Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke...

of 19 /19
pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Embed Size (px)

Transcript of Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke...

Page 1: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

pag. 1

Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie:

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen

Page 2: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 2

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding

POSTINITIËLE OPLEIDINGEN

Master-na-Master in de Manuele Therapie

Postgraduaat Sport, Economie en Communicatie

Expert Class in Professioneel Sportmanagement

Academische opleidingen

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding & de Bewegingswetenschappen

180 SP – Modeltraject 3 jaar

Master in de Lichamelijke Opvoeding & de Bewegingswetenschappen

120 SP – Modeltraject 2 jaar

KINESITHERAPIE

Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie

180 SP – Modeltraject 3 jaar

Master in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie

120 SP – Modeltraject 2 jaar

Page 3: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 3

Opleiding Lichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

Jaar Opleiding Afstudeerrichtingen

1e jaar2e jaar3e jaar

Bachelor in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

2 jaarMaster in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Fysieke activiteit, ftheid en gezondheidSportmanagementSporttraining en coachingBewegingsonderwijs (i.s.m. KULeuven & UGent)

Vanaf 2013-2014 betreft de masteropleiding 120 SP ipv de huidige 60SP – de studenten die in 2010-2011 aan hun bacheloropleiding beginnen, zijn bijgevolg ook de eerste instromers van de tweejarige masteropleiding.

Page 4: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 4

1e jaar bachelor in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

1

2

3

1

Verplicht:Inleiding tot de biomechanica van het menselijk bewegenAlgemene biologie en weefselleerAnatomie van het locomotorisch stelselSportsociologieChemieGeschiedenis en filosofie van de sport en de LOGeïntegreerde werkperiode recreatie- & revalidatiesportenOrganisatie van de sportBewegingsagogiek

Keuze voor 17 studiepunten:Individuele bewegingsvorming en methodiek IBewegingsvorming en methodiek ITopsportspecifieke carrièreplanning I (voor Topsporters A-int)

SP548553334

98

17

SEM221212112

1+21+21+2

TOTAAL: 57

SP = studiepunten: geven de omvang van een opleidingsonderdeel aanSEM = semester: het 1e semester loopt van sept tot jan, het 2e van febr tot juni

Page 5: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 5

• Geïntegreerde werkperiode recreatie- en revalidatiesporten:

– 8d te Genk Bloso-centrum Kattevenia (+ € 175)– Kennismaken met allerlei sporten die niet opgenomen zijn

in de verdere opleiding vb rope skipping, rolstoelbasket…

1e jaar bachelor in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

Page 6: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 6

2e jaar bachelor in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

1

2

3

1

Verplicht:Biochemie van de inspanningDidactiek van de bewegingsvormingDissectieOnderzoeksmethodologie in de bewegingswetenschappenImmunologie en bindweefselfysiologie toegep. op beweging en revalidatie Neurofysiologie van beweging en pijn SportmanagementSportpsychologieGezondheidsleer & EHBO

Keuze voor 18 studiepunten:Individuele bewegingsvorming en methodiek IIBewegingsvorming en methodiek II (incl. GWP wintersporten)Topsportspecifieke carrièreplanning II (voor Topsporters A-int)

SP754444553

81018

SEM1

1+22212222

1+21+21+2

TOTAAL: 59

SP = studiepunten: geven de omvang van een opleidingsonderdeel aanSEM = semester: het 1e semester loopt van sept tot jan, het 2e van febr tot juni

Page 7: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 7

• Geïntegreerde werkperiode wintersporten:– 2e Ba, 3e Ba, Ma – 12d te Tignes (FR) Le Rocher Blanc

(+ € 900)– Ski- en snowboard met lessen of volgen van cursus voor

het diploma initiator / trainer B / initiateur bénévole de club (opleiding eigen monitors)

2e jaar bachelor in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

Page 8: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 8

3e jaar bachelor in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

1

2

3

1

Verplicht:Motorisch leren en psychomotorische ontwikkelingMenselijke fysiologieCapita selecta van de beroepssectoren in de LO en bew wetenschBiometrie toegepast op de lichamelijke opvoeding en de sportTrainingsleer en inspanningsfysiologie: deel IBiomechanica toegepast op de sportNavorsingsmethodes, statistiek en informaticatoepassingenStages in onderwijsinstellingenSportbeleid in Vlaanderen

Keuze voor 16 studiepunten (sportief):Individuele bewegingsv. en methodiek III (incl. GWP watersporten)Bewegingsvorming en methodiek III (incl. GWP wintersporten)Topsportspecifieke carrièreplanning III (voor Topsporters A-int)

Keuze voor 6 studiepunten (smaakmaker master):- Grondslagen van fysieke fitheid I- Fitheid- en gezondheidsopvoeding en -promotie- Event- en projectmanagement in de sport- Ondernemerschap- Inleiding in trainingsmethodiek en coaching - Vakdidactiek m.i.v. transferoefeningen lichamelijke opvoeding I- Vakdidactische cluster welzijns- en bewegingswetenschappen

