Succesvol e-government

of 25 /25
Succesvol e-government Prikkelende stellingen voor de presterende overheid Drs. Frank W. van Exter

Embed Size (px)

description

6 jaar oude presentatie, maar in essentie nog steeds actueel!

Transcript of Succesvol e-government

 • 1. Succesvol e-government Prikkelende stellingen voor de presterende overheid Drs. Frank W. van Exter

2. Inhoud

 • Stellingen
  • Belgen doen het beter
  • Er is behoefte aan eenvoud
  • Er is behoefte aan regie
  • Er is behoefte aan kwaliteit
  • Er is behoefte aan service
  • Er is behoefte aan beheer
 • Acties
 • Randvoorwaarden
 • Succesfactoren

3. Stelling 1

 • Belgen doen het beter

4. soms wel, soms niet

 • Waar Belgen staat had een willekeurig westers volk kunnen worden opgevoerd, ook Nederlanders
 • De essentie ligt besloten in het over de schutting willen kijken
 • Gebruik succes van anderen
 • Makel bestaande ICT-kennis
 • Werk samen en stem af

5. Stelling 2

 • Er is behoefte aan eenvoud

6. En overheid

 • Vanuit het perspectief van de vraag zou er sprake moeten zijn van n overheid
 • Dit betekent dat Rijk, provincies en gemeenten hun kennis moeten kunnen delen, uitwisselen en uiteindelijk ontsluiten voor een groot aantal interne en externe doelgroepen

7. En loket

 • En loket waarbinnen via n
 • interface (browser) vragen kunnen
 • worden gesteld en antwoorden
 • kunnen worden gegeven over rechten
 • en plichten van individuele burgers

8. En kennisinfrastructuur

 • En kennisinfrastructuur, waarin door
 • middel van dynamische koppelingen en
 • unieke zoeksleutels een groot aantal
 • dataleveranciers hun gezamenlijke
 • gegevens op een gentegreerde manier
 • kan ontsluiten via internet, intranet of
 • extranet (webbrowsing; webmapping;
 • XML; GML; UML)

9. Randvoorwaarden

 • Consistentie in visie, doelen en architectuur
 • Normalisatie en standaardisatie (informatiemodellering)
 • Autonomie dataleveranciers (content) geborgd
 • Betrokken partners moeten kunnen aansluiten
 • Kennisinfrastructuur groeit modulair (in balans met behoefte, geld en tijd)

10. Stelling 3

 • Er is behoefte aan regie

11. op

 • De herbruikbaarheid van software
 • Rechtenvrije software
 • De mogelijkheden in architectuur
 • Uniforme ketenanalyse
 • Kennis van succesvolle en geflopte ICT-projecten binnen de overheid
 • De inzet van programmamanagers en projectleiders (intern en extern)
 • De tariefstructuur

12. via n centrale kennisbank

 • Met informatie over:
  • ICT-projecten binnen de overheid
  • Reeds ontwikkelde software
  • Human resources
  • Modelcontracten
  • Raamcontracten

13. Stelling 4

 • Er is behoefte aan kwaliteit

14. Onafhankelijke toetsing

 • We richten een stichting op met ICT-
 • deskundigen die overheidsprojecten
 • toetsen aan vooraf gestelde criteria
 • als:
  • haalbaarheid, doelmatigheid, uniciteit
  • normalisatie, standaardisatie
  • herbruikbaarheid, rechtenvrij
  • mogelijkheid open source, etc.

15. De stichting

 • Analoog aan de Wetenschappelijk
 • Technische Raad (WTR) van de
 • stichting Surf (OCW) richten we een
 • interdepartementale stichting op met
 • expertise op vraagstukken
 • betreffende informatisering en
 • automatisering

16. Stelling 5

 • Er is behoefte aan service

17. Shared Service Center

 • Shared Service Center (SSC) in de zin van
 • een resultaatverantwoordelijke (interdeparte-
 • mentale) organisatie die tot taak heeft het
 • leveren van diensten op n of meer
 • specialisaties (zoals ict, hrm, administratie of
 • inkoop) aan andere overheidsorganisaties op
 • basis van een overeenkomst tegen een
 • verrekenprijs

18. met vele invalshoeken

 • Human resources; inkoop
 • Modelcontracten; raamcontracten
 • Openbare aanbestedingen
 • Verwerven subsidies
 • Opleiding & training
 • Projectborging
  • Planning, financin en control
  • Methodiek van projectaanpak
  • Technische projectborging

19. Stelling 6

 • Er is behoefte aan beheer

20. Beheer noodzaakt financiering

 • Het opzetten en beheren van centrale
 • (interdepartementale) voorzieningen als
 • een portal, een kennisinfrastructuur,
 • een kennisbank of een shared service
 • center noodzaakt centraal beheer en
 • bovendepartementale of
 • interdepartementale financiering.

21. Voordelen centraal beheer

 • Reductie in tijd, geld en middelen
 • Toename efficiency en kwaliteit
 • Inzicht en overzicht
 • Samenhang en synergie

22. Acties voor de presterende overheid

 • Oprichting stichting die adviseert over informatisering en automatisering
 • Oprichting Shared Service Center(s) waarin diensten worden geleverd (administratie, hrm, ict of inkoop)
 • Oprichting centrale kennisbank (eventueel gekoppeld aan SSC)
 • Bouwen aan centrale kennisinfra-structuur

23. Randvoorwaarden

 • Betrek de politiek verantwoordelijken
 • Interdepartementaal overleg over verankering samenwerking
 • Aanzet kanteling van ambtelijk gericht naar productgericht denken
 • Alliantiemanagement

24. De succesfactoren zijn

 • Gebruik het succes van anderen
 • Denk lateraal
 • Denk klantgericht
 • Herbruik kennis, methoden & technieken, softwarecomponenten
 • Rechtenvrije software

25.

 • ... en boven al sensibiliteit, ambitie, durf en de wil tot samenwerken