Spartaan oktober 2014

of 20 /20
De Spartaan Gymnasek Selece-turnen Springgroep Free-running Sporit Ouder-kindgym Jazz-dance Clubblad van sportvereniging Sparta Brummen, uitgave oktober 2014 Spartaanse Spelt Koeken

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Spartaan oktober 2014

Page 1: Spartaan oktober 2014

De Spartaan

Gymnasti ek

Selecti e-turnenSpringgroep

Free-running

Sportf it

Ouder-kindgym

Jazz-dance

Clubblad van sportvereniging Sparta Brummen, uitgave oktober 2014

Spartaanse Spelt Koeken

Page 2: Spartaan oktober 2014

Over Sparta

22

Sportvereniging Sparta BrummenOpgericht 16 juni 1921Kamer van Koophandel: 40102258Iban: NL89 RABO 0311 0242 97 Bic: RABONL2U

Locati esSportzaal Rhienderoord, L.R. Beijnenlaan 20Plein 5 (grote zaal SWB), Van Limburg Sti rumplein 5Gymzaal de Dobbelsteen (zij-ingang), Troelstralaan 45Wilhelminaschool, Van Limburg Sti rumplein 1

TrainersgroepJosé Wolfs [email protected] Divendal [email protected] van Hensbergen [email protected] Mihaylova [email protected] Struis [email protected] Pol [email protected] Kolkman [email protected] Wolfs [email protected] BarinkRobin Reekers

BestuurVoorzitt er Leon Tjakkes voorzitt [email protected] Angelique de Haan [email protected] Roy Bosman [email protected] Lid Joop van Hensbergen joop@spartabrummen.nlAlgemeen Lid José Hofman [email protected]

VerenigingRedacti e clubblad Joop van Hensbergen, Roy Bosaman, Anjo van Essen [email protected] Mark Iedema [email protected] e Johanna Brink ledenadministrati [email protected]ële administrati e administrati [email protected] viteitencommissie Yvonne Smits, Mascha Tjakkes, Alice de Vries, Bett eke Rouwenhorst, Jolanda van den Berg, Danielle Struis, Bente Pol, José Wolfs, Aartje Neuteboom acti [email protected] José Wolfs w[email protected] clubblad www.roybosman.com

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan per kwartaal van het verenigingsjaar (1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april) met een opzeggingstermijn van 1 maand. Opzeggen kan uitsluitend per mail of schrift elijk bij de ledenadministrati e (p.a. Wielewaalstraat 16, 6971 WB Brummen)

Over Sparta

Page 3: Spartaan oktober 2014

3

Wat erg belangrijk is om te weten, ook dit jaar is Sint de Sparta niet vergeten.In de eerste week van december is Sinterklaas wel erg druk,Maar de Sparta les kan niet meer stuk.

Wat zijn Sint en de pieten van plan?Ze hopen dat de Sint nog even in de lessen komen kan....Misschien komt Sint nog wel even gluren achter de Sparta muren.Of komen de Pieten sti ekem spieken hoe jullie dansen, freerunnen en gymnasti eken.

Groetjes Sinterklaas en zijn Pieten

Van de redacti e

Ervaringen Beweegdiploma

Bij voldoende animo starten we met een Beweegdiploma voor 2 tot 4 jaar.Geef uw interesse door via www.spartabrummen.nl/beweegdiploma

Voor jullie ligt de nieuwe Spartaan, weer bomvol met nieuwtjes, mensen die zich voorstellen en verhalen van kamp. Na een mooi laatste weekend van september, begint nu toch echt de herfst. De dagen worden korter, het wordt kouder buiten, kortom ti jd om lekker knus bij elkaar te kruipen. Natuurlijk met zo’n lekkere Spartaanse Speltkoek en een sweater van Sparta die je in de webshop hebt besteld.

Iedereen is weer met veel plezier begonnen aan het nieuwe seizoen. Ik wil iedereen (leden, maar ook ouders!) om vooral hun kopij in te sturen. Een tekening of verhaal van jouw belevenis die je graag wilt delen. Ook een stukje over jouw hobby plaatsen we graag!

Veel leesplezier

Namens de redacti eRoy Bosman

Begin vorige maand ben ik begonnen met het ‘op-leiden’ van peuters (4 tot 6 jaar) voor het Beweeg-diploma. Ik vind het heel leuk om deze kinderen de basis van gym bij te brengen. Gelukkig heb ik een aantal assistentes, zodat we elke les verschillende toestellen kunnen oefenen.Ik hoop rond de kerst de eerste diploma’s uit te reiken.

