Projecten Tianjin

11
Projecten Tianjin Door Therese van den Hurk

Transcript of Projecten Tianjin

1. Projecten Tianjin Door Therese van den Hurk 2. Business cases 3. In februari en maart 2015 hebben we voor een aantal projecten in Tianjin business cases opgesteld, in maart hebben we deze plannen toegelicht. Als basis daarvoor hebben we een grondige analyse gemaakt van de demografische ontwikkelingen in Tianjin, gekoppeld aan de verschillende districten. Ook hebben we een inventarisatie gemaakt van de in Tianjin aanwezige faciliteiten op het gebied van ouderenzorg en ziekenhuiszorg. De conclusie is dat met name in de oudere en centraal gelegen districten van Tianjin weinig faciliteiten aanwezig zijn. In een van de centrale districten wonen ruim 1 miljoen mensen, ongeveer 30% is ouder dan 65 jaar, en er is in dat district n verpleeghuis met 158 bedden. Naast deze marktanalyses, hadden we verschillende modellen voor doelgroepen, organisatie exploitatie gemaakt en voorbeelden van exterior en interior lay out opgesteld. 4. De plannen zijn gepresenteerd aan de opdrachtgever, en hij is akkoord gegaan met de conclusies en de voorstellen. Naar verwachting zullen we bij de volgende fasen betrokken worden. Eten is altijd belangrijk in het zaken doen en samenwerken met Chinezen, deze keer aten we in het oudste noodle restaurant van Tianjin: 5. Project: Woningen ouderen 6. We hebben in de buurt van Tianjin ook een project bezocht waarin 2200 woningen voor ouderen worden gerealiseerd in combinatie met allerlei voorzieningen zoals een ziekenhuis. Het project is ver buiten de stad gelegen, waarschijnlijk is de investeerder aangetrokken door de lage grondprijs. Het project is een jaar open, de appartementen zijn van een heel redelijk niveau en ook geschikt voor zwakke en kwetsbare ouderen. Er is ook een klein ziekenhuis bij en in de hal van het ziekenhuis stelt de staf zich als volgt voor: 7. De investeerder heeft zich bij dit project meer laten leiden door de lage grondprijs en zich vermoedelijk minder afgeraagd of deze locatie aantrekkelijk zou zijn voor ouderen. Het project is bijna een jaar open en van de 2200 seniorenwoningen zijn er 20 a 22 bezet.. Het ziekenhuis ziet er prachtig uit, maar een deel van het instrumentarium is kennelijk nog nooit gebruikt: het is nog volledig in plastic folie verpakt. Voor ons nog eens extra aanleiding om onze opdrachtgevers duidelijk te maken dat ze beter een hoge grondprijs kunnen betalen, die kosten kunnen mits de locatie aantrekkelijk is, goed terugverdiend worden. 8. Tianjin is een stad met een duidelijk (historisch) centrum en niet alleen hoogbouw. Vaak verblijven we in hotels in wijken die je in elke grote wereldstad ziet. Ofschoon Tianjin 14 miljoen inwoners heeft, heeft het centrum soms bijna dorpse trekken. Vanuit mijn hotelkamer keek ik uit op een echte straat en werd ik elke ochtend wakker met het zingen en spelen van de kinderen van de basisschool: 9. Beijing: Ecologisch 10. Na Tianjin zijn we naar Beijing gereisd waar we onder andere hebben gesproken met een investeerder die op een terrein met kassen midden in de stad! waarin op een ecologisch verantwoorde wijze groeten worden geteeld, voorzieningen voor ouderen zouden kunnen worden gerealiseerd. Men had daar al over nagedacht en de volgende maquette gemaakt: 11. De vervuiling is China is heftig en wordt als een groot probleem ervaren. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. In Beijing maakte ik deze foto.