Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules...

15
TRAINING EN OPLEIDING SUCCESVOL SCHEIDEN ACADEMIE

Transcript of Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules...

Page 1: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

TRAINING EN OPLEIDING SUCCESVOL SCHEIDEN ACADEMIE

Page 2: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

HET COACHPROGRAMMA ‘SUCCESVOL SCHEIDEN’, #ZO KAN HET OOK!

• IS ONTWIKKELD IN 2013 DOOR WANDA VENDRIG MET EEN FOCUSGROEP VAN GESCHEIDEN OUDERS.

• BESTAAT UIT 5 PRAKTISCHE COACHMODULES VAN TWEE UUR DIE APART OF SAMEN DOOR OUDERS GEVOLGD KUNNEN WORDEN OF DIE JE

KUNT INTEGREREN IN JE HUIDIGE DIENSTVERLENING VOOR OUDERS. MET DE KINDMODULES KUN JE OOK KINDEREN COACHEN.

• WORDT BIJ VOORKEUR DOOR EEN VAN DE OUDERS GEVOLGD; ALS ÉÉN VERANDERT, VERANDERT DE ANDER MEE (SYSTEMISCH).

• SLUIT NAADLOOS AAN BIJ DE BEHOEFTE AAN PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING DIE OUDERS NODIG HEBBEN OM TIJDENS EN NA HUN SCHEIDING

SAMEN OUDERS TE BLIJVEN, EN WORDT ONDERSTEUND DOOR AANVULLENDE COACHPROGRAMMA’S ZOALS SUCCESVOL SAMEN VERDER EN

SUCCESVOL SAMENGESTELD GEZIN.

• IS 100% IN HET BELANG VAN HET KIND.

• HEEFT ZIJN WERKING IN DE PRAKTIJK BEWEZEN BIJ TALLOZE OUDERS EN KINDEREN IN SCHEIDING EN MOEIZAME RELATIES.

• IS GEBASEERD OP ERKENDE METHODIEKEN ZOALS; NLP, SYSTEMISCH WERK, EFT, THE WORK, ROOS VAN LEARY, THOMAS KILLMAN INSTRUMENT,

SPELTHERAPIE, SOCIAAL PANORAMA.

• HELPT OUDERS OM EEN (VECHT)SCHEIDING TE VOORKOMEN, ERUIT TE STAPPEN OF TE VERBETEREN.

Page 3: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

DE TRAININGEN VAN DE ACADEMIE

• ZIJN ERKEND DOOR MFN, REGISTERPLEIN EN SKJ MET PE-ACCREDITATIEPUNTEN.

• ZIJN BTW-VRIJ OMDAT SSN IS GEREGISTREERD ALS ONDERWIJSINSTELLING BIJ HET CRKBO.

• WORDEN GEGEVEN DOOR WANDA VENDRIG, CRKBO-DOCENT EN AUTEUR VAN “HET GEHEIM VAN EEN SUCCESVOLLE SCHEIDING”.

• WORDEN GEGEVEN OP EEN PRACHTIGE LOCATIE IN HET MIDDEN VAN HET LAND INCLUSIEF LUNCH EN KOFFIE/THEE.

• ZIJN ERVARINGSGERICHT, D.W.Z DAT JE IEDERE MODULE ALS KLANT IN DE PRAKTIJK ERVAART ZODAT JE DEZE METEEN KUNT TOEPASSEN.

• JE ONTVANGT EEN WERKBOEK ALS WORDBESTAND EN ALS PDF ZODAT JE DEZE ZELF KUNT GEBRUIKEN VOOR JE KLANTEN.

• KUN JE GEBRUIKEN ALS PSYCHOSOCIALE VERDIEPING VAN JE HUIDIGE WERK, ALS NIEUW PRODUCT IN JE PRAKTIJK OF OM EEN

PRAKTIJK ALS SCHEIDINGSCOACH OP TE ZETTEN.

• GEVEN ENORME VOLDOENING ALS JE MERKT DAT HET WERKT EN JE OUDERS KUNT HELPEN OM EEN (V)ECHTSCHEIDING TE

VOORKOMEN OF ERUIT TE STAPPEN.

Page 4: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

MENUKAART TRAININGEN

• OPTIE 1; ALS JE VERDIEPING ZOEKT IN JE HUIDIGE WERK EN MEER KENNIS WILT OPDOEN VAN DE ‘PSYCHOSOCIALE’ KANT

VAN SCHEIDEN OF RELATIES DAN ZIJN DE LOSSE TRAININGSMODULES ECHT IETS VOOR JOU.

