Presentation Eindcolloquium

of 74 /74
Eindcolloquium Martijn Kruijf 12 november 2010 Prof. dr. B.J.F. Colenbrander Prof. Dipl.-Ing. C. Rapp Prof. dr. ir. P.J.V. van Wesemael HG 3 : L M S XS Een biograe van de Amsterdamse Herengracht uit de derde stadsuitleg.

Embed Size (px)

Transcript of Presentation Eindcolloquium

Page 1: Presentation Eindcolloquium

Eindcolloquium Martijn Kruijf 12 november 2010

Prof. dr. B.J.F. ColenbranderProf. Dipl.-Ing. C. RappProf. dr. ir. P.J.V. van Wesemael

HG3: L M S XS Een biografi e van de Amsterdamse Herengracht uit de derde stadsuitleg.

Page 2: Presentation Eindcolloquium

Inhoud presentatie

Inleiding aanleiding doelstelling en relevantie onderzoeksvragen onderzoeksopzet en -methodiek

L: de gracht

M: het blok

S: het ensemble

XS: het object

Conclusies

HG180. Een grachtengordelroman

Page 3: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Inleiding

Page 4: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Aanleiding

Page 5: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Doelstelling en relevantie

Page 6: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag“Hoe heeft de bebouwing aan de Amsterdamse Herengracht als onderdeel van de derde stadsuitleg uit 1613 zich van ontstaan tot op heden ontwikkeld en welke tijdsperiodes en trends kunnen er binnen die ontwikkeling worden vastgesteld?”

Deelvragen“Hoe hebben de parcelleringsstructuur, gevelarchitectuur en plattegronden van de bebouwing aan de Herengracht uit de derde stadsuitleg zich tot op heden ontwikkeld?”

“Hoe heeft de occupatie van de bebouwing aan de Herengracht uit de derde stadsuitleg tot op heden zich ontwikkeld in termen van functies en bewoners?”

“Hoe heeft de fi nanciële waarde van de bebouwing aan de Herengracht uit de derde stadsuitleg zich tot op heden ontwikkeld?”

“Welke verbanden kunnen er tussen de specifi eke thema’s onderling getrokken worden en tussen de thema’s en de historische context van de ontwikkeling van de stad Amsterdam?”

Page 7: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

L M S XS

Onderzoeksopzet en -methodiek

Page 8: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

L: de gracht

Page 9: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

1560

Page 10: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

1591

Page 11: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Pieter Bast 1597

Page 12: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Het octrooi van 1609

Page 13: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

1615

Page 14: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Zone 1: oude fortifi catie

Page 15: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Zone 2: honderd gaarden

Page 16: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Zone 3: de Jordaan

Page 17: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Zone 4: nieuwe fortifi catie

Page 18: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

1673

Page 19: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

M: het blok

Page 20: Presentation Eindcolloquium

Veiling 1614

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 21: Presentation Eindcolloquium

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

HARTENSTRAAT

WARMOESGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

SINGEL

HERENGRACHT

OUDE LELIESTRAAT

PRINSENGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

WESTERMARKT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

WESTERMARKT

HARTENSTRAAT

Transformatie parcellering

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

1614 2010

Page 22: Presentation Eindcolloquium

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

SINGEL

HERENGRACHT

OUDE LELIESTRAAT

PRINSENGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

WESTERMARKT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

WESTERMARKT

HARTENSTRAAT

Transformatie parcellering

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 23: Presentation Eindcolloquium

Transformatie parcellering

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

SINGEL

HERENGRACHT

OUDE LELIESTRAAT

PRINSENGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

WESTERMARKT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

WESTERMARKT

HARTENSTRAAT

Page 24: Presentation Eindcolloquium

Modieuze gevels

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 25: Presentation Eindcolloquium

Het kantoordomein

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Caspar Philips 1767-1770

De Poorters 1943-1948

Page 26: Presentation Eindcolloquium

Raadhuisstraat 1895-1899

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

SINGEL

HERENGRACHT

OUDE LELIESTRAAT

PRINSENGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

WESTERMARKT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

WESTERMARKT

HARTENSTRAAT

Page 27: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

S: het ensemble

Page 28: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

De kleine bocht. Cornelis Springer 1844

Page 29: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Tijdlijn Herengracht 180

EIGENDOM

OCCUPATIE

FINANCIËLE WAARDE

MORFOLOGIE

1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780

1770 CASPAR PHILIPS

HERENGRACHT

180 STADSERF NO.19 30x190 VOET [8,5x53,8 m]

BIJ OPENBARE VEILING OP 27 JANUARI 1614 VERKOCHT AAN ABRAHAM ANTONISZ. [HG 211] VOOR f.4910,-

20 19 18

1614 1614 ±1618 JAN EGBERTSZ.

20 & 21 19 18

1614 ABRAHAM ANTONISZ.

1614 GEDEELD EIGENDOM: ANTONISZ., SASBOUT, VAN AECKEN

1618 JAN EGBERTSZ. (METSELAAR)

70

120

±1618 WILLEM VAN DER DOES (HOOFDSCHOUT)

1624

MARIA GOVERTS GLIMMER (W)

WILLEM VAN DER DOES & FAM.

