FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS...

of 42 /42
1 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID Timo THIBO FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Embed Size (px)

Transcript of FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS...

Page 1: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

1

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID

Timo THIBOFOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Page 2: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

2

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

OVERZICHT

1. Inleiding: Vergrijzing van de bevolking2. Het geriatrisch zorgprogramma3. Het geriatrisch dagziekenhuis4. Beleidsperspectieven: Recente ontwikkelingen5. Beleidsperspectieven: De toekomst?6. Algemene conclusies

Page 3: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

3

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

INLEIDING: VERGRIJZING EN VEROUDERING VAN DE BEVOLKING

Page 4: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

4

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

INLEIDING: VERGRIJZING EN VEROUDERING VAN DE BEVOLKING

- « Dubbele vergrijzing »

- Aantal patiënten met een geriatrisch profiel ↑

- Demografische evolutie vertaalt zich ook in ziekenhuispopulatie

- Verspreiding van de geriatrische patiënten in ZH

⇒ AANPASSING VAN DE AARD EN DE DIVERSITEIT VAN DE GEZONDHEIDSSTRUCTUREN NODIG!

Page 5: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

5

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

INLEIDING: VERGRIJZING EN VEROUDERING VAN DE BEVOLKING

Bevolking België

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Totaal 10.280.670 10.529.690 10.723.828 10.894.288 10.964.632 10.952.581 65 jaar en meer

Absoluut 1.730.746 1.854.864 2.205.198 2.647.133 2.861.945 2.899.324 In percent 16,8% 17,6% 20,6% 24,3% 26,1% 26,5% 80 jaar en meer

Absoluut 376.786 538.730 608.609 748.199 982.342 1.134.667 In percent 3.7 % 5.1 % 5.7 % 6.9 % 9.0 % 10.4 % 100 jaar en meer

967 1.886 2.487 4.256 5.131 8.331

Bevolkingsvooruitzichten 2000-2050 (Bron: NIS, 2000)

Page 6: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

6

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

INLEIDING: VERGRIJZING EN VEROUDERING VAN DE BEVOLKING

•DEMOGRAFISCHE EVOLUTIE VERTAALD IN ZH-OPNAMES:

- AANTAL GERIATRISCHE GEHOSPITALISEERDE PATIENTEN ↑- AANTAL JONGERE GEHOSPITALISEERDE PATIENTEN ↓

•VOLGENS PACOLET EN DELIEGE (2004):

- IN 2050: 1 PATIENT OP 2 IN ZH ≥ 65 JAAR- IN 2050: 1 PATIENT OP 3 IN ZH ≥ 75 JAAR

Page 7: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

7

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

Page 8: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

8

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

“Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor de

geriatrische patiënt moet voldoen om te worden erkend”

Page 9: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

9

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

RESULTAAT VAN EEN SAMENWERKING

BVGG EN COLLEGE GERIATRISCHE PATIENT

SAMENWERKING

NATIONAAL LOKAAL

Page 10: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

10

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

UITGANGSPUNT: de “geriatrische zorgcultuur”

• Globale benadering van de geriatrische patiënt:

- meervoudige pathologie (bvb. heupfractuur in combinatie met osteoporose, hartproblemen, diabetes, …)

- complexe sociale situatie

- ↑ zorgbehoefte en risico op chronische zorgafhankelijkheid

⇒ zeer gespecialiseerde, multidisciplinaire & intensieve benadering !!

Page 11: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

11

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

- Multidisciplinair team en multidisciplinair overleg

- Multidisciplinair zorgplan (diagnose, behandeling en revalidatie)

= deel van het dossier van de patiënt

- Multidisciplinair geriatrisch handboek- een reeks afspraken inzake de samenwerking

tussen de interne en externe actoren

Page 12: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

12

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

• Zowel voor, tijdens als na een hospitalisatie (cfr. onderdelen GZP)

⇒ functionele samenwerkingsverband van het ZH met de eerste lijnszorg en de zorg in de thuisvervangende

milieus ⇒ complementariteit⇒ Integratie en continuïteit van de zorg⇒ Ontslagmanagement: vanaf opname in het ZH

Page 13: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

13

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

VOOR WIE?

