestaande woningmarkt wordt gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. In kaartvorm wordt allereerst aangegeven waar de verschillende nieuwbouwprojecten in de regio zijn gesitueerd, om vervolgens per project in te gaan op verkoopaantallen en prijspeil. De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van eigen data van Van der Sande Makelaars Research en data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. Wij verwachten dat deze uitgave een duidelijk beeld geeft van de woningmarkt in de gemeente Breda. Als Van der Sande makelaars willen wij u de komende tijd blijven informeren over de woningmarkt in de regio om op die manier in te haken op de actualiteit en u te kunnen helpen bij het nemen uw toekomstige vastgoedbeslissingen.

  Van der Sande Makelaars

  NVM Makelaars

  Vijverstraat 1

  4818 ST Breda

  t +31(0)765 14 74 53

  f +31(0)765 20 02 96

  email: info@vandersande.nl

  www.vandersande.nl

  Edmond van der Sande

  Pieter Ahsman

 • pagina 3 van 14 gemeente Breda oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt gemeente Breda

  Bestaande bouw gemeente Breda Aanbod gemeente Breda

  In de gemeente Breda staan op 1 oktober van dit jaar 2.545 bestaande woningen te koop aangeboden. In vergelijking met drie maanden geleden is het aanbod in de gemeente met meer dan 1% gestegen. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is het aanbod toegenomen met 9%. Het woningtype appartementen wordt het meest aangeboden in de gemeente Breda met 988 woningen. Het aantal te koop staande appartementen is in het derde kwartaal met 2,5% gestegen ten opzichte van 1 juli 2012. Vrijstaande woningen noteren een stijging van 4,5% in het aanbod in vergelijking met drie maanden geleden. Hoekwoningen en twee onder n kap woningen noteren een daling in het aantal aangeboden bestaande objecten met resepectievelijk 4% en 1%. Op 1 oktober is de markt bestaande tussenwoningen met 644 woningen op hetzelfde niveau als in het tweede kwartaal van 2012. Het aanbod in het derde kwartaal van 2012 is in de gemeente Breda in vergelijking met de aanbodmarkt een jaar geleden voor alle woningtypen toegenomen. De stijging van het aanbod varieert van 4% voor tussenwoningen tot 17% voor hoekwoningen. Het woningtype hoekwoningen wordt in de gemeente het minst aangeboden met 231 objecten.

  Aanbod (in aantallen woningen)

  Transacties gemeente Breda

  Het aantal transacties in de gemeente Breda is in het derde kwartaal van 2012 afgenomen naar 304 bestaande woningen. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een daling van 15%. Opvallend is dat de afgelopen drie maanden het woningtype hoekwoningen een stijging noteert van 2,5% ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Alle overige woningtypen noteren een daling in het aantal bestaande bouw transacties. In het derde kwartaal van 2012 zijn tussenwoningen het meest verkocht met 106 transacties. Opvallend is dat de vraag naar tussenwoningen het sterkst is afgenomen met 21,5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2011. De vraag naar vrijstaande woningen in de gemeente Breda is in dezelfde periode afgenomen met 16%. Het aantal transacties vrijstaande woningen is afgenomen naar 26 bestaande woningen. Het aantal verkopen van appartementen is in vergelijking met drie maanden geleden gestegen naar 93 woningen. Desondanks blijft de trend voor het aantal verkochte appartementen dalen. In de afgelopen drie maanden zijn er 39 hoekwoningen verkocht en 40 twee onder n kap woningen. Transacties (in aantallen woningen)

  Appartementen

  Rijwoningen

  Twee onder n kap

  Vrijstaande woningen

 • pagina 4 van 14 gemeente Breda oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt gemeente Breda

