Praktisch Auteursrecht

of 27 /27
PRAKTISCH AUTEURSRECHT Voor woord- en beeldkunstenaars Wilma van de Meerakker

Transcript of Praktisch Auteursrecht

Page 1: Praktisch Auteursrecht

PRAKTISCH

AUTEURSRECHT

Voor woord- en beeldkunstenaars

Wilma van de Meerakker

Page 2: Praktisch Auteursrecht

Kort overzicht

� Introductie LegalTech

� Wat is Auteursrecht

� Vergoedingen (overdracht / licentie)

� Instanties

� Valkuilen / gevaren

� Conclusie

� Voorbeelden

Page 3: Praktisch Auteursrecht

Introductie LegalTech

� laagdrempelig adviesbureau op juridisch gebied

� meer dan 13 jaar ervaring in het vakgebied van IE (Intellectuele Eigendom) en IT

� Kwaliteit en service � eerlijk� open� persoonlijk

Page 4: Praktisch Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Intellectueel Eigendom (IE)

� Merkenrecht

� Modellenrecht

� Octrooirecht

� Handelsnaamrecht

� Domeinnaamrecht

� Auteursrecht

Page 5: Praktisch Auteursrecht
Page 6: Praktisch Auteursrecht
Page 7: Praktisch Auteursrecht
Page 8: Praktisch Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Bescherming IE

� Deponeren / indienen :

� Merk

� Model

� Octrooi

� Geheimhoudingsverklaring

� I-depot

Page 9: Praktisch Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Inhoud

� het uitsluitend recht van de maker van een werk om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen

� Komt automatisch tot stand, geen registratie-eisen of copyright notice ©nodig

� Duur : vanaf creatie tot 70 jaar na de dood van de maker

Page 10: Praktisch Auteursrecht

Wat is auteursrecht

Voorwaarden

� Werk� Teksten

� Tekeningen / Foto’s

� Geluids- en videomateriaal

� Maker = auteursrechthebbendeauteur / uitgever / werkgever / erfgenaam

� Voorwaarden voor bescherming :

� Oorspronkelijk (eigen oorspronkelijk karakter)

� Origineel (persoonlijk stempel van de maker)

Page 11: Praktisch Auteursrecht

Wat is auteursrecht

Bescherming

� Exploitatierechten

� Verveelvoudigen (kopiëren)

� Openbaarmaken (bv voorstelling)

� Persoonlijkheidsrechten (morele rechten)

� Recht op naamsvermelding

� Verzet tegen wijziging, plagiaat, verminking

Page 12: Praktisch Auteursrecht

Wat is auteursrecht

Beperkingen

� Kopie eigen oefening, studie of gebruik

� Citaatrecht

� Actuele berichtgeving

� Parodie

� Kunstwerken aan de openbare weg

� Materiaal onderwijs

� Portretrecht

Page 13: Praktisch Auteursrecht

Vergoedingen

Rechten

� Woord- en/of beeldkunstenaar = maker en dus auteursrechthebbende

� Ook indien in opdracht en/of tegen betaling werk tot stand is gekomen

� Opdrachtgever verkrijgt het recht om werk te gebruiken voor het doel van de opdracht

Page 14: Praktisch Auteursrecht

Vergoedingen

Overdracht / Licentie

� Recht gaat over

� Schriftelijke akte

� Geheel of gedeeltelijk

� Gratis of tegen vergoeding

� Uitzondering persoonlijkheidsrechten

� Toestemming

� Vormvrij (bewijs!)

� Geheel of gedeeltelijk

� Gratis of tegen vergoeding

Page 15: Praktisch Auteursrecht

Vergoedingen

Overdracht wel of niet?