Groetjes Bente Pol

EMAIL VAN SINTERKLAAS

Page 4: Spartaan oktober 2014

4

Voorzitter aan het woord

Het is 1 oktober. Herfst, maar toch nog 22 graden buiten. Eigenlijk gek, maar ik vind het stiekem wel lekker dat de zomer een beetje voortduurt. Ik krijg daar energie van!

Ook Sparta bruist weer van de energie. Naast dat na de zomerperiode alle lessen weer vol energie zijn opgepakt, is er ook een aantal mooie nieuwe ontwikkelingen te melden.

Afgelopen week is de jeugd een weekend op kamp geweest. Nieuw dit jaar is dat we niet naar de Sazahal in Doetinchem zijn afgereisd, maar dat we in Rhienderoord ons bivak hebben opgeslagen. De zaterdag werd achtereen geturnd, spelletjes gedaan, een vossenjacht door het dorp gehouden en een heuse zeskamp gestreden. De avond werd afgesloten met een disco en een bonte avond. Met z’n allen werd er in de sporthal geslapen. Gezellig hoor! Zondag vroeg ontbijten en daarna allemaal naar de turnhal in Twello, waar iedereen zich heeft kunnen uitleven. Al met al een zeer geslaagd kamp met een locatie die wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar is.

Nieuw in seizoen 2014/2015 is de jazz dance groep die Daniëlle voor volwassenen heeft opgezet op de woensdag avond. Ik kan u nu al melden dat deze zeer in de smaak valt. Terwijl ik dit zit te schrijven, komt Mascha namelijk net terug van de les en vertelt dat er inmiddels 15 deelnemers zijn. Een prachtig resultaat voor een activiteit waar we pas vier weken geleden mee gestart zijn. Gezien het enthousiasme van zowel Daniëlle als de deelnemers verwacht ik dat deze activiteit de komende maanden verder zal groeien. Fantastisch dat we hiermee een nieuwe groep mensen een leuke sportieve activiteit kunnen bieden.

Niet helemaal nieuw, maar wel met een nieuwe trainer, is de free running. Na een periode waarin een aantal trainers elkaar heeft afgewisseld hebben we in de vakantie gelukkig een nieuw gezicht kunnen aantrekken. Jan-Maarten Kolkman heeft vanaf september de lessen op zich genomen. Tevens hebben we besloten om hiervoor een extra les in te ruimen, zodat de kinderen meer op capaciteit kunnen worden onderverdeeld, waardoor de lessen op ieders niveau uitdagend kunnen worden aangeboden. Ook dit is succesvol, want beide lesuren kennen een stijgend ledenaantal. Ik vind het vooral leuk dat we met deze activiteit ook aantrekkelijk worden voor de jongens!

Ook de uren voor jeugd turnen, zowel de reguliere lessen als de selectie uren, maar ook de springgroepen, blijven zeer succesvol. Het is af en toe puzzelen met

de beschikbare zaaluren en trainsters. Zo hebben we de uren van Bente op de donderdag vanwege grote drukte iets anders moeten indelen. We hebben dringend behoefte aan een aantal vrijwilligers die willen bijspringen op alle uren. Ik hoop daarom dat ik een beroep op u kan doen en dat ik een aantal van u kan enthousiasmeren om als vrijwilliger de trainsters te assisteren op deze uren. Heeft u tijd en zin, maar denkt u dat u daar niet geschikt voor bent? Graag overleggen wij met u over de mogelijkheden om hiervoor een korte opleiding te volgen. Want, veiligheid gaat uiteraard boven alles bij Sparta.

Komende week starten we met de nieuwe actie “Spartaanse Speltkoeken van de warmste bakker van Brummen”. In navolging op eerdere oktober akties hopen we dat alle leden hun steentje willen bijdragen om met de verkoop van Spartaanse Speltkoeken een extra opbrengst voor de verenigingskas te realiseren. Ik hoor u denken: zijn die Speltkoeken wel lekker? Ik heb ze uiteraard voor u geproefd en kan ze u van harte aanbevelen!

Als laatste wil ik u graag wijzen op het Univé Gymgala. Wilt u graag eens zien hoe divers de turnsport is en wilt u de wereldtop voor u zien demonstreren, dan kan dat op dit evenement. In de afgelopen jaren is het stilletjes aan bijna een traditie geworden om in december met een groot aantal Sparta leden aanwezig te zijn op dit evenement. In de lessen wordt informatie uitgedeeld om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te gaan.

