Park / Parc

12
PARK / PARC

description

 

Transcript of Park / Parc

Page 1: Park / Parc

PARK / PARC

Page 2: Park / Parc

Vrij gestreden

Mijn ontmoetingsplaats is bij Mark

De Meyer thuis, op de tweede

etage aan de linkerkant van het

Vrijheidsplein. Het klassieke

interieur van zijn appartement

straalt rust uit. Op de achtergrond

hoor ik de pianomuziek van Jef

Neve. Oude foto’s, eremetaal en

volle boekenkasten sieren de

wanden van zijn living. Boeken

over Brussel, Tintin, rolstoelsporten

en misdaadromans vullen de

boekenkast van de gewezen

paralympische kampioen. Terwijl

ik plaats neem aan zijn ronde tafel,

spreekt de eerste ridder van Amerika

op de radio. De zwarte overwinnaar

zou niet misstaan in deze buurt van

vrijheden. Genoeg inspirerende

talenten hebben namelijk steevast

hun weg gevonden naar deze

rustieke, tot de verbeelding

sprekende uithoek van Brussel. Zo

ook Mark De Meyer.

Le Petit Monde

“Brussel is een stad van minder-

heden, wat Vlamingen of Walen ook

mogen beweren”, vindt Mark. Zijn

standpunt is dan ook dat iedereen,

met welke achtergrond ook, de kans

moet krijgen om zijn persoonlijk

verhaal te doen.

In de Onze-Lieve-Vrouw ter

Sneeuwwijk is Mark De Meyer thuis.

Niet onbegrijpelijk komt Mark in dit

levendige en multiculturele stukje

Brussel helemaal tot zijn recht. Als

globetrotter heeft hij immers een

leven lang gereisd en verhalen

vergaard vanuit alle uithoeken van

de wereld. Le Petit Monde, wat

Brussel weerspiegelt, is daarom

de natuurlijke habitat voor de

gewezen paralympische kampioen.

Gedurende een lange internationale

sportcarrière, aangevuld met

allerlei engagementen voor diverse

organisaties, heeft hij zijn naam

als uithangbord voor Brussel

waargemaakt. Mark noemt zichzelf

een echte Brussel-maniak. Dat

bewijst zijn uitgesproken interesse

voor alles wat Brussel ademt. Van

cartografie tot Kuifje. Mark kent de

stad Brussel als zijn broekzak.

De multiculturaliteit van zijn stukje

Brussel doet hem vaak filosoferen.

‘‘Ik beschouw de Onze-Lieve-Vrouw

ter Sneeuwwijk als een eiland,

middenin de Europese wijk, tussen

de Leuvenseweg, de Koningsstraat

en de grote Boulevard.” Maar

Mark is allerminst een doorsnee

eilandbewoner. Dat bewijst zijn

functie als lid van het wijkcomité.

Samen met een kleurrijke groep

mensen, zet hij zich in voor het

organiseren van activiteiten en

feesten binnen de wijkgrenzen.

Zo organiseerde hij samen met

het comité het bloemenfeest in

de straten van de wijk. Je kunt

haast zeggen dat Mark zich als

een volgeling van Charles Rogier

gedraagt, wachter en weldoener

voor een warme Brusselse wijk.

Het comité ziet ook stedenbouw

als een cruciaal aandachtspunt. Zo

zijn er diverse oude gebouwen, die

ooit een belangrijke functie hadden,

waar de stad maar geen oplossing

voor lijkt te vinden. Het comité rijkt

dan mogelijkheden aan en gaat in

debat om de meest duurzame en

verantwoorde oplossing te vinden.

Zo is het oude gebouw van het

Ministerie van Onderwijs, waar

Mark vanop zijn balkon op uitkijkt,

aan een nieuwe bestemming

toe, een bestemming waar zowel

omwonenden als het gewest vrede

in vinden.

“Onlangs hebben we met de groep

nog een bouwkundig project op

de lange baan gekregen om het

panorama rond de Congreskolom te

vrijwaren. Een project ten behoeve

van de bewoners, maar ook ten

behoeve van de stad Brussel. Een

stad waar de schoonheid vaak moet

inboeten voor de functionaliteit. Het

prachtige panorama zou niet meer

zichtbaar zijn, en dat zou ik zo

jammer vinden.” Het Vrijheidsplein

onderschrijft onder meer de vrijheid

van vereniging. Mark en het comité

houden met hun standvastigheid

voor hun woongebied alvast die

oorspronkelijke identiteit van de

wijk in ere.

People in Motion

De gehandicaptensport ligt Mark

nog zeer nauw aan het hart. Hij

kan zich alles nog fijn voor de geest

halen en getuigt met grappige

anekdotes over zijn topcarrière.

Zoals toen de stad Aalst per

vergissing het ereburgerschap

gaf aan zijn zwaarlijvige collega-

sportman, met toevallig dezelfde

naam als een hoogspringer die een

medaille had behaald.“Het publiek

op het stadhuis gaf een staande

ovatie. Met grote ogen zagen zij

hoe hij zich met zijn veel te zware

lijf, voor een hoogspringer, naar het

podium begaf.” Mark kan er nog

altijd smakelijk om lachen.

Zijn vroegere functies als atleet,

l id van jeugdorganisaties,

sportdirecteur, algemeen secretaris,

coach en delegatieleider van

buitenlandse missies, helpen Mark

om mensen te blijven inspireren met

verhalen.

Zijn grootste verwezenlijking vindt

hij echter zijn verdienste als auteur

van het boek ‘People In Motion’,

dat hij in 2010 schreef om 50 jaar

gehandicaptensport in België te

vieren. Hij schreef dit boek vooral

als eerbetoon aan één van zijn

grote inspiratoren en pionier van de

Belgische gehandicaptensport, Dr.

Albert Tricot. “Die erkenning en eer

om door hem als auteur gevraagd

te worden geeft me tot op vandaag

veel voldoening. De voorstelling

van het boek op het stadshuis, in

aanwezigheid van royale en loyale

persoonlijkheden, beschouw ik dan

ook als een van de topmomenten in

mijn carrière.”

Hij schenkt mij dan ook fier een

exemplaar dat hij nog heeft liggen.

Tot op vandaag is Mark archivaris

van het Belgian Paralympic

Comittee. Ik geloof steevast dat hij

maar al te trots is om al die kasten

vol verhalen en mijlpalen tentoon

te spreiden aan al wie dat wil, hier

en daar gekruid met een sterk en

inspirerend verhaal.

Page 3: Park / Parc

Emancipé

Rendez-vous chez Mark De Meyer,

appartement au deuxième étage,

côté gauche de la Place de la

Liberté. Je suis accueilli par un

récital de piano de Jef Neve dans

le décor classique du living de cet

ancien champion paralympique.

Les murs de la chambre sont ornés

de vieilles photos, de médailles et

de bibliothèques bien remplies

qui contiennent une collection de

bouquins sur Bruxelles et les sports

en fauteuil roulant ainsi que des

BD Tintin et des romans policiers.

Quand je m’assois à la table ronde,

le premier chevalier de l’Amérique

parle à la radio. Le vainqueur noir

conviendrait très bien dans cet

environnement des libertés car

pas mal de talents inspirateurs ont

trouvé leur chemin jusqu’ici, ce

quartier bruxellois champêtre et

frappant l’imagination, comme l’a

fait Mark De Meyer.

Le Petit Monde

«Quoi que les Flamands et les

Wallons affirment, Bruxelles est une

ville de minorités», prétend Mark,

qui estime que chaque personne,

quelles que soient ses racines,

devrait avoir droit à raconter son

histoire personnelle.

Mark De Meyer se sent tout à fait à

l’aise dans l’ancien quartier Notre-

Dame-aux-Neiges, ce qui n’est

pas étonnant vu que cette partie

de Bruxelles est très fringante et

multiculturelle. En tant que vrai

globe-trotter, Mark a rassemblé des

histoires de tous les coins du monde.

