Studentenuitwerkingen Externe verslaggevinghoadd.noordhoff.nl/sites/7885/_assets/7885d01.pdf ·...

21
Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 1 Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving Hoort bij het opgavenboek, tweede druk 2012, isbn 978-90-01-80956-0. Drs. H.J. Bouwer Dr. D.H. van Offeren Drs. E.M. van der Veer Inhoud Antwoorden hoofdstuk 1 2 Antwoorden hoofdstuk 2 3 Antwoorden hoofdstuk 3 4 Antwoorden hoofdstuk 4 5 Antwoorden hoofdstuk 5 6 Antwoorden hoofdstuk 6 7 Antwoorden hoofdstuk 7 8 Antwoorden hoofdstuk 8 9 Antwoorden hoofdstuk 9 10 Antwoorden hoofdstuk 10 11 Antwoorden hoofdstuk 11 12 Antwoorden hoofdstuk 12 13 Antwoorden hoofdstuk 13 14 Antwoorden hoofdstuk 14 15 Antwoorden hoofdstuk 15 16 Antwoorden hoofdstuk 16 17 Antwoorden hoofdstuk 17 18 Antwoorden hoofdstuk 18 19 Antwoorden hoofdstuk 19 20 Antwoorden hoofdstuk 20 21

Transcript of Studentenuitwerkingen Externe verslaggevinghoadd.noordhoff.nl/sites/7885/_assets/7885d01.pdf ·...

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 1

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving Hoort bij het opgavenboek, tweede druk 2012, isbn 978-90-01-80956-0. Drs. H.J. Bouwer Dr. D.H. van Offeren Drs. E.M. van der Veer

Inhoud Antwoorden hoofdstuk 1 2

Antwoorden hoofdstuk 2 3

Antwoorden hoofdstuk 3 4

Antwoorden hoofdstuk 4 5

Antwoorden hoofdstuk 5 6

Antwoorden hoofdstuk 6 7

Antwoorden hoofdstuk 7 8

Antwoorden hoofdstuk 8 9

Antwoorden hoofdstuk 9 10

Antwoorden hoofdstuk 10 11

Antwoorden hoofdstuk 11 12

Antwoorden hoofdstuk 12 13

Antwoorden hoofdstuk 13 14

Antwoorden hoofdstuk 14 15

Antwoorden hoofdstuk 15 16

Antwoorden hoofdstuk 16 17

Antwoorden hoofdstuk 17 18

Antwoorden hoofdstuk 18 19

Antwoorden hoofdstuk 19 20

Antwoorden hoofdstuk 20 21

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 2

Antwoorden hoofdstuk 1

Meerkeuzevragen 1.1 c 1.9 b 1.2 b 1.10 b 1.3 a 1.11 b 1.4 b 1.12 b 1.5 c 1.13 a 1.6 b 1.14 b 1.7 a 1.15 a 1.8 a 1.16 a

Toelichting

1.12 De financiële bijdrage aan de maatschappij hoort hier niet bij.

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 3

Antwoorden hoofdstuk 2

Meerkeuzevragen 2.1 b 2.9 b 2.2 b 2.10 b 2.3 c 2.11 b 2.4 b 2.12 b 2.5 c 2.13 b 2.6 b 2.14 c 2.7 b 2.15 b 2.8 b 2.16 a

Toelichting

2.5 Bij a wordt gesteld dat de IFRS door de FASB worden uitgevaardigd.

2.15 De wet stelt als kwalitatieve eisen: getrouw, duidelijk en stelselmatig; in het Stramien worden: begrijpelijkheid, relevantie, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid als primaire kwalitatieve kenmerken genoemd.

2.16 Inzicht in het vermogen houdt in inzicht in de grootte en samenstelling van het vermogen. Dat betekent de grootte en samenstelling van activa, vreemd vermogen en eigen vermogen. Totaal vermogen dekt deze omschrijving. Eigen vermogen wordt in Stramien gedefinieerd als het verschil tussen activa en vreemd vermogen.

