Presentatie BIG en kleine gemeenten Regiobijeenkomst Q4 2014

download Presentatie BIG en kleine gemeenten Regiobijeenkomst Q4 2014

of 62

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie BIG en kleine gemeenten Regiobijeenkomst Q4 2014

 • De Baseline Informatiebeveiliging en

  kleine gemeenten

  11 december 2014

  Jule Hintzbergen, IBD

 • Agenda

  De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse

  Gemeenten (BIG) Hoe om te gaan met de BIG als kleine gemeente Praktische oefeningen

  2

 • 3

  Wat is er aan de hand?

  25 oktober 2012

  3

 • Informatieveiligheid

  Het gaat om het vergroten van de weerbaarheid van gemeenten tegen ICT-verstoringen en dreigingen

  Dat start bij vergroten van bewustzijn van en de sturing op informatiebeveiliging, ook bij bestuurders

  Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG):

  Strategische en Tactische variant van de BIG gereed op IBD-community en -website (Wat)

  Producten Operationele variant nu in ontwikkeling (Hoe)

 • Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten: Doel

  1. Gemeenten op een vergelijkbare manier efficint te laten werken met informatieveiligheid.

  2. Gemeenten een hulpmiddel te geven om aan alle eisen op het gebied van Informatieveiligheid te kunnen voldoen.

  3. De auditlast bij gemeenten te verminderen.

  4. Gemeenten een aantoonbaar betrouwbare partner te laten zijn.

  5

 • Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten: Uitgangspunten

  Gekozen voor een optimale aansluiting bij de wereld van geaccepteerde standaarden:

  Bijvoorbeeld: ISO 27001:2005, ISO 27002:2007, VIR, VIR-BI en BIR.

  Basis beveiligingsniveau gebaseerd op normen en wetgeving:

  Inclusief mapping vanuit normen en wetgeving naar de maatregelen

 • Strategische Variant BIG

  Scope: Bedrijfsvoeringsprocessen en onderliggende

  informatiesystemen en informatie van de gemeente

  Uitgangspunten: B&W integraal verantwoordelijk

  Basis niveau Departementaal Vertrouwelijk

  Schengen-principe gehanteerd

  Gerichte risicoafweging voor afwijkende situaties of wanneer een hoger beveiligingsniveau nodig is

  Randvoorwaarden: Rol management

  Risicomanagement

  Bewustwording

  Integrale aanpak

  7

 • Tactische variant BIG

  Indeling als internationale beveiligingsnorm ISO/IEC 27002:2007

  Basisset aan maatregelen die voor alle gemeenten geldt

  Bevat maatregelen uit aansluitnormen van de basisregistraties:

  GBA / BRP

  PUN

  BAG

  SUWI wet

  WBP en laatste richtsnoeren

  Randvoorwaarden, stappenplan

  8

 • Operationele Variant BIG

  Opgebouwd uit aanvullend beleid, procedures, handreikingen, aanwijzingen en patronen

  Geven vooral antwoord op het hoe

  detaillering, invulling maatregelen

  Welke producten:

  Prioriteit: bepaald middels uitvraag

  Aantal: 50+ producten

  Planning: tweede helft 2013 en medio 2014.

  Kwaliteitsborging: review door gemeenten

  9

 • Voordelen van de BIG

  Gemeenten hebben nu allemaal hetzelfde kader

  Bewustwording neemt toe bij gemeenten en daarmee ook de vragen

  Meer in control zijn:

  gemeenten worden volwassen opdrachtgevers qua beveiliging, en dat dwingt leveranciers tot volwassen opdrachtnemerschap

  Duidelijkheid voor leveranciers:

  geen verschillende beveiligingseisen van verschillende gemeenten

  Onderscheidende factor voor leveranciers

  Security by design

  10

 • De BIG en kleine

  gemeenten

  Versie 1.6

  IB-Plan

  Maatregelen

  Systemen

  Processen

 • Welke ruimte biedt de BIG voor kleine gemeenten?

  De BIG compleet is een hele lijst om mee te beginnen,

  hoe daar mee om te gaan? Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is

  en blijft risicomanagement Pas toe en Leg uit is en blijft basisprincipe Tijdpad voor implementeren van de BIG is begin 2017,

  daarmee is ruimte in volgorde van de systemen en maatregelen

  Implementeer/prioriteer de BIG op basis van een gezonde risico-inschatting

  LET OP: de hele BIG blijft van toepassing echter er wordt gefaseerd mee omgegaan

  12

 • Hoe dan, een stappenplan

  1. Bepaal kritieke processen 2. Bepaal essentile systemen bij deze processen

  Voeg daar 3D-systemen aan toe

  3. Stel de scope vast (systemen) 4. Prioriteer BIG maatregelen (focus aanbrengen)

  a. Generieke maatregelen b. Specifieke maatregelen

  5. Beleg de BIG maatregelen (PIOFAH actoren) 6. Bepaal inzicht in de status per maatregel

  Noteer de uitkomsten in de GAP-analyse spreadsheet

  7. Bepaal de impact 8. Stel een informatiebeveiligingsplan op

  13

 • Stap 1. Bepaal kritieke processen

  Denk na over criteria

  Welke criteria vinden jullie belangrijk bij het bepalen van het kritieke proces?

