Tips en trucs overstappen naar exact synergy enterprise

of 20/20
- s en tricks bij het rstappen
 • date post

  02-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  961
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Tips en trucs overstappen naar exact synergy enterprise

1. Tips en tricks bij het
overstappen
2. Agenda

 • Hoe gebruikte Nobel Synergy Classic ASP ? 3. Waarom is Nobel overgestaptnaar Synergy Enterprise ? 4. Hoe is de technischeconversieuitgevoerd ? 5. Hoe is de nieuweoplossing in de organisatiegeborgd ? 6. Welkewijzigingenzijn pas na go live doorgevoerd ? 7. Watvielermee, watvielertegen ?
 • 250 gebruikers 8. Bijna 8 jaarhistorie 9. Circa 600.000 documenten 10. Circa 850.000 verzoeken 11. Ongeacht het tijdstipaltijd 500 750 pageviews per uur 12. Circa 12.000 op drukkemomenten (3.3 klikken per seconde) 13. Geconsolideerd scenario inclusieftransactiereplicatie 14. 4 Exact Globe databases 15. Omvang database voorconversie was 100 GB

Hoe gebruikte Nobel Synergy Classic ASP?
16. Ondersteundeprocessen
Employee Portal
Business Intelligence QlikView
Reporting Microsoft Reporting Services
Sales & Marketing
Service & Support
Workflow management
Document beheer
Development
HRM
Projecten & Uren
Financileconsolidatie
Customer Portal
17. Gebruikteadd-ons in Synergy Classic ASP
Reporting Services Integratie (80 reports, 6 datasources)
MS Word Merge
Document preview
AdresAssistent
Generic Scan Interface
Service Level Manager
OrbisTaskcenter
Exact Event Manager
Maatwerkuren en facturen
Qlikview
IFR
18.

 • Waaromzouden we het doen? 19. En al datmaatwerkdan? 20. Voldoet de huidigeinfrastructuurwel (geheugen, CPU etc) 21. Hoe gaan we de gebruikersgoedbegeleiden, het is druk. 22. Kunnen we processennietmeteen slimmer doen? 23. Mag er downtime zijngedurende de update? 24. Kanerdataverliesoptreden? 25. Kunnen we de nieuwe features goedborgen?

Vragenvoor de migratie
26.

 • Test server ingericht op dezelfdeinfrastructuur 27. Eenproefconversieuitgevoerd (duurde 1 week) 28. Resultaatbekeken: WOW 29. Bouwstenen en maatwerkovergezet 30. Ontwikkel, test, acceptatie, productie (OTAP) 31. Doorlooptijd in totaal 6 maanden, inclusiefveelontwikkeltijd 32. 21 december go live met release 242

Acties
33. Opschoonacties
Implementatie Synergy Timesheet (PSA) vooralleurenschrijvers
Integratie met Microsoft Office Communication Server (OCS)
Synergy Office Integration
iPhone/iPad app
Tevensmeegenomen
34. Technischeconversie
1 week
2 uur
35. Interface
36.

 • Tijdigbeschikbaarstellen demo omgeving 37. Trainingen 38. Documentatie 39. Naslagwerken 40. Quick reference cards 41. Allemaal in eenstartpagina in Synergy 42. Filmpjes 43. Communicatie, communicatie, communicatie

Borging
44. Borging
45. Documentenconversie
Geencategoriestructuurmeer alleen types
Verfijnen door tagging
Indexeringvoor Enterprise search
Zoeken op relevantie
Gebruikmaken van did you mean functies
Extra bemanning Servicedesk
Verderinregelen van nieuwefunctionaliteit
Verbeteringen workflow Afhankelijkhedenvelden
Opportunity management
CV opbouwmedewerkers Nobel
Na Go live
46. Druk op de organisatie?
47. Doorlooptijd in verband met realisatiemaatwerk
Tijdsbestedingvoortrainingen en borging
Opkomstinformatiebijeenkomsten
Gebruik van de test omgeving
Nieuwedocumentenstructuur en logica
Zoek templates van gebruikerswordennietmeegenomen
Watvielertegen?
48. Gebruikersacceptatie
TechnischeConversie
Performance
Database groei (+15%)
Kwaliteit van de conversie
Support druk op beheerorganisatie
Kwaliteit en eenvoudvooroverzettenaddons
Watvielermee?
49. Meer tevredengebruikers, mensenwerkengraag met het systeem
Toename van het gebruik, minder eigensystemen
Door OCS integratietoename van het gemak van communicatie
AcceptatieMicrosoft Minded mensen door MS Office integratie
Betere user experience hehe, haddenzedatnieteerderkunnenmaken?
Sneller en makkelijker de juisteinformatievinden
De voordelen
50.

 • Geintegreerd of geconsolideerd? 51. Maatwerk? 52. Bouwstenenzijner al! 53. Specifiekmaatwerkmoetwordenovergebouwd 54. Koppelingen? 55. Doe eenproefconversie, maak de mensenenthousiast 56. Communiceer!!! 57. Gaervoor, het helpt je organisatieenorm!

Overstappen, Gewoondoen!
58. Overstappen, Nobel helpt!
Overstapbalie:

 • Direct licentieopvragen 59. Direct eenprijs