Th3h2 derm afwijkingen

of 23 /23
Dermatologische afwijkingen

Embed Size (px)

description

Dermatologische afwijkingen

Transcript of Th3h2 derm afwijkingen

  • 1. Dermatologische afwijkingen

2. Pathologie = ziekteleer Gezond zijn = processen in lichaam in evenwicht Ziek zijn = is evenwicht verstoord Geestelijk Lichamelijk Sociaal Etiologie = leer ziekteoorzaak Diagnose = vaststellen ziekte Dmv. Anamnese ( voorgeschiedenis ) Onderzoek palpatie ( voelen ) en inspectie ( kijken ) Therapie = behandeling Prognose = voorspelling Ziekteverloop = wijze van ontstaan en verloop van ziekte Symptomen = verschijnselen Syndroom = aantal symptomen, kenmerkend voor eenziekte 3. Dermatologische afwijkingenExogene factoren (factoren van buitenaf): druk vocht / droogte koude / warmte infectiesEndogene factoren (factoren van binnenuit): stress erfelijke factoren bijwerkingen van medicijnen aandoeningen als gevolg van circulatiestoornissen 4. Oorzaken huidaandoeningen Exogeen van buitenaf bijv. door druk,vocht, droogte, koude, warmte en infecties Endogeen van binnenuit bijv.constitutioneel eczeem door stress,bijwerkingen van medicijnen enaandoeningen als gevolg vancirculatiestoornissen Allergisch allergie voor bijv. pleister Erfelijk psoriasis en ichthyosis 5. Micro-organismen Er zijn miljoenen micro-organismenop de aarde A-pathogeen = nietziekteverwekkend Samenlevend met de mens =symbioseVoorbeeld bacterin in darmen, bacterinin talgklieren Bacterin die leven van producten diede mens produceren zonder dat wij erhinder van ervaren = commensalen 6. Micro-organismen Er zijn miljoenen micro-organismen op de aarde Pathogeen = ziekteverwekkend Zij maken het organismen ziek door hun directe werking,het beschadigen van cellen, of zij doen dit door hunuitscheidingsproducten, die giftig zijn voor hetorganismen = toxinen Het reageren van het organismen door het aanmakenvan antistoffen = anti-toxinen Stof die in het lichaam een allergische reactieveroorzaakt = allergeen ( vorming histamine ) Parasieten = gast profiteert ten koste van gastheer ( onslichaam ) pathogene micro-organismen 7. Hygine Besmetting: overbrengen van micro-organismen Invasie: binnendringen van micro-organismen Infectie: binnendringen +vermenigvuldiging van micro-organismen Incubatietijd: tijd tussen besmetting enuitbreken van ziekte 8. Immuniteit Immuniteit: het niet vatbaar zijn voor eenbepaalde infectie Passieve immuniteit: Natuurlijk baby via moeder Kunstmatig antiserum/ antistoffen inspuiten Actieve immuniteit: Natuurlijk doormaken van ziekte Kunstmatig vaccinatie ( griepprik ) 9. Indeling micro-organismenKenmerkend voor levende organismen is dat ze zichzelfstandig kunnen voortplanten en beschikken over eencomplete streng DNA, waarin de erfelijke eigenschappenliggen opgeslagen. Vaak niet bekend of ze bij hetdierenrijk of plantenrijk horen.Een voorstadium van dit leven vinden we in de virussendie wel DNA hebben maar incompleet en kunnenzichzelf niet voortplanten.Degenen waarbij wel duidelijk is waartoe zij behorenonderscheiden we in:Oercellige planten / protofyten en oercellige dieren /protozoen of protozoaSchimmels / mycosen: behoren tot het plantenrijkHuidschimmels: dermatofyten of dermatomycosen,diverse voetschimmels behoren tot deze groep 10. Indeling micro-organismenBacterin: behoren tot de niet differentieerdegroep het zijn planten noch dieren 1 celligIngedeeld naar vorm: Staafvormige bacterin = bacillen Spiraalvormige bacterin = spirillen( geslachtsziekten, sifilis, ziekte van Weil ) Bolvormige bacterin = coccen Streptococcen kralensnoer ( angina, wondroos ) Stafylococcen druiventrosje ( furunkel = steenpuist ) Gonococcen twee aan twee ( gonorreu ) Meningcoccen ( hersenvliesontsteking ) 11. Aandoeningen / afwijkingen huid Allergie een allergie is een overdreven afweerreactie van het lichaam opeen bepaalde stof, zoals een bacterie of een stofje van plant of dier Netelroos / urticaria / galbulten allergische reactie van de huid. Kenmerken:kleine