DE GERIATRISCHE PATIENT :

- verminderde homeostase- fysiologische zwakte- neiging tot inactiviteit en toegenomen afhankelijkheid- polypathologie en polymedicatie- chronische aandoeningen- complexe sociaal-economische situatie- …

Page 14: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

14

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

• Het geriatrisch zorgprogramma: gemiddeld ouder dan 75 jaar

• Elke in het ziekenhuis opgenomen patiënt, ouder dan 75 jaar, wordt geëvalueerd om na te gaan of hij voldoet aan één van criteria, en of hij al dan niet in het zorgprogramma moet worden opgenomen.

• Screening en gevalideerde instrumenten

RAI MDS ⇒ RAI ACUTE G

Page 15: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

15

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMABASISFUNCTIE!

• Ieder AZ met erkende dienst G

• Ieder AZ zonder erkende dienst G: een functioneel samenwerkingsverband met het dichtstbijzijnde AZ met erkend zorgprogramma ⇘

Regels i.v.m. Interne en externe liaison + geriatrisch consult

• Iedere geïsoleerde G: ofwel GZP, ofwel samenwerkingsverband

Page 16: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

16

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

ONDERDELEN:

1. DIENSTEN G2. GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN3. INTERNE LIAISON4. EXTERNE LIAISON5. GERIATISCH CONSULT

Page 17: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

17

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

1. DIENSTEN G

Het zorgprogramma omvat een erkende dienst voor geriatrie (kenletter G) zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en de diensten moeten worden nageleefd.

2. GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN3. INTERNE LIAISON4. EXTERNE LIAISON5. GERIATISCH CONSULT

Page 18: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

18

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

1. DIENSTEN G2. GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN

- Opname: op verzoek van de huisarts, een geneesheer-specialist of na een geriatrisch consult- Doelstelling: diagnose, therapeutische behandeling en revalidatie op pluridisciplinaire wijze

3. INTERNE LIAISON4. EXTERNE LIAISON5. GERIATISCH CONSULT

Page 19: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

19

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

1. DIENSTEN G2. GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN3. INTERNE LIAISON

- Voor alle in het ZH opgenomen geriatrische patiënten, bvb. indien geen opname op G-dienst omwille van pathologie of aantal beschikbare bedden- Geriatrische principes en pluridisciplinaire deskundigheid voor behandelend geneesheer-specialist en de teams- Tweedelijnsfunctie: ondersteuning en advies aan de 1ste lijn

4. EXTERNE LIAISON5. GERIATISCH CONSULT

Page 20: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

20

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA1. DIENSTEN G2. GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN3. INTERNE LIAISON4. EXTERNE LIAISON

- Geriatrische principes en pluridisciplinaire deskundigheid voor de huisarts, de CRA en de zorgverstrekkers van de doelgroep- Continuïteit van de zorg optimaliseren, onnodige opnames vermijden, synergieën en functionele samenwerkingsnetwerken ontwikkelen- Formele samenwerkingsakkoorden

5. GERIATISCH CONSULT

Page 21: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

21

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

1. DIENSTEN G2. GERIATRISCHE DAGZIEKENHUIZEN3. FUNCTIE INTERNE LIAISON4. FUNCTIE EXTERNE LIAISON5. GERIATISCH CONSULT

Het geriatrisch consult laat toe, bij voorkeur op verzoek van de behandelend huisarts, om een geriatrisch advies te verstrekken

Page 22: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

22

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

• 1 team, met verschillende onderdelen

• Coördinatie van het GZP:

- Geneesheer-diensthoofd van het GZP- hoofdverpleegkundige van het GZP

Aangewezen door de directeur, op voorstel van de hoofdgeneesheer en het hoofd van het verpleegkundig departement

Page 23: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

23

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA

Doelstellingen van de coördinatie:

1. Multidisciplinair geriatrisch handboek2. Kwaliteitsbeleid3. Naleven van de normen4. Registratie geriatrische gegevens5. Zorgcontinuïteit en uitwisseling van gegevens6. Multidisciplinair overleg

Page 24: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

24

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

Page 25: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

25

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

= 1 VAN DE 5 ONDERDELEN VAN HET GZP

Onlosmakelijk metElkaar verbonden!