Bij een vereniging in beweging horen mensen die komen en ons verlaten. Jan Wassink (bij de meesten wel bekend) heeft aangegeven dat hij het bestuur gaat verlaten. Jan is een betrokken Oekenaar gebleken, die zich de afgelopen jaren onder andere heeft ingezet voor het materiaalbeheer. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage aan de koekenactie geleverd. Vanaf deze plek: Jan bedankt!

Kortom, ik denk dat ik als voorzitter van deze vereniging met enige trots kan zeggen dat we lekker bezig zijn met al deze nieuwe initiatieven. We hopen hiermee voor nog meer mensen een leuke vereniging te kunnen zijn waar met plezier en enthousiasme gesport kan worden. Dit mede dankzij alle trainers, vrijwilligers en sponsoren. Dank dat we ook in dit seizoen weer op jullie mogen rekenen!

Groeten Leon Tjakkes

Page 5: Spartaan oktober 2014
Page 6: Spartaan oktober 2014

6

Nieuwe soft top evenwichtsbalkDe turnsport heeft in de afgelopen jaren grote verandering ondergaan. De ontwikkeling van het turnen had tot gevolg dat er steeds meer eisen werden gesteld aan het materiaal, waarbij als voor-naamste aspecten de veiligheid en blessurepreven-ti e tellen.

De in Nederland acti eve gymnasti ekverenigingen krijgen meer en meer te maken met nieuw materi-aal omdat de Koninklijke Nederlandse Gymnasti ek Unie het gebruik van nieuwe materialen in haar reglementen heeft opgenomen.

Een aantal materialen zoals een zogenaamde “plan-koline” en een “soft top” evenwichtsbalk dienen tot de standaarduitrusti ng van alle clubs te behoren.

Vorig seizoen heeft Sparta al een “plankoline” aan-geschaft . De aanschaf van een “soft top evenwichts-balk” stond op het wensenlijstje voor dit seizoen.

Met een fi nanciële donati e van Felien, Pippa en Bijntje Rouwenhorst, Tess en Niels Flierman, www.deleukstewinkel.nl (Cosy Country Shop), Rots Maatwerk Advies en Industriekern Brummen heb-ben wij een nieuwe balk kunnen aanschaff en.

Ook het bij de onderlinge wedstrijd ingezamelde geld hebben wij gebruikt.

Iedereen bedankt voor zijn/haar donati e.

Om de sponsoren te bedanken gaat Signs for all (onderdeel van Paul Bosman.nl)

alle namen aanbrengen op de poten van de balk. In de volgende Spartaan foto’s

van het eindresultaat!

Page 7: Spartaan oktober 2014

7

Assistenten opleiding

Omdat trainers niet op alle plaatsen in de zaal tegelijk kunnen zijn, worden zij bijgestaan door een aantal assistenten.

De KNGU heeft hiervoor een leuke opleiding samen-gesteld. Afgelopen seizoen hebben Janine Ruumpol, Lorraine Berends en Nienke Smits hun opleiding met goed gevolg afgesloten. Dames, van harte gefeliciteerd en we hopen jullie in de zalen terug te zien!

De opleiding Gymnasti ek Assistent niveau 1 is voor iedereen vanaf ti en jaar te volgen. Dus vindt u het leuk om als assistent aan de slag te gaan, overleg dan eens met de leiding. Sparta Brummen vergoedt de opleiding. Dus blijf ti jdens de les van uw zoon/doch-ter niet op de tribune zitt en, maar kom assisteren!

Ook voor de jazz zijn assistenten zeer welkom. Even overleggen met Danielle en dan kunt u gelijk helpen.

Brummens Acti ef Leven Model/GALMIn de vorige Spartaan heb ik al wat geschreven over het BALM-project. Op zaterdag 13 september was de fi theidstest in de zaal van Rhienderoord. Inwoners van de gemeente Brummen van 62 jaar jong waren uitgenodigd.

Om 9.00 uur was ik in de zaal en alle onderdelen voor de test stonden al opgesteld. Elk onderdeel van de test werd door een begeleider bezet en zo waren wij met z’n zessen om de test af te nemen.

Helaas hadden er zich maar negen deelnemers aange-meld. Toch was het een hele goede ontmoeti ng met deze mensen, ze waren heel enthousiast.

