HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

of 24 /24
De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Geriatrie verpleegkundige (GV) binnen een zorgketen Nieske Heerema, SO [email protected] Joke Melenhorst, GV [email protected] Zorgmijdend gedrag bij dementerenden thuis en in het verpleeghuis 1 NVAG 14-06-2012

Embed Size (px)

Transcript of HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Page 1: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Geriatrie verpleegkundige (GV) binnen een zorgketen

Nieske Heerema, SO [email protected] Melenhorst, GV [email protected]

Zorgmijdend gedrag bij dementerenden thuis en in het

verpleeghuis

1

NVAG 14-06-2012

Page 2: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

INDELING PRESENTATIE

Dementie Werkwijze GOAC Casus thuissituatie Casus verpleeghuis Specifieke aspecten dementie Ontwikkelingen

2

Page 3: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Dementie Defecten in twee of meer gebieden cognitie:

– Geheugen– Apraxie, afasie, agnosie– Stoornissen uitvoerende functies

Interfererend met dagelijks leven Progressief en dodelijk (gem. 8-

jaarsoverleving) DD: depressie en delier 243.000 patienten (2011) Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie

3

Page 4: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Ernst dementie GDSGlobal Deterioration Scale: 1. Normaal 2. Vergeetachtigheid, beginnende dementie 3. Lichte dementie 4. Matige dementie 5. Matig ernstige dementie 6. Ernstige dementie 7. Zeer ernstige dementie

4

Page 5: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Lichte dementie?

5

Onthoudt weinig wat kort tevoren is gelezen /verteldVoorwerpen verloren of onvindbaar weggelegdLichte woordvindproblemenOntkent iets niet te weten

Page 6: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Matige dementie?

6

Stoornissen kortetermijngeheugenTrekt zich terug, risico isolementKan complexe taken niet meer uitvoerenMobiliteit is goedGoede oriëntatie in tijd en plaatsOntkenning van gebrek overheerst

Page 7: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Matig ernstige dementie?

7

Geheugenverlies valt snel op in gesprekHerinnert zich wel belangrijke gebeurtenissen van vroegerEnige desoriëntatie in tijd en plaatsSturing en begeleiding noodzakelijk

Page 8: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Ernstige dementie?

8

Apraxie: hulp nodig bij handelingenWankel ter beenFragmentarisch besef van gebeurtenissen uit verledenGedesoriënteerd in tijd en plaatsEmotionele veranderingen: wanen, angst, ontreddering,dwanghandelingen

Page 9: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Ernstige dementie?

9

Apraxie: hulp nodig bij handelingenWankel ter beenFragmentarisch besef van gebeurtenissen uit verledenGedesoriënteerd in tijd en plaatsEmotionele veranderingen: wanen, angst, ontreddering, dwanghandelingen

Page 10: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Zeer ernstige dementie?

10

Spraakvermogen verloren, geen doelgerichte bewegingen,Volledig zorgafhankelijk en bedlegerig

Page 11: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Geriatrisch Onderzoeks en Advies Centrum

Gestart in 2000 Verwijzing Ziekte en zorgdiagnostiek,

behandeling, zorgadvisering, casemanagement

Werkwijze GV en SO Geriatrisch Assessment Multidisciplinair, multidimensioneel

behandelplan11

Page 12: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

12

GOAC werkgebiedexpertisecentrum

Rivas ketenorganisatie

Page 13: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Zorgmijdende oudere Belangrijkste oorzaak: cognitieve

stoornissen Serieuze bedreiging voor

gezondheid en risicofactor voor overlijden

Bron: Papaioannou et al. European Journal of General Practice mei 2012

13

Page 14: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Verschillende zorgmijders Ouderen met cognitieve stoornissen,

vaak met somatische comorbiditeit, nog zonder diagnose

Ouderen met cognitieve stoornissen, en psychiatrische problematiek

Zorgmijdende echtparen Ook ouderen zonder cognitieve

problemen14

Page 15: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

CASUS: vraagstelling zorgadvies en evt diagnostiek

S: onduidelijk eet/drinkpatroon, gewichtsverlies, met in voorgeschiedenis nierfunctiestoornissen, hypertensie; RR nu 110/65