±1618

SALOMON HENRIX

SALOMON HENRIX

HENDRIK & CAREL GERARD

HENDRIK & CAREL GERARD

1634 ±1646

1634 ±1646

DATERING ONBEKEND

AGNETA BLOK

DATERING ONBEKEND

AGNETA BLOK (W)

1703 FLORIS VLAMING (ADVOCAAT)

DATERING ONBEKEND

AGNETA BLOK1703 FLORIS VLAMING

DATERING ONBEKEND

LUCAS VAN BEECK LUCAS, THOMAS & FRANCINA VAN BEECK

1739 LUCAS VAN BEECK 1757 JOHANNA TEYLER

f.52.900

f.4.910 f.1.900

ISAAC VAN GOUDOEVER

f.40.500

1759

1778 ELISABETH VAN DE WALL

1782 JOHANNES VAN DE W

ISAAC VAN GOUDOEVER

TWEEDE KWART ACHTTIENDE EEUW

1780 JOHANNES VAN DE WALL

f.82.000

1784 BENJAMIN HOOG

1790

CATHARINAVAN AFF

1793

f.71.500

1759

1719

Page 30: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Tijdlijn Herengracht 180

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 20001800 1820 1840

1948 DE POORTERS

E WALL

LL

ARNOLDUS AMESHOFF HERMANUSZ.

OGENBERGH [HG 186]

±1802

INA SUZANNA AFFELEN (W)

93 CATHARINA SUZANNA VAN AFFELEN

DIVERSE HUURDERS

f.1.900

1805 ADRIAAN TEYLER VAN HALL

1814 NICOLAAS WILHELM RAUWENHOFF

1819 JOHANNES ANDREAS JOLLES

±1820 ±1828

FLORIS KRAMP

ELISABETH GERARDA MEYNTS (W)

FLORIS KRAMP

ELISABETH GERARDA MEYNTS & ZONEN

1850 JACOB KOOL & SARA JOHANNA HENDRINA KOOL

1851 H. KERKHOFF

JAN BAREND BEUKER1854

1877 ELISABETH ANTOINETTE PHILIPPINE BUYS (W)

JAN BAREND BEUKER & VROUW

f.27.900

1889 FRANS HENDRIK HEIJBROEK J.D.ZN.

1882 NICOLAAS VAN TAACK TRA KRANEN

1882 NICOLAAS VAN TAACK TRA KRANEN & VROUW

1895 GEMEENTE AMSTERDAM

FRANKS HENDRIK HEIJBROEK J.D.ZN.

1854 1889±1820±1800

1901 GIJSBERTA JACOMINA STEEN

1901 ESTHER MARIA & THEODORA ANTONIA EVERS

1909 WILHELMUS JOSEPHUS RUDOLPHUS DREESMANN

1901 ESTHER MARIA & THEODORA ANTONIA EVERS

1909 WILHELMUS JOSEPHUS RUDOLPHUS DREESMANN

f.59.900f.45.000

f.75.000

f.50.000

f.57.000

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV [HG 174-182]

1916 1973

1916

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VER. VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE& DIVERSE ANDERE FIRMA’S

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV [HG 174-182]

f.55.000

1918 GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VAN 1845

20 & 21 19 18

1935

19, 20 & 21 18

VOOR 1935

Page 31: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: eigendom

1860 1880 1900 1920 1940 1960 19801620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840

160162164166168170172174176178180182

1601621641661681701721741761781801821614

FREDERICK ALEWIJNSMITS1630

DIRCK ALEWIJN AGATHA BICKER (W)1638 1665 1687

JACOB VAN OOSTERWIJK

1734

WILLEM VAN OOSTERWIJK & BROERS EN ZUSSEN

1745

ARNOUT JAN VAN BRIENEN1771

WILLEM JOSEPH VAN BRIENEN

1804 1839 1855

ARNOUT WILLEM BARON VAN BRIENEN

WILLEM DIEDERIK ARNOLD MARIA

BARON VAN BRIENENR.K. GESTICHT VOOR LIEFDADIGHEID

18681626 1717 1723

FAM. VAN OOSTERWIJK 37 JAAR FAM. VAN BRIENEN 97 JAAR

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

1934

LZN. ALEWIJN VAN OOSTEN

RIETBEEK

1624

MARIA GOVERTS GLIMMER (W)

SALOMON HENRIX

HENDRIK & CAREL GERARD1634 ±1646 DATERING ONBEKEND

AGNETA BLOK

DATERING ONBEKEND

AGNETA BLOK (W)

DATERING ONBEKEND

LUCAS VAN BEECK LUCAS, THOMAS & FRANCINA VAN BEECK

ISAAC VAN GOUDOEVER1759

ARNOLDUS AMESHOFF HERMANUSZ.

±18021790

CATHARINA SUZANNA VAN AFFELEN (W)

±1820 ±1828

FLORIS KRAMP

ELISABETH GERARDA MEYNTS (W) JAN BAREND BEUKER185417191618 1895 190918891877 19011614 1778 1784

FAM. KRAMP > KOOL 34 JAAR FAM. BEUKER > BUYS 28 JAAR

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

1916 1973

1973

V.D. DOES

HOOGEN-BERGH

BUYS

1882

KRANEN HEIJ-BROEK EVERS DREESMANNGEM.