C’est pour cela que le Petit Monde,

représentant Bruxelles, forme

l’habitat naturel pour cet ancien

champion paralympique. Sa longue

carrière sportive internationale

et son engagement dans diverses

organisations ont fait de Mark une

vraie vitrine de Bruxelles. En outre,

Mark avoue avoir un vrai coup de

cœur pour la ville-capitale. Cela

se voit à son intérêt marqué pour

tout ce qui touche à Bruxelles, de la

cartographie à Tintin. Mark connaît

la ville comme sa poche.

«La multiculturalité de ce bout

de Bruxelles me fait souvent

philosopher. Pour moi, le quartier

Notre-Dame-aux-Neiges est comme

une île à l’intérieur du quartier

européen entre la Chaussée de

Louvain, la Rue Royale et le grand

boulevard.» Toutefois, Mark n’est

nullement un insulaire moyen, c’est

ce dont témoigne son affiliation

auprès du comité de quartier. Avec

l’aide de tout un groupe bigarré,

Mark s’engage pour organiser des

activités et des fêtes dans le quartier

comme la fête des fleurs, par

exemple. On pourrait dire que Mark

est comme un disciple de Charles

Rogier, gardien et bienfaiteur de ce

quartier bruxellois chaleureux.

Outre la vie associative, le comité

prête plus que jamais attention

à l’urbanisme. Le comité cherche

des solutions durables et

raisonnables pour différents vieux

bâtiments qui avaient autrefois

une fonction spécifique, mais dont

l’administration de la ville ne sait

pas quoi faire. Le vieux bâtiment

du ministère de l’Enseignement sur

lequel Mark a vue depuis son balcon

est un bon exemple d’un immeuble

ayant besoin d’une nouvelle

fonction qui doit convenir à la fois

à la Région et aux résidents.

«Récemment, nous nous sommes

collectivement engagés dans un

projet immobilier de longue durée

pour préserver le panorama autour

de la Colonne du Congrès. C’est un

projet au bénéfice des habitants et

de la ville de Bruxelles, une capitale

où souvent la beauté doit céder

à la fonctionnalité. On perdrait

le panorama magnifique, ce que

j’estimerais très dommage.» La Place

de la Liberté représente la liberté de

notre association. Mark et le comité

embrassent avec persévérance

la cause du respect de l’identité

traditionnelle du quartier.

People in Motion

Le handisport lui tient toujours à

cœur. Aussi sait-il tout se remettre

en mémoire sans aucun effort. Il

montre sa passion en racontant des

anecdotes marantes de sa carrière

sportive, comme celle d’un confrère

sportif corpulent qui a reçu par

erreur la citoyenneté d’honneur

d’Alost. En réalité, c’était un sauteur

en hauteur portant le même nom

qui avait gagné la médaille. «Quand

il s’est rendu sur le podium, le public

l’a ovationné debout en ouvrant de

grands yeux sur ce corps quand

même trop gros par rapport à la

performance.» Le souvenir le fait

toujours rire de bon cœur.

Sa carrière en tant que sportif

professionnel mais aussi son

affiliation à des groupements

de jeunesse et ses fonctions de

directeur sportif, de coach et de

président d’une délégation de

missions étrangères, ce sont de

grandes expériences qui permettent

à Mark de continuer à enthousiasmer

avec ses histoires.

Pourtant, pour Mark, sa plus grande

réalisation, c’est la publication de

son livre ‘People In Motion’ en 2010

pour célébrer 50 ans de handisport

en Belgique. Il a surtout écrit ce

livre pour rendre hommage à un

de ses plus grands inspirateurs et

pionnier du handisport belge, le Dr

Albert Tricot. «La reconnaissance

et l’honneur d’écrire un livre à

la demande d’Albert m’apporte

toujours de la satisfaction. Je

considère la présentation du livre

à l’hôtel de ville en présence de

personnalités royales et loyales

comme un des moments les plus

mémorables de ma carrière.»

Avec fierté, Mark m’offre un des

exemplaires qu’il avait encore chez

lui. Mark est toujours archiviste du

Belgian Paralympic Committee.

Je comprends que Mark soit plus

que fier de pouvoir montrer à

qui le veut toutes ces armoires

pleines d’histoires exaltantes et

d’événements marquants.

Interview: Thys Baeyens Foto/Photo: Frieder Jan Moerman

Page 4: Park / Parc

We zijn een soort eilandje

Eric Gijsen woont al 24 jaar in

Brussel, sinds 1999 in de Onze Lieve

Vrouw Ter Sneeuwwijk. Hij heeft er

een appartementje waar hij niet veel

voor moet betalen en dat toch zeer

centraal ligt.

Eric omschrijft zijn wijk als heel

gemengd. Allereerst socio-

economisch: er wonen rijkere

mensen, maar er zijn ook

verschillende sociale woningen.

Het is ook heel divers wat betreft

culturen en afkomsten: hier wonen

mensen uit allerlei hoeken van de

wereld. Het is een rustige wijk,

overdag zijn er veel restaurantjes

open voor mensen die werken in

het Parlement of in de Madoutoren,

maar ’s avonds zijn die veelal dicht,

waardoor de rust terugkeert.

De wijk is afgeschermd door de

Kleine Ring, de Koningsstraat

en het Parlement. “We zijn een

soort eilandje”. Maar wel een

bezienswaardig eilandje, zeker met

het Vrijheidsplein in het midden:

een pleintje met bomen, dat in

de zomer helemaal opleeft met

talrijke mensen op de terrasjes.

Qua leeftijdsgroepen is het minder

divers. Veel gezinnen trekken weg

zodra ze aan kinderen beginnen.

Ze gaan op zoek naar een groenere

omgeving en een huis met een tuin.

Een burenfeest groeide uit tot een

wijkfeest. De eerste stap naar de

oprichting van een wijkcomité was

gezet. Een aantal keren per jaar zijn

er ontmoetingsmomenten, waarop

de buren samenkomen en genieten

van een babbel, muziek, een drankje

en een hapje. Er zijn ook mensen

die wandelingen organiseren, of

die werken aan een groenere buurt.

“Zo hebben we al klimplanten en

boompjes geplaatst, en we zijn ook

van plan een gemeenschappelijke

moestuin aan te leggen.”

Eric is ook op de hoogte van de

historische achtergrond van de

wijk. Vroeger was deze wijk de

achterbuurt van Brussel, waar ze

mensen met lepra in quarantaine

opsloten. In 1830, tijdens de

Belgische Revolutie, heeft men

alles afgebroken en er een nieuwe

wijk gebouwd. De waarden van

het nieuwe koninkrijk zie je in

de straatnamen terugkomen: de

Onderrichtstraat, de Eredienststraat,

de Verenigingsstraat en de

Drukpersstraat.

Wat is goed? Wat kan beter? “Het

is goed dat er niet meer zo veel

leegstaat als vroeger. Er is veel

horeca, maar we missen wel wat

buurtwinkels. De krantenwinkel en

de enige bakker blijven gesloten

tijdens het weekend. En het is

jammer dat hier vaak zo snel

gereden wordt. Vanaf Madou

scheuren ze hier door de straten.

Maar het voordeel van deze wijk

is de bereikbaarheid: je hebt hier

vele metro- en tramverbindingen

op wandelafstand. En natuurlijk is

ook de centrale ligging een enorm

pluspunt.’’

Het is er ook heel rustig en de stijl

van de huizen spreekt veel mensen

aan. Niet toevallig wordt deze wijk

vaak als setting gekozen voor films

en series. Heterdaad en Salamander

zijn hier gedeeltelijk gefilmd. Maar

Eric is nog het meest trots op het

Vrijheidsplein. “Het is een van mijn

favoriete pleintjes in Brussel.” Eric

geeft toe dat hij soms wel eens

verlangt naar een terras of een tuin,

maar zijn liefde voor de wijk neemt

altijd weer de bovenhand.

Interview: Katrien Vandebroeck Foto/Photo: Miles Fischler

Nous sommes une sorte d’îlot

Eric Gijsen habite à Bruxelles depuis

24 ans et dans le quartier Notre-

Dame-aux-Neiges depuis 1999. Il y

a un petit appartement qui ne lui

coûte pas trop cher mais qui est tout

de même très central.

