Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk - kcwz.nl · PDF Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Het...

of 53 /53
Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie)

Embed Size (px)

Transcript of Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk - kcwz.nl · PDF Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk Het...

 • Scheiden Wonen Zorg

  in de Praktijk

  Praktijkaspecten van SWZ belicht in zeven artikelen

  van Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie)

 • www.kcwz.nl

  Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk

  Het scheiden van wonen en zorg houdt zorgorganisaties en corporaties bezig. Extramuralisering vraagt om nieuwe keuzes en het verkennen van nieuwe terreinen. Tussen september 2013 en maart 2014 belichtten Linda Sanders en Henk Nouws (De Vijfde Dimensie) in zeven artikelen verschillende praktijkaspecten van scheiden van wonen en zorg. De artikelenreeks 'Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk' brengt zorgondernemers en corporaties aan het woord die aan de slag zijn gegaan met het scheiden van wonen en zorg. De reeks is gebundeld in deze PDF-uitgave. Meer (feitelijke) informatie over de onderwerpen die in deze artikelenreeks behandeld worden, is te vinden in het KCWZ-dossier Scheiden Wonen Zorg. De auteurs ontwikkelden ook een factsheet (pdf) over de belangrijkste feiten waar verzorgingshuizen mee te maken hebben bij de transitie, waarbij alle belangrijke begrippen aan bod komen.

  Artikelen

  1. Verhuur in het verzorgingshuis: hoe doen corporaties en zorgondernemers dat? Rechtstreeks verhuren aan clinten en de eisen die met verhuren samenhangen

  2. Financile dekking voor algemene ruimten in het verzorgingshuis Creatieve oplossingen voor dit nijpende vraagstuk

  3. Scheiden wonen en zorg en woonruimteverdeling (Zorg)woningen bij de juiste klanten onder de aandacht brengen

  4. De pijn verdelen: samenwerking tussen corporatie en zorgorganisatie bij SWZ Samenwerken ondanks conflicterende belangen, complexiteiten en beheers problemen

  5. Meeliften op bestaande huizen: een betaalbaar full-service arrangement bij SWZ Oplossingen en rekenvoorbeelden voor betaalbare en aantrekkelijke dienstverlening

  6. Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk Bouwkundige aanpassingen als oplossing na scheiden van wonen en zorg

  7. Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen Het belang van een goed klantcontact

  http://www.kcwz.nl/doc/extramuralisering/SWZ_in_de_praktijk_complete_serie.pdfhttp://www.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorghttp://www.ruimtevoorzorg.nl/wp-content/uploads/2014/11/Factsheet_Transitie_Verzorgingshuizen_en_Scheiden_Wonen_en_Zorg.pdf

 • www.kcwz.nl

  1. Verhuur in het verzorgingshuis: hoe doen

  corporaties en zorgondernemers dat?

  De keuze om rechtstreeks te verhuren aan clinten en de eisen die met verhuren samenhangen

  Wie verhuurt: corporatie of zorgaanbieder?

  Scheiden van wonen en zorg betekent dat

  verzorgingshuiseenheden, net als woningen, in de verhuur

  worden gebracht. De zorgaanbieder komt dan voor de vraag te

  staan of ze zelf de individuele verhuur doet of dit laat

  uitvoeren door de corporatie of een andere gespecialiseerde

  partij. De beantwoording van die vraag hangt mede af van de

  eigendomssituatie van het vastgoed. Als de zorgorganisatie

  zelf haar verzorgingshuizen bezit, kan ze betrekkelijk onafhankelijk haar keuze maken.

  Azora in de Achterhoek is een voorbeeld van een zorgorganisatie die intramuraal vastgoed in eigendom heeft. De omliggende woningen (aanleunwoningen) zijn in het bezit van de lokale corporatie Wonion. De verstandhouding en samenwerking is goed. Azora overwoog de verhuur van de voormalige verzorgingshuiseenheden uit te besteden aan Wonion, maar koos er uiteindelijk voor om zelf de verhuur op te pakken. Azora verwacht daarmee zelf de regie te houden en beter te kunnen bepalen op welke wijze en aan wie de woningen worden verhuurd. Sutfene en Diafaan zijn zorgorganisaties die vooral woonzorgcentra huren van (verschillende) corporaties. Voor deze zorgorganisaties is het bijna vanzelfsprekend dat de corporatie de verhuur gaat verzorgen. Belangrijk is dat de zorgorganisatie zeggenschap heeft in de doelgroep voor de woningen en kan (mede)bepalen wie gaat huren. Sutfene gaat dan ook zelf de toewijzing doen. Maar ze is nog in gesprek met de corporaties over zaken zoals de kosten van de gemeenschappelijke ruimten en leegstandsrisico. Diafaan huurt meerdere locaties van Laris, maar heeft zelf ook twee huizen in eigendom. Dat eigendom willen ze vasthouden want deze huizen lopen goed. Diafaan wil wel het verhuurproces uitbesteden aan Laris, samen met enkele facilitaire zaken zoals inkoop en het klein en groot onderhoud. Daarbij vormt de jarenlange, goede samenwerking een belangrijk argument. De partners weten wat ze aan elkaar hebben en er is wederzijds vertrouwen. Belangrijk is ook dat Laris de benodigde expertise heeft en Diafaan zich met deze werkwijze investeringen in verhuurderschap kan besparen. Diafaan bereikt via deze samenwerking dat ze min of meer aan tafel zit bij corporatieland. Diafaan is tevreden met de spreiding van risico door deels vastgoed in eigendom te hebben en deels te huren. Zouden de twee eigen locaties minder goed draaien, dan komt eerder de afweging in beeld om het vastgoed van de hand te doen.

