Transport September Oktober

of 16 /16
Tr a n s p o rt September/Oktober 2012 De krant voor de transport wereld van nu Zie pagina 3 Zie pagina 11 Zie pagina 14 WWW.DETRANSPORTKRANT.NL HOGER LAADVERMOGEN EN LAGER BRANDSTOFVERBRUIK WERKT U BIJ HET VEILIGSTE EN GEZONDSTE BEDRIJF? EVERT HALVARSSON NIEUWE MANAGING DIRECTORSCANIA BENELUX

Embed Size (px)

description

De Transportkrant van September en Oktober

Transcript of Transport September Oktober

 • Transport 21www.detransportkrant.nl

  De vooruitzichten zijn goed in transportwe-reld, althans die berichten lees ik herhaal-delijk in de media, echter van dichtbij heb ik gezien dat er toch nog wel een aantal mid-delgrote transportbedrijven of failliet gaan of chauffeurs hebben moeten ontslaan dan wel ter overname zijn aangeboden. Terwijl je het van bepaalde bedrijven totaal niet verwacht. Ook bij mij sloeg dat als een bom in. De vertrouwde blauw gekleurde autos die ik regelmatig bij mij in de buurt tegenkom ontsloeg 30 personeelsleden en werd overgenomen door een andere gigant. Tragisch is dat om te constateren; zijn dit nog de naween van de crisis of het toch maar blijven rijden voor prijzen die niet uitkomen? Maar het leven gaat ver-der en al snel zijn we deze wereldse dingen vergeten; thats life. Zo ook met de VTL or-ganisatie. Deze organisatie van voorname-lijk grotere rijscholen houdt in de huidige situatie op te bestaan. Moeten de diverse aanbieders hun trainingen laten certifi-ceren bij het CCV, nu moet dat ook bij de VTL organisatie. En VTL gaat bepalen of een verkeersinstituut in aanmerking komt om trainingen aan te bieden waarvoor SOOB subsidie wordt gegeven. Hoe krom zit de wereld toch in elkaar. Diverse orga-nisaties hebben nota bene hun tarieven gewoon met 100 euro verlaagd om al de rompslomp en langdurige aanvragen te omzeilen die men bij de SOOB gewend

  was. Het neemt een heleboel ergernis bij de bedrijven weg hoorde ik van een col-lega. Daarvan merkten ook nog een paar goede relaties die op tijd de SOOB hadden aangevraagd, een afwijzing kregen en nu alsnog in aanmerking kwamen. Echter voor VTL was dit tot eind 2010 gegaran-deerd. Hoeveel mensen praten er over corruptie in andere landen? Doet Neder-land niet net zo hard mee? Niettemin gaan we bij DikkenbergBBS rustig verder op de ingeslagen weg. Vertrouwen dat is wel een heel belangrijk credo. Afgelopen weken heb ik dat weer aan den lijve mo-gen ondervinden. Om dat wij volgens onze relatie een prima BBS training hadden neergezet mocht ik toch weer een training

  lading zekeren, digitale tachograaf en ge-conditioneerd vervoer verzorgen. Dan is daar dat stuk voldoening weer waarvoor je het toch doet, dat je klant dat stuk ver-trouwen heeft gekregen dat ze de vervolg trainingen ook willen laten verzorgen door DikkenbergBBS. Aan de andere kant een stuk dankbaarheid dat ze dat vertrouwen in ons instituut hebben.

  Wij proberen dan ook te adviseren om te trainen voor rendement. Rendement kan bijvoorbeeld inhouden: brandstof reductie,

  minder slijtage, veiliger op de weg, meer rust bij de chauffeur, beter omgaan met de digitale tachograaf, beter inzicht in het lading zekeren als ook hoe het bij onze buurlanden vereist is, certificering voor de heftruck als uw chauffeur bij anderen daarop wel eens rijdt, beter omgaan met de laadkraan en zo kan ik nog vele dingen opnoemen waar men vaak niet aan denkt.Zo maak ik het nodige mee; enkele weken geleden ben ik bij een bedrijf waar slechts n auto voorzien is van een digitale tacho-graaf. Maar omdat de chauffeurs er geen verstand van hadden werd er nooit een pasje gebruikt! Dat soort dingen gebeu-ren gewoon. In zon geval kun je toch beter een training digitale tachograaf volgen; de

  boete bij controle is vele malen hoger dan een training voor de 10 chauffeurs.Sommige bedrijven trainen eveneens hun chauffeurs de volledige 35 uur; in enkele gevallen laat men dat samenlopen met de geldigheidsduur van het rijbewijs. Als het rijbewijs dit jaar afloopt dan krijgt men een rijbewijs tot 2021; zijn de 35 uren al gemaakt dan krijgt men tevens code 95 op het rijbewijs. Zijn de uren nog niet gemaakt dan dient het rijbewijs in 2016 opnieuw verlengd te worden voor een rij-bewijs voorzien van code 95.

  Daarnaast mag u maatwerk van ons ver-wachten. Uw inbreng wordt meegenomen tijdens de training. Hebt u commentaar op de werkwijze van uw personeel? Wordt dat als zeurderig ervaren door hen? Als onze instructeur dezelfde inhoud vertelt dan wordt het vaak een ander verhaal. Vreemde ogen dwingen altijd meer maar het betekent wel dat er gerealiseerd wordt wat U wilt! En daar gaat het toch om.

  Door een unieke samenwerking met onze klanten zijn we zelfs in staat bijzonder con-currerende offertes te doen. Hebben wij u nieuwsgierig hiernaar gemaakt? Wilt u er ook meer van weten hoe u tegen minimale kosten uw chauffeurs kan laten trainen?

  Bel dan naar Dikkenberg BBS

  Telefoonnummer: 031-8302061 Mobiel: 06-54778811

  COLUMN BERTUS

  Transport 14www.detransportkrant.nl

  Transport 17www.detransportkrant.nl

  Het simpelweg bezitten van of rijden in een Scania V8 is voor veel V8-liefhebbers niet genoeg en zij laten hun voertuig dan ook speciaal tunen. Speciaal voor deze doelgroep produceert Scania een nieuwe limited edition van de V8-serie, in vervolg op de Dark Diamond voertuigen van 2009. Deze V8-voertuigen zijn leverbaar met elke Scania V8-motor. De unieke sty-ling en extra kenmerken zijn ook dit keer weer ontwikkeld in nauwe samenwerking met Svempas, de beroemde Zweedse tu-ner van vrachtautos. Er worden slechts 100 voertuigen geproduceerd en de verkoop is gericht op alle markten in de wereld waar de Scania V8 veel verkocht wordt.

  Amber (of barnsteen) is een harde, doorschij-nende, geelbruine fossiele hars die teruggaat tot het geologische tijdperk Tertiair zon 65

  Hardenberg Herman van der Most is in Ven-ray van start gegaan met een nieuwe Evene-mentenhal. Met deze hal zijn er nu in totaal drie Evenementenhallen in Nederland. De an-dere twee staan, zoals bekend, in Hardenberg en Gorinchem. Met deze drie locaties bieden we een landelijke dekking op het gebied van beurzen, laat Van der Most weten. Evenemen-tenhal Venray zit nu nog op een tijdelijke loca-tie, tot de nieuwbouw over anderhalf jaar klaar is. De oude en de nieuwe locatie liggen op een steenworp afstand van elkaar.

  Ik liep al een jaar of vijf met het idee om voor de beurzen, Nederland in drien op te delen, vertelt Van der Most. Daarvoor heb ik verschillende loca-ties in het land bekeken, maar ze waren te klein of er was te weinig parkeerruimte. Toen kwam Harry Maessen met de vraag of ik bij hem geen beurs wil-de gaan organiseren. Het ging om een overslagbe-drijf van 48.000 vierkante meter met parkeerter-rein van 10 hectare aan snelweg A73, dat hij had hij leegstaan. Van der Most ging er kijken en was meteen enthousiast over het gebouw en de loca-tie. Alles wat je wensen kunt was er, zegt hij. Het pand ligt dicht bij snelweg en er is genoeg parkeer-ruimte. Bovendien wilde Maessen het pand voor mij verbouwen, zoals ik het wenste. Voldoende stroom, een restaurant, toiletten en een grote entree, het was allemaal geen probleem.

  Behalve de hal had Maessen ook nog een disco-theek van 4.000 vierkante meter teruggekregen. Hij vroeg of Van der Most ook naar deze locatie

  wilde kijken. Ik vind het mooi om een bedrijf uit te bouwen. Maar een discotheek? Dat zag ik niet zo zitten, laat Van der Most weten. Maar ik ging toch kijken en was meteen helemaal om. Ik zag meteen al 6.000 kapstokken, een grote ingang en recep-tie en dat was nog niet alles. Er lag nog 8 tot 10 hectare braakliggend land bij, op 200 meter vanaf het station. Dat is d plek voor een nieuwe Evene-mentenhal van 10.000 vierkante meter. Het totaal oppervlak wordt 35.000 vierkante meter, inclusief de discotheek, die als congrescentrum verbouwd wordt. De tijdelijke locatie op bedrijventerrein de Blatt is op mobiele basis, waaronder de toiletten, keukens en garderobe. De oude en de nieuwe loca-tie liggen ongeveer 800 meter van elkaar, op 200 meter van het spoor. Er zijn grote parkeerterreinen aanwezig en de onderkeldering van de nieuwe hal biedt straks plek aan 600 autos.

  In Evenementenhal in Venray wordt op 15, 16 & 17 november 2011 de nieuwe vakbeurs Transport Venray georganiseerd. Transport Venray is de vak-beurs voor de automotive- en schadeherstelbran-che, bedrijfswagens, aanhangwagens, truck-, opleg-ger-, carrosserie- en aanverwante branches vertelt beursorganisator Claudy Bekmann.

  Het is een samenvoeging van drie van onze be-staande vakbeurzen, namelijk Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs, Klein Transport Vak-beurs en Carrosserie Vakdagen. Aangezien we in Venray veel vierkante meters hebben leek ons dit d ideale combinatie.

  Carrosserie Vakdagen Hardenberg 2011 vinden plaats op 29, 30 & 31 maart aanstaande en in Gorinchem op 30, 31 augustus en 1 september 2011. Gelukkig zijn Carrosserie Vakdagen in trek. Zowel exposanten als bezoekers lijken Carrosserie Vakdagen met toenemende mate te waarderen! Als organisatie zijn we dan ook zeer tevreden over de voortgang van de inschrijvingen van alle drie de vakbeurzen. En zeker van Carrosserie Vakdagen Hardenberg, die natuurlijk ook als eerste aan bod is. Vele oud-exposanten en nieuwe exposanten heb-ben zich weer ingeschreven voor deze vakbeurs.

  Leuk nieuwtje is dat na 2 jaar van afwezigheid SCANIA weer van de partij is in Hardenberg! Op dit moment hebben we ongeveer nog 30 standunits beschikbaar in Hardenberg en dan gebruiken we wederom weer de maximale capaciteit die er op dit moment is in Hardenberg, aldus Claudy Bekmann.

  De inschrijvingen voor 2011 komen al volop bin-nen, dus mocht er belangstelling zijn in deelname, dan kunt u contact opnemen met Claudy Bekmann, op telefoonnummer: 0523-289888 of per e-mail: [email protected]

  BLACK AMBER BY SVEMPAS LIMITED EDITION SCANIA V8-SERIE: EXCLUSIEVE STYLING BINNEN EN BUITEN

  SUCCES HARDENBERG & GORINCHEM VOORTGEZET IN VENRAY!

  NIEUW:DE TRANSPORTJES

  miljoen tot 1,8 miljoen jaar geleden. Wanneer barnsteen in de natuur wordt gevonden, kun-nen goede sedimenten die vaak ingesloten insecten bevatten worden geslepen en bij-voorbeeld in sieraden worden verwerkt. Black Amber is een zeldzame donkere variteit, die gebruikt is als inspiratiebron voor de limited edition van de Scania V8-serie van 2010.

  Aan het woord is Kristofer Hansn, hoofd sty-ling bij Scania: Honderd Scania fans krijgen nu de kans om een uniek voertuig te kopen, dat gebouwd wordt op basis van Scanias nieuwe V8-serie. Samen met Svempa en zijn2 (4) customising-team hebben wij een spec-taculair voertuig gecreerd, dat overal alle aandacht op zich zal vestigen. Deze limited edition vrachtautos hebben een speciale styling, van binnen en van buiten. Ook de be-kende Scania V8-eigenschappen, zoals een

  grote duurzaamheid en betrouwbaarheid en een laag brandstofverbruik, zijn natuurlijk on-derdeel van de deal, aldus Kristofer Hansn tot besluit.