Eric qualifie son quartier de très

mélangé. Tout d’abord au niveau

socioéconomique: il est peuplé de

nantis mais possède aussi plusieurs

logements sociaux. Il est tout aussi

varié en ce qui concerne les cultures

et les origines: ses habitants viennent

des quatre coins de la planète. C’est

un quartier calme; de nombreux

restaurants sont ouverts en journée

pour les personnes qui travaillent au

parlement ou dans la tour Madou,

mais ils ferment généralement le

soir, et le calme revient.

Le quartier est délimité par la

petite ceinture, la rue Royale et le

Parlement. «Nous sommes une

sorte d’îlot.» Mais un îlot qui vaut

le détour, surtout la place de la

Liberté en son centre: une placette

arborée qui revit en été, lorsque les

terrasses sont de retour. La diversité

se réduit cependant quand on en

vient aux groupes d’âge. Beaucoup

de familles s’en vont quand les

enfants arrivent. Elles recherchent

alors un environnement plus vert,

et une maison avec jardin.

Une fête des voisins s’est transformée

en fête de quartier. Le premier pas

vers ce qui allait devenir un comité

de quartier avait été franchi. Il

y a des moments de rencontre

plusieurs fois par an, l’occasion

pour les voisins de se réunir pour

discuter, écouter de la musique,

boire un verre, manger un bout.

Certaines personnes organisent des

promenades, d’autres travaillent à

rendre le quartier plus vert. «Nous

avons planté notamment des

plantes grimpantes et des arbustes,

nous prévoyons aussi d’aménager

un potager communautaire.»

Mais Eric Gijsen connaît également

l’histoire de son quartier. Autrefois,

Notre-Dame-aux-Neiges était un

faubourg pauvre de Bruxelles où

étaient relégués les lépreux, mis en

quarantaine. En 1830, pendant la

révolution belge, tout a été abattu

pour céder la place à un quartier

tout neuf. Les valeurs du nouveau

royaume se marquent dans les noms

des rues: rue de l’Enseignement, rue

des Cultes, rue de l’Association et

rue de la Presse.

Quels sont les points positifs? Et les

points à améliorer? «Le point positif,

c’est qu’il y a moins d’immeubles

inoccupés qu’avant. L’horeca est

très présent, mais nous manquons

tout de même de commerces de

proximité. La librairie et l’unique

boulangerie sont fermées pendant

le week-end. Et puis c’est dommage

que tant d’automobilistes traversent

le quartier à tombeau ouvert. Ils

enfilent les rues à toute allure à

partir de Madou. Mais l’avantage de

ce quartier, c’est son accessibilité:

nous avons toutes les lignes de tram

et de métro imaginables. Et puis, il y

a bien sûr sa situation centrale, qui

constitue un autre atout majeur.»

Il y fait aussi très calme et le style

des maisons plaît à beaucoup. Ce

n’est pas un hasard si le quartier

sert souvent de décor à des films et

à des séries. Il accueille une partie

du tournage des séries flamandes

«Heterdaad» et «Salamander». Mais

c’est de la place de la Liberté qu’Eric

Gijsen est le plus fier. «C’est l’une de

mes places bruxelloises favorites.» Il

admet qu’il éprouve parfois l’envie

d’avoir une terrasse ou un jardin,

mais son amour pour son quartier

finit toujours par l’emporter.

Page 5: Park / Parc
Page 6: Park / Parc

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

161718

19 20

De

fiets

kaar

t /

La c

arte

cyc

liste

Dez

e to

cht

voor

ziet

een

fiet

svri

ende

lijk

traj

ect

lang

s m

etro

- en

vill

osta

tion

s. K

asse

istr

oken

, hel

linge

n en

ver

keer

skno

op-

punt

en k

onde

n da

arin

moe

ilijk

ont

brek

en, z

e zi

jn n

u ee

nmaa

l de

rea

litei

t va

n fie

tsen

in B

russ

el. O

nder

weg

kan

je z

elf e

en

aant

al z

ijspr

onge

n m

aken

lang

s he

t tr

ajec

t, m

eer

info

rmat

ie

over

de

vers

chill

ende

pla

atse

n vi

nd je

op

de v

olge

nde

pagi

na.

Voor

jou

ligt

slec

hts

een

stuk

je v

an d

e vo

lledi

ge t

ocht

lang

s al

le 2

8 st

atio

ns v

an m

etro

lijn

5. D

e ov

erig

e vi

er t

ocht

en v

ind

je t

erug

in d

e an

dere

kra

nten

en

de m

obie

le a

pplic

atie

bij

dit

proj

ect.

Veel

fiet

sple

zier

!

Cet

itin

érai

re c

yclis

te p

erm

et d

e re

lier

une

séri

e de

sta

tion

s de

m

étro

et

de s

tati

ons

Vill

o. Il

pou

vait

diffi

cile

men

t fa

ire

l’im

pass

e su

r le

s tr

onço

ns p

avés

, côt

es e

t gr

os c

arre

four

s ca

r ce

ux-c

i fon

t pa

rtie

de

la r

éalit

é du

cyc

liste

à B

ruxe

lles.

En

chem

in, q

uelq

ues

écha

ppée

s vo

us s

ont

prop

osée

s. P

our

de

plus

am

ples

info

rmat

ions

sur

les

diff

éren

tes

poss

ibili

tés,

co

nsul

tez

la p

age

suiv

ante

. Ce

que

vous

ave

z so

us le

s ye

ux n

e re

prés

ente

qu’

une

part

ie d

e la

pro

men

ade

com

plèt

e qu

i rel

ie

les

28 s

tati

ons

de la

lign

e 5.

Les

qua

tre

prom

enad

es c

ompl

é-m

enta

ires

vous

son

t pr

opos

ées

dans

les

autr

es jo

urna

ux e

t su

r l’a

pplic

atio

n m

obile

con

sacr

ée a

u pr

ojet

. À v

os v

élos

!

Fiet

srou

te /

Itin

érai

re c

ycla

ble

Vill

o!-s

tati

on /

Sta

tion

Vill

o!

Met

rost

atio

n /

Stat

ion

de m

étro

Fiet

svoo

rzie

ning

en /

A

mén

agem

ents

cyc

labl

es

Bezi

ensw

aard

ighe

id /

Cur

iosi

Uit

gaan

stip

/ A

faire

Verh

aal i

n de

ze k

rant

/

His

toire

dan

s ce

jour

nal

Verh

aal v

ersc

hijn

t el

ders

/

His

toire

app

araî

t ai

lleur

s

Fiet

srou

te /

Itin

érai

re c

ycla

ble

Vill

o!-s

tati

on /

Sta

tion

Vill

o!

Verh

aal i

n de

ze k

rant

/

His

toire

dan

s ce

jour

nal

Verh

aal v

ersc

hijn

t el

ders

/

His

toire

app

araî

t ai

lleur

s

Uit

gaan

stip

/ A

faire

Uit

gaan

stip

/ A

faire

Verh

aal i

n de

ze k

rant

/

His

toire

dan

s ce

jour

nal

Verh

aal i

n de

ze k

rant

/

Met

rost

atio

n /

Stat

ion

de m

étro

Fiet

svoo

rzie

ning

en /

A

mén

agem

ents

cyc

labl

es

Bezi

ensw

aard

ighe

id /

Cur

iosi

Uit

gaan

stip

/ A

faire

Fiet

svoo

rzie

ning

en /

A

mén

agem

ents

cyc

labl

es

Met

rost

atio

n /

Stat

ion

de m

étro

Fiet

svoo

rzie

ning

en /

Fi

etsv

oorz

ieni

ngen

/

Am

énag

emen

ts c

ycla

bles

Bezi

ensw

aard

ighe

id /

Cur

iosi

Uit

gaan

stip

/ A

faire

Am

énag

emen

ts c

ycla

bles

Bezi

ensw

aard

ighe

id /

Cur

iosi

Uit

gaan

stip

/ A

faire

Page 7: Park / Parc

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

1415

161718

19 20

plei

n vi

nd j

e he

el w

at g

ezel

lige

café

s en

rest

aura

ntje

s.

