Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

of 23 /23
Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Page 1: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Presentatie Geriatrisch Netwerk

10 september 2013

Page 2: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Quote:

“Om de door angst gedreven drang om de zaak onder controle te houden, zit de oorzaak van het probleem in de zorg”

Han Noten

Page 3: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.
Page 4: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Thema: Op weg naar kleinschaligheid in de zorg

Werken met zelfstandige teams

Page 5: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

De aanleiding

- Klant: Empowerment - de eigen kracht

- Medewerker: Wedergeboorte Professionals

- VWS: Programmabrief langdurige zorg

- Inkoopdocumenten Zorgkantoor

- Druk door “goedkopere” alternatieven

- De werkgroep ‘kwaliteit en doelmatigheid’

Page 6: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Programmabrief langdurige zorg (selectief)

- Versterken van de rechten van de cliënt middels

Wetsvoorstel Cliëntenrechten Zorg

- Optimale schaalgrootte – zorggiganten worden

teruggedrongen

- IGZ meer naar de werkvloer en minder papieren

verantwoording

Page 7: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Programmabrief langdurige zorg

- ‘In voor zorg’ (stimuleringsprogramma innovatie)

- Stimulatie van verzorgenden en verpleegkundigen om

eigen kwaliteitsnormen en richtlijnen te ontwikkelen.

- Concept Buurtzorg wordt als leidend bestempeld.

- Administratieve lasten met 5% per jaar te laten dalen

- Nieuwe regeldruk voorkomen, oude verminderen

- Vereenvoudigde indicatiestelling; CIZ blijft

Page 8: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Organisatie van extramurale zorg

• Met minder middelen een door vergrijzing groter wordend bereik bedienen.– gebiedsgerichte aanpak waarin de functie van voortijdige

signalering en preventie door wijkverpleegkundige meerwaarde krijgt

– Meer richten op kansen en mogelijkheden van de klant en haar omgeving dan op de vastgestelde beperking

– Infrastructuur

Page 9: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Organisatie van extramurale zorg

Infrastructuur; Wijkverpleegkundige functie• Functie over alle organisaties in de wijk heen• Schakel naar alle uitvoerende medewerkers in de wijk• Verantwoordelijk voor opstellen, uitvoeren en

onderhouden zorgplan• Nauwe samenwerking met de POH-er

Page 10: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Ambitie Thuiszorg PanteinWerkgroep Kwaliteit en Doelmatigheid

Meer klanten bedienen bij gelijk blijvend budget• Visie op zorg (eigen regie/ eigenaarschap)• Gebruik hulpmiddelen (ter ondersteuning/ vervanging)• Gebruik voorliggende voorzieningen (ter voorkoming)• Kleinschalige en zelfstandige teams (als het moet)

– Full service pakket– Rol leefbaarheid in de wijk

Page 11: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Collectieve ambitie Pantein

Vier Strategische Pijlers 1928

• 1 Grenzeloze Zorg• 9+ Kwaliteit voor u in alles• 2% Resultaat Gerichte Organisatie• 8 Open Organisatie

Page 12: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Stand van zaken Thuiszorg Pantein

Wijkgericht werken

- Werkgebieden zijn verdeeld in wijken

- Verschillende niveaus werken naast elkaar

- Alle klanten hebben een verantwoordelijke verpleegkundige

- Netwerken worden ontwikkeld, contacten met huisartsen

substantieel verbeterd

- Tevredenheid klanten en medewerkers goed

HET GAAT GOED maar…stilstand is achteruitgang!!!

Page 13: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

En nu verder…

De verfijning van kleinschaligheid

- Zelfsturende teams of zelfstandige teams m.a.w. wel of

geen management

- Er is geen wondermiddel

- Maar wel een concept

- Geïnspireerd door onze medewerkers

Page 14: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Het (Thuiszorg) Pantein Concept

Werken met zelfstandige

teams

Page 15: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Wat houdt zelfstandigheid in

• De zorg terug naar de professional• Ook de coördinatie van de zorg• Teams opereren autonoom en zelfstandig maar niet

geïsoleerd• Werkt binnen grove kaders• Optimale samenwerking binnen de teams• Ondersteuning middels coaches• Leiding accepteert verschillen tussen teams

Page 16: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Een wijkteam…

Is zichtbaar in de wijk en is bereikbaar voor de (toekomstige) klant

- Geografische grenzen

- 6 – 8 medewerkers excl. niveau 1 en 2

- Uitvalslocatie in het werkgebied

Page 17: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Een wijkteam…

Is inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgverlening

Stelt de planning en het dienstrooster vast en regelt

kortdurend verzuim

Page 18: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Een wijkteam…

Legt verantwoording af over budgetten en kwaliteit

- Productievolume en budgetten worden per wijkteam

vastgesteld

- Financiële resultaten worden besproken met het

wijkteam

- Tevredenheid klant en medewerker wordt periodiek

gemeten en besproken

Page 19: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Een wijkteam…

Maakt gebruik van, combineert en integreert producten

- Specialistisch team

- GTB

- Intramurale zorg

- VODI en winkel

- HHP in geval gecombineerde zorg

- Extra

Page 20: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Het Pantein Concept

Page 21: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Het verschil…

- De medewerkers voelen zich betrokken bij het wijkteam

en hebben een teamverantwoordelijkheid

- Zorgcoördinatoren worden weer wijkverpleegkundigen

en zijn onderdeel van een klein team. Het zijn geen

managers maar vertegenwoordigers

- Management vervalt en wordt vervangen door een

beperkt aantal coaches.

Page 22: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Hoe gaan we veranderen?

• Benoemen koplopersteam• Verandering is een organisch proces (lerende

bedrijfscultuur)• Processen lean inrichten door en met de teams• Focus op zelfstandigheid en meer regelruimte.• Relatie klant en medewerker komt centraal te staan• Team wordt ondersteund door teamcoach• Fase 1 Thuiszorg West bv.• Fase 2 Zorgcentra Pantein bv. extramurale en

combinatieteams• Fase 3 Zorgcentra Pantein bv. intramurale teams

Page 23: Presentatie Geriatrisch Netwerk 10 september 2013.

Uitsmijter

“Een innovatieve organisatie maakt steeds nieuwe fouten.

Een behoudende organisatie maakt steeds dezelfde fouten.”