Freelancer

� Opsporen inbreuken

� Bewijs leveren

� Administratie bijhouden ivmactiviteiten opdrachtgevers

Opdrachtgever

� Optreden tegen inbreukmakers

� Zelf onderhouden teksten

� IE in bedrijf is vermogen = makkelijker

Page 16: Praktisch Auteursrecht

Instanties

Collectieve Beheersorganisaties (CBO)

� bevorderen totstandkoming, verspreiding en gebruik werken

� belangenbehartiging rechthebbenden

� vereenvoudiging totstandkoming regelingen

� inning en uitkering van vergoedingen (soms)

� Zie ook www.voice-info.nl

Page 17: Praktisch Auteursrecht

Instanties

CBO

� LIRA (aangesloten bij CEDAR)

� Stichting de Thuiskopie (aangesloten bij CEDAR)

� Leenrecht (aangesloten bij CEDAR)

� Pictoright

� Buma/Stemra

� Etc.

Page 18: Praktisch Auteursrecht

Instanties

Beroeps- en belangenorganisaties

� NVJ (Ned Ver van Journalisten)

� VsenV (Vereniging van Schrijvers en Vertalers)

� BBK (Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars)

� NUV (Ned Uitgeversbond)

� Etc

Page 19: Praktisch Auteursrecht

Valkuilen / Gevaren

� Bewijs dat iets eigen werk is

� Gezamenlijk auteursrecht

� Internet / doorplaatsingen

� E-books

� Concurrentieverbod in contract

Page 20: Praktisch Auteursrecht

Conclusie

� Commercieel of Principieel

� Wees je bewust van rechten

� Let op de risico’s

� Zoek creatieve oplossing voor beide partijen

� Creative Commons licentie (CC)

Page 21: Praktisch Auteursrecht

Voorbeelden1. Kopiëren en openbaarmaken Internet

� Schrijver van korte verhalen, gedichten en columns. Deze worden geplaatst op Internet (weblog o.i.d)

� Hoe voorkom je dat anderen met jouw creativiteit aan de haal gaan en teksten kopiëren en vervolgens onder eigen naam publiceren?

� Wat kun je doen als je dit constateert?

Page 22: Praktisch Auteursrecht

Voorbeelden2. Bewerken foto’s etc.

� Ik ben fotograaf, heb foto's geleverd en de ontvanger heeft de foto's achteraf zelf ook bewerkt. Zo ontzettend lelijk dat ik blij ben dat mijn naam er niet onder staat. Mag dit zomaar?

� Sommige bedrijven/ mensen willen een licentie afkopen. Hoe ga je daar mee om? Is het verstandig om daar aan te voldoen?

Page 23: Praktisch Auteursrecht

Voorbeelden3. Freelance tarief en doorplaatsingen

� Hoe ga je om met een voorstel tot verhoging van je tarief waarbij opdrachtgever automatisch het recht krijgt tot doorplaatsingen ?

� Vaak onder het motto dat het administratie scheelt en betekent voor jou dat je voor elk verhaal extra krijgt betaald, ook als je artikel niet wordt doorgeplaatst.

� Kun je hergebruik/herplaatsing regelen in je algemene voorwaarden (bijv eenmalig)?

Page 24: Praktisch Auteursrecht

Voorbeelden4. Bijna af artikel door jezelf verspreid

� Voor officiële verschijning openbaar op internet

� Verschil al dan niet eindversie

� Zonder toestemming maker

� Zelf hernieuwd publiceren op www.sync.nl

Page 25: Praktisch Auteursrecht

Voorbeelden5. Contracten Uitgeverij

� Wat zijn gangbare bepalingen in een contract met een uitgeverij

� In welke gevallen moet je opletten

Page 26: Praktisch Auteursrecht

Voorbeelden6. Pay off aanbieden

� Pay off aangeboden aan Opdrachtgever

� Opdrachtgever niet akkoord

� Mag je pay off aanbieden aan een ander?

� Hoe voorkom je dat partij ermee ‘vandoor gaat’

Page 27: Praktisch Auteursrecht

Dank voor jullie aandacht en aanwezigheid

Wilma van de Meerakker