A’DAM

1621 DATERING ONBEKEND

MARGARETHA VAN EECKHOUT (W)

1854

GERRIT VAN HEYNSTDATERING ONBEKEND

GERRIT BARTHOLOMEUS

1668

PIERRE HOSPEL DIRK VAN LENNEP DIRK VAN LENNEP DIRKSZ. DIRK VAN LENNEP DE JONGE1725 1755

HENDRIK VAN WANING

1780

ANNA VAN WANING J.H. VAN BEEK1796 1829

WILLEM BOELKEN18631703 1720 1793 19171902

ESTHER MARIA & THEODORA ANTONIA

EVERS

1703

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

1973

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE

1927

SENE-FELDER

1854 1897

GERHARDUS FRANTZEN1802 1863

HENDRICKJE SEBERTS

1641DATERING ONBEKEND 1674

1667SEBERT GEERLINX VAN DER

SCHORT

1683

JOHANNES FEYGAJAN PIETERSZ VAN DER

WIELEN

DR. WILLEM VAN MAURIK DE OUDE

WILLEM VAN MAURIK JR.

1722

JACOB DE LA MARLIER1737

WILLEM SCHUUR CHRISTIAAN PIETER VAN EEGHEN

1847

WILLEM HELWICH1867

BERNARDUS JOSEPHUS WIJNGAARDEN

17611614

1614

DIBBET WILLEM PIETER WISBOOM VAN GIESSENDAM

18811842 1861

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

1973

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE

1926

STEIN GARRELTS

1818 1897

JAN LEONARD HAMAKER

1794 1848 1921

JAN CORNELISZ. GEELVINCK1641

CATHARINA DE NEUFVILLE DAVIDSDR. (W)

1730

JOHANN GOLL VAN FRANCKENSTEIN

HENRIËTTE JACOBS

1837

BERNHARD JULIUS HANSENCLEVER

1618

ABRAHAM ALEWIJN PIETER DE WOLFF1691 1712

LEENDERT DE NEUFVILLE JANSZ.1765

JAN CHRISTIAAN HAMAKER

1806

BAREND VAN SPEEKENS

ANNA MARIA HUBERTINA REGOUT

GEMEENTE AMSTERDAM1614 1680 1786

FAM. V. SPEEKENS 17 JAAR

DIBBET WILLEM PIETER WISBOOM VAN GIESSENDAM

1870 1914

FAM. REGOUT 24 JAAR

1972

V.D. STEL-LINGH

DE WOLFF GOLL V.F. WESTER-WOUDT

HENDRICKSZ.

HENDRICKSZ.

ADRIAAN JAN BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL

1618

JOHAN BAPTISTA BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL

1674 1703 1752

GUILLIELMO BARTOLOTTI

1634

GUILLIELMO BARTOLOTTIARNOUT BARTOLOTTI

1658

GUILLIELMO BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL

JOANNA BODDENS

1721

JAN VAN TARELINKWALVISREDER EN TRAANHANDELAAR

1782

MR. STATIUS VAN RHEE

STATIUS FREDERIK KOCH1800 1828

CORNELIS DE VEER JR. KASSIERSBEDRIJF C. DE VEER & ZOON

WELLEMOET NAGEL (W)

1863

JOHANNES DE VEER

1875

HERMAN JOHAN WILHELM BECHT

1889

UITGEVERSFIRMA H.J.W. BECHT NV H.J.W. BECHT’S UITG. MIJ

19221614 1734 1741

1721

19711894

V.H.D.K.

AGO

1886

CORNELIA SUSANNA VAN TARELINK

1781

VERENIGING HENDRICK DE KEYSER1924

DS. JACOB CORNELIS VAN MARKEN

1855

PETRUS HENDRIK HOLTZMAN

1872

DR. WILLEM ANNE VAN DORP1765

ADRIAAN JAN BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL

1618

JOHAN BAPTISTA BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL

1674 1703

GUILLIELMO BARTOLOTTI

1634

GUILLIELMO BARTOLOTTIARNOUT BARTOLOTTI

1658

GUILLIELMO BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL

1703 1752

JOANNA BODDENS

1721

JAN VAN TARELINKWALVISREDER EN TRAANHANDELAAR

JACOB VAN OOS-TERWIJK BRUIJN

DATERING ONBEKEND1717

1717

1734 1741 1915DATERING ONBEKEND

KE-TELTAS PANCRAS

PANCRAS

PAN.

PAN.

HASSELAER

HASSELAER

VAN DORP

HUYT-GES

DAVID & GILLES VAN KESSEL

1619

HILLEGONDA SPIEGEL (W)

1640

LEVANT HENDRIK SCHOLTEN1655

HENDRIK, SARA, SUSANNA, ANNA MARIA, LUCAS & COENRAAD SCHOLTEN

1679

MARIA LUYKEN (W)1718

AMSTERDAMSE EN LEIDSE GEREFORMEERDE DIACONIE NEDERDUITS HERVORMDE DIACONIE17441637

FAM. SCHOLTEN 55 JAAR

1710

FAM. DIX > LUYKEN 34 JAAR

FAM. PANCRAS > HASSELAER 35 JAAR FAM. VAN RHEE > KOCH 46 JAAR FAM. DE VEER 61 JAAR

FAM. VAN DORP 38 JAAR

FAM. DE WOLFF > DE NEUFVILLE 85 JAAR FAM. GOLL VAN FRANCKENSTEIN 29 JAAR

FAM. VAN MAURIK 54 JAAR

FAM. HOSPEL > VAN EECKHOUT 35 JAAR FAM. VAN LENNEP 77 JAAR FAM. VAN WANING 49 JAAR

FAM. V.D. DOES 16 JAAR ONBEKEND > BLOK ONBEKEND VLAMING > BLOK 16 JAAR FAM. VAN BEECK 40 JAAR FAM. HOOGENBERGH > AMESHOFF 36 JAAR

