Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht...

download Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON

of 26

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht...

 • Dia 1
 • Management, finance en recht 13 december 2012 Daan Andriessen Hogeschool Inholland Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar
 • Dia 2
 • Formele definitie van onderzoek Onderzoek is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan (Verschuren, 1994). 2
 • Dia 3
 • Onderzoek op HBO bachelor niveau? Nieuwe kennis= nieuw voor de wereld met bredere geldigheid dan het individuele geval of Nieuwe kennis= nieuw voor de opdrachtgever en relevant voor het individuele geval 3 HBO Bachelor Master & PhD
 • Dia 4
 • Ok, maar dat doen we toch al jaren? Wat is het verschil met bv. projectmanagement? 4
 • Dia 5
 • DIAGNOSEONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE De handelingscyclus bij praktijkgerichte vraagstukken VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN Gebaseerd op:Strien, P.J. van (1986) Praktijk als wetenschap. Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk handelen. Assen: Van Gorcum, 1986
 • Dia 6
 • De onderzoekscyclus Doelstelling Probleemstelling Deelvragen 1 e deel literatuur- studie Onderzoeksplan: Strategie Methodologie Tijdsplanning Data verzameling (waaronder nadere literatuurstudie) Data analyse Conclusies & Aanbevelingen Rapportage & Presentatie = Plan van Aanpak
 • Dia 7
 • DIAGNOSEONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE Onderzoek in HBO = handelingscyclus plus onderzoekscyclus (Leen, 2011) VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Leen, Jan (2011) Mondelinge communicatie De HBO student als probleemoplosser die zijn handelen onderbouwt
 • Dia 8
 • DIAGNOSEONTWERP Veel voorkomende combinaties (1) VOORSTEL VOOR 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Hoe kan verbeterd worden? (functie: ontwerpen) OP BASIS VAN
 • Dia 9
 • EVALUATIE Veel voorkomende combinaties (2) OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Wat is het effect van (functie: evalueren) IMPLEMENTA- TIE
 • Dia 10
 • ONTWERP IMPLEMENTA- TIE EVALUATIE Veel voorkomende combinaties (3) OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Hoe goed is plan ? (functie: evalueren)
 • Dia 11
 • DIAGNOSEONTWERPEVALUATIE Veel voorkomende combinaties (4) VOORSTEL VOOR OP BASIS VAN 1 2 3 4 5 6 Onderzoekscyclus Hoe kan verbeterd worden en wat zijn daarvan de effecten? (functie: ontwerpen & evalueren) IMPLEMENTA- TIE OP BASIS VAN
 • Dia 12
 • Verheldering van mijn begrippen (1) Tijmstra & Boeije (2011): Fundamenteel onderzoek: Oplossing van kennisproblemen Empirische cyclus Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: Onderzoek naar de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van oplossingen voor praktijkproblemen Besluitvormingscyclus en empirische cyclus
 • Dia 13
 • Van veldprobleem naar onderzoeksvraag Veldprobleem = het probleem in de praktijk (vaak gegeven door opdrachtgever) Veldprobleem oplossen vereist: Mensen & Middelen Tijd & Gelegenheid Kennis Onderzoek richt zich alleen op het aanleveren van (een deel van) de kennis Kennisprobleem = het gat tussen de bestaande en de benodigde kennis om het probleem (deels) op te lossen Veldprobleem Kennis- probleem Onderzoeks- vraag
 • Dia 14
 • Verheldering van mijn begrippen (2) Andriessen (2011) Fundamenteel onderzoek: Richt zich op vragen die voortkomen uit gaten in de theorie Empirische cyclus Praktijkgericht onderzoek: Richt zich op kennisproblemen die voortkomen uit veldproblemen Onderzoekscyclus die regulatieve cyclus ondersteunt
 • Dia 15
 • Gebaseerd op het werk van Van Aken (1994,1996, 2004, 2005) Actieve community van (ex) promovendi sinds 2006 Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek (Van Aken & Andriessen red., 2011) www.dsrg.nl www.dsrg.nl Ontwerpgericht onderzoek als benadering 15
 • Dia 16
 • Ontwerp kennis Het ene heeft als doel het andere te veroorzaken (finaal) Vanwege mechanismen (die niet altijd optreden) Omstandigheden waaronder dit waar is zijn de kern van het onderzoek Onafhankelijke variabele is een handeling Verklarende kennis Het een wordt mogelijk veroorzaakt door het ander (causaal) Doorvoor is een statistische waarschijnlijkheid Omstandigheden waaronder dit waar is worden zelden onderzocht Onafhankelijke variabele is vaak niet direct benvloedbaar Ontwerpkennis als aanvulling op beperkingen verklarende kennis
 • Dia 17
 • 17/18 PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus PROBLEMEN OPLOSSEN KENNIS MOBILISERENLERENKENNIS ONTWIKKELEN
 • Dia 18
 • PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM Casus 1 Praktijksituatie 18
 • Dia 19
 • PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 19 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem
 • Dia 20
 • PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 20 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem
 • Dia 21
 • PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing Casus 1 Praktijksituatie 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 21 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem
 • Dia 22
 • PRAKTIJKSTROOM KENNISSTROOM 1.THEORIE Theoretisch kader 2.ONDERZOEKS -AGENDA Kennis- probleem 3. (HER) ONTWERPEN Concept oplossing 10.KENNIS ONTWIKKELING Ontwerpkennis Casus n Casus 2 Casus 1 Agenda van de opdrachtgever 4.DIAGNOSE Praktijk- probleem 6.IMPLEMEN- TATIE Vastgelegde ervaringen 8.VASTSTELLEN VAN LEREN Bevindingen 5.ACTIE PLANNING Specifieke oplossing 7.EVALUATIE Effecten van acties 9.REFLECTIE Successen & verbeteringen 22
 • Dia 23
 • Verklarend en ontwerpend onderzoek vullen elkaar aan 23 Verklaringen voor het probleem Verklaringen voor de oplossing Toepassings- domein van theorie Ontbrekende variabelen Te verklaren oplossingen Concepten probleem- definitie Meetinstru- menten voor effectmeting Oplossings- richtingen
 • Dia 24
 • Ontwerponderzoek levert ontwerpstellingen Als je O wilt bereiken in situatie C doe dan zoiets als I want dat zet M in gang CIMO logica (Denyer et al., 2008): Context Interventie Mechanisme Outcome
 • Dia 25
 • www.dsrg.nl
 • Dia 26