Het

ple

in tu

ssen

de

Mun

tsch

ouw

burg

,

Mu

ntp

unt

en

het

Mu

ntce

ntru

m d

raag

t

de

toep

asse

lijke

naa

m M

un

tple

in.

De

fun

ctio

nal

isit

isch

e ar

chit

ectu

ur

van

het

donk

ere

Mun

tcen

trum

(Ja

cque

s C

usin

ier,

1971

) ste

ekt v

anda

ag w

at a

f teg

en d

e re

st

van

het

plei

n.

Enig

szin

s ve

rdro

ng

en

tuss

en

arch

itec

tura

al

bet

wis

tbar

e ka

nto

or-

gebo

uwen

ligt

de

kath

edra

al te

r ere

van

de

patr

oonh

eilig

en v

an B

russ

el: S

int

Mic

hiel

en S

int G

oede

le. D

e ee

rste

ver

mel

ding

van

een

kerk

gebo

uw o

p de

ze lo

cati

e da

teer

t

van

1047

. H

et g

rasp

lein

tje

ervo

or w

ordt

hoe

lang

er h

oe m

eer e

en tr

ekpl

eist

er v

oor

pick

nick

ers.

Op

de K

eize

rinl

aan

sta

je v

lak

bove

n

de

tre

inve

rbin

din

g t

uss

en N

oo

rd-

en

Zuid

stat

ion.

De

bouw

van

de

tunn

el (1

952)

duur

de o

ngev

eer 4

0 ja

ar. H

ierv

oor w

erde

n

hele

wijk

en g

eslo

opt.

Als

je e

ven

stils

taat

voel

je

mis

sch

ien

wel

een

tre

in v

oo

rbij

dend

eren

.

Het

in

teri

eur

van

d

e o

verd

ekte

Bo

rtie

rgal

erij

(Mag

dal

enas

teen

weg

55)

bes

taat

hoo

fdza

kelij

k ui

t m

arm

er,

hou

t,

giet

ijzer

en

glas

. Je

bevi

ndt

je t

e m

idde

n

van

ee

n

kun

stg

aler

ij en

w

inke

ltje

s

volg

esto

uwd

met

tw

eede

hand

s bo

eken

,

tijd

schr

ifte

n en

pos

tkaa

rten

.

In

he

t Fi

ets

pu

nt

Ce

ntr

aa

l

(Mag

dal

enas

teen

weg

) ka

n

je

tere

cht

voor

fiet

sacc

esso

ires,

her

stel

linge

n of

een

park

eerp

laat

s vo

or je

sta

len

ros.

Geo

pend

op w

eekd

agen

van

7u

tot

19u.

Het

W

erve

len

de

Oo

r (A

lexa

nd

er

Cal

der,

1957

) is

een

mob

ile, e

en k

unst

wer

k

dat

bew

eeg

t d

oor

de

win

d. H

et i

s ee

n

rest

ant

van

d

e W

erel

dte

nto

on

stel

ling

van

1958

dat

, hoe

kan

het

ook

and

ers,

na

enke

le o

mzw

ervi

ngen

op

de C

oude

nber

g

tere

chtg

eko

men

is

. O

p

de

ran

d

van

de

wat

erp

arti

j ka

n j

e g

enie

ten

van

een

pan

ora

ma

met

ko

epel

s,

kert

ore

ns

en

flatg

ebou

wen

als

dec

or v

oor d

e to

ren

van

het

Brus

sels

e st

adhu

is.

Het

Bel

vue

Mus

eum

(Pa

leiz

enp

lein

)

is h

elem

aal

gew

ijd a

an d

e ge

schi

eden

is

van

Bel

gië

. O

p h

et b

inn

enp

lein

tje

ligt

een

rust

iek

terr

as in

de

scha

duw

van

het

koni

nklij

k pa

leis

. Fie

tsen

stal

ling

is v

oorz

ien.

The

Seq

uen

ce (

Arn

e Q

uin

ze,

2008

)

zit

goed

ver

stop

t tu

ssen

geb

ouw

en v

an

het

Vla

ams

Parl

emen

t en

het

Hu

is v

an

de

Vla

amse

V

olk

sver

teg

enw

oo

rdig

ers

op

d

e Le

uve

nse

weg

. D

eze

eno

rme

kun

stin

stal

lati

e b

esta

at u

it h

ou

t, b

eto

n

en fl

uo v

erf.

De

inst

alla

tie

wil

niet

alle

en

een

bru

g s

laan

tu

ssen

po

litie

kers

maa

r

ook

tuss

en p

olit

ieke

rs e

n bu

rger

s.

De

Loke

tten

zaal

van

het

Hui

s va

n de

Vla

amse

Vol

ksve

rteg

enw

oord

iger

s he

eft

haar

naa

m n

iet

gest

olen

. In

dit

voor

mal

ig

po

stg

ebo

uw

in

d

e IJ

zere

nkr

uis

stra

at

kan

je

tere

cht

voo

r te

nto

on

stel

ling

en,

min

icon

cert

en e

n lit

erai

re a

ctiv

itei

ten.

De

loke

tten

zaal

is

geo

pen

d o

p w

eekd

agen

van

10u

tot

17u.

Sc

hu

in

ov

er

con

cert

zaa

l

Koni

nklij

k C

ircu

s vi

nd j

e ‘L

e Bi

er C

ircu

s’

(Ond

erri

chts

traa

t 57

). Je

kan

er

mee

r da

n

100

Bel

gis

che

bie

ren

pro

even

. O

p d

e

kaar

t st

aan

ook

gere

chte

n op

bas

is v

an

bie

r. G

eop

end

van

din

sdag

to

t en

met

zate

rdag

.

De

Vrijh

eids

plaa

ts is

een

war

e oa

se te

mid

den

van

kant

oorg

ebou

wen

en

druk

ke

verk

eers

asse

n. H

et p

lein

tje is

om

ring

d m

et

café

s, r

esta

ura

ntje

s en

wo

nin

gen

. Ee

ns

de z

on e

r do

orbr

eekt

zit

ten

de t

erra

sjes

vol

zake

nm

ense

n,

stu

den

ten

en

lo

kale

bew

oner

s. In

caf

é Le

Lib

erty

kan

je te

rech

t

voo

r ee

n k

offi

e va

n B

réso

r en

een

du

ik

in d

e ge

schi

eden

is v

an v

oetb

alcl

ub R

SC

And

erle

cht.

Aan

m

etro

K

un

st-W

et

rijd

je

d

e

Bru

ssel

se

vijf

ho

ek

bin

nen

(r

ich

tin

g

War

and

epar

k)

of

bu

iten

(r

ich

tin

g

Jube

lpar

k). D

e m

idde

leeu

wse

vijf

hoek

ige

stad

som

wal

ling

hee

ft v

and

aag

pla

ats

gem

aakt

voo

r ee

n st

adsa

utos

nelw

eg e

n

met

rolij

nen

2 en

6.

Caf

é W

alvi

s lig

t aan

de

Vla

amse

poor

t,

één

van

de

voo

rmal

ige

mid

del

eeu

wse

toeg

ang

spo

ort

en t

ot

het

cen

tru

m v

an

Brus

sel.

Laat

je

fiets

ach

ter

in d

e st

allin

g

en g

enie

t va

n e

en d

ran

kje

en s

nel

le

hap

. H

et g

ewel

dig

e in

teri

eur

dra

agt

de

hand

teke

ning

van

de

Brus

sels

e ca

fégo

eroe

Fréd

éric

Nic

olay

(°19

69).

Sup

ertr

end

y, b

ruis

end

en

hip

zijn

enke

le b

egri

pp

en o

m d

e et

alag

es o

p

de

Dan

saer

tstr

aat

te b

esch

rijv

en.

Dez

e

bu

urt

is

de

voo

rbije

15

jare

n e

no

rm

vera

nder

d. T

heeh

uize

n, b

eenh

ouw

erije

n

en

voed

ing

swin

kels

ve

rdw

ijn

en,

desi

gner

win

kels

kom

en in

de

plaa

ts.