  De Black Amber vrachtautos zijn gebaseerd op Scanias nieuwe V8-serie, die in april 2010 werd gentroduceerd. De voertuigen zijn le-verbaar met een Scania Highline of Scania Topline cabine. Voor de motoren is er keus uit een Euro 3, Euro 4, Euro 5 of EEV motor, waarvan de vermogens lopen van 500 pk en 2.400 Nm tot maar liefst 730 pk en 3.500 Nm.

  De donkerbruine metallic lak Black Amber wordt aangevuld met details en badges in chroomfinish en met grafische accenten in mat of hoogglans zwart, die vanuit elke hoek zichtbaar zijn.

  Ook aan het interieur is extra aandacht be-steed in de vorm van luxueuze materialen, ex-tra comfortkenmerken en goed doordachte accenten. De V8-liefhebbers zullen blij zijn met de vele Scania V8- en Griffin-symbolen

  Elk van de voertuigen in deze beperkt gepro-duceerde serie Black Amber by Svempas wordt individueel genummerd en gesigneerd door Sven-Erik Svempa Bergendahl zelf.

  BANDje VERSTANDje.nl

  0180 619 411Autobanden/service

  Koedood 22993 ALBarendrechtPaul Bestebreurtje

  24u

  D HandelsondernemingDaan EggebeenIn- en Verkoop, Onderhoud en Transport van:

  Veensesteeg 10, 4264 KG Veen

  [email protected]

  06-54728792

  HefttrucksKranenHoogwerkersPartijgoederen etc.

  Meteen aan de slag!

  Vrachtwagenchauffeurs (C,CE)

  Parttime en fulltime

  Ervaring is een pre

  Kans op een vaste baan

  Wekelijkse cao-verloning

  Worktrans heeft door heel Nederland banen voor chauffeurs bij betrouwbare opdrachtgevers. Bakwagen-, Combi-, en Trailerchauffeurs kunnen direct aan de slag!

  Kijk voor al onze banen op

  worktrans.nl

  Worktrans Uitzendbureau is specialist in het uitzenden van vrachtwagenchauffeurs en logistiek personeel. Onze kracht ligt bij onze intercedenten, zij komen allemaal uit de transportwereld en voelen de wensen van opdrachtgevers n uitzendkrachten feilloos aan.

  Direct achter het stuur?Reageer vandaag nog!

  De vooruitzichten zijn goed in transportwe-reld, althans die berichten lees ik herhaal-delijk in de media, echter van dichtbij heb ik gezien dat er toch nog wel een aantal mid-delgrote transportbedrijven of failliet gaan of chauffeurs hebben moeten ontslaan dan wel ter overname zijn aangeboden. Terwijl je het van bepaalde bedrijven totaal niet verwacht. Ook bij mij sloeg dat als een bom in. De vertrouwde blauw gekleurde autos die ik regelmatig bij mij in de buurt tegenkom ontsloeg 30 personeelsleden en werd overgenomen door een andere gigant. Tragisch is dat om te constateren; zijn dit nog de naween van de crisis of het toch maar blijven rijden voor prijzen die niet uitkomen? Maar het leven gaat ver-der en al snel zijn we deze wereldse dingen vergeten; thats life. Zo ook met de VTL or-ganisatie. Deze organisatie van voorname-lijk grotere rijscholen houdt in de huidige situatie op te bestaan. Moeten de diverse aanbieders hun trainingen laten certifi-ceren bij het CCV, nu moet dat ook bij de VTL organisatie. En VTL gaat bepalen of een verkeersinstituut in aanmerking komt om trainingen aan te bieden waarvoor SOOB subsidie wordt gegeven. Hoe krom zit de wereld toch in elkaar. Diverse orga-nisaties hebben nota bene hun tarieven gewoon met 100 euro verlaagd om al de rompslomp en langdurige aanvragen te omzeilen die men bij de SOOB gewend

  was. Het neemt een heleboel ergernis bij de bedrijven weg hoorde ik van een col-lega. Daarvan merkten ook nog een paar goede relaties die op tijd de SOOB hadden aangevraagd, een afwijzing kregen en nu alsnog in aanmerking kwamen. Echter voor VTL was dit tot eind 2010 gegaran-deerd. Hoeveel mensen praten er over corruptie in andere landen? Doet Neder-land niet net zo hard mee? Niettemin gaan we bij DikkenbergBBS rustig verder op de ingeslagen weg. Vertrouwen dat is wel een heel belangrijk credo. Afgelopen weken heb ik dat weer aan den lijve mo-gen ondervinden. Om dat wij volgens onze relatie een prima BBS training hadden neergezet mocht ik toch weer een training

  lading zekeren, digitale tachograaf en ge-conditioneerd vervoer verzorgen. Dan is daar dat stuk voldoening weer waarvoor je het toch doet, dat je klant dat stuk ver-trouwen heeft gekregen dat ze de vervolg trainingen ook willen laten verzorgen door DikkenbergBBS. Aan de andere kant een stuk dankbaarheid dat ze dat vertrouwen in ons instituut hebben.

  Wij proberen dan ook te adviseren om te trainen voor rendement. Rendement kan bijvoorbeeld inhouden: brandstof reductie,

  minder slijtage, veiliger op de weg, meer rust bij de chauffeur, beter omgaan met de digitale tachograaf, beter inzicht in het lading zekeren als ook hoe het bij onze buurlanden vereist is, certificering voor de heftruck als uw chauffeur bij anderen daarop wel eens rijdt, beter omgaan met de laadkraan en zo kan ik nog vele dingen opnoemen waar men vaak niet aan denkt.Zo maak ik het nodige mee; enkele weken geleden ben ik bij een bedrijf waar slechts n auto voorzien is van een digitale tacho-graaf. Maar omdat de chauffeurs er geen verstand van hadden werd er nooit een pasje gebruikt! Dat soort dingen gebeu-ren gewoon. In zon geval kun je toch beter een training digitale tachograaf volgen; de

  boete bij controle is vele malen hoger dan een training voor de 10 chauffeurs.Sommige bedrijven trainen eveneens hun chauffeurs de volledige 35 uur; in enkele gevallen laat men dat samenlopen met de geldigheidsduur van het rijbewijs. Als het rijbewijs dit jaar afloopt dan krijgt men een rijbewijs tot 2021; zijn de 35 uren al gemaakt dan krijgt men tevens code 95 op het rijbewijs. Zijn de uren nog niet gemaakt dan dient het rijbewijs in 2016 opnieuw verlengd te worden voor een rij-bewijs voorzien van code 95.

  Daarnaast mag u maatwerk van ons ver-wachten. Uw inbreng wordt meegenomen tijdens de training. Hebt u commentaar op de werkwijze van uw personeel? Wordt dat als zeurderig ervaren door hen? Als onze instructeur dezelfde inhoud vertelt dan wordt het vaak een ander verhaal. Vreemde ogen dwingen altijd meer maar het betekent wel dat er gerealiseerd wordt wat U wilt! En daar gaat het toch om.

  Door een unieke samenwerking met onze klanten zijn we zelfs in staat bijzonder con-currerende offertes te doen. Hebben wij u nieuwsgierig hiernaar gemaakt? Wilt u er ook meer van weten hoe u tegen minimale kosten uw chauffeurs kan laten trainen?

  Bel dan naar Dikkenberg BBS

  Telefoonnummer: 031-8302061 Mobiel: 06-54778811

  COLUMN BERTUS

  Transport 14www.detransportkrant.nl

  Transport 17www.detransportkrant.nl

  Het simpelweg bezitten van of rijden in een Scania V8 is voor veel V8-liefhebbers niet genoeg en zij laten hun voertuig dan ook speciaal tunen. Speciaal voor deze doelgroep produceert Scania een nieuwe limited edition van de V8-serie, in vervolg op de Dark Diamond voertuigen van 2009. Deze V8-voertuigen zijn leverbaar met elke Scania V8-motor. De unieke sty-ling en extra kenmerken zijn ook dit keer weer ontwikkeld in nauwe samenwerking met Svempas, de beroemde Zweedse tu-ner van vrachtautos. Er worden slechts 100 voertuigen geproduceerd en de verkoop is gericht op alle markten in de wereld waar de Scania V8 veel verkocht wordt.

  Amber (of barnsteen) is een harde, doorschij-nende, geelbruine fossiele hars die teruggaat tot het geologische tijdperk Tertiair zon 65

  Hardenberg Herman van der Most is in Ven-ray van start gegaan met een nieuwe Evene-mentenhal. Met deze hal zijn er nu in totaal drie Evenementenhallen in Nederland. De an-dere twee staan, zoals bekend, in Hardenberg en Gorinchem. Met deze drie locaties bieden we een landelijke dekking op het gebied van beurzen, laat Van der Most weten. Evenemen-tenhal Venray zit nu nog op een tijdelijke loca-tie, tot de nieuwbouw over anderhalf jaar klaar is. De oude en de nieuwe locatie liggen op een steenworp afstand van elkaar.

  Ik liep al een jaar of vijf met het idee om voor de beurzen, Nederland in drien op te delen, vertelt Van der Most. Daarvoor heb ik verschillende loca-ties in het land bekeken, maar ze waren te klein of er was te weinig parkeerruimte. Toen kwam Harry Maessen met de vraag of ik bij hem geen beurs wil-de gaan organiseren. Het ging om een overslagbe-drijf van 48.000 vierkante meter met parkeerter-rein van 10 hectare aan snelweg A73, dat hij had hij leegstaan. Van der Most ging er kijken en was meteen enthousiast over het gebouw en de loca-tie. Alles wat je wensen kunt was er, zegt hij. Het pand ligt dicht bij snelweg en er is genoeg parkeer-ruimte. Bovendien wilde Maessen het pand voor mij verbouwen, zoals ik het wenste. Voldoende stroom, een restaurant, toiletten en een grote entree, het was allemaal geen probleem.

  Behalve de hal had Maessen ook nog een disco-theek van 4.000 vierkante meter teruggekregen. Hij vroeg of Van der Most ook naar deze locatie

  wilde kijken. Ik vind het mooi om een bedrijf uit te bouwen. Maar een discotheek? Dat zag ik niet zo zitten, laat Van der Most weten. Maar ik ging toch kijken en was meteen helemaal om. Ik zag meteen al 6.000 kapstokken, een grote ingang en recep-tie en dat was nog niet alles. Er lag nog 8 tot 10 hectare braakliggend land bij, op 200 meter vanaf het station. Dat is d plek voor een nieuwe Evene-mentenhal van 10.000 vierkante meter. Het totaal oppervlak wordt 35.000 vierkante meter, inclusief de discotheek, die als congrescentrum verbouwd wordt. De tijdelijke locatie op bedrijventerrein de Blatt is op mobiele basis, waaronder de toiletten, keukens en garderobe. De oude en de nieuwe loca-tie liggen ongeveer 800 meter van elkaar, op 200 meter van het spoor. Er zijn grote parkeerterreinen aanwezig en de onderkeldering van de nieuwe hal biedt straks plek aan 600 autos.

  In Evenementenhal in Venray wordt op 15, 16 & 17 november 2011 de nieuwe vakbeurs Transport Venray georganiseerd. Transport Venray is de vak-beurs voor de automotive- en schadeherstelbran-che, bedrijfswagens, aanhangwagens, truck-, opleg-ger-, carrosserie- en aanverwante branches vertelt beursorganisator Claudy Bekmann.

  Het is een samenvoeging van drie van onze be-staande vakbeurzen, namelijk Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs, Klein Transport Vak-beurs en Carrosserie Vakdagen. Aangezien we in Venray veel vierkante meters hebben leek ons dit d ideale combinatie.

  Carrosserie Vakdagen Hardenberg 2011 vinden plaats op 29, 30 & 31 maart aanstaande en in Gorinchem op 30, 31 augustus en 1 september 2011. Gelukkig zijn Carrosserie Vakdagen in trek. Zowel exposanten als bezoekers lijken Carrosserie Vakdagen met toenemende mate te waarderen! Als organisatie zijn we dan ook zeer tevreden over de voortgang van de inschrijvingen van alle drie de vakbeurzen. En zeker van Carrosserie Vakdagen Hardenberg, die natuurlijk ook als eerste aan bod is. Vele oud-exposanten en nieuwe exposanten heb-ben zich weer ingeschreven voor deze vakbeurs.

