Profiel naar studie ... Avans Hogeschool Hanzehogeschool Groningen HAS Hogeschool Hogeschool...

download Profiel naar studie ... Avans Hogeschool Hanzehogeschool Groningen HAS Hogeschool Hogeschool Inholland

of 20

 • date post

  28-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Profiel naar studie ... Avans Hogeschool Hanzehogeschool Groningen HAS Hogeschool Hogeschool...

 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens in deze pdf zijn actueel op 28-11-2019. Kijk voor actuele informatie op www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 1 / 20

  Van profiel naar studie

  Bekijk welke profielen toegang geven tot welke studie. Voor sommige opleidingen zijn er naast het profiel aanvullende vakken nodig. Ook dit is terug te vinden. Het overzicht is altijd up-to-date en het schema is eenvoudig op te slaan als pdf (om digitaal te gebruiken of te printen). Het overzicht is per studierichting op te slaan (bijv. Techniek) of alle studierichtingen in één keer.

  Hoe werkt het schema?

  In de eerste kolom staan de studies die kunnen worden gevolgd. De tweede kolom geeft per profiel aan of wel/geen toegang mogelijk is tot de studie of dat er een aanvullende eis is. Deze aanvullende eis wordt aangegeven met een code (letter + cijfer). In de laatste kolom staan de instellingen (hogescholen en universiteiten) waar de opleiding wordt aangeboden.

  Disclaimer

  De data in de online tool Van profiel naar studie wordt continu ververst en is daarmee altijd actueel. De gegevens in dit document is de stand van zaken op het moment dat dit document is gemaakt (zie datum op document). Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Meer hierover vindt u in de algemene disclaimer, te vinden via www.studiekeuze123.nl/disclaimer. Voor algemene vragen over de informatie: neem contact op via het contactformulier op onze website www.studiekeuze123.nl/contact.

  Legenda

  C4 Dit vak is vereist voor deze studie

  Dit profiel geeft geen toegang tot deze studie

  Dit profiel geeft rechtstreeks toegang tot deze studie

  ? Er is geen informatie beschikbaar

  NF Bij deze instelling geldt voor deze studie een numerus fixus

  ! Deze instelling hanteert afwijkende toelatingseisen voor deze studie

  NF/! Bij deze instelling geldt voor deze studie een numerus fixusen deze instelling hanteert afwijkende toelatingseisen voor deze studie

  Aanvullende eisen

  A7 met Wiskunde A

  A8 met Wiskunde A of Wiskunde B

  A9 met Wiskunde A of Wiskunde B of Natuurkunde

  B1 met (Bedrijfseconomie of Economie of M&O

  B2 met (Bedrijfseconomie of Economie of M&O) en (Wiskunde A of Wiskunde B)

  B3 met (Bedrijfseconomie of Economie of M&O) en Wiskunde A

  B5 met Bedrijfseconomie of Economie of M&O

  B6 met Bedrijfseconomie of Economie of Maatschappijwetenschappen of M&O

  B7 met Biologie

  B9 met Biologie en Scheikunde

  B10 met Biologie en Scheikunde en (Wiskunde A of Wiskunde B)

  B11 met Biologie of Natuur, leven en technologie

  B13 met Wiskunde B

  D1 met Duits

  E1 met (Economie of Maatschappijwetenschappen of M&O of Bedrijfseconomie

  E2 met Economie

  E3 met Economie en (Wiskunde A of Wiskunde B)

  E5 met Economie of M&O of Bedrijfseconomie

  E6 met Economie of Wiskunde A of Wiskunde B

  F1 met Frans

  N3 met Natuurkunde

  N9 met Natuurkunde en Wiskunde B

  N12 met Natuurkunde of Natuur, leven en technologie

  S1 met Scheikunde

  S5 met Scheikunde en Wiskunde A

  V1 met een tweede vreemde taal

 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens in deze pdf zijn actueel op 28-11-2019. Kijk voor actuele informatie op www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 2 / 20

  Aarde en Milieu Voltijd HBO studies die toegankelijk zijn met een Havo-profiel

  Studies

  Profielen Instellingen die studies aanbieden

  C ultuur en M

  aatschappij

  Econom ie en M

  aatschappij

  N atuur en G

  ezondheid

  N atuur en Techniek

  A eres H

  ogeschool

  A vans H

  ogeschool

  H anzehogeschool G

  roningen

  H A

  S H ogeschool

  H ogeschool Inholland

  H ogeschool Leiden

  H ogeschool R

  otterdam

  H ogeschool U

  trecht

  H ogeschool van A

  rnhem en N

  ijm egen

  H Z U

  niversity of A pplied Sciences

  N H

  L Stenden

  Saxion

  Van H all Larenstein

  Biologie en Medisch Laboratoriumond... NF

  Bos- en Natuurbeheer A8

  Dier- en Veehouderij S1

  Dier- en Veehouderij ASSOCIATE DEGREE S1

  Diermanagement B7

  Educatie en Kennismanagement Groene...