Op

de

Vla

amse

stee

nweg

85

vin

d

je C

yclo

. O

pen

van

din

sdag

to

t en

met

zate

rdag

voo

r een

ond

erho

ud, h

erst

ellin

g

of t

echn

isch

e co

ntro

le v

an je

fiet

s.

In

Bru

ssel

w

ord

en

du

iven

n

iet

alle

en

verv

loek

t m

aar

oo

k g

epre

zen

.

Get

uig

e h

ierv

an i

s d

it M

on

um

ent

van

de

Oo

rlo

gsd

uif

aan

de

Stee

nko

olk

aai.

Post

du

iven

w

erd

en

tijd

ens

de

Eers

te

Wer

eld

oo

rlo

g

mas

saal

in

gez

et

als

bood

scha

pper

. Ach

ter h

et m

onum

ent l

igt

een

park

je m

et s

peel

tuin

.

Stee

nkoo

lkaa

i num

mer

9 is

een

war

e

ho

tsp

ot

voo

r m

ense

n

met

g

oes

tin

g.

Je v

ind

t er

on

der

mee

r ee

n t

oer

isti

sch

info

pu

nt

van

U

SE

IT,

de

crea

tiev

e

onde

rnem

ersm

arkt

Mic

ro M

arch

é en

Het

Punt

, ste

unpu

nt v

oor m

ense

n/or

gani

satie

s

met

inte

ress

e in

vri

jwill

iger

swer

k.

Dit

ple

in i

s o

ok

wel

gek

end

als

de

‘Vis

mar

kt’

die

hie

r o

oit

ges

itue

erd

was

.

De

kaai

en i

n de

ze b

uurt

ver

wijz

en n

aar

de

have

n d

ie h

ier

tot

het

beg

in v

an d

e

20e

eeuw

ges

itue

erd

was

. Het

is z

eer

de

vraa

g of

de

jaar

lijks

e ke

rstm

arkt

ooi

t ee

n

even

gro

te s

tem

pel

zal

kunn

en d

rukk

en

op d

e g

esch

ied

enis

. N

abijg

eleg

en c

afés

met

ro

nke

nd

e n

amen

al

s La

bo

ure

ur,

Dar

ingm

an, M

erlo

, Ros

kam

en

La P

énic

he

zijn

een

bez

oek

waa

rd.

Dit

p

lein

tje

en

de

nab

ijgel

egen

stra

ten

van

het

Beg

ijnh

of

vorm

en e

en

oase

van

rus

t in

het

cen

trum

van

Bru

ssel

.

Gem

eens

chap

scen

trum

De

Mar

kten

is g

eleg

en a

an d

e ve

rkee

rsvr

ije O

ud

e

Gra

anm

arkt

. Je

kan

er

tere

cht

voor

een

uitg

ebre

id c

ultu

uraa

nbod

of

een

terr

asje

in d

e zo

n.

In d

e st

rate

n r

on

do

m d

it

Cet

te p

lace

ain

si q

ue le

s ru

es d

onna

nt

sur

le b

égu

inag

e fo

rmen

t u

ne

oas

is d

e

paix

au

cœur

de

Brux

elle

s.

Le

cen

tre

com

mu

nau

tair

e «D

e

Mar

kten

» es

t si

tué

rue

du V

ieux

Mar

ché

aux

Gra

ins.

Vo

us

y tr

ou

vere

z u

ne

rich

e

offre

cul

ture

lle e

t p

ourr

ez v

ous

inst

alle

r

sur

une

peti

te t

erra

sse

enso

leill

ée.

La p

lace

dél

imit

ée p

ar l

e th

éâtr

e de

la

Mo

nn

aie,

M

un

tpu

nt

(bib

lioth

èqu

e

flam

and

e) e

t le

Cen

tre

Mo

nn

aie

po

rte

bie

n s

on

no

m:

pla

ce d

e la

Mo

nn

aie.

L’ar

chit

ectu

re f

onct

ionn

alis

te e

t qu

elqu

e

peu

som

bre

du C

entr

e M

onna

ie (

Jacq

ues

Cui

sini

er, 1

971)

con

tras

te a

vec

les

autr

es

bâti

men

ts.

No

yée

entr

e le

s im

meu

ble

s d

e

bu

reau

x à

l’arc

hit

ectu

re c

ont

esta

ble

, la

cath

édra

le c

élèb

re le

s pa

tron

s de

la v

ille:

sain

t Mic

hel e

t sai

nte

Gud

ule.

La

prem

ière

men

tion

d’u

ne é

glis

e en

ce

lieu

rem

onte

à 10

47. L

a pe

lous

e qu

i la

préc

ède

atti

re d

e

plus

en

plus

d’a

mat

eurs

de

piqu

e-ni

que.

Sur

le b

ou

leva

rd d

e l’I

mp

érat

rice

,

vou

s su

rplo

mb

ez l

a jo

nct

ion

fer

rovi

aire

qui r

elie

la g

are

du N

ord

à ce

lle d

u M

idi.

La

cons

truc

tion

du

tunn

el (1

952)

a d

uré

près

de 4

0 an

s et

néc

essi

té l

a de

stru

ctio

n de

plus

ieur

s qu

arti

ers.

Si v

ous

vous

arr

êtez

un

mom

ent,

vous

sen

tire

z pe

ut-ê

tre

un t

rain

pass

er e

n-de

ssou

s de

vou

s à

gran

d fr

acas

.

La

gal

erie

B

ort

ier,

un

e g

aler

ie

couv

erte

sit

uée

au n

umér

o 55

de

la ru

e de

la M

adel

eine

, est

déc

orée

pri

ncip

alem

ent

de m

arbr

e, d

e bo

is, d

e fe

r for

gé e

t de

verr

e.

Vous

vou

s tr

ouve

z en

tre

une

gale

rie

d’ar

t

et d

es b

ou

tiq

ues

déb

ord

ant

de

livre

s,

de p

ério

diqu

es e

t de

car

tes

post

ales

de

seco

nde

mai

n.

Rue

de l

a M

adel

eine

tou

jour

s, v

ous

tro

uve

rez

le p

oin

t vé

lo d

e B

ruxe

lles-

Cen

tral

. N’h

ésit

ez p

as à

y a

ller s

i vou

s av

ez

beso

in d

’acc

esso

ires,

d’u

ne ré

para

tion

ou

sim

plem

ent

d’un

end

roit

lais

ser

votr

e

vélo

. O

uver

t le

s jo

urs

ouvr

able

s de

7h

à

19h.

L’«O

reill

e to

urbi

llonn

ante

» (A

lexa

nder

Cal

der

, 19

57)

est

un m

obile

, un

e œ

uvre

d’ar

t qui

bou

ge a

u gr

é du

ven

t. C

’est

aus

si

un v

esti

ge d

e l’e

xpos

itio

n un

iver

selle

de

1958

. D

u b

ord

de

la p

ièce

d’e

au,

vou

s

déc

ou

vrez

un

pan

ora

ma

de

cou

po

les,

cloc

her

s et

im

meu

ble

s à

app

arte

men

ts,

sur

lequ

el s

e dé

tach

e la

tour

de

l’hôt

el d

e

ville

de

Brux

elle

s.

Le m

usée

BEL

vue

(pla

ce d

es P

alai

s)

est e

ntiè

rem

ent c

onsa

cré

à l’h

isto

ire d

e la

Belg

ique

. La

cour

inté

rieu

re p

ossè

de u

ne

terr

asse

tra

nqui

lle d

ans

l’om

bre

du p

alai

s

roya

l. Es

pace

pou

r ran

ger l

es v

élos

dev

ant

la p

orte

.

«The

Seq

uenc

e» (A

rne

Qui

nze,

200

8)

est

bie

n c

ach

ée e

ntre

les

bât

imen

ts d

u

Parl

emen

t fl

aman

d e

t la

«H

uis

van

de

Vla

amse

V

olk

sver

teg

enw

oo

rdig

ers»

(mai

son

des

par

lem

enta

ires

flam

and

s)

sur

la c

haus

sée

de L

ouva

in. C

ette

éno

rme

inst

alla

tion

se

com

pose

de

bois

, de

béto

n

et

de

pei

ntu

re

flu

ore

scen

te.

