Presentatie blog 2b

5
3 STAPPEN NAAR HET SUCC ES VAN EEN OPDRACHT M ET WEINIG TIJD WOU TER ALKEMADE

Transcript of Presentatie blog 2b

Page 1: Presentatie blog 2b

3 STA

PPEN N

AAR HET

SUCCES

VAN

EEN O

PDRACHT M

ET W

EINIG

TIJD

WO

UT

ER

AL K

EM

AD

E

Page 2: Presentatie blog 2b

STAP 1: EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

• Kijk waar het college over gaat

• Kennismakingsfase voor de opdracht begint

• Inlezen in de opdracht

•Neem je eigen laptop mee!

Page 3: Presentatie blog 2b

STAP 2: ZONDER RUIMTE WORDT HET LASTIG WERKEN

• Vaak gebrek aan ruimtes en computers

• Reserveer een ruimte

• Wij deden er 5 minuten over

Page 4: Presentatie blog 2b

STAP 3: AAN HET WERK

• Teamleider verdeeld taken

• 5 minuten opstarten

• 15 minuten opdracht maken

• 5 minuten presentatie maken en briefen

Page 5: Presentatie blog 2b