FAM. SMITS 15 JAAR FAM. ALEWIJN 87 JAAR FAM. V. OOSTEN 17 JAAR

AZN.PAUW

DIX

1895

HARMEN JACOBSZ WORMSKERCK

1642

JUDITH VAN STEENHUYSEN (W)

1653

MARIA DIRCKSDR CLOPPENBURGH GEZEGD DEVENTERWAECH

1666

JUDITH & ALETTA DE BRUYN

1690

GERBRAND ELIAS1702

MR. GERBRAND ELIAS1738

MACHTELINA HENRIËTTE DE WILHELM (W)

1769

MARTEN KOOY1797

PETRONELLA ROUFFAER1834

ELISABETH SUZANNA GERAR-DINA VAN MAANEN (W)

1877

FREDERICUS JOANNES VAN ERVEN DORENS

1960

NV HANDELMIJ FIRGOS ANTHONY GOMMERS1616 1917

NV DELI SPOORWEGMIJ1957

FAM. KOOY 37 JAAR

1870

FAM. VAN ERVEN DORENS 22 JAAR

REES-SEN KOOY BRUG-

MANS

1640

PHILIPS DE FLINES1675

MR. JOOST VAN EIK1761

MR. OTTO WILLEM JOHAN BERG1785

MR. PIBO ANTONIUS BRUGMANS

1827 1906

NV DELI SPOORWEGMIJ1969

NV HANDELMIJ

FIRGOS JACOMO VAN UFFELEN

1620

SUZANNA DE HAZE (W) REBECCA, GUILLBERT, MARIA, PHILIPS & MATTHEUS DE FLINES

1700

JAN VAN EIK1743

ANTON POVEL18581614 1875

MR. MENSO JOHANNES PIJNAPPEL1851

FAM. DE FLINES [FIDEÏ-COMMIS] 68 JAAR FAM. BERG 42 JAAR FAM. BRUGMANS > RIJSENDAAL 30 JAAR

186218291731 1914

FAM. ROUFFAER > KOOY 36 JAAR FAM. BRUGMANS > VAN MAANEN 24 JAAR

FAM. BARTOLOTTI [FIDEÏ-COMMIS] 99 JAAR

RIJSEN-DAAL

HANS DE WOLFF1647 1742

DIRK LUDEN1768 1815 1912

NV DELI SPOORWEGMIJ1973

ANNIE VAN VUREN

LEONARD SWEERTS

1621

BRECHTJE LOTEN (W)

1631

MARIA VAN DER BEECKE (W)

AGNES BLOK (W)1670

ABRAHAM DE NEUFVILLE

1719 1802

ALBERT STROCKEL

GEERTRUIDA JOANNA RAUWENHOFF (W)

1828

BERNARDUS WILHELMUS JOOSTING

1848

JULIUS BUNGE1871

ERNST ALEXANDER BUNGE1901

P.A. VAN OOSTER-WIJK BRUIJN

1614

1614

1615

1901

FAM. DE NEUFVILLE 20 JAAR

1739 1760

FAM. ALEWIJN 39 JAAR FAM. BUNGE 53 JAAR

FAM. PIJNAPPEL 31 JAAR

ALEWIJN

1736

FILIPPO CALANDRINI1621

JACOB PERGENS DAVID RUTGERS DE JONGE LEONARD RUTGERS1691 17331645

PHILIP FREDERIK BARTH

1762 1771

HELENA WYVA OTERLEEK (W)1814

BAREND DIJK SR.1835

BAREND DIJK JR. 1871

JAN BROUWER ANCHER JR. LEONARD ADAM DRILSMA

ROLAND LEONARD DRILSMA

JOHANNA GOUDSMIT

1909 1919 1934 1943 1949

NV LINCOFA

ROLAND LEONARD DRILSMAEMMY WILHELMIEN DRILSMA

DEKEUKE-LEIRE

19731681

JOAN PERGENS

1615

HANS JACOBSZ VAN SULPEN

JAN EGBERTSZ.

FAM. PERGENS 46 JAAR FAM. RUTGERS 71 JAAR FAM. BARTH > OTERLEEK 52 JAAR FAM. DIJK 58 JAAR

1901

FAM. DRILSMA 24 JAAR

FAM. SWEERTS > V.D. BEECKE 26 JAAR FAM. DE WOLFF > BLOK 72 JAAR FAM. STROCKEL > RAUWENHOFF 26 JAAR

1953 1959

WILDERBEEK

5 JAAR

FAM. VAN UFFELEN > DE HAZE 55 JAAR FAM. VAN EIK 42 JAAR

FAM. WORMSKERCK > DE BRUYN > ELIAS 155 JAAR

FAM. PAUW > SPIEGEL 37 JAAR

6 JAAR

V.S.1906

POUW

V.S.

