Patiëntfocus - van aanbod naar vraagsturing - Diagnose 2025

download Patiëntfocus - van aanbod naar vraagsturing - Diagnose 2025

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

presentatie van Jopie Verhoeven, voorzitter NPCF voor congres Diagnose 2025

Transcript of Patiëntfocus - van aanbod naar vraagsturing - Diagnose 2025

  • 1. Patintfocusvan aanbod naar vraagsturingJopie VerhoevenVoorzitterNederlandse Pat inten Consumenten Federatie

2. Inhoud Grootschalig of kleinschalig: 1e lijn + ontwikkelingen Hoe kunnen medewerkers hieraan bijdragen? Participatie in netwerken Ehealth en zelfmanagement 3. Concentratie van zorg is goedvoor de patintMITS 4. Dichtbij als het kan, ver(der) weg als het beter is 5. Grootste deel is basiszorg 6. De Eerste Lijn 7. Versterking van de eerste lijn 8. Luister naar patinten (-organisaties) 9. Kwaliteit moet zichtbaar zijn voor de patint 10. Uitgangspunten rond concentratie Dichtbij als het kan, ver(der) weg als het beter is Grootste deel is basiszorg Versterk de eerste lijn Betrek patinten en hun organisaties Kwaliteit moet zichtbaar zijn voor de patint 11. Netwerken van lotgenoten 12. Kracht van (online) netwerken 13. Participeer13 14. empowerment 15. Toekomst zorg: noodzaak voor innovatieOntwikkeling EffectLeidt tot Openbare financin Vergrijzingonder druk Medisch-technologische Meer kostbare Solidariteitontwikkelingen gezondheidszorgonder drukSociaal-culturele Meer en Andere inzet van ontwikkelingen andere vraagpersoneel & middelen ProductiviteitskloofToenemende behoefte aan personeel 16. Outsourcing van zorgvan professional naar patint 17. Mantelzorg 18. Zelfmanagement 19. Zelfmanagement is het zodanig omgaan met dechronische aandoening dat dieoptimaal wordt ingepast in hetleven. 20. Ondersteuning van zelfmanagement Kennen: informatie Kunnen: vaardigheden, educatie Willen: motivatie Doen en blijven doen: hulpmiddelen 21. eHealth 22. en als we de patint er niet bij betrekken? 23. Actie!Nationale Implementatie Agenda eHealthmet KNMG, NVEH, ZN en eHealthnu 24. NEDERLANDSE PATINTEN CONSUMENTEN FEDERATIEPostbus 1539 3500 BM UtrechtChurchilllaan 11 3527 GV Utrecht Deze presentatie is mede mogelijkheid door Telefoon verschillende webloggers, wikipedia-schrijvers, 030 297 03 03 sxc.hu-publiceerders, flickr-gebruikers, slideshare-delers en twitteraars. Fax 030 297 06 06 Zonder de verschillende gedeelde fotos, E-mail berichten en presentaties was het maken [email protected] deze presentatie onmogelijk. Websites Laten we blijven delen!www.npcf.nl www.consumentendezorg.nl www.zorgkaartnederland.nl24