Protocol compliantie op de intensive care...Reinier de Graaf: Geneesheer en medisch wetenschapper...

of 31/31
Anouk van der Sman IC verpleegkundige en Circulation Practitioner i.o. Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) te Delft 1 Zijn we gedreven een protocol na te leven? Protocol compliantie op de intensive care
 • date post

  23-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Protocol compliantie op de intensive care...Reinier de Graaf: Geneesheer en medisch wetenschapper...

 • Anouk van der SmanIC verpleegkundige en Circulation Practitioner i.o.Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) te Delft

  1

  Zijn we gedreven een protocol na te leven?Protocol compliantie op de intensive care

 • InleidingAanleidingProbleem-, doel- en vraagstelling

  OnderzoekConclusie en aanbevelingenRol Circulation Practitioner

  LiteratuurlijstAfsluiting

  14-10-2015 2

  Inhoud

  Bron:www.momapack.com

 • Reinier de Graaf:Geneesheer en medisch wetenschapper

  Reinier de Graaf Gasthuis:1252: Delfts Gasthuis1557: Pestepidemie, Nieuwe Gasthuis

  1970: Katholieke Hippolyt1972: Protestantse Bethel 1982: Oude en Nieuwe Gasthuis, Hippolyt en Bethel

  14-10-2015 3

  Inleiding

  Bron: www.wikipedia.com

 • 14-10-2015 4

  Reinier de Graaf Gasthuis te Delft

  Bethel

  Hippolyt

  Bron: www.samprojecten.nl

  Bron: www.samprojecten.nl

 • 4-10-2013 5Bron: www.reiniernet.nl

 • Fusies:2006: Reinier de Graaf Groep: Delft, Voorburg, Ypenburg, Naaldwijk2013: HagaZiekenhuis - Reinier Haga Groep 2015: Toetreding LangeLand ziekenhuis

  Intensive Care (IC):Level 2 met 10 bedden (1 flexibel bed CCU)

  Beademingsdagen 2013: 1373 dagen2014: 1374 dagen

  14-10-2015 6

  Inleiding

 • Aanleiding:Oesofagusresectie met buismaagreconstructieProtocol postoperatieve zorgStreef mean arterial pressure (MAP) ≥70mmHg voor 24 uur

  14-10-2015 7

  Onderzoek

  Bron: www.isala.nl

 • 14-10-2015 8

  Onderzoek

 • Probleemstelling:

  Onduidelijk in welke mate het nieuwe protocol wordt nageleefd?

  14-10-2015 9

  Onderzoek

  Bron: www.doesociaal.nl

 • Doelstelling:

  Inzicht creëren

  14-10-2015 10

  Onderzoek

  Bron:www.schoonmaakjournaal.nl

 • Vraagstelling:Wordt het protocol ‘oesofagusresectie en buismaagreconstructie’nageleefd t.a.v. de vooraf afgesproken streef MAP van ≥70mmHg, bij de postoperatieve patiënten opgenomen op de intensive care?

  Subvragen:-Wat is de incidentie van het niet behalen van de streef MAP?-Zijn er interventies toegepast en welke interventies zijn er toegepast?-Wordt het protocol nageleefd t.a.v. de overige protocollair vastgestelde punten?

  14-10-2015 11

  Onderzoek

 • Literatuuronderzoek:Niet eerder onderzocht

  14-10-2015 12

  Onderzoek

 • Methodiek:Retrospectief data onderzoekPeriode 23-12-2014 t/m 30-06-2015

  Inclusiecriteria: patiënten na een oesofagusresectie met buismaagreconstructie

  Exclusiecriteria: -

  14-10-2015 13

  Onderzoek

 • Onderzoekspopulatie:PopulatieOperatieIC

  MAP:24 uur1 x per uur laagst gevalideerde MAPArterielijn of non-invasive blood pressure

