Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 1...

download Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 1 ¢â‚¬â€œ

of 64

 • date post

  22-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 1...

 • Presentaties Informatiebijeenkomst 7 maart 2013 1 – Inleiding verzekeringsmiddag M.W. van Woerden 2 – Besluitvormingsprocessen Wijnand Nuijts 3 – Toereikendheidstoets Geert Dozeman 4 – Risicomanagement Annick Teubner en Michiel le Comte 5 - Capita Selecta Solvency II ORSA Jeroen Klomp Bueters 6 -Capita Selecta Solvency II Sleutelfuncties - Jeroen Klomp Bueters 7 – Kapitaalbeleid Menno van Diermen en Edmond Valentijn

 • 14-03-2013

  1

  Informatiebijeenkomst 7 maart 2013

  Middelgrote- en kleine verzekeringsmaatschappijen

  Programma

  • 14:00-14:20 Inleiding door M.W. van Woerden • 14:30-15:30 1e ronde sessie • 15:30-16:00 Pauze • 16:00-17:00 2e ronde sessie • 17:00-17:30 Borrel

 • 14-03-2013

  2

  Inleiding M.W. van Woerden

  • Solvabiliteits- en resultaatontwikkeling • Themaonderzoeken en uitvragen • Parallelsessies

  Solvabiliteitsontwikkeling door de tijd naar toezichtsklasse

 • 14-03-2013

  3

  Solvabiliteitsverdeling naar klasse in 2012Q3

  Resultaatontwikkeling naar Toezichtsklasse

 • 14-03-2013

  4

  Resultaatontwikkeling uitgesplitst

  Overzicht DNB uitvragen aan verzekeraars

  Onderwerp Doelgroep

  Thema's Risicobeheersing Volmachtkanaal Selectie verzekeraars

  Kapitaalbeleid T1 - T3 Alle T1-T3 verzekeraars Kwaliteit kwartaal rapportages selectie van 20 verzekeraars, waarvan 15 T1 T2 en

  T3 Technische voorzieningen: Cashflow modellen

  Selectie van ong. 10 verzekeraars (T1-T5) die de Standaard Formule hanteren.

  Technische voorzieningen: Opties & Garanties

  Selectie van ong. 10 levenverzekeraars die de Standaard Formule hanteren.

  Technische voorzieningen: Spaarhypotheken

  Levenverzekeraars met een spaarhypotheek portefeuille

 • 14-03-2013

  5

  Overzicht DNB uitvragen aan verzekeraars, vervolg

  Onderwerp Doelgroep

  Thema's Winstgevendheid inkomensverzekeringen

  Selectie Schadeverzekeraars die WIA-WGA producten voeren die significant deel omvatten van de rapportagegroep AOV ( 6 T3-instellingen)

  On going due dilligence selectie T3 (T4 en T5) Due dilligence Selectie van schadeverzekeraars: T2, T3 ( T4 en T5)

  Corruptie Verzekeraars met activiteiten in of naar UK. 6 T3, 4 T1/T2

  Innovatief vermogen Kleine selectie verzekeraars Follow up Gedrag & Cultuur 1 T3-instelling (T4 en T5) Informatiebeveiliging 2 T3-instellingen (T4 en T5) Complexe IT Niet van toepassing op T1 T2 en T3 BCM Niet van toepassing op T1 T2 en T3

  Overzicht DNB uitvragen aan verzekeraars, vervolg

  Solvency II

  LTGA 4 T3-instellingen

  Voortgang implementatie Alle verzekeraars

  Solvency II-meting T5, T4 en T3 Levenverzekeraars T5, T4 Schadeverzekeraars (incl. Zorg) T3 Naturauitvaartverzekeraars

  ORSA 2013 Alle verzekeraars

 • 14-03-2013

  6

  Aanvullende uitvraag/thema’s vanuit MKV:

  • Onderzoek afgegeven garanties: 5 T3-verzekeraars • Onderzoek beleggingen: selectie T1-T3 • Self assessment IT: Vrijwel alle T3

  instellingen • Uitvraag renterisico: nader te bepalen T3 • Catastroferisico in Solvency II: 9 T3 instellingen • Veegsessie beloningsbeleid: 12 T3 instellingen • Uitbesteding vermogensbeheer T1-T3 instellingen

  Parallelsessies:

  • Leiderschap en besluitvorming in de bestuurskamer

  • Toereikendheidstoets Levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars

  • Risicomanagement • Solvency II: Sleutelfuncties; ORSA • Kapitaalbeleid • Geschiktheidstoetsingen

 • 14-03-2013

  7

  Leiderschap en besluitvorming in de bestuurskamer:

  • Bewustwording bij bestuurders en commissarissen

  • Onderzoek door DNB uitgevoerd: zeer gemengd beeld

  • Bij veel instellingen (nog) onvoldoende aandacht voor gedrag en cultuur

  • Veel instellingen vinden het moeilijk om aandacht hiervoor concreet te organiseren

  Toereikendheidstoets Levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars:

  • Identificatie van de winstdelingen en keuzemogelijkheden

  • Waardering van de winstdelingen en keuzemogelijkheden

  • Mitigatie van de risico’s (hedging) • Monitoring van de risico’s

 • 14-03-2013

  8

  Risicomanagement

  • Risicocultuur • Risicobeleid en strategie • Inrichting riskmanagementfunctie • Risicoprocessen

