DuPho - Auteursrecht voor fotografen

of 21/21
AUTEURSRECHT BEELDRECHT VOOR FOTOGRAFEN werk - beperkingen - inbreuk
 • date post

  09-Jan-2017
 • Category

  Law

 • view

  769
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DuPho - Auteursrecht voor fotografen

 • AUT E UR S R E C H TB E E L D R E C H T V O O R F O T O G R A F E N

  werk - beperkingen - inbreuk

 • het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te

  verveelvoudigen

 • WERK

 • Artikel 101. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:

  1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en andere geschriften; 2. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken; 3. mondelinge voordrachten; 4. choreografische werken en pantomimes; 5. muziekwerken met of zonder woorden; 6. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografien, graveer- en andere plaatwerken; 7. aardrijkskundige kaarten; 8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;

  9. fotografische werken; 10. filmwerken; 11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid; 12. computerprogrammas en het voorbereidend materiaal;

  en in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst, op welke wijze of in welken vorm het ook tot uitdrukking zij gebracht.

 • eigen en oorspronkelijk karakter

  persoonlijk stempel van de maker

  Van Dale/Romme (woordenboek)

  Lamoth/Kluwer (stilist)

 • LAKS v Roadside

  onvoldoende dat de fotograaf de camera instelt, een positie inneemt, bepaalt wat er op de foto komt en bijvoorbeeld de scherptediepte instelt. Bij vrijwel iedere foto zal iemand, voor zover dat niet door de

  camera automatisch wordt gedaan, dat moeten doen, maar daarmee draagt de foto nog niet het

  persoonlijk stempel van de fotograaf.

  van andere fotos onderscheidt

 • LITERATUUR

  ook fotos kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn, ondanks dat ze vaak iets vastleggen dat al bestaat, deels afhankelijk zijn van toeval en de foto deels door techniek (de camera) tot

  stand komt.

  juist afstand, hoek, compositie, aanwijzingen, licht, variaties die de

  camera toelaat en nabewerking maken een foto creatief

 • UITZONDERINGEN: o.a.: citaat thuiskopie/privkopie portretrecht linken en embedden

 • CITAAT

  citaat bijv.: klein deel van tekst of 1 foto gerechtvaardigd doel alleen serieuze

  uitingen, zoal aankondiging, beoordeling, betoog werk is al rechtmatig openbaar maatschappelijk verkeer inhoudelijk

  verband met context, geen wezenlijke afbreuk aan

  exploitatie auteursrechthebbende. niet: versiering persoonlijkheidsrechten niet wijzigen/

  verminken bron- en naamsvermelding indien

  redelijkerwijs mogelijk

 • PRIVEKOPIE EN THUISKOPIE

  kopiren of downloaden voor eigen oefening studie

  of gebruik door een natuurlijk persoon geen direct of indirect

  commercieel oogmerk billijke vergoeding

  thuiskopie via dragers (CDs, MP3-spelers, hard disks)

 • PORTRETRECHT

  geportretteerde mag verveelvoudigen fotoportret in opdracht mag openbaar

  gemaakt in nieuwsblad of tijdschrift met toestemming geportretteerde en met naamsvermelding fotograaf

  fotograaf mag portret in opdracht alleen openbaar maken met toestemming geportretteerde (en v.v.)

 • LINKEN & EMBEDDEN

  Hyperlinks delen, zolang er geen foto mee komt (MyJour)

  Embedden: insluiten van een foto. Foto blijft op website A staan, maar is op website B te zien.

 • VOORKOMEN

 • INFORMEREN & WAARSCHUWEN

  copyright notice duidelijke offerte,

  overeenkomst & av, factuur

  licenties

  DE OPLOSSING?

 • BESCHERMEN kan dat wel?

  niet publiceren watermerk voorkom downloaden voorkom embedden

  DE OPLOSSING?

 • GENEZEN

 • INBREUK? STAPPENPLAN:

  1. verzamel bewijs - URL, formaat foto,

  screenshot (met datum) etc.

  2. bepaal doel - alleen verwijderen, alleen

  naamsvermelding toevoegen, ook

  schadevergoeding, alternatieve oplossing

  mogelijk?

  3. schrijf eerst zelf een brief

  4. afwachten en onderhandelen (met hulp jurist)

 • BRIEF

  1. meld de inbreuk en dat jij auteursrecht hebt

  2. meld waar je de inbreuk aantrof (stuur bewijs mee)

  3. meld wat je totale schade is

  4. meld de door jou verwachtte oplossing (schikking)

  5. geef een termijn(!)

 • BRIEF

  maak voor jezelf een goede standaardbrief of laat deze maken.

  houd het simpel!

  niet proberen de jurist uit te hangen

 • Schikken of Procederen?

  procesrisico - altijd kans om te verliezen, afhankelijk van veel factoren

  hoe goed is het bewijs? wat heb je te winnen/verliezen? 1019h Rv - bij winst kun je alle

  proceskosten terugkrijgen schikken levert mogelijk een

  lager bedrag op, maar voorkomt procesrisico en is sneller

 • www.charlotteslaw.nl [email protected] 06 28917463 social @charlotteslaw