  14-10-2015 14

  Onderzoek

 • Interventies:VochtresuscitatieVasoactieve medicatieEpidurale analgesie

  Overige punten protocol:SondevoedingNadroparineSelectieve Darm Decontaminatie (SDD)Epidurale lijn Mobiliseren

  14-10-2015 15

  Onderzoek

 • Onderzoekspopulatie N=1210 mannen, 2 vrouwen64 jaar

  2 gecompliceerd verlopen operaties1 patiënt nabeademd4 patiënten vasoactieve medicatie op IC

  188 meetmomenten MAP

  14-10-2015 16

  Resultaten

  wel gevalideerdniet gevalideerd

  9%

  91%

 • 14-10-2015 17

  ResultatenMAP

  ≥70mmHg

 • Interventies bij een MAP <

  14-10-2015 18

  Resultaten

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  MAP

 • 14-10-2015 19

  Resultaten

  TijdsduurMAP 60%MAP 82%

  1 keer MAP 70mmHg

  Met interventie

  Zonderinterventie

  52% 48%

 • 14-10-2015 20

  ResultatenOverzicht alle interventies:

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Vochtresuscitatie Vasoactieve medicatie Vochtresuscitatie envasoactieve medicatie

  Epidurale analgesie

 • Interventies:

  14-10-2015 21

  Resultaten

  MAP

 • Overige protocollair vastgestelde punten:

  14-10-2015 22

  Resultaten

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Sondevoeding SDD Nadroparine Epidurale lijn Mobliseren

 • Discussie:

  Aankondiging onderzoek

  Momentopname

  Klein data onderzoek 12 patiënten

  14-10-2015 23

  Onderzoek

 • Er is een 87% naleving van het protocol ‘oesofagusresectie metbuismaagreconstructie’ gericht op de hemodynamiek

  Toename van naleving van het protocol bij een afname in hoogte van de MAP en een toegenomen tijdsduur van een MAP

 • Aanbevelingen:

  1) Aandacht voor valideren

  2) Opnamepakket

  3) Vervolgonderzoek -> grotere onderzoekspopulatie -> effectiviteit interventies-> relatie MAP en complicaties

  14-10-201525

  Onderzoek

  Bron:www.surfspace.nl

 • CP

  Samen-werking

  Research

  Innovatie

  Scholing

  14-10-2015 26

  Rol van de Circulation Practitioner

 • 1. Geraadpleegd op 10-08-2015 via https://www.reinierdegraaf.nl/algemeen/over-reinier-de-graaf

  2. Jaarverslag Intensive Care Reinier de Graaf Gasthuis, 20133. Jaarverslag Intensive Care Reinier de Graaf Gasthuis, 2014 4. van Bommel, J., de Jonge, J., Buise, M.P., et al., (2010). The effects of intravenous

  nitroglycerine and norepinephrine on gastric microvascular perfusion in an experimental model of gastric tube reconstruction. Surgery, 148 (1):71–77.

  5. Breuckmann, F., Hochadel, M., Darius, H. et al., (2014). Guideline-adherence and perspectives in the acute management of unstable angina – Initial results from the German chest pain unit registry. Journal of Cardiology, 003 (11):1-6

  6. Jones, N.E., Dhaliwal, R., Day, A.G., et al. (2008). Factors predicting adherence to the Canadian Clinical Practice Guidelines for nutrition support in mechanically ventilated, critically ill adult patients. Jounal of Critical Care, 23:301-307

  14-10-2015 27

  Literatuurlijst

 • Afdelingshoofd: Betty KalkmanMedisch begeleider: Marco KnookIntensivist HagaZiekenhuis: Iwan Meynaar

  CTG Hans SlootRianne de ClerckMarian van Pelt

  Collega’s, vrienden en familie

  14-10-2015 28

  Dankwoord

  Bron:www.iekaart.nl

 • Bron:www.cubegroep.com

 • 14-10-2015 30

  Overzicht per patiënt

  Patiënt Aantal keer MAP

 • 14-10-2015 31

  De mottling score