  Hoe kunnen middelgrote- en kleine verzekeraars deze elementen vertalen naar hun organisatie

  Capita Selecta Solvency II Sleutelfuncties

  Inhoud: • Korte theoretische uiteenzetting sleutelfuncties in relatie tot SII

  richtlijn • Discussie over invulling proportionaliteit

  Kernpunten: • Alleen actuariële functie nieuw in SII • Veel vrijheid bij proportionele invulling (uitbesteding, pooling etc) • Te allen tijde: operationele onafhankelijkheid van alle sleutelfuncties

  en volledige onafhankelijkheid van Internal Audit

 • 14-03-2013

  9

  Capita Selecta Solvency II, vervolg

  ORSA Inhoud sessie: • Nadere verduidelijking ORSA guidelines met DNB inzichten uit

  ORSA pilot en ORSA 2012 • Discussie

  Kernpunten: • Hart van SII • Geeft verzekeraar inzicht in eigen risicoprofiel en kapitaalbehoefte • Aandachtspunten: betrokkenheid management, onderbouwen van

  gemaakte keuzes, volledigheid ORSA policy

  Kapitaalbeleid

  • Belang van goed kapitaalbeleid • Inventariserend onderzoek • Wordt opgevraagd bij de verslagstaten • Vooralsnog geen handhaving, geen

  herrapportage voor dit onderdeel • Per instelling schriftelijke terugkoppeling • Verbetering voor 1 december in overleg met

  toezichthouder

 • 14-03-2013

  10

  Geschiktheidstoetsingen

  • Beleidsregel geschiktheid 2012

 • 14-03-2013

  1

  Toezicht op Gedrag en Cultuur

  Programma

  1. Inventarisatie vragen 2. Model Toezicht Gedrag & Cultuur 3. Besluitvorming 4. Leiderschap 5. Uitkomsten 2011-2013 6. Praktijkobservatie 7. Vragen beantwoord?

 • 14-03-2013

  2

  DE ‘G&C-BRIL’ Uitgangspunten Toezicht op Gedrag & Cultuur

  Model Toezicht Gedrag & Cultuur

 • 14-03-2013

  3

  Model Toezicht Gedrag & Cultuur

  Leiderschap: voorbeeldgedrag en bespreekbaarheid Besluitvorming: evenwichtig en consistent Communicatie: transparant

  DE ‘G&C-BRIL’ Inzoomen op Besluitvorming

 • 14-03-2013

  4

  Besluitvorming

  Definitie

  Het proces om te komen tot een bepaald, gemotiveerd besluit door een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden.

  Elementen

   evenwichtigheid (zijn alle belangen gekend)  consistentie van het besluit (in lijn met strategie)  participatie van groepsleden  homogeniteit / heterogeniteit (van standpunten en invalshoeken)  mate van cohesie (eensgezindheid in de groep)  polarisatie in het bestuur (in een groep komen tot een extremere uitkomst dan alleen)  groepsnorm

  Besluitvorming

 • 14-03-2013

  5

  Besluitvorming

  •Alle alternatieven en risico’s komen op tafel. • De belangen van alle stakeholders worden meegewogen. • Besluiten worden getoetst aan de strategie en doelstellingen van de instelling. • Bij de besluitvorming weet een ieder wat zijn of haar rol is. • Houding van het bestuur en het management t.a.v. de tweede lijn (risk, compliance, juridische zaken etc.) in besluitvorming is constructief. • Besluitvorming (overwegingen) is voor alle betrokkenen transparant.

  Beoordeling Besluitvorming

  •Alternatieven en risico’s blijven onbesproken of niet herkend. • Er wordt niet expliciet stilgestaan bij de belangen van alle stakeholders. • De strategie en doelstellingen van de instelling zijn niet besproken. • Doelen zijn niet voor ieder helder. • De tweede lijn (risk, compliance, juridische zaken etc.) is niet betrokken tijdens besluitvorming • Besluitvorming (overwegingen) zijn niet voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt.

  DE ‘G&C-BRIL’ Inzoomen op Leiderschap

 • 14-03-2013

  6

  Leiderschap

  In de loop der jaren zou Jobs enkele sterke figuren de raad van Apple weten binnen te krijgen, maar altijd zorgde hij ervoor dat ze loyaal waren, soms té loyaal. Ondanks hun eigen status leken ze soms geïntimideerd door Jobs en ze maakten hem graag blij.

  Zo nodigde hij ook Arthur Levitt uit, voormalig voorzitter van de SEC, om plaats te nemen in de raad. Maar daarna las Jobs een toespraak die Levitt had gehouden over corporate governance, waarin hij beweert dat bestuursraden een sterke en onafhankelijke rol dienen te spelen. Jobs belde hem op en trok de uitnodiging in. `Arthur, ik geloof dat je een paar zaken die je naar voren hebt gebracht geschikt zijn voor andere bedrijven, maar niet echt passen bij de Apple cultuur`. Later schreef Levitt: `Ik was perplex… Het is mij duidelijk dat Apple´s raad niet bestemd is om onafhankelijk van Apple´s CEO op te treden.`

  Leiderschap

  Definitie Leiderschap omvat enerzijds het beïnvloeden van anderen met als doel te begrijpen en overeenstemming te bereiken over wat er gedaan moet worden en hoe, en anderzijds het faciliteren van individuele en collectieve inspanningen om gemeenschappelijke doelstelli