A: zelfverwaarlozing op het gebied van ADL/HDL, medicatiegebruik , brandgaatjes in kleding

M: alleenstaand, woont in caravan bij oudere zus die overbelast dreigt te raken

P: toenemend vergeetachtig, facade, geen ziektebesef of inzicht, lichte achterdocht, apraxie, MMSE 20/30, rijdt nog auto

C: visus onduidelijk

15

Page 16: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Interventies Contact opbouwen, vertrouwen winnen,

toewerken naar acceptatie HH hulp en van daaruit hulp bij ADL

geriatrisch lab en staken RR medicatie Contact familie voor hetero-anamnese en

omgangsadvies Advisering hulpmiddelen Gewichtscontrole , aandacht voor eetpatroon Monitoring gevaarscriteria

16

Page 17: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Gevaarscriteria Dwalen Ernstige verwaarlozing: vocht/voeding Zelfverwaarlozing bij ADL en bij

HDL/leefomgeving Brandgevaar, omgang met gas/electra Maatschappelijke teloorgang Agressie Overbelasting mantelzorg

17

Page 18: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Succesfactoren Samenwerking met huisarts en andere

betrokkenen Diagnostiek thuis Goede uitleg naar

familie/omgeving/andere hulpverleners Continuiteit bieden Nakomen van afspraken Aansluiten bij client en tempo aanpassen:

niet teveel willen18

Page 19: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Gedwongen opname

RM of IBS Voorwaarden:

– Geestesstoornis: dementie– Gevaar voor zichzelf, anderen of omgeving– Gevaar is buiten instelling niet af te

wenden Afdeling psychogeriatrie of

gerontopsychiatrie

19

Page 20: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Casus verpleeghuis Ziektegeschiedenis van mevr A

geboren 1946 Diagnose Ziekte van Alzheimer in 2006 Jan 2009 start DB Febr 2010 opname pg vphs (art 60 BOPZ) Nov 2011 overlijden Zelfverwaarlozing, weigeren medicatie,

eten en hulp bij verzorging

20

Page 21: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Stappenplan probleemgedrag

Stap 1: lichamelijke en psychiatrische problemen uitsluiten

Stap 2: persoonlijke en omgevingsfactoren (BOM)

Stap 3: meten Stap 4: begrijpen, interventies opstellen en

uitvoeren Stap 5: evalueren Stap 6: consolideren

21Bron: Vilans/Verenso 2011

Page 22: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Brein Omgevings Methodiek Probleemgedrag door ziekte en ongunstige

omgeving Gunstige omgeving vermindert

ziekteverschijnselen en verbetert functioneren

Drie aspecten:– Omgeving– Werkprocessen– Bejegening

Gunstige en juiste prikkels uit omgeving

22Bron: Anneke van der Plaats, sociaal geriater

Page 23: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Zorgmijden bij dementie Specifieke aspecten:

– Geen ziekteinzicht: alles gaat goed– Verlies cognitieve brein: afname

doelgericht gedrag en toename impulsief gedrag vanuit emotionele brein (BOM)

– Verlies van zintuiglijke waarneming– Verstoorde prikkelregulatie: toenemende

ontreddering– Snel wisselend beeld door delier

23

Page 24: HET GERIATRISCH ONDERZOEK EN ADVIES CENTRUM (GOAC)

Tot slot: ontwikkelingen Ouderen zelf aan zet: ook bij dementie? Knelpunt indicatiestelling, sluit niet aan bij

zorgmijders (eerst diagnose en voorliggende voorzieningen zoals dagopvang)

Dilemma generalist-specialist in de wijk Financiering SO en GVK Websites:

– www.breincollectief.nl– www.moderne-dementiezorg.nl– www.Alzheimer-Nederland.nl– www.verenso.nl

24