GOM.

Page 32: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: occupatie

1860 1880 1900 1920 1940 1960 19801620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840

160162164166168170172174176178180182

1601621641661681701721741761781801821615

DIRCK ALEWIJN

1630

SMITS & VROUW FREDERICK ALEWIJN & VROUW DIRCK ALEWIJN & VROUW AGATHA BICKERVAN OOSTEN DE JONGE

VAN RIETBEEK1717 1687 1665

JACOB VAN OOSTER-WIJK & VROUW

WILLEM VAN OOSTERWIJK & VROUW

ARNOUT JAN VAN BRIENEN& VROUW

WILLEM JOSEPH VAN BRIENEN VAN DE GROOTE LINDT

ARNOUT WILLEM BARON VAN BRIENEN

R.K. GESTICHT VOOR LIEFDADIGHEIDW.D.A.M. BARON

VAN BRIENEN

1734 1745 1781 1804 1839 1855 1868

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VER. VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

WILLEM VAN DER DOES & FAM.

±1618

SALOMON HENRIX

HENDRIK & CAREL GERARD1634 ±1646 DATERING ONBEKEND

AGNETA BLOK ISAAC VAN GOUDOEVER DIVERSE HUURDERS FLORIS KRAMP

ELISABETH GERARDA MEYNTS & ZONEN

JAN BAREND BEUKER & VROUWFRANKS HENDRIK HEIJBROEK J.D.ZN.

1854 1889±1820±18001759 1916

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VER. VAN LEVENSVERZEKERINGEN EN LIJFRENTE& DIVERSE ANDERE FIRMA’S

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

V. AFFELEN

1793

V. TAACK TRA KRANEN

1882

EVERS1901

DREES-MANN

1909

1668 18631780

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VER. VAN LEVENSVERZEKERIN-GEN EN LIJFRENTE & DIVERSE ANDERE FIRMA’S

AGO LEVENSVERZEKERING MIJ NV

1621

GERRIT BARTHOLOMEUS MARGARETHA VAN EECKHOUTPIETER VAN DER POEL

PIERRE HOSPEL DIRK VAN LENNEP & VROUW

HENDRIK VAN WANINGGEERTRUY VAN HOUTEN

ANNA VAN WANINGJAN CORNELIS WIJS

VAN BEEK1829

WILLEM BOELKEN

DRUKKERIJ

SENEFELDER

CONCIËRGEWONING NOORD HOLLANDSCHE, LATER AGO

1703 19271739 1836 1917

19271917

1739

1936

1667

DR. WILLEM VAN MAURIK & VROUW GERHARDUS FRANTZEN & VROUW

1802

HENDRICKJE SEBERTS

1641

JOHANNES FEYGA DATERING ONBEKEND 1758

WILLEM SCHUUR & VROUW

DIVERSE HUURDERS

DIVERSE HUURDERS1842

KAPPERSZAAK WIJNGAARDEN1897

SOLWAY DAT. ONBEKENDDATERING ONBEKEND

DE LA MARLIER1737

DETTMEIJER E.A.

1793

1802

IBELING GARRELTS

1861

M. DOTHÉE

1880

HENNIE GIESKES1928

NV GIESKES1933

CATHARINA DE NEUFVILLE DAVIDSDR.1641

BERNHARD JULIUS HANSENCLEVER & VROUW1841 1897

JAN CORNELISZ. GEELVINCK & VROUW1618

ABRAHAM ALEWIJN & VROUWPIETER DE WOLFF DIRK VAN LENNEP DIRKSZ

LEENDERT DE NEUFVILLE

JANSZ. & VROUW

JOHANN GOLL VAN FRANCKEN-

STEIN & VROUW1765

JAN LEONARD HAMAKER & VROUW

1794

JAN CHRISTIAAN HAMAKER & VROUW

1806 1818

BAREND VAN SPEEKENS

DIBBET WILLEM PIETER WISBOOM VAN GIESSENDAM1870

ANNA MARIA HUBERTINA REGOUT & MAN

1972

AGO1916

GEMEENTE AMSTERDAMSOCIALE RAAD, GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST, E.A.

JOHAN GOLL V. F’STEIN JR.1786 1837

CORNELIS DE VEER JR. & ZONENMR. STATIUS

VAN RHEE1782

MARIA SUSANNA VAN DEN BOSCH (W)

WELLEMOET NAGEL (W)1828

UITGEVERSFIRMA H.J.W. BECHT NV H.J.W. BECHT’S UITG. MIJ

18891742

COUDERC1772

GROEN

1777 1819

KOCH

1739

1837 1882

JAN VAN TARELINK & VROUW

17491634

GUILLIELMO BARTO-LOTTI & VROUW

1621

GUILLIELMO BARTOLOTTIARNOUT BARTOLOTTI 1658

GUILLIELMO BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL & VROUW

JOHAN BAPTISTA BARTO-LOTTI VAN DEN HEUVEL

1674

MR. GERBRAND PANCRAS NICOLAASZ

1696

GERBRAND PANCRAS MICHIELSZ

1710

JOANNA BODDENS

CORNELIA SUSANNA VAN TARELINK1781

1805 WIJNKOPERIJ HENDRIK LAPPÉ

ADRIAAN DE MOL VAN OTTERLOO

1818

JHR. MR. JOAN HUYDECOPER V.