  Welke processen zijn dan kritiek?

  Wie is de eigenaar van het proces?

  Laat de processen die al goed zijn voor wat ze zijn

  14

 • Criteria waar kun je aan denken?

  Wetgeving

  Raakt het de burger (burgergerichte processen)

  Raakt het andere processen binnen de gemeente (organisatiegerichte processen)

  Beschikbaarheid dienstverlening

  Hoge herstelkosten

  Hoge integriteit vereist

  Verwerking van persoonsgegevens (Privacy)

  Vertrouwelijkheid van informatie

  Afbreukrisico politiek, imagoschade

  15

 • 5 of meer criteria aanvinken?

  Verstoring of uitval van het proces:

  heeft impact op het leven van de burger of de bedrijfsvoering

  van het bedrijf.

  zorgt voor vertraging bij het halen van onze ambities.

  Verstoring of uitval van het proces stokt de dienstverlening van

  de organisatie.

  stokt de bedrijfsvoering van meer afdelingen of ketenpartners.

  de eigen organisatie imagoschade op.

  brengt een aanzienlijke kostenpost met zich mee.

  levert schade op bij andere (samenwerkings-)partijen.

  heeft een wettelijke termijn waarbinnen het proces beschikbaar

  moet zijn.

  Snelle doorlooptijd van het proces is

  belangrijk voor burger of bedrijf 16

  Lijst afkomstig van TF BID voor gemeentesecretarissen

 • Resultaat na stap 1

  Kritieke processen en hun eigenaar

  17

 • DOEN

  Splits in aantal groepen

  Kijk naar de lijst met criteria

  Bepaal per groep maximaal 5 kritieke processen, en bedenk wie er over gaat.

  Plenair terugkoppelen

  Tijd 10 minuten

  18

 • Stap 2. Bepaal essentile systemen

  Welke systemen ondersteunen de kritieke processen?

  Voeg de 3D systemen hier aan toe

  Wat zijn essentile systemen van de eerder gevonden processen?

  Doen: Op basis van de eerste lijst met kritieke processen het

  benoemen van essentile systemen bij die processen

  Dezelfde groepen

  5 minuten

  Terugkoppeling per groep

  19

 • Voorbeeld tabel essentile systemen

  Proces Systeem eigenaar gegevens Hardware

  Burgerzaken diensten

  @@ 4 all (GBA)

  Hoofd burgerzaken

  Oracle database

  Servers bij ICT

  Kassa systeem

  Hoofd burgerzaken

  Oracle database

  Kassa, pin automaat (PCI-DSS?)

  RAAS Hoofd burgerzaken

  Oracle database

  Servers, desktop, biometrie app

  Sociale zaken diensten

  Keukentafel applicatie

  Hoofd sociale dienst

  (cloud) Cloud)

  Woz gerichte diensten

  Belastingen systeem

  Hoofd gemeentebelastingen

  Oracle database

  Servers XXX

  20

 • Resultaat na stap 2

  Kritieke processen en hun eigenaar

  Essentile systemen en hun eigenaar

  21

 • Stap 3. Stel de scope vast (systemen)

  De hoeveelheid systemen en processen die gevonden worden kunnen te veel (of te weinig) zijn voor een periode.

  Bepaal een volgorde op basis van de aantallen criteria en stel een knip voor.

  Laat systemen achterwege die al goed zijn

  Laat dit vaststellen door het management

  22

 • Resultaat na stap 3

  Kritieke processen en hun eigenaar

  Essentile systemen en hun eigenaar

  De scope: met welke systemen ga je aan de slag?

  23

 • Stap 4. Prioriteer BIG-maatregelen

  In de BIG zijn 303 maatregelen verdeeld over 133 controls

  Die maatregelen kun je niet allemaal ineens controleren en / of implementeren

  Prioriteer op basis van risico-inschatting, belang en haalbaarheid per jaar waar je de nadruk op legt.

  Doseren over 3 jaar gezien

  Denk aan generieke en specifieke maatregelen

  Pas de GAP analyse spreadsheet aan

  24

 • Generieke maatregelen Generieke maatregelen zijn maatregelen die

  gemeentebreed gelden over alle processen en systemen heen, verantwoordelijken PIOFAH.

  Voorbeelden Gemeentelijk beveiligingsbeleid Cordineren van beveiliging Verantwoordelijkheden Goedkeuringsproces voor ICT-voorzieningen Geheimhoudingsovereenkomst Inventarisatie van bedrijfsmiddelen Eigendom van bedrijfsmiddelen Aanvaardbaar gebruik van bedrijfsmiddelen Arbeidsvoorwaarden Fysieke beveiliging van de omgeving Fysieke toegangsbeveiliging Beveiliging van kantoren, ruimten en faciliteiten Bescherming tegen bedreigingen van buitenaf

  25

 • Specifieke maatregelen

  Specifieke maatregelen zijn maatregelen die niet gemeentebreed gelden maar toegewezen kunnen worden aan een proces eigenaar / systeemeigenaar / directeur / manager ten behoeve van een informatiesysteem

  Voorbeelden: Gedocumenteerde bedieningsprocedure