  Leuk nieuwtje is dat na 2 jaar van afwezigheid SCANIA weer van de partij is in Hardenberg! Op dit moment hebben we ongeveer nog 30 standunits beschikbaar in Hardenberg en dan gebruiken we wederom weer de maximale capaciteit die er op dit moment is in Hardenberg, aldus Claudy Bekmann.

  De inschrijvingen voor 2011 komen al volop bin-nen, dus mocht er belangstelling zijn in deelname, dan kunt u contact opnemen met Claudy Bekmann, op telefoonnummer: 0523-289888 of per e-mail: [email protected]

  BLACK AMBER BY SVEMPAS LIMITED EDITION SCANIA V8-SERIE: EXCLUSIEVE STYLING BINNEN EN BUITEN

  SUCCES HARDENBERG & GORINCHEM VOORTGEZET IN VENRAY!

  NIEUW:DE TRANSPORTJES

  miljoen tot 1,8 miljoen jaar geleden. Wanneer barnsteen in de natuur wordt gevonden, kun-nen goede sedimenten die vaak ingesloten insecten bevatten worden geslepen en bij-voorbeeld in sieraden worden verwerkt. Black Amber is een zeldzame donkere variteit, die gebruikt is als inspiratiebron voor de limited edition van de Scania V8-serie van 2010.

  Aan het woord is Kristofer Hansn, hoofd sty-ling bij Scania: Honderd Scania fans krijgen nu de kans om een uniek voertuig te kopen, dat gebouwd wordt op basis van Scanias nieuwe V8-serie. Samen met Svempa en zijn2 (4) customising-team hebben wij een spec-taculair voertuig gecreerd, dat overal alle aandacht op zich zal vestigen. Deze limited edition vrachtautos hebben een speciale styling, van binnen en van buiten. Ook de be-kende Scania V8-eigenschappen, zoals een

  grote duurzaamheid en betrouwbaarheid en een laag brandstofverbruik, zijn natuurlijk on-derdeel van de deal, aldus Kristofer Hansn tot besluit.

  De Black Amber vrachtautos zijn gebaseerd op Scanias nieuwe V8-serie, die in april 2010 werd gentroduceerd. De voertuigen zijn le-verbaar met een Scania Highline of Scania Topline cabine. Voor de motoren is er keus uit een Euro 3, Euro 4, Euro 5 of EEV motor, waarvan de vermogens lopen van 500 pk en 2.400 Nm tot maar liefst 730 pk en 3.500 Nm.

  De donkerbruine metallic lak Black Amber wordt aangevuld met details en badges in chroomfinish en met grafische accenten in mat of hoogglans zwart, die vanuit elke hoek zichtbaar zijn.

  Ook aan het interieur is extra aandacht be-steed in de vorm van luxueuze materialen, ex-tra comfortkenmerken en goed doordachte accenten. De V8-liefhebbers zullen blij zijn met de vele Scania V8- en Griffin-symbolen

  Elk van de voertuigen in deze beperkt gepro-duceerde serie Black Amber by Svempas wordt individueel genummerd en gesigneerd door Sven-Erik Svempa Bergendahl zelf.

  BANDje VERSTANDje.nl

  0180 619 411Autobanden/service

  Koedood 22993 ALBarendrechtPaul Bestebreurtje

  24u

  D HandelsondernemingDaan EggebeenIn- en Verkoop, Onderhoud en Transport van:

  Veensesteeg 10, 4264 KG Veen

  [email protected]

  06-54728792

  HefttrucksKranenHoogwerkersPartijgoederen etc.

  Meteen aan de slag!

  Vrachtwagenchauffeurs (C,CE)

  Parttime en fulltime

  Ervaring is een pre

  Kans op een vaste baan

  Wekelijkse cao-verloning

  Worktrans heeft door heel Nederland banen voor chauffeurs bij betrouwbare opdrachtgevers. Bakwagen-, Combi-, en Trailerchauffeurs kunnen direct aan de slag!

  Kijk voor al onze banen op

  worktrans.nl

  Worktrans Uitzendbureau is specialist in het uitzenden van vrachtwagenchauffeurs en logistiek personeel. Onze kracht ligt bij onze intercedenten, zij komen allemaal uit de transportwereld en voelen de wensen van opdrachtgevers n uitzendkrachten feilloos aan.

  Direct achter het stuur?Reageer vandaag nog!

  Voor meer infoBel 0651940450

  E. Hammink

  Bij het schrijven van dit artikel is zojuist het eerste kivietsei gevonden. Veelal betekent dat het begin van de lente; echter ik moest vanmorgen nog het ijs van de voorruit halen. Schit-terend zonnetje die mij in sommige situaties bijna verblind op weg naar een van onze relaties in westelijk Noord Brabant. Wordt ontvangen door een uiterst vriendelijke dame, die aandachtig naar mijn verhaal luistert. Daarbij knikt ze instem-mend als ik haar vertel dat wij GRATIS nazorg aanbieden en een professionele oogmeting verrichten. Ook haar was bekend dat chauffeurs moeilijkheden krijgen met de verlenging van hun grote rijbewijs als beide ogen duidelijk afwijken van elkaar. Soms is het moeilijk om een programma samen te stellen dat het hoogst mogelijke rendement oplevert. Zo ook is het hier het geval; echter met een duidelijk uitleg van het n en ander vallen de puzzel stukjes in elkaar en weten we voorlopig een programma vast te stellen aan de hand van de hoogste pri-oriteit en meeste rendement. Tevreden rijd ik hierna naar de volgende relatie waar ik een training digitale training op locatie afspreek waarna ik met grote tevredenheid terug keer naar kantoor want de column voor het vakblad moet nog geschre-ven worden.

  Deze maand staat uiteraard in het teken van de Carrosserie vakdagen die in Hardenberg wordt gehouden op 29, 30 en 31 maart. De beurs wordt gehouden in de evenementenhal te Hardenberg. Jaarlijks weten bijna 20.000 mensen dat het daar goed toeven is. De vakbeurs staat bekend om de prachtig opgestelde voertuigen en de opgebouwde stands. Kortom mo-biliteit, informatie, innovatie en show vormen de hoofdmoot.

  Volgens de beursorganisatie is de aantrekkingskracht voor deelname en bezoek aan deze vakbeurs groot te noemen. Daarbij gerekend gratis parkeren en een uitstekende gratis catering staat garant voor succes.

  Ook wij van DikkenbergBBS zullen weer aanwezig zijn om u te informeren over onze mogelijkheden. Wij staan in Hal 2 stand 223, die gemakkelijk te bereiken is via entree 1. Tevens treft u een beursaanbieding aan in de column. Maak er gebruik van, maak kennis middels deze beurs aanbieding met ons instituut en ervaar dat wij kwaliteit leveren tegen een zeer scherpe prijs. Alsmede onze scherpe neus voor trainingen met een groot rendement. Wilt u een GRATIS entreekaart ontvangen meldt dat even en wij sturen u er n.

  In de aanbieding spreken wij over een aantal soorten training die wij geven. Daarnaast bieden wij uiteraard veel meer zoals: ADR, VCA, BHV, Heftruck, Autolaadkraan, Trainen op de baan . U kunt ook kiezen voor een chauffeursdag waarbij wij in over-leg met u het programma vaststellen of gaan voor onze nieuw-ste training: Bewustwording chauffeur. Diverse onderdelen komen hierbij aan de orde waarin wij in kleine groepen trainen zodat het rendement ook hier weer tot zijn recht komt. Wij hopen van harte op uw komst. Velen hebben de beurs reeds in hun agenda staan en weten dat er altijd iets van hun gading bij is of zien weer nieuwe innovaties. Wij zien u graag op de beurs en kunt u niet wachten maak gerust een afspraak dan komen wij vrijblijvend langs u verder te informeren over de Richtlijn Vakbekwaamheid.

  Voor informatie kunt u ons bereiken op 0318-302061 of 06-54778811 Bertus van den Dikkenberg, DikkenbergBBS te Veenendaal

  Column door Bertus van den dikkenBerg

  BEURSAANBIEDING (stand 223)

  Lever deze bon in bij onze stand en ontvang

  20% KORTING Op uw 1STE training BBS, SCHADEPREVENTIE,

  RIJVAARDIGHEIDSTRAINING, LADINGZEKEREN, DIGITALE TACHOGRAAF OF GECONDITIONEERD VERVOER.

  DikkenbergBBS Verkeersveiligheid Instituut Julianastraat 28, 3905 EM Veenendaal 0318-302061

  www.dikkenbergbbs.nl; [email protected]

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Max zijn eerste truckkunst expositie hield. Daarom komt er op 16 & 17 april weer een Truckkunst expositie speciaal voor de he-ren chauffeurs en transport bedrijven. Wij als transport krant waren erbij.

  In Max expositieruimte is er weer nieuw werk te zien, zo-als dieren en transport. Max laat trots zijn schilderijen zien met daarop afgebeeld kamelen in de woestijn, paard en wa-gen van de Heineken brouwerij, maar ook noord Limburgse transport bedrijven. Kijk, daar heb ik wat abstract werk hangen! Dat is even wat anders maar wel mooi en als je goed kijkt zie je er een Scania in. Max glundert: het is leuk voor als je geen truck in je huiskamer wilt hebben hangen maar toch iets van je werk wilt laten zien, dan is dit een alternatief voor als je iets modernere kunst wilt hebben.

  Tevreden klanten

  De mensen die mijn werk hebben zijn trots dat ze een Max in huis hebben hangen want zo zeggen ze: jouw werk heeft een verhaal en het leeft. Klanten komen van ver. Er zijn mensen die op de zondagmorgen vanuit Groningen komen rijden naar Molenhoek om Max werk te kopen. Ze blijven dan gezellig een kopje koffie drinken een kunnen mijn an-dere werk ook zien.

  Schilderij verloting

  Max laat de schilderijen zien die verloot gaan worden. Een mooie Parijs Dakar MAN met een mooie marmeren lijst er-omheen en een schilderij van het stadion in Molenhoek. De lootjes kosten 3 euro en de opbrengst gaat naar Art-tics, een instelling voor mensen met geestelijke problemen in Nijmegen. Daar kunnen ze het goed gebruiken. Zo kunnen ze weer nieuwe materialen kopen en workshops geven. Op zondag 17 april rond 17.30 uur is de verloting waarbij de lootjes worden getrokken. De getrokken winnaar wordt dan door Max gebeld en kan zijn of haar nieuwe kunstwerk op komen halen.

  Tijdens de expositie kunnen de bezoekers met een hapje en drankje ontspannen rondkijken en met andere medechauf-feurs een babbeltje maken. Dat viel mij op bij de laatste expositie, ik zag hoe ontspannen de chauffeurs keken naar een stukje kunst. Lekker, toch? Even geen stress op de baan.

  De expositie Truckkunst vindt plaats op 16 & 17 april van 11.00 uur tot en met 18.00 uur in de atelier en exposi-tieruimte van Max Hendriks in Molenhoek. Kijk voor meer informatie op www.truckkunst.nl

  max Hendrinks truCkkunst expositie 2011

  Transport 5www.detransportkrant.nl

  De gezamenlijke Bovag Truckdealers Twente zijn sinds 2001 bezig met het promoten van hun bedrijfstak, omdat bij het merendeel van de jongelui en hun ouders deze sector onbe-kend is.

  Een van de activiteiten van de truckdealers is om met een promotiestand aanwezig te zijn op de open dagen van een aantal VMBO en ROC scholen in Twente. De trucksector wil met hun aanwezigheid op de open dagen leerlingen en hun ouders persoonlijk informeren over de truck-sector en hen tevens uitnodigen een bezoek te

  komen brengen aan een van de Bovag truckbe-drijven in Twente.De stelling van de Truckdealers Twente is name-lijk: hoe breder een leerling en zijn ouders gen-formeerd zijn, hoe beter er een keuze gemaakt kan worden over de vakrichting van de leerling.

  Dit schooljaar werd bij de Scholings Boulevard te Enschede en bij het Carmel College te Oldenzaal, naast de gebruikelijke promotiestand, ook een prijsvraag georganiseerd. Per schooljaar wordt er door de gezamenlijke Bovag Truckdealers in Twente een tweetal chauffeursjassen beschik-

  baar gesteld, om per school verloot te worden onder de foutloos ingevulde prijsvragen.