Zelf heb ik de bloeddruk van de deelnemers mogen

opnemen, de uitslag ervan werd op een deelnemers-formulier geschreven waar alle resultaten van de test op werden vermeld. Later heb ik geholpen bij en deelgenomen aan de wandeltest. Dit testonderdeel is behoorlijk intensief omdat het wandeltempo steeds wordt verhoogd.

Volgend jaar wil men weer een fi theidstest organise-ren binnen de gemeente Brummen en dan mensen van meerdere leeft ijden uitnodigen.

Ik vond het heel leuk en wil zeker volgend jaar weer van de parti j zijn.

Joop van Hensbergen

Page 8: Spartaan oktober 2014
Page 9: Spartaan oktober 2014

9

Selecti enieuws

Hallo allemaal,

We zijn weer druk met de voorbereidingen van het wedstrijdseizoen. In november zal de eerste wed-strijd zijn voor Jolijn, Vera en Pippa, dus wordt alle ti jd benut om de oefenstof er in te krijgen.Ook de andere selecti emeisjes beginnen binnenkort weer met het wedstrijdseizoen.

We gaan een paar keer naar de turnhal in Twello om daar extra te trainen.

Tess en Isabel hebben aangegeven over te willen stappen naar Gymvereniging Twello. Zij kunnen daar uitkomen in een hogere klasse. Ik ben erg trots dat ik ze de beginselen van turnen heb aangeleerd. Veel succes meiden!

Yuke Witt eveen is door een blessure aan haar knie ‘uit de running’. Bij deze wil ik Yuke veel beterschap wensen met haar knie, we hopen dat je er gauw weer bent.

groetjes van José

Jazz voor volwassenen

Op 3 september is Danielle van start gegaan met de jazz-danceles voor volwassen. Een

groep van zo’n 12 vrouwen werkt zich op de beats van Michael Jackson elke woensdag-

avond in het zweet.

Hier had een leuke foto kunnen staan, echter is ons dat van meerdere kanten verboden

Wij zijn verhuisd naar Brummen, ik ging op turnen en toen vroeg José of ik bij de selecti e wilde. Dat vond ik heel leuk. Het leukste onderdeel vind ik sprong. Daar ben ik een paar keer eerste mee geworden. Ook heb ik een medaille gehaald dat was heel leuk.

Het was heel leuk om bij José in de groep te zitt en ze kon het goed uitleggen en is lief voor iedereen. Spartakamp was heel leuk het was de eerste keer dat ik mocht slapen. Het avondspel was best span-nend.

Tess Flierman José en Maureen ontvangen cadeautjes

Drie jaar geleden ben ik gevraagd door José om naar de selecti e te gaan. Ik vond het toen heel leuk en heb er bijna drie jaar opgezeten. Mijn favoriete onderdeel is brug.

Ik heb een paar keer op het podium gestaan. Dit jaar ben ik zelfs clubkam-pioen geworden. Ik vond het leuk dat er spartakamp was, het avondspel was spannend en grappig. Ik heb heel erg veel geleerd van José, Chantal en Maureen. Bedankt voor alles wat Ik geleerd heb.

Groetjes Isabel Knoppers

Page 10: Spartaan oktober 2014

10

SpartakampOp 27 en 28 september is het Spartakamp gehouden in sportzaal Rhienderoord. De kinderen werden om negen uur opgevangen en konden ti jdens de disco (met DJ Peter!) worden opgehaald rond acht uur. De kinderen vanaf acht jaar mochten een nachtje blijven slapen in de sportzaal. Volgens anonieme aanwezigen was het tot laat onrusti g. Vervolgens hebben de kinderen zich vermaakt in de turnhal in Twello en kon iedereen weer moe en uitgeput naar huis.Hieronder wat verhalen en foto’s.

Om een kamp te organiseren heb je heel veel vrij-willigers nodig! Gelukkig waren er heel veel ouders beschikbaar en hebben we met z’n allen er weer een geweldig kamp van gemaakt.

Ik heb geholpen op zaterdagmiddag. Om half één begonnen we aan de vossenjacht. We gingen met zes groepjes van ongeveer ti en kinderen op pad om de vossen te zoeken. Als we dan een vreemde vogel tegen kwamen, moesten we een kaartje laten zien met drie plaatjes, en vragen: kunt u voor mij de Pegasus aanwijzen? Twee van de plaatjes waren goed en op het derde plaatje stond een vos. Alsde persoon het plaatje met de vos aanwees dan was dat een vos en dan kregen we een paar lett ers om een zin mee te maken.

