T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

of 25 /25
T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014 - 2015

Embed Size (px)

description

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014 - 2015. T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g. Context. Complexe onderhandelingen vanwege: Nationaal onderwijsakkoord Sector akkoord VO Sociaal akkoord (najaarsakkoord okt. 2013) Langdurige periode van de nullijn. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Dia 1

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2014 - 2015 T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

ContextComplexe onderhandelingen vanwege: Nationaal onderwijsakkoord Sector akkoord VOSociaal akkoord (najaarsakkoord okt. 2013)Langdurige periode van de nullijn

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Loonparagraaf1,2% loonsverhoging per 1-8-2014 x% - 1,2% loonsverhoging per 1-1-2015 x% = de door het Kabinet geboden loonruimte in 2015Indien in 2015 de pensioenpremie omlaag gaat, wordt overleg gevoerd over de vrijval van middelen

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidaannemen en behoud jong personeel1200 jonge docentenAannemen of behoudFinanciering komt uit NOAStartende docenten 20% lesreductie in eerste jaar en 10% in tweede jaarBeschikbaar budget 69,85 x aantal llVerantwoording aan P(G)MR in formatieplan

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidtegengaan sprokkelbanen

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Werkgelegenheidwerknemers met afstand tot de arbeidsmarktVerplichting vanuit Sociaal Akkoord Vrijwillige fase: verantwoordelijkheid bij sector315 fte uiterlijk 31 december 2015 Zo niet dan Quotumwet Detacheringsconstructie nog ter discussie Artikel 10.2 cao m.b.t. wajongers wordt uitgebouwd

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

WerkgelegenheidwerkdrukonderzoekEen desk onderzoek een overzicht van oplossingenaanbevelingen

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Invoering nieuwe wet op de OnderwijstijdTransitieplan (uiterlijk voorjaar 2015)

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Spreiding lesweken37,8 beschikbare onderwijsweken (189 dagen)School bepaalt hoeveelheid lesweken

Alleen indien sprake is van 37,8 lesweken n het taakbeleid van de school uitgaat van 750 klokuren, kan sprake zijn van 23,8 lessen per week (van 50 minuten)

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Zeggenschap en professioneel statuutT a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidstructurele regelingJaarlijks 50 uur voor iedere werknemer

Bestedingsdoelen: Werkdruk verminderende maatregelenVerlof (max. 200 uur sparen; 4 jaar sparen)Bijdrage kinderopvangAanvulling pensioen OOP t/m schaal 8 ook uitbetaling mogelijk

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidvanaf 57 jaar Vanaf 57 jaar aanvullend budget: Van 120 uur tegen eigen bijdrage van 50%, mogelijkheid samenvoegen tot 170 uur Van nog eens 170 uur tegen eigen bijdrage van 100%, mogelijkheid samenvoegen tot 340 uurOf sparen gedurende 5 jaar voor: Sabbatical, extra zorgverlof, studieverlof of recuperatieverlof

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidvanaf 57 jaar 170 uur extra tegen eigen bijdrage van 100%Pensioenbijdrage als of geen verlof is(50+120+170) = 340 uur verlaging lestaak met 6 lesurenJaarlijks 170 uur sparen mogelijk.Maximaal 340 uur opnemen.Niet opgenomen verlof gaat verloren.120 uur tegen eigen bijdrage van 50% (40%). Alle aan het salaris gerelateerde aanspraken alsof geen verlof.(50+120) =170 uur => verlaging lestaak met drie lessen. Aantal in te roosteren dagen maximaal 4 en dan maximaal 10 dagdelen in te zetten bestemd voor niet-lesgevende taken.50 uur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Levensfasebewust personeelsbeleidovergangsregeling Overgangsrecht van maximaal 5 jaar voor 52+Kleine BAPO eigen bijdrage totaal 35%, loopt over in reguliere regeling 57+ Grote BAPO eigen bijdrage totaal 42,6%OOP eigen bijdrage 10%-punt minderAanvullend verlof voor werknemers van 56 jaar en ouder na de periode van vijf jaar (tot 67)

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Schema overgangsrechtGeel gearceerd: overgangsrecht maximaal 5 jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer). Blauw gearceerd: aanvullend budget maximaal 6 jaar (afhankelijk van leeftijd werknemer). Structurele regeling vanaf 57 jaar: 120 uur In alle gevallen is de eigen bijdrage: schaal 1 t/m 8: 40% vanaf schaal 9: 50% Alle uren gelden naar rato van de betrekkingsomvang ur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Minimaal 10% van de personele lumpsum per jaar

BasisrechtDocent: 85 uur en 600 euro via dlg te besteden naar rato wtf.OOP: 40 uur en 500 euro

ProfessionaliseringT a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Loopbaanonderzoek OOPGericht op werknemers in schaal 4 t/m 8Beoogde resultaten:goede voorbeelden van loopbanen voor OOP-functiesbehoefte van scholen aan ondersteuning van het onderwijs nu en in de toekomstmogelijkheden om loopbanen voor OOP-functies op te nemen in fuwa-VO

ur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

EntreerechtUitleg structurele formatie: formatie niet zijnde projectformatie of kortdurende vervanging minder dan een jaar.Recht loopt af op 31 juli 2015Uitzondering: docenten die voor 1 augustus 2014 zijn gestart met een masteropleiding 31 juli 2017Binnen twee jaar te voldoen aan de functievereisten LD.

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

VakantieregelingIn de cao wordt vastgelegd dat de vermindering van de zomervakantie met een week voor de docent wordt gecompenseerd in vijf dagen verlof met behoud van bezoldiging.

ur

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAOKeuzes op basis van cao voor 1 augustus 2015

- inzet persoonlijk budget van 50 klokuren- persoonlijk wijzigen of beindigen van de bapo- keuzes binnen leeftijdsfasebewust personeelsbeleid- entreerecht- ..

r

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Bespreekpunten n.a.v. nieuwe CAOBeleidsvoornemens op basis van cao cursusjaar 2014-2015

(wenselijkheid) van differentiatiemogelijkheden persoonlijk budget van 50 klokurenInzet middelen voor aannemen en behoud jonge docentenBeleidsplan aannemen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarktTransitieplan invoering nieuwe Wet op de OnderwijstijdProfessionalisering.

r

T a l e n t i n o n t w i k k e l i n g

Vragen?