Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

55
20 september 2016 SURFcumulus

Transcript of Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Page 1: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

20 september 2016

SURFcumulus

Page 2: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Agenda

09:30 – 09:40 Welkom – Harold Teunissen09:40 – 10:00 Waarom de Cloud? – Michel Wets10:00 – 10:15 Van KUBUS naar SURFcumulus – Cees Plug (InHolland)10:15 – 10:30 SURFcumulus aanbod – Michel Wets10:30 – 11:00 SURFcumulus 101 – Nils Vogels11:00 – 11:15 Pauze11:15 – 11:30 Eerste stappen InHolland – Raymond Kales (InHolland)11:30 – 11:45 Hoe kom je aan boord? – Frank Pinxt11:45 – 12:00 Q&A12:00 Einde

Page 3: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Vraag vanuit de doelgroep staat centraal

Page 4: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

SURF Cloud aanpak

TITELREGIE IN DE CLOUD

I-STRATEGIE VOOR HOGER ONDERWIJS EN ONDERZOEK

TITELNAAR EEN ICT-REGIEORGANISATIE

OVER DE TRANSITIE VAN ICT-ORGANISATIES IN HET HOGER ONDERWIJS

Page 5: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

• Doel: uitbesteden van de IaaS activiteiten van de participerende hogescholen• Motivatie

• Ontzorgen van hogescholen door een deel van de dienstverlening over te nemen• Meer flexibiliteit bieden door schaalvergroting

• Belangrijkste eisen• Ten minste dezelfde kwaliteit van dienstverlening die ze nu al gewend zijn• 24/7 monitoring & support• Competitieve prijsstelling• Opmaat naar PaaS / SaaS diensten

• Fasering• Per 1 juli 2016 in productiefase

KUBUS — Infrastructure as a Service

Page 6: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Michel Wets — Product Manager SURFcumulus

Waarom de Cloud?

Page 7: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

En het wordt nooit meer hetzelfde…

Page 8: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Waarom zouden we het dan gebruiken?

• Schaalbaarheid• Omgaan met piekbelastingen• 24/7 beschikbaarheid • Geografische redundantie• Veranderingen in arbeidsmarkt• Datacenters

Page 9: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Het Gartner Cloud Adoption Framework

Page 10: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Cloud gaat verder dan techniek

Page 11: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

SURFcumulus is niet uit de lucht gegrepen

Page 12: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Cees Plug – Directeur ICT InHolland

KUBUS – van requirements naar dienstverlening

Page 13: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

KUBUS: THE BUSINESS CASE

De afwegingen

Page 14: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

De theorie: Hoe “gek” wil je het hebben?

• Waar wil je de BC voor gebruiken?• Van “reëel inzicht in de kosten” tot “mijn CvB

overtuigen” (en waarmee dan?)

• Een “winstgevende” BC?! • Baten bepalen: 5 min per medewerker per dag

meer kunnen werken !?

Page 15: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

De afwegingen

• Bijhouden van technologische ontwikkelingen, wie kan dit het best!?

• Financieel van “investeren en afschrijven” naar “exploitatiekosten”

• Continuïteit is steeds belangrijker; van “best effort” naar “garanties”• Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening (o.a. 7x24 uur dienstverlening)• Beschikbaarheidsverhoging naar 99.9%

• Meer capaciteit beschikbaar voor directe ondersteuning van het onderwijs & onderzoek

• Een belangrijke en eerste invulling van de strategische agenda (• Duurzaamheid

Page 16: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

De vergelijking (2)

Vragen:

• Hoe ga je met een krimpend DC om? (vanwege techniek en meer SAAS)• Hoe ga je met huidige en toekomstige prijsschaalvoordelen om?• Hoe ga je met toekomstige PAAS- en SAAS-voordelen om?• Is brons goed genoeg?• Wie verdient hier aan?• Hoe kunnen we dit sturen?• In hoeverre zijn we zelf straks in control? (regie, financieel etc.)• Wat kunnen we gezamenlijk doen?

Page 17: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

De Business Case Inholland (2)

Resultaat

Omdat we erin geloven!!

Collectieve IAAS (maar we kunnen e.e.a. ook anders waarderen!)

Page 18: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus
Page 19: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Michel Wets — Product Manager SURFcumulus

SURFcumulus Aanbod

Page 20: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Van KUBUS naar dienstverlening SURFcumulus

Page 21: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Zelf doen of laten doen?