IL

ELGDZ

GConsult

Page 26: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

26

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

DOELSTELLINGEN:

- Klassieke hospitalisatie voorkomen, of - Hospitalisatie inkorten & terugkeer van de patiënt naar huis (of de omgeving waarin hij verblijft) bespoedigen- Patiënt zo lang mogelijk in vertrouwd milieu

(in de mate van het mogelijke)

Technische middelen van ZH ter beschikking, zonder dat een volledige opname van de patiënt noodzakelijk is

Page 27: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

27

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

KLASSIEK DAGZIEKENHUIS

Gericht op:

Medico-chirurgische acten

GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

Procesbenadering

Gericht op:

ComplexiteitMultidisciplinariteitComplementariteit

Page 28: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

28

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

AANBOD:

- diagnostisch: - verschillende onderzoeken / consultaties op 1 of meerdere dagen

- multidisciplinaire evaluatie (Bvb. geheugenkliniek, diagn. programma voor valpartijen, incontinentie,

loop- problemen, voedingsproblemen,…

- therapeutisch: - gediversifieerd therapeutisch aanbod - opname vereist, maar interventies enkel overdag

- revalidatie: - voor patiënten die thuis verblijven - al dan niet naar aanleiding van een hospitalisatie

Page 29: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

29

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

ARCHITECTONISCH:

• Aangepast aan het comfort en de veiligheid van de geriatrische patiënt• Moet beschikken over :

- een onderzoekslokaal- een verzorgingslokaal - een rustlokaal - een lokaal voor therapeutische individuele en groepsactiviteiten- de nodige infrastructuren voor de intensieve

revalidatie - een eetzaal- voldoende en beschikbaar sanitair

Page 30: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

30

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUISPERSONEELSNORMEN ( Proefprojecten ! ):

- 2 FTE verpleegkundigen - 1 FTE paramedicus: - graduaat of bachelor in de ergotherapie,

- graduaat of bachelor of licentiaat of master in de kinesitherapie,- licentiaat of master in de psychologie.

   - Bovendien moet men een beroep kunnen doen op volgende kwalificaties: 

- sociaal assistent of sociaal verpleger- graduaat of bachelor in de voedings- en dieetleer- graduaat of bachelor of licentiaat of master in de logopedie - ontslagmanager

Page 31: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

31

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS

- Eerste onderdeel in het kader van een progressieve implementatie van het GZP- Proefprojecten - Financiering van 2 FTE verpleegkundige en 1 FTE paramedicus (B4)- Sinds 1 januari 2006: 46 geriatrische dagziekenhuizen - Sinds 1 januari 2007: 61 geriatrische dagziekenhuizen- Evaluatie: door de onderzoeksequipe “Evaluatie van de proefprojecten geriatrische dagziekenhuizen”- Eerste eindrapport: eind april 2007

Page 32: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

32

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS: EVALUATIE- DOELSTELLINGEN onderzoek “Evaluatie van de proefprojecten GDZ”:

- De plaats van het GDZ binnen het zorgaanbod van een ziekenhuis, aan de hand van:

- Het profiel van de patiëntenpopulatie + de geriatrische aandoeningen

- De zorghandelingen die plaatsvinden op een GDZ Aanbevelingen formuleren betreffende een adequate financiering GDZ

- VOORLOPIGE RESULTATEN:

• wisselende medewerking binnen het ziekenhuis van andere medische disciplines Interne liaison• rol en medewerking van de huisartsen

Page 33: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

33

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS: EVALUATIE(voorlopige resultaten vervolg)

