Scriptie kevinrommen hierziteenluchtjeaan

download Scriptie kevinrommen hierziteenluchtjeaan

of 62

 • date post

  03-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  27
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Scriptie kevinrommen hierziteenluchtjeaan

 • 1. hierhierzit eenzit eenluchtjeluchtjeaan!aan!communiceren metje neus communiceren via je neus

2. page0203Mijn respect en dankaarheid gaat uit naar de volgendepersonen. Zonder hen was deze scriptie niet tot leven gekomen.1. Harold Koninckx, begeleiding.2. Michel Gutlich, begeleiding.3. Danille Schaffelaars, begeleiding.4. Corine Rommen, steun, spelling & koffie.Hier zit een luchtje aan! door Kevin Rommen.Een afstudeerscriptie voor Communication & Multimedia Design.Avans Hogeschool Breda. Copyright 2007 Kevin Rommen. Kevin Rommen | tel: 0031643905126 | mail: kevinrommen@gmail.com | web: http://www.kevinrommen.nlCommunication & Multimedia Design | tel: 0031765238625 | mail: info.cmd@avans.nl | web: http://www.cmd-breda.nl 3. voorwoordGeuren zijn de toekomstop het gebied van marketing! Met dezeafstudeerscriptie hoop ik volgelingen teovertuigen van mijn mening.Door de hulp van vele mensen is deze scriptiewerkelijkheid geworden en daarvoor wil ikiedereen hartelijk danken. Ik hoop dat het descriptie is geworden wat iedereen er vanverwacht en dat iedereen ervan gaat genieten.Kevin Rommen 4. inleidingBelevingscommunicatiegeur en ons lichaamgeur en ons gedraggeur, ons gedrag en Belevingscommunicatiecasus Belevingsruimtes verpleeghuis elderhoevecasus energie veilig campagnecasus geurend toneelstuk katconclusieBijlagen 5. page 0607 - page 0607page 0809 - page 1415page 1617 - page 2021page 2223 - page 2627page 2829 - page 3031page 3233 - page 3637page 3839 - page 4041page 4243 - page 4445page 4647 - page 5051page 5253 - page 6061 6. inleiding Ieder persoon heeft vijf verschillende zintuigen. Horen, zien, voelen, proeven en ruiken. Door deze zintuigen ontdekken we de wereld van prikkels. We ontvangen allemaal verschillende prikkels waaronder marketingcommunicatie. Per dag ontvangen we ongeveer 60.000 verschillende soorten marketingcommunicatieboodschappen. Deze prikkels zijn voornamelijk gericht op beeld en geluid. De overige zintuigen worden haast niet gebruikt in de marketing. Dat heeft me geleid tot de volgende probleemstelling Deze probleemstelling ga ik beantwoorden door te kijken naar een aantal praktijk voorbeelden. Een van deze voorbeelden is eenprobleeMstellinG:toneelstuk van K.A.T.(Kuijks Amateur Toneel) waar ik n april ben wezen kijken. Het was een zeer interessant stuk door het actief gebruik van geur. Voor deze casus heb ik ook een aantal bezoekersop welke manier(en) is en de decor/lichtonwerper geinterviewd. Enerzijds kon ik zien hoe de licht/decorontwerper geur wilde inzetten tijdens het toneelstuk en anderzijds wat de effecten van de geur waren op de bezoekers.het mogelijk om geur tegebruiken in de belevingscommunicatie enleidt de combinatie van geur, beeld en geluidtot een totaalbeleving bij de gebruiker? 7. p0Verpleeghuis Elderhoeve uit Arnhem is een ander praktijkvoorbeeld. door middel van een krasvlak. Om meer kennis op te doen over hetIn het verpleeghuis zijn meer dan tweehonderd psychogeriatrische produceren van dergelijke folders heb ik Gerie Rikken geinterviewd,bewoners die continu verzorgd worden. Door het monotoneeen grafisch technoloog bij Acket drukkerij-kartonnage te Oss.karakter van het gebouw hadden de bewoners problemen met a6orintatie. Om dit probleem tegen te gaan zijn de belevingsruimtes Voordat we beginnen aan de praktijkvoorbeelden zal ikontworpen. Naast een uitgebreid artikel over deze ruimtes hebeerst onderzoek doen naar de verschillende factoren van deik ook een telefonisch interview gehad met Anna van Luik, eenprobleemstelling. In het eerste hoofdstuk zal ik een definitieactiviteitenbegeleidster bij verpleeghuis Elderhoeve. Zij heeft de over belevingscommunicatie vormen. Na deze definitie gaan we g0belevingsruimtes door de jaren heen van dichtbij mee gemaakt.onderzoeken hoe geuren gedrag kunnen benvloeden. Met de kennisDeze informatie heeft me goed geholpen aangezien de reacties van van deze hoofdstukken gaan we de praktijkvoorbeelden bekijken enpsychogeriatrische patinten moeilijk te bepalen is. kunnen we uiteindelijk tot een conclusie komen. Hierin formuleer ik een duidelijk antwoord op de probleemstelling. e7Het laatste praktijkvoorbeeld in de casus is een folder van @HOME.Deze folder informeert bewoners over de gevaren van een gaslek. Erstaat precies in beschreven welke stappen je moet ondernemen alsje gas ruikt. Voor de personen die de geur van aardgas niet kennenis ook een oplossing bedacht. De geur is opgenomen in de folder 8. page0809 Belevings in dit hoofdstuk gaan we onderzoeken wat belevingscommunicatie precies is en hoe we in een beleveniseconomie terecht zijn gekomen.tegen graan werden geruild. In deze tijd makenwe gebruik van geld als waardepapier. Geld opentdeuren en zorgt voor brood op de plank. Dat geld er zijn meerdere oorzaken waardoor we in een kun je ruwweg op een aantal verschillende manieren