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 4

Antwoorden hoofdstuk 3

Meerkeuzevragen 3.1 a 3.12 c 3.2 a 3.13 a 3.3 a 3.14 c 3.4 b 3.15 b 3.5 a 3.16 b 3.6 a 3.17 c 3.7 a 3.18 b 3.8 b 3.19 c 3.9 c 3.20 b 3.10 b 3.11 c

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 5

Antwoorden hoofdstuk 4

Meerkeuzevragen 4.1 a 4.11 a 4.2 c 4.12 c 4.3 a 4.13 b 4.4 b 4.14 c 4.5 b 4.15 b 4.6 b 4.16 b 4.7 c 4.17 a 4.8 a 4.18 b 4.9 a 4.19 a 4.10 c 4.20 b

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 6

Antwoorden hoofdstuk 5

Meerkeuzevragen 5.1 c 5.10 b 5.2 c 5.11 b 5.3 b 5.12 a 5.4 b 5.13 b 5.5 a 5.14 b 5.6 c 5.15 b 5.7 b 5.16 a 5.8 c 5.17 a 5.9 a 5.18 c

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 7

Antwoorden hoofdstuk 6

Meerkeuzevragen 6.1 b 6.11 c 6.2 a 6.12 c 6.3 b 6.13 c 6.4 b 6.14 b 6.5 a 6.15 b 6.6 a 6.16 b 6.7 a 6.17 a 6.8 a 6.18 c 6.9 c 6.19 c 6.10 a 6.20 c

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 8

Antwoorden hoofdstuk 7

Meerkeuzevragen 7.1 c 7.6 c 7.2 b 7.7 c 7.3 b 7.8 a 7.4 b 7.9 c 7.5 b 7.10 b

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 9

Antwoorden hoofdstuk 8

Meerkeuzevragen 8.1 b 8.11 c 8.2 a 8.12 b 8.3 c 8.13 c 8.4 b 8.14 a 8.5 a 8.15 a 8.6 a 8.16 a 8.7 a 8.17 a 8.8 b 8.18 a 8.9 b 8.19 b 8.10 c 8.20 a

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 10

Antwoorden hoofdstuk 9

Meerkeuzevragen 9.1 c 9.11 b 9.2 b 9.12 a 9.3 a 9.13 a 9.4 c 9.14 b 9.5 b 9.15 b 9.6 a 9.16 a 9.7 c 9.17 a 9.8 a 9.18 b 9.9 a 9.10 c

Toelichting

9.3 Besluit actuele waarde stelt in Artikel 10 1. Indien financiële instrumenten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, komt daarvoor in aanmerking de marktwaarde. Hoogendoorn en Vergoossen (p. 201): ‘De aandelen behoren dan tot een zogenoemde handelsportefeuille. De opbrengstwaarde waartegen wordt gewaardeerd, is de beurskoers van de desbetreffende aandelen. Soms wordt dit ook waardering tegen marktwaarde of reële waarde (fair value) genoemd. De opgetreden waardestijgingen worden onmiddellijk als resultaat verantwoord.’ Hier wordt gesuggereerd dat opbrengstwaarde en marktwaarde synoniem zijn. Echter: Artikel 5 bepaalt: ‘Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een actief maximaal kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten.’ Samengevat betekent dit dat de opbrengstwaarde gelijk is aan de marktwaarde minus de transactiekosten.

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 11

Antwoorden hoofdstuk 10

Meerkeuzevragen 10.1 b 10.12 a 10.2 a 10.13 c 10.3 a 10.14 c 10.4 a 10.15 c 10.5 b 10.16 b 10.6 c 10.17 b 10.7 b 10.18 c 10.8 b 10.19 b 10.9 c 10.20 a 10.10 b 10.21 c 10.11 a

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 12

Antwoorden hoofdstuk 11

Meerkeuzevragen 11.1 b 11.12 b 11.2 b 11.13 a 11.3 c 11.14 a 11.4 c 11.15 b 11.5 b 11.16 c 11.6 b 11.17 c 11.7 b 11.18 b 11.8 b 11.19 b 11.9 b 11.20 b 11.10 c 11.21 b 11.11 a

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 13

Antwoorden hoofdstuk 12

Meerkeuzevragen 12.1 a 12.11 c 12.2 c 12.12 b 12.3 c 12.13 c 12.4 c 12.14 a 12.5 c 12.15 c 12.6 b 12.16 a 12.7 b 12.17 b 12.8 c 12.18 c 12.9 c 12.19 a 12.10 a 12.20 c

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 14

Antwoorden hoofdstuk 13

Meerkeuzevragen 13.1 b 13.11 c 13.2 a 13.12 c 13.3 c 13.13 b 13.4 a 13.14 a 13.5 c 13.15 c 13.6 b 13.16 c 13.7 c 13.17 a 13.8 a 13.18 c 13.9 c 13.19 b 13.10 b 13.20 a

Toelichting:

13.16 De vraag dient te luiden: ‘Waarom dienen boekwinsten bij desinvesteringen in mindering gebracht te worden op de nettowinst...’