  Looptijd gemeente Breda De looptijd van een verkochte woning in de gemeente Breda is voor alle woningtypen verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2012 verkochte woning stond gemiddeld 154 dagen te koop aangeboden. In vergelijking met het derde kwartaal van 2011 stond een verkochte woning gemiddeld 90 dagen te koop, een stijging van 64 dagen (+71%). De mediane looptijd van een verkochte woning in het tweede kwartaal van 2012 is met 20% toegenomen. Opmerkelijk is de verdubbeling van de looptijd van het woningtype hoekwoningen van 86 dagen in het derde kwartaal van 2011 naar 173 dagen in 2012. Op te merken valt dat hoekwoningen, appartementen (176 dagen) en twee onder n kap woningen (196 dagen) in het afgelopen kwartaal langer te koop stonden in vergelijking met een verkochte vrijstaande woning (135 dagen). Het woningtype tussenwoningen is in de gemeente het snelst verkocht met 118 dagen. Desondanks is de looptijd van een tussenwoning toegenomen met 73,5% in vergelijking met een jaar geleden. De forse schommelingen in de looptijd van een verkochte woning in de gemeente Breda is te verklaren uit het afnemend aantal transacties. Looptijd verkochte woningen (in dagen)

  Transactieprijzen gemeente Breda De mediane transactieprijs van een verkochte woning in het derde kwartaal van 2012 is met 6,5% gedaald naar 210.000,-. In het derde kwartaal van 2011 was de mediane transactieprijs 224.500,-. De dalende trend van de mediane transactieprijs is bij alle woningtypen in de gemeente Breda te onderkennen. Appartementen vertonen de grootste daling in de mediane transactieprijs met bijna 11% naar 156.000,-. Gevolgd door het woningtype vrijstaande woningen met een daling van 10,5% tot een mediane transactieprijs van 487.500,- in het derde kwartaal van 2012. Ondanks de prijsdaling is een vrijstaande woning het duurste woningtype in de gemeente Breda. Appartementen zijn in het derde kwartaal van dit jaar het goedkoopst. De mediane transactieprijs van een tussenwoning is 202.500,-. Hoekwoningen zijn zoals verwacht duurder met een gemiddelde transactieprijs van 215.000,-. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2012 is de transactieprijs voor de woningtypen tussenwoningen en hoekwoningen gestegen met ruim 1% en bijna 5%. Twee onder n kap woning zijn in het derde kwartaal van dit jaar voor gemiddeld 288.250,- verkocht. Transactieprijzen

 • pagina 5 van 14 gemeente Breda oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt gemeente Breda

  In het derde kwartaal van 2012 is voor een verkochte woning in de gemeente Breda een mediane transactieprijs betaald van 1.982,- per vierkante meter. Opvallend is dat in vergelijking met een kwartaal geleden sprake is van een stijging van de mediane transactieprijs per vierkante meter van bijna 2%. Ondanks deze stijging vertonen alle woningtypen in de gemeente Breda ten opzichte van een jaar geleden een daling. Voor een verkochte vrijstaande woning is de hoogste prijs per vierkante meter betaald ( 2.775,-). Bij de overige woningtypen noteren we een mediane transactieprijs per vierkante meter van 2.204,- voor vrijstaande woningen, 1.990,- voor appartementen, 1.813,- voor hoekwoningen en 1.804,- voor tussenwoningen. Tussenwoningen (+1%) en twee onder n kap woningen (+3,5%) noteren een stijging in de transactieprijs per vierkante meter in vergelijking met het tweede kwartaal van 2012. Transactieprijzen per m (in )

  Definities

  Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand.

  Transacties: Het aantal transacties per woningtype.

  Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle

  verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend.

  Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane

  prijs per kwartaal berekend.

  Transactieprijs per m mediaan: De mediane transactieprijs per m per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt

  een mediane prijs per kwartaal berekend.

  Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal

  waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

 • pagina 6 van 14 gemeente Breda oktober 2012

  Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt gemeente Breda

  Nieuwbouw De nieuwbouwmarkt in de gemeente Breda bevindt zich net als de gehele nieuwbouwmarkt in Nederland in een bijzonder lastige fase. De problematiek is tweeledig. Enerzijds zijn de reeds gebouwde projecten moeilijk financieel bereikbaar voor de huidige doelgroep(en), anderzijds is het aantal projecten waar nieuw mee wordt gestart gedaald tot een absoluut minimum. Wanneer het bovenstaande geplaatst wordt in ee