  Twee winnaarsEen van de gelukkige winnaars is Ramon van der Hulst, leerling van de Scholings Boulevard, Wethouder Beverstraat te Enschede. Het per-centage foutloze prijsvragen bedroeg 48%, wat aangeeft dat deze prijsvragen toch wel pittig wa-ren. De prijsuitreiking vond plaats bij de school van Ramon, waar Ramon een mooie Scania chauffeursjas in ontvangst mocht nemen van de heer L. Kranenburg, service manager van

  Scania Twente B.V. te Deuringen, die voor deze gelegenheid met een grote Scaniatruck naar de school was gekomen. De andere gelukkige win-naar is Bart Tubbing, leerling van het Twents Carmel College, Potskampstraat te Oldenzaal. Het percentage foutloze prijsvragen bedroeg bij deze school 63%. Hieruit blijkt dat deze prijsvra-gen goed te maken waren. Ook deze prijsuitrei-king vond plaats op de school van Bart, waar ook Bart een mooie Scania chauffeursjas aangebo-den kreeg door de heer L. Kranenburg.

  BOVAG TRUCKDEALERS TWENTE PROMOTEN HUN BEDRIJFSTAK

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Max zijn eerste truckkunst expositie hield. Daarom komt er op 16 & 17 april weer een Truckkunst expositie speciaal voor de heren chauffeurs en transport bedrijven. Wij als transport krant wa-ren erbij.

  In Max expositieruimte is er weer nieuw werk te zien, zoals dieren en transport. Max laat trots zijn schilderijen zien met daarop afgebeeld kamelen in de woestijn, paard en wagen van de Heineken brouwerij, maar ook noord Limburgse transport bedrijven. Kijk, daar heb ik wat abstract werk han-gen! Dat is even wat anders maar wel mooi en als je goed kijkt zie je er een Scania in. Max glundert: het is leuk voor als je geen truck in je huiskamer wilt hebben hangen maar toch iets van je werk wilt laten zien, dan is dit een alternatief voor als je iets modernere kunst wilt hebben.

  Tevreden klantenDe mensen die mijn werk hebben zijn trots dat ze een Max in huis hebben hangen want zo zeggen ze: jouw werk heeft een verhaal en het leeft. Klan-ten komen van ver. Er zijn mensen die op de zon-dagmorgen vanuit Groningen komen rijden naar Molenhoek om Max werk te kopen. Ze blijven dan gezellig een kopje koffie drinken een kunnen mijn

  andere werk ook zien.

  Schilderij verlotingMax laat de schilderijen zien die verloot gaan wor-den. Een mooie Parijs Dakar MAN met een mooie marmeren lijst eromheen en een schilderij van het stadion in Molenhoek. De lootjes kosten 3 euro en de opbrengst gaat naar Art-tics, een instelling voor mensen met geestelijke problemen in Nijmegen. Daar kunnen ze het goed gebruiken. Zo kunnen ze weer nieuwe materialen kopen en workshops geven. Op zondag 17 april rond 17.30 uur is de verloting waarbij de lootjes worden getrokken. De getrokken winnaar wordt dan door Max gebeld en kan zijn of haar nieuwe kunstwerk op komen halen.

  Tijdens de expositie kunnen de bezoekers met een hapje en drankje ontspannen rondkijken en met andere medechauffeurs een babbeltje maken. Dat viel mij op bij de laatste expositie, ik zag hoe ontspannen de chauffeurs keken naar een stukje kunst. Lekker, toch? Even geen stress op de baan.

  De expositie Truckkunst vindt plaats op 16 & 17 april van 11.00 uur tot en met 18.00 uur in de atelier en expositieruimte van Max Hendriks in Molenhoek. Kijk voor meer informatie op www.truckkunst.nl

  MAX HENDRINKS TRUCKKUNST EXPOSITIE 2011

  Transport 5www.detransportkrant.nl

  De gezamenlijke Bovag Truckdealers Twente zijn sinds 2001 bezig met het promoten van hun bedrijfstak, omdat bij het merendeel van de jongelui en hun ouders deze sector onbe-kend is.

  Een van de activiteiten van de truckdealers is om met een promotiestand aanwezig te zijn op de open dagen van een aantal VMBO en ROC scholen in Twente. De trucksector wil met hun aanwezigheid op de open dagen leerlingen en hun ouders persoonlijk informeren over de truck-sector en hen tevens uitnodigen een bezoek te

  komen brengen aan een van de Bovag truckbe-drijven in Twente.De stelling van de Truckdealers Twente is name-lijk: hoe breder een leerling en zijn ouders gen-formeerd zijn, hoe beter er een keuze gemaakt kan worden over de vakrichting van de leerling.

  Dit schooljaar werd bij de Scholings Boulevard te Enschede en bij het Carmel College te Oldenzaal, naast de gebruikelijke promotiestand, ook een prijsvraag georganiseerd. Per schooljaar wordt er door de gezamenlijke Bovag Truckdealers in Twente een tweetal chauffeursjassen beschik-

  baar gesteld, om per school verloot te worden onder de foutloos ingevulde prijsvragen.

  Twee winnaarsEen van de gelukkige winnaars is Ramon van der Hulst, leerling van de Scholings Boulevard, Wethouder Beverstraat te Enschede. Het per-centage foutloze prijsvragen bedroeg 48%, wat aangeeft dat deze prijsvragen toch wel pittig wa-ren. De prijsuitreiking vond plaats bij de school van Ramon, waar Ramon een mooie Scania chauffeursjas in ontvangst mocht nemen van de heer L. Kranenburg, service manager van

  Scania Twente B.V. te Deuringen, die voor deze gelegenheid met een grote Scaniatruck naar de school was gekomen. De andere gelukkige win-naar is Bart Tubbing, leerling van het Twents Carmel College, Potskampstraat te Oldenzaal. Het percentage foutloze prijsvragen bedroeg bij deze school 63%. Hieruit blijkt dat deze prijsvra-gen goed te maken waren. Ook deze prijsuitrei-king vond plaats op de school van Bart, waar ook Bart een mooie Scania chauffeursjas aangebo-den kreeg door de heer L. Kranenburg.

  BOVAG TRUCKDEALERS TWENTE PROMOTEN HUN BEDRIJFSTAK

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Max zijn eerste truckkunst expositie hield. Daarom komt er op 16 & 17 april weer een Truckkunst expositie speciaal voor de heren chauffeurs en transport bedrijven. Wij als transport krant wa-ren erbij.

  In Max expositieruimte is er weer nieuw werk te zien, zoals dieren en transport. Max laat trots zijn schilderijen zien met daarop afgebeeld kamelen in de woestijn, paard en wagen van de Heineken brouwerij, maar ook noord Limburgse transport bedrijven. Kijk, daar heb ik wat abstract werk han-gen! Dat is even wat anders maar wel mooi en als je goed kijkt zie je er een Scania in. Max glundert: het is leuk voor als je geen truck in je huiskamer wilt hebben hangen maar toch iets van je werk wilt laten zien, dan is dit een alternatief voor als je iets modernere kunst wilt hebben.

  Tevreden klantenDe mensen die mijn werk hebben zijn trots dat ze een Max in huis hebben hangen want zo zeggen ze: jouw werk heeft een verhaal en het leeft. Klan-ten komen van ver. Er zijn mensen die op de zon-dagmorgen vanuit Groningen komen rijden naar Molenhoek om Max werk te kopen. Ze blijven dan gezellig een kopje koffie drinken een kunnen mijn

  andere werk ook zien.

  Schilderij verlotingMax laat de schilderijen zien die verloot gaan wor-den. Een mooie Parijs Dakar MAN met een mooie marmeren lijst eromheen en een schilderij van het stadion in Molenhoek. De lootjes kosten 3 euro en de opbrengst gaat naar Art-tics, een instelling voor mensen met geestelijke problemen in Nijmegen. Daar kunnen ze het goed gebruiken. Zo kunnen ze weer nieuwe materialen kopen en workshops geven. Op zondag 17 april rond 17.30 uur is de verloting waarbij de lootjes worden getrokken. De getrokken winnaar wordt dan door Max gebeld en kan zijn of haar nieuwe kunstwerk op komen halen.

  Tijdens de expositie kunnen de bezoekers met een hapje en drankje ontspannen rondkijken en met andere medechauffeurs een babbeltje maken. Dat viel mij op bij de laatste expositie, ik zag hoe ontspannen de chauffeurs keken naar een stukje kunst. Lekker, toch? Even geen stress op de baan.

  De expositie Truckkunst vindt plaats op 16 & 17 april van 11.00 uur tot en met 18.00 uur in de atelier en expositieruimte van Max Hendriks in Molenhoek. Kijk voor meer informatie op www.truckkunst.nl

  MAX HENDRINKS TRUCKKUNST EXPOSITIE 2011

  Transport 17www.detransportkrant.nl

  Duurzaam Transport staat centraal op de vak-beurs Transport & Logistiek 2011 die plaats vindt op 15 en 16 maart in de Brabanthallen te s-Herthogenbosch. Het seminarprogramma staat bomvol met actuele onderwerpen die di-rect implementeerbaar zijn in uw eigen organi-satie.

  Steeds meer bedrijven verbinden zich aan deze vakbeurs. Naast promente partijen als Syntens/TNO en VEBIT hebben ook Van Looy, AIM Neder-land en EVO hun naam verbonden aan de logis-tieke vakbeurs. Tijdens de vakbeurs worden door deze partijen learnShops georganiseerd, gratis onafhankelijke miniseminars. De sprekers leren u efficint om te gaan met bedrijfsprocessen en kostenbesparing, zaken die u direct zelf kunt im-plementeren in uw organisatie.

  De learnShops zijn verdeeld in twee areas, n voor Transport & Logistiek en n voor Distri-butiecentra. EVO wordt vertegenwoordigd door haar bedrijfsadviseurs die onderwerpen behan-delen op het gebied van emissies, besparingen en de 0-meting. Dinalog zal n van haar meest recente projecten komen toelichten; kansen en knelpunten in Cross Chain Collaboration Centers (4C).

  In het gedeelte Distributiecentra zullen Van Looy Group en VEBIT samen met AIM Nederland zor-gen voor een uitgebreid programma. AIM Ne-derland organiseert tours langs geselecteerde bedrijven op de beurs die u demonstraties geven over de laatste ontwikkelingen in autoID/RFID. Voor iedere

  professional een actueel onderwerp binnen zijn of haar organisatie!EVO, Syntens/TNO, Vebit, Van Looy, AIM Neder-land, Wics en Dinalog verzorgen het uitgebreide seminarprogramma op de vakbeurs Transport & Logistiek 2011, dinsdag 15 en woensdag 16

  maart in Brabanthallen, s- Hertogenbosch. Pre-sentaties met actuele onderwerpen, waaronder het implementeren van bedrijfsprocessen en kostenbespa-ring worden u gratis aangeboden. Meer informatie en gratis registratie www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL

  DUURZAAM TRANSPORT LEVERT GELD OP!

  VolVos Veiligheidstest: na 50 jaar nog steeds de strengste ter wereld

  een consortium van overijsselse bedrijven onder leiding van Martin luinstra uit nieuw-leusen heeft een wereldprimeur met de intro-ductie van een lichtgewicht composieten kip-per voor het bouwtransport. door deze kipper kan een conventioneel voertuig over veel meer laadvermogen beschikken dan een voertuig met metalen bak. Bovendien zorgt het gebruik van composiet voor een lager brandstofver-bruik en heeft het als voordeel dat het warmte beter isoleert. de eerste composiet kipper werd gemonteerd op een Volvo FMX 8x4 die vandaag wordt onthuld in Zwolle.

  De nieuwe unieke kipper is de helft lichter, ster-ker, energiezuiniger en stiller dan de huidige me-talen kipper. Dat de ontwikkeling onthuld wordt op een Volvo FMX 420, 8x4 is geen toeval. De speciaal voor de bouw ontwikkelde Volvo FMX heeft een uitstekende aslastverhouding (2 x 9 tons vooras en een T-Ride tandemstel van 26 ton) en is geoptimaliseerd voor kippertransport.