bultjes die erg jeuken en vaak gepaard gaan met oedeem. Wanneereen lichaam met een stof in aanraking komt waar het allergisch voor is Netelroosworden er antistoffen aangemaakt en komt in dat geval ook histamine vrij. Ditzorgt voor reactie Psoriasis meestal erfelijke verhoorningsstoornis van de huid.Kenmerken: scherp begrensde grillige rode schilferige plekken vooralaan de strekzijde van ellebogen en knien. Maar kan ook aanhandpalmen,voetzolen, nagels of andere delen van de huid voorkomen Eczeem is een allergische ontstekingsreactie van de huid. Kenmerken:rode plekken, bultjes, blaasjes of schilfers. Mensen met eczeem klagenbovendien vaak over vrij ernstige jeuk. Astma, hooikoorts, en emotioneleAtopisch ofstress kunnen met eczeem gepaard gaan.constitutioneel eczeemEr zijn 2 soorten: Atopisch of constitutioneel eczeemDeze vorm van eczeem wordt erfelijk bepaald. In sommige gevallen is de oorzaakonbekend. Deze vorm van eczeem komt met name voor bij kinderen. Debegrenzing van het aangedane gebied is meestal onduidelijk. Jeuk is debelangrijkste klacht. Bij chronisch eczeem kan de huid ruw of grof worden.ContacteczeemDeze vorm van eczeem wordt veroorzaakt door overgevoeligheid voor eenPsoriasisbepaalde stof zoals nikkel, chroom, rubber, zeep, cosmetica of (af)wasmiddelen.Contacteczeem kan van het ene op het andere moment ontstaan. Schimmelinfectie / mycosis ontstaat door dermatofyten, besmettelijk.Gaat meestal gepaard met ronde schilferige en rode plekken van de huidmet jeukSchimmelinfectie 12. Aandoeningen / afwijkingen huidZweetafscheiding Anhydrosis het ontbreken van zweetproductie Hypohydrosis te geringe zweetafscheiding Hyperhydrosis overvloedige, hinderlijkezweetproductie Bromhydrosis een hyperhydrosis die gepaard gaatmet een onaangename geurFysiologisch eelt / callus beschermings mechanismePathologisch eelt / callus hyperkeratosis abnormale verhoorning waar het niet hoortMechanische: druk, wrijvingChemische: zuren (zweet), logen, temperatuur(warmte)Vestimentair (kleding): kousen, schoenenZiekten: arthritis, psoriasis, reuma 13. Aandoeningen / afwijkingen huidSoorten eelt: pathologisch /fysiologisch eeltGewoon eelt: bijv. onder voet doordruk van kousen of schoenen(vestimantair)Eeltplaten: eelt over een groterhuidgebied zoals voorkomt onderde bal van de voet bij spreidvoetenof holvoetenEeltranden: zijkant hielRagaden/ eeltkloven: diepe groeventussen de eeltranden, bijv. hiel.Frezen in dezelfde richting 14. Aandoeningen / afwijkingen huid Likdoorn / clavus heuvelvormigeverhoorning met een centrale pit Verheven likdoorn dit is een hardelikdoorn die ontstaat door contantedruk en tegendruk. Zaadlikdoorn ontstaat niet door druk ofwrijving. Oorzaak moet wordengezocht in droge huid met slechtedoorbloeding, komt ook voor bijdiabetes patinten, zij komen vaak inparen voor Weke likdoorn / clavus mollus is zeerpijnlijk, verharden met petroleum etheren chemische nabehandeling Vaatlikdoorn / vasculaire likdoornhaarvaten in de verhoorning,chemische behandeling Zenuwvaatlikdoorn / neuro-vasculairelikdoorn haarvaten en zenuwuiteindenin de verhoorning, chemischebehandeling 15. Aandoeningen / afwijkingen huid Likdoorn onder de nagel / clavus subungualiseetvorming onder nagel, de pit kan zo diep zitten dathij op het periost van het distale kootje drukt. Doorchronische druk op de nagelplaat gaat het nagelbedzich verdikken en verhoornen, likdoorn vrijleggen,nagel weghalen (gedeeltelijk) en chemischebehandeling Blaren vochtophoping tussen de (levende) lagen vande opperhuid of tussen de opper- en lederhuid, erzijn blaren met vochtophoping van bloed, veroorzaaktdoor kleine knelling, op ophoping van weefselvocht,oorzaak meestal nieuwe of te kleine schoenen 16. Goedaardige woekeringen Bindweefsel gezwel/fibroom Littekenweefsel / keloid Vetweefselgezwel / lipoom Week huidgezwel / molluscum Epitheelgezwel / wrat / verruca Ouderdomswrat / verruca senilis Groeien expansief ( opzijdrukkend ), langzaamen zijn