Educatieve projecten basisonderwijs

of 10 /10
ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE GEHEIMEN VAN DE NATUUR! EDUCATIEVE PROJECTEN BASISONDERWIJS

Embed Size (px)

description

Ontrafel met je klas de geheimen van de natuur. We staan klaar voor jouw leerlingen met een gamma educatieve projecten. Het aanbod werd aangevuld en vernieuwd en wordt steeds begeleid door een degelijk opgeleide educatieve gids. Ontrafel alle geheimen van de natuur via excursies in de Limburgse heide en bossen. Prikkel je zintuigen en ga op onderzoek, gewapend met een tabletcomputer en onderzoeksmateriaal, .... Bekijk snel ons aanbod, er is zeker een activiteit op maat van jouw klas.

Transcript of Educatieve projecten basisonderwijs

 • ONTRAFEL MET JE KLAS DE VELE

  GEHEIMEN VAN DE NATUUR!

  EDUCATIEVE PROJECTEN BASISON

  DERWIJS

 • OP STAP MET

  TRUISJE DE BOSMUIS

  De kleuters leren de leefwereld van een bosmuis kennen: uiterlijke kenmerken, verblijfplaats, voeding en vijanden komen allemaal aan bod. De zintuigen worden geprikkeld door verschillende doe-activiteiten: ze maken gebruik van kleurkrijtjes, loeppotjes, spiegeltjes, blinddoeken, ...

  Doelgroep:2de en3de kleuterklas, maximum 2 groepen tegelijkPlaats: Provinciedomein NieuwenhovenDuur: 2 uurMeer info en reserveren via 011687981 of [email protected]

  STILTEWANDELING

  Tijdens een stiltewandeling maken leerlingen kennis met het geluid van de stilte en leren zo de natuurgeluiden kennen. Zwijgen mag, maar moet niet.

  Doelgroep: alle graden, maximum 2groepen tegelijk Plaats: Provinciaal NatuurcentrumVVV-kantoor VoerenDe Lieteberg - ZwarteputWoutershof Kempen-BroekBosmuseum GerhagenDuur: 2,5 3 uurPeriode: heel het jaar

  EDUCATIEVE PROJECTEN BASISO

  NDERWIJS

  VERNIEUWD !

  EXPLORER

  In de app eXplorer onderzoeken leerlingen, op een recent ontdekt eilandX, biodiversiteitswaarden en het gebruik van duurzame ener-giebronnen. Deze hypermoderne onderzoekers trekken in kleine groepjes de natuur in met een heuse tabletcomputer.

  Doelgroep 3de graad, maximum 1groep tegelijk Plaats Provinciaal Natuurcentrum Duur 2,5 3 uur

 • NATUURZOEKTOCHT, MEER

  DAN ZOEKEN ALLEEN

  VERNIEUWD !

  De leerlingen voeren zelfstandig in klei-ne groepjes verschillende opdrachten uit en vinden zo hun weg in de natuur. Op een actieve en speelse manier maken ze kennis met het leven in de natuur, gebruiken ze al hun zintuigen en leren ze werken met een kompas.

  Doelgroep:3de graad, maximum 2groepen tegelijkPlaats: Provinciaal NatuurcentrumDuur: 1,5 uur

  DE SPEURNEUS IN HET BOS

  (BOSZOEKTOCHT)

  De leerlingen leren hun weg in het bos te vinden door in kleine groepjes zelfstandig verschillende opdrachten uit te voeren. Als echte speurneuzen ontdekken ze het leven in het bos.

  Doelgroep: 3de graad, maximum 2groepen tegelijk Plaats: Provinciedomein Nieuwenhoven Duur: 1,5 uur Meer info en reserveren via 011687981 of [email protected]

 • WATER VAN ALLE KANTEN

  BEKEKEN

  Tijdens deze activiteit ontdekken leer-lingen de werking van een kleinschalig waterzuiveringsstation en maken ze kennis met het leven in en rondom de vijver.

  Doelgroep:3de graad, maximum 2groepen tegelijkPlaats: Provinciedomein NieuwenhovenDuur: 2,5 3uurMeer info en reserveren via 011687981 of [email protected]

  SPEUREN IN DE TUIN VAN

  DE WISSEN

  In groepjes van twee of drie speuren leerlingen zelfstandig in de tuin van De Wissen. Hierbij staat natuurbeleving en observeren centraal. De leerlingen krij-gen de kans om een miniatuur-natuur-kunstwerkje te maken. Van de begelei-dende leerkracht wordt verwacht dat hij/zij een oogje in het zeil houdt.