Page 22: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Breed pakket

Page 23: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Inzicht in kosten

Page 24: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Basic en Managed naast elkaar

Page 25: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

SURFcumulus Managed Roadmap

Page 26: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Lessons learned

• Cloud = volwassen• Inkoop / privacy / security = complex• Samenwerken op nationaal gebied vergoot kennis en levert schaalvoordelen• Samenwerken op Europees gebied verdubbelt deze voordelen

Page 27: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Nils Vogels — Service Level Manager / IaaS Engineer

SURFcumulus 101

Page 28: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Cloud Management Portal

• Universele toegang tot diverse cloud providers• Self service• Combinatie public/private/community cloud• Integratie met SURFconext / SURFnet Autorisatie Beheer (SAB)

Page 29: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

High-level architectuur Basic

Page 30: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

High-level architectuur Managed

Page 31: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Wat doet de Cloud Management Portal

• Eén ingang voor alle clouds• Universeel beheer van VM’s• Delegeren van rechten• Instellen van quota• Automatisering provisioning / deprovisioning• Rapportage en kostenvoorspelling• Web UI en API

Page 32: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Wie gebruikt de Cloud Management Portal

• IT functioneel beheer: Beheer/deployment van VM’s / Containers*• IT applicatie beheer: Deployment van applicaties• IT management: Rapportage en quota, IT lifecycle• Docenten: VM’s / applicaties tijdens labs• Studenten: VM’s / applicaties voor educatieve doeleinden

Page 33: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Demo

Page 34: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus
Page 35: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Raymond Kales– ICT Infrastructure Architect, InHolland

Ervaringen met PopCo en eerste stappen SURFcumulus

Page 36: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus
Page 37: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus
Page 38: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Waarom IaaS

Ø Verhogen beschikbaarheidØ VM’s zijn langzaam stervendeØ Benutten cloud kenmerken

• On-demand self-service• Broad network access• Resource pooling• Rapid elasticity• Measured service

Page 39: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Wie doet wat?

Page 40: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Datacenter extensie

Page 41: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Onze stappen

1. Sizing + Afsluiten contract2. IP plan3. Migratie methodiek4. Verbinden5. Test migratie6. Selectie pilot VM’s7. Migratie pilot VM’s8. Evaluatie9. Migratie OTA VM’s10. Migratie Productie VM’s Hier zijn we nu

Page 42: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Migratie (V2V)

1. Aanmaken doel VM2. Starten met PlateSpin image3. Agent installatie in bron VM4. Datatransfer5. Offline laatste delta6. IP hernummering server7. Test funtionaliteit8. GO / Roll-back

Page 43: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Wat heb je dan

Page 44: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Migratie (V2V)

• 90 VM’s gemigreerd.

• Nog 311 VM’s te doen.

• Migratie van:• 25 TB vStorage• 594 vCPU’s• 2198 GB vMemory

Page 45: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

De overwonnen beren

• Buiten wat opstart problemen geen.• Pets naar Pets migratie -> laagdrempelig.• Zowel server- als technisch applicatie beheer zeer

positief.• TAB voornamelijk over de performance.• Probleem is nu dat acceptatie beter presteert dan

productie.• Samenwerking met SURF is uitstekend.

Page 46: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Vervolg onze stap naar IaaS

• Aanbieden aan het onderwijs

• Back-up

• VM snapshots in de dienst.• Niet voldoende voor alle SharePoint en SQL diensten.

• Fileservices• 70TB waarvan 95%+ stale data.

Deze willen we niet SVP in hebben.

Page 47: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Vervolg onze stap naar IaaS

• Enkelvoudig naar dubbele aansluiting (geo-redundant)

• Verdere automatisering (orchestration)

• Koppelen SCORCH aan CMP

• Inzet hyper-scale cloud (MS Azure / Amazon AWS)

Page 48: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Vervolg vanuit SURFcumulus

• Veel denkbaar.

• Eerste stappen richting DaaS worden gezet.

Page 49: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus
Page 50: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Stand van Zaken

Frank Pinxt — Service Delivery Manager

Hoe kom je aan boord?

Page 51: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Belangstelling

Page 52: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Onboarding Managed

Page 53: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Workshops, trainingen, sessies

• Algemene cloud trainingen• SURF-cloud voor beslissers en beleidsmakers• Cloudworkshop, 2-daags met hands-on labs

• Ondersteunen bij in gebruikname SURFcumulus• Informatiesessie SURFcumulus: 20 september• Externe workshop Cloud Management Portal: 27 september• Migratie van VM’s: 6 oktober, in samenwerking met Microsoft, m.b.t. Azure

• Business Case Tools• Matching Data Classificatie op IaaS leveranciers

Page 54: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus

Borging betrokkenheid Partners

• Meedenken over roadmap items en prioriteiten• Als partners in de dienstontwikkeling

Page 55: Presentaties Informatiebijeenkomst SURFcumulus