SP553556643

106

16

3366633

SEM2222211

1+21

1+21+21+2

12

1+21

1+211

TOTAAL: 64

Page 9: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 9

• Geïntegreerde werkperiode watersporten– 8d te Carcans (Z-FR) Centre UCPA Bombannes (+ € 458)– Surfen, windsurfen en catamaran

3e jaar bachelor in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

Page 10: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 10

Master in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

Master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen(vanaf 2013-2014)

Truncus16 studiepunten

AfstudeerrichtingFysieke activiteit, fitheid en

gezondheid:

AfstudeerrichtingSporttraining en Coaching:

AfstudeerrichtingSportmanagement:

AfstudeerrichtingBewegingsonderwijs:

(interuniversitair programma i.s.m.KULeuven & UGent)

MAJOR: 74 SP32 SP wetenschappelijke en professionele verdieping18 SP Professionele stage24 SP Masterproef

MAJOR: 74 SP32 SP wetenschappelijke en professionele verdieping18 SP Professionele stage24 SP Masterproef

MAJOR: 74 SP32 SP wetenschappelijke en professionele verdieping18 SP Professionele stage24 SP Masterproef

MAJOR: 74 SP32 SP wetenschappelijke en professionele verdieping18 SP Professionele stage24 SP Masterproef

MINOR: 30 SPMogelijke minoren:- Specifieke lerarenopleiding- Onderzoeksmatige verdieping in Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

MINOR: 30 SPMogelijke minoren:- Specifieke lerarenopleiding- Onderzoeksmatige verdieping in Sporttraining en Coaching

MINOR: 30 SPMogelijke minoren:- Specifieke lerarenopleiding- Wetenschappelijke en professionele verdieping in management

MINOR: 30 SPMogelijke minor:- Specifieke lerarenopleiding

Page 11: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 11

Master in deLichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen

Afstudeervarianten van de Master:- AV Sporttraining & Coaching:

• Trainerskwaliteiten uitbouwen in 1 sport• Sporttechnisch diploma Vlaamse Trainersschool: Trainer B / Trainer A

- AV Fysieke activiteit, fitheid & Gezondheid:• Alles omtrent voeding, fitness gezondheid en bewegen…• Diploma Vlaamse Trainersschool: Fitnessdeskundige

- AV Sportmanagement:• Organisatie van evenementen, sportmarketing, sportpromotie…• Diploma Vlaamse Trainersschool: Sportfunctionaris

- AV Bewegingsonderwijs: • Indaling van een gedeelte van de lerarenopleiding in de Master LO• Mits combinatie met het resterend gedeelte van de Specifieke

Lerarenopleiding: Diploma Leraar

Page 12: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 12

Jobuitwegen na Lichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen (1)

• Sportmanagement: enkele voorbeelden:– Organisatie van sportevenementen allerlei, evenementenbureaus– Leidinggevende functies in de sportwereld bv binnen een federatie– Sportfunctionaris– Sportpromotor– …

• Sporttraining & Coaching: enkele voorbeelden:– Trainer of coach binnen de specialisatiesport– Kan in combinatie met onderwijs of topsportschool– …

Page 13: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 13

Jobuitwegen na Lichamelijke Opvoeding &Bewegingswetenschappen (2)

• Fysieke activiteit, fitheid & gezondheid: enkele voorbeelden:– Fitness-sector– Sportieve begeleiding van ouderen, obesen, kinderen– …

• Bewegingsonderwijs: enkele voorbeelden:– Secundaire scholen miv topsportscholen– Hogescholen– …

• Andere: enkele voorbeelden:– Medische, farmaceutische, sportieve of andere vertegenwoordiging– Onderzoeks- en academische wereld– Banksector– …

Page 14: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 14

Studentenkring Mesacosa

– Opvang eerstejaars studenten

– Studentikoze activiteiten

– Cursusdienst

– De Schare

Mens Sana in Corpore Sano

http://homepages.vub.ac.be/~mesacosa/

Page 15: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 15

Alumnivereniging OSLOK

Deze vereniging tracht de afgestudeerden van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie over de jaren heen bijeen te brengen

Oud Studenten Lichamelijke Opvoeding en Kine van de Vrije Universiteit Brussel

http://www.rondeschare.be/oslok/index.html

Page 16: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 16

Nog vragen?

Surf zeker eens naar onze facultaire website:

www.vub.ac.be/LK

Of stel ze aan onze studietrajectbegeleider:

Sofie Daniëls [email protected]

02/629.39.57

Page 17: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 17

LO aan de Vrije Universiteit Brussel… theorie, praktijk, maar ook zo veel meer!!

Page 18: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 18

LO aan de Vrije Universiteit Brussel… theorie, praktijk, maar ook zo veel meer!!

Page 19: Pag. 1 Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie: Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

[email protected]

Smaakmaker opleiding lichamelijke opvoeding & bewegingswetenschpag. 19

LO aan de Vrije Universiteit Brussel… theorie, praktijk, maar ook zo veel meer!!