• OPTIE 2; ALS JE SCHEIDINGSCOACHING OF RELATIECOACHING ALS DIENST WILT TOEVOEGEN AAN JE HUIDIGE PRAKTIJK ALS

MEDIATOR, FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGSADVISEUR, ADVOCAAT, LIFE-COACH, ORTHOPEDAGOOG OF KINDERCOACH DAN IS

HET CERTIFICATIEPROGRAMMA VAN 6 MAANDEN HET MEEST GESCHIKT VOOR JOU.

• OPTIE 3; WIL JE EEN PRAKTIJK ALS SCHEIDINGSCOACH/RELATIECOACH BEGINNEN, BEN JE EEN STARTENDE ONDERNEMER OF

ERVARINGSDESKUNDIGE MET ALS ACHTERGROND EEN RELEVANTE HBO OPLEIDING DAN KUN JE HET BESTE KIEZEN VOOR HET

ALL INCLUSIVE CERTIFICATIEPROGRAMMA VAN 1 JAAR.

Page 5: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

OPTIE 1. LOSSE TRAININGSMODULESALS JE VERDIEPING ZOEKT IN JE HUIDIGE WERK EN MEER KENNIS WILT OPDOEN VAN DE ‘ZACHTE’ KANT VAN SCHEIDEN DAN ZIJN DE

LOSSE TRAININGSMODULES ECHT IETS VOOR JOU. DE STUDIEBELASTING IS 7 UUR PER TRAININGSMODULE.

• WAT IS SUCCESVOL SCHEIDEN?: TIJDENS DEZE 1-DAAGSE TRAINING LEER JE HOE EEN SCHEIDING KAN

ONTSTAAN VANUIT DE THEORIE VAN EFT, SYSTEMISCH WERK EN NLP (SOCIAAL PANORAMA). JE ONTDEKT HOE HET

KAN ESCALEREN NAAR EEN VECHTSCHEIDING EN LEERT DE DYNAMIEK VAN DE SCHEIDING HERKENNEN IN HET

TAALGEBRUIK, GEDRAG EN BELEVING VAN JE KLANT. DIT HELPT JOU ENORM ALS PROFESSIONAL BIJ HET BEGELEIDEN

EN ADVISEREN VAN OUDERS.

• SUCCESVOL SCHEIDEN VOOR OUDERS/EMOTIE; TIJDENS DEZE TRAINING GA JE AAN DE SLAG MET DE EMOTIE-

COACHMODULE. VEEL OUDERS IN SCHEIDING WORSTELEN MET HUN NEGATIEVE EMOTIES WAARDOOR EEN SCHEIDING SNEL

KAN ESCALEREN. TIJDENS DEZE TRAINING ONTVANG JE PRAKTISCHE OEFENINGEN (NLP EN SYSTEMISCH) DIE JE KLANTEN

HELPEN OM HUN NEGATIEVE EMOTIES SNEL OP TE SPOREN EN TE NEUTRALISEREN ZODAT OUDERS SAMEN VERDER KUNNEN.

Page 6: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

LOSSE TRAININGSMODULES

• SUCCESVOL SCHEIDEN VOOR OUDERS/COMMUNICATIE: TIJDENS DEZE TRAININGSDAG LEER JE HOE JIJ JE

KLANTEN BETER KUNT LATEN COMMUNICEREN MET ELKAAR IN ELKAARS TAAL. WE GAAN ACTIEF AAN DE SLAG MET

CASUÏSTIEK VAN MAILS EN WHATSAPP GESPREKKEN EN ZOOMEN IN OP DE AANPAK VAN DE ROOS VAN LEARY EN

GEWELDLOZE COMMUNICATIE DIE KLANTEN HELPT HUN BOODSCHAP OP DE JUISTE MANIER TE FORMULEREN.

• SUCCESVOL SCHEIDEN VOOR OUDERS/CONFLICT: OUDERS IN SCHEIDING BELANDEN VAAK IN CONFLICTEN

WAAR ZE SAMEN NIET UIT KUNNEN KOMEN. SOMS GAAN ZE DAN FORCEREN OF ZICH AANPASSEN WAT NIET IN HET BELANG

VAN HUN KIND IS. JE LEERT HOE JE OUDERS (OOK EENZIJDIG) EEN COMPROMIS KUNT LATEN SLUITEN MET EEN EENVOUDIGE

TECHNIEK. OOK ONTVANG JE EEN NLP OEFENING DIE OUDERS HELPT OM DE ANDERE OUDER MEER OP AFSTAND TE ZETTEN

ZODAT CONFLICTEN MINDER ESCALEREN.