13.17 Alternatief c is ook juist. (zie Richtlijn 360.213)

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 15

Antwoorden hoofdstuk 14

Meerkeuzevragen 14.1 a 14.11 a 14.2 b 14.12 a 14.3 a 14.13 a 14.4 b 14.14 b 14.5 a 14.15 c 14.6 c 14.16 b 14.7 b 14.17 c 14.8 c 14.18 b 14.9 b 14.19 c 14.10 c 14.20 c

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 16

Antwoorden hoofdstuk 15

Meerkeuzevragen 15.1 c 15.11 b 15.2 a 15.12 a 15.3 b 15.13 b 15.4 c 15.14 a 15.5 c 15.15 a 15.6 b 15.16 b 15.7 a 15.17 a 15.8 c 15.18 a 15.9 b 15.19 c 15.10 c 15.20 a

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 17

Antwoorden hoofdstuk 16

Meerkeuzevragen 16.1 c 16.10 a 16.2 c 16.11 a 16.3 b 16.12 b 16.4 b 16.13 a 16.5 b 16.14 b 16.6 c 16.15 b 16.7 c 16.16 a 16.8 b 16.17 b 16.9 c

Toelichting

16.17 Zie het voorbeeld omrekening van een Buitenlandse eenheid. Dit sluit aan bij de huidige wet- en regelgeving. De tekst boven tabel 16.1 onder Winst- en verliesrekening wijkt hiervan af.

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 18

Antwoorden hoofdstuk 17

Meerkeuzevragen 17.1 c 17.12 c 17.2 b 17.13 a 17.3 a 17.14 b 17.4 a 17.15 a 17.5 c 17.16 c 17.6 b 17.17 a 17.7 b 17.18 a 17.8 c 17.19 c 17.9 b 17.20 b 17.10 a 17.21 a 17.11 b 17.22 c

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 19

Antwoorden hoofdstuk 18

Meerkeuzevragen 18.1 c 18.11 a 18.2 c 18.12 a 18.3 a 18.13 b 18.4 b 18.14 c 18.5 c 18.15 b 18.6 a 18.16 a 18.7 b 18.17 c 18.8 a 18.18 c 18.9 b 18.19 a 18.10 a 18.20 b

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 20

Antwoorden hoofdstuk 19

Meerkeuzevragen 19.1 c 19.11 c 19.2 a 19.12 c 19.3 b 19.13 b 19.4 b 19.14 b 19.5 c 19.15 c 19.6 a 19.16 b 19.7 c 19.17 c 19.8 c 19.18 b 19.9 a 19.19 a 19.10 b 19.20 b

Toelichting

19.5 Alternatief b is onjuist omdat in het jaarverslag geen aandacht dient te worden geschonken aan de beloning van bestuurders, maar aan het beloningsbeleid.

19.6 Het is overigens uitdrukkelijk niet toegestaan informatie waarvan is voorgeschreven dat die in de toelichting van de jaarrekening moet worden opgenomen, alleen maar in het directieverslag te vermelden.

19.8 In artikel 391 lid 1 staat: ‘Het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal gesteld, tenzij de algemene vergadering tot het gebruik van een andere taal heeft besloten.’ Dat kan iedere taal zijn en is niet beperkt tot het Frans, Duits of Engels.

19.20 De wet (art. 2: 391) noemt onzekerheden en risico's in één zin. Deze vraag beoogt de verschillen tussen onzekerheden en risico's aan de orde te stellen. In bedrijfswetenschappen wordt gesteld dat risico's kunnen worden beheerst, risk management, onzekerheden kunnen niet worden beheerst. Voor risicobeheersing is het noodzakelijk dat de kansen en gevolgen betrouwbaar te schatten zijn. Risico's kunnen in de bedrijfswetenschappelijke context zowel gunstige als ongunstige gevolgen hebben. Wisselkoersrisico kan een voordelig (wisselkoerswinst) of een nadelig (wisselkoersverlies) tot gevolg hebben. Onzekerheden kunnen niet worden beheerst.

Auteurs: Hoogendoorn, Vergoossen isbn: 978-90-01-80957-7 www.externeverslaggeving.noordhoff.nl © 2012 Noordhoff Uitgevers bv

Studentenuitwerkingen Externe verslaggeving 8e druk | 21

Antwoorden hoofdstuk 20

Meerkeuzevragen 20.1 a 20.11 a 20.2 c 20.12 c 20.3 c 20.13 b 20.4 b 20.14 b 20.5 a 20.15 b 20.6 b 20.16 b 20.7 c 20.17 a 20.8 b 20.18 c 20.9 b 20.19 c 20.10 b 20.20 b