Durf te leren - Hogeschool Inholland Inholland, metafoor voor leren 18 2.1 Missie 18 ... de...

download Durf te leren - Hogeschool Inholland Inholland, metafoor voor leren 18 2.1 Missie 18 ... de hogeschool:

of 44

 • date post

  28-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Durf te leren - Hogeschool Inholland Inholland, metafoor voor leren 18 2.1 Missie 18 ... de...

 • duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsover- stijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsover- stijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsover- stijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsover- stijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, persoonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond, creatief, per- soonlijk en dichtbij, stadsoverstijgend, duurzaam, gezond

  Durf te leren

  Instellingsplan 2016-2022

 • 3

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 5

  Managementsamenvatting 7

  1. Context en externe ontwikkelingen 10 1.1 Samenleving in transitie 10

  1.2 Extern beleid 12

  1.3 Inholland in reflectie 14

  2. Inholland, metafoor voor leren 18 2.1 Missie 18

  2.2 Identiteit 18

  2.3 Besturingsfilosofie 19

  2.4 Diversiteit als kracht 20

  3. Inholland kiest 21 3.1 Zes domeinen, acht onderzoeksgroepen, negen steden 21

  3.2 Duurzaam, gezond en creatief 23

  3.3 Randstedelijk perspectief 25

  3.4 Robuust onderwijs voor een diverse studentenpopulatie 26

  3.5 Relevant onderzoek voor onderwijs en werkveld 31

  4. Inholland, dat zijn wij 33 4.1 Persoonlijk en dichtbij 33

  4.2 Mensen maken de school 34

  4.3 Uitstekende faciliteiten 36

  4.4 Governance 36

  Bijlagen 38 A - SWOT 38

  B - Organogram Hogeschool Inholland 39

  C - Overzicht indicatoren 40

  D - Bronvermelding 41

 • 4 Instellingsplan 2016-2022

  We hebben in 2015 veel gesprekken gevoerd om tot dit instellingsplan te komen. Met mensen buiten

  de hogeschool: het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs in onze regio’s; met bestuurders uit

  het bedrijfsleven; met leden van onze raden van advies. Daarnaast hebben we binnen onze hogeschool vele

  gesprekken gevoerd, onder andere met behulp van scenario’s. Aan deze bijeenkomsten hebben docenten,

  teamleiders en ondersteuners, lectoren en vanzelfsprekend ook studenten deelgenomen. Bovendien hebben

  we veel informatie gehaald uit enquêtes als de Nationale Studenten Enquête, het Medewerkers Tevredenheid

  Onderzoek, de HBO Monitor onder alumni, de SKC-enquête en het aansluitonderzoek onder eerstejaars.

  We willen in het bijzonder onze dank uitspreken aan de volgende Inholland-collega's, die ons geïnspireerd

  hebben vanuit hun eigen onderzoek en die ons hebben bijgestaan bij zowel het ontwerp van het proces,

  als de inhoud van onze opdracht.

  Rudy Snippe, lector Strategic Development in Creative Business

  Jaap van der Grinten, Helma Weijnand-Schut en Karlijn van den Hoff van

  de onderzoeksgroep Cross-media, Brand, Reputation & Designmanagement

  Frans van der Reep, lector Digital World

  Don Ropes, lector Learning and Development in Organisations

 • 5

  Inholland is een bijzondere hogeschool. Bijzonder, omdat we zo verspreid gevestigd zijn in de Hollandse

  steden. Bijzonder door de grote variatie aan opleidingen, van Verpleegkunde tot Tuinbouw & Agribusiness,

  van Civiele Techniek tot Vrijetijdsmanagement, van Business Studies tot Pabo. Opleidingen en onderzoek die

  ertoe doen in onze maatschappij. Bijzonder, door onze profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief

  en met onze brede blik op Holland – op de Randstad.

  Maar het meest bijzonder zijn we door de mensen die onze school maken. Onze studenten, met hun

  veelkleurige ambitie, achtergronden en interesses. En onze medewerkers vanuit de overtuiging dat

  wat wij doen ertoe doet. We willen helpen bouwen aan een maatschappij waarin onze studenten van nu

  straks het stuur in handen hebben. Onze mensen staan hiervoor, juist vanwege wat we de afgelopen jaren

  hebben meegemaakt. Ze hebben geknokt, geduwd en gesjord en samen hebben ze onze hogeschool uit het

  moeras getrokken.