Page 7: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

LOSSE TRAININGSMODULES

• SUCCESVOL SCHEIDEN VOOR KINDEREN.1: KINDEREN LOPEN RISICO’S TIJDENS DE SCHEIDING. OUDERS

KENNEN DEZE RISICO’S VAAK NIET EN ZIEN ‘LIEF’ GEDRAG ALS TEKEN DAT HET WEL GOED GAAT. TIJDENS DEZE

TRAINING LEER JE WAT EEN SCHEIDING VOOR JONGE KINDEREN VAN 0-6 JAAR BETEKENT EN WAT JE OUDERS KUNT

ADVISEREN OVER DE RISICO’S DIE ZE LOPEN EN DE SIGNALEN DIE ZE KUNNEN GEVEN EN WAT ZE ZELF KUNNEN DOEN.

ALS KINDERCOACH LEER JE VAARDIGHEDEN OM ZELF DE KINDEREN TE COACHEN, O.A MET KINDERTEKENINGEN EN

SPELTHERAPIE.

• SUCCESVOL SCHEIDEN VOOR KINDEREN.2: GAAT OVER DE BASISSCHOOLKINDEREN (6-12) EN PUBERS (12-

18). WELK GEDRAG KUNNEN ZE VERTONEN, WELKE RISICO’S LOPEN ZE EN WELKE SIGNALEN GEVEN ZE ALS HET NIET

GOED GAAT. BOVENDIEN LEER JE WAT JE OUDERS KUNT ADVISEREN EN HOE JE ERVOOR KUNT ZORGEN DAT ZE IN HET

BELANG VAN HUN KIND BLIJVEN HANDELEN. ALS KINDERCOACH LEER JE VAARDIGHEDEN OM ZELF AAN DE SLAG TE

GAAN MET BASISSCHOOLKINDEREN EN PUBERS, O.A MET DE SCHEIDINGSTAS (INBEGREPEN) EN YOUTUBE.

Page 8: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

LOSSE TRAININGSMODULES

• SUCCESVOL OPVOEDEN.1: DAT IS EEN ECHTE UITDAGING VOOR OUDERS IN SCHEIDING. VEEL CONFLICTEN TUSSEN

HEN GAAN OVER DE OPVOEDING. TIJDENS DEZE TRAINING LEER JE MET BEHULP VAN EEN OPVOEDTEST WELKE STIJL

DE OUDERS HANTEREN EN ONTDEK JE WAAR DE KWALITEITEN EN DE VERSCHILLEN ZITTEN. JE MAAKT SAMEN MET DE

OUDER(S) EEN OPVOEDPLAN GEBASEERD OP DE TRIPLE P (POSITIEF OPVOEDEN) METHODIEK ZODAT RUZIES EN

CONFLICTEN RONDOM DE OPVOEDING VERDWIJNEN EN OUDERS LEREN SAMENWERKEN.

• SUCCESVOL SAMEN OPVOEDEN.2: SOMS LUKT HET OUDERS NIET OM SAMEN APART OP TE VOEDEN. DAN LIGT

OUDERONTHECHTING OP DE LOER. TIJDENS DEZE TRAINING LEER JE WAT DIT IS EN HOE JE HET HERKENT BIJ JE

KLANTEN IN TAAL EN GEDRAG? WAT KUN JE DOEN ALS PROFESSIONAL ALS JE EEN OUDER DIT ZIET DOEN OF EEN

OUDER COACHT DIE DAARMEE WORDT GECONFRONTEERD EN WAT KUN JE ADVISEREN? OOK LEER JE WAT HET

BETEKENT VOOR EEN KIND ALS ER EEN NIEUW GEZIN WORDT GEVORMD, WELKE VALKUILEN DOEMEN OP EN WAT JE

KUN JE OUDERS ADVISEREN.

Page 9: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

INVESTERING LOSSE TRAININGSMODULES

LOSSE TRAININGSMODULES VAN 1 DAG:

JE ONTVANGT:

• 1 TRAININGSMODULE 597

• 2 TRAININGSMODULES 897 ( KORTING 297)

• 4 TRAININGSMODULES 1597 ( KORTING 790)

• GENOEMDE PRIJZEN ZIJN BTW-VRIJ, INCLUSIEF WERKBOEKEN, LUNCH, KOFFIE/THEE, CERTIFICAAT VAN DEELNAME, PE-PUNTEN, PARKEERKOSTEN.