We zijn in totaal acht vossen tegengekomen, het waren allemaal behoorlijk vreemde gasten.Een zwerver met een kind, een dokter, een schoff elaar met heel lang zwart haar en nog veel meer vreemde vogels. Het groepje wat onder mijn hoede viel was behoorlijk fanati ek en we hebben de snelste ti jd gehaald (we gingen als laatste weg en waren als eerste terug). Gelukkig was iedereen op ti jd terug want daarna kwam er een fi kse onweersbui over Brummen heen.

We zijn daardoor wat later aan de zeskamp begonnen maar een spelletje in de gymzaal is natuurlijk ook leuk. Toen het weer droog was, zijn we naar het grasveld achter het zwembad gegaan voor een spett erende zeskamp.

Ik vond het heel leuk om te helpen want je ziet alleen maar blije en uitgelaten kinderen. Volgend jaar ben ik zeker weer bij!!

Anjo van Essen

Ik was pas om half negen ’s avonds bij het kamp. Toen ik er was, was het net donker en gingen we naar het bos dichtbij Rhienderoord. We deden een nachtspel. Er stonden allemaal mensen die je goud en zilver wilden stelen.

Toen al het goud en zilver op was aan het einde gingen we naar de disco. Die was in de gymzaal. Daarna gingen we heel laat slapen. Toen we wakker werden moesten we alles opruimen en in een kleedkamer leggen, daarna gingen we ontbijten en naar Twello turnen en dansen. Het was een heel leuk kamp!

Groetjes Pippa Rouwenhorst

Page 11: Spartaan oktober 2014

11

Spartakamp

Hoi ,

Het sparta kamp was heel leuk.

Eerst kwamen we aan en moesten we in onze gymkleren gaan zitt en op de tribune. Toen werden we in groepen verdeeld.

Ik ging eerst gymmen. De balk stond er, de schommel en de trampoline met de matt en bult waren er ook.

Toen ging ik dansen. We hadden een dans van Danielle geleerd.Op het nummer Salsa Tequila. Ik vond het een hele leuke dans.

Toen ging ik spelletjes doen. Galgje, pictonary en een spel met uitbeelden.

Toen hadden we vossen jacht. Bij alle vossen kregen we lett ers, samen vormden ze de zin: turn en dans in balans.

Toen ging ik mijn slaapplek voorbereiden.

En daarna eten we patat met frikandellen. Al het eten lag op zilverpapier gewooon op tafel!

We hadden toen de disco. En ti jdens de disco werden de dagjes kinderen opgehaald.

Daarna hadden we de bonte avond. En toen het nachtspel.Toen gingen we slapen.

‘s Ochtends werden we wakker gemaakt en moesten we in één en een half uur omkleden en opruimen. En gingen we daarna ontbijten.

Daarna gingen we in Twello turnen. Daarna gingen we terug naar Rhienderoord en toen naar huis.

Bedankt voor dit geweldige kamp.

Groetjes Vera Tjakkes

Op 27 en 28 september is het Spartakamp gehouden in sportzaal Rhienderoord. De kinderen werden om negen uur opgevangen en konden ti jdens de disco (met DJ Peter!) worden opgehaald rond acht uur. De kinderen vanaf acht jaar mochten een nachtje blijven slapen in de sportzaal. Volgens anonieme aanwezigen was het tot laat onrusti g. Vervolgens hebben de kinderen zich vermaakt in de turnhal in Twello en kon iedereen weer moe en uitgeput naar huis.Hieronder wat verhalen en foto’s.

Page 12: Spartaan oktober 2014
Page 13: Spartaan oktober 2014

13

Spartaanse Spelt Koeken

Om een vereniging draaiende te houden is geld nodig. Via de contributie komt best veel binnen, maar er gaat meer uit. Geld is nodig voor bijvoorbeeld de zaalhuur, voor aanschaf en onderhoud van materialen en last but not least voor de betaling van de leiding.

Om de clubkas te spekken en daarnaast nog wat extra’s te kunnen doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een evenement als ‘Sparta gaat nat’, wordt deze actie op touw gezet.

Alle jeugdleden krijgen een informatiebrief met inte-kenlijst. Zij mogen aan familie, vrienden of huis-aan-huis gaan verkopen. Mensen schrijven in voor één of meerdere zakjes.