  Primeur:VolVo FMX Met lichtgewicht coMposiet kipper

  kloosterman transport- en loonbedrijf uit cuijk heeft onlangs de eerste nederlandse Volvo FMX in ontvangst genomen. de truck werd afgeleverd door Volvo trucks-dealer Bas groep uit nijmegen. het betreft een FMX met 500 pk in tridem configuratie die wordt inge-zet voor het leeghalen van champignoncellen en het transport van afvalcontainers. het ro-buuste uiterlijk van de FMX was voor klooster-man reden om voor Volvo te kiezen.

  Kloosterman Transport- en Loonbedrijf werd in 2007 opgericht. Het bedrijf beschikt over vijf trucks en drie uithaalmachines voor het leegha-len van champignoncellen.

  robuust voertuigDe nieuwe FMX tridem beschikt over een ge-stuurde naloopas waardoor de draaicirkel aan-zienlijk korter wordt. Het voertuig is voorzien van een Cargotec Multilift Power haakarmsys-teem en uitgerust met een distributie PTO. De haakarm is hierdoor eenvoudig en bij lage snel-heid continu te bedienen. Eigenaar Marc Kloos-terman is blij met zijn nieuwe voertuig: Het ro-

  eerste nederlandse VolVo fmx tridemVoor kloosterMan transport- en loonBedrijF

  Auto- & Truckschade Munsters is een schadeherstelbedrijf en spuiterij ingericht om uw transportmiddel, van klein tot extreem groot, op een kwalitatief hoogwaardige en efficinte wijze te herstellen of te voorzien van de gewenste kleur. Of het nu gaat om een personenauto, truck, trailer of special; geen klus is ons te groot!

  Daalder 7 Deurne T. 0493- 311 063 [email protected]

  De blik op u gericht!

  Schadeherstel Spuitwerk Richttechniek Huisstijl transformatie

  VMT MOVER SYSTEMSRANGEREN IS ONS VAK

  Ook ideaal voor LZV Combinaties!Met dit zwaar transport rangeersysteem rijdt uwaanhanger zelfstandig naar de laad-of losplaats.

  Uw voordeel: Aanwezige hydrauliek is ook voor andere toepassingen bruikbaar zoals bv. een Cargo Floor Optimaal benutten van de aanhanger of LZV Combinatie Tijdwinst en arbeidsbesparing Minimaal verlies aan laadvermogen t.o.v. containersystemen Rentabiliteitsverhoging van uw vrachtwagencombinatie Prijstechnisch interessanter dan u denkt

  VMT Mover Systems . Steenoven 14B . 3911 NL . RHENENT 0317 619 479 . www.rangeerspecialist.nl . [email protected]

  Transport 23www.detransportkrant.nl

  Transport is de krant van en voor de transportwereld

  van nu. Informatief voor een ieder die werkzaam is in

  het beroepsgoederenvervoer, van vrachtwagenchauffeur

  tot transportondernemer, van heftruckchauffeur tot

  logistiekmanager.

  Oplage en verspreiding: Transport verschijnt 12 x per jaar

  in oplagen van 12.000 exemplaren per uitgave.

  Verspreiding door heel Nederland door structurele

  distributie via: chauffeursrestaurants, branche relevante

  opleidingsinstituten, transportbedrijven en tankstations.

  Daar naast wordt Transport verspreid via voor de branche

  relevante middelgrote tot grote vakbeurzen en chauffeur-

  sevenementen. Waar mogelijk is Transport aanwezig met

  eigen stand.

  Uitgever:

  Complete Media te Hengelo

  www.detransportkrant.nl

  Bladmanagement: Matay Altunkaynak

  Voor advertenties/tarieven bel of mail:

  [email protected], [email protected]

  [email protected]

  E. Hammink: 06 - 51 94 04 50

  Exemplaar thuis ontvangen? [email protected]

  De volgende editie verschijnt in de derde week van

  januari 2011

  ColofonTRANSEUROPA DEEL2

  De nostalgische uitgave

  TRANSEUROPA moet zich

  in een warme belangstel-

  ling verheugen; geen wonder

  dus dat er na verloop van tijd

  een tweede deel verscheen

  waarin we weer grotendeels

  verdwenen merken tegenko-

  men zoals Bssing, Krupp,

  Magirus, MAN, Henschel,

  maar ook oude modellen van

  nog bestaande merken zoals

  DAF, Mercedes en Skoda. De

  pagina-indeling is hetzelfde als

  in het eerste deel: grote fotos

  afgewisseld met kleine en kleu-

  renfotos afgewisseld met z/w.

  De teksten zijn kort, de fotos

  vormen het belangrijkste deel

  van het boek.

  Technische gegevens:

  284 blz; korte Duitse en En-

  gelse onderschriften; ca. 750

  fotos waarvan 60% in kleur;

  formaat A4+; gebonden; prijs

  34,90; bestelcode EURO-2.

  bestelcode TURM.

  DIE DEUTRANS STORY

  Dit boeiend boek behandelt tot

  in details de geschiedenis van

  het toenmalige internationale

  wegtransportbedrijf der voor-

  malige DDR: Deutrans, een

  met een Stasi-waas omfl oerst

  bedrijf dat in de westerse

  landen altijd met een zekere

  argwaan werd bekeken. Deu-

  trans werd onmiddellijk na het

  beindigen van de Tweede We-

  reldoorlog opgericht en ver-

  dween onmiddellijk na de val

  van de Muur als sneeuw voor

  de zon. In de tussentijd reed

  het bedrijf met vele honderden

  voornamelijk Volvo-trucks in

  de fel-oranje kleur die niemand

  van ons ooit zal vergeten.

  Technische gegevens:

  272 blz: Duitse tekst; 80

  z/w en 360 kleurenfotos; for-

  maat A4+; gebonden; prijs

  39,00; bestelcode DEUT.

  THE LONG HAUL PIO-

  NEERS

  Het Britse wegtransportbe-

  drijf ASTRAN (afkorting van

  Asia Transport) rijdt al meer

  dan 40 jaar van Engeland naar

  oostelijke landen als Iran, Irak,

  Qatar, Jemen, Afghanistan,

  Nepal enz. Hoe dat in de zes-

  tiger jaren zo begonnen is,

  wordt in dit boek op boeiende

  wijze verteld. De auteur heeft

  hiervoor vele ex-chauffeurs ge-

  interviewd en hun verhalen uit

  die pioniersperiode zijn bloed-

  stollend: -40 in de Turkse ge-

  bergten en +40 in de Iraanse

  woestijn. De kleurenfotos zijn

  prachtig!

  Technische gegevens:

  320 blz: Engelse tekst; 81 z/w

  en 264 kleurenfotos; formaat

  A4; gebonden; 38,90; be-

  stelcode PION.

  Deze boeken zijn te

  bestellen door

  overmaking van het

  bedrag naar giro

  1839292 t.n.v.

  Transportboek te

  Deventer o.v.v. de

  bestelcode.

  ZA 2 APRIL 2011ROUWHORST-OLDENZAAL

  HENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDJubileum Concert

  Henri van Velzen Marco VandrA Harten 10

  Entree:VVK 17,00 (excl. reserveringskosten)VVK tot 1 januari 2011 15,00 (excl. reserveringskosten)Kassa 20,00

  VVK-adressen:HV Entertainment, Oude Rijksweg 360 A, RouveenTel.nr. (0522) 464 256Zaal Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9, OldenzaalTel.nr. (0541) 515 736

  Verder zijn kaarten te bestellen via de webshop vanRoelofs Entertainment, www.roelofs-entertainment.nlMVEE Entertainment & Events, www.mvee.nlHV Entertainment, www.hventertainment.nl

  Live met bandca. 2 x 45 min.

  ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011

  jubileumconcert 020411.indd 1 17-11-2010 9:47:29

  Meer info en tickets: www.truckstar.nl

  30 & 31 juli 2011TT Circuit Assen 30 & 31 juli 2011TT Circuit Assen

  Het leukste

  familie fest

  ival

  van Nederla

  nd

  TRU_FESTIVAL_ADV_2011_127X190.indd 1 23-11-2010 15:08:28

  WWW.WIJLHUIZEN.COM

  Wijlhuizen HoofdkantoorDriepoortenweg 176827 BP, ArnhemT: 026-3760290F: 026-3644414E: [email protected]

  Wijlhuizen AlmeloBedrijvenpark Twente 4137602 KM, AlmeloT: 0546-579110F: 0546-574492E: [email protected]

  Wijlhuizen ArnhemDriepoortenweg 15A6827 BP, ArnhemT: 026-3648221F: 026-3617188E: [email protected]

  Wijlhuizen DrachtenDukdalf 169206 BE, DrachtenT: 0512-580200F: 0512-580209E: [email protected]

  Wijlhuizen Nieuwerkerk a/d IJsselHoogeveenenweg 62913 LV, Nieuwerkerk a/d IJsselT: 0180-317777F: 0180-313947E: [email protected]

  Wijlhuizen TilburgAndromedastraat 45015 AV, TilburgT: 013-5450307F: 013-5458110E: [email protected]

  Wijlhuizen VenloVasco da Gamaweg 155928 LD, VenloT: 077-3208000F: 077-3515356E: [email protected]

  Wijlhuizen ZaandamBarndegat 91505 HM, ZaandamT: 075-6168284F: 075-6173937E: [email protected]

  Voorop in transpor

  tonderdelen

  Wijlhuizen advertentie Transport kw7-2010.indd 4 16-2-2010 11:10:47

  Seminarprogramma TRANSPORT & LOGISTIEK 2011 Bomvol logistie oplossingenEVO, Syntens/TNO, Vebit, Van Looy, AIM Nederland, Wics en Dinalog verzorgen het uitgebreide seminarprogramma op de vakbeurs TRANSPORT & LOGISTIEK 2011, dinsdag 15 en woensdag 16 maart a.s. in Brabanthallen, s- Hertogenbosch. Presentaties met actuele onderwerpen, waaronder het implementeren van bedrijfsprocessen en kostenbesparing worden u gratis aangeboden.

  Meer informatie en gratis registratie www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL

  TransportSeptember/Oktober 2012De krant voor de transport wereld van nu

  Zie pagina 3

  Zie pagina 11

  Zie pagina 14

  www.detransportkrant.nl

  HOger laaDvermOgen en lager branDStOfverbruik

  Werkt u bij Het veiligSte en geZOnDSte beDrijf?

  evert HalvarSSOn nieuWe managing DireCtOrSCania beneluX

 • VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT OP MET:

  AFDELING SALES, VIA DE TELEFOONNUMMERS:

  +31 (0)74 711 3497 / +31 (0)62 114 7789

  OF PER E-MAIL VIA: [email protected]

  VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN

  EN PRODUCTEN KUNT U OOK TERECHT OP ONZE

  WEBSITE:

  WWW.THEFUELCOMPANY.EU

  IN NEDERLAND O.A.Rotterdam (Distripark Waalhaven)Heerenveen De Lier KlazienaveenBabberich NieuwegeinVenlo

  IN LUXEMBURG O.A.Capellen DudelangePontpierre Rodange

  IN BELGI O.A.Meer (Hazeldonk) Veurne Antwerpen MaasmechelenHabay-la-Neuve

  DE VOORDELEN VAN THE FUEL COMPANY: TANKENMETAANTREKKELIJKEKORTINGEN

  VOORFLEET-ENTRANSPORTBEDRIJVEN;

  MEERDAN500AANGESLOTENPOMP-

  STATIONSINNEDERLAND,BELGIEN

  LUXEMBURG;

  TERUGVORDERINGBTWENACCIJNSOP

  DIESELENTOL(MAUT)UITMEESTE

  EUROPESELANDEN;

  BTWVRIJEFACTURATIEMOGELIJK.

 • gezond transport opent tijdens de Carrosse-

  rie vakdagen in gorinchem de inschrijving voor

  de gezond transport Prijs 2013. Deze prijzen

  worden volgend jaar voor de negende keer uit-

  gereikt aan drie bedrijven in de sector trans-

  port en logistiek die zich inzetten voor een vei-

  lige en gezonde werkomgeving.

  Gezond Transport reikt de prijzen sinds 1998 om

  het jaar uit. De winnaars zijn bedrijven met een

  goed beleid en/of goede praktijken op het gebied

  van preventie, verzuim en re-integratie. Op deze

  manier vraagt Gezond Transport aandacht voor

  gezond en veilig werken in de gehele sector en krij-

  gen de winnaars branchebreed aandacht voor hun

  inspanningen. Zij worden gezien als voorbeeld voor

  andere bedrijven. Vorig jaar vielen Stubbe Logistiek,

  De Rooy Transport, Reym en Sita in de prijzen.

  Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden of voorgedra-

  gen worden door hun werknemers, de werkgevers-

  organisaties, de arbodienst, verzekeraar etc.

  Grote en kleine bedrijven maken evenveel kans. Er

  zijn drie categorien: tot 25 medewerkers, 26-75

  en >75. Een onafhankelijke jury, met vertegenwoor-

  digers van de sociale partners, arbodiensten, verze-

  keraars en Gezond Transport, bezoekt de bedrijven.

  De jury kijkt naar de technische, instrumentele kant

  van veiligheid en gezondheid, maar ook naar duur-

  zame inzetbaarheid van personeel en veiligheidscul-

  tuur en -gedrag.

  Van 1 september tot 1 april kunnen bedrijven zich

  aanmelden of voorgedragen worden voor de Ge-

  zond Transport Prijs 2013. Dit kan via de website

  www.gezondtransport.nl.

  De uitreiking vindt plaats tijdens de Carrosserie

  Vakdagen Gorinchem 2013.

  werkt u bij het veiligste en gezondste bedrijf van de sector?Meld uw bedrijf dan nu aan voor de gezond transport prijs 2013

  kraker trailers pakt uit tijdens de iaa. Of pakt

  in, zo u wilt, want dat is feitelijk wat de bagging

  unit achter een schuifvloertrailer doet: de la-

  ding tijdens het lossen verpakken in plastic. Op

  de stand van kraker trailers (iaa, H25/a12)

  wordt een trailer met cargo bagging unit en

  nieuw type dak getoond.

  Cargo bagging is een efficinte manier van lossen,

  waarbij de lading meteen gelijkmatig tot een in plas-

  tic verpakte rol wordt geperst. Om dit te kunnen

  doen, is een zgn cargo bagging-unit nodig. Deze unit

  kan optioneel bij bepaalde types Kraker-schuifvloer-

  trailers worden besteld. Kraker Trailers heeft al di-

  verse trailers met cargo bagging-unit geleverd. Dit

  betrof trailers met een hydraulische achterklep. De

  klep moet hierbij eerst worden geopend voor het

  los- en verpakkingsproces kan worden gestart.

  Cargo bagging wordt voornamelijk toegepast bij

  (vee)voeders. Belangrijk is dat het product gelijkma-

  tig en gecontroleerd wordt gelost om zo een goede

  rol te krijgen. Hiervoor moet de chauffeur het rem-

  proces kunnen sturen. Dit kan door middel van een

  zogenaamde asfalt-rem, waardoor de schuifvloer-

  trailer zich tijdens het lossen als het ware naar vo-

  ren laat drukken door de lading. Het hydraulische

  systeem van de truck moet worden aangepast met

  een dubbelpomp om zo de 7-voudige vijzel in de

  bagging-unit te kunnen aansturen.

  Uiteraard is de unit voorzien van een CE-verklaring

  en voldoet het aan de Europese regelgeving met be-

  trekking tot verlichting.

  Automatisch oprollend dakzeil

  Bij het (door)ontwikkelen van bestaande of nieuwe

  schuifvloertrailers staat bij Kraker Trailers tel-

  kens n vraag centraal: maakt dit de trailer nog

  gebruiksvriendelijker en stelt het de transporteur

  in staat een hoger rendement te halen met dit

  voertuig? Zo wordt elk component van een trailer

  telkens opnieuw kritisch bekeken om zo tot nieuwe

  inzichten te komen. De nieuwste innovatie van Kra-

  ker Trailers is het Safe Roof, een economische,

  betrouwbare en veilige oplossing om de bovenzijde

  van de schuifvloertrailer te kunnen openen en slui-

  ten, zonder dat de chauffeur hiervoor op het bor-

  des/trailer hoeft te klimmen. Door de eenvoudige

  bediening (de chauffeur hoeft slechts enkele han-

  delingen vanaf de grond te verrichten) biedt het

  Safe Roof bovendien veel tijdswinst. Het Safe Roof

  is manueel te bedienen, maar wordt ook als elec-

  trisch bedienbare versie leverbaar. Het Safe Roof is

  momenteel nog in de ontwikkelingsfase, maar Kra-

  ker Trailers verwacht veel van deze nieuwe, econo-

  mische manier om een trailer te openen en sluiten.

  De trailers die Kraker Trailers tijdens de IAA expo-

  seert, is uitgerust met een prototype van het Safe

  Roof.

  iaa platforM voor krakers noviteitenkraker-schuifvloertrailer met bagging-unit en nieuw type dak

  Beste lezers, we hebben het in de afgelopen pe-

  riode gehad over nascholing en de vernieuwingen

  op het gebied van de rijbewijzen. Hier kunnen we

  nog wel even over door gaan. Maar laten we eens

  kijken wat voor mogelijkheden er nog meer zijn op

  het gebied van nascholing. Er zijn heel wat aanbie-

  ders die koeien met gouden horens beloven. Zo

  hoor ik nog al eens dat er veel aangeboden wordt

  met als term bedrijfsspecifiek opleiden. Echter

  als je dan inhoudelijk gaat kijken naar de aange-

  boden trainingen dan is er misschien een foto of

  iets dergelijks veranderd, inhoudelijk is het meestal

  het zelfde verhaal. Nee bedrijfspecifiek is volgens

  mij toch echt iets anders. De inhoud van een cur-

  sus of training moet inhoudelijk overeenkomen

  met de werkzaamheden van een opdrachtgever

  en de docent/instructeur moet weten waar hij

  het over heeft dus vakinhoudelijke kennis bezit.

  Dit kost tijd en energie en daar gaat het in de

  meeste gevallen al fout. Een volte verkoop babbel is

  meestal het harnas waar achter men schuil gaat.

  Deze ontwikkeling baard mij grote zorgen. Hier bent

  u als chauffeur maar ook de transportondernemer

  de dupe van. Het kostenneutraal opleiden van

  chauffeurs is een van de mogelijkheden die nogal

  eens wordt aangeboden. Ik zeg niet dat het niet

  mogelijk is, zeker niet. Maar er zijn gevallen bij ons

  bekend die er toch bedrogen mee uit zijn gekomen.

  Eigenlijk zijn er maar een paar aanbieders die dit op

  een correcte wijze doen. Kostenneutraal opleiden

  betekend dat er aanspraak wordt gemaakt op de

  WVA ook wel Wet Vermindering Afdracht Loonbe-

  lasting genoemd. Om deze regeling te mogen en

  kunnen toepassen zal een opleiding aan verplichte

  eisen moeten voldoen. Een aantal van deze eisen

  zijn:

  De opleiding moet erkend zijn door het

  ministerie van OC&W

  Er moet gebruik gemaakt worden van het

  kenniscentra uit de branche

  Deopleidingmoetwordenafgeslotenmeteen

  erkend diploma

  Dit is een greep uit de eisen van zon traject. de be-

  lastingdienst en het ministerie van OC&W werken

  hierin volgens dezelfde richtlijnen. Een groot voor-

  deel hiervan is dat de deelnemer (chauffeur) naast

  de verplichte nascholing (code 95) ook een MBO

  diploma kan halen zonder daar al te veel tijd aan

  te besteden. Want laten we eerlijk zijn een echte

  chauffeur is toch op zijn toekomst voorbereid!!

  De opleiding moet erkend zijn door het minis-

  terie van OC&W. Er moet gebruik gemaakt

  worden van het kenniscentra uit de branche.

  De opleiding moet worden afgesloten met een er-

  kend diploma. Dit is een greep uit de eisen van zon

  traject. de belastingdienst en het ministerie van

  OC&W werken hierin volgens dezelfde richtlijnen.

  Een groot voordeel hiervan is dat de deelnemer

  (chauffeur) naast de verplichte nascholing (code

  95) ook een MBO diploma kan halen zonder daar

  al te veel tijd aan te besteden. Want laten we eer-

  lijk zijn een echte chauffeur is toch op zijn toekomst

  voorbereid!!

  coluM vibo

 • D e l i v e r i n g I n n o v a t i v e F l e x i b l e S o l u t i o n s w w w . t o k h e i m . n l

  Internationale marktleider in industrile pompen en tankautomaten

  24/7 gecontroleerd tanken via Dialog registratieautomaat en centraal beheersysteem

  Debieten van 40 tot 130 l/min.

  Totaaloplossingen op maat voor uw bedrijf

  U maakt gebruik van de grootsteserviceorganisatie in de Benelux

  Tokheim Netherlands B.V.Laan van Londen 1203317 DA DORDRECHTTel. +31 (0)88 147 15 00Fax. +31 (0)88 147 15 [email protected] SlimDiaLOG (SDL) Quantium 210 Quantium 110

  Pub 262x190 diaLOG NL 0311_tokheim 09/08/11 14:15 Page1

  ADR opleidingen VCA opleidingen BHV opleidingen Ruim 170 nascholingsmodules Kostenneutraal opleiden

  Rijopleiding voor auto, vrachtauto en LZV Examen mogelijkheden door heel Nederland Diverse trainingen voor tanktransport Trainingen met onze EIGEN kanteltrailer Trainingen of opleidingen bij u op eigen locatie

  www.vibo-bv.nl [email protected] H. Kunst Opleidingsadviseur 06-53828985

  Wij werken alleen met instructeurs die aantoonbare ervaring hebben in het beroepsgoederenvervoer

  Uw partner in een doelgerichte en praktische nascholing voor code 95

  De specialist voor het distributie vervoer

  Geen transportsegment is zo veelzijdig als het distributie ver-voer. DE GRAAFF Carrosserie biedt u professionele transpor-toplossingen voor distributie van stukgoed en gecondition-eerde waren. Kwaliteit uit traditie - carrosserien van DE GRAAFF DE GRAAFF - Succes heeft traditie: al sinds 1906 levert DE GRAAFF producten voor de transportbranche. In de ge-schiedenis van het bedrijf heeft n uitspraak altijd voorop gestaan: bij de besten behoren.

  DE GRAAFF is vandaag een belangrijke leverancier van ge-standaardiseerde carrosserien. Als importeur van SAXAS Nutzfahrzeuge AG en Kiesling Khfahrzeuge GmbH biedt DE GRAAFF haar klanten een compleet productprogramma. Bei-de leveranciers zijn ISO gecerti ceerd en produceren volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

  BrancheoplossingenTrots zijn wij op onze toekomst gerichte oplossingen. Een car-rosserie ontwikkeld en gebouwd naar uw wensen, het beste wat wij u kunnen bieden!

  Ontwikkeling, kwaliteit en betrouwbaarheid DE GRAAFF carrosserien worden in nauwe samenwerking met de leidende truckfabrikanten ontwikkeld. Deze praktijk-gerichte ontwikkeling en het continue onderhouden van het product garandeert, dat onze carrosserien aan alle eisen van het moderne vervoer voldoen.

  Modernste productietechnologie, know-how, KTL-behandelde en gespoten staal- en aluminium delen alsmede het gebruik van hoogwaardige materialen garanderen de hoogste kwaliteit van onze carrosserien.

  Dorpsstraat 182761 AE Zevenhuizen

  Tel.: 0180 - 634842Email: [email protected]: www.degraaff-carrosserie.nl

 • Transport 5www.detransportkrant.nl

  ede, 12 september 2012 - in het afgelopen

  jaar nam aDuCO nederland in ede vier nieuwe

  man-trucks in gebruik. naast een man tgX

  41.545 8x4 zwaartransporttrekker met XXl-

  cabine, leverde man-dealer roordink bedrijfs-

  wagens een tgX 26.445 6x2 trekker met

  voorloopas en XlX-cabine, een tgX 26.365

  6x2 bakwagen met sleepas en XlX-cabine.

  meest recent volgde er een tgX 36.445 8x4

  met tripple achterwieloplossing en XlX-cabine.

  Deze laatste truck is uitgevoerd als water-/

  materieelwagen en heeft 18,5 kuub water,

  900 liter rode diesel, 450 liter blanke diesel en

  twee ruimten voor materieel aan boord.

  ADUCO Nederland freest, zowel binnen als buiten

  onze landsgrenzen, asfalt en beton in meerdere

  werkbreedten. Om daarbij zo duurzaam en ade-

  quaat mogelijk te werken, verzorgt de freesmachi-

  nist ook het transport van en naar de locatie. De

  trucks vervoeren naast de machine ook de beitels,

  de benodigde hoeveelheid brandstof en water.