L’œ

uvr

e

ente

nd

jet

er u

n p

on

t n

on

seu

lem

ent

entr

e le

s p

erso

nn

alit

és p

olit

iqu

es m

ais

auss

i ent

re le

s pe

rson

nalit

és p

olit

ique

s et

les

cito

yens

.

La s

alle

des

gu

ich

ets

de

la m

aiso

n

des

p

arle

men

tair

es

flam

and

s n’

a p

as

volé

son

nom

. Cet

anc

ien

bâti

men

t de

la

post

e si

tué

rue

de la

Cro

ix d

e fe

r acc

ueill

e

des

expo

siti

ons,

de

peti

ts c

once

rts

ains

i

que

des

acti

vité

s lit

téra

ires

. La

sal

le d

es

guic

hets

est

ouv

erte

en

sem

aine

de

10h

à 17

h.

En f

ace

du

Cir

qu

e ro

yal,

bie

n q

ue

lég

èrem

ent

déc

alé,

se

tro

uve

le

«Bie

r

Cir

cus»

(au

nu

mér

o 5

7 d

e la

ru

e d

e

l’En

seig

nem

ent)

. Vo

us

po

uve

z y

go

ûte

r

plus

de

100

bièr

es b

elge

s. O

uver

t du

mar

di

au s

amed

i.

La p

lace

de

la L

iber

té e

st u

ne v

érit

able

oasi

s p

erd

ue a

u m

ilieu

d’im

meu

ble

s d

e

bu

reau

x et

d’a

xes

rou

tier

s en

com

bré

s.

Cet

te p

etit

e pl

ace

est

cein

turé

e de

caf

és,

de

rest

aura

nts

et d

e lo

gem

ents

. Q

uand

le s

olei

l bri

lle, l

es t

erra

sses

se

rem

plis

sent

d’h

om

mes

d’a

ffai

res,

d’é

tud

iant

s et

de

rive

rain

s. C

omm

ande

z un

caf

é Br

ésor

au

«Lib

erty

» et

plo

ngez

-vou

s da

ns l’

hist

oire

du R

SC A

nder

lech

t.

À l

a st

atio

n d

e m

étro

Art

s-Lo

i, so

it

vous

ent

rez

dans

le p

enta

gone

bru

xello

is

(dir

ecti

on

par

c d

e B

ruxe

lles)

, so

it v

ou

s

vou

s en

él

oig

nez

(d

irec

tio

n

par

c d

u

Cin

quan

tena

ire).

Les

mur

s qu

i ent

oura

ient

la v

ille

au M

oyen

-Âg

e o

nt a

ujo

urd

’hu

i

cédé

la p

lace

à u

ne a

utor

oute

et a

ux li

gnes

de m

étro

2 e

t 6.

Le c

afé

«Wal

vis»

a é

lu d

omic

ile P

orte

de F

land

re, l

’un

des

anci

ens

accè

s ve

rs le

cent

re d

e Br

uxel

les

au M

oyen

-Âge

. Lai

ssez

votr

e vé

lo à

l’ar

rièr

e, d

ans

l’abr

i pré

vu à

cet

effet

, et

com

man

dez

une

bois

son

et u

n

peti

t en-

cas.

À l’

inté

rieu

r, le

déc

or p

orte

la

sign

atur

e du

gou

rou

brux

ello

is d

es c

afés

,

Fréd

éric

Nic

olay

(né

en 1

969)

.

Hyp

erb

ran

chés

, b

ou

illo

nn

ants

et

très

ten

danc

e: c

es q

uelq

ues

qual

ifica

tifs

déc

rive

nt

bie

n l

es é

tala

ges

de

la r

ue

Dan

saer

t. C

e q

uar

tier

a é

no

rmém

ent

chan

au c

ou

rs d

es q

uin

ze d

ern

ière

s

ann

ées.

Sal

on

s d

e th

é, b

ou

cher

ies

et

mag

asin

s d

’alim

enta

tio

n d

isp

arai

ssen

t

pou

r cé

der

la p

lace

à d

es b

outi

que

s de

créa

teur

s.

Au

num

éro

85 d

e la

rue

de

Flan

dre

se t

rouv

e l’a

telie

r vé

lo d

e C

yclo

. O

uver

t

du m

ardi

au

sam

edi,

pour

un

entr

etie

n,

une

répa

rati

on o

u un

con

trôl

e te

chni

que

de v

otre

vél

o.

À B

ruxe

lles,

les

pig

eon

s so

nt h

aïs,

mai

s au

ssi

glo

rifi

és.

En

tém

oig

ne

le

mon

umen

t au

Pig

eon-

sold

at s

ur l

e qu

ai

à la

Hou

ille.

Lor

s d

e la

Pre

miè

re G

uerr

e

mo

nd

iale

, le

s p

igeo

ns

voya

geu

rs o

nt

beau

coup

été

uti

lisés

com

me

mes

sage

rs.

Der

rièr

e le

mon

umen

t se

cac

he u

n pa

rc

doté

d’u

ne p

lain

e de

jeux

.

Le n

umér

o 9

du q

uai à

la H

ouill

e es

t

en q

uelq

ue s

orte

un

pass

age

oblig

é po

ur

ceux

qui

ont

des

env

ies

de

déc

ouve

rte.

Vou

s y

tro

uve

rez

no

tam

men

t le

po

int

d’in

form

atio

n t

ou

rist

iqu

e d

e U

SE I

T, l

e

Mic

roM

arch

é de

s cr

éate

urs

et H

et P

unt,

un c

entr

e né

erla

ndop

hone

qui

s’a

dres

se

aux

pers

onne

s et

ass

ocia

tion

s in

tére

ssée

s

par

le v

olon

tari

at.

Cet

te p

lace

est

ég

alem

ent

app

elée

«mar

ché

aux

po

isso

ns»

, u

n r

app

el d

es

acti

vité

s q

ui

s’y

ten

aien

t au

tref

ois

. Le

s

qu

ais

de

ce q

uar

tier

so

nt

les

reliq

ues

du

po

rt q

ui

a o

ccu

les

lieu

x ju

squ’

au

déb

ut

du

vi

ng

tièm

e si

ècle

. O

n

ne

peu

t s’

emp

êch

er d

e se

dem

and

er s

i le

mar

ché

de

No

ël q

ui s

’y t

ient

to

us

les

ans

lais

sera

un

jou

r u

ne

trac

e au

ssi p

rofo

nd

e

dan

s l’h

isto

ire

de

la

ville

. Le

s ca

fés

envi

ron

nan

ts,

aux

no

ms

auss

i ro

nfla

nts

qu

e le

«La

bo

ure

ur»

, le

«Dar

ing

man

», l

e

«Mer

lo»,

le

«Ro

skam

» et

la

«Pén

ich

vale

nt le

dét

ou

r.

11

22

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

1617

17

18

18

19

1920

20

Page 8: Park / Parc
Page 9: Park / Parc

Café met Limburgse tongval

Het Vrijheidsplein is een goed

bewaard stukje Brusselse

authenticiteit. De werknemers van

de nabijgelegen kantoorgebouwen

weten dat maar al te goed. Als het

mooi weer is, zitten de terrasjes vol

mensen die er hun boterhammen

komen opeten, en een frisse pint

drinken. Je vindt er het café Le

Liberty. De kroeg straalt een volkse

sfeer uit. Aan de muren hangen

posters van RSC Anderlecht met

de ploegen van vele jaren geleden.

Achter de toog staat een bak met

cassettes. Het is duidelijk dat café

Le Liberty al een lange geschiedenis

achter de rug heeft.

Ik heb er afgesproken met Carlos en

Marie-Jeanne, die het café samen

uitbaten. Marie-Jeanne volgde haar

grote liefde in de jaren 70 vanuit

het verre Limburg naar Brussel.

Carlos baat al heel zijn leven cafés

uit terwijl ‘Jeanneke’ afkomstig is uit

een beenhouwersfamilie. Een café

in Brussel was dus iets helemaal

anders voor haar. Gelukkig deed

ze het graag. “Moest ik het niet

graag gedaan hebben, was ik al

lang teruggekeerd naar Limburg.”