Na twee weken moeten de lijsten weer worden ingeleverd en gaan we de koeken bestellen bij ‘de warmste bakker van Brummwn: bakkerij Teeselink.’ Na ongeveer drie weken worden de zakjes in de les-sen gebracht, zodat iedereen ze weg kan brengen.

uitdelen inschrijflijsteninleveren inschrijflijstenleveren koeken in lessen

week 42week 44week 47

vanaf 13 oktobervanaf 27 oktobervanaf 17 november

Tijdschema

Spelt; wat is dat?

In tegenstelling tot tarwe bevinden de vitale voedingsstoffen in spelt zich in de binnenste kern van de speltkorrel.

Bij tarwe bevinden de vitale voedingsstoffen zich in de kiem en zemel, welke tijdens het maalproces grotendeels verwijderd worden. Bij spelt blijven de voedingsstoffen tijdens het maalproces wel behouden. De Nederlandse molens malen over het algemeen maar een soort spelt: grof volkoren.

Bij de laatste bestuursvergadering hebben wij de koeken mogen voorproeven, en ze zijn heel lekker...

De volwassen leden van de sportfit krijgen geen lijst mee. Tijdens de les is er een inschrijflijst in de zaal aanwezig om alle bestellingen op te noteren.

De leden van de volwassenen jazz kunnen hun bestelling bij hun zoon of dochter opgeven. De leden die geen kinderen bij Sparta hebben, ontvangen nog wel een lijst.

Actie website:www.spartabrummen.nl/koek

Dit jaar hebben wij samenwerking gezocht met Bakkerij Teeselink. Speciaal voor deze actie komen er Spartaanse Spelt Koeken!

Page 14: Spartaan oktober 2014

14

Wegens het vertrek van Jan Wassink, waren wij op zoek naar een nieuw enthousiast lid voor het bestuur. Wij zijn heel blij dat José deze functie wil vervullen! Hieronder stelt zij zich even voor:

Wij wensen José veel succes en plezier toe. Wilt u José zelf feliciteren? Haar mailadres is [email protected]

Vanaf dit seizoen geeft Jan-Maarten freerunnen. Hij stelt zichzelf even voor:

Ik ben José Hofman, 35 jaar jong en woon alweer bijna zeven jaar in Brummen. In het dagelijks leven werk ik in de detailhandel en daarnaast ben ik een financieel administratieve studie aan het volgen.

Vanaf mijn vierde heb ik geturnd in Nieuwleusen waar ik oorspronkelijk vandaan kom. In 2007 heb ik helaas mijn laatste wedstrijd geturnd voor Nieuw-leusen, hierna ben ik recreatief gaan turnen in Loenen.

Vorig jaar heb ik kennis gemaakt met Sparta en nu dans ik met heel veel plezier bij de volwassenen Jazz-Dance groep van Danielle.

Omdat ik graag bij het turnen betrokken wil blijven ben ik in 2004 begonnen met het volgen van jury-cursussen zoals groepsspringen en turnen dames.Zodoende ben ik dus een aantal zaterdagen in het jaar in een sporthal te vinden om wedstrijden te jureren.

Nu komt daar de functie van algemeen bestuurslid bij. Met heel veel enthousiasme hoop ik een goede bijdrage te kunnen geven aan het bestuur en de vereniging.

Mijn naam is Jan-Maarten Kolkman en ìk ben 25 jaar oud. Ik woon in ’s-Heerenberg bij mijn vader en zijn vriend. Ik volg op dit moment nog een opleiding aan het Graafschap College Sport- en Bewegen niveau 4. Ik ga in oktober een cursus volgen bij het KNGU voor een certificaat voor free-running. Naast school werk ik in een leuk café als barman, Daarnaast hou ik er van om samen met mijn vriendin leuke dingen te doen in mijn vrije tijd. Mijn hobby’s zijn poolen, darten, mountainbiken en klussen. Alle dingen die gedaan kunnen worden in en om het huis doe ik graag.

Ik heb zin om met de enthousiaste leden in Brummen aan de slag te gaan. Ik ga starten met een extra uur. Zo kan ik de kwaliteiten van iedereen verder ontwik-kelen en de oefeningen nog meer toespitsen op het niveau van de groep.

Wij wensen Jan-Maarten heel veel succes en plezier, gezien de eerste reacties zit dat wel goed!