  Educatie en Kennismanagem... ASSOCIATE DEGREE

  Food and Business B2

  Food Commerce & Technology A8 A8

  Food Innovation

  Forensisch Laboratoriumonderzoek ? ? ? ?

  Geo Media & Design A8

  International Development Managemen... E3

  International Food & Agribusiness A8

  Kust en Zee Management A7

  https://www.studiekeuze123.nl/studies/34397-biologie-en-medisch-laboratoriumonderzoek-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34221-bos-en-natuurbeheer-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34869-dier-en-veehouderij-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/80006-dier-en-veehouderij-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/34333-diermanagement-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34899-educatie-en-kennismanagement-groene-sector-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/80015-educatie-en-kennismanagement-groene-sector-bloemsierkunst-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/34432-food-and-business-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/30022-food-commerce-technology-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34122-food-innovation-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/39305-forensisch-laboratoriumonderzoek-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/30033-geo-media-design-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34203-international-development-management-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/39281-international-food-agribusiness-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/39204-kust-en-zee-management-hbo-bachelor

 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens in deze pdf zijn actueel op 28-11-2019. Kijk voor actuele informatie op www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 3 / 20

  Studies

  Profielen Instellingen die studies aanbieden

  C ultuur en M

  aatschappij

  Econom ie en M

  aatschappij

  N atuur en G

  ezondheid

  N atuur en Techniek

  A eres H

  ogeschool

  A vans H

  ogeschool

  H anzehogeschool G

  roningen

  H A

  S H ogeschool

  H ogeschool Inholland

  H ogeschool Leiden

  H ogeschool R

  otterdam

  H ogeschool U

  trecht

  H ogeschool van A

  rnhem en N

  ijm egen

  H Z U

  niversity of A pplied Sciences

  N H

  L Stenden

  Saxion

  Van H all Larenstein

  Land- en Watermanagement ASSOCIATE DEGREE S1

  Land- en Watermanagement S1

  Landscape and Environment Managemen... E6

  Management van de Leefomgeving A8

  Melkveehouderij ASSOCIATE DEGREE S1

  Milieukunde S1

  Onderwijsondersteuner Edu... ASSOCIATE DEGREE

  Toegepaste Biologie S1

  Tuin- en Landschapsinrichting A8

  Tuin- en Landschapsinrich... ASSOCIATE DEGREE A8

  Tuinbouw & Agribusiness A8

  Tuinbouw en Akkerbouw S1

  Tuinbouw en Akkerbouw ASSOCIATE DEGREE S1

  Tuinbouwmanagement ASSOCIATE DEGREE A8

  Voedingsmiddelentechnologie S5

  Watermanagement

  https://www.studiekeuze123.nl/studies/80128-land-en-watermanagement-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/34226-land-en-watermanagement-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/30028-landscape-and-environment-management-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34859-management-van-de-leefomgeving-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/80044-melkveehouderij-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/34284-milieukunde-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/80064-onderwijsondersteuner-educatie-en-kennismanagement-groene-sector-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/30009-toegepaste-biologie-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34220-tuin-en-landschapsinrichting-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/80068-tuin-en-landschapsinrichting-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/30024-tuinbouw-agribusiness-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34868-tuinbouw-en-akkerbouw-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/80012-tuinbouw-en-akkerbouw-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/80129-tuinbouwmanagement-hbo-associate-degree https://www.studiekeuze123.nl/studies/34856-voedingsmiddelentechnologie-hbo-bachelor https://www.studiekeuze123.nl/studies/34074-watermanagement-hbo-bachelor

 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens in deze pdf zijn actueel op 28-11-2019. Kijk voor actuele informatie op www.studiekeuze123.nl/van-profiel-naar-studie 4 / 20

  Economie en Bedrijf Voltijd HBO studies die toegankelijk zijn met een Havo-profiel

  Studies

  Profielen Instellingen die studies aanbieden

  C ultuur en M

  aatschappij

  Econom ie en M

  aatschappij

  N atuur en G

  ezondheid

  N atuur en Techniek

  A cadem

  ie A rtem

  is, H ogeschool voor S...

  A eres H

  ogeschool

  A vans H

  ogeschool

  B reda U

  niversity of A pplied Science...

  B usiness School N

  otenboom

  C hristelijke