  Doelgroep: 3de graad, maximum 2 groepen tegelijkPlaats: Maascentrum De WissenDuur: 1.15 uurPrijs: 3 euro per leerlingMeer info en reserveren via 089752171 of [email protected]

  MAASCENTRUM EN

  VLECHTCENTRUM

  De interactieve tentoonstelling in het Maascentrum bevat heel wat spel- en belevingselementen. Zo kruip je er in de huid van een vis en zwem je in de Maas, je luistert naar de vogels uit de streek en maakt nader kennis met hun leefgewoonten. Na de rondleiding in het Maascentrum krijgen de leerlingen zoekopdrachten, aangepast aan hun niveau. In het Vlechtcentrum staat een ervaren vlechter klaar om leerlingen kennis te laten maken met de vlechtkunst. Ze krijgen de kans om zelf een vlechtwerk-je te maken.

  Doelgroep: 2de en 3de graad, maximum 2 groepen tegelijk Plaats: Maascentrum De WissenDuur: 2,5 uur (twee activiteiten)Prijs: 6 euro per leerling (2activiteiten, groepen van max. 25leerlingen) Periode: het hele jaar door Meer info en reserveren via 089752171 of [email protected]

 • TIP !

  ZINTUIGENWANDELING

  Deze wandeling biedt kleuters, leerlingen van het lager onder-wijs, maar ook jongeren met een verstandelijke beperking, de mo-gelijkheid om de natuur te voelen, te ruiken, te beleven, kortom, kin-deren leren genieten van de natuur. De lengte, duur en inhoud van de wandeling kan aangepast worden naargelang de mogelijkheden van de groep.

  Doelgroep: kleuters en leerlingen van lo, blo en buso, maximum 3 groepen tegelijk Plaats: Maascentrum De WissenDuur: min. 1 en max. 2,5 uur

  Limburg is een groene provincie. Wij kunnen dit alleen maar blijven als ook de toekomstige generaties het belang van biodiversiteit en duurzaamheid begrijpen.

  Via het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is er een uitgebreid educatief aanbod uitgewerkt voor alle lagere scholen.

  Ik hoop dat vele kinderen en scholen er gebruik van maken.

  Ludwig Vandenhove gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur

 • OP SPEURTOCHT IN

  KERKEWEERD

  In kleine groepjes doen de leerlingen interessante onderzoeken in Kerke-weerd, het natuurontwikkelingsgebied aan de Maas. De leerlingen kiezen zelf hun thema en materiaal en gaan er onder begeleiding van een gids mee aan de slag.

  Doelgroep: 3de graad, maximum 2groepen tegelijkPlaats: Maascentrum De WissenDuur: 2,5 3 uurPeriode: van april tot november

  HEIDE-EXCURSIE

  Leerlingen ontdekken de geheimen van de Mechelse Heide samen met een gids. Ze maken kennis met verschillen-de aspecten van de heide: de bodem, het relif, de dieren en de planten. Interessante proefjes en waarnemingen wisselen elkaar af.

  Doelgroep: 3de graad, maximum 3groepen tegelijk Plaats: Nationaal Park Hoge Kempen Duur: 2,5 3 uur/volledige dag Prijs: halve dag: 25 euro/volledige dag: 50 euro

 • PRAKTISCH

  TENZIJ ANDERS VERMELD

  - Inclusief educatieve gids- prijs per project en groep: 25 euro - periode: april tot oktober 2015meer info of reservatie:

  Provinciaal Natuurcentrum011 26 54 [email protected]

  Uitgebreide info over deze educatieve projecten vind je op www.pnc.be/natuurenmilieueducatie

  OVERIGE AANBOD

  Genteresseerd in het overige aanbod voor het lager onderwijs van de provincie Limburg? Surf naar onderwijs.limburg.be en schrijf je in op de nieuwsbrief!

  ADRESSEN LOCATIES

  Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2, 3650 Dilsen-StokkemProvinciedomein Nieuwenhoven, Hasseltsesteenweg, 3800 Sint-TruidenVVV-kantoor Voeren, Kerkplein, 3798 s-GravenvoerenDe Lieteberg Zwarteput, Zuurbroekstraat 16, 3690 ZutendaalWoutershof Kempen-Broek, Grootbroekstraat 46, 3640 KinrooiBosmuseum Gerhagen, Zavelberg 10, 3980 TessenderloNationaal Park Hoge Kempen, Mechelse Heide, 3630 MaasmechelenProvinciaal Natuurcentrum, Craenevenne 86, 3600 Genk

  Gra

  fisc

  h o

  ntw

  erp

  : Dio

  n B

  oo

  dts

  - F

  oto

  's: R

  ob

  in R

  eynd

  ers

  - G

  rafi

  sche

  Pro

  duc

  ties

  , Inf

  orm

  atie

  en

  Co

  mm

  unic

  atie

  , pro

  vinc

  ie L

  imb

  urg

  VU

  : Jan

  Mam

  pae

  y -

  Pro

  vinc

  iaal

  Nat

  uurc

  entr

  um, C

  raen

  even

  ne 8

  6, 3

  60

  0 G

  enk

 • limburg.be

  Een initiatief van deprovincie Limburg

  Leerrijke ervaring voor de kinderen van mijn klas. Het is zeer interactief en op interesseniveau van mijn leerlingen, een aanrader. Juf Nele (zesde leer-jaar) over eXplorer.