scherp begrenst ( inkapseling ) 17. Kwaadaardige woekeringen Epitheelweefselgezwel / carcinoom Pigmentgezwel / melanoom Steunweefselgezwel / sarcoom Groeien infiltratief ( binnendringend ),sneller en hebben uitlopers( metastasering ) 18. Aandoeningen / ziektenveroorzaakt door virussen Voetwratten / verrucae plantae pedis Jeugdwratten / verrucae juveniles Hepatitis B; ernstige leverontstekingvoornamelijk veroorzaakt doorgenfecteerde naalden Aids veroorzaakt door het HIV virus;besmetting door bloed-bloed contact,bloed met sperma en genfecteerdenaalden 19. Aandoeningen / afwijkingen circulatiesysteem en bloed Winteraandoening ( wintervoeten ) / perniosis slechte doorbloeding door langdurige kou, door langdurige kouvernauwen de bloedvaten zich en wordt de doorbloeding slecht.Uiteindelijk ontstaat er een verslapping van de slagaderwandwaardoor de slagaderlijke aanvoer groter wordt dan de aderlijkeafvoer. Er ontstaat stuwing met als gevolg oedeem. De afvalstoffen hopen zich op in het weefsel. Er ontstaan ontstekingachtige verdikkingen van de huid en het onderhuidse bindweefsel. Pijn, jeuk, paars-rode verkleuring en oedeem zijn de verschijnselen die tenslotte leiden tot ontstekingen met blaarvorming en in een ernstig geval tot necrose. Plaats: vetarme huid over uitstekende beenderen;vingers, tenen, enkels en knokkel hallux 20. Ontstekingen; reactie van het weefsel opeen schadelijke prikkelzoals: infectie, uitwendig geweld, chemischestoffen, sterke temperatuurverandering, allergie Algemene Plaatselijkeontsteking ontsteking Kenmerken: Kenmerken: Koorts Roodheid / rubor Pijnklachten Warmte / calor Algemeen Zwelling / tumorziektegevoel Pijn / dolor Hoofdpijn Gestoorde functie / Geen eetlust functio laesa 21. Stadia van ontsteking / inflammatio Infiltraat: vocht uit bloedbaan komt in detussenweefselstof / uittreden van leucocytenontstaat vochttoename van het weefsel(zwelling, warm, rood, pijnlijk) Abces: ophoping van pus in een weefselholte( flegmone ), altijd ingekapseld Perforatie: ontstaat als het abces doorbreektnaar buiten en de pus wordt uitgestoten,bacterin komen binnen via de lymfe 22. Ontstekingsvormen Acute weefselontsteking / flegmone ten gevolge van een infectiedoor vb roestige spijker / splinter. De verspreiding van de microorganismen gaat zo snel dat de ontsteking zich kan uitbreiden vrinkapseling is ontstaan Steenpuist / furunkel stafylococcen infectie dieper in eenhaarzakje en meestal is ook het talgkliertje ontstoken Slijmbeursontsteking / bursitis kan door een klap of val zodaniggerriteerd of beschadigd worden, dat deze zich vult met vocht ofbloed. Indien een slijmbeurs herhaaldelijk gerriteerd raakt, kan eenblijvende zwelling met vochtophoping ontstaan. De slijmbeurswandwordt dan blijvend dikker. Soms kunnen bacterin in deslijmbeursholte binnendringen en ontstaat er een infectie Lymfevatontsteking / lymfangitis de infectie dringt door tot in delymfevaten en daardoor gaan ontsteken. Dit komt doordat de wittebloedlichaampjes in het bloedvat de strijd niet meer aankunnen Lymfeklier/knoopontsteking / lymfadenitis de ontsteking in hetlymfevat zet zich voort in de lymfeknopen 23. Ontstekingsvormen Bloedvergiftiging / sepsis de ontsteking wordtniet meer tegengehouden in de lymfeknopen enkomt in de bloedbaan. Er ontstaan diversenernstige ontstekingshaarden, levensbedreigend Zweer / ulcus weefseldefect met geen / weinigneiging tot genezing. Heeft chronisch karakter, Zweerhet is geen ontsteking maar er kan wel eenontsteking bij komen. Oorzaak meestal eenverwonding van weefsel dat in een zeer slechteconditie is Paronychia / nagelomloop oorzaak ( acuut )trauma en coccen- en schimmelinfectie.Chronisch schimmel en verweekte huid. Warmte,zwelling, roodheid, pijn behandeling antibioticum Paronychia+ evt. fungicidemiddel Panaritium stafylococcen- enstreptococceninfectie van een vinger- of teentop Weke delen panaritium Peesschede / panaritium tendineum Fijt / botontsteking / panaritium ossalePanaritium