Het Frans leerde ze snel maar haar

Limburgse tongval is gelukkig niet

verdwenen. Over de taalperikelen in

Brussel maakt ze zich geen zorgen.

“Ik spreek in de taal die de klant

spreekt”, zegt ze. Toch heeft het

café meer Nederlandstalige dan

Franstalige klanten.

Het sociaal contact dat een café

meebrengt vinden de uitbaters de

belangrijkste drijfveer. Helaas is er

veel veranderd in de loop der jaren.

Vroeger was er meer ambiance,

er was een groter groepsgevoel.

Nu is iedereen meer met zichzelf

bezig. Tijden veranderen en dat

beseffen ze maar al te goed. Daarom

koesteren ze hun herinneringen van

de voorbije jaren. Zo herinneren ze

zich het legendarische feest naar

aanleiding van tien jaar Le Liberty.

“Er kwam een orkestje spelen en

het was de hele nacht feest”, vertelt

de gastvrouw. ‘‘Dit is één van de

vele momenten die mij altijd zullen

bijblijven.”

Interview: Ben Brants Foto/Photo: Lisa Harnie

Un café à l’accent limbourgeois

La place de la Liberté: un pan

bien conservé de l’authenticité

bruxelloise. Les employés de bureau

des immeubles environnants ne le

savent que trop bien. Par beau

temps, les terrasses se remplissent

d’amateurs de bière fraîche pour

accompagner leurs tartines. La place

est également la terre d’accueil du

café Le Liberty. Le bistrot dégage

une atmosphère populaire. Les murs

sont couverts d’affiches du RSC

Anderlecht qui mettent en scène

les équipes d’il y a plusieurs années.

Derrière le comptoir trône un bac

rempli de cassettes. C’est clair, Le

Liberty a une longue histoire.

J’ai pris rendez-vous avec Marie-

Jeanne, qui tient le café avec son

mari, Carlos. Dans les années 70,

elle a suivi son grand amour et

quitté le lointain Limbourg pour

venir à Bruxelles. Carlos a toujours

géré des cafés alors que «Jeanneke»

vient d’une famille de bouchers. Un

café à Bruxelles était donc quelque

chose de totalement inédit pour elle.

Heureusement, elle a accroché. «Si

je n’avais pas aimé travailler ici, je

serais retournée au Limbourg il y

a belle lurette.» Elle a rapidement

appris le français, mais sans jamais

perdre son accent limbourgeois.

Elle ne se fait aucun mauvais sang à

cause des problèmes linguistiques

à Bruxelles. «Je parle la langue

qu’utilise le client», explique-t-elle.

Néanmoins, la clientèle du café

est plutôt néerlandophone que

francophone.

Les contacts sociaux qui se nouent

dans un café sont la principale

motivation de nos deux tenanciers.

Malheureusement, les choses

ont beaucoup changé au fil des

ans. Avant, il y avait davantage

d’ambiance, il régnait un esprit de

groupe plus prononcé. Aujourd’hui,

tout le monde s’occupe plutôt de

soi-même. Les temps changent,

ils ne le réalisent que trop bien.

C’est pourquoi ils chérissent leurs

souvenirs des années écoulées. Ils se

souviennent notamment de la fête

légendaire donnée pour les dix ans

du Liberty. «Un petit orchestre est

venu jouer et nous avons fait la fête

toute la nuit», explique la patronne.

«C’est un des nombreux moments

dont je me souviendrai toujours.»

Page 10: Park / Parc

Een huzarenstuk

Carine Aerssens werkt al 23 jaar met

hart en ziel als poetsvrouw in de

Sint-Goedele kathedraal. Het is een

hele opgave om de oppervlakte van

4800 m² netjes te houden. Bedenk

maar dat je minstens twee keer per

week een voetbalveld zou dweilen.

Naast de vloer zijn er ook nog

stoelen, beelden, altaren, vitrines,

ramen, luchters, biechtstoelen,

zijkapellen, de preekstoel, de

kruisweg, de schatkamer, de winkel,

de bovenste trappen buiten, de

cafetaria en de toiletten voor het

personeel.

Behalve het poetswerk wast en

strijkt Carine ook alle sierkleedjes

die in de kathedraal gebruikt

worden. De kazuifels zijn gemaakt

uit een delicate stof en worden

daarom door een gespecialiseerde

firma gereinigd.

Minimum twee keer per week, als

de vloer van de kathedraal gereinigd

wordt, moeten honderden stoelen

verplaatst worden. In de loop van

de jaren heeft Carine daarvoor een

handige truc gevonden. De eerste

rij stoelen wordt op de achterste

rij geplaatst. Vervolgens schuiven

de andere stoelen systematisch

een rij naar voor, zodat er op de

vrijgekomen plaats kan gepoetst

worden. Het blijft een huzarenwerk.

De beelden worden een aantal keren

per jaar gestofzuigd. De hoogste

beelden neemt de werkman voor

zijn rekening. Hij maakt daarvoor

gebruik van een hoogtewerker.

Niettegenstaande dat hulpmiddel

zijn niet alle beelden bereikbaar.

Die moeten wachten op restauratie

om gereinigd te worden. Als je

bedenkt dat dit slechts één keer in

de honderd jaar is…

De biechtstoelen en de preekstoel

worden gestofzuigd en met een

stofdoek wordt het stof verwijderd.

Het is een doorn in het oog van

Carine dat ze de preekstoel niet

tot boven kan reinigen. Het is een

zeer opvallend monument in het

midden van de kathedraal en dat

zou volledig proper moeten zijn,

vindt ze.

De kruisweg wordt twee keer per

jaar met water en zeep gereinigd.

Op donderdag heeft de koster een

vrije dag. Dan ontfermt Carine zich

over de toeristen die steeds talrijker

aanwezig zijn in de kathedraal.

Ze zorgt dat het stil blijft en geeft

uitleg waar ze kan. Historische

uiteenzettingen laat ze aan de

vrijwillige gidsen over die vanaf

juni tot en met september steeds

aanwezig zijn. Het kaarsenbestand

houdt zij die dag ook op peil.

De kathedraal werd van 1983 tot

2000 grondig gerestaureerd. Carine

maakte een groot deel van die

periode mee. Dit was ongetwijfeld

de stoffigste periode uit haar leven.

Die jaren was het heel moeilijk

om de kathedraal netjes te krijgen

en te houden. Toch kijkt Carine

positief terug op die periode. Via

de stellingen die toen opgesteld

stonden kon ze bepaalde beelden

en torentjes in de kathedraal van

dichterbij bekijken. Het eindresultaat

na de restauratie vindt ze prachtig.

De twee hoogtepunten uit de

carrière van Carine zijn ongetwijfeld

de huwelijken van koning Filip en

prins Laurent. Alles moest tip top

in orde zijn. ’s Morgens heel vroeg

werd nog de laatste hand gelegd

aan de rode loper, waarna het

personeel kon genieten van de

gebeurtenissen. Bij de gedachte

alleen al ontstonden twinkelingen

in haar ogen.

Un exploit

Carine Aerssens travaille depuis

23 ans comme femme de ménage,

dévouée corps et âme, à la

cathédrale Sainte-Gudule. Nettoyer

une telle surface (4800 m2) n’a rien

d’une sinécure. Imaginez que vous

deviez passer la serpillière sur un

terrain de foot au minimum deux

fois par semaine. Il y a le sol, bien sûr,

mais aussi les chaises, les statues,

les autels, les vitrines, les fenêtres,

les chandeliers, les confessionnaux,

les chapelles latérales, la chaire,

le chemin de croix, le trésor, la

boutique, les marches du haut à

l’extérieur, la cafétéria et les toilettes

du personnel.

Carine lave et repasse également

tous les napperons décoratifs utilisés

dans la cathédrale. Les chasubles

sont lavées à l’extérieur car elles

sont cousues dans un tissu délicat.