  Voor de zware W210 freesmachine, die geladen

  wordt op een 6-assige semidieplader, waren wij op

  zoek naar een passende trekker. Navraag bij meer-

  dere merken leerde dat er zeker keus was, maar bij

  MAN vonden wij met de aangeschafte 8x4 een pas-

  sende en standaard zwaartransportoplossing. Een

  truck met voldoende trekkracht, een juist aantal as-

  sen, schuifschotel, goede prijs, enzovoorts. Kortom

  de ideale auto voor dit werk en daarmee deed MAN

  zijn intrede binnen ons truckpark dat 27 voertuigen

  telt. Later volgden er nog drie andere MAN-trucks,

  vertelt de heer H.J. van Kraats, directeur van ADU-

  CO Nederland.

  De genoemde MAN 6x2 trekker zet ADUCO in voor

  het transport van middelzware en zwaardere ma-

  chines, terwijl de 6x2 bakwagen is ingericht voor het

  vervoer van de Bomagfrees met een werkbreedte

  van een halve meter en alle benodigde vloeistoffen

  en beitels. Bij de vervanging van een bestaande, ou-

  dere waterwagen keek Van Kraats eerst naar de

  beschikbare opbouwmogelijkheden om daar vervol-

  gens een truckmerk bij te kiezen.

  Op werken waar wij onze allerzwaarste machines

  inzetten verbruiken wij nogal wat brandstof en wa-

  ter. Dat laatste is nodig om de beitels tijdens het

  werk goed te koelen. Tot voor kort hadden wij daar

  een servicewagen voor, maar met een te kleine

  watertank. Wij wilden graag 6 kuub meer meene-

  men. Om die extra last aan te kunnen, kwamen wij

  voor het transport bij een trekker/oplegger uit. Dat

  vonden onze mensen in de praktijk niet echt han-

  dig. Je moet veel achteruit rijden en dan is met een

  bakwagen makkelijker te manoeuvreren. In plaats

  van een zware stalen watertank kwamen wij bij een

  leverancier uit die een glasvezelopbouw kon leveren.

  Die tanks worden veel toegepast in brandweerwa-

  gens en passen ook prima in de MAN TGX 36.445

  met tripple achteras. Dat vinden wij een perfecte

  oplossing. Wij kunnen hiermee alles meenemen en

  de auto zelf is door zijn sturende assen nooit over-

  beladen en is prima wendbaar. ADUCO kiest bij

  nieuwe vrachtautos voor een (semi-) automatische

  versnellingsbak, slaapcabine en laat het onderhoud

  verrichten door de leverende merkdealer. Gelet

  op wensen van opdrachtgevers en bepalingen in

  bestekken kiest ADUCO ook altijd voor de jongste

  motortechniek. In dit geval zijn alle MAN voertuigen

  uitgevoerd met een Euro 5-dieselmotor.

  ADUCO Nederland is een 24/7 asfalt freesbedrijf

  dat in 1978 het koudfrezen in Nederland introdu-

  ceerde. Binnen de 25 machines is sprake van een

  grote diversiteit met werkbreedten van 8 tot 380

  cm werkbreedte.

  apeldoorn, 29 augustus 2012 - De nieuwbouw

  van man apeldoorn en de daarmee gepaard

  gaande snellere serviceverlening werpt direct

  al vruchten af: bultman autoverhuur heeft

  mede daarom gekozen voor de aanschaf van

  twee nieuwe mans tgm.

  Voor Bultman Autoverhuur was de goede relatie

  met de verkoper de redenen om over te stappen

  naar MAN. Daarbij zorgde het nieuwe pand voor

  het vertrouwen. Dave Bultman van Bultman Auto-

  verhuur: Stilstand van onze huurauto's betekent

  geen inkomsten. Daarom is de snelle service die

  MAN Apeldoorn biedt voor ons erg belangrijk. Bo-

  vendien voldoen de MAN's TGM 18.250 waarvoor

  wij hebben gekozen ook zonder het toevoegen van

  AdBlue al aan de Euro 5-emissienorm. Dat scheelt

  een kleine 1.000 euro per jaar aan extra smeer-

  middelen.

  Geweldig vind ik ook de ondersteuning van MAN.

  Een deel van de reparaties doen wij immers in onze

  eigen werkplaats. Onze monteurs lopen mee in het

  opleidingsprogramma van MAN en zij kunnen voor

  vragen ook te rade bij de dealer. Wij zijn zeer tevre-

  den over MAN Apeldoorn en verwachten een lang-

  durige en vruchtbare samenwerking.

  De MAN-dealer betrekt 1 augustus het nieuwe,

  flink grotere pand aan de Ecofactorij in Apeldoorn.

  Wij zijn uit de huidige locatie aan het Ambachts-

  veld in Apeldoorn gegroeid, vertelt Fred Onderstal

  Verkoopleider van MAN Apeldoorn. Ons nieuwe

  onderkomen nabij de A50/A1 op industrieterrein

  Ecofactorij heeft daarom maar liefst zeven door-

  rijstraten, in plaats van de vier die we nu hebben.

  Die zijn bovendien dertig meter lang, zodat ook de

  langere LZV-combinaties geheel binnen kunnen

  staan. Verder hebben we al onze apparatuur, inclu-

  sief de testbanken, vernieuwd. Bijzonder is daarbij

  dat we nu beschikken over een speciale straat voor

  onderhoud en reparatie van aardgasvoertuigen.

  De nieuwbouw voldoet op het gebied van kwaliteit

  en efficintie aan de laatste eisen. Onderstal: Ook

  voor wat betreft duurzaamheid zetten we de toon.

  We verwarmen ons bedrijf bijvoorbeeld met een

  houtgestookte verwarmingsinstallatie. Die brandt

  op zogenaamde pallets, een uit biomassa gepers-

  te schijf ter grote van een hockeypuck, zodat we

  geen fossiele brandstoffen verbruiken en dus CO2

  neutraal stoken. Verder is de werkplaats voorzien

  van vloerverwarming. Dit vergt minder energie voor

  een comfortabel werkklimaat. En dankzij onze der-

  tig meter lange straten en het feit dat de roldeuren

  niet meer tegenover elkaar open kunnen staan,

  houden we de warmte ook binnen.Het nieuwe

  pand van MAN Apeldoorn aan de Ecofactorij is per

  1 augustus operationeel. De officile opening vindt

  plaats op 26 oktober en zaterdag 27 oktober houdt

  MAN Apeldoorn een open dag.

  Helmond, 7 september 2012 betonprodu-

  cent, grondverzetbedrijf en bouwmaterialen-

  handel raijmakers Someren breidt het man-

  aandeel binnen zijn bijzondere wagenpark

  gestaag uit. De beide nu geleverde handge-

  schakelde man tgS meerassers 6x4 H-2bl

  brengt het totaal aan man-trucks op 12. en

  de dertiende, een 6x6 kipper, zit in de pijp-

  lijn, voegt uitvoerder frans raijmakers jr. er

  direct aan toe. Hij vervolgt: een uitstekende

  prijs/kwaliteit-verhouding en de service van de

  man-dealer Zuid in Helmond zijn voor ons de

  belangrijkste redenen ook nu weer voor man

  te kiezen.

  De nieuwe MAN s zijn uiteraard van het type TGS,

  de MAN-lijn die speciaal is ontwikkeld voor toepas-

  sing in de bouw, op ondergronden waar tractie een

  uitdaging kan zijn. Raijmakers zet de nieuwe MANs

  in voor zeer specialistisch betonproductiewerk. Op

  basis van Raijmakers wensenpakket stelde MAN-

  dealer Zuid in Helmond de trucks volledig samen,

  verzorgde de totale opbouw en leverde de voer-

  tuigen volledig bedrijfsklaar af. We hebben een

  vijfassige 49.480 10x4 met 14 kuubs Mulder

  betonmixeropbouw geconfigureerd en daarnaast

  een TGS 41.480 8x4 WHS met Putzmeister be-

  tonpompmixer met een reikwijdte van 28 meter,

  vervolgt Raijmakers.

  Net als bij de andere vrachtautos heeft Raijmakers

  het totale onderhoud door middel van een onder-

  houdscontract voor de periode van tien jaar uitbe-

  steed bij de MAN-dealer. De zware werkzaamhe-

  den maken goed onderhoud essentieel. De dealer

  heeft de beste kennis van de voertuigen en onze er-

  varing is dat zij de werkzaamheden snel en correct

  uitvoeren, aldus Frans Raijmakers.

  Vier jaar geleden kwamen hier de eerste MANs

  en sindsdien hebben wij bijna alleen nog maar

  trucks van dit merk er bij gekocht. Nu gaat het om

  twee mixers, waarvan een met een betonpomp,

  maar eerder reden hier al langer MAN 8x4 zand-

  wagens, een containerwagen en twee 6x4 TGS

  26.440 trekkers met HydroDrive. Deze opleggers

  staan normaal bij onze betoncentrales in Someren

  en Beringe en verzorgen het vervoer van zand en

  grind naar de betoncentrales.

  Deze trekkers worden ook ingezet voor het trans-

  port van korrelmix. Raijmakers heeft naast eigen

  betoncentrales Someren en Beringe, een bedrijfs-

  onderdeel voor grond- en sloopwerk en richt zich

  op de verkoop van bouwmaterialen. Verdeeld over

  al deze bedrijven rijden er in totaal 31 trucks met

  verschillende opbouwen. Bijna de helft daarvan is

  inmiddels van het merk MAN.

  De technische uitvoering van de MANs is afge-

  stemd op de inzet. Het overgrote deel beschikt over

  een handgeschakelde bak (n truckmixer rijdt met

  een TipMatic en de ander met ComfortShift red.),

  het aantal assen verschilt van 3 tot 5 en de cabines

  verschillen qua grootte. De trekkers bijvoorbeeld

  hebben een slaapcabine.

  eerste 4 Man-trucks voor aduco nederland b.v.

  nieuwbouw Man apeldoorn biedt snellere service

  hoog serviceniveau bepalend voor vervolgaankoop

  bultMan autoverhuur kiest voor Man truck & bus

  raijmakers someren breidt wagenpark verder uit met 2 zware Man tgs meerassers

 • Transport 7www.detransportkrant.nl

  Mercedes-Benz heeft deze week de prijzen van de

  Citan Gesloten Bestelwagen bekend gemaakt. Het

  compacte model is de meest recente aanvulling op

  het brede Mercedes-Benz bestelwagenprogram-

  ma. De Citan Economy is leverbaar voor 11.990,-.

  excl. BTW. De wereldpremiere van het model vindt

  eind deze maand plaats op de IAA voor bedrijfswa-

  gens in Hannover. Vanaf eind oktober worden de

  eerste Citans in Nederland uitgeleverd.

  modulaire prijsopbouw

  De Citan 108 CDI Economy is er al voor 11.990,-

  en voor deze variant geldt een leasetarief

  69,- per week voor Operationele Servicelease via

  Mercedes-Benz Charterway. Het standaardmodel

  van de Citan is zeer rijk uitgerust. De verkoopprijs

  van deze 108 CDI Lang start bij 13.250,-. Bij het

  standaard leveringsprogramma heeft Mercedes-

  Benz gekozen voor een zeer overzichtelijke modu-

  laire prijsopbouw. Zo heeft bijvoorbeeld elke niveau

  in motorisering een prijsstap van 1.050,-. Vanaf

  de verkoopstart is de Citan meteen leverbaar als

  108 CDI (55kW/75 pk) en 109 CDI (66 kW/90

  pk) Bij de 109 CDI kan worden gekozen uit de leng-

  tevarianten Lang (wielbasis 270 cm) en Extra Lang

  (wielbasis 308 cm). De 111 CDI (81 kW/110 pk)

  wordt leverbaar vanaf mei 2013. Eind 2012 zal

  Mercedes-Benz de prijzen voor de Citan Combi be-

  kendmaken. De komst van de korte uitvoering van

  de Citan staat gepland voor het tweede kwartaal

  van 2013.

  Citan lines

  Mercedes-Benz komt met twee Lines voor de Citan.

