ondernemend - Accon avm adviseurs en accountants Ondernemend 2017 - 1 3 wensenactie accon avm...

Click here to load reader

 • date post

  08-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ondernemend - Accon avm adviseurs en accountants Ondernemend 2017 - 1 3 wensenactie accon avm...

 • box 3

  Meer vermogen is meer belasting. vet schroeder tollisan b.v.

  Vliegende omzet. bionext

  Biologisch bewustzijn met ANBI.

  MKB Magazine #01 2017 van accon ■avm adviseurs en accountants

  ondernemend

  Waarde creëren begint vandaag.

 • meer informatie

  Op 1 januari 2017 is de vermogensrendementsheffing veranderd. De nieuwe regeling is gunstig voor kleinere spaarders en beleggers, maar juist niet voor de meer vermogende.

  Sinds 2001 werd door de Belastingdienst een rendement van 4 procent haalbaar geacht. Dit zogenaamde forfaitaire rendement werd belast met 30 procent belasting, waardoor iedereen 1,2 procent Box 3-belasting betaalde over zijn belastbare vermogen. “Dat is veranderd. Het nieuwe systeem is bedoeld om via een progressief forfaitair stelsel aan te sluiten bij het potentiële daadwerkelijke rendement,” legt René Nijsten, Directeur Belastingadvies, uit. “Er zijn vanaf dit jaar drie vermogenscategorieën: een belastbaar vermogen tot € 75.000, vermogen tussen € 75.000 en € 975.000 en vermogen van meer dan € 975.000. Voor elke categorie geldt een eigen forfaitair rendement, dat ieder jaar opnieuw vastgesteld wordt. In 2017 is dit respectievelijk 2,87 procent, 4,6

  procent en 5,39 procent. In de praktijk komt de nieuwe regeling erop neer dat hogere inkomens meer belasting moeten betalen.” Demissionair staatssecretaris Wiebes is volgens René uitgegaan van het principe, dat meer vermogen ook meer rendement oplevert. “In mijn ogen is die redenering technisch niet juist. De hoogte van het vermogen bepaalt niet het rendement, maar wat je ermee doet wel. Tien miljoen op de bank levert naar rato niet meer rendement op dan honderdduizend. Om klanten een zo gunstig mogelijke oplossing te bieden, hebben we in december behoorlijk wat ‘fondsen voor gemene rekening’ en Spaar-bv’s opgericht. Bij beide constructies is vaak de af te dragen vennootschapsbelasting in combinatie met dividendbelasting over het werkelijke rendement lager dan de inkomstenbelasting in Box 3 over het forfaitaire rendement. Dat levert dus voordeel voor de klant op.”

  Zoekt u ook een oplossing om minder belasting over uw vermogen te betalen? Maak eens een afspraak met uw accon avm belastingadviseur of kijk op acconavm.nl/magazine/kantoren voor een kantoor bij u in de buurt.

  Meer vermogen is meer belasting.

  rene nijsten directeur belastingadvies

  box 3

  2 Ondernemend 2017 - 1

  Lubbert van Dellen Commercieel Directeur

  Een andere kijk op de waarde van uw onderneming. In de oude economie was waardecreatie de som van de gerealiseerde waarde en werd bepaald met de jaarrekening in de hand (die overigens vooral interessant was voor de bank en de Belastingdienst).

  Onlangs hebben we een collega van u bij- gestaan met een mooie onderneming, een kasstroom van 7 ton en een waardefactor in de branche van factor 3. We zijn vervolgens serieus samen aan de slag geweest. De kasstroom is gegroeid naar 8,5 ton en de waardefactor naar 4,5. De onderneming is 1,7 miljoen meer waard geworden en onder- tussen ook voor die hogere prijs verkocht. Vandaag de dag is waardecreatie meer, veel meer. Toekomst en verleden ontmoeten elkaar en gaan hand in hand. Het jaarver- slag is een brochure voor de onderneming geworden. Samen kunnen we uw onderne- ming tot een hogere waarde brengen.

  Openstaan voor een andere kijk op de zaak is een voorwaarde voor waardecreatie. Niet achteraf, maar van tevoren. ‘Als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg’ is een bekend gezegde. Daarom is het zo belangrijk om tijdig anders te kijken om later iets anders te krijgen.

  Wij dragen graag bij aan het vergroten van uw succes en het krijgen van meer waarde. Met handige tools, gedegen advies en een kritische blik.

  Dat is onze toegevoegde waarde.

  Ps. Ook naar onze eigen organisatie kijken we zo nu en dan vanuit een nieuwe invalshoek. Als commercieel directeur deel ik daarom voortaan graag mijn gedachten met u.

  column

 • Ondernemend 2017 - 1 3

  wensenactie

  accon avm bestaat dit jaar 100 jaar. Reden voor een feestje, maar dat vieren we natuurlijk niet alleen. We delen onze feest- vreugde graag met de mensen om ons heen. Daarom voeren we in ons jubileumjaar 100 wensen van onze klanten uit. Er zijn namelijk genoeg mensen of maatschappelijke vrijwilligers- projecten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op onze oproep tot het insturen van wensen is enthousiast gereageerd. Uit de vele inzendingen hebben wij inmiddels 100 wensen gekozen. Samen met de organisatie ‘Een wens voor je medemens’ laten we deze speciale wensen in vervulling gaan. Van harte!

