20110422 verdediging scriptie

31
‘Dragen veranderkundige inzichten er aan bij dat op de werkvloer de kwaliteit van de uitvoering verbetert?’

description

onderzoek: ‘Hoe kunnen veranderkundige inzichten er aan bijdragen dat op de werkvloer de kwaliteit van de uitvoering (van het omgevingsrecht) verbetert’.

Transcript of 20110422 verdediging scriptie

Page 1: 20110422 verdediging scriptie

‘Dragen veranderkundige inzichten er aan bij dat op de werkvloer de kwaliteit van de uitvoering verbetert?’

Page 2: 20110422 verdediging scriptie

Inhoud• Mijn verwondering…

• Mijn ontdekking…

• Onze oplossing…

Page 3: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

Er gebeurt een incident!

Page 4: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

Er komt een commissie (Mans)

Page 5: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

kwaliteit handhaving voldoet niet

Page 6: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

oplossing: s t r u c t u u r !

Page 7: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

Reactie kabinet: Eureka!

Omvang: hele omgevingsrecht!

Page 8: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

25 omgevingsdiensten: voor

duizenden nieuwe structuur.

Page 9: 20110422 verdediging scriptie

Verwondering

Senaat en gemeenten

verklaren kabinet de oorlog

Page 10: 20110422 verdediging scriptie

CONCEPTUEEL MODEL???

Page 11: 20110422 verdediging scriptie

IS ER MEER???

Page 12: 20110422 verdediging scriptie

BELEIDSVERKENNING!

Page 13: 20110422 verdediging scriptie

1. OVERAL TOENAME ROL GEMEENTE

2. HOGE KWALITEITSEISEN

UITVOERING

3. REACTIE: SAMENWERKING

Page 14: 20110422 verdediging scriptie

VISIE BESTUURSKUNDIGE AARDEMA:

HET SPINNENWEBCONCEPT

ONDERZOEK DECEMBER 2010:

NIEUW ORGANISATIECONCEPT

Page 15: 20110422 verdediging scriptie

GEMEENTE: LOKET + BELEIDS-

AFDELING

omgevingsdiensten

veiligheidsregio

dienst

PIFA

dienst

Werk, zorg en inkomen

Page 16: 20110422 verdediging scriptie

BESTUURSKUNDIGE ANALYSE:

1. UITVOERING UIT GEMEENTEHUIS

2. INTEGRAAL BELEID + LOKET BLIJFT

3. MEER INVLOED BESTUUR

Page 17: 20110422 verdediging scriptie

CONCLUSIE: OORLOG IS ZINLOOS:

DE VRAAG IS NIET “OF” MAAR “HOE”

MOETEN WE SAMENWERKEN?”

Page 18: 20110422 verdediging scriptie

STEEK ENERGIE IN

SUCCESVOLLE SAMENWERKING:

GELIJKWAARDIGE PARTNER MET

DEZELFDE PROBLEMEN EN DUS

BEHOEFTE AAN OPLOSSINGEN

Page 19: 20110422 verdediging scriptie

Resultaat: ik mag dan wel de

projectleider voor 3

gemeenten zijn,

maar ik weet niet hoe!

Page 20: 20110422 verdediging scriptie

1. Ik bedenk een structuur?;

2. Ik formeer een denktank?;

3. Ik besteed het uit?

Page 21: 20110422 verdediging scriptie

1. Ik bedenk een structuur;

Oplossing versus theorie

“Structuur is een rem voor

verandering, de inhoud is het

gaspedaal”

* Zoals bedoeld door Prof. dr. T.H. Homan ”* Uitspraak interim secretaris, Rob Brandsz (BMC)

Page 22: 20110422 verdediging scriptie

2. Ik formeer een denktank;

Oplossing versus theorie

“Met het formeren van groepen

sluit je sommige collega‟s uit.

Het wordt voor deze collega‟s

„hun‟ plan en niet „ons‟ plan”

* Zoals bedoeld door Prof. dr. T.H. Homan ”* Harrie Aardema (BMC) hoogleraar, werkzaam BMC

Page 23: 20110422 verdediging scriptie

3. Ik besteed het uit;

Oplossing versus theorie

“veranderen doe je

samen, vanuit de binnenkant

van de (nieuwe) organisatie”

* Zoals bedoeld door Prof. dr. T.H. Homan ”* Volgens hoogleraar Prof. dr. T.H. Homan

Page 24: 20110422 verdediging scriptie

KWALITEIT=

VERBINDEN

Page 25: 20110422 verdediging scriptie

WIE WEET DUS HOE

WE DE KWALITEIT

KUNNEN VERBETEREN?

DE PROFESSIONALS!!!

(DE BINNENKANT!)

Weggeman: wees hitteschild en

vertrouw op professionals

Page 26: 20110422 verdediging scriptie

Breng de professionals bij

elkaar. Vertrouw op inhoud.

ONZE oplossing

* Zoals bedoeld door Prof. dr. T.H. Homan ”* Verbinden geeft meer dan de som der delen

Page 27: 20110422 verdediging scriptie

Structuur volgt de inhoud.

* Zoals bedoeld door Prof. dr. T.H. Homan ”* Voor iedereen een logisch gevolg van…

ONZE oplossing

Page 28: 20110422 verdediging scriptie

Vertrouwen op professionals

levert creatieve mens- en

omgevingsgerichte oplossingen

* Zoals bedoeld door Prof. dr. T.H. Homan ”* Dat genereert kwaliteit!

…. En daar is het toch voor gestart, toch!?

ONZE oplossing

Page 29: 20110422 verdediging scriptie

DE TIJD IS RIJP… OM BREDER DAN ALLEEN

IN STRUCTUUROPLOSSINGEN TE DENKEN

- professionals

- Leiders 2.0

- Bestuurders 2.0

ONZE oplossing

Page 30: 20110422 verdediging scriptie

‘Veranderkundigeinzichten dragen er aan bij dat op de werkvloer de kwaliteit van de uitvoering verbetert’

Page 31: 20110422 verdediging scriptie

Vragen