  De Line Professional, met onder andere elektrisch

  bedienbare en verwarmde buitenspiegels, aircondi-

  tioning en comfort bestuurdersstoel, voor 695,-

  ecxl BTW en de Line Ambition a 995,- ecxl BTW

  met daarnaast het lakpakket (bumpers, kappen bo-

  ven achterlichten en buitenspiegels in lakkleur), een

  boordcomputer en Parktronic parkeerhulp

  blueeffiCienCY zorgt voor lage

  total Cost of Ownership

  De Euro 5-dieselmotoren van de Citan beschikken

  standaard over een roetfilter. Door lange onder-

  houdsintervallen zijn de onderhoudskosten zeer

  concurrerend. Daarnaast draagt een zeer laag

  brandstofverbruik vanaf 4,6 liter per 100 km bij

  aan een lage Total Cost of Ownership (TCO). Het

  brandstofverbruik kan verder worden verlaagd met

  het optionele BlueEFFICIENCY-pakket. Dit pakket

  bevat het ECO start/stopsysteem, accu- en gene-

  ratormanagement en banden met een verbeterde

  rolweerstand. Hiermee wordt het brandstofver-

  bruik teruggebracht naar 4,3 liter. Daarmee is de

  Citan benchmark in zijn segment.

  voordelig financieren en verzekeren

  Naast een scherpe aanschafprijs is ook de lage

  TCO een belangrijk thema voor Mercedes-Benz.

  Met het aanbieden van een aantrekkelijk pakket

  met financiering, verlengde garantie en verzekering

  op maat wordt hieraan verder invulling gegeven.

  Net als de voertuigprijzen zijn ook de prijzen voor

  aanvullende diensten op overzichtelijke wijze modu-

  lair opgebouwd. Zo kan de Citan bijvoorbeeld een

  jaar lang worden verzekerd voor slechts 29,- per

  maand, onafhankelijk van de regio, het aantal scha-

  devrije jaren en het aantal gereden kilometers.

  Onovertroffen nieuwwaarderegeling

  De Mercedes-Benz bestelwagenverzekering kent

  een unieke nieuwwaarderegeling van 36 maanden,

  ongeacht de cataloguswaarde en de gereden kilo-

  meters. Bij diefstal van een nieuw gekochte Citan

  binnen 36 maanden kan de klant overstappen in

  een nieuwe bestelwagen.

  De Citan, ideale stadspartner

  Bekende Mercedes-Benz waarden als kwaliteit,

  veiligheid en zuinigheid zijn ook op de Citan van toe-

  passing. Aangevuld met zijn uitstekende rijeigen-

  schappen en compacte buitenafmetingen maakt

  dit de Citan bijzonder geschikt voor stadsdistributie.

  De Mercedes-Benz Citan kenmerkt zich door een

  stabiele wegligging in combinatie met rijdynamiek,

  wendbaarheid en een hoge mate van comfort.

  De directe besturing functioneert zeer exact en

  gevoelig, de vering, demping en stabilisatoren zijn

  zorgvuldig op elkaar afgestemd. Zowel leeg als in

  beladen toestand heeft de nieuwe Citan een pre-

  cies, veilig en comfortabel rijgedrag.

  afgelopen maand heeft Haaglanden personen-

  vervoer uit Den Haag vijf nieuwe mercedes-

  benz Sprinters Combi in gebruik genomen.

  Deze voertuigen zijn volledig afgestemd op het

  personenvervoer en zijn enkele aanpassingen

  ook geschikt voor het rolstoelvervoer. alle

  Sprinters zijn uitgevoerd met de innovatieve

  en zuinige 7g-trOniC automaat.

  Voor het personenvervoer in de regio Den Haag le-

  verde Mercedes-Benz Dealer Bedrijven via Van der

  Vleuten Leasing vijf Sprinters 313 CDI Combi aan

  Haaglanden Personenvervoer. De Sprinters zijn

  omgebouwd door FlexiTrans. Dit bedrijf is gespecia-

  liseerd in het aanpassen van personenbussen naar

  voertuigen die geschikt zijn voor rolstoelvervoer.

  In de vloer is een bevestigingssysteem ingebouwd

  waarmee vier rolstoelen vergrendeld kunnen wor-

  den. De stoelen in de Sprinter kunnen hiervoor een-

  voudig worden weggeklapt. Met de komst van deze

  vijf nieuwe Mercedes-Benz voertuigen is het aan-

  deel van het merk in de zestig eenheden tellende

  vloot gestegen naar vijftig. Haaglanden Personen-

  vervoer is tevreden over de kwaliteit van Mercedes-

  Benz, de betrouwbaarheid bij het intensieve gebruik

  in stedelijke gebieden en de robuuste eigenschap-

  pen van de Sprinter.

  7g-trOniC automaat

  Haaglanden Personenvervoer bestelde deze voer-

  tuigen met de nieuwe automatische versnellings-

  bak 7G-TRONIC, standaard op alle Sprinter Com-

  bis, gesloten bestelwagens en chassis cabines met

  V6 motor. De 7G-TRONIC wordt altijd geleverd in

  combinatie met het BlueEFFICIENCY-pakket: een

  verzameling van brandstofbesparende technolo-

  gien in de Sprinter. Hierin zijn onder meer een ECO

  stuurpomp, dynamomanagement, accumanage-

  ment, ECO brandstofpomp en banden met lage rol-

  weerstand opgenomen. Gelijktijdig met de 7G-TRO-

  NIC wordt voor nagenoeg alle varianten een nieuwe

  achterasreductie (i=3,692) leverbaar waarmee

  minder toeren en een lager verbruik wordt gerea-

  liseerd. Het grote voordeel van de 7G-TRONIC au-

  tomaat is dat het een grote bijdrage levert aan het

  comfort van bestuurder en passagiers. Daarnaast

  laat deze volautomatische transmissie een bijzon-

  der zuinig brandstofverbruik zien.

  Brandstof- en CO2-besparingen tot wel 15 pro-

  cent liggen binnen handbereik met de innovatieve

  Mercedes-Benz automaat. Deze oplossing past ook

  goed in het duurzame beleid van Haaglanden Per-

  sonenvervoer dat ook al praktijkervaringen opdoet

  met alternatieve brandstoffen zoals aardgas.

  Heeren transport b.v. uit roosendaal heeft in

  de afgelopen weken elf nieuwe mercedes-benz

  actros trucks met euro vi-motor in gebruik ge-

  nomen. De negen actros trekkers van het type

  1842 lS en twee actros bakwagens van het

  type 2542 l passen prima in het mvO-beleid

  van het transportbedrijf.

  Alle trucks zijn geleverd met de compacte Stream-

  Space-cabine en voorzien van een 9-tons vooras. De

  Actros trekkers rijden met kippertrailers en hebben

  hiervoor een extra hydraulisch systeem ingebouwd.

  De vrachtwagens worden ingezet in het nationaal

  transport van slib van waterzuiveringsinstallaties

  naar de slibverbrandingsinstallatie in Moerdijk.

  Alle 45 trucks in de vloot van Heeren Transport

  B.V. zijn geleverd door Mercedes-Benz. De goede

  service van de dealer, de kwaliteit van de trucks en

  de lange levensduur ondanks het zware werk zijn

  de belangrijkste argumenten in de keuze voor het

  merk. Naast slibtransport verzorgt Heeren Trans-

  port B.V. onder meer speciaal transporten en het

  vervoer van groenten.

  e 420 pk sterke motoren van de Actros trucks vol-

  doen aan de Euro VI-emissienorm die vanaf 2014

  van kracht wordt. De investering in deze schone en

  efficinte motoren past goed in het MVO-beleid van

  Heeren Transport B.V. en opdrachtgever Slibver-

  werking Noord-Brabant. In overleg is gezamenlijk

  gekozen om de elf nieuwe vrachtwagens te voorzien

  van Euro VI-motoren. Onlangs is de subsidieregeling

  voor vrachtwagens met deze schone krachtbron-

  nen definitief van kracht gegaan. Heeren Transport

  B.V. kan voor iedere nieuwe Actros 4.500,- sub-

  sidie tegemoet zien. De belangrijkste reden voor de

  Tweede Kamer om de subsidieregeling aan te ne-

  men is de enorme verbetering in NOx uitstoot (- 80

  %) en fijnstof (- 50 %) t.o.v. van de Euro V-milieunorm.

  De nieuwe Actros trucks zijn, om gewicht te bespa-

  ren, voorzien van kleinere brandstoftanks die vol-

  doende actieradius bieden voor de dagelijkse inzet.

  Het Mercedes-Benz voertuigmanagementsysteem

  FleetBoard werd ook op de nieuwe trucks geleverd.

  Dankzij dit voertuigmanagementsysteem kunnen

  gedurende de inzetperiode het brandstofverbruik

  en de rijstijl van de chauffeur nauwlettend worden

  gevolgd. Mobiliteitspartner Sturm Roosendaal ver-

  zorgt het onderhoud gedurende de inzet.

  prijzen Mercedes-benz citan bekend

  elf Mercedes-benz actros trucks Met euro vi-Motor voor heeren transport b.v.

  vijf sprinters Met 7g-tronic autoMaat voor haaglanden personenvervoer

  kraker-schuifvloertrailer met bagging-unit en nieuw type dak

 • Combi Terminal Twente B.V. (CTT) verlaadt en vervoert zeecontainers. Het overgrote deel van het containertransport gebeurt over het water met speciale containerschepen, welke zijn ontworpen voor de grotere Europese rivieren en kanalen. CTT biedt in combinatie met Bolk Container Transport BV ook de mogelijkheid om containers over de weg te transporteren. Zo kan CTT het gehele vervoerstraject, van deur tot deur, voor haar klanten organiseren en is ze de logistieke partner bij uitstek.

  Combi Terminal Twente

  Zuidelijke Havenweg 4

  7554 RR Hengelo

  T 074 - 248 99 50

  F 074 - 248 99 59

  E [email protected]

  W www.ctt-twente.nl

  OPENDAGzaterdag 29 september 2012 - van 10.00 tot 16.00 uur

  Activiteiten tijdens

  de Opendag

  Open huis

  Rondleidingen

  Binnenvaartschip

  Tentoonstelling van aanleg

  Twentekanalen 1930 - 1936 tot

  Combi Terminal Twente 2012

  Ballonvaren (aan een lier)

  Kindervermaak

  zaterdag 29 september 2012 - van 10.00 tot 16.00 uur

  Twentekanalen 1930 - 1936 tot

  Combi Terminal Twente 2012

 • Tweede Gerrits Scania V8 dagGroot succes voor jong en oud!

  Beda

  nkT e

  n ToT

  2013

 • zondag 30 september 2012 10.00 17.00 uur Amstelborgh Borchland

  Amsterdam Zuidoost

  Meer info: www.truckstar.nl/mackdag

  GRATISTOEGANG

  voor verkoop en service

  HengeloGoudstraat 20 074 2900 900

  RijssenProvincialeweg Zuna 20548 51 30 70

  OldenzaalSchelmaatstraat 100541 51 51 13

  Kijk voor meer informatie op www.baantwente.nl

  Tel: 036-538 28 80

  [email protected]

  FleetmanagementOplossingen

  Voertuig volgsysteem

  Werk- Reis -Project urenadministratie

  Digitale tachograaf koppeling

  Bedrijfsmiddelen volgen

  CANbus koppeling

  Kilometeradministratie

  Digitale werkbon

  Software integratie

  Temperatuur registratie

  Digitale tachograaf koppeling

  Ploegstraat 44 3319 LG DordrechtT (078) 6211000 F (078) 6210729E [email protected]

  Albert Plesmanweg 49 3088 GB RotterdamT (010) 4286464

  Bekijk de vele mogelijkheden op www.wierks.nl

  Verkeersschool Wierks

  De verplichte nascholing Vorkheftruck ADR Autolaadkraan VCA

  Meer dan alleen een rijbewijs...

  WierksSept2012A4.indd 1 25/09/12 10:54

 • Transport 11www.detransportkrant.nl

  Speksnijder transport rijdt sinds kort met

  twee nieuwe Scania lZv combinaties. Dit zijn

  de eerste 25,25 meter lange combinaties die

  bij het bedrijf uit bodegraven gaan rijden. De

  extra transportcapaciteit in combinatie met

  de zuinige 420 pk sterke Scania euro 5 moto-

  ren kenmerkt het ingezette bedrijfsbeleid van

  Speksnijder op het gebied van milieu en duur-

  zaamheid. Dit past tevens perfect in het lean

  and green certificaat waarover het bedrijf be-

  schikt.

  De Scania vesti