Even voorstellen

Page 15: Spartaan oktober 2014

15

Een paar weken geleden werd ik gebeld of ik er wat voor voelde om de redactie te versterken. Aangezien ik nu toch weer twee kinderen bij Sparta heb sporten, vind ik het wel leuk om wat meer betrokken te zijn.

Ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen omdat mijn kinderen (vooral de jongste) al wel alle onder-delen van Sparta gehad hebben. Nu zitten ze allebei bij Daniëlle op de Jazz Dance, Jikke bij de groep op woensdag en Teuntje op dinsdag. Omdat ze allebei ook op voetbal zitten, is het soms wel moeilijk inpas-sen met de trainingsdagen en tijden. Ik hoop dat ze nu voorlopig op de goede plek zitten en ze vinden dansen ook heel leuk!

Ik hoop dat jullie allemaal leuke stukjes inleveren voor de Spartaan en voor tips en aanvullingen kun je ons mailen.

Groeten Anjo van Essen

Wij van Sparta vinden de jeugd heel belangrijk, zij zijn de toekomst! Mooi dat we jong en oud nu kunnen combineren in de vorm van Robin Reekers, die stage loopt bij Joop bij de sportfit op maandag. Ook hij wil zich even voorstellen:

Beste Spartanen,

Mijn naam is Robin Reekers, ik ben 18 jaar oud en kom uit Eerbeek. Dit jaar ben ik actief als stagiair bij Sparta Brummen, waarbij ik samen met Joop van Hensbergen elke maandag tussen 20.00 – 21.00 uur de trainingen sportfit verzorg.

Dit alles in het kader van mijn opleiding, namelijk de sportopleiding CIOS in Arnhem. Hier zit ik momen-teel in het derde leerjaar niveau 4 MBO.

Zelf ben ik een echte sportman, waarbij ik onder-meer jaren lang de sporten voetbal en tennis heb beoefend. Momenteel doe ik voor mezelf aan fitness en hardlopen.

In de weekenden ben ik vaak op feestjes te vinden, en werk ik bij restaurant de Marshoeve in Loenen.Ik heb in ieder geval heel veel zin in dit jaar! Wie weet, zien wij elkaars eens in de wandelgangen.

Groeten Robin

Robin veel plezier, enne, met Joop heb je een hele goede begeleider!

Anjo van Essen komt de redactie van de Spartaan versterken. Zij stelt zichzelf even voor:

Even voorstellen

Page 16: Spartaan oktober 2014

Van de penningmeester

In deze Spartaan wil ik twee veelgestelde vragen beantwoorden en ik heb goed nieuws op het kleding-vlak!

Waarom kan er per kwartaal worden opgezegd bij Sparta? Wij dragen voor alle leden bondscontributi e af aan de KNGU. Per begin van het kwartaal wordt er gekeken wie er lid is, en met die gevens wordt de rekening opgemaakt. Veel andere verenigingen brengen de bondsafdracht apart in rekening bij de leden, dat doet Sparta niet.En waarom is er dan ook nog een maand opzegtermijn?Het lidmaatschap moet worden beeindigd, ook de incasso-overeenkomst moet worden stopgezet. Omdat we hierin ook van anderen afh ankelijk zijn (bijvoorbeeld bank) hebben we een maand gewoon nodig om alles goed af te ronden.

Via onze webshop bieden we sweaters, truien, trainingspakken, tassen en t-shirts aan. Ook leuk om cadeau te geven. De webshop is bereikbaar via onze website.Naast de Sparta-kleding zijn wij een samenwerking aangegaan met KNGU-shop voor alle turnkleding! Via kngu-shop kunt u zelf bestellen en met uw bestelling Sparta steunen.

Wij zijn erg blij met de sponsoren van de Spartaan en de sponsor die bijvoorbeeld aanschaf van materiaal mede mogelijk maken. Denkt u ook aan hen als u iets gaat kopen?