• INDIEN JE TIJDENS OF NA DE TRAINING KIEST VOOR EEN CERTIFCATIEPROGRAMMA ONTVANG JE 75% VAN HET TRAININGSBEDRAG ALS

KORTING OP JE 6 MAANDEN OF ALL INCLUSIVEPROGRAMMA.

Page 10: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

OPTIE 2. CERTIFICATIE 6 MAANDENPROGRAMMA‘SUCCESVOL SCHEIDINGSCOACH NEDERLAND’

ALS JE SCHEIDINGSCOACHING/RELATIECOACHING ALS DIENST WILT TOEVOEGEN AAN JE HUIDIGE PRAKTIJK VAN MEDIATOR, ADVOCAAT, LIFE-COACH, ORTHOPEDAGOOG, KINDERCOACH DAN IS HET CERTIFICATIEPROGRAMMA VAN 6 MAANDEN HET MEEST GESCHIKT VOOR

JOU.

• BESTAAT UIT OPTIE 1 (ALLE 8 LOSSE TRAININGSMODULES + VIER EXTRA TRAININGSMODULES).

• PLUS EEN EXTRA VIPDAG WAARIN JE DE BASISPRINCIPES VAN EFT, NLP, THE WORK EN SYSTEMISCH WERK ONTVANGT.

• BEVAT TWEE EXTRA LIVE TRAININGSDAGEN OVER MARKETING WAARBIJ JE LEERT HOE JE HET COACHPROGRAMMA SUCCESVOL IN DE MARKT

KUNT ZETTEN NAAST JE HUIDIGE DIENSTVERLENING.

• BEVAT EEN EXTRA LIVE TRAININGSDAG WAARIN JE LEERT OM ARTIKELEN EN BLOGS TE SCHRIJVEN DIE AANTREKKELIJK ZIJN VOOR JE

COACHKLANTEN.

• BEVAT O.A OOK FEEDBACKOPDRACHTEN, 5 TELEFONISCHE COACHSESSIES, PERSOONIJKE BUSINESSCOACHING, TOEGANG LEDENPAGINA,

TOEGANG ONLINEPROGRAMMA VOOR OUDERS.

• GEEFT DE MOGELIJKHEID OM NA VOLDOENDE ASSESSMENT EN HET CERTIFICAAT VERBONDEN TE BLIJVEN MET EEN LICENTIE AAN SSN,

WAARDOOR JE DEELNEEMT AAN SAMENWERKINGSPROJECTEN MET O.A MEDIATORS EN GEMEENTEN.

• STUDIEBELASTING GEMIDDELD 100 UUR, JE MAG JEZELF GECERTIFICEERD SCHEIDINGSCOACH NOEMEN.

• JE KUNT OP IEDER MOMENT INSTAPPEN OMDAT DE TRAININGEN IEDERE MAAND PLAATSVINDEN.

Page 11: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

INVESTERING CERTIFICATIE 6 MAANDEN PROGRAMMA ‘SUCCESVOL SCHEIDINGSCOACH’

JE ONTVANGT:

• 12 LIVE TRAININGSDAGEN ( WAARDE 7.165)

• 5 EXTRA TELEFONISCHE TRAININGEN ( WAARDE 597)

• EXTRA ½ VIPDAG EMOTIE-MODULE ( WAARDE 597)

• PERSOONLIJKE BUSINESSCOACHING ( WAARDE 497)

• ASSESSMENT EN CERTIFICAAT ‘SUCCESVOL SCHEIDINGSCOACH NEDERLAND’.

• TOTALE WAARDE: 8.856.

AANBOD 2019= DE INVESTERING VOOR JOU: 5.997 (BTW-VRIJ), 999 PER MAAND.

Page 12: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

OPTIE 3. ALL INCLUSIVE CERTIFICATIE JAARPROGRAMMA ‘SUCCESVOL SCHEIDINGSCOACH NEDERLAND’.

WIL JE EEN PRAKTIJK ALS SCHEIDINGSCOACH BEGINNEN, BEN JE EEN STARTENDE ONDERNEMER MET ALS ACHTERGROND EEN RELEVANTE HBO OPLEIDING DAN KUN JE HET BESTE KIEZEN VOOR HET ALL INCLUSIVE CERTIFICATIEPROGRAMMA VAN 1 JAAR.

• BEVAT ALLES VAN OPTIE 2 (12 LIVE-TRAININGSDAGEN + TELEFONISCHE SESSIES, DEELNAME ONLINE PROGRAMMA VOOR OUDERS, DEELNAME LEDENPAGINA EN

FACEBOOKPAGINA, PERSOONLIJKE BUSINESSCOACHING).