beleveniseconomie zijn beland. Allereerst gaan verdienen. Je kunt stellen dat de economie op we kijken naar de natuurlijk vooruitgang van verschillende manieren benaderd kan worden. Dat commodity naar product, van product naar dienst en zijn de volgende manieren: Commodities, goederen, uiteindelijk van dienst naar belevenis. Deze natuurlijke diensten en sinds een korte tijd belevenissen. vooruitgang is niet de enige oorzaak voor onze beleveniseconomie, ook de huidige overvloedeconomieOnder een commodity verstaan we materialen uit de en de technologische economie zijn oorzakennatuur. Materialen die gefokt, gedolven of geplant hiervan. Deze worden ook nog besproken. Met al worden. Deze commodities komen terug op markten deze informatie kunnen we een definitie vormen overwaar de prijs bepaald wordt door vraag en aanbod. belevingscommunicatie. De materialen zijn altijd gelijk ongeacht door welkepersoon ze verwerkt zijn. Een goed voorbeeld hiervan Commodities, goederen, diensten & belevenissen zijn ruwe koffiebonen die verhandeld gaan worden. Onze economie draait als sinds lange tijd op ruilhandel. Dat was al sinds de tijd dat koeien nog 9. communicatieGoederen zou je kunnen zien als de volgendestap vanuit een commodity. Het verwerken vaneen commodity tot een bruikbaar product via dienstverlenende kop koffie plaatsen op een heerlijk plein in hartje Veneti. Zo rond de klok van twaalf uur als de zon net over het plein schijnt, de vogels fluitende natuurlijke vooruitgang is de toenemende welvaartook een zeer belangrijke factor. Onze samenlevingkan zich veel meer veroorloven waardoor de zoektochtfabricageprocessen Deze goederen zijn per stuk aangezien ze gevoerd worden door voorbijgangers. naar emotionele bevrediging ook groeit. We willenverkrijgbaar in elk gewenst aantal. Denk hierbij aan Af en toe komt de ochtendbries nog voorbij, want steeds meer vastgrijpen uit ons leven. We willenpakken koffie die in de supermarkt verkrijgbaar zijn.je voelt hem langs je enkels glijden. Je geniet van je leven in het nu. Dat leven willen we tegelijkertijd heerlijke dampende cappuccino met slagroom. Je bentook meteen bewaren. Digitale fotocameras enHaaks tegenover goederen staan diensten. Goederenin extase. Precies om deze reden kost die cappuccino videocameras vliegen over de toonbank De kwaliteitzijn materile producten en diensten zijn immaterile, ook maar liefst het driedubbele van een cappuccino invan ons leven komt ter sprake door de welvaart. Weontastbare activiteiten. De vraag van een clint wordt een achterstraat van Veneti. Er zit een beleving aanwillen meer kwaliteit om het idee te kunnen krijgenuitgevoerd als dienstverlening, gebruikmakend vangekoppeld, dit moment staat gegrift in het geheugendat we iets betekenen. We zoeken naar uitbundigerede materile producten. Het bestellen van een kopvan de gast. wegen om onszelf emotioneel te bevredigen.koffie in een restaurant bijvoorbeeld, valt onder dedienstverlenende sector. Het creren van een belevenis in tegenstelling tot een Deze economische standaard heeft het sinds kort ook dienstverlening is enerzijds het gevolg van natuurlijkezwaar te verduren. Het internet zorgt ervoor dat deTenslotte komen we op beleving. In de voorgaande vooruitgang. Deze vooruitgang is er geweest vaneconomie van een totaal andere kant bekeken kanalineas ben ik een aantal maal teruggevallen op commodity naar product. Van product naar dienst en worden.voorbeelden over koffie, zoals ook hier. Als we nu deals laatste naar het vormen van belevenissen. Naast 10. page1011 Belevings Bron: Pine & Gilmore 2005, p. 18. 11. communicatieVeel producten en diensten zijn met de komst vanhet internet teruggevallen naar een commodity.Het menselijke aspect en sociaal contact in koop enkoppelen aan het product kan er een meerwaardegecreerd worden. De laatste vijftig jaar is de samenleving zeer gericht geweest op de technologie. Ontwikkeling van nieuwe producten en technologien stonden centraal omverkoop heeft plaatsgemaakt voor een groot aantal Zelfs producten waar ogenschijnlijk geen verschilons allen het leven te vergemakkelijken. Helaas heeftvoordelen zoals: acute prijsvergelijking, snelletussen zit, bijvoorbeeld toiletpapier, kunnen door een deze drang naar technologie ons niet alleen vooruitveilige transacties, minder tijd en minder geld.emotionele beleving verschil in merkbeleving krijgen.gebracht maar ook op een punt stil laten staan. ZoalsHierdoor krijgt beleving nog een sterkere positie in de Producten kunnen hierdoor eerder gekocht wordenwe weten staat stilstand voor achteruitgang. Deeconomische standaard dan er op dit moment is.puur door het verschil in de emotionele waarde. De behoefte aan emotionele productwaarde en beleving iskern van het product is niet verschillend ten opzichte volledig achtergesteld in de technologische economie.overvloedeconomie van zijn concurrenten.In onze huidige westerse wereld is het mogelijk om Dat onze technologische producten totaal niet optien verschillende soorten tandenborstels te kopentechnologische economiebeleving en gevoel zijn genspireerd zien we ooken tegelijkertijd ook tien versc