Toutes les chaises (et il y en a des

centaines) doivent être déplacées

au moins deux fois par semaine

pour nettoyer le sol. Au fil des ans,

Carine a fini par élaborer un petit

truc bien pratique. Elle dépose les

chaises de la première rangée sur

celles de la dernière. Ensuite, elle

fait avancer systématiquement

les chaises rangée par rangée de

manière à libérer un espace au sol

pour le nettoyer. Ce nettoyage n’en

reste pas moins un exploit.

Elle passe l’aspirateur sur les statues

plusieurs fois par an. Les plus hautes,

c’est l’homme de peine qui s’en

charge. Pour ce faire, il utilise un

élévateur. Malgré tout, certaines

statues restent inaccessibles.

Celles-ci doivent attendre une

restauration pour être nettoyées. Et

quand on sait qu’il n’y en a une que

tous les cent ans…

Elle passe l’aspirateur dans les

confessionnaux et dans la chaire et

les dépoussière avec un chiffon. Elle

s’agace de ne pas pouvoir nettoyer

au-dessus de la chaire. Il s’agit d’un

monument bien visible au centre

de la cathédrale, il devrait donc être

propre de haut en bas, estime-t-elle.

Elle lave le chemin de croix à l’eau et

au savon deux fois par an.

Le jeudi, le sacristain est en congé.

Ce jour-là, Carine s’occupe des

touristes, de plus en plus nombreux

à la cathédrale. Elle veille à ce que le

silence soit respecté et donne quelques

explications lorsqu’elle le peut. Elle

laisse les descriptions historiques

aux guides bénévoles qui, de juin à

septembre, sont toujours présents.

Le jeudi, elle surveille aussi le stock de

bougies.

De 1983 à 2000, la cathédrale au a été

restaurée de fond en comble. Carine

a connu une grande partie de cette

période. Il s’agit sans conteste de la plus

poussiéreuse de son existence. Pendant

tout ce temps, il a été très difficile de

nettoyer la cathédrale et de la garder

propre. Pourtant, elle en garde un bon

souvenir. Les échafaudages dressés à

l’époque lui ont permis d’aller voir de

plus près certaines statues et quelques

clochetons de la cathédrale. Elle trouve

le résultat magnifique.

Les deux points forts de la carrière

de Carine Aerssens sont, sans

hésitation, le mariage du roi Philippe

et celui du prince Laurent. Tout

devait être parfaitement en ordre.

Très tôt le matin, il a fallu mettre la

dernière main au tapis rouge, et le

personnel a pu ensuite profiter de

l’événement. La simple évocation

de ces mariages suffit à faire pétiller

ses yeux.

Interview: Iris Rateau Foto/Photo: Rob Funcken

Page 11: Park / Parc
Page 12: Park / Parc

Metrolijn 5 anders bekeken

Gebruikers van het openbaar

vervoer, en zeker reizigers met de

metro, beschouwen hun traject vaak

als louter functioneel. Men stapt op

de metro zo dicht mogelijk bij de

vertrekplaats om er pas uit te gaan

bij de eindbestemming.

Brussel is nochtans een stad die

telkens opnieuw kan ontdekt worden

en telt enorm veel interessante en

toffe plaatsen. Waarom niet eens

een halte vroeger op- of afstappen

en een stuk van het overblijvende

traject per fiets of te voet afleggen?

De vraag klinkt eenvoudig, maar

voor velen is de drempel groot.

Ik ondersteun ten volle dit project

dat de bruisende, vaak ondergrondse

wereld van metrolijn 5 in contact

wil brengen met de wijken die zich

rond de 28 metrostations situeren.

Dankzij getuigenissen en foto’s van

de Brusselaars die wonen langsheen

het traject van metrolijn 5, krijgen

buurten een gezicht. Wijken worden

vermenselijkt en nodigen uit om

ontdekt te worden. Uiteraard niet

Un autre regard sur la ligne de métro 5

Les usagers des transports publics,

et en particulier les voyageurs

dans le métro, considèrent leur

trajet uniquement d’un point de

vue fonctionnel. On monte dans

le métro au plus près de l’endroit

de départ pour en descendre à sa

destination.

Bruxelles est pourtant une ville

que l’on peut redécouvrir à chaque

promenade et qui compte de

nombreux endroits agréables

et intéressants. Pourquoi ne pas

descendre ou monter à un arrêt plus

tôt et effectuer une partie du trajet

à pied ou à vélo? Cette question

semble simple, mais de nombreuses

personnes redoutent de faire le pas.

Je soutiens pleinement ce projet

qui a pour objectif de faire entrer

en contact ce monde, trépidant et

souvent souterrain de la ligne de

métro 5, avec les quartiers situés

autour des 28 stations de métro.

Les témoignages et photos des

Bruxellois qui habitent le long de la

ligne de métro 5 confèrent une iden-

tité aux quartiers. Les quartiers sont

humanisés et invitent à leur décou-

verte, et ce non seulement par les

visiteurs de notre ville, mais aussi

par les Bruxellois.

Je vous invite à commencer votre

expédition à l’aide de ce journal

ou de l’application sur votre

smartphone. Quittez cette station

de métro et entrez dans le monde

captivant de Bruxelles à pied ou à

vélo. Les histoires, photos et activités

qui vous sont proposées vous en

donnent déjà un bel aperçu. Mais

partez surtout à la découverte des

quartiers de la manière dont vous le

souhaitez: votre excursion n’en sera

que plus instructive.

Ministre bruxelloise des Travaux

Publics et des Transports

Metro 5: Moving People, Moving Stories

Metrolijn 5 doorsnijdt Brussel van

west naar oost, en heeft precies

28 haltes nodig voor zijn tocht

door een bonte mengeling wijken

en buurten. Tussen september en

december 2013 krijgt elke halte

een eigen krant, gemaakt door een

ploeg enthousiaste gelegenheids-

journalisten. Studenten en

medewerkers van de HUBrussel

en Luca namen de metro naar

een hun onbekende ‘Brusselaar’.

Deze inspirerende ontmoetingen

resulteerden in 112 unieke

portretten. Studenten van ISFC

gaven het geheel mee vorm. Om

metrolijn 5 verder in de bloemetjes

alleen door bezoekers van onze stad,

maar zeker ook door de Brusselaars

zelf.

Ik nodig u uit om met deze krant

in de hand of met de App op uw

smartphone uw ontdekkingstocht

aan te vatten. Verlaat dit metro-

station en stap of fiets de boeiende

wereld van Brussel in. De verhalen,

foto’s en activiteiten die men

aanbiedt zetten u al een flink eind

op weg.

Brussels minister van Openbare

Werken en Vervoer

te zetten zijn bij een aantal stations

leuke activiteiten gepland. Cactus

& Co gidst al wie wil gratis met de

fiets langs het metrolijn 5 parcours

en directe omgeving, met uitstapjes

naar de plekjes die in de interviews

aan bod komen.

Meer info via: www.facebook.com/

metro5be

Metro 5: Moving People, Moving Stories

La ligne de métro 5 traverse Bruxelles

d’ouest en est, et pas moins de 28

stations lui sont nécessaires pour

relier tous ces quartiers très bigarrés.

De septembre à décembre 2013,

chaque station aura son propre

journal, réalisé par une équipe de

journalistes occasionnels débordant

d’enthousiasme. Des étudiants et des

collaborateurs de la HUB et de Luca

ont pris le métro à la rencontre d’un

«Bruxellois» inconnu. Ces rencontres

inspiratrices ont débouché sur 112

portraits exceptionnels, que des

étudiants de l’ISFC ont mis en pages.

Pour garder les projecteurs braqués

sur la ligne 5, une série d’activités

seront organisées dans plusieurs

stations. Cactus & Co se fera un

plaisir de guider gratuitement tous

ceux qui souhaitent découvrir le

parcours de la ligne 5 et ses environs

à vélo et organisera des promenades

vers les lieux évoqués dans les

interviews.

Toutes les informations se trouvent

sur www.facebook.com/metro5be

Verantwoordelijke uitgever / editeur responsable: Dirk De Ceulaer, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Contact: [email protected] - 02 210 12 57. Ne pas jeter sur la voie publique. Niet op de openbare weg gooien.

Met de steun van de