  Wij zijn daar ongelooflijk trots op. Op al die collega’s, op al onze studenten en ook op de mensen met

  wie we samenwerken: in het voortgezet onderwijs, het mbo, bij collega-hogescholen en niet in de laatste

  plaats, bij bedrijven, overheidsinstanties en instellingen in het werkveld. Want hen, hebben we aan onze

  zijde gevonden toen het er echt om spande. Samen hebben we die inspanning geleverd.

  Het is nog niet af. Omdat we zelf vinden dat het beter kan en omdat onze reputatie beter moet worden,

  zodat onze studenten gezien worden voor wat ze waard zijn. We hebben daarvoor een instellingsplan

  gemaakt. Dat ligt nu voor u. Echter, papier is geduldig. Onze wensen worden pas vervuld als we woorden

  omzetten in daden. Als we de vechtlust van de afgelopen jaren in gaan zetten voor verdere groei en

  het aanpakken van de verbeterpunten.

  Wij hebben geleerd van wat ons is overkomen. Wij gaan nu vol zelfvertrouwen voorwaarts in de wetenschap

  dat het hier niet stopt. Wij, onze studenten en collega’s, willen blijven leren. Van elkaar en van onze omgeving.

  Maar bovenal: leren is ook leuk, een inspirerende uitdaging. Dat is immers de essentie van onderwijs

  en praktijkgericht onderzoek. Bovendien is de durf om te blijven leren noodzakelijk om een duurzame,

  gezonde en creatieve samenleving te verwezenlijken.

  Het is ons, als College van Bestuur, een eer om hieraan bij te dragen. Wij hopen dat u er net zoveel genoegen

  in schept als wij om de ambitie van Inholland te ervaren en deze samen met ons waar te gaan maken.

  Jet de Ranitz

  Huug de Deugd

  Marcel Nollen

  Voorwoord

 • 6 Instellingsplan 2016-2022

 • 7

  Met dit instellingsplan voor de periode 2016-2022 zet Inholland een belangrijke nieuwe stap, gericht

  op verdere verbetering van kwaliteit, studiesucces en studenttevredenheid en versterking van profiel,

  onderzoek en verbinding met het werkveld. Het instellingsplan geeft richting en biedt tegelijkertijd ruimte

  voor nadere invulling. De vechtlust die we de afgelopen jaren hebben getoond, zetten we in voor verdere

  groei en het aanpakken van dat wat beter moet. Juist omdat we hebben geleerd van onze fouten, gaan we

  vol zelfvertrouwen voorwaarts. Daarbij blijven we leren, net als onze studenten. Van elkaar en van onze

  omgeving. Maar bovenal: leren is ook leuk, een inspirerende uitdaging. Dat is immers de essentie van

  onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

  Missie

  Onze ambities zijn verwoord in een missie, die de koers van Inholland voor de komende jaren bepaalt:

  ‘Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden,

  met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

  We zijn onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief, en werken daarin samen met

  het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij doen dat persoonlijk en dichtbij, vanuit

  de overtuiging dat voor ons en onze studenten zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling

  als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.’

  Om de kwaliteitsborging en de kwaliteitscultuur op hogeschoolniveau te toetsen, wil Inholland in 2018

  opgaan voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO. Het is onze ambitie om in 2019

  de instellingsaccreditatie te behalen.

  Duurzaam, gezond en creatief, de drie profilerende thema’s

  Inholland zet de komende jaren sterk in op de profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief. In alle

  regio’s waarin we actief zijn, tonen we onze kracht door binnen deze thema’s een bijdrage te leveren aan

  regionale vraagstukken en ontwikkelingen. Zo richten we ons onderwijs en onderzoek op drie belangrijke

  transities in de samenleving: de vorming van een duurzame samenleving en een circulaire economie,

  de transities in de zorg en welzijn naar empowerment en zelfredzaamheid, en de zoektocht naar

  nieuwe vormen van waarde-creatie en verdienmodellen in de creatieve industrie en andere sectoren.

  Elk domein van de hogeschool verbindt zich aan ten minste één profilerend thema en werkt in het onderwijs

  en onderzoek samen met andere domeinen om alle thema’s vorm en inhoud te geven. Elke opleiding is

  binnen ten minste één thema actief. De thema’s zijn op d