• BEVAT EEN EXTRA HALF JAAR (WAARBIJ JE 4 LIVE MASTERMINDDAGEN ONTVANGT VOOR TOEPASSING EN VERDIEPING IN DE PRAKTIJK (INHOUDELIJK EN

BUSINESSCOACHING).

• JE ONTVANGT HET GEHELE JAAR EXTRA SUPERVISIE EN BUSINESSCOACHING VAN WANDA VENDRIG.

• BEVAT OOK DE LICENTIE VOOR HET EERSTE JAAR WAARDOOR JE EEN PROMOFILMPJE OPNEEMT EN OP DE LANDELIJKE WEBSITE WORDT GEPLAATST EN VAN ALLE

VOORDELEN VAN DE LICENTIE KUNT PROFITEREN.

• LEERT JE OM MET VEEL VOLDOENING HET COACHPROGRAMMA TOE TE PASSEN IN JE PRAKTIJK MET EEN AANTAL DIENSTEN ZOALS; DE VIPDAG VOOR OUDERS, HET 4-5

MAANDENPROGRAMMA, EEN LOSSE SESSIE OF HET ONLINEPROGRAMMA.

• STUDIEBELASTING GEMIDDELD 150 UUR, JE MAG JEZELF GECERTIFICEERD SCHEIDINGSCOACH NOEMEN.

• JE KUNT OP IEDER MOMENT INSTAPPEN OMDAT DE TRAININGEN IEDERE MAAND PLAATSVINDEN.

• GEEFT JE TOEGANG TOT HET TRAIN-DE-TRAINER PROGRAMMA EN DE COACHPROGRAMMA’S SUCCESVOL SAMEN VERDER EN SUCCESVOL SAMENGESTELD GEZIN

(RELATIECOACHING.

Page 13: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

INVESTERING ALL INCLUSIVE JAARPROGRAMMA ‘SUCCESVOL SCHEIDINGSCOACH NEDERLAND’

JE ONTVANGT:

• HET VOLLEDIGE 6 MAANDENPROGRAMMA (WAARDE 8.865)

• EXTRA HALF JAAR VOOR VERDIEPING EN TOEPASSING;

• INCLUSIEF SUPERVISIE (WAARDE 497)

• 4 MASTERMINDDAGEN ( WAARDE 4X 597 = 2388)

• LICENTIE VOOR 1 JAAR (WAARDE 397)

• TOTALE WAARDE: 12.150

AANBOD 2019= DE INVESTERING VOOR JOU: 7.997 (BTW-VRIJ), 667 PER MAAND.

Page 14: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

• JE BENT WERKZAAM ALS (SCHEIDINGS)PROFESSIONAL; MEDIATOR-ADVOCAAT-FINANCIEEL

ECHTSCHEIDINGSADVISEUR-LIFECOACH-KINDERCOACH-(ORTHO)PEDAGOOG-

JEUGDHULPVERLENER OF ERVARINGSDESKUNDIGE.

• JE BESCHIKT OVER EEN RELAVANT HBO WERK EN DENKNIVEAU.

• JE WILT BIJDRAGEN AAN DE OPLOSSING EN NIET HET PROBLEEM.

• JE WILT BIJDRAGEN AAN EEN BELANGRIJK MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM: HET TERUGDRINGEN

EN VOORKOMEN VAN VECHTSCHEIDEN IN NEDERLAND.

• JE BENT BEREID OM TE INVESTEREN IN PSYCHOSIALE COACHING OF EEN TRAININGSMODULE.

Page 15: Training en opleidingen Succesvol Scheiden academi · 2019. 7. 4. · losse trainingsmodules •succesvol scheiden voor ouders/communicatie: tijdens deze trainingsdag leer je hoe

#ZO KAN HET OOK! SPREEKT HET JE AAN?

HEB JE BELANGSTELLING VOOR EEN LOSSE TRAININGSMODULE, HET CERTIFICATIEPROGRAMMA VAN

6 MAANDEN, OF DE ALL INCLUSIVE JAAROPLEIDING? HEB JE NOG VRAGEN?

NEEM DAN CONTACT OP VIA [email protected] OF BEL NAAR

0646 346 728 VOOR EEN GRATIS ORIËNTEREND GESPREK.

OP DE WEBSITE WWW.SUCCESVOLSCHEIDENACADEMIE.NL VIND JE DE MEEST RECENTE DATA VAN DE TRAININGEN.

JE BENT HEEL ERG WELKOM! HARTELIJKE GROET, WANDA VENDRIG