 • www.kcwz.nl

  Naast elkaar of tegenover elkaar

  Woningcorporaties en zorgorganisaties kunnen verschillend denken over de toekomst van

  zorgvastgoed. Soms is een zorgorganisatie van mening dat corporaties onvoldoende

  meedenken en meebewegen op de nieuwe omstandigheden. Omgekeerd zijn er ook

  woningcorporaties die vinden dat zorgorganisaties te afwachtend zijn of onvoldoende rekening

  houden met wat de markt aankan. Maar overwegend is de gedachte dat woningcorporatie en

  zorgorganisatie er samen uit moeten komen. Diafaan (zorg) en Laris (wonen) geven dat goed

  weer; de lange termijn strategie is om de klant te bedienen met een gezamenlijk product. De

  klant zoekt een integraal antwoord waarvan zowel wonen als zorg onderdeel uitmaakt.

  Aanbieders zouden dit antwoord niet uit elkaar moeten trekken, maar juist combineren. Laris

  en Diafaan verkopen samen een oplossing, is hun opvatting. De doelgroep voor dit type

  woningen blijft een doelgroep die een combinatie van wonen en zorg nodig heeft.

  Discussie met gemeente

  Dat een start is gemaakt met het doorvoeren van scheiden wonen zorg wil nog niet zeggen dat

  alle overheidsinstanties klaar zijn om de wijzigingen ook adequaat te knnen realiseren. In de

  provincie Gelderland hebben meerdere zorgorganisaties discussies (gehad) met gemeenten

  over de woningcontingenten (1). Een discussie die inmiddels achterhaald is, want elk

  appartement dat de beschikking heeft over douche, toilet en keukentje, krijgt een eigen

  huisnummer en is aldus een woning geworden. Gemeenten moeten dat huisnummer regelen in

  de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Verpleegeenheden vallen hier over het algemeen

  buiten, omdat daar geen sprake is van individuele voorzieningen zoals een kitchenette.

  Alles over huisnummering en contingenten is te vinden op de site van het Kenniscentrum >>

  1 Veel gemeenten hebben een beperking in de hoeveelheid woningen die er gebouwd/gerealiseerd mogen worden. Als appartementen in verzorgingshuizen gaan tellen als woningen, lijkt het alsof het woningcontingent daardoor kleiner wordt en de gemeente minder woningen zou kunnen bouwen.

  http://kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenenzorg/huisnummering

 • www.kcwz.nl

  Toen Azora de keuze maakte om verzorgingshuiseenheden zelfstandig te gaan verhuren, had

  ze verwacht ook nog een discussie met het College Sanering te moeten voeren. Doordat het

  College een nieuwe Beleidsregel vervreemding onroerende zaken heeft vastgesteld, kon dit

  probleem makkelijk getackeld worden met een eenvoudige melding aan het College.

  Meer over het College Sanering en de eisen aan verhuur op de site van het Kenniscentrum >>

  Een lastig vraagstuk kan zich voordoen als het gaat om het bestemmingsplan. Voor een

  intramurale locatie staat in het bestemmingsplan vrijwel altijd de bestemming

  maatschappelijke doeleinden. Op het moment dat er op deze locatie zelfstandige verhuur gaat

  plaatsvinden, doet zich de vraag voor of de bestemming gewijzigd moet worden in wonen of

  wonen en maatschappelijke doeleinden. Feitelijk is dit wonen echter nog steeds voor

  dezelfde doelgroep bestemd. Het is aan de eigenaar van een woonzorgcomplex om de

  noodzaak van een bestemmingsplanwijziging te bespreken met de gemeente. Soms is de

  bestemming overigens al passend doordat er al aan- of inleunwoningen zijn gerealiseerd. Een

  eventuele bestemmingsplanwijziging kost geld (en tijd). Seniorenhuisvester SOR in Rotterdam

  maakte mee dat de gemeente niet altijd ruimhartig meewerkt.

  Meer informatie over het woonzorgcomplex binnen het bestemmingsplan is te vinden op de

  website van het Kenniscentrum >>

  Zelfstandige woningen?

  Een voormalig verzorgingshuiseenheid kan zowel als zelfstandige of als onzelfstandige woning

  worden verhuurd. Voor de meeste organisaties die voor deze artikelenreeks zijn gesproken is

  dat overigens nauwelijks een vraag. Zij beschikken vooral over recent gebouwde en redelijk

  ruime appartementen die als zelfstandige woningen te verhuren zijn.

  Oudere verzorgingshuizen kennen vaak kleine eenheden die die toch ook wel als zelfstandige

  woning worden verhuurd. Als er maar een woon(slaap)kamer, eigen toilet en kitchenette is.

  Indien de huurprijs beneden de 681 euro (prijspeil 2013) is, kunnen bewoners mogelijk

  huursubsidie krijgen. Dat helpt in de betaalbaarheid. Voldoen de appartementen niet aan de

  criteria voor zelfstandige ruimten, dan kunnen ze verhuurd worden als onzelfstandige