  Wilt u ons jubileumjaar en de wensenactie volgen? Neem dan regelmatig een kijkje op acconavm.nl/100jaar.

  100 jaar accon avm

  Monique van Lijssel

  Marius Wijers

  “Doorstromen is gezond. Voor jezelf en voor de organisatie. Of dat nou verticaal of horizontaal is,” licht Marius zijn nieuwe stap toe. “Een functie moet bovendien passen bij de fase in je leven. Als bestuurder was ik verantwoordelijk voor alles, terwijl mijn hart meer en meer uitgaat naar de advies- en klantkant. Het wordt tijd om het stokje door te geven. In Monique hebben we een zeer goede opvolger gevonden. Mensgericht, open en zeer goed in staat om verbindingen te leggen mét en tussen mensen. Heel belangrijk, want alles wat we doen als accon avm blijft mensenwerk.”

  Monique knikt instemmend: “Onze adviseurs maken uiteindelijk het verschil. Zij hebben het vertrouwen van de klant, zijn dichtbij en trekken vaak al meerdere generaties met de klanten op. De adviseurs worden versterkt door onze medewerkers die de jaarrekening en andere cijfermatige rapportages opstellen, wat we onze commodity dienstverlening noemen. In mijn nieuwe rol wil ik deze onderdelen zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten. Samen beschikken we over een schat aan kennis en informatie over bedrijven en branches. Die informatie moeten we gebruiken, zodat onze klanten snel kunnen inspelen op de actualiteit. Onze wereld verandert namelijk in hoog tempo. Ook komen er telkens nieuwe spelers bij met nieuwe activiteiten, ook die willen we graag kunnen bedienen.”

  Marius sluit aan: “De afgelopen jaren gaan de veranderingen harder dan ooit tevoren. Ook in de accountancy. Dit jaar bestaan we als accon avm 100 jaar. Dat is bijzonder en natuurlijk vieren we dat, maar het is geen reden om tevreden achterover te leunen. Alleen door in beweging te blijven, houd je als onderneming bestaansrecht. Dat geldt voor ons én voor onze klanten.” Monique voegt toe: “We leven in het tijdperk van ‘the internet of things’ en dus investeren we bijvoorbeeld in het digitaal en online uitwisselen van gegevens met klanten. Zij hebben daar behoefte aan. Dat is -naast meedenken in de bedrijfsvoering- een andere manier om waarde te creëren.”

  Nu al een bijzonder jaar. Op 1 januari dit jaar is Monique van Lijssel als COO (Chief Operating Officer) toegetreden tot de Raad van Bestuur. Haar collega Marius Wijers treedt halverwege dit jaar terug en gaat zich volop richten op de adviestak. Hun ‘wisseling van de wacht’ valt samen met het 100-jarig jubileum van accon avm.

 • Waar is het geld?

  martin de bruin adviseur corporate finance

  Martin maakt het regelmatig mee: “Onze afdeling adviseert bij de verkoop van ondernemingen. Wij constateren dat er regelmatig geld blijft liggen bij bedrijven die verkocht worden. Als daar eerder ‘de tent was opgeschud’, had de waarde van het bedrijf bij verkoop echt hoger kunnen zijn. Toch is waardecreatie niet alleen belangrijk bij een eventuele verkoop van de onderneming. Met geld dat vastzit in je bedrijf kun je niet zoveel. Waarom wachten met waarde toevoegen tot je het bedrijf wil verkopen? Door zaken slimmer aan te pakken, kan daadwerkelijk waarde gecreëerd worden waar de ondernemer nu al de vruchten van kan plukken. Ik zal een tweetal voorbeelden geven om waardecreatie te verduidelijken”, vervolgt Martin. “Een bedrijf dat over een voorraad van 1,8

  miljoen euro beschikt, maar voor een gezond rendement met 8 ton minder af kan, laat geld liggen. Zeker als die voorraden in een eigen bedrijfspand opgeslagen liggen, dat daardoor nergens anders voor gebruikt kan worden. Beter is het om de bedrijfsvoorraad af te bouwen en het pand bijvoorbeeld te verhuren. Een ander voorbeeld: vlak voor de verkoop alle crediteuren afbetalen is netjes, maar onnodig. Bij een gezonde onderneming hoort een gezonde crediteurenschuld. Het geld kan de ondernemer weer voor andere zaken gebruiken. Wij kunnen hierbij vanzelfsprekend adviseren, samen met onze collega’s: fiscalisten, juristen en andere specialisten.”

  Zaaien en oogsten Waardecreatie is volgens Martin niet alleen interessant voor grote ondernemingen. “Ook een bedrijf met vijf werknemers kan profiteren van onze gerichte aanpak voor waardecreatie. Deze aanpak bestaat uit drie fasen en begint met een nulmeting van 2-4 weken. We berekenen hierin de waarde van de onderneming op hoofdlijnen en geven antwoord op de vraag waar binnen

  de onderneming geld te verdienen valt. We checken de cijfers, businessplannen en prognoses, en voeren branchevergelijkingen uit. In de tweede fase -die 6 tot 12 maanden duurt- creëren we daadwerkelijk extra waarde. Vervolgens stellen we een concreet plan van aanpak op, waarvan de ondernemer eigenaar is en blijft. Het plan hoeft geen 30 pagina’s te beslaan, vijf concrete actiepunten in een j