M’VEEN1827

JACOB VAN OOSTERWIJK BRUIJN

DS. JACOB CORNELIS VAN MARKEN & VROUW

1855

PETRUS HENDRIK HOLTZMAN & VR.

1872

DR. WILLEM ANNE VAN DORP & VROUW

1910

JOACHIM FERDINAND DE BEAUFORT

C.A. SPIN & CO.DAGBLAD TROUW1945

GUSTAV LEONHARD

1971

TONEELMUSEUM

1812 1932 1940

1971

VER. H. DE KEYSER

1971

1641

EDUARD CHRISTIAN MOHR & VROUW

1839

DAVID & GILLES VAN KESSEL1619

MICHIEL PAUW MARIA LUYKEN

1765

CORNELIA SANNIE1792 1817

ANTONIA JOHANNA CHAR-LOTTE DE LILLE

1905

SUIKERBAKKERIJ1619

HILLEGONDA SPIEGEL

LEVANT HENDRIK SCHOLTEN& VROUW

1655

ARNOLDUS DIX

GERRIT REESSEN & VROUW

1745

GERRIT & WILLEM REESSEN

FIRMA PRINCEN & STEIMANNIN MODES EN GROS

TONEELMUSEUM19601710 1786 1935

1634

GUILLIELMO BARTO-LOTTI & VROUW

1621

GUILLIELMO BARTOLOTTIARNOUT BARTOLOTTI 1658

GUILLIELMO BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL & VROUW

JOHAN BAPTISTA BARTO-LOTTI VAN DEN HEUVEL

1674 1692

MUNTER

1717

TRIP

PIETER DE WOLFF & VROUW

1680 1691

1666

GERBRAND ELIAS DATERING ONBEKEND

MR. GERBRAND ELIASANTHONY GOMMERS & VROUW

1618

HARMEN JACOBSZ WORMSKERCK

1642

JUDITH VAN STEENHUYSEN

MARIA DIRCKSDR CLOPPENBURGH BAREND ELIAS

1690

JUDITH DE BRUYN MR. PIETER ELIAS &VROUW

1731

MACHTELINA HENRIËTTE DE WILHELM

MARTEN KOOY & VROUW

1797

PETRONELLA ROUFFAER & JOANNES KOOY1834

MR. ANTHONY BRUGMANS & VROUW

1870 ±1900

DIVERSE FIRMA’S

1916 JHR. JOHANNES DE SAVORNIN LOHMAN

1960

HEINEKEN VERKOOPMIJ1895

V. ERVEN DORENS

1930 1957

JACOMO VAN UFFELEN & SUZANNA DE HAZE1621 1675

PHILIPS DE FLINES CORNELIS GRAAFLAND1713

JAN VAN EIK & VROUW

MR. PIBO ANTONIUS BRUGMANS & VROUW

1827

ANTON POVEL & VROUW, 13 KINDEREN

18581745

MR. JOOST VAN EIK & VROUW

1761

MR. OTTO WILLEM JOHAN BERGCATHARINA JOANNA GOLL V. FRANCKENSTEIN JEANNE ARENDINE CHANGUION1785 1875

MR. MENSO JOHANNES PIJNAPPELCATHARINA JUSTINA BRUGMANS

1906

NV DELI SPOORWEGMIJ EN ENKELE TEXTIELFIRMA’S

1969

HEINEKEN VERKOOPMIJ

MARIA VAN DER BEECKE LEONARD SWEERTS HANS COL1621

ABRAHAM DE NEUFVILLE & VROUW

JAN VAN EIK & VROUW 1802

JULIUS BUNGE & VROUW

18371739

DIVERSE FIRMA’S1971

ST. WIJKVOOR-ZIENINGEN V. B.

HANS DE WOLFFAGNETA BLOK1647

AGNETA BLOK SYBRAND DE FLINES1674

BRECHTJE LOTEN & MAN DIRK LUDEN1768

JAN LUCAS VAN DER VLIET & VROUW

1789

ALBERT STROCKEL & VROUW

1816 DR. NICOLAAS WILHELM RAUWENHOFF

1828

B. W. JOOS-TING

ERNST ALEXANDER BUNGE 1896

MARIE ELISE SCHIFF (W)

1912 1959

KISCH & CO.1890

KOOPMANS BRUIJN

FILIPPO CALANDRINI & VROUW

1622

JACOB PERGENS & LEONORA BARTOLOTTI1645 1681

DAVID RUTGERS DE JONGELEONARD RUTGERS

1691 1733 1742

PHILIP FREDERIK BARTH

HELENA WYVA OTERLEEK1763 1814

BAREND DIJK SR. & VROUW

1835 1846 1866

1864 DIJK

BAREND DIJK JR. 1871

JAN BROUWER ANCHER JR. & VROUW

KASSIERSFIRMAVAN CRANENBURGH

1901

DRILSMA MODE EN GROS 1909

1909 - 1913 FAM. DRILSMA

POUW1933

1933

ADR. LAKERVELD JR. E.A.

NV LINCOFANV S.I. SALOMON

DEKEUKE-LEIRE

19731966

1949 1970 - 1973 DIVERSE FIRMA’S

1906

1871

1878

DIRK VAN LENNEP DE JONGE

DIRK VAN LENNEP DE JONGE

JAN DE BOSCH JERONIMOZN.

DIRK VAN LENNEP DE JONGE

DR. NICOLAAS WILHELM RAUWENHOFF

Page 33: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: fi nanciële waarde

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

40.000

30.000

20.000

10.000

182

172164

160

166

174

170

180

178

176

168

162

Ë1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 20001620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840

Page 34: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

1011

1213

1415

1617

1819

2021

30

190

1614

Page 35: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

(170-172)

60

3826

26

1622

Page 36: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1717

Page 37: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1900

Page 38: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1935

Page 39: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1984

Page 40: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: parcellering

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

2010

Page 41: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

1622

Page 42: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

1700

Page 43: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

1740

SOLI DEO GLORIASOLI DEO GLORIA

Page 44: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

1780

SOLI DEO GLORIASOLI DEO GLORIA

Page 45: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

1800

M D C L X I IXC

SOLI DEO GLORIASOLI DEO GLORIA

Page 46: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

1850

M D C L X I IXC

SOLI DEO GLORIASOLI DEO GLORIA

Page 47: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Vergelijkende analyse: gevels

2010

M D C L X I IXC

DE ZONNEWIJSER

BARTOLOTTIBARTOLOTTI

SOLI DEO GLORIASOLI DEO GLORIA

Page 48: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

XS: het object

Page 49: Presentation Eindcolloquium

Herengracht 180

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

middenrisalietraamtravee links raamtravee rechts

FRIES

ATTIEK

LIJST

PLINT

attiekvaas

medaillon

voluutfrieslicht

schuifraam

gebogen rollaag

hardstenen dorpel

vierdelige roedenverdeling

bovenlicht

paneeldeur

bordes

gesneden balustrade

decoratieband

souterraindeur

BAKSTEEN GEVEL

Page 50: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 51: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 52: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 53: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 54: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Conclusies

Page 55: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag“Hoe heeft de bebouwing aan de Amsterdamse Herengracht als onderdeel van de derde stadsuitleg uit 1613 zich van ontstaan tot op heden ontwikkeld en welke tijdsperiodes en trends kunnen er binnen die ontwikkeling worden vastgesteld?”

Deelvragen“Hoe hebben de parcelleringsstructuur, gevelarchitectuur en plattegronden van de bebouwing aan de Herengracht uit de derde stadsuitleg zich tot op heden ontwikkeld?”

“Hoe heeft de occupatie van de bebouwing aan de Herengracht uit de derde stadsuitleg tot op heden zich ontwikkeld in termen van functies en bewoners?”

“Hoe heeft de fi nanciële waarde van de bebouwing aan de Herengracht uit de derde stadsuitleg zich tot op heden ontwikkeld?”

“Welke verbanden kunnen er tussen de specifi eke thema’s onderling getrokken worden en tussen de thema’s en de historische context van de ontwikkeling van de stad Amsterdam?”

Page 56: Presentation Eindcolloquium

Defi nitie tijdsperiodes

1609-1622 De speculatiefase

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 57: Presentation Eindcolloquium

Defi nitie tijdsperiodes

1609-1622 De speculatiefase

1614-1680 De pioniersfase

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 58: Presentation Eindcolloquium

Defi nitie tijdsperiodes

1609-1622 De speculatiefase

1614-1680 De pioniersfase

1725-1810 De Franse periode

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 59: Presentation Eindcolloquium

Defi nitie tijdsperiodes

1609-1622 De speculatiefase

1614-1680 De pioniersfase

1725-1810 De Franse periode

1780-1860 Recessie

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 60: Presentation Eindcolloquium

Defi nitie tijdsperiodes

1609-1622 De speculatiefase

1614-1680 De pioniersfase

1725-1810 De Franse periode

1780-1860 Recessie

1870-1940 Schaalvergroting en functionele transformatie

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 61: Presentation Eindcolloquium

Defi nitie tijdsperiodes

1609-1622 De speculatiefase

1614-1680 De pioniersfase

1725-1810 De Franse periode

1780-1860 Recessie

1870-1940 Schaalvergroting en functionele transformatie

1960-2010 Historisering

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 62: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

1860 1880 1900 1920 1940 1960 19801620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 18401600 2000

1860 1880 1900 1920 1940 1960 19801620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 1760 1780 1800 1820 18401600 2000

1580

1580

SOLI DEO GLORIASOLI DEO GLORIA

BARTOLOTTIBARTOLOTTI

M D C L X I IXC M D C L X I IXC

DE ZONNEWIJSER

1615 1621TRADITIONELE BOUW 1689 1730 VOOR 1781

1725 LODEWIJK XIV 1745 LODEWIJK XV 1781 LODEWIJK XVI 1794 1781 EMPIRE 1810 1918 1972

197119541918 MEGABLOK1875 MEGABLOK

1938 INTERNE SCHAKELING

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

HARTENSTRAAT

WARMOESGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

LELIEGRACHT

SINGEL

HERENGRACHT

OUDE LELIESTRAAT

PRINSENGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

KEIZERSGRACHT

WESTERMARKT

KEIZERSGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

LELIEGRACHT

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

DRIEKONINGENSTRAAT

SINGEL

HERENGRACHT

HERENGRACHT

GASTHUISMOLENSTEEG

HERENGRACHT

RAADHUISSTRAAT

WESTERMARKT

HARTENSTRAAT

1011

1213

1415

1617

1819

2021

30

190

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

(170-172)

60

3826

26

1614 1622

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1717

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1900

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1935

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

1984

160

182

162

164

166168

180

174

178

176

172

170

2010

SMITS BICKER (W) VAN OOSTERWIJK VAN BRIENEN BARON VAN BRIENEN R.K. GESTICHT VOOR LIEFDADIGHEIDALEWIJN RIETBEEK

GLIMMER (W) HENRIX GERARDVAN BEECK VAN BEECK VAN GOUDOEVER AMESHOFF HERMANUSZ.