Page 17: Spartaan oktober 2014
Page 18: Spartaan oktober 2014

18

Lesrooster

Maandag Gymzaal Wilhelminaschool 16.00-16.30 Ouder- en kindgym (vanaf 2 jaar) * Aline16.30-17.00 Ouder- en kindgym (vanaf 2 jaar) * Aline sportzaal Rhienderoord 16.00-17.00 Gym I voor 6+ José 16.00-17.00 Indoor FreeRunning I Jan-Maarten17.00-18.00 Gym II voor 6+ José 17.00-19.00 Indoor Freerunning II Jan-Maarten18.00-19.00 Springgroep I voor 6-9 jaar José 19.00-20.00 Springgroep II voor 10+ José 20.00-21.00 Sportfit gemengd Joop Dinsdag Plein 5 9.00-10.00 Sportfit Dames Veneta10.10-11.10 Sportfit gemengd I Veneta11.15-12.15 Sportfit gemengd II Veneta Gymzaal de Dobbelsteen 16.00-17.00 Jazz Dance I voor 4-6 jaar Daniëlle17.00-18.00 Jazz Dance II voor 6-8 jaar Daniëlle18.00-19.00 Jazz Dance III voor 8-10 jaar Daniëlle19.00-20.00 Jazz Dance IV voor 10+ Daniëlle Woensdag Gymzaal de Dobbelsteen 19.30-20.30 Jazz Dance Tienergroep # Daniëlle20.30-21.30 Jazz Dance Volwassenen Daniëlle Donderdag sportzaal Rhienderoord 16.00-17.00 Beweegdiploma 2 kleuters /Gym I Bente17.00-18.00 Gym II voor 6-8 jaar Bente18.00-19.00 Gym III voor 8+ Bente Vrijdag sportzaal Rhienderoord 16.00-19.00 Turnselectie José17.00-20.00 Turnselectie José * in verband met de beperkte zaalgrootte, vooraf even contact opnemen met Aline# deze groep is een pilot tot de herfstvakantie. In overleg met Danielle wordt geevalueerd of en in welke vorm de groep doorgaat.

Als we nieuwe activiteiten gaan aanbieden of een uitbreiding in uren hebben, verwijzen wij u voor de actuele indeling naar:

www.spartabrummen.nl

Page 19: Spartaan oktober 2014

19

Agenda

Herfstvakanti e 18 tot en met 26 oktober geen lessenInleveren intekenlijsten Spartaanse Spelt Koeken- acti e 27 tot en met 31 oktoberSinterklaas bij SpartaKopij nieuwe Spartaan 1 decemberUnivé Gym Gala 21 december Heb jij je al opgegeven?

Voorster Dans Dag 24 januari 2015

Sparta op social media

Welkom bij SpartaDe afgelopen ti jd hebben wij de volgende leden mogen verwelkomen:

Tije BakkerMaartje BorgonjenIngrid BosmanCato van DockumLaura van EijkFien ElshofJikke van EssenMaud FelderYinthe GrieminkSuus Groot

Jeff rey HeetebrijLott e HenrixEva HenrixTijn HoltslagVeerle HoogstraatenNorah van der KampLude KellerIndyra KorenblikFelien RouwenhorstJurre Sardarakis

Kimberly de Schaep-meesterEsther SchotpoortLiesbeth SchuurmanIsa SmitFreya SmitVincent SybrandyLeyla Ter BorgHett y WijgmanJens Willink

In de huidige ti jd is ti jdige informati everstrekking erg belangrijk. Wij zijn dan ook erg trots op onze eigen website, www.spartabrummen.nl. Wijzigingen in lessen, het lesrooster en aankondigingen zijn hier te vinden. Ook hebben wij de Sparta agenda hier geplaatst.

Maar ook informati e voor aspirant-leden en de diverse formulieren zijn hier te vinden. Daarnaast vindt u de contactgegevens van leiding en bestuur ook op deze site.

Neem dus regelmati g een kijkje!

Sparta is ook op facebook.

Bent u al vrienden met www.facebook.nl\Spartabrummen?

Foto’s, Filmpjes en andere nieuwtjes snel delen en iedereen snel informeren!

Grati s registreren en niets meer missen?

Welkom & veel plezier!

Page 20: Spartaan oktober 2014

Wij bieden een zeer groot scala aan reclame en beletterings- producten en- diensten. Dit varieert van gevelreclame, wagenpark- belettering, reclameborden etc.

Wij verzorgen grafische projecten van logo tot complete huisstijl. Van folder of brochure tot jaar-verslag of periodiek. Maar ook 3D animatie en visualisatie.

In onze print- en drukkerij kunt u terecht voor snel te leveren digitaal drukwerk. Tevens produceren wij in onze design- studio multiplatform websites.

Concept & Vormgeving

Signing & Belettering

Print & Webdesign

Hilarius | Rhienderstein 30 | 6971 LX Brummen | 0575 - 564334 | [email protected] | www.hilarius.nu

Visuele reclame uitingen met aantrekkingskracht