• enthousiasme van de woon- en zorgcentra om hospitalisatie te vermijden• vraag naar mediacampagne (sensibilisering) van de overheid• vraag naar verdere investering personeel, infrastructuur en accommodatie• gebrek aan artsen• honorering artsen en paramedische prestaties• vraag naar richtinggeving vanwege de overheid• zeer veel inzet en motivatie van het werkveld• GDZ is een meerwaarde en vormt een alternatief voor hospitalisatie• belang van de medewerking intern en extern voor welslagen van het project GDZ

Page 34: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

34

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

BELEIDSPERSPECTIEVEN

Page 35: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

35

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

RECENTE ONTWIKKELINGEN

• verpleegkundigen:- Bijzondere beroepstitel “verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie”- Bijzondere beroepsbekwaamheden “verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie”

• K.B. Verhoging van G-bedden: van 5 naar 6 / 1000 inwoners ≥ 65jr• K.B. Geriatrisch Zorgprogramma• Platform GZP• Beleidsondersteunende studies

Page 36: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

36

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

PLATFORM GZP

Doelstellingen: aanbevelingen m.b.t. GZP voor:- de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken - de ziekenhuizen

Samenstelling:- College voor geriatrische patiënt - BVGG- NRZV: afdeling erkenning, afdeling financiering, werkgroep RVT- Nationale Confederatie van Verzorgingsinstellingen - Nationale Raad Voor Verpleegkunde- Nationale Raad van de Paramedische Beroepen

Page 37: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

37

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

STUDIES: Financieel en Kwalitatief

• FOD VOLKSGEZONDHEID: Universitaire onderzoeksequipes:

- GDZ- LIAISON INTERNE- RAI / RAI ACUTE IN G

• FEDERAAL KENNISCENTRUM (KCE):

- Financiering GZP- Financiering GDZ

Page 38: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

38

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

DE TOEKOMST ?

Page 39: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

39

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

HET GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA: PLANNING•Totaal budget: 65 mio Euro (+ nomenclatuur)• Implementatie verspreid over 6 jaar – Redenen:

- budgettair- aanpassing in de ZH-cultuur en organisatorische aanpassing - studies evalueren en bijsturen

2006: - 46 proefprojecten GDZ

2007 : - 15 nieuwe proefprojecten GDZ- vanaf 01.07.2007:  - 61 proefprojecten interne liaison ( 4 FTE / ZH ) - 61 GDZ: Financiering van “gemeenschappelijke diensten” (70% van B1: algemene kosten, onderhoud, verwarming,

administratie, was en linnen, voeding, …)

Page 40: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

40

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

PLANNING (VERVOLG)

2008 : - 15 nieuwe proefprojecten GDZ- Financiering van “gemeenschappelijke diensten” (70% B1) - 20 nieuwe proefprojecten interne liaison ( 4 FTE / ZH )

2009 : - Finaliseren van de proefprojecten GDZ: B1 + B2 (= kosten verplegend personeel en de courante medische produkten)

- 01.07.2009: Finaliseren van de proefprojecten interne liaison

2010 : - Financiering van de proefprojecten interne liaison op jaarbasis- 1ste stap in de structurele financiering van de interne liaison (4

FTE als basis & 1FTE/400 geriatrische patiënten indien meer dan 1.600 geriatrische patiënten (KCE)

2011 : - 2de stap in de structurele financiering van de interne liaison

Page 41: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

41

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

CONCLUSIES

• De vergrijzing van de bevolking noodzaakt een aanpassing van de aard en de diversiteit van de bestaande gezondheidszorgstructuren.

• Het geriatrisch zorgprogramma vormt een belangrijke maatregel om aan deze evolutie tegemoet te komen.

• De proefprojecten GDZ, als onderdeel van het GZP, vormen een eerste belangrijke stap in de progressieve implementatie van dit zorgprogramma.

Page 42: FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 HET GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS VISIE EN BELEIDSPERSPECTIEVEN VAN DE FEDERALE OVERHEID.

42

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

CONTACTGEGEVENS

TIMO THIBOFOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEUVICTOR HORTAPLEIN 40 BUS 101060 BRUSSEL

02/524.86.95

[email protected]