VAN AFFELEN (W)

KRAMP MEYNTS (W) BEUKERVAN DER DOES HOOGENBERGHBUYS KRANEN HEIJBROEK

EVERS

DREESMANN

VAN EECKHOUT (W)HEYNSTBARTHOLOMEUS HOSPEL VAN LENNEP VAN LENNEP DE JONGE VAN WANING VAN BEEK BOELKEN SENEFELDER

FRANTZENSEBERTSVAN DER SCHORT FEYGA

VAN DER WIELENVAN MAURIK DE OUDE VAN MAURIK DE LA MARLIER SCHUUR VAN EEGHEN HELWICH WIJNGAARDEN

GROOT NOORD-HOLLANDSCHE VAN 1845

STEINGARRELTS

HAMAKER GEELVINCK DE NEUFVILLE DAVIDSDR. (W) GOLL VAN FRANCKENSTEIN JACOBS HANSENCLEVER ALEWIJN DE WOLFF DE NEUFVILLE JANSZ. VAN SPEEKENS REGOUT GEMEENTE AMSTERDAMWISBOOM VAN GIESSENDAMVAN DER STELLINGH WESTERWOUDT

HENDRICKSZ.

VAN RHEE KOCH DE VEER JR. NAGEL (W)

DE VEER BECHT UITGEVERSFIRMA H.J.W. BECHT

AGO

VAN TARELINK VERENIGING HENDRICK DE KEYSERVAN MARKEN HOLTZMAN VAN DORP

BARTOLOTTI VAN DEN HEUVEL BODDENS VAN TARELINKVAN OOSTERWIJK BRUIJN

KETELTAS

PANCRASPANCRAS

HASSELAER

HUYTGES

VAN KESSEL SPIEGEL (W)SCHOLTEN

SCHOLTEN LUYKEN (W) AMSTERDAMSE EN LEIDSE GEREFORMEERDE DIACONIE NEDERDUITS HERVORMDE DIACONIEDIX

VAN STEENHUYSEN (W) CLOPPENBURGH GEZEGD DEVENTERWAECH

DE BRUYN ELIAS ELIAS DE WILHELM (W) KOOY ROUFFAER VAN MAANEN (W) NV HANDELMIJ FIRGOS GOMMERS REESSEN KOOY BRUGMANS

DE FLINES VAN EIK BERG BRUGMANS NV DELI SPOORWEGMIJVAN UFFELEN DE HAZE (W) DE FLINES VAN EIK POVEL PIJNAPPELRIJSENDAAL

DE WOLFF LUDEN VAN VUREN SWEERTS

LOTEN (W) VAN DER BEECKE (W) BLOK (W) DE NEUFVILLE STROCKEL RAUWENHOFF (W) JOOSTING BUNGE VAN OOSTERWIJK BRUIJNALEWIJN

CALANDRINI PERGENS RUTGERS DE JONGE RUTGERSBARTH

OTERLEEK (W) DIJK SR. DIJK JR. BROUWER ANCHER JR. DRILSMAGOUDSMIT

NV LINCOFA

DRILSMA

DEKEUKELEIREWILDERBEEK

VAN SULPEN

POUW

GOMMERS

VAN ERVEN DORENS

BLOK (W)

SPECULATIE FASE

1609 1622

PIONIERSFASE1614 1680

FRANSE PERIODE1725 1810

LODEWIJK XV LODEWIJK XVILODEWIJK XIV EMPIRE

RECESSIE1780 1860

SCHAALVERGROTING EN FUNCTIONELE TRANSFORMATIE

1870 1940

HISTORISERING1960 2010

HG3 als locus beschouwd

Page 63: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

HG180. Een grachtengordelroman.

Page 64: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Benevolo

Page 65: Presentation Eindcolloquium

Inleiding L: de gracht M: het blok S: het ensemble XS: het object Conclusies HG180

Page 66: Presentation Eindcolloquium
Page 67: Presentation Eindcolloquium
Page 68: Presentation Eindcolloquium
Page 69: Presentation Eindcolloquium
Page 70: Presentation Eindcolloquium
Page 71: Presentation Eindcolloquium
Page 72: Presentation Eindcolloquium
Page 73: Presentation Eindcolloquium
Page 74: Presentation Eindcolloquium

Eindcolloquium Martijn Kruijf 12 november 2010

Prof. dr. B.J.F. ColenbranderProf. Dipl.-Ing. C. RappProf. dr. ir. P.J.V. van Wesemael

HG3: L M S XS Een biografi e van de Amsterdamse Herengracht uit de derde stadsuitleg.