Annick Presentation

21
1 Werkconferentie Overheid 2.0 4 december 2008 ‘Democratie 2.0’ “bundel” initiatieven die de relatie burger- overheid verbeteren

description

 

Transcript of Annick Presentation

Page 1: Annick Presentation

1

Werkconferentie Overheid 2.0

4 december 2008‘Democratie 2.0’

“bundel” initiatieven die de relatie burger- overheid verbeteren

Page 2: Annick Presentation

2

De Publieke Zaak

De Publieke Zaak zet zich in voor een

nieuwe dynamiek in de samenleving: meer

menselijk, meer vitaal, meer effectief en

meer open. En streeft naar een samenleving

die openstaat voor vernieuwing die De

Publieke Zaak continue opzoekt

Page 3: Annick Presentation

3

Publieke debat(21 minuten.nl)

Actief burgerschap (Slinger)

De Publieke Zaak

Page 4: Annick Presentation

4

De Publieke Zaak

• Los van politieke belangen

• Geen commerciële doeleinden

• Verbinding tussen denken en doen

• Zichtbaar maken van wat er gebeurt (daarbij zelf een klein aandeel in de organisatie van projecten)

• Inspireren van anderen om zelf aan de slag te gaan

Page 5: Annick Presentation

5

Democratie 2.0

Page 6: Annick Presentation

6

• Mogelijk om een grote groep mensen te bereiken en te verenigen

• Geeft nieuwe (technische) mogelijkheden om mensen mee te laten doen:– Door hun mening te geven– Kennis te delen– En actief te worden

Democratie 2.0

Web 2.0 faciliteert een voortdurende dialoog

Vb: Obama

Page 7: Annick Presentation

7

• Hoe kan web 2.0 bijdragen aan het verbeteren van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van politieke partijen en volksvertegenwoordigers?

Democratie 2.0

Page 8: Annick Presentation

8

• Op welke manier kunnen volksvertegenwoordigers en politieke partijen met behulp van web 2.0 op een effectieve manier in dialoog treden met een groot aantal burgers?

• Wat zijn de verwachtingen van volksvertegenwoordigers, politieke partijen en burgers ten aanzien van die dialoog, en hoe maak je het tot een succes?

Democratie 2.0

Page 9: Annick Presentation

9

Politieke websites

• Politix.nl

• 150vv.nl

• Maildepolitiek.nl

• Het Burgerbuddy project (burgerbuddy.nl)

Page 10: Annick Presentation

10

Page 11: Annick Presentation

11

Page 12: Annick Presentation

12

Page 13: Annick Presentation

13

Page 14: Annick Presentation

14

Page 15: Annick Presentation

15

Page 16: Annick Presentation

16

Page 17: Annick Presentation

17

Page 18: Annick Presentation

18

1. De initiatieven (politieke websites) van De Publieke Zaak zijn zinloos

2. De initiatieven (politieke websites) van De Publieke Zaak horen bij de overheid

3. De initiatieven (politieke websites) van De Publieke Zaak moeten ondersteund worden door de overheid

Democratie 2.0

Page 19: Annick Presentation

19

• In welke web 2.0 vorm zouden griffies de informatie die zij vastleggen over vergaderingen van volksvertegenwoordigers, beschikbaar moeten stellen?

• Op welke manier kunnen griffiers de interactie tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en inwoners tijdens raadsvergaderingen verbeteren?

Democratie 2.0

Page 20: Annick Presentation

20